Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


„Kohtuniku ees seisab kaks jumalat, kaks õigust ja kibe tarvidus ühte kui teist ehk mõlemaid korraga teenida.“* (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Olja Kivistik *1
„Kohtuniku ees seisab kaks 
jumalat, kaks õigust ja kibe 
tarvidus ühte kui teist ehk 
mõlemaid korraga teenida.“*2
Kehtivad seadused on otseses seoses riigi põhikorra, riigis kehtivate väärtus hinnangute ja põhimõtetega. 
Karistus  õiguse puhul on tegemist õigus haruga, mille normid kehtestavad teo karistatavuse tingimused ja 
teo järelmid, karistused ja muud mõjutus  vahendid. Karistusõigus toimib retrospektiivselt ehk see reageerib 
juba toimunud konfl iktile.*3 Tekkinud konfl ikti lahendatakse konkreetsete normide alusel. Selleks et õigus-
norme rakendada, peavad need olema kehtivad ning formaalselt määratud. Kalle Merusk on kirjutanud, et 
õigus normid peavad olema lihtsad, selged ja keskmisele isikule arusaadavad.*4
20. sajandi alguseks oli Tsaari-Venemaal (seega ka praegustel Eesti aladel*5) tekkinud olukord, kus 
kehtisid mitu kriminaal  seadustikku. Samal ajal kehtinud seadustikud ei vähendanud karistus õiguse lahk -
helisid ega järje kindlusetuse probleemi, vaid hoopiski suurendasid dissonantsi. Seadustike ühtlusetus nõr -
gendas rahva õigus  tunnet ning eitas riigi õiguslikku korda.*6
Käesoleva artikli eesmärgiks on tutvustada 20. sajandi alguses kohaldatud kriminaal seadustikke, 
nende kasuistlikke koosseise ja karistusi. Ühtlasi antakse ülevaade nendes sätestatud usuvastaste sü üte-
gude koosseisude rakendamisest. Analüüsiks on valitud tsaariaegse Tallinna Ringkonna kohtu lahendid 
ajast, kui kehtisid sama aegselt vana ja uus nuhtlus  seadustik .*7
1. Vana ja uus nuhtlusseadustik
Balti provintsidel oli oma õiguslik ruum, mis tugines 1710. aasta kapitulatsiooni aktides ja 1721. aasta Uusi-
kaupunki rahulepingus kinnitatud privileegidele ning hiljem Vene valitsejate poolt neile privileegidele 
antud kinnitustele.*8 15. augustil 1845 kirjutas tsaar Nikolai I alla ukaasile, et Venemaa esimene süstemati-
seeritud kriminaal õiguse normide kogu jõustub 1. mail 1846 kogu Vene impeeriumis*9, sealhulgas kolmes  

Uurimistöö teostamisel ja artikli kirjutamisel nõustasid ja toimetasid Marin Sedman, Marju Luts-Sootak ja Toomas Anepaio  
ETF grandi 9209 raames.
2  K. Grau . Tarvidus Uue Nuhtlusseaduse maksmapanemiseks Eesti Vabariigis. – Õigus 1921/5–6, lk 100.
3  J. Sootak. Karistusõigus. Üldosa. Tallinn 2010, lk 32.
4  K. Merusk. Õigustloovate aktide kehtivuse õigusteoreetilisi probleeme. – Juridica 1996/7, lk 340.

T. Anepaio. Kriminaalõiguse muutumisest 1889. aasta reformi käigus. – Tractatus Terribiles. Artiklikogumik professor Jaan 
Sootaki 60. juubeliks. Tallinn 2009, lk 143.
6  K. Grau ( viide 2), lk 97–99.

Käesolevas artiklis on kohtu praktika analüüsi peatükis kasutatud vana nuhtlus seadustiku 1885. a redaktsiooni (Н. С. Таган-
цев. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. С.-Петербург 1915) ja uue nuhtlus seadustiku 
1903. a redaktsiooni (Уголовное уложение : высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. Санктпетербург 1903).
8  A. Andresen. Õiguse üldiseloomustus. – Eesti ajalugu V. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. S. Vahtre (peatoim.). Tartu 
2010, lk 41.
9  Полное Собрание Законов Российской империи (edaspidi ПСЗ), 2. собрание, Том 20, 1. часть – 19283, 15.08.1845.
JURIDICA III/2012
169
„Kohtuniku ees seisab kaks jumalat, kaks õigust ja kibe tarvidus ühte kui teist ehk mõlemaid korraga teenida.“
Olja Kivistik
Läänemere provintsis . Seadustik ei jõustunud territoriaalselt Soomes*10 ja Poolas.*11 Teist sugustel tingi-
mustel ja teatud piirangutega kehtis see ka Siberis , Kesk-Aasias ja Kaukaasias.*12 Seadustiku artikli 174 alu-
sel ei kohaldatud uue seaduse sätteid nendes asjades, mis tuli lahendada kiriku seaduste või Vene sõjaväe-
seaduste järgi.*13
Kriminaalseadustiku ametlik pealkiri oli „Kriminaal- ja paranduslike karistuste seadustik“ („Уложение 
о  наказаниях  уголовных  и  исправительных“). Eesti keelses kirjanduses on seda nimetatud vanaks  
nuhtlus seadustikuks  või  lihtsalt  nuhtlus seadustikuks*14 (NS). NS tegi lõpu seni valitsenud õiguslikule par-
tikularismile ja kriminaal seaduste paljususele. Samas oli seadustik aga väga raske pärane, keerulise üles-
ehitusega, halvasti süstematiseeritud ja juriidilises mõttes mahajäänud.*15 Suureks miinuseks oli ka see, 
et NS koostamisel piirduti varem kehtinud õigus aktide koondamisega.*16 Puuduse likvideerimiseks püüti 
seadustikku muuta ja täiendada, kuid seda tehti osade kaupa, mitte terviklikult.*17 NS koostajad polnud 
arvestanud riigi ja ühiskonna tegelikke vajadusi karistus õiguse valdkonnas ning jätkasid vananenud sätete 
kasutamist.
NS-le lisandus 20. novembril 1864 rahukohtu nuhtlus seadustik*18 („Устав о наказаниях налагаемых 
Мировыми Судьями“) ja 9. juulil 1889 valla kohtu nuhtlus seadustik („Временные правила о наказаниях, 
налагаемых волостными судьями“).*19 Käes  olevas artiklis on tähelepanu koondatud just usuvastastele 
süütegudele, mida rahukohtu nuhtlus seadustik ja vallakohtu nuhtlus seadustik ei reguleerinud. Olgu need 
siin nimetatud vaid selleks, et anda lugejale ülevaade kriminaal seadustike rohkusest. Rahukohtu nuhtlus-
seadustik oli allikas, mis sätestas karistused vähem tähtsate süütegude ja üleastumiste eest*20, mille eest 
ettenähtud karistused ei ületanud ühte aastat ja kuut kuud vangistust*21 ning mis kuulusid rahukohtute 
pädevusse.*22 Valla kohtute nuhtlus seadustiku puhul oli algusest peale tegemist ajutise aktiga. Seadustik 
sätestas, et see pidi kehtima kuni valla kohtute määratavaid karistusi reguleeriva üldriikliku seaduse vastu-
võtmiseni. Siiski püsis akt jõus kuni Vene keisri riigi lagunemiseni.*23
Käesoleva artikli teiseks uurimis  objektiks on uus nuhtlus seadustik (UNS) („Уголовное уложение“), 
mille projekt valmis 1895. aastaks ja mille tsaar Nikolai II kinnitas 22. märtsil 1903.*24 See aga ei tähen-
danud, et UNS oleks kohe kehtima hakanud, vaid tsaar lubas edaspidi teada anda, millal uus kriminaal-
seadustik kehtima hakkab.*25 Uut nuhtlus seadustikku ei kehtestatud kunagi tervenisti. Tsaar kehtestas 
uue seadustiku osaliselt mitme eri aktiga, mis puudutasid vaid riigi vastaseid süütegusid*26, usuvastaseid 
süütegusid*27, salakaubandusega seotud süütegusid*28, prostitutsiooni ja naiste 
kaubandusega seotud 
süütegusid*29 ning autori õiguste vastaseid süütegusid.*30 1906. aastal jõustunud usuvastaseid süütegusid 
reguleerivad koosseisud olid muudetud ja viidud kooskõlla 17. aprilli 1905. a ususallivuse manifestiga („Об 
10  Soome õigusliku seisundi kohta vt lisaks Н.  С.  Таганцев.  Русское  уголовное  право.  Лекции.  Часть  общая.  Том I. 
С.-Петербург  1902 , lk 246–252.
11  Poolas asendas 1818 . a Poola kriminaal koodeksit 1847. aastal kehtestatud uus seadustik ja alles 13. septembril 1876 hakkas 
Poolas kehtima NS 1866. a redaktsioon mõningaste muudatustega. Vt lisaks Н. С. Таганцев (viide 10), lk 245.
12  NS art 173 ja selle lisa IV.
13  Н. С. Таганцев (viide 10), lk 244.
14  Vt nt J. Sootak. Veritasust kriminaalteraapiani. Käsitlusi kriminaalõiguse ajaloost. Juura
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Kohtuniku ees seisab kaks jumalat-kaks õigust ja kibe tarvidus ühte kui teist ehk mõlemaid korraga teenida- #1 Kohtuniku ees seisab kaks jumalat-kaks õigust ja kibe tarvidus ühte kui teist ehk mõlemaid korraga teenida- #2 Kohtuniku ees seisab kaks jumalat-kaks õigust ja kibe tarvidus ühte kui teist ehk mõlemaid korraga teenida- #3 Kohtuniku ees seisab kaks jumalat-kaks õigust ja kibe tarvidus ühte kui teist ehk mõlemaid korraga teenida- #4 Kohtuniku ees seisab kaks jumalat-kaks õigust ja kibe tarvidus ühte kui teist ehk mõlemaid korraga teenida- #5 Kohtuniku ees seisab kaks jumalat-kaks õigust ja kibe tarvidus ühte kui teist ehk mõlemaid korraga teenida- #6 Kohtuniku ees seisab kaks jumalat-kaks õigust ja kibe tarvidus ühte kui teist ehk mõlemaid korraga teenida- #7
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 7 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-01-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 2 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor assyk Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

105
doc
Õigussüsteemide võrdlev ajalugu
125
pdf
Konspekt 2
32
docx
Õiguse entsüklopeedia konspekt-kõik loengud
66
doc
Kriminoloogia konspekt
34
doc
Õiguse entsüklopeedia seminaritöö- õigusakti analüüs karistusseadustikust
18
pdf
Eesti Advokatuur – kutseorganisatsioon ja avaliku halduse kandja
269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
33
doc
Kursusetöö-KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE INSTITUUT EESTI-KARISTUS ÕIGUSSÜSTEEMIS

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun