Äriplaan kohvikule (2)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris

Sisukord
Lühikokkuvõte 4
Üldised andmed 6
1. Äriidee 7
1.1Konkurentsieelis 8
1.2Visioon 8
1.3Missioon 8
1.4Eesmärgid 8
2.Tegevuskeskkonna analüüs 10
2.1Kaugkeskkonna analüüs 10
2.2Lähikeskkonna analüüs 12
3. Turg ja toode 15
3.1Toode 15
3.2Konkurentsianalüüs 16
3.2.1Otsesed konkurendid 16
3.2.2Kaudsed konkurendid 17
3.2.3Potentsiaalsed konkurendid 17
3.3Toote positsioneerimine 19
4. Turg ja sihtturu analüüs 21
4.1Turg 21
4.2Sihtturu analüüs 21
5. Turundusstrateegia 22
5.1Asukoht 22
5.2Edendus ja müügitugi 22
5.3Hind 23
5.4Jaotuskanalid 23
5.5Turundusmeetmestik 25
6.Personal ja juhtimine 26
6.1Osanikud 26
6.2Juhatuse liikmed ja ettevõtte võtmeisikud 26
6.3Personal 27
7.Tegevusprotsess 31
7.1Tegevusprotsessi skeem 31
7.2Tegevuse iseloomustus 31
7.3Ressursid 32
7.3.1Kinnisvara 32
7.3.2Seadmed 32
7.3.3Väikevahendid 32
7.4Varustajad 33
7.5Mõju keskkonnale 33
8. Riskianalüüs ja SWOT -analüüs 34
8.1SWOT-analüüs 34
8.2Riskianalüüs 36
9. Finantsanalüüs 38
9.1Finantseerimine 38
9.2Müügi- ehk käibeprognoos 38
9.3Maksevõime ehk likviidsuskordaja 39
9.4Rentaablusnäitajad 39
9.5Tasuvusaeg 40
9.6Puhaskasumi tundlikkus 40
Lisad 42
Lisa 1. Stardikapitali eelarvestamine 42
Lisa 2. Kasumiaruanne 43
Lisa 3. Bilanss 44
Lisa 4. Kassavood 45
Lisa 5. Tooted 46

Lühikokkuvõte


Käesoleva äriplaani idee on rajada Kuressaare kesklinna mahe - ja toortoidukohvik nimega Mahedik . Ettevõtte missiooniks on propageerida tervislikku toitumist ning muuta inimesed teadlikumaks oma igapäevastes toiduvalikutes. Visioon on saada aastaks 2019 Kuressaare hinnatuim söögikoht nii kohalike kui ka turistide seas. Eesmärk on olla üks tuntumaid ja tunnustatumaid toitlustuskohti Saaremaal. Üllatada kliente pidevalt uute ja maitsvate roogadega ning saada vähemalt 150 püsiklienti.
Kohvik Mahedik pakub kiirelt ning tervislikult kättesaadavat toitu. Tootevalikust leiab toite mahe- ja toortoidu austajatele. Lisaks leiab menüüst tooteid allergikutele, inimestele, kes ei talu kas gluteeni või laktoosi. Samuti on kohviku sihtturuks toitumisteadlikud inimesed, kes teevad oma igapäevaseid toiduvalikuid puhta ning vitamiinirikka toidu kasuks.
Kohviku tugevused konkurentsis püsimiseks on mitmekülgne ja vitamiinirohke menüü ning kodune ja hubane atmosfäär . Üheks suureks konkurentsieeliseks on see, et ettevõte kasutab vaid mahetoorainet ning hetkel ei ole turul ühtegi teist sarnast kohvikut Saaremaal, kus pakutakse toortooteid. Üheks lisaväärtuseks on ka see, et kohvik pakub võimalust kliendil kiirelt endale sobivatest koostisainetest panna kokku tervislik salat ning see kas siis kaasa võtta või kohapeal süüa.
Planeeritud stardikapitali suurus on 30 132,91 €. Investeeringu finantseerivad suures osas omanikud ise. Seadmete soetamiseks taotletakse EAS Starditoetust 5000 € väärtuses.
Projekti tulemusena näevad ettevõtjad rajatud ettevõtet Kohvik Mahedik kui populaarset ja tunnustatud söögikohta Kuressaares. Ettevõttel on hea ja toimiv koostöövõrgustik kohalike tarnijatega ning välja on arenenud püsiklientuur. Ettevõte toetab tänu kohaliku tooraine kasutamisele kohaliku toidu kasvajatajaid ja kalureid.
Kuna mahetoidu ning toortoidu tarbimise populaarsus on tõusujoones, siis võib eeldada ettevõttele suurt edu. Kuna allergikute osakaal kasvab pidevalt, siis ka see on ettevõttele üheks väliseks võimaluseks, mille kaudu on võimalik saavutada edu. Klientide nõudluse vähenemine on ettevõttele suurimaks riskiks, et seda ära hoida tegeleb ettevõte uute turundusalternatiivide leidmisega. Suureks riskiks on ka tööjõu voolavus ja tooraine kättesaadavus.
Ettevõtte tasuvusaeg saabub 1,2 aasta pärast, mis on positiivne aeg. Tasuvuspunkt saabub, kui ettevõte on teenindanud 4214 klienti, et investeeringu kulud katta ja jõuda 0-punkti
Antud äriplaan on vajalik ettevõtte tulemuslikuks arendamiseks ja see võimaldab ettevõttel paremini aru saada investeeringuga seonduvatest riskidest ning võimalustest. Äriplaanis vajamineva info on kogunud ja arengustrateegia sõnastanud ettevõtte juhtkond.

Üldised andmed


Ettevõtte nimetus: Toor - ja mahetoidukohvik Mahedik
Ettevõtte juriidiline vorm: Osaühing
Aadress: Lossi 5, Kuressaare 93816, Kuressaare
Asutamise aeg: 16.11.2014
Telefon: 56639700
E-mail: info@mahedik.com
Omanikud: xxxx
Osakapital : 2500€
Tegevusvaldkond : Toitlustusteenindus
Tegevuspiirkond: Saare maakond • Äriidee


  Käivitada Kuressaares esimene toor- ja mahetoidu kohvik.
  Ettevõte pakub toitumisteadlikele inimestele võimalust kohvikus aega veeta nii, et ei peaks muretsema kohvikus pakutava toidu kvaliteedi ja tervislikkuse pärast.
  Meeldiv ajaveetmis- ja einestamisvõimalus usaldusväärse menüüga kohvikus. Kohvik pakub kiirelt ning tervislikult kättesaadavat toitu. Tootevalikust leiaks nii toortoitlastele suunatud toite (toorkoogid, toortrühvlid, toorpudrud ning supid ) inimestele, kes ei talu gluteeni või soovivad gluteeni tarbimist vähendada ning erinevaid roogasid mahetoidu austajatele. Toortoit on nauditav ja aitab inimestel oma tervist hoida, sest suures osas säilivad toidus sisalduvad ensüümid ja kuumatundlikud vitamiinid , mis muidu küpsetamisel ja keetmisel hävivad või kaduma lähevad. Toortoitu ei tohi kuumutada üle 42 kraadi. Sellisel juhul säilivad toidu töötlemisel alla 42 kraadi paljud toidus sisalduvad vitamiinid, õrnad rasvhapped ja ensüümid, mis aitavad vitamiinidel toimida.
  Toortoidu ja mahetoidukohvik hangib oma tooraine kohalikelt tootjatelt ja arvestab menüü koostamisel kõikide klientide vajadustega. Menüüst leiab endale nii toortoidu austajale sobivaid tooteid, kui ka rammusamate toitude austajad. Neile pakume erinevaid toite mahetoidu näol. Samuti oleks plaan ettevõttesse paigutada külmmarmiit, mille eesmärgiks oleks klientidel saada kiirelt ning ise kokku sobitades tervislikke salateid ning neid kas siis kohapeal süüa või kaasa võtta. Selle eesmärgiks oleks see, et kiirelt saab ka tervislikult süüa. Et kliendid oleksid alati rahul, siis oleks soov pakkuda alati keemiavaba ning vitamiinide ning mineraalainete rohkeid toite. Kohviku asukohaks on Kuressaare kesklinn , mis sobib nii kohalikele klientidele igapäevaseks lõunatamiseks ning ka turistidel ei jääks see koht märkamata.
 • Konkurentsieelis


  Loodava ettevõtte tegutsemise turg on Saaremaa ja Kuressaare. Turul on tegutsemas mitmeid erinevaid toitlustusettevõtteid, kuid loodava ettevõtte eeliseks on see, et hetkel teadaolevalt ükski neist toitlustusettevõtetest ei paku toortoitu ega mahetoitu nii nagu Mahedikus seda pakutakse. Kuna ettevõttesse on plaan paigutada lett , kust klient saab ise kiirelt kokku panna endale tervisliku salati , siis ka see on üheks eeliseks teiste toitlustusettevõtete ees. Omanikel on tutvus kohalike mahetootjatega ning omavad häid kontakte Saarte Sahvriga, mis on kaubahankimise osas eeliseks. Ettevõtte sisustus on planeeritud väga hubase ja koduse interjööriga, seega ka see on üheks konkurentsieeliseks.
 • Visioon


  Kohvikust on 2019-ndaks aastaks saanud Kuressaare hinnatuim söögikoht nii kohalike kui ka turistide seas.
 • Missioon


  Toortoidu ja mahetoidu kohviku missioon on muuta inimesed teadlikumaks oma igapäevastes toiduvalikutes, tuua populaarsust toortoidu ning mahetoidu toodete osas ning suunata inimesi tervislikumalt toituma, toetades seeläbi kohalikke talunikke Saaremaal.
 • Eesmärgid


  Esimeseks tegevusaastaks:
 • Käivitada ettevõtte
 • Korrastada vajalikud ruumid ja varustada seadmetega enne ettevõtte avamist
 • 4.kuu lõpuks on valminud kodulehekülg ning reklaamid erinevates sotsiaalmeediakanalites
 • Avada kohvik 6. kuu lõpuks
 • Külastatavuse kasvatamine vähemalt 120 kliendini päevas
  Ettevõtte pikaajalisteks, üle viie aasta eesmärkideks, on vähemalt 150 püsiklienti, uute toodete väljatöötamine ja teeninduskvaliteedi pidev parandamine. Suurendada ettevõtte käivet igal aastal eelmise aasta sama kuuga võrreldes vähemalt 7%. Oluline on hoida kliendibaas stabiilsena ja pakkuda ühtlaselt hea kvaliteediga toodet, et igati rahuldada kliendi vajadused.
 • Tegevuskeskkonna analüüs

 • Kaugkeskkonna analüüs


  Tabel 1. Kaugkeskkonna analüüs
  Faktor
  Tegurid, mis võivad ettevõtet mõjutada
  Poliitiline
  Tervisenõuded ( Veterinaar -ja toiduamet), tegutsemisluba, alkoholi müügiluba, toiduseadus , seaduse muudatused, riiklikud maksud
  Majanduslik
  Kohaliku elanikkonna keskmine sissetulek, inflatsioon , tooraine kättesaadavus, majandusolukord, välisturistide langus, mahepõllumajanduse kasv
  Sotsiaalne
  Tervisliku toidu populaarsuse tõus ja langus, inimeste toidueelistused, elustiil, rahvastiku kahanemine
  Tehnoloogiline
  Köögi tehnika hooldus
  Poliitiline
  Tervisenõuded, seadused, tegevusload ja riiklikud maksud reguleerivad poliitilistest faktoritest ettevõtet enim. Kui toimuvad muudatused seadustes , mis on seotud toitlustusettevõttega, siis võib see mõjutada kohviku tegevust. Toiduseaduste kohaselt peab toitlustusettevõttel enne tegutsemise alustamist olema tegevusluba ning saama kinnituse toidu käitlemiseks Veterinaar- ja Toiduametilt. Menüüs olev toit valmistatakse vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti poolt kinnitatud enesekontrolliplaanile.
  Majanduslik
  Majanduslikud faktorid nagu tarbijate sissetulekud ja ostujõud mõjutavad ettevõtet otseselt. Kui sissetulekud suurenevad, siis inimestel on kättesaadavam võimalus ettevõtet külastada ja ettevõte on edukam. Samuti ajendab sissetuleku tõus inimesi sööma kvaliteetsemat ja värskemat toitu.
  Inflatsioon tingib hindade tõusu, mistõttu suureneb tooraine hind ning selletõttu tarbijate ostuvõime väheneb ning potentsiaalsete klientide arv väheneb. Sellisel juhul inimesed eelistavad süüa kodus.
  Tooraine kättesaadavus mõjutab ettevõtet sellisel tasemel, et kui tarnijad , kelle käest toorainet ostame , tõstaksid oma hindu, siis oleks kohvik sunnitud oma pakutavate roogade hindu tõstma. Saare maakonna mahepõllumajandus moodustab kümnendiku kogu Eesti omadest ja nende kasutuses olev kehtiva mahemärgi kasutusloaga põllumajandusmaa isegi ligi 14%. See on ettevõttele positiivne tegur.
  Ettevõtet võib mõjutada ka välisturistide langus, sest statistika näitab, et välisturistide arv pole viimastel aastatel kasvanud.
  Sotsiaalne
  Sotsiaalsetest faktoritest mõjutavad ettevõtet pidev tervisliku toitumise kasv, mis soodustab nõudlust tervislike roogade järgi. Samas võib mahe- ja toortoodete populaarsus
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Äriplaan kohvikule #1 Äriplaan kohvikule #2 Äriplaan kohvikule #3 Äriplaan kohvikule #4 Äriplaan kohvikule #5 Äriplaan kohvikule #6 Äriplaan kohvikule #7 Äriplaan kohvikule #8 Äriplaan kohvikule #9 Äriplaan kohvikule #10 Äriplaan kohvikule #11 Äriplaan kohvikule #12 Äriplaan kohvikule #13 Äriplaan kohvikule #14 Äriplaan kohvikule #15 Äriplaan kohvikule #16 Äriplaan kohvikule #17 Äriplaan kohvikule #18 Äriplaan kohvikule #19 Äriplaan kohvikule #20 Äriplaan kohvikule #21 Äriplaan kohvikule #22 Äriplaan kohvikule #23 Äriplaan kohvikule #24 Äriplaan kohvikule #25 Äriplaan kohvikule #26 Äriplaan kohvikule #27 Äriplaan kohvikule #28 Äriplaan kohvikule #29 Äriplaan kohvikule #30 Äriplaan kohvikule #31 Äriplaan kohvikule #32 Äriplaan kohvikule #33 Äriplaan kohvikule #34 Äriplaan kohvikule #35 Äriplaan kohvikule #36 Äriplaan kohvikule #37 Äriplaan kohvikule #38 Äriplaan kohvikule #39 Äriplaan kohvikule #40 Äriplaan kohvikule #41 Äriplaan kohvikule #42 Äriplaan kohvikule #43 Äriplaan kohvikule #44 Äriplaan kohvikule #45 Äriplaan kohvikule #46
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 46 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2016-10-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 210 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor annitam Õppematerjali autor

  Meedia

  Sisukord

  • Sisukord
  • Ettevõtte nimetus
  • Ettevõtte juriidiline vorm
  • Aadress
  • Asutamise aeg
  • Telefon
  • E-mail
  • Omanikud
  • Osakapital
  • Tegevusvaldkond
  • Tegevuspiirkond
  • Konkurentsieelis
  • Visioon
  • Missioon
  • Eesmärgid
  • Kaugkeskkonna analüüs
  • Faktor
  • Tegurid, mis võivad ettevõtet
  • Poliitiline
  • Majanduslik
  • Sotsiaalne
  • Tehnoloogiline
  • Lähikeskkonna analüüs
  • Mõju faktor
  • Lahendused
  • Harusisese
  • Uute konkurentide
  • Asenduskaupade
  • Tarnijate võim
  • Kliendi võim hinda
  • Harusisese konkurentsi intensiivsus
  • Uute konkurentide tekke oht
  • Asenduskaupade oht
  • Tarnijate võim hinda määrata
  • Ostjate võim hinda määrata
  • Toode
  • Konkurentsianalüüs
  • Otsesed konkurendid
  • Toor- ja mahetoidukohviku konkurentsieelised
  • Konkuren
  • Konkureerivad ettevõtted
  • Ettevõte
  • Lümanda
  • Pidula mõis
  • Toor-ja
  • Pakutava
  • Asukoht
  • Tervislikk
  • Hinnatas
  • Lahtiolek
  • Sihtgrupi
  • Ligipääs
  • Kaudsed konkurendid
  • Potentsiaalsed konkurendid
  • Toote positsioneerimine
  • Hea asukoht
  • Halb asukoht
  • Tervislik
  • Ebatervislik
  • Sihtturu analüüs
  • Segment
  • Saaremaa
  • Miks ostavad
  • Kohalikud
  • Edendus ja müügitugi
  • Jaotuskanalid
  • Turundusmeetmestik
  • Tarbija käitumine
  • Meetmed
  • Info otsimine
  • Ostusoov
  • Tehingu- ja
  • Osanikud
  • Juhatuse liikmed ja ettevõtte võtmeisikud
  • Osalusprotsent
  • Rahvus
  • Kohustused
  • Haridus
  • Kogemused
  • Kohustused
  • Personal
  • Ametikoht
  • Töökoorm
  • Tunnitasu
  • brutos)
  • Keskmine
  • keskmine
  • töötasu
  • Kokku
  • Kokku: 5156,33€
  • Tegevusprotsessi skeem
  • TUGISTRUKTUURID
  • Tegevuse iseloomustus
  • Ressursid
  • Kinnisvara
  • Seadmed
  • Väikevahendid
  • Varustajad
  • Tooraine
  • Hankija
  • Mõju keskkonnale
  • SWOT-analüüs
  • Sisesed tugevused
  • Sisesed nõrkused
  • Välised võimalused
  • Välised ohud
  • Kuidas oma tugevusi kõige paremini ära kasutada
  • Kuidas nõrkused tugevusteks muuta
  • Kuidas ohud võimalusteks muuta
  • Kuidas kõige hullema stsenaariumi juures väärikalt lõpetada
  • Riskianalüüs
  • Riskifakto
  • Tõenäo
  • Mõju
  • Olulisu
  • Ennetamine
  • Maandamine
  • Klientuuri
  • Hinnatõus
  • Tarnija
  • Finantseerimine
  • Müügi- ehk käibeprognoos
  • Müügiprognoos
  • aasta
  • aasta
  • aasta
  • MÜÜGITULU (hind x
  • MÜÜGITULU KOKKU
  • Maksevõime ehk likviidsuskordaja
  • aasta
  • Lühiajalised
  • Käibevara
  • Tooraine varu
  • Likviidsed varad
  • Likviidsuskordaja
  • ,51884249
  • ,66307
  • Rentaablusnäitajad
  • Käive
  • Kasum
  • ROS (Return of Sales)
  • ,535619812
  • ,6000555
  • ,582685
  • ,5937051
  • Varad kokku
  • ROI (Return of
  • Investment)
  • ,335641833
  • ,101152
  • ,90508
  • 25,363086
  • Omakapital
  • ROE (Return of Equity)
  • ,948700098
  • ,7536091
  • ,447909
  • ,3469564
  • Tasuvusaeg
  • Keskmine tellimuse maht ühe kliendi
  • Ühe tellimuse keskmine omahind
  • Keskmine aasta püsikulu
  • Tasuvuspunkt (mitu klienti peab
  • Puhaskasumi tundlikkus
  • Puhaskasumi
  • PESSIMISTLIK -30%
  • REALISTLIK
  • OPTIMISTLIK +20%
  • KESKMINE
  • 1090206,667
  • ,966666667
  • ,9666666
  • 0,966666667
  • ,96666666
  • ,23909289
  • ,993155
  • 36,34022222
  • ,712178567
  • ,2140357
  • ,7430746 0,56491214
  • Lisa 1. Stardikapitali eelarvestamine
  • Kululiik
  • Summa €
  • Seadmed ja töövahendid
  • Kokku: 12 537,1 €
  • Sisustus ja väikevahendid
  • Kokku: 4050€
  • Materjal ja töötasu
  • Kokku: 2342€
  • Muud kulud
  • Kokku: 1560€
  • Lisa 2. Kasumiaruanne
  • Lisa 3. Bilanss
  • Lisa 4. Kassavood
  • Lisa 5. Tooted

  Teemad

  • Ettevõtte nimetus
  • Ettevõtte juriidiline vorm
  • Aadress
  • Asutamise aeg
  • Telefon
  • E-mail
  • Omanikud
  • Osakapital
  • Tegevusvaldkond
  • Tegevuspiirkond
  • mõjutada
  • konkurentsi
  • intensiivsus
  • tekke oht
  • hinda määrata
  • määrata
  • a la carte
  • Otsesed konkurendid
  • eelised
  • söögimaja
  • mahetoidukohvik
  • d tooted
  • teenused
  • Kaudsed konkurendid
  • Potentsiaalsed konkurendid
  • Joonis 1. Toote positsioneerimine
  • Turg
  • toitumisteadlikud
  • inimesed
  • saa paljusid toite
  • süüa, nt gluteeni
  • või
  • laktoositalumatuse
  • alla kannatavad
  • Huvi
  • tekitamine
  • järelteenindu
  • sfaas
  • Nimi
  • Osalusprotsent
  • Rahvus
  • Amet
  • Haridus
  • Kogemused
  • brutos)
  • tundide
  • arv kuus
  • kuu
  • keskmine
  • töötasu
  • Kokku
  • Joonis 2. Tegevusprotsessi skeem
  • Kinnisvara
  • Seadmed
  • Väikevahendid
  • vähesus
  • Uute
  • konkuren
  • tide
  • turuletule
  • kauba
  • kvaliteet
  • aasta
  • aasta
  • aasta
  • aasta
  • teenindama)
  • aasta
  • aasta
  • aasta
  • aasta
  • Seadmed ja töövahendid
  • Sisustus ja väikevahendid
  • Materjal ja töötasu
  • Muud kulud

  Kommentaarid (2)

  Vaffel- profiilipilt
  Vaffel-: Andis hea ülevaate. Põhjalik.
  21:27 24-10-2018
  JaNiiOngi profiilipilt
  JaNiiOngi: Väga hea ja põhjalik
  08:07 10-05-2019


  Sarnased materjalid

  22
  pdf
  Äriplaani juhend
  24
  docx
  Äriplaan-OÜ BUHLO
  48
  doc
  Äriplaani Koostamine
  48
  doc
  Äriplaani koostamine
  15
  pdf
  Äriplaani koostamine
  17
  doc
  Äriplaan - OÜ
  34
  doc
  Äriplaan
  13
  doc
  Äriplaan

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !