Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse - sarnased materjalid

taju, psühholoog, aisting, psühholoogia, seks, teadvus, järg, esse, reaktsioon, ajukoor, motivatsioon, erutus, intelligentsus, testid, emotsioon, afekt, psüühilised, stress, liigitamine, signaal, tegur, kontrast, konstant, küsimustik, aistingud, vaatlus, subjekt, skaala, pinge, freud, emotsioonid, informatsioon, element, binet, funktsioon
74
docx

Sissejuhatus psühholoogiasse - konspekt

Sissejuhatus psühholoogiasse Lektor: Prof. Talis Bachmann Sissejuhatus Psyche + logos = Psühholoogia (hing + õpetus = hingeteadus) Psühholoogia tuleneb kreeka keelsest sõnast psyche (hing) ning logos (õpetus). S...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Tartu Ülikool
35 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

AAVO LUUK PSÜHHOLOOGIA ALUSED LOENGUKONSPEKT ESIMENE OSA TARTU 2003 Psühholoogia alused 2 SISUKORD 1. Sissejuhatus psühholoogia probleemidesse 3 2. Psühholoogia valdkonnad ja uurimismeetodid 6 3. Psüühika bioloogilised alused I. Närviraku ehitus ja funktsioneerimine 11 4. Psüühika bioloogilised alused II. Närvisüsteemi makrostruktuur ...

Psühholoogia alused -
163 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

...d- võtab väga kaua aega Selle lähenemisviisi jaoks sobib intelligentne keskmiselt neurootiline inimene Iga inimene ei ole võimeline ennast piisavalt hästi verbaalselt väljendama Teadusliku psühholoogia seisukohalt on tema panus psühholoogiasse küsitav Psühhoanalüüsi plussid: Tõi sisse psühholoogiasse sellised teemad, mida ennem ei olnud puudutatud. Mitmed teooriad, mis peale teda ja paralleelselt temaga esile kerkisid, olid reaktsiooniks Freudi teooriale. Pani teisi mõtlema Psühhoanalüütikute väljaõpe, mis ann...

Psühholoogia alused -
16 allalaadimist
74
docx

Psühholoogia konspekt

Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat/ teadus, mis uurib inimese hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise. Eesmärgid: kirjeldada, mõista, prognoosida. Psyche (kreeka k) – hing, vaim Logos (kreeka k) – õpetus Psüühika - organismi sis...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
36
docx

Psühholoogia konspekt

Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat/ teadus, mis uurib inimese hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise. Eesmärgid: kirjeldada, mõista, prognoosida. Psyche (kreeka k) ­ hing, vaim Logos (kreeka k) ­ õpetus Psüühika - organismi sisemuses toimuvate protsess...

Psühholoogia -
3 allalaadimist
10
docx

Sissejuhatus psühholoogiasse

1. Mis on psühholoogia? Mis on psüühika? Psühholoogia on teadus inimese psüühikast mis uurib inimese (ja loomade) hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldamise viise. See on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Psüühika on organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse jä...

Sissejuhatus psühholoogiasse -
82 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...atust. 2 SISUKORD RESÜMEE .................................................................................................................................................................... 2 SISSEJUHATUS............................................................................................................................................................. 5 1 AJAS RÄNDAMISE TEOORIA .................................................................................................................

Üldpsühholoogia -
34 allalaadimist
31
doc

Psühholoogia

Psühholoogia- õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Psüühika- väljendub objektiivse tegelikkuse tunnetamise võimes. Aju tegevuse tulemus, funktsioon. Ka hingeelu, hingelaad, isikupärased hingeelulised nähtused. Psüühiline tegelikkusepeegeldus tekib välis- või sisekeskkonna ärritaajate mõjumisel meeleorganeile. Vä...

Õigus - Tartu Ülikool
187 allalaadimist
128
docx

Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine (Õppejõud: Kristjan Kask)

...võimalikest ohtudest, mis on uurimises osalemisega seotud  Kirjalik informeeritud nõusolek uuritavalt  Peale uuringut peab uuritav saama kogu teda huvitava info uuringu kohta Empiirilise psühholoogilise teadusartikli sisu  Sissejuhatus, sh eesmärk ja hüpoteesid  Meetod (katseisikud, protseduur, mõõtmisvahendid, kodeerimine)  Tulemused  Diskussioon (järeldused, kitsaskohad, soovitused edaspidiseks, lühikokkuvõte) 19.sajand psühholoogias  W.WUNDT- Psühholoogiast kui iseseisvast t...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
40
doc

Bachmann ja Maruste

I OSA PSÜHHOLOOGIA ÜLDKÜSIMUSI PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR Teema 1 Psühholoogia ­ on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Eelteaduslik ­ Elutarkus, elupsühholoogia, terve m...

Sissejuhatus psühholoogiasse -
217 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA I eksam 22.mai kell 16.15-17.30, M-22 eksam II eksam 4.juuni III aeg sügissemestri vahenädalal. I LOENG I TEOORIA  Teooria komponendid: ühik, postulaadid, ennustused, hüpoteesid.  Teooria headus: koherentsus, relevantsus, piisavus, ökonoomsus, lihtsus.  ...

Isiksusepsühholoogia -
191 allalaadimist
5
docx

SISSEJUHATUS PSÜHHOLOOGIASSE

SISSEJUHATUS PSÜHHOLOOGIASSE 1.loeng 9. sept 2011 Talis Bachmann Materjalid ÕIS'is. Põhiraamat "Psühholoogia alused" Psühholoogia mõiste ja aine Psyhe + logos = PSÜHHOLOOGIA (hing) (õpetus)(hingeteadus) Uurib vaimuelu nähtusi ja käitumist. Mõiste esmakasutus: Philippe Melanchton 1540 Rudolph Goclenius 1590 Psüügika...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
113 allalaadimist
90
doc

Psuhholoogia alused

...uvi tagab inimesele tegevuseks vajaliku informatsiooniga kindlustatuse; soov on arusaamine sellest, millega ja kuidas antud tingimustes vajadust rahuldada; püüdlus on teadvustatud sihipärane suundus millegi saavutamisele. Tunnetusprotsessid Sissejuhatus Tunnetusprotsesse nimetatakse ka psüühilise tegevuse vormideks. Need on.  Aisting  Taju  Mälu 19  Tähelepanu  Kujutlus  Mõtlemine  Fantaasia Sõltuvalt sisust liigituvad tunne...

Psühholoogia alused - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
53
doc

Psühholoogia alused

...iak. Huvi tagab inimesele tegevuseks vajaliku informatsiooniga kindlustatuse; soov on arusaamine sellest, millega ja kuidas antud tingimustes vajadust rahuldada; püüdlus on teadvustatud sihipärane suundus millegi saavutamisele. Tunnetusprotsessid Sissejuhatus Tunnetusprotsesse nimetatakse ka psüühilise tegevuse vormideks. Need on. · Aisting · Taju · Mälu · Tähelepanu · Kujutlus · Mõtlemine · Fantaasia Sõltuvalt sisust liigituvad tunnetusprotsessid: 1. sensoorsed tunnetusprotsessid ­ kajastavad esemete...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
586 allalaadimist
39
pdf

PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR

I OSA PSÜHHOLOOGIA ÜLDKÜSIMUSI PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR Teema 1 Psühholoogia ­ on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Eelteaduslik ­ Elutarkus, e...

psühholoogia -
31 allalaadimist
22
doc

Ülevaade psühholoogiast

ÜLEVAADE PSÜHHOLOOGIAST Teadmiseks konspekti kasutajale · Kohustuslik kirjandus "Psühholoogia alused" (vt. aineprogramm) aitab oluliselt kaasa terviklikuma ja detailsema pildi kujunemisele teemadest. · Tekstis viide "vt. lk" viitab kohustuslikule kirjan...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
44 allalaadimist
51
docx

PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR

PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR Psühholoogia aine Psühholoogia on teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvorme, toimimise seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas. See on teadus, mille raames kirjeldatakse ja mõõdetakse elusorganismide, seaduspärasusi psüü...

Psühholoogia - Keskkool
1 allalaadimist
26
doc

Psühholoogia alused konspekt

1879 - sellest aastast võib psühholoogiat pidadada teaduslikuks distsipliiniks. Wilhelm Bunt rajas eksperimentaalse psühholoogia labori Leipzigis. Filosoofilisi käsitlusi tunnetusest: Antiik-Kreekas kujunes kaks vastandlikku psüühilise alge seletamise traditsiooni: materialistl...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
16 allalaadimist
148
docx

NEUROPSÜHHOLOOGIA

... See on väga hea ajule  Trakt ehk juhtetee. Taalamus võtab sensoorse info vastu ja saadab edasi nt posttsentraalkääru. pärast Neuropsühholoogia sissejuhatus ja sensoorne süsteem sporti vabanevad endorfiinid ja siis tunneme end hästi. TEE SPORTI! Aju loob kogu aeg seoseid. Kui aju ei kasuta, siis ta hakkab ühendusi ära kustutama jne. *PAROKAMBER* -ruum, kus rõhuga surutakse CO hemoglo...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
90 allalaadimist
20
docx

Psühholoogia alused konspekt

TEEMA 1 PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID, STRUKTUUR Psühholoogia ­ teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvorme, toimise seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas Eelteaduslik ­ levinuim, vanim. Koosneb rangelt süstematiseerimata praktiliste teadmiste ja käibetõdede kogum...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
84 allalaadimist
14
doc

Ülevaade psühholoogiast - konspekt

...allinn: Ilo Soovituslik kirjandus: Allik, J., Realo, A. Konstabel, K. (2003). Isiksusepsühholoogia. TÜ Kirjastus Benson, N.C. (2005). Juhatus psühholoogiasse. Tallinn, Balti Raamat Butler, G., McManus, F. (2002). Psühholoogia. Põgus sissejuhatus. Tallinn, Kupar Kalat, J.W. (1996). Introduction to psychology. 4th ed. Brooks/Cole Publishing Company. Pacific Grove, USA Tulving, E. (1994). Mälu. Tallinn, Kupar Õppetöö sisu ja ajakava: Loengud/ Teema, sisu lühikirjeldus praktikumid I Ülevaade psühholoogia valdkonda ...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
666 allalaadimist
25
doc

Psühholoogia arvestuse kordamisküsimuste vastused

Kordamisküsimused sügiseseks vahearvestuseks (2013/2014). · Mis on psühholoogia? Mis on psüühika? Psühholoogia on teadus inimese psüühikast (teadus, mis uurib inimese (ja loomade) hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldamise viise). See on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Psüühika väljen...

Õiguse psühholoogia - Tartu Ülikool
134 allalaadimist
130
pptx

Sissejuhatus psüühikasse

Sissejuhatus psüühikasse PSP 6060 1 Käsitletavad teemad I Psüühika II Psühholoogia paradigmad ja meetodid III Psühholoogia rakendamise võimalused IV Sensoorsed protsessid IV.1. Nägemine IV.2. Kuulmine IV.3. Tasakaal, keha asend ruumis IV.4. Süva- ja puutet...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Tallinna Ülikool
10 allalaadimist
9
doc

Sissejuhatus psühholoogiasse II osa

NB! üldpsühholoogia III osa sisaldab pilte (lisatakse 20.novembriks) Areng -organismi korrapärane liikumine suurema diferentseerituse ja integreerituse poole, hõlmates vaimse, sotsiaalse ja füüsilise seisundi muutuseid. Areng algab munaraku viljastamise hetkest ja jätkub peale sündi. Arengulised m...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
503 allalaadimist
69
odt

Sotsiaalpsühholoogia konspekt 2016

Sotsiaalpsühholoogia 1. SP kui teadus SP ­ osa psühholoogiateadusest. SP maastik: eneseteadvus ja identiteet, sotsiaalne taju ja hoiakud, inimestevahelised suhted ja sotsiaalne mõju, suhtlemine, grupid ja grupiprotsessid ... Gordon Allport (1954): ...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
21
doc

Ülevaade psühholoogiast

1. Kuidas käsitleti psühholoogilisi nähtusi enne teaduslikku psühholoogiat? LÜHIVARIANT-Psüühilised probleemid seotud ajupatoloogiaga -Hälbiva käitumise seletamine biogeneetiliselt -Humoraalne (kehamahlade) teooria ­ psüühika seostamine bioloogiliste protsessidega ...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
28 allalaadimist
44
docx

Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks

Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» PSP6001 1. Mis on psühholoogia? Mis on psüühika? Kuidas jagunevad psüühilised nähtused? Psühholoogia ­ teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvorme, toimise seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas. Psüühika ...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
139 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...st. 2 SISUKORD RESÜMEE .................................................................................................................................................................... 2 SISSEJUHATUS............................................................................................................................................................. 5 1 AJAS RÄNDAMISE TEOORIA ................................................................................................................

Teadus - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
98
pdf

Tartu Ülikooli Kirjastus "Psühholoogia Gümnaasiumile"

Psühholoogia gümnaasiumile Tartu Ülikooli Kirjastus Psühholoogia, psüühika, teadvus Psühholoog töötab nõustajana, kelle ülesandeks on anda inimesele abi, kui ...

Psühholoogia - Eesti Maaülikool
43 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...st. 2 SISUKORD RESÜMEE .................................................................................................................................................................... 2 SISSEJUHATUS............................................................................................................................................................. 5 1 AJAS RÄNDAMISE TEOORIA ................................................................................................................

Karjäärinõustamine -
22 allalaadimist
56
doc

Sotsiaalpsühholoogia

Sotsiaalpsühholoogia SISSEJUHATUS Sotsiaalpsühholoogia SP ­ osa psühholoogiateadusest. SP maastik: eneseteadvus ja identiteet, sotsiaalne taju ja hoiakud, inimestevahelised suhted ja sotsiaalne mõju, suhtlemine, grupid ja grupiprotsessid Sotsiaalpsühholoogiat huvitab inimvaheliste suhete maailma Gordon Allport (1954):...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
499 allalaadimist
19
docx

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

PSÜHHOLOOGIA ALUSED TEEMA 1- PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR 1. Psühholoogia- teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvorme, toimimise seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas. See on teadus, mille raames kirjeldatakse ...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
63 allalaadimist
70
docx

Arengupsühholoogia

Arengupsühholoogia 04.02. Arengupsühholoogia tegeleb vanusega seotud käitumuslike ja kogemuslike muutuste teadusliku seletamisega. Püütakse näha arengu kujunemist läbi mõtestamise. Peab olema loogiline süsteem, mis peab põhinema reaalsusele. Meetodid on ne...

Psühholoogia -
24 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto