Äriõiguse vastused (2)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
ÄRIÕIGUSE KONTROLLKÜSIMUSED
 • .Füüsilisest isikust ettevõtja. Õigused,kohustused,vastutus
  FIE-l on ainuõigus oma ärinimele. Õigus tegutseda talle sobivas valdkonnas kui see ei ole seadusega vastuolus . Äriregistrisse kandmisel tuleb registreerida põhitegevusala. FIE-le on kehtestatud raamatupidamise korraldamise kohustus.FIE vastutab oma ettevõtlusest tulenevate kohustuste eest kogu oma varaga
 • Juriidiline ja eraisik õiguskäibes.
  Juriidilise isiku õigusvõime on võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi. Võib omada kõiki tsiviilõigusi ja tsiviilkohustusi välja arvatud neid mis on omased üksnes inimesele.
  Eraõigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib seadusega ettenähtud registrisse kandmisest.
 • Ärieetika kui õigusliku reguleerimise põhialus.
  Ärieetika on rakenduseetika haru, mis analüüsib äripraktikas ette tulevaid eetilisi ja moraalseid probleeme. Ärieetika probleemistikku kuulub nt (valitseva) majandussüsteemi moraalne õigustatus, ettevõtte ühiskondlik vastutus, aktsepteeritava konkurentsi piirid, reklaami eetilisus .
  Ärieetika roll nii otsese kui kaudsema majandusliku arengu edendamises on alljärgnev :
  •majandusliku produktiivsuse ja efektiivsuse suurendamine ;
  •turu koostöö ja usalduse arendamine;
  •korruptsiooni takistamine;
  keskkonnakaitse ja säästlikkus;
  •inimõiguste tugevdamine, vaesuse vähendamine;
  •organisatsioonide poolt toetatud kriminaalse tegevuse ja vägivaldsuse ära hoidmine
  Ettevõtete eetiline ja vastutustundlik tegevus:
  • aitab luua uusi kompetentse, kuna ta hõlmab organisatsiooni liikmeid terve organisatsiooni ulatuses;
  •kutsub üles tulevikku vaatavale ning tervikut nägevale juhtimisstiilile;
  •valmistab ettevõtte paremini ette nii välisteks kui sisesteks muutusteks, rahutusteks, kriisideks;
  •loob usalduse, parandab mainet, aitab kaasa heade suhete loomisele ja hoidmisele erinevate huvigruppidega, sh organisatsiooni liikmete, klientide, partnerite, omanike, investorite, pankade ja meediaga;
  •aitab muuta ettevõtte atraktiivseks heade töötajate leidmisel;
  •aitab suurendada organisatsiooni liikmete head tahet ja ettevõtte väärtust;
  •aitab tõsta usaldusväärsust, hoida ettevõtet jätkusuutlikuna ja tagada pideva arengu;
  •ei mõjuta mitte ainult inimesi ja huvigruppe, vaid ka organisatsiooni huvisid ja pikaajalist kasumlikku tegevust.
  Kokkuvõtvalt aitab eetiline ja vastutustundlik tegevus juhtida ettevõtet paremini
 • Ettevõtlusalane vabadus.
  Igal Eesti kodanikul on õigus tegeleda ettevõtlusega ja asutada äriühinguid ja ühistuid.
  Eesti äriseadusandlus on harmoniseeritud euroopa liidu seadusandlusega, mis on pidevas arengus, ja Eesti riik osutab suurt tähelepanu ettevõtluse arenemisele, tehes soodustusi maksude maksmisel neile ettevõtjatele kes investeerivad oma ettevõtete arendamisele
 • Äriühingute liigid ja liigituse alused.
  Äriühing on omanikule ja omanike rühmadele kuuluv majandusüksus ka eraõiguslik juriidiline isik, mille tegevuse eesmärgiks on kasumi teenimine .
  Eestis registreeritavate äriühingute liigid on sätestatud Äriseadustikus :
  Aktsiaselts
  Osaühing
  Tulundusühistu.
  Täisühing-
  Usaldusühing
 • Avalik-õiguslikud ettevõtted.
  Avalik-õiguslik on juriidiline isik, mis on loodud seaduse alusel avalikes huvides (ühiskonna huvides). Avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekkimine, organid ja nende pädevus, põhikirja olemasolu jne nähakse ette selle konkreetse avalik-õigusliku isiku kohta käiva seadusega (nt Tartu Ülikooli seadus [1])Riik ja kohalik omavalitsusüksus osalevad tsiviilõiguslikus suhtes avalik-õigusliku juriidilise isikuna, kusjuures oma tsiviilõigusi ja kohustusi teostavad nad oma organite ja asutuste kaudu. Avalik-õiguslik juriidiline isik võib omada ainult selliseid õigusi ja kohustusi, mis ei ole vastuolus tema eesmärkidega Juriidiline isik võib sarnaselt füüsilisele isikule omada tsiviilõigusi ja -kohustusi, välja arvatud neid, mis on omased üksnes inimesele. Eesti õiguskorras võib juriidilist isikut ka kriminaalkorras karistada rahatrahvi või sundlõpetamisega
  Eestis on näiteks: Eesti Haigekassa, Tallinna Tehnikaülikool.
  Avalik-õiguslikud korporatsioonid
  Notarid,Eesti advokatuur
  kohaliku omavalitsuse üksused, näiteks Tallinna linn
  Avalik-õiguslikud asutused
  Eesti Raadio, Eesti Televisioon ,RahvaRaamatukogu, Töötukassa
 • Riik ja kohalikud omavalitsused ettevõtluses.
  Avalik õiguslik juriidiline isik on riik, kohaliku omavalitsuse üksus ja muu juriidiline isik, mis on loodud avalikes huvides ja selle juriidilise isiku kohta käivate seaduste alusel. Näiteks on olemas Eesti Raadio ja Televisioon, töötukassa Notarid.
 • Avalik-õiguslikud asutused ja pädevus.
  Avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekkimine, organid ja nende pädevus, põhikirja olemasolu jne nähakse ette selle konkreetse avalik-õigusliku isiku kohta käiva seadusega (nt Tartu Ülikooli seadus [1])
 • Ärinimi.
  Ettevõtja tegutseb äriregistrisse kantud nime all, mida nimetatakse ärinimeks e firmaks. Ärinimi peab sisaldama liigile viitavat täiendit või vastavat lühendit:
  - täisühing (TÜ)
  - usaldusühing (UÜ)
  - osaühing (OÜ)
  - aktsiaselts (AS)
  - tulundusühistu
  Ärinimi peab olema avalik
  Kirjutatud eesti-ladina tähestikus
  Ärinimi peab olema eristatav teistest ärinimedest
  Ärinimi ei tohi olla eksitav õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse suhtes
  Ärinimi ei tohi olla vastuolus heade kommetega
  Ärinimes ei tohi kasutada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste nimesid
  Ärinimi ei tohi sisaldada ainult kohanime
 • Prokuura
  Prokuura on volitus , mis annab ettevõtja esindajale (prokuristile) õiguse esindada ettevõtjat kõikide majandustegevusega seotud tehingute tegemisel.
  Prokuura võib anda äriühing, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtja seadusjärgne esindaja. Ettevõtja äriregistrisse kandmisel annab prokuura füüsilisest isikust ettevõtja, täis- või usaldusühingu asutamisel ühiselt kõik ühingut juhtima õigustatud osanikud ning osaühingu, aktsiaseltsi või tulundusühistu asutamisel
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Äriõiguse vastused #1 Äriõiguse vastused #2 Äriõiguse vastused #3 Äriõiguse vastused #4 Äriõiguse vastused #5 Äriõiguse vastused #6 Äriõiguse vastused #7 Äriõiguse vastused #8 Äriõiguse vastused #9 Äriõiguse vastused #10
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 10 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-05-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 136 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor getter89 Õppematerjali autor

  Mõisted

  Sisukord

  • Juriidilise isiku õigusvõime
  • Eraõigusliku juriidilise isiku õigusvõime
  • Eestis registreeritavate äriühingute liigid on sätestatud Äriseadustikus
  • Avalik-õiguslikud korporatsioonid
  • Avalik-õiguslikud asutused
  • Osaühing
  • Aktsiaselts
  • Täisühing
  • Tulundusühistu
  • Juhatuse õigused
  • Juhatuse kohustused
  • §93. Osanike otsuse vastuvõtmine
  • Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult ja koosolekud protokollitakse
  • § 178. Osanike otsuse vaidlustamine
  • Hoolsuskohustus
  • Lojaalsus tähendab truudust
  • Konfidentsaalsuskohustus
  • võlgnevuse
  • leping
  • laenuandja
  • laenusaajale
  • Usaldusühin
  • Aktsiateks
  • OSAKAPITALI VÄHENDAMINE
  • Tulundusühist
  • Keelatud tehingud
  • Erinõudega tehing
  • Äriühingute riigisisene ühinemine
  • Jagunemine
  • Ühingu ümberkujundamine
  • Äriühing lõpetatakse
  • Juriidilise isiku lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud
  • Ülevõtmine
  • Sõbralik ja vaenulik ülevõtmine
  • Ülevõtmise finantseerimine ja tehingu struktuur

  Teemad

  • Füüsilisest isikust ettevõtja. Õigused,kohustused,vastutus
  • Juriidiline ja eraisik õiguskäibes
  • Ärieetika kui õigusliku reguleerimise põhialus
  • Ettevõtlusalane vabadus
  • Äriühingute liigid ja liigituse alused
  • Eestis registreeritavate äriühingute liigid on sätestatud Äriseadustikus
  • Avalik-õiguslikud ettevõtted
  • Riik ja kohalikud omavalitsused ettevõtluses
  • Avalik-õiguslikud asutused ja pädevus
  • Ärinimi
  • Prokuura
  • Füüsilisest isikust ettevõtja
  • Äriregister, registritoimingud .Äriregistri õiguslik tähendus
  • Täisühing ja usaldusühing
  • Osaühing ja aktsiaselts
  • Tulundusühistu, asutamine ja selle erinevus teistest äriühingutest
  • Äriühingu asutamine.Tegevusalad
  • Äriühingu juhtimine. Äriühingute juhtorganid, nende moodustamise kord
  • usaldusühin
  • Juhtorganite liikmete õigused ja kohustused
  • Üldkoosoleku pädevus ettevõtte juhtimisel
  • Juhtorganite otsuste vastuvõtmine ja vormistamine ning vaidlustamine
  • Juhtorganite liikmete hoolsuskohustus,lojaalsuskohustus,konfidentsiaalsuskohustus
  • Juhtorgani liikme vastutus. Vastustuse liigid
  • Juhtorgani liikme vastutus maksuõigusrikkumise eest
  • Osalus osaühingus ja aktisaseltsis. Osakute ja aktsiate õiguslik režiim
  • Võlakirjad ja laenud
  • krediit
  • Emissiooni mõiste ja liigid
  • Äriühingute kapitalinõuded. Kapitali suurendamine ja vähendamine
  • osakuteks
  • Kasumi jaotamine
  • Tehingute tegemine, keelatud ja erinõudega tehingud. (võlaõigus)
  • Seadusest tulenev nõue
  • Maksejõuetusega seonduvad probleemid. Maksejõuetuse mõiste
  • Pankrot, pankrotimenetluse eesmärk
  • pankrotiks
  • Saneerimine
  • Äriühingute ühinemine jagunemine ja ümberkorraldamine
  • Äriühingute lõpetamine ,likvideerimismenetlus
  • teisiti, pankrotimenetluses toimub juriidilise isiku likvideerimine pankrotiseaduses
  • sätestatud korras
  • Äriühingute ülevõtmine
  • friendly takeover
  • hostile takeover

  Kommentaarid (2)

  lMikil profiilipilt
  lMikil: abiks ikka natukene, kuigu enamus teemasi kahjuks ei kattunud.
  00:11 17-05-2014
  Midorka96 profiilipilt
  21:01 26-06-2017


  Sarnased materjalid

  24
  pdf
  ÄRIÕIGUSE KONTROLLKÜSIMUSED
  47
  docx
  Äriõiguse konspekt
  57
  doc
  äriõigus konspekt
  5
  doc
  ÄRIÕIGUSE KONTROLLKÜSIMUSED
  23
  docx
  Äriõigus
  28
  docx
  ÄRIÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED II
  59
  doc
  Õigusõpetus
  52
  docx
  Ühinguõiguse loengumaterjal ja kordamisküsimused vastustega

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !