Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"üleminekuriitused" - 18 õppematerjali

üleminekuriitused — initsatsioon näiteks nimepühaku päeva tähistamine
20
doc

Sissejuhatus etnoloogiasse eksamikonspekt

SISSEJUHATUS ETNOLOOGIASSE Sissejuhatus Etnoloogia tegeleb erinevate rahvaste ja kultuuridega, kusjuures peamiselt mitte-lääne kultuuridega ja mitte kõrg-tsivilisatsioonidega. Kuigi tänapäeval võib uurida igasuguseid kultuurinähtusi, uuritakse oma kultuuris põhiliselt rahvakultuuri alla jäävat. Vanemast vaatekohast lähtudes on kultuur vaid kõrgkultuur ­ osade rahvaste areng on teatud staadiumis peatunud nin...

Etnoloogia ja... - Tartu Ülikool
221 allalaadimist
8
docx

Usundiloo konspekt 10.klassile

surnu hing ei pruugi olla negatiivne. immanentsus-siin poolne maailm(nähtav) transendentsus-nähtamatu maailm kuid siiski eksisteeriv. loodusrahvad arvavad et kui elavad meenutavad surnuid ja aitavad neid siis surnutelt tuleb soosiv suhtumine, kuid kui elavad esivanemad ei pea surnuid meeles siis surnu hing haihtub vms. looduskultuuri inimesed on ümbritsetud väga plajude tabudeg...

Usundiõpetus - Keskkool
65 allalaadimist
17
doc

Etnoloogia ja kultuurantropoloogia

loeng Arvestus: mõisted (50%) + 2 esseed (50%) Etnoloogia ja antropoloogia seisukohalt hõlmab kultuur kõiki inimtegevuse valdkondi. Etnoloogiline pool ­ oluline uurida talurahva elu; rahvust üldiselt. (Tuleb sellest, et rahvaste esindajad hakkasid uurima oma külaelanikkonda; tekkis seoses linnade kujunemisega. Mõisteti, et kultuur on ka talupoegade elu uuri...

Etnoloogia ja... - Tartu Ülikool
229 allalaadimist
7
docx

Usundilugu

Religioon ­ (Ladina keelest)eesti keeles usund, tuleb sõnast usk, uskuma. Relgioon ­ 1)Müüt 2)Riitus. Riitustes taas elustatakse müüte ja müüdid seletavad riitusi. Usk ­ 1)teadmine(empiiriline teadmine-kogemusele tuginev teadmine), tunne. 2)usaldus Vanas eesti keeles tähendas usk ­ Kark, tugi. Küpsusk ­ Inimene mõttestab kogu oma elu läbi selle usu....

Usundiõpetus - Keskkool
26 allalaadimist
9
odt

Usundilugu

Mõisted: Riitus ­ usuline toiming müüdi elustamiseks või jumalaga suhtlemiseks müüt ­ tekkelugu; seletab, miks asjad on nii, nagu nad on vägi ­ mana ehk elujõud; maailm on sellega täidetud; inimesel juustes, küüntes, veres samaan ­ tegutseb tervistamisel, kasutades trannsi nõid ­ kasutab maagilisi vahendeid teiste inimeste vastu posija ­ isik, kes kasutab maagilisi vahendeid peami...

Usundiõpetus - Keskkool
43 allalaadimist
21
doc

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia alused

sajandini seostus kultuuri määratlus eelkõige kõrgekultuuriga: kujutav kunst, muusika, kirjandus jne. Kultuur on eliidi privileeg, see pole kõigile kättesaadav. Kultuur on vaid osa inimese tegevusest. Levib arusaam, et on rahvaid, kus kultuuri ei olegi. Neid rahvaid peeti metsikuse reservuaariks, kust arenenud rahvad s...

Etnoloogia ja... - Tartu Ülikool
194 allalaadimist
5
doc

Sissejuhatus usundiõpetusse

RELIGIOONITEADUSE ALAHARUD: I Religiooniajalugu ­ aluseks on võetud kirjalikud dokumendid, tekstid, ürikud, mille abil püütakse elgitada usundi kronoloogiat, ajaloolist algupära ja arenguetappe. II Usundifenomeloogia e. võrdlev usundiõpetus ­ võrdlev õpetus religioossetest ettekujutlustest ja väljendusvormidest. Materjal on võeetud religiooniajaloost. III Usundipsühholoogia ­ Siin võib eristada indi...

Religioon - Keskkool
19 allalaadimist
10
doc

Usundiloo mõisted 10. klassile

Religioon - (Ladina keelest) eesti keeles usund, tuleb sõnast uskuma, usk. 2. Riitus ­ mõtestatud tegevus, mille käigus taaselustatakse müüdid. 3. Müüt ­ tekkelugu, mis seletab miks mingis kindlas religioonis midagi mingil viisil tehakse, seletab ära selle religiooni ajaloo tähtsamad sündmused. 4. Vägi - ehk mana on kogu maailma täitev elustav jõud, mida saab koguda (nt amule...

Usundiõpetus - Keskkool
4 allalaadimist
2
odt

MILLEKS RITUAALID: USUNDIMAAILMAS, ILMALIKUS ELUS, LOOMARIIGIS?

MILLEKS RITUAALID: USUNDIMAAILMAS, ILMALIKUS ELUS, LOOMARIIGIS? Iga inimese elu on seotud rituaalidega. Mõnel ainult ilmalike rituaalidega, mõnel ka religioossetega. Omad rituaalid on ka loomariigis. Rituaalidel on meie elus suur roll. Rituaalid on korduvad teod, mis leiavad aset teatud aegadel ja kohtades, neis sisalduvad kindlad sümbolid, sõnad ja teod....

Religioon - Keskkool
6 allalaadimist
50
doc

Psühholoogia eksami materjal

PSÜHHOLOOGIA ARVESTUS secunda, kevad 2010 1. PILET ISIKSUSE MÕISTE Isiksuse teema on psühholoogias olnud läbi aegade suhteliselt populaarne. Isiksus ­ küllaltki mitmetähenduslik mõiste: 1) Inimese eripära, kordumatus, individuaalsus. 2) Püsiv ja muutumatu osa inimesest. Tuleb sõnast "perso...

Psühholoogia - Keskkool
50 allalaadimist
6
doc

Usundilugu - Tertia arvestus

Riitus ­ tegevus, mille käigus elustatakse müüte. Müüt ­ tekkelugu, mis selgitab miks asjad on nii nagu nad on. Vägi ­ loodususundid usuvad, et meie maailm on ümbritsetud väega mida on võimalik koguda ja mille abil on võimalik eemale peletada kurja. Samaan ­ spetsialist, kelle peamiseks ülesandeks on tervistamine. Tema eritunnuseks on transs või lovesse laskumine. Nõid ­ inimene, kes kasutab m...

Usundiõpetus -
12 allalaadimist
21
doc

Usundilugu - religioon, erinevad usud

klass 2010/2011 Sisukord Mis on religioon?..................................................................................................................... 3 Religiooni positsioon inimühiskonnas...

Eesti religioosne maastik -
20 allalaadimist
132
pdf

Etnoloogia üldkursus

Neil võib olla palju eesmärke — näit tugevdada sotsiaalseid sidemeid, tähistada täht- päevi, maha laadida pingeid. On rituaale, mis puudutavad indiviidi, aga neidki, mis puudutavad kogu ühiskonda. 50 Van Generep’i rituaalide jaotus: riitus tähistamaks midagi indiviidi elus ja kogu ühiskonda puudutavad riitused. üleminekuriitused — initsatsioon näiteks nimepühaku päeva tähistamine kuuaad — mees-lapsevoodi rituaal (Kesk-Aafrika, Lõuna-Ameerika, Kagu-Aasia). Isa kas dubleerib oma sünnitavat naist või asendab sünnitajat peale sündi, võ- tab vastu õnnitlusi ja on väsinud. suured religioossed pidustused esivanemate austamiseks jumalate ja kaitsepühakute auks perioodiliste kriitiliste sündmuste (külv, viljalõikus) tähistamise rituaal...

Ajalugu -
10 allalaadimist
58
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia

Kõik inimesed on võrdsed ja kõik kultuurid on võrdsed. Mis on kultuur? Keskne mõiste on kultuur. Mõtleme kultuurist millestki, mille on loonud ühiskonnas inimesed, kes on üle keskmise andekad. See on vähemuse privileeg. Kultuur on ühiskonna intellektuaalse tippkihi privileeg. Kultuuri mõiste on intellektuaalide seas väga pikka aega olnud valitsev. Kultuur on...

Antropoloogia - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
22
docx

Usundiloo konspekt ja mõisted

  Loodususundites on spetsialistid, kes oskavad maagilisi vahendeid erinevatel eesmärkidel kasutada-posija, nõid, šamaan, augur, preester.   On ka nn. isehakanud, kes tunnevad, et on Jumalalt saanud sõnumi, mida peavad kuulutama-prohvetid, karismaatikud.   Ühest sotsiaalsest seisundist teise viimiseks viiakse läbi üleminekuriitused : lapssündimine; täiskasvanuks saamine; abiellumine; surm.   Levinud totemism-usk sellesse, et põlvnetakse mõnest loomast, linnust, taimest vms, tuntakse reaalset sugulust.   Väga tihedalt seotud loodusega. Hinduism-hindud  Suuruselt kolmas usund maailmas, 850 miljonit-1 miljard järgijat   Tekkinud umbes 1500a eKr, kui aarjalased tungisid Indiasse, panid kirja...

Religioon - Keskkool
6 allalaadimist
8
docx

Abielu, perekond, soorollid

Abielu, perekond, soorollid Abielul vaid üks kõigile kultuuridele universaalne joon ja selleks on vastastikune seksuaalne ligipääs. (On veel sarnasusi aga mitte universaale, nt kooselu pole alati ühine joon). Abieluvormid: 1)monogaamia – 1 mees + 1 naine. (10% ühiskondadest, peamiselt domineerivates, enamasti majanduslikud põhjused). Vormid: - range monogaamia (kui üks sureb ei...

Perekonnaõpetus -
1 allalaadimist
11
docx

Vaba aja sotsioloogia

1 Vaba aja sotsioloogia Joe Noormets 23. 09 iseseisev töö ­ lonegumärkmed kirja panna. Õpipäevik ­ loengupäevik ja lugemispäevik. 5. jaaanuariks hiljemalt tuleb saata. "Leisure science" ajakiri. Vaba aja määratlused Erinevad terminid: Vaba aeg ­ free time (leisure?) see mis jääb üle tööajast jne Ülearune/ülejääv aeg ­ spare...

Rekreatsioonikorraldus -
3 allalaadimist
10
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia mõisted

Praktilised-loogilised tingimused 3. Sotsiaalsed tingimused  Viisid üleloomulikuga suhtlemiseks : loitsud, palved, keha ja mõistuse mõjutamine, simulatsioon, püha toidu söömine, ohverdamine  Religioossed spetsialistid : preestrid, šamaanid, meediumid, prohvetid  Siirderiitused (tsüklilised, struktuurse loogikaga) : separatsiooniriitused(riitus mingist olekust eraldamiseks), üleminekuriitused (riitus ühest seisundist teiseke üleminkust), ühinemisriitused(riitus mingi seisundigaolekugagrupiga liitumiseks) Intensiivistamise riitused – viiakse läbi kriisisituatsiooni puhul, et intesiivistada sündmuste tekkimist  Sümpateetiline maagia – sarnane tekitab sarnast  Kontaktmaagia - põhineb usul, et eemalseisva isikuga või olendiga on võimalik kontakti saada temaga kokku puutunud või ta...

Etnoloogia -
9 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun