Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega (0)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris

1. Riigi ja õiguse tekkimine
Territooriumil elav rahvahulk vajas juhtimist. Tootmisvahendite ja tootmise arenedes hakkas
tekkima toodangu ülejääk ja võimalus seda teiselt sugukonnalt vägivaldselt omandada. Selle
funktsiooni täitmiseks tekkis sugukonnapealiku ümber malev, mille liikmetest kujunes
ajapikku pealiku lähikond. Lähikonda kuuluvatele isikutele hakati usaldama sugukonnasiseste
funktsioonide, sealhulgas juhtimisfunktsioonide teostamist. Kogukonnast oli saanud riik.
Riigi tekkimist iseloomustas:
 avaliku võimu tekkimine
 selle võimu teostamine territoriaalsel põhimõttel, mitte sugukondlikul alusel
 tekkinud oli uus inimkooslus – rahvas
Koos riigi tekkimisega toimusid muutused ühiskondlikes käitumisreeglites. Ühiskonnas
tekkisid uued juhtimissuhted, mis vajasid reguleerimiseks ka uusi norme. Riigi vajadusi
rahuldavad käitumisreeglid kujunesid kahtviisi:
 riik aktsepteeris tavasid, mis talle sobisid, ja hakkas nõudma nende täitmist ( tavaõigus )
 riik alustas ise sisult uute normide loomist ja kehtestamist (riigi õigusloome)

Tavadega võrreldes oli tekkinud uus sotsiaalsete normide liik, mida nende kogumis on
hakatud nimetama õiguseks.

2. Riigi erinevus sugukondliku korra võimuorganisatsioonist
Ürgkogukondliku korra ajal oli võimu organisatsioon suhteliselt lihtne – siin tuli ühiskond
enda juhtimisega toime ise, n-ö kogukondlike vahenditega. Sugukonnas teostas võimu pealik ,
kes oli valitud juhiks isikliku autoriteedi ja austuse tõttu, mida sugukonnakaaslased tundsid
tema kogemuste, teadmiste ja muude omaduste kaudu. Eriaparaati pealikul võimu
teostamiseks ei olnud, kuid sellegi poolest oli pealiku võim täiesti reaalne, sest pealik
väljendas kogu sugukonna huve. Sugukond teostas oma võimu ise, toetudes pealiku
autoriteedile.
Sugukonna käitumist juhtisid sugukonna enda poolt käitumise aluseks võetud tavad, mis olid
kujunenud ühiskonna sees paljude põlvkondade sotsiaalsete kogemuste alusel. < strong >Tava - käitumisreegel, mille täitmine on muutunud harjumuseks pikaajalise ja korduva
kasutamise tõttu

3. Avalik võim
Ühiskonda oli tekkinud inimeste grupp, kelle põhiliseks tegevusalaks ei olnud tootmine, vaid
juhtimine. See oli riigiaparaadi algkuju, ühiskonnast eraldunud avalik võim.
Avalik võim on riiki riigieelsest ühiskonnaorganisatsioonist eristamise esmatähtis tunnus.
Selle all mõeldakse kogu riigi juhtimisaparaati, mis hõlmab riigivõimu- ja
valitsemisasutuste kõrval ka selle aparaadi relvastatud struktuuriüksusi ( armee , politsei,
luure ), aga ka sunniasutusi ( vangla ), mis on vajalikud riigi otsuste realiseerimiseks.
Avaliku võimu ülesehitus, selle kasutamise eesmärgid ja selle teostamise kasutatavad
meetodid võivad olla erinevad, sõltudes riigivalitsemise vormist , poliitilisest režiimist jne.
Demokraatlikes riikides teostavad avaliku võimu funktsioone riigiaparaat oma mitmesuguste
94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #1 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #2 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #3 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #4 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #5 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #6 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #7 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #8 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #9 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #10 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #11 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #12 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #13 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #14 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #15 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #16 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #17 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #18 Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega #19
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2017-03-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
8 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
290848 Õppematerjali autor

Teemad

 • Riigi ja õiguse tekkimine
 • õiguseks
 • Riigi erinevus sugukondliku korra võimuorganisatsioonist
 • pealik
 • sugukonna huve
 • käitumisreegel
 • Avalik võim
 • juhtimine
 • riigivõimu- ja
 • relvastatud struktuuriüksusi
 • sunniasutusi
 • riigiaparaat
 • kohaliku omavalitsuse asutused
 • Rahvas ja territoorium riigi tunnustena
 • riigivõimule allutatud territooriumil
 • riigivõimu teostajaks
 • Riigi mõiste
 • Riigi funktsioonid
 • riigi tegevuse põhisuund
 • sisefunktsioonideks
 • kaitsefunktsioon
 • vastastikuse koostöö ja abistamise
 • esile
 • ülemaailmse rahu ja korra kindlustamine ning maailmajandusse integreerumise ja
 • globaalprobleemide lahendamine
 • Riigiorganid ja nende liigitus
 • riigivõimualased volitused
 • on õigusaktidega kindlaksmääratud funktsioon
 • vajaliku pädevusega
 • kulud kaetakse riigieelarve vahenditest
 • struktuuriüksusteks
 • riigiteenistujad
 • võimude lahususe põhimõttest
 • lähtudes
 • seaduste vastuvõtmine
 • seadustes ja kõrgemalseisvate
 • haldusorganite õigusaktides sisalduvate nõuete elluviimine
 • õiguse mõistmine
 • rahvas
 • valitavaid
 • mittevalitavaid
 • Riigivalitsemise vormid
 • Riigivalitsemise vormi all mõeldakse riigivõimu seesmist organisatsiooni
 • Monarhia ja vabariik, nende erisused
 • ainuisikuline riigipea
 • seisusliku esindusorgani
 • demokraatlik
 • linnvabariik
 • nõukogude
 • rahvademokraatlik
 • presidendi
 • parlamendi
 • Riiklik korraldus liht- ja liitriigis
 • lihtriik
 • liitriik
 • Autonoomia
 • personaalne
 • korporatiivne
 • etnoterritoriaalne
 • kultuuriautonoomia
 • Õiguse mõiste ja tähtsus
 • üldkohustuslike käitumisreeglite kogum
 • Õiguse erinevus sugukondliku korra tavade süsteemist
 • seaduses
 • kohtul
 • Õiguse seos riigi, majanduse ja poliitikaga
 • Riik ja õigus
 • Õiguse ja majanduse
 • Õigus ja poliitika
 • võimude lahususe
 • Õigusriigi kontseptsioon
 • õiguslik korraldus
 • Õigusriigi sisulised ja vormilised tunnused
 • põhiseadusele
 • inimõiguste
 • sõltumatu kohtu
 • Õiguse juriidiline ja sotsiaalne käsitlus
 • kehtestatud normistik
 • sotsiaalsete suhete
 • Õigus ja õiglus
 • Sotsiaalsete suhete normatiivne ja kasuaalne reguleerimine
 • üldise reegli abil
 • kõikide
 • ühekordsete personaalsete aktide
 • Õigusnormi mõiste ja koht sotsiaalsete normide süsteemis
 • Õigusnorm on mõtteline käsk või keeld, mis reguleerib inimeste käitumist
 • ühe alaliigina
 • Õigusnormi loogiline struktuur
 • hüpotees
 • dispositsioon
 • sanktsioon
 • Õigusnormide liigid
 • ajutised
 • alalised
 • imperatiivsed
 • dispositiivsed
 • suhete loomisele
 • kehtestamisele ja
 • kasutamisele
 • Õigusnormi väljendamine normatiivaktis
 • Üldakt ehk normatiivakt on õigusakt, millega antakse üldisi, abstraktset hulka
 • juhtumeid reguleerivaid õigusnorme
 • Eesti õigussüsteemi üksikute õigusharude sisust ja normatiivsetest
 • põhiaktidest
 • võrdsete isikute
 • riigivõimu suhteid
 • rahandussuhetes
 • Õigusperekonnad
 • õigusnormile kui üldisele
 • käitumisreeglile
 • kohtunike
 • religioossetele
 • Õiguse vormi (õiguse allika) mõiste
 • Õigusvorm (ehk õigusallikas) on õigusnormi väljendamise viis
 • Õiguse väljendusvormid
 • moraalsetele
 • tõekspidamistele ja harjumustele
 • erilise privileegi anda tsiviilvaidlustes arvamusi
 • lepingupoolte
 • reguleerib nende edaspidiseid
 • suhteid
 • riigi poolt
 • riigist lähtuv
 • Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid Eesti
 • õiguse allikana
 • põhikiri
 • Inimõiguste ülddeklaratsioon
 • lahutamatu
 • Euroopa Liidu õigus Eesti õiguse allikana
 • iseseisev õigussüsteem
 • õiguslikuks aluseks
 • Normatiivakti ajaline, ruumiline ja subjektiline kehtivus. Eesti
 • õigusaktide süsteem
 • kümnendal
 • kolmandal
 • Õiguse realiseerimise mõiste ja vormid
 • Õiguse realiseerimine tähendab õigusnormide elluviimist õiguse subjektide tegevuses ja
 • see väljendub subjektide käitumises
 • Õigussuhte subjektid
 • ühiskondlikus elus osalevad isikud
 • Õigussubjektsus
 • Õigusvõime, teovõime, deliktivõime
 • Õigussuhte objektid
 • kahe või enama isiku tahte suunatus ühele
 • ja samale objektile
 • igasugused materiaalsed esemed
 • Juriidilised faktid õigussuhte tekkimise, muutumise ja lõppemise
 • alusena
 • Õigussuhete liigid
 • Õiguse rakendamise mõiste. Õiguse rakendamisele esitatavad
 • nõuded
 • Õigusnormide rakendamine ehk kohaldamine on selline õiguse realiseerimine, mida
 • teostavad pädevad riigiorganid
 • Tõendid õiguse rakendamise protsessis
 • ükski järgmine staadium ei saa
 • toimuda eelmiseta
 • Õiguse rakendamise aktid
 • individuaalse tähendusega õigusakt
 • Õigusrikkumise mõiste ja koosseis
 • Õigusrikkumine on juriidiline fakt, mis kujutab süülist, õigusvastast tegu, mille on toime
 • pannud deliktivõimeline isik ja mis on juriidilise vastutuse aluseks
 • Õigusrikkumise subjekt
 • Õigusrikkumise subjektiivsed tunnused
 • Isiku süü
 • tahtlik
 • ettevaatamatult
 • Õigusrikkumise objektiivsed tunnused
 • aktiivne tegu
 • tegevusetus
 • Teo õigusvastasust välistavad asjaolud
 • Õigusrikkumise objekt
 • Õigusrikkumiste liigid
 • rahaline karistus või
 • sundlõpetamine
 • rahatrahv
 • või arest
 • lepinguline vastutus või kahju hüvitamine
 • tasu
 • alandamine, kahju hüvitamine, leppetrahv vms
 • Juriidilise vastutuse mõiste ja liigid
 • riiklik sunnivahend
 • Tsiviilõiguse mõiste ja allikad
 • Tsiviilõigus on õigusharu, mis reguleerib varalisi ja isiklikke mittevaralisi suhteid
 • ühiskonnas
 • Tsiviilõigussuhte mõiste ja suhtest osavõtjad (isikud)
 • juriidiline
 • õigusvõime
 • teovõime
 • Tsiviilõigussuhte objektid

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

269
docx
214
docx
16
doc
67
pdf
107
doc
82
docx
18
docx
34
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto