Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"ülesütlevalt" - 14 õppematerjali

19
odt

Võlaõiguse üldosa konspekt

VÕS § 2. (1) Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isik ehk võlgnik) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. (2) Võlasuhte olemusest võib tuleneda võlasuhte poolte kohustus teatud viis...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
453 allalaadimist
50
doc

Tööõigus

Tööõiguse olemus, rakendusala ja allikad 1.1. Tööõiguse kujunemine Tööõigus on ajalooliselt kujunenud töötaja kaitse õiguseks. Tänapäeval on oluline saavutada töötaja ja tööandja huvide tasakaal. Töösuhe võib olla: _ tüüpiline _ üks töökoht _ tähtajatu tööleping _ täistööaeg _ ebatüüpiline _ tähtajaline tööleping _ osaline tööaeg _ renditöö _ kaugtöö, _ töö väljakutsel jmt...

Tööõigus - Tartu Ülikool
315 allalaadimist
1
doc

Näidis - Lepingu ülesütlemise avaldus

Lugupeetud [avalduse saaja esindaja nimi] [Äriühingu nimi] [Aadress] [Koostamise kuupäev] LEPINGU ÜLESÜTLEMISE AVALDUS [Avalduse tegija nimi] ja [avalduse saaja nimi] vahel on [kuupäev] sõlmitud [lepingu liik]leping [lepingu eesmärk, otstarve] (edaspidi: Leping). Vastavalt Lepingu punktile [a...

-
153 allalaadimist
84
pdf

Juhtimine ja õigus III õppevahend

osa Äritehingute õiguslik korraldus Urmas Arumäe Äriõiguse loengukonspekt Juhtimine ja õigus III. osa Äritehingute õiguslik korraldus Loengukonspekt Toimetaja Urmas Arumäe Autor Urmas Arumäe © Urmas Arumäe, 2012 ISBN 978-9949-30-613-8 (III. osa) Trükk EBS Print OÜ Kõik õigused käesolevale väljaandele on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva...

Juhtimine -
18 allalaadimist
142
doc

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA Lepinguliste suhete üldiseloomustus Iga õiguskorda iseloomustab normatiivsus, mis tähendab teatud käitumisreeglite kehtestamist, millega määratakse inimkäitumise kohustuslikkus. Õiguslik regulatsioon peab tuginema põhiseadusele. Eesti õiguskord on kirjutatud õigusele tuginev õiguskord. Vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) §-le 2 on tsiviilõiguse allikad se...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist
136
doc

KASUTUSLEPINGUD

VÕS´st tulenevalt ei ole võimalik liisingulepingut korraliselt üles öelda, va juhul, kui lepingus on kokkulepitud korralise ülesütlemise võimaluses. Erakorraliselt võib liisingulepingu ülesse öelda üksnes mõjuval põhjusel, eelkõige kui ülesütlevalt lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamistähtaja lõppemiseni. Kui mõjuv põhjus seisneb selles, et teine lepingupool rikub lepingulist kohustust, võib lepingu üles öelda alles pärast kohustuse rikkumise lõpetamiseks määratud mõistliku tähtaja tulemusteta lõppemist. Tähtaja määramine ei ole vajalik k...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
17 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

5. Kuna tähtajaline tööleping lõpeb lepingu tähtaja möödumisel, piirab seadus poolte õigust öelda tähtajaline tööleping üles ennetähtaegselt. Tähtajalist töölepingut ei ole võimalik üldjuhul korraliselt ehk põhjust omamata üles öelda (TLS § 85 lõige 2, § 100 lõige 3). Tähtajalist töösuhet saab üles öelda üksnes erakorraliselt ehk mõjuval põhju- sel, mille esinemisel ei saa ülesütlevalt poolelt mõistlikult eeldada töösuhte jätkamist kokkulepitud tähtajani, mistõttu ei ole siinkohal alati kohustuslik järgida etteteatamis- tähtaega. 6. Tagamaks pooltele võimalus jätkata töösuhet ka pärast tähtaja möödumist, on TLS § 80 lõike 3 alusel võimalik tähtajalise töölepingu muutumine tähtajatuks, kui töötaja jät- kab pärast töölepingus kokkulepitud tähtaja möödumist tööandja juures töötamist...

Õigus - Kutsekool
11 allalaadimist
71
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA Lepinguliste suhete üldiseloomustus Iga õiguskorda iseloomustab normatiivsus, mis tähendab teatud käitumisreeglite kehtestamist, millega määratakse inimkäitumise kohustuslikkus. Õiguslik regulatsioon peab tuginema põhiseadusele. Eesti õiguskord on kirjutatud õigusele tuginev õiguskord. Vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) §-le 2 on tsiviilõiguse allikad seadus ja tava...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
220
docx

Võlaõiguse üldosa konspekt

Selline olemasolu võib olla sätestatud eraldi vstavat kestuslepingut reguleerivas seadusest või tuleneda otseselt pooltevahelisest lepingust. Muu regulatsiooni puudumisel tuleb tähtajatu kestuslepingu erakorraline ülesütlemine kõne alla VÕS § 196 lg 1 sätestatud alusel, st olulise põhjuse esinemise korral, mille tõttu ei saa lepingut ülesütlevalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kuni lepingu korraliseks ülesütlemiseks ettenähtud etteteatamistähtaja lõppemiseni. Lepingu erakorralise ülesütlemise korral lõpeb aga leping kohe, seega ilma etteteatamistähtaja möödumiseta (VÕS § 196). b. Määratud tähtajaga lepingu ülesütlemine –selline leping lõpeb korraliselt va...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
136 allalaadimist
100
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA KONSPEKT

Eksamil 4-6 küsimust + kaasus. I LOENG Lepingulisis suhteid reguleerivad: Tsiviilõigus tegeleb nõudeõiguse küsimustega. (kellelt, mida ja mis alusel nõuda saame) Võlaõigus tegeleb lepinguliste suhetega. Võlaõigus on võlasuhteid käsitlev õigus. Võlaõi...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
44
docx

VÕS üldosa kordamisküsimused

Lepingu ülesütlemiseks etteteatamistähtaeg on vajalik selleks, et võimaldada teisel poolel end muutunud oludega kohandada (nt otsida uut lepingupartnerit, uusi ruume või korraldada asjaajamist). 47. Lepingu erakorraline ülesütlemine (1) Kestvuslepingu võib kumbki lepingupool mõjuval põhjusel etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, eelkõige kui ülesütlevalt lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamistähtaja lõppemiseni (erakorraline ülesütlemine). (2) Kui mõjuv põhjus seisneb selles, et teine lepingupool rikub lepingulist kohustust, võib lepingu üles öelda alles pärast kohustuse rikkumise lõpetamiseks määratud mõistliku tähtaja tulemusteta lõppemist. Tähta...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
33 allalaadimist
98
docx

TÖÖÕIGUS

TÖÖÕIGUS Eksamiküsimused 2016 I. Tööõiguse olemus ja rakendusala 1. Tööõiguse olemus (sh tööõiguse kujunemine, mõiste, valdkonnad, töölepingu tunnused) ja koht õigussüsteemis. Turvalise paindlikkuse (flexicurity) kontseptsioon, selle elemendid ning mõju töösuhete reguleerimisele. Tööõigus on õi...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
7 allalaadimist
71
docx

Võlaõiguslikke riigikohtulahendite vihik

I SEMINAR 3-2-1-63-15 p 13 (tasu kokkuleppe puudumine) Asja uuel läbivaatamisel ei ole ringkonnakohus seotud maa- ega ringkonnakohtu eelnevates lahendites tehtud järeldusega, et poolte vahel oli leping seadmete kasutamise kohta (vt TsMS § 693 lg-d 1 ja 2). Ringkonnakohtul on õigus tõendeid ümber hinnata, seda kohtuotsuses põhjendades (...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
13 allalaadimist
15
docx

Võlaõigus eksamiks kordamine

Võlasuhte mõiste ja tekkimise alused Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb võlgniku kohustus teha võlausaldaja kasuks teatud tegu või jätta see tegemata ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. Võlasuhte olemusest võib tuleneda võlasuhte poolte kohustus teatud viisil arvestada teise võlasuhte poole õiguste ja huvidega. Võlasuhe võib sellega ka piirduda. Võlasuhe võib tekkida: l...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun