Ärieetika (0)

4 HEA
 
Säutsu twitteris

Esitatud küsimused

 • Miks siis ikkagi tekivad konfliktid ?
 • Kuidas sellisel juhul suhtuda tema otsustesse ?
 • MILLISEID EETILISI PROBLEEME TOOB KAASA IGA ROLL ?
 • Mida saavad juhid teha eetilise käitumise tagamiseks organisatsioonis ?
 • Kuidas koostada eetikakoodeksit ?
 • Kuivõrd me siiski peame vastutama tulevastele põlvkondadele põhjustatud kahju eest ?
 • Milline on õige ja piisav info ?
 • Millised on otsuste tõenäolised tagajärjed ?
 • Kellegi õigusi? mõjutatute poolelt ?
 • Kui kellegi õigused saavad kahjustatud, siis Millised on tegevuste pikaajalised huvidega ?
 • Millised kasulikkuse vähima hinnaga ?
 • Mis seda põhimõtete ja enesest lugupidamisega ?
ÄRIEETIKA
Loengukonspekt
SISUKORD
1. EETIKA MÕISTE, OLEMUS JA ARENG...........................................................3
1.1 Mõisted ja eetika filosoofid...................................................................................3
1.2 Eetika kategooriad.................................................................................................3
1.3 Eetika põhiprintsiibid............................................................................................4
Teleoloogilised printsiibid........................................................................................4
Egoism......................................................................................................................4
Utilitarism.................................................................................................................5
Deontoloogilised printsiibid.....................................................................................5
1.4 Eetika ja vabadus...................................................................................................7
2. KAPITALISM JA ÄRIEETIKA...........................................................................8
2.1 Eetika ja majanduse seosed...................................................................................8
2.2 Eetika mõju äritegevusele.....................................................................................9
Ärieetiliste probleemide tekkepiirkonnad................................................................9
Ärieetika makrotasandil.........................................................................................10
Ärieetika mikrotasandil..........................................................................................10
2.3 Eetika ja sotsiaalne vastutus juhtimises..............................................................11
2.4 Juhi eetika............................................................................................................14
Juhtimise eetika tüübid..........................................................................................15
3. ETTEVÕTTE EETIKAKOODEKS....................................................................17
4. SPETSIIFILISED ÄRIEETIKA PROBLEEMID..............................................18
4.1 Infotehnoloogia arenguga seotud........................................................................18
4.2 Investorid ja ettevõte...........................................................................................19
4.3 Konkurendid ja ettevõte......................................................................................20
Konkurentsi seaduslik reguleerimine.....................................................................21
4.4 Konfidentsiaalne info..........................................................................................21
4.5 Tarbijasuhete eetika.............................................................................................22
Tarbijat kaitsev seadusandlus.................................................................................23
Ühiskond kui tarbija...............................................................................................24
4.6 Reklaami eetika...................................................................................................24
EETILISE KONFLIKTI ANALÜÜSI JUHEND........................................................26
EETILISE KONFLIKTI LAHENDUSE KOLM SAMMU.........................................27

2
1. EETIKA MÕISTE, OLEMUS JA ARENG
1.1 Mõisted ja eetika filosoofid
EETIKA< kr. ethos (komme, harjumus) ­ filosoofia haru, mis õpetab tegema valikuid õige-vale,
hea-halva vahel; nimetus pärineb Aristoteleselt.
· normide kogum, mis määrab inimese kõlbelise käitumise, nende kohustused ühiskonna,
klassi, kodumaa ja üksteise suhtes;
· reeglite kogum, mis määratleb õige ja vale käitumise;
· kõlblusõpetus, mis püüdleb ligimesearmastuse väärtustamise poole;
· filosoofiline teadus moraalist.
MORAAL< lad. moralis (kombeline, komme) ­ Cicero 300 aastat hiljem
· ühiskondliku teadvuse osa, printsiipide ja normide kogum, mis reguleerib inimese käitumist
95% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ärieetika #1 Ärieetika #2 Ärieetika #3 Ärieetika #4 Ärieetika #5 Ärieetika #6 Ärieetika #7 Ärieetika #8 Ärieetika #9 Ärieetika #10 Ärieetika #11 Ärieetika #12 Ärieetika #13 Ärieetika #14 Ärieetika #15 Ärieetika #16 Ärieetika #17 Ärieetika #18 Ärieetika #19 Ärieetika #20 Ärieetika #21 Ärieetika #22 Ärieetika #23 Ärieetika #24 Ärieetika #25 Ärieetika #26 Ärieetika #27 Ärieetika #28
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 28 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-01-25 Kuupäev, millal dokument üles laeti
347 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
raikozirul Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • ÄRIEETIKA
 • Loengukonspekt
 • SISUKORD
 • EETIKA MÕISTE, OLEMUS JA ARENG
 • KAPITALISM JA ÄRIEETIKA
 • ETTEVÕTTE EETIKAKOODEKS
 • SPETSIIFILISED ÄRIEETIKA PROBLEEMID
 • EETILISE KONFLIKTI ANALÜÜSI JUHEND........................................................26
 • EETILISE KONFLIKTI LAHENDUSE KOLM SAMMU.........................................27
 • Mõisted ja eetika filosoofid
 • Eetika kategooriad
 • Eetika põhiprintsiibid
 • Eetika ja vabadus
 • KAPITALISM JA ÄRIEETIKA
 • Eetika ja majanduse seosed
 • Eetika mõju äritegevusele
 • Ärieetika makrotasandil
 • Ärieetika mikrotasandil
 • Eetika ja sotsiaalne vastutus juhtimises
 • Sotsiaalne vastutus on vajalik, sest
 • EETILISED
 • KOHUSTUSED
 • FILANTROOPILISED
 • LEGAALSED
 • KOHUSTUSED
 • MAJANDUSLIKUD
 • Sotsiaalsed survegrupid
 • HUVIGRUPP
 • SOOVID
 • VÕIMALUSED
 • ESMASED HUVIGRUPID
 • TÖÖTAJAD
 • *säilitada pidev rakendatus
 • *ühingute moodustamine
 • *saada väärilist palka
 • *tööseisakud ja streigid
 • *töötada turvalises ja mugavas
 • *publikatsioonid
 • OMANIKUD/AKTSIONÄRID *saada oma investeeringutelt
 • *hääletusõigus vastavalt omandile
 • *õigus kontrollida ettevõtte
 • *hinnata õigesti aktsiate turuväärtust
 • KLIENDID
 • *kogeda õiglast hinda
 • *osta konkurentide tooteid
 • *osta ohutuid funktsionaalseid
 • *boikoteerida ettevõtteid, kelle
 • VARUSTAJAD
 • *saada regulaarseid tellimusi
 • *keelduda tellimuse täitmisest, kui
 • *saada tasu õigeaegselt ja vastavalt
 • *konkurentide varustamine
 • KONKURENDID
 • *teenida kasumit
 • *tehniline areng, millega tuleb
 • *haarata võimalikult suur turuosa
 • *tegevuse üldine kasv / areng
 • *pakkuda madalamat hinda
 • JAEMÜÜJAD
 • *saada kvaliteetset ja moodsat
 • *osta teistelt pakkujatelt
 • *saada mainekat toodet, mida
 • VÕLAUSALDAJAD
 • *saada laenatud raha tagasi
 • *kasutada seadusandlikke
 • *saada intresse
 • *keelduda täiendavast laenust
 • *nõuda laen koheselt sisse
 • TEISESED HUVIGRUPID
 • KOHALIK ELANIKKOND
 • *saada täiendavaid töökohti
 • *anda välja või piirata tegevuslubasid
 • *kindlustada piirkonna areng
 • *valitsuse mõjutamine eesmärgiga
 • *tagada kohaliku elanikkonna
 • ÜHISKONNA AKTIVISTID *mõjutada ettevõtte tegevust
 • *lai avalikkuse toetus läbi meedia
 • MEEDIA
 • *hoida avalikkust kursis tegevustega
 • *sündmuste, eriti negatiivsete
 • TOETUSGRUPID
 • *läbi viia uuringuid ja koguda infot
 • *töötajate ja vahendite kasutamine
 • *poliitiline toetus
 • VÕÕRVALITSUSED
 • *majanduse areng
 • *tegutsemisload
 • *sotsiaaltöö paranemine
 • *piirangud
 • VALITSUS
 • *saada tulu maksudest
 • *seadused, litsentsid, load
 • *lubada või keelata tegevust
 • AVALIKKUS
 • *ühiskondlike väärtuste kaitsmine
 • *toetada aktiviste
 • *riskide minimaalsus
 • *sundida valitsust tegudele
 • *ühiskonna õitseng
 • *mõju läbi avaliku arvamuse
 • Juhi eetika
 • H. Mintzbergi
 • otsustamisega seotud rollid
 • Mõned rolliga seotud
 • Tunnused
 • Immoraalne
 • Amoraalne
 • Moraalne
 • Eetilised normid
 • Otsused, teod ja
 • Pole moraalne ega
 • Eetiline
 • Motiivid
 • Omakasu
 • Head kavatsused
 • Taotletakse edu
 • Eesmärgid
 • Tasuvus
 • Suhtumine
 • Seadus on
 • Seadus on eetika
 • Seaduse järgimine
 • Strateegia
 • Eesmärgi nimel
 • Isiklik eetika võib
 • Eetika
 • KOHLBERG´i MORAALSE ARENGU STAADIUMID
 • PREKONVENTSIONAALSED
 • KONVENTSIONAALSED
 • POSTKONVENTSIONAALSED
 • EETIKAKOODEKS
 • SISULINE
 • Eesmärk: töötajate
 • FIKTIIVNE
 • Eesmärk: illusiooni
 • Sisuline
 • Infotehnoloogia arenguga seotud eetilised probleemid
 • Ebaeetiline arvutikasutus
 • TEHNOLOOGIAST
 • TULENEVAD
 • INIMESEST
 • Suurusjärgu
 • Jõupingutuse
 • Investorid ja ettevõte
 • LÜLID
 • Insider trading
 • Konkurendid ja eetika
 • KONKURENTSI SEADUSLIK REGULEERIMINE
 • Konkurentsiseadus
 • Konfidentsiaalne info
 • Tarbijasuhete eetika
 • TARBIJAT KAITSEV SEADUSANDLUS
 • ÜHISKOND KUI TARBIJA
 • Reklaami eetika
 • EETILISE KONFLIKTI ANALÜÜSI JUHEND
 • Eristada olulised faktid
 • Määratleda huvigrupid
 • Selgitada välja eetilised probleemid
 • Juhtumi juriidiline analüüs
 • Kiireloomuline analüüs
 • Põhjalik eetiline analüüs
 • Järeldused
 • ENESEHUVI PRINTSIIP – kohustused
 • Küsimused
 • Kas tegevus aitab kaasa minu kogukonna
 • Kas see on kooskõlas minu firma
 • Kas see on kooskõlas minu perekonna
 • Kas see on kooskõlas minu isiklike
 • Kas mõned eelpooltoodud huvid on
 • Kas otsus on kooskõlas I jaII printsiibiga?
 • INIMÕIGUSTE PRINTSIIP
 • Kas otsus kohtleb inimesi austuse ja
 • Kas soovitaksin teistel samasuguses
 • Kas otsus kahjustab kellegi õigusi?
 • Kui kellegi õigused saavad kahjustatud, siis
 • Kas selles olukorras võib teha üldistest
 • SUURIMA KASULIKKUSE
 • PRINTSIIP – suurim kasu enamatele
 • Millised on otsuste tõenäolised tagajärjed?
 • Kas olen vaadelnud probleemi teiste sellest
 • Millised on tegevuste pikaajalised
 • Milline otsus toob kaasa suurima
 • Kas otsus on kooskõlas ka I

Teemad

 • EETIKA MÕISTE, OLEMUS JA ARENG
 • KAPITALISM JA ÄRIEETIKA
 • ETTEVÕTTE EETIKAKOODEKS
 • SPETSIIFILISED ÄRIEETIKA PROBLEEMID
 • Mõisted ja eetika filosoofid
 • Cicero
 • Sokrates
 • Platon
 • Aristoteles
 • nautlev elu
 • tegutsev elu
 • mõtisklev elu
 • Eetika kategooriad
 • Eetiline dilemma
 • Üldised eetilised dilemmad
 • Konkreetsed ärieetilised dilemmad
 • polülemmadega
 • Moraalinormid
 • Eetika põhiprintsiibid
 • eetikateooriaid
 • teleoloogiline
 • deontoloogiline
 • TELEOLOOGILISED PRINTSIIBID
 • Egoism
 • eetilise egoismi teooria
 • pikaajalises
 • Adam Smith
 • Utilitarismi
 • Jeremy Bentham
 • hedonistic calculus
 • John Stuart Mill
 • probleemid
 • DEONTOLOOGILISED PRINTSIIBID
 • inimeste õigusi ja kohustusi
 • Õigusprintsiibid
 • Immanuel Kant
 • kategoorilise imperatiivi
 • Õiglusprintsiibid
 • Kohustusprintsiibid
 • W. D. Ross
 • Eetika ja vabadus
 • libertas
 • Rene Descrates
 • Vabadus
 • seisneb esmajoones inimese võimes püstitada enesele moraalinõuded
 • Erich Fromm
 • Elu mõtteks peaks siiski olema eneseteostus, mille korral inimene aktiivselt, tegusalt
 • realiseerib enese poolt püstitatud eesmärke
 • KAPITALISM JA ÄRIEETIKA
 • Eetika ja majanduse seosed
 • Weber
 • protestantismi
 • katoliikliku
 • Ärieetika
 • Teadusharuna
 • Eetika mõju äritegevusele
 • Ärieetiliste probleemide tekkepiirkond
 • pikaajalise äriedu aluseks
 • Ebaeetiliste otsuste mõju
 • Mõju otsustajale
 • Tulemus
 • Altkäemaks
 • Pettus
 • Vargus
 • Varjatud
 • diskrimineerimine
 • Sund
 • Pettus
 • Vargus
 • Varjatud diskrimineerimine
 • usaldusega
 • tehniline kompetentsus
 • kohustuste täitmise
 • Usaldus – riske vähendav mehhanism, mis baseerub kogemusel
 • Eetika ja sotsiaalne vastutus juhtimises
 • vastutus
 • kohuseks
 • vastutuse
 • Psühholoogias
 • Sotsiaalses plaanis
 • social responsibility
 • social responsibility
 • Juhtimise eetika
 • Sotsiaalne vastutus on vajalik, sest
 • siaal
 • ne vast
 • Ettevõtte huvigrupid
 • Juhi eetika
 • Juhi roll
 • suhtlemisega seotud rollid
 • informatsiooniga seotud rollid
 • otsustamisega seotud rollid
 • Mida saavad juhid teha eetilise käitumise tagamiseks organisatsioonis?
 • Distsipliin – nõutavast töökorrast kinnipidamine
 • korraldav- ja täitevdistsipliini kooskõlast
 • Juhtimise eetika tüübid
 • juhtimine
 • seadustesse
 • Moraalne heakskiit – “
 • Koodekseid võib jagada kolme rühma
 • rules-based
 • values-based
 • social responsibility-based
 • Infotehnoloogia arenguga seotud eetilised probleemid
 • Investorid ja ettevõte
 • Probleemid
 • Iga juhi tegevus, mis jätab investorid ilma nende õiguspärasest kasumist, on ebaeetiline
 • valeandmete esitamine investeeringute kohta
 • Ponzi skeem
 • vara või kasumi vale kasutamine
 • siseinfo kasutamine kaubaks
 • insider trading
 • ennetav tegevus aktsiaturul
 • info müümine konkurendile
 • Konkurendid ja eetika
 • soodustab
 • Seega ei ole konkurent mitte niivõrd vastane, kuivõrd pigem kaasvõitleja!
 • kasvufaasis
 • langusfaasis
 • Seaduse otstarve on vaba ettevõtluse huvidest lähtuv konkurentsivabaduse kaitsmine
 • loodusvarade ammutamisel, toodete valmistamisel ja teenuste osutamisel ning toodete ja
 • teenuste ostmisel ja müümisel ning muus majandustegevuses konkurentsivabaduse
 • kahjustamise ärahoidmine ja kõrvaldamine
 • Kõlvatuks konkurentsiks
 • Turgu valitsev ettevõte on
 • dumping
 • NB !
 • fair play
 • Olulist rolli peavad siin mängima vastaval ärialal tegutsejate vabatahtlikud ühendused
 • assotsiatsioonid, liidud, ühingud, kojad
 • Konfidentsiaalne info
 • kõik dokumendid märkega “konfidentsiaalne”
 • Tarbijasuhete eetika
 • Kliendi rahulolu on müüja edukuse alus!
 • Iga kaotatud klient on ka mitme uue kliendi kaotus!
 • Mida teravam on konkurents, seda tähtsamad on kliendisuhted!
 • Eestis kehtiv Tarbijakaitseseadus
 • tagada tarbija õiguste kaitsmine
 • Tarbija põhiõigused on
 • tõlgendatakse tarbija kasuks
 • Müüjal on keelatud
 • Tarbijaühingu ja -liidu volitatud esindaja(te)l on õigus
 • Tarbijakaitseametil on õigus
 • tootjat
 • tarbijat
 • Reklaami eetika
 • reclamare
 • Avaliku arvamuse kujundamine
 • vahettegeva eelistuse mudelist
 • Mida rohkem arusaadavat infot jõuab tarbijani, seda enam võime rääkida vabast turust ja
 • vabast tahtest!
 • Esitav reklaam
 • Vabadust ahistavad probleemid
 • Eristada olulised faktid
 • Määratleda huvigrupid
 • Selgitada välja eetilised probleemid
 • Juhtumi juriidiline analüüs
 • Kiireloomuline analüüs
 • Järeldused
 • EETILISE KONFLIKTI LAHENDUSE KOLM SAMMU
 • kogukonna (ühiskonna), firma
 • perekonna ja enda vastu
 • INIMÕIGUSTE PRINTSIIP
 • inimestele

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

10
doc
12
doc
10
odt
12
doc
8
doc
11
doc
81
docx
15
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto