Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"üleslaadimine" - 19 õppematerjali

28
doc

Kultuuriteooria loengu konspekt

Loeng 1 Loeng kaardistab erinevaid viise kultuuri defineerimiseks ning tutvustab ka mõningaid teisi üldise kultuuriteooria põhimõisteid. Igal teoorial peab olema: objekt probleem meetod ­ millised argumendid, kuidas tulemuseni jõutakse. Milliseid tulemusi soovib teooria saavutada. Kultuuri uurimine teoreetiliste meetoditega. Kultuuri teooria väljund on midagi mis ulatub kaugemale igast kultuuril...

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
277 allalaadimist
55
pdf

Google App Engine

TALLINNA ÜLIKOOL Matemaatika-loodusteaduskond Informaatika instituut Google App Engine Iseseisev töö aines Veebiprogrammeerimine IFI6011 Andris Reinman ITJ-08 Õppejõud: Jaagup Kippar...

Veebiprogrammeerimine - Tallinna Ülikool
48 allalaadimist
10
docx

Google Docs

MAINORI KÕRGKOOL Infotehnoloogia Instituut IKT haldamise ja administreerimise eriala Raido Rinaldi IT-1-Q-E-vil Google Docs Õppematerjal Juhendaja: Kalev Avi, MSc Viljandi 2010 SISUKORD Go...

Infotöötlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
16 allalaadimist
19
docx

Moodul 1 – Info- ja sidetehnoloogia (IST) mõisted

Moodul 1 ­ Info- ja sidetehnoloogia (IST) mõisted Riistvara olemus, arvuti jõudlust mõjutavad tegurid ja välisseadmed. Tarkvara olemus, näited üldlevinud rakendustarkvara ja operatsioonisüsteemide kohta. Andmetöötluses kasutatavad infovõrgud, Interneti-ühenduse erinevad võimalused. Info- ja sidetehnoloogia (IST) olemus, näited selle praktilistest rakendustest igapäevaelus. Arvutite kasutamisega seotud ter...

Arvutiõpetus - Keskkool
40 allalaadimist
46
doc

Arvuti tark- ja riistvara

) on kahest osast koosnev süsteem, mis on määratud info töötlemiseks. Arvuti osad on: · tarkvara (software) kõik arvutis infot töötlevad programmid · riistvara (hardware) -nn. "käegakatsutav" osa : monitor, hiir, korpus jms ... Riistvara liigitakse otstarbe põhjal *sisendseadmed -> nendega sis...

Arvuti õpetus - Põhikool
43 allalaadimist
575
docx

Nimetu

Sisukord Eessõna Hea õpilane! Microsofti arenduspartnerid ja kliendid otsivad pidevalt noori ja andekaid koodimeistreid, kes oskavad arendada tarkvara laialt levinud .NET platvormil. Kui Sulle meeldib programmeerida, siis usun, et saame Sulle pakkuda vajalikku ja huvitavat õppematerjali. Järgneva praktilise ja kasuliku õppematerjali on loonud tunnustatud professionaalid. Siit leid uusimat infot...

Informaatika -
18 allalaadimist
2
docx

Arvutiterminid

Arvutiterminid: 1) Andmed- Kõige üldisemas mõttes mõistetakse infotehnoloogias andmete all informatsiooni esitust kujul, mis võimaldab edastamist, tõlgendamist ja töötlemist. 2) E-mail- E-mail on lühend ingliskeelsest sõnast electronic mail, millega tähistatakse: E-kirja ehk elektroonilisel teel arvutivõrkudes ülekantavat kirjalaadset teadet. E-posti ehk e-kirjade koostamise, saatmise, salvestamise...

Informaatika - Kutsekool
13 allalaadimist
212
docx

Veebistuudium arendus ASP.NET

Andmebaasipõhiste veebirakenduste arendamine Microsoft Visual Studio ja SQL Server'i baasil ASP.NET Tallinn 2011 ASP.NET ASP.NET on .NET raamistiku moodul, mis võimaldab sul luua veebirakendusi, kasutades sealjuures minimaalselt koodi. ASP.NET ei ole mitte ASP (Active Server Pages) uus versioon, vaid täiesti uus lähenemine veebirakendus...

Veebiprogrammeerimine - Keskkool
19 allalaadimist
116
pdf

Eesti arve ja fakte 2013

Kokku Internetipanga teenuste kasutamine Telefoniga rääkimine interneti kaudu, videokonverentsid Meelelahutus (mängimine või mängude arvutisse allalaadimine vm) Teate postitamine online- keskkonda, kiirsuhtlustark- vara kaudu suhtlemine Veebiraadio kuulamine, veebi-TV vaatamine Omaloodud sisu jagamiseks üleslaadimine mõnele veebilehele Reisiteenuse kasutamine Veebilehe kaudu arsti vastuvõtule registreerimine Toodeteteenuste müümine (k.a oksjonite pidamine) Võrgumängude mängimine teistega Veebilehe või blogi loomine % internetti...

Geograafia -
6 allalaadimist
24
doc

Kaine on IN - Noorte infopäeva projekt

t) x x x x Esinejate leidmine ja läbirääkimised: (psühhiaater, politseinik, sportlane, iidol) 5 tasud, aeg, esinemise pikkus x x x x Läbirääkimised reklaamiagentuuriga: eelarve, kampaania sisu, flaiereite ja 6 rinnamärkide kujundamine x x Facebooki lehe ja sisu valmistamine, 7 lehe üleslaadimine keskkonda, levitamine x x Valitud kooli juhtkonnaga läbirääkimiste 8 korraldamine x Koolis projekti tutvustus: infolehtede jagamine, tutvustus koolitundides. Reklaamide paigutamine 9 kooli x x Toitlustajate leidmine ja läbirääkimised: 10 pakutav toit, kogus...

Kasvatustöö ja probleemid - Kutsekool
24 allalaadimist
60
doc

Projekt Fototellimus aines Sissejuhatus infosüsteemidesse

Fotode arvestus Fotode arvestuse kasutusjuhtude diagramm on joonisel 3: 12 Joonis 3. Fotode arvestus Nimi 2.1: Kliendi pildistamine Tegutsejad: Fotograaf, klient Kirjeldus: Määratud ajal ning kohas hakkab fotograaf klienti pildistama. Nimi 2.2: Fotode üleslaadimine Tegutsejad: Fotograaf Kirjeldus: Fotograaf laeb fotod veebikeskkonda üles, vajutades süsteemis nuppu „Vali pildid“. Peale seda kuvab süsteem akna, mille kaudu fotograaf saab otsida enda arvutist fotod üles. Fotod leitud, vajutab fotograaf nuppu „Lae fotod üles“. Süsteem laeb fotod üles. Nimi 2.3: Fotode vaatamine Tegutsejad: Fotograaf, klient Kirjeldus: Kui fotod on üles laetud, laseb süsteem fotograafil fotosid üle v...

Sissejuhatus infoteadustesse -
5 allalaadimist
92
doc

Fototellimuse projekt aines kontseptuaalne süsteemianalüüs

loomine Pildistamise korraldaja soovib registreerida Registreeringu alustamine pildistamise Registreering sai valmis Registreeringu esitamine Fotograaf tahab kinnitada registreeringu Registreeringu kinnitamine Fotograaf või pildistamise korraldaja tahab Registreeringu tagasilükkamine lükata registreeringu tagasi Fotograaf soovib laadida pildistatud fotod Fotode üleslaadimine , ka kustutamine veebikeskkonda Fotograaf soovib kinnitada veebikeskkonda Fotode kinnitamine ning edasisaatmine laetud fotod ning edastada need kliendile Klient soovib hakata fotosid tellima Fotode ja nende parameetrite(suurus, materjal, kogus) valimine Klient soovib esitada tellimuse Tellimuse esitamine 1.2.6 Äriolemid 1.2.6.1 Teenuse poolt hallatav olem Registreering...

Kontseptuaalne... - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
566
pdf

ÜLESANNE I PINNATÜKK

Arvutigraafika I ÜLESANNE I Pinnatükk Sissejuhatus Enne joonestusprogrammiga AutoCAD töötama asumist on soovitatav läbi lugeda see Sissejuhatus ja teha endale märkmeid sest vastavalt Murph’i seadustele: „... juhul, kui vaatamata mitmesugustele ja laiaulatuslikele katsetele, uus seade ei hakka tööle, on edasise aja kokkuhhoiu...

Autocad - Eesti Maaülikool
8 allalaadimist
44
doc

Õigusõpetuse kordamine

Autori varaline õigus võimaldab teose autorile loodud teose eest saada sissetulekut. Varaline õigus on äriobjekt ehk varalise õiguse rahalisel loovutamisel ehk litsentsi andmisel on õigus saada autoritasu. Varalised õigused on järgmised :  õigus teose reprodutseerimisele ehk kopeerimisele (hõlmab kõiki kopeerimisviise nagu näiteks kopeerimine, allalaadimine, üleslaadimine , printimine, salvestamine, pildistamine, skaneerimine jne.);  õigus teose levitamisele ( koopiate müümine üldsusele );  õigus teost avalikult esitadaeksponeerida ( näiteks kunstigaleriis fotode eksponeerimine, näidendi esitamine publikule või CD mängimine kaupluses või restoranis) ;  õigus teost tõlkida;  õigus teose töötlemiseks. Kohandused ja töötlused muudavad ta...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
23 allalaadimist
8
pdf

Andmeturbe

• RAT – remote administration tool – keegi, kes kontrollib süsteemi eemalt viisil, nagu tal oleks füüsiline ligipääs süsteemile. Kuigi seda kasutatakse ka legaalselt, siis on see tihti pigem kriminaalne (Trooja hobune näiteks). Saab kontrollida näiteks: • kaameratekraani (salvestada) • Faile (allalaadimine, üleslaadimine jms) • Shell (käsurealt e command prompt) • Arvutit ennast (töölekinnivälja logida) • Registreid (lisamuudakustuta) • Hardware Destroyer (overclocker) • Muud tarkvaraga seonduvat • Turvaklassi osad: • Erinevaid turvaklasse 64 (4*4*4) Esitatakse näiteks K2T1S3 • Andmete käideldavus on eelnevalt kokkulepitud vajalikulnõutaval tööajal kasutamiskõlblike andm...

Andmeturbe alused -
9 allalaadimist
238
docx

PHP ALUSED RAAMAT

txt Faili nimed lingiks Muudame failinimed linkideks, et kui nendele vajutada, siis antud fail käivitatakse ja me näeme selle sisu. Kasutame tavalist HTML linkimist. ? 1 $kataloog = 'failid'; 2 $asukoht=opendir($kataloog); 3 while($rida = readdir($asukoht)){ 4 if($rida!='.' && $rida!='..'){ 5 echo '<a href="'.$kataloog.''.$rida.'">'.$rida.'<a><br>'; } 6 } 7 Failide üleslaadimine Failide üleslaadimiseks tuleb meil luua form, kus suurte failide saatmiseks tuleb kasutadada method="post" ja enctype="multipartform-data". ? 1 <form action="" method="post" enctype="multipartform-data"> 2 <input type="file" name="minu_fail"><br> 3 <input type="submit" value="Lae üles!"> <form> 4 Antud vorm saadab siis faili teele ning me koostame php koodi, mis üritab üleslaetud failiga midagi peale hak...

Informaatika - Kutsekool
6 allalaadimist
60
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND

Tegevuskava ajalisel planeerimisel peab arvestama järgmiste tegevustega: 1) metoodika valimine; 2) andmete kogumine ja analüüs; 3) töö kirjaliku osa mustandi esitamine juhendajale; 4) töö kirjaliku osa puhtandi esitamine juhendajale; 5) juhendajapoolne töö hindamine; 6) valminud uurimustöö üleslaadimine O-kettale PDF-failina (teeb juhendaja); 7) töö kaitsmine . 2.2 Töö allikatega Olenevalt uurimistöö teemast tugineb uurimistöö erinevatele allikatele. Nendeks võivad olla 1) kirjandus (nt kirjandusteosed, monograafiad, artiklid, retsensioonid); 2) kirjalikud allikad nii paberkandjal (nt dokumendid, seadused, käsikirjad, kirjavahetus) kui ka elektroonilises võrgus (nt elektroonilised andmebaasid, e- kirjavah...

Essee filmist - Keskkool
7 allalaadimist
10
pdf

IS turvalisus 2018

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFORMAATIKAINSTITUUT Lunavara ja selle eest kaitsmine Kodutöö õppeaines "Infosüsteemide turvalisus (IDU1342)" Autor: Jelena Turbina Õpperühm: IABM Email: turbina.jelena@gmail.com...

infosüsteemide turvalisus -
5 allalaadimist
63
docx

Andmeturve konspekt / kokkuvõte

Kollasega märgitud osa kohta on Meelis Roos öelnud, et seda on ta tavaliselt eksamil küsinud. Kava · Turvaeesmärgid, ohud, riskianalüüs, turvapoliitika, turbestrateegiad, turvatasemed, turvastandardid · Mitmekasutajasüsteemide turve, DAC & MAC, usaldatavad süsteemid · Autentimismeetodid, paroolid, NIS(+), Ker...

Andmeturbe alused -
9 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun