Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"ülesannetena" - 29 õppematerjali

34
pdf

Ettevalmistus eksamiks

SISSEJUHATUS Ühiskonnaõpetuse õppimine koolis annab teadmisi ja oskusi selleks, et ümberringi toimuvatest sündmustest ja protsessidest aru saada ning neis vajadusel kaasa rääkida. Vabadus ja võimalus osaleda omaenda elu korraldamisel on iseloomulik demokraatlikule ühiskonnale. Eesti on demokraatlik. Demokraatlik ühiskond on seda tugevam, mida aktiivsemad on tema liikmed ning mida paremini nad oskava...

Ajalugu - Keskkool
476 allalaadimist
9
pdf

Süsteemiteooria 4-nda KT vastused

Süsteemi moiste. Süsteemimudel. Muutujad ja parameetrid. Sisend-, oleku- ja valjundmuutujad. Millest soltub süsteemi kaitumine. Süsteemi matemaatiline mudel ja selle koostamine. Algolek ja selle sisu. Dunaamiline süsteem. Pidev-ja diskreetaja süsteemid. 1.1. Süsteemi mõiste Süsteem on omavahel seotud objektide terviklik kogum. Süsteemi mõiste komponendid on element/objekt (süsteemi osis, mida k...

Süsteemiteooria - Tallinna Tehnikaülikool
557 allalaadimist
9
ppt

CMR kasutamine

CMR (Customer relationship management) CRM CRM kliendihaldussüsteem on raamistik, mis võimaldab Sinu firmal saada maksimaalset kasu kõigi kliendiga seotud äriprotsesside efektiivsemaks muutmisel. CRM süsteemi juurutamine algab CRM strateegiast - Sinu firma saab maksimaalset kasu vaid siis, kui kliendikeskne mõtlemine on paigas. Kliendihaldustarkvara võimaldab luua tõeliselt mitmek...

Klienditeenindus - Kutsekool
56 allalaadimist
2
doc

Süsteemi teooria

1 Süsteemi Mõiste? ­ Omavahel seotud elementide terviklik kogum. Süsteemi seisukohalt elemente käsitatakse jagamatutena. Elementide seos tähendab elementide muutujate kohta teatavate seosetingimuste täidetust.Terviklikkust iseloomustab süsteemi jaoks ühtne funktsioon, eesmärk, otstarve jne, mis võimaldab süsteemi vaadelda ka jagamatu tervikuna ja samas ümbrusest eristuvana. Süsteemi põhiomadusteks on st...

Süsteemiteooria - Tallinna Tehnikaülikool
380 allalaadimist
7
rtf

Demokraatlik valitsemine

Esindus- ja otsene demokraatia Esindusdemokraatia- demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu valitud esindajate ja esinduskogude vahendusel. Otsene demokraatia- demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu vahetult rahvahääletuse teel. Monarhiad ja vabariigid Monarhia ehk päritava võimuga riik tähendab veresuguluse alusel päritavat ainuisikulist võimu. Vabariik ehk valitava võimuga riik tähendab seda, kus v...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
19 allalaadimist
132
doc

Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

Millest tuleneb väide, et ajalugu on konstruktsioon, kellegi poolt ülesehitatud käsitlusviis? Allpool on mõned mõtlemisainet pakkuvad märksõnad. 1. uurija distantseeritus, kogemuse erinevus 2. konteksti muutused, tõlgendamise küsimused; võimalikud seosed või üldistused, mille tegelik alus on küsitav, järgmise...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
52 allalaadimist
12
pdf

2009. aasta matemaatika riigieksami ülesanded ja lahendused

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2010 Eksami eesmärk Matemaatika riigieksami peamisteks eesmärkideks on: · teada saada, kui struktureeritud ja korrastatud on gümnaasiumilõpetaja matemaatikaalased teadmised; · selgitada välja, kui hästi suudab õpilane õpitut rakendada (näiteks lahendada mitterutiinseid ülesandeid); · teada saada, milline on gümnaasiumilõpetajate matema...

Matemaatika - Keskkool
1067 allalaadimist
13
docx

ÕPILASTE SOTSIAALSE ARENGU JA SOTSIALISEERUMISE MÕISTED

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika osakond BLA BLA ÕPILASTE SOTSIAALSE ARENGU JA SOTSIALISEERUMISE MÕISTED. PEREKONNA MÕJU ÕPILASTE SOTSIAALSELE ARENGULE Referaat Juhe...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
80 allalaadimist
13
doc

Juhtimise alused, I KT

JUHTIMISE ALUSED Arvestustöö nr 1 MÕISTED 1. Juhtimine (management)- inimeste spetsiaalne intellektuaalne tegevusobjektsüsteemi viimine algseisundist soovitud seisundisse. Lihtsustatult on juhtimine subjekti ja objekti vaheline suhe ehk tegevus, mille tulemusena saavutatakse ressursside efektiivne ja edukas kasutamine....

Juhtimis alused ja... - Kutsekool
97 allalaadimist
17
doc

Noored ja areng

Tallinna Pedagoogiline Seminar Noorsootöö ja täiendusõppe osakond KNT2 Nadezda Vassiljeva ÕPILASTE SOTSIAALSE ARENGU JA SOTSIALISEERUMISE MÕISTED. PEREKONNA MÕJU ÕPILASTE SOTSIAALSELE ARENGULE Referaat Juhendaja- Uusberg Urve Tallinn 2012 ...

Andragoogika - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
13
docx

Pedagoogiline psühholoogia eksam

Õppimise mõiste. Õppimine on keeruline pedagoogiline protsess. Peaaegu 2000 aastat on valitsenud arvamus, et õppimine toob inimeses esile kaasasündinud ideed. Õppimine on võime, mis on evolutsiooni käigus loomadel ja inimestel kujunenud kohanemiskes keskkonnaga. Tänapäeval defineeritakse õppimist kui suhteliselt püsivat muutust potensiaalses käitumises, mis tekib praktilise kogemuse vahen...

Pedagoogika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
213 allalaadimist
15
doc

Juhtimine

loeng) Liina Puusepp Sissejuhatus juhtimisse Tehnoloogia ja eriti infotehnoloogia arengu tõttu on töö muutunud väga keeruliseks ja spetsiifiliseks. Juhtidel on üha raskem kõigi alluvate tööd detailselt tundma õppida. Lahe...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
61 allalaadimist
15
docx

Õppe kavandamise kontrolltöö vastused

Õppimise olemus. Põhilised õppimisteooriate liigid. Õppimine on keeruline pedagoogiline protsess. Peaaegu 2000 aastat on valitsenud arvamus, et õppimine toob inimeses esile kaasasündinud ideed. Õppimine on võime, mis on evolutsiooni käigus loomadel ja inimestel kujunenud kohanemiskes keskkonnaga. Tänapäeval defineeritakse õppimist kui suhteliselt...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
101 allalaadimist
108
pdf

Juhtimine ja õigus I

osa Sissejuhatus õigusesse Urmas Arumäe Äriõiguse loengukonspekt Juhtimine ja õigus I. osa Sissejuhatus õigusesse Loengukonspekt Toimetaja Urmas Arumäe Autor Urmas Arumäe © Urmas Arumäe, 2012 ISBN 978-9949-30-611-4 (I. osa) Trükk EBS Print OÜ Kõik õigused käesolevale väljaandele on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lub...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
23 allalaadimist
40
docx

Ehituse juhtimine

Juhtimisteaduse olemus ja juhtimise kohta inimühiskonnas. JUHTIMINE ON EESMÄRGILE JÕUDMINE TEISTE INIMESTE KAASABIL MIKS inimesed lasevad ennast juhtida (alluvad juhtimisele)? · abitus ja alaväärsuskompleks · armastus · oma lolluse tunnistamine KES on need, kes juhivad teisi? · missioonitunne · egoistlikud kaalutlused · jumalad...

Ehituse juhtimine -
90 allalaadimist
9
docx

Eestluse hoidmine kirjasõna kaudu

Valtu Põhikool Eestluse hoidmine kirjasõna kaudu Koostaja: Martin Lapin Kasutatud materjal: Vikipeedia Google Eneke Nii nagu on o...

Kirjandus - Põhikool
3 allalaadimist
21
doc

Juhtimine, juhtimisaluste eksami vastused

Juhtimise mõiste Juhtimist on väga mitmeti defineeritud. Juhtimine on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil. Juhtimine on protsess, mis võimaldab saavutada organisatsiooni eesmärke oma ressursside planeerimise, organiseerimise ja kontrollimise kaudu. Juhtimine on organisatsiooni ja tema keskkonna tasakaalu säilitamine. Juhtimine on vastuolude tuvastamise, loomise ja ületamise protsess sihtse...

Juhtimine - Kutsekool
19 allalaadimist
18
pdf

Eesti Advokatuur – kutseorganisatsioon ja avaliku halduse kandja

Viimane aitab advokatuuri hin- nangul kindlasti kaasa nii õigusemõistmise kui ka õigusriigi üldiste eesmärkide ja huvide saavutamisele. Tunnetades oma mitmetahulist rolli ühiskonnas, pöörab advokatuur üha rohkem tähelepanu ka vald- kondadele, mis ei ole advokatuuri ülesannetena seadusega otseselt reguleeritud, küll aga saab need tule- tada advokatuuriseadusega sätestatud eesmärkidest ning on seetõttu kajastatud ka advokatuuri uutes arengusuundades. Üheks konkreetseks valdkonnaks, millele advokatuur on viimastel aastatel tähelepanu pööranud, on advokatuuri regionaalne areng. Põhimõte, et advokaadi õigusabi peab olema kättesaadav ka väljaspool pealinna ja teisi suuremaid linnu, on sätestatud ka advo...

Ev õiguskaitsesüsteem - Kutsekool
16 allalaadimist
50
pdf

Pedagoogiline psühholoogia

Liigne mehelikuse rõhutamine võib tütarlaste kasvatamisel halvata tulevaste naiste emarolli täitmist kuid suurendab nende konkurentsivõimelisust tööturul. Omaette probleemiks soolise võrdsuse kindlustamisel on saamas poiste suurem huvi kõrgtasemel arvutioskuste vastu. Ealise sotsialiseerimise normid väljenduvad arendusülesannetena, millega lapsed püüavad hakkama saada kindlatel arenguastmetel. (riietumine, käitumismaneerid, puhtusearmastus, mängueelistus) E. Eriksoni isiksuse arenguastmed. J. Marcia identiteedi kujunemise tüübid. ERIKSONI teooria kohaselt on inimese elutsüklis kaheksa astet, mis avalduvad spetsiifiliste arengukriisidena. I aste – üldise usalduse ja usaldamatuse konflikt; II aste – suureneva autonoomsuse ja häbi ning kahtluse konflik...

Alternatiivpedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
68 allalaadimist
24
docx

Pedagoogiline psühholoogia põhimõisted II

Kodutöö all mõeldakse tavaliselt õpilastele õpetajate poolt antud kohustusi, mis tuleb täita väljaspool kooli ja mis on ettevalmistuseks ainetunniks. Pikemaajalised õppeülesanded ja -projektide täitmised nõuavad võrreldes tavaliste kodutöödega suuremat järjekindlust, leidlikkust ja oskust oma tööd planeerida. Selliste ülesannetena võiks nimetada mitmesuguseid loodus- ja ilmavaatlusi, klassivälise kirjanduse lugemist, iseseisvat uurimistegevust jne. 2. Miks paljud algselt efektiivsed pedagoogilised uuendused osutuvad hiljem vähetõhusaks kui traditsiooniline klassi-tunnisüsteem? Õpetamisel traditsioonilises klassi-tunnisüsteemis on õpetajal keskne roll nii uue õppematerjali esitamisel kui ka õpilaste õppimise suunamisel ja korraldamisel. Tra...

-
138 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun