Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"ületundidega" - 20 õppematerjali

10
doc

Äriplaan - OÜ xModule

Rakvere Gümnaasium OÜ xModule ÄRIPLAAN Koostajad: Carl Raimond Andres Rakvere 2008 SISUKORD SISUKORD....................................................................................................................2 I. ETTEVÕTTEST...

Majandus - Keskkool
731 allalaadimist
26
doc

Tööõiguse konspekt

LÜHENDID TL-TÖÖLEPING T-TÖÖTAJA TLS-TÖÖLEPINGUSEADUS TA-TÖÖANDJA KL-KOLLEKTIIVLEPING ATS-AVALIKU TEENISTUSE SEADUS TSE-TÖÖSISEKORRA EESKIRJAD VÕS-VÕLAÕIGUSSEADUS TPS-TÖÖ JA PUHKEAJA SEADUS PAS-PALGASEADUS TVL-TÖÖVÕTULEPING TI-TÖÖINSPEKTSIOON TÖÖSUHTED JA NENDE OLEMUS Töö on inimese sihipärane tegevus teatud eesmärgi saavutamiseks. Kui ühiskonna liikmel on olemas materiaalsed võimalused, tööriistad, riskijulgus, võ...

Tööõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
345 allalaadimist
8
doc

äriplaan

2 I. ETTEVÕTTEST.........................................................................................................3 II. ÄRIIDEE JA EESMÄRGID..................................................................................... 3 III. TOODE/TEENU...

Majandus - Kutsekool
526 allalaadimist
9
doc

Äriplaan - OÜ V-Mix Tantsukool

-1 Jõhvi Gümnaasium OÜ V-Mix Tantsukool Äriplaan Koostaja: Villu Mikk 11a Õpetaja: Tea Alljärv Jõhvi 2009 SISUKORD 1 SISUKORD...

Majandus - Keskkool
259 allalaadimist
53
docx

1 kursus tööohutus ja töökeskond

Töökeskkond ja tööohutus TO ja TT seadused,määrused TK ohutegurid Ergonoomid Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused Tervisekontroll Nõuded töökohale,töövahenditele Isikukaitsevahendid Töö õpetus,kutsehaigus...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
295 allalaadimist
8
doc

äriplaan

Jõhvi Gümnaasium PURTON Äriplaan Koostaja: Martin Venela Õpetaja: Tea Alljärv Jõhvi 2009 1 SISUKORD SISUKORD.........................................................................................................................2 I. ETTEVÕTTEST...

Majandus - Keskkool
593 allalaadimist
7
doc

Ohutegurid

Töökeskkonna ohutegurid Töökeskkonnas esinevad ohutegurid jaotatakse: Füüsikalised ohutegurid -masinate liikuvad osad ja kukkuvad esemed -müra -vibratsioon -elektromagnetväli -sisekliima -valgustus -mehhaaniline tolm Keemilised ohutegurid -kemikaalid -materjalid -keemilised allergeenid -asbest Bioloogilised ohutegurid -bakterid -viirused -seened -parasiidid -bioloogiline tolm -allergeenid Füsioloogi...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
64 allalaadimist
9
doc

Edu põhjuste omistamine (osa eksamimaterjalist)

Edu põhjuste omistamine Kontrollikese Internaalsus ­ seesmine kontrollikese Eksternaalsus - väline kontrollikese Stabiiline või muutuv põhjuslikkus (B.Weiner) Stabiiline ebastabiiline Seesmised põhjused võimed pingutus Välised põhjused ül raskus vedamine Töö kontrollikese . · Toimetulek:...

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
222 allalaadimist
55
pdf

ÜLETUNNITÖÖ TASU JA HAIGUSHÜVITISE ARVESTAMINE

TALLINNA MAJANDUSKOOL Täiskasvanute koolituskeskus Kristel Kaseleht ÜLETUNNITÖÖ TASU JA HAIGUSHÜVITISE ARVESTAMINE Lõputöö Juhendaja: Monika Nikitina-Kalamäe Tallinn 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Raamatupidamine - Tallinna Majanduskool
181 allalaadimist
27
doc

Õigusõpetus - EV Töölepinguseadus, perekonnaseadus

Õigusõpetus EV TÖÖLEPINGUSEADUS (TLS) Tööleping on kokkulepe töötaja ja tööandja vahel. Antud lepingu järgi on töötaja kohustatud tööd tegema ja peab alluma tööandjale. · Selles lepingus on töötaja nõrgem pool. Töö eest peab töötaja saama tasu. Lepingu sõlmimine · Tööleping sõlmitakse kirjalikult · Suuliselt võib lepingu sõlmida, s...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
243 allalaadimist
25
doc

Tööõigus

Tööõiguse olemus, rakendusala ja allikad 1. Tööõiguse olemus ja koht õigussüsteemis. Turvalise paindlikkuse (flexicurity) idee mõju töösuhete reguleerimisele TLS par 1 sätestab TL mõiste, mille kohaselt TL alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile ning tööandja maksab töötajale töö eest tasu. TL pooled: töötaja võib olla ain...

Õigus - Tartu Ülikool
322 allalaadimist
11
docx

KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS

Millised on töökorralduse elemendid? Kuidas töökorralduselemendid sisalduvad ametikoha töös, too sellekohaseid näiteid? Struktuuriüksused (Hooldusravi osakond) Ametikohad (Meditsiiniõde) Ülesanded (Patsientide terviseseisundi jälgimine ööpäevaringselt) Tegevused (Patsiendi vererõhu mõõtmine) Tööoperatsioonid (Manseti paiguta...

Töö- ja palgakorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
244 allalaadimist
2
docx

TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE I OSA

Isikuga sõlmiti töövõtuleping, mille alusel ta kohustus tegema puusepa töid. Talle kehtestati 8-tunnine tööpäev ja ta pidi alluma meistri korraldustel, töötasu maksti talle iga kuu teatud tööoperatsioonide lõppedes. Töötajaga juhtus tööajal õnnetus ja tööandja lõpetas ühepoolselt nüüd lepingu. Töötajale haigusraha keelduti maksmast. Töötaja leidis, et temaga toimiti ebaõig...

Tööõigus -
16 allalaadimist
38
docx

Õigusõpetuse konspekt

Arvestus- maikuu esimene pool (kontrolltööna) 1. töölepingu seadus (töö- ja puhkeaeg, töösuhte lõpetamine) 2. avaliku teenistuse seadus 3. tsiviilseadus (nimede muutmine, pärimine) 4. menetlusseadus 5. kohtute seadus www.riigiteataja.ee "Õigusõpetus" soovituslik Sotsiaalministeeriumi kodulehekülg Tööinspe...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
22 allalaadimist
466
doc

Andmeanalüüsi konspekt

Binaarne tunnus-  sugu;  jah/ei Järjestustunnus-  kooli tüüp, 1-väga hea, 2- hea jne(NB!- Õpilaste hinnang koolile),  kui suured on klaassid- väga suured, suured jne,  milline kooli maine- väga hea, hea jne,  millisesse vahemikku jääb arv (0-...

Andmeanalüüs i -
118 allalaadimist
30
docx

TÖÖKOHA RISKIANALÜÜS

Töötingimustest tingitud (tööaeg,töötempo, töötingimuste ergonoomilisus)  töö kiirus, nõudlikkus, pingelisus;  töö ülekoormus ja ajasurve;  halb töökorraldus;  töötamine ületundidega , öötöö ja vahetustega töö;  töötegemiseks vajaliku väljaõppe või ettevalmistuse puudumine; 3. Rollinõuetest tingitud (konfliktsed nõuded, ebaselged nõuded)  üheselt mittemõistetav tööalane vastutus;  liiga vähene või liiga suur vastutus; 4. Sotsiaalsest keskkonnast tingitud (konfliktid, sotsiaalne toetus, sotsiaalne isolatsioon, tunnustamine, õiglane kohtlemine)  pikaajaline üksinda töötamine;...

Riski- ja ohutusõpetus -
81 allalaadimist
66
pdf

Tööiguse konspekt

Igapäevane puhkeaeg TLS § 51 mõttes, mis peab 24-tunnise ajavahemiku jooksul kestma järjest vähemalt 11 tundi. Järelikult saab töötaja täistööajaga töötades teha kokkuleppel tööandjaga maksimaalselt viis tundi ületunnitööd ning summeeritud tööaja korral ei või tööaeg koos ületundidega olla pikem kui 13 tundi. Kui töötaja töötab 24-tunnise ajavahemiku jooksul rohkem kui 13 tundi, peab tööandja talle TLS § 51 lg 5 kohaselt andma vahetult pärast tööpäeva lõppu täiendavat vaba aega võrdselt 13 töötundi ületanud tundide arvuga ning seda tööd rahas hüvitada ei ole lubatud Alaealisel peab olenevalt tema vanusest 24-tunnise ajavahemiku jooksul kestma puhkeaeg järjest vähemalt 21 – 17 tundi. 3.Iganädalane puhe...

Tsiviilõigus - Kutsekool
13 allalaadimist
2
docx

LÜHENDATUD TÖÖPÄEVAD

töölepingu seadusest Õige b. töö- ja puhkeaja seadusest c. pühade ja tähtpäevade seadusest d. kalendaarsest tööajafondist Mitmele pühale eelnevat tööpäeva kohustab seadus lühendama?Valige üks: a. seadus ei kohusta lühendama, vaid ütleb, et võiks lühendada b. ainult uusaastale ja vabariigi aastapäevale ning jaanipäevale eelnevat tööpäeva c. k...

Raamatupidamine - Kutsekool
2 allalaadimist
61
doc

Tööõiguse seminarid

TÖÖÕIGUSE SEMINARID 12.09.2017 19.09.2017 Seminari kava I teema. Tööõiguse olemus. Töölepingu eristamine muudest teenuste osutamise lepingutest (4 tundi) Küsimused, kaasused, ülesanded 1. Tööõ...

Tööõigus -
12 allalaadimist
8
docx

Tööõigus

Tööpäevasisese vaheaja võib lugeda tööajaks, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda. Sellisel juhul peab töötajal olema võimalus puhata ja einestada tööajal. Igapäevaseks puhkeajaks 11 järjestikust tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul. Sellest tulenevalt võib töötaja teha täistööajaga töötades kokkuleppel maksimaalselt 5 tundi ÜTT ning summeeritud tööaja korral ei või tööaeg koos ületundidega olla pikem kui 13 tundi. Iganädalasel puhkeajal peab töötaja puhkama vähemalt 48 tundi järjest 7 päeva kohta. Summeeritud tööaja arvestuse korral 36 tundi. Iganädalane puhkeaeg on laupäev ja pühapäev. Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida teisiti. Tööandjal õigus kehtestada seaduses sätestatust erinev iganädalane puhkeaeg. Nt võib tööajakava alusel töötavale isikule anda puhkeaega ühel nädalal esmasp-teisip...

Tööõigus -
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun