Kategoorias õigus alused leiti 70 faili

Õigus >> Õigus alused
Õigus alused-pankrot-maksejõuetus jms
8
doc

Õigus alused (pankrot, maksejõuetus jms)

Vastused! 1) Mis on maksejõuetus? Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. § 1 (2) (pankrotiseadus) 2) Mida tähendab pankrot? Eestis reguleerib pankrotimenetlust "Pankrotiseadus". Pankroti mõiste Eesti õiguses - püsiv maksejõuetus. Võlgniku varaline...

Õigus alused - Kutsekool
45 allalaadimist
Õiguse alused
10
docx

Õiguse alused

(l.10-14) Riigile on omased kolm tunnust: 1) avalik võim, 2) territoorium, millel see avalik võim kehtib, ning 3)rahvas, kes elab selel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Tavaliselt riiki iseloomustaksegi- mõnevõrra lihtsustatult, nende kolme tunnuste kaudu. Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. Avalik võim – on riiki...

Õigus alused -
10 allalaadimist
ÕIGUSE ALUSED
20
doc

ÕIGUSE ALUSED

Riigi ja õiguse tekkimine RIIGI TEKKIMINE : Tavaliselt seostatakse sotsiaalset võimu riigiga, kuid sotsiaalne võim oli omane ka riigieelsele ühiskonnakorraldusele. Riik on organisatsioon, mis teatud territooriumil(territoriaalne võim) teostab suvenäärset võimu, on varustatud relvadega ja surub maha oma...

Õigus alused -
38 allalaadimist
ÕIGUSE ALUSED kontrolltöö küsimused
18
docx

ÕIGUSE ALUSED kontrolltöö küsimused

ÕIGUSE ALUSED Kordamisküsimused 1. Riigi ja õiguse tekkimine. Riigi tekkimine on tunnistus sellest, et ühiskonnaliikmete vahel on tekkinud lahendamatud vastuolud. Et riigis elava rahva huve kaitsta ja reguleerida inimeste vahelisi suhteid oli vaja seadusi. Seadused koostati nende poolt, kes valitsesid rahvast ja nad olid ka...

Õigus alused -
55 allalaadimist
Avalik õigus ja eraõigus
4
docx

Avalik õigus ja eraõigus

Erinevus nende kahe õigusharu vahel tuleneb põhimõtteliselt sellest, kes osalevad uuritavas õigussuhtes. Eraõiguseks nimetatakse norme, mis reguleerivad suhteid üksikisikute vahel (õiguslikult võrdses situatsioonis olevaid õigussubjekte. Näiteks õigussuhe ostja ja müüja vahel, kus mõlemal poolel on omad õigused ja kohustused). Avaliku õigus...

Õigus alused -
17 allalaadimist
Referaat - õigus ja õiglus
24
docx

Referaat - õigus ja õiglus

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Tallinna Kolledž ÕIGUS JA ÕIGLUS Referaat Õppeaine: Õiguse alused Õppejõud: Uno Feldschmidt Tallinn 2015 SISUKORD SISUKORD...

Õigus alused -
15 allalaadimist
ÕIGUSE ALUSED KT 1
32
docx

ÕIGUSE ALUSED KT 1

Riigi ja õiguse tekkimine. Territooriumil elav rahvahulk vajas juhtimist. Tootmisvahendite ja tootmise arenedes hakkas tekkima toodangu ülejääk ja võimalus seda teiselt sugukonnalt vägivaldselt omandada. Selle funktsiooni täitmiseks tekkis sugukonnapealiku ümber malev, mille liikmetest kujunes ajapikku pealiku lähikond. Lähikonda kuuluvatele isikutele hakati usaldama sugukonnasiseste f...

Õigus alused -
6 allalaadimist
Õiguse alused KT 2
docx

Õiguse alused KT 2

Eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik. Juriidiline isik on seaduse alusel loodud õigussubjekt. Eraõigusliku juriidilise isiku (loodud erahuvides) õigusvõime tekib seaduses ettenähtud registrisse kandmisest. Avalik-õigusliku juriidilise isiku (loodud avaliku huvides) õigusvõime tekib seaduses sätestatud ajast. Avalik-õiguslik juriidiline isik võib omada ainult selliseid tsiviilõiguslikke õigusi ja kohustusi, mis ei ole v...

Õigus alused -
4 allalaadimist
Õiguse alused - eksami kordamisküsimused
docx

Õiguse alused - eksami kordamisküsimused

...

Õigus alused -
2 allalaadimist
Õigus
12
doc

Õigus

Õigus on suhtelise iseloomuga. Kuidas tekkis õigus? Tavaõigused tekkisid juba vanal ajal siis kui inimesed elasid veel koobastes jne. Tänapäeval on siianigi veel tavaõigusi kuna kõiki õigusi ei panda paberile. Antakse üle suuliselt. (Nt. vanemad lastele jne..) Õiguse kodifitseerimine - tavaõigu...

Õigus alused - Kutsekool
82 allalaadimist
Õiguse Alused kordamisküsimused
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? Riiki iseloomustatakse tavaliselt kolme tunnuse kaudu 1) avalik võim 2) territoorium, millel see avalik võim kehtib ja 3) rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. 2. Millised on r...

Õigus alused -
242 allalaadimist
Kas õigus peab olema õiglane-
2
odt

Kas õigus peab olema õiglane ?

Essee Kas õigus peab olema õiglane? Väga raske on sellele küsimusele ühetähenduslikult vastata, võib olla isegi võimatu. Sest õigus on loodud inimeste poolt ning inimeste jaoks. See on üks parematest mõtetest, mis on kunagi inimesed välja töötanud. Just õigus iseloomustab ning eris...

Õigus alused - Kutsekool
59 allalaadimist
Õigus ja õiglus – kas kattuvad mõisted
2
docx

Õigus ja õiglus – kas kattuvad mõisted?

Mõlemad sõnad on seotud igapäevaselt inimsetega, kuid tundub, et vahest kasutatakse neid sõnu eri kontekstides valesti, saamata tegelikult aru , mis on sõna tähendus. Kas nad tähendavad ühte ja sama või on need mõisted üksteisest täiesti erinevad? Lugedes materjale viimasena püstitatud küsimuse põhjal võib leida sõna „õigus“ d...

Õigus alused -
36 allalaadimist
Õiguse alused
odt

Õiguse alused

Riigi ja õiguse tekkimine. Riik tekkis vajadusest ühel territooriumil asuvaid elanikke juhtida. Tekkis ühiskonnast kõrgem kiht – avalik võim. Õigusemõistmine käis rahva üle, mitte sugukondade üle. Riigi tekkega tõusis ka käitumisnormide kehtestamise vajadus. Riik aktsepteeris tavasid, mis talle sobisid ja hakkas looma uusi õigusi. 2. Riigi erinevus sugukondliku korra võimuorganisatsioonist Ür...

Õigus alused -
8 allalaadimist
Õiguse alused konspekt
4
docx

Õiguse alused konspekt

); õigusnormid. või sanktsioneerinud riik ja mille täitmist tagatakse riigi sunniga Õigusüsteem võib olla ka õigusperekond. ning mis vastab ühiskonna õiglustundele. Õigusüsteemide tüübid: Mandri-Euroopa õigussüsteem; Positiivne õigus eh...

Õigus alused -
16 allalaadimist
Õguse alused kordamiskusimused
10
docx

Õguse alused kordamiskusimused

2. Võimude lahususe printsiip. Võimude lahususe printsiibi võib jagada kaheks:  traditsiooniline(seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõimu lahusus)  personaalne(üks isik ei või üheaegselt olla mitme võimuharu teenistuses üheaegselt) 3. Õigusaktid ja nende liigid (Õigusõpetus, lk. 66-68) Õigusaktid on erilised vormistatud dokumendid, mille vahendusel riigiorganid vastavalt oma pädevusele kehtestavad ühiskondlikest suhetest osavõtjatele õigusi ja kohustusi  Normatiivakt ehk õigustloov ehk üldakt on suunatud objektiivse õiguse kehtestamisele, sisaldab käitumisreegleid  Mittenormatiivne õigusakt e...

Õigus alused -
14 allalaadimist
ÕIGUSE ALUSED KT1
82
docx

ÕIGUSE ALUSED KT1

Riigi ja õiguse tekkimine Ühiskond (inimeste kooselu vorm) eeldab sotsiaalse võimu, sotsiaalse juhtimis- ja allumissuhete süsteemi olemasolu, ilma milleta ei ole võimalik inimeste ühine eesmärgistatud tegevus. RIIGI TEKKIMINE – tavaliselt seostatakse sotsiaalset võimu riigiga, kuid sotsiaalne võim oli omane ka riigieelsele ühiskonnakorraldusele ja erinevate...

Õigus alused -
7 allalaadimist
ÕIGUSE ALUSED KORDAMISKÜSIMUSED
64
docx

ÕIGUSE ALUSED KORDAMISKÜSIMUSED

Õiguse seos riigiga. Õiguse seos poliitikaga. Õiguse seos riigiga. Riik ja õigus on omavahel lahutamatus seoses, sest riik annab temale vajalikele käitumisreeglitele üldkohutstusliku jõu. Õiguses väljendub riigi tahe. Riigi tahe kujuneb poliitilise süsteemi ehk organisatsiooni kaudu. Demokraatlikus ühiskonnas kuuluvad poliitilisse süsteemi mitmed elanikkinna organisatsioonid, mis tegelevad ühiskonna juhtimisega. (erakonnad, ametiühingud, noorsoo-orga...

Õigus alused -
9 allalaadimist
Kaasused - Õiguse alused
docx

Kaasused - Õiguse alused

Ariuhing solmis Ilme V-ga lepingu, mille kohaselt Ilme V. pidi koristama tooruumid ja votma vastu tellimusi. Neid ulesandeid pidi ta taitma kindlatel toopaevadel. Selle too eest maksti talle iga kuu 450 eurot. Parast 6-kuulist tootamist taotles Ilme V. puhkust. Omanik keeldus puhkuse andmisest, vaites, et Ilme V. ei toota toolepingu alusel ja seetottu pole tal ka oigust puhkusele. Kuna puhkust saab ainult toolepingu olemasolul, siis on kusimus,...

Õigus alused - Keskkool
2 allalaadimist
Tööleping-töötaja ja tööandja kohustused
docx

Tööleping, töötaja ja tööandja kohustused

TÖÖLEPING 4 1.1. Töölepingu üldsätted 4 1.2. Töölepingu sõlmimine 4 1.3. Tähtajaline ja tähtajatu tööleping 5 1.4. Töölepingu muutmine ja lõpetamine 6 1.5. Töölepingu ülesütlemine 6 2. TÖÖTAJA KOHUSTUSED 8 2.1. Lojaalsuskohustus 8 2.2. Seaduses sätestatud töötaja kohustused 8 2.3. Töötaja hoolsuse määr 9 2.4. Töötaja õigus keelduda töö tegemisest 10 2.5. Töölähetus 10 2.6. Saladuse hoidmise k...

Õigus alused -
15 allalaadimist