Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"ülelugemine" - 22 õppematerjali

ülelugemine on rakkude eluks vajalik protsess.
3
pdf

Juhend essee kirjutamiseks

(koostatud Leo Luksi juhendi ja Internetimaterjalide põhjal) Olulisim nõue: tudengilt ei oodata referaati, vaid arutlevat teksti linnaplaneerimise teooria aine raames käsitletud või haakuvatel teemadel. Üheks akadeemilise stiili tunnuseks on viitamine autoriteetidele. Seega ei ole see essee oma peast kirjutatud jutuke (nagu näiteks ajakirjanduslik es...

Kirjandus - Keskkool
60 allalaadimist
20
rtf

Sissejuhatus kirjandusteadusesse

SISSEJUHATUS KIRJANDUSTEADUSESSE - MART VESKE 1 SLAIDSHOW Mis on kirjandus? On kaks põhilist mõistemahtu : igasugune kirjandus (nt ajalehartiklid, teadustööd etc) ja ilukirjandus. Kirjandus on alati seotud keelega, tavaliselt kirjalik ning (ilu)kirjandus kuulub kunstisfääri. On kaks võimalust kas a) kunsti (sh kirjanduse) printsiibid on ette antud (nt tanka; ha...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
141 allalaadimist
16
doc

Töötervishoiupoliitika loomine ettvõttes - kasu ettevõtjale

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Oliver Marma Töötervishoiupoliitika loomine ettvõttes - kasu ettevõtjale REFERAAT Õppeaines: Töötervishoid ja -ohutus Mehaanika teaduskond Õpperühm: TI-71 Juhendaja: Kristi Jõeorg Tallinn 2009...

Töötervishoid ja -ohutus - Tallinna Tehnikakõrgkool
72 allalaadimist
36
docx

Sise-eeskirja koostamine

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtlus ja majandusarvetuse õppetool II R SISE-EESKIRJA KOOSTAMINE Referaat Õppejõud:M. Kasearu Mõdriku 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Käesoleva referaadi teemaks on ,,Raamatupidamise...

Finantsraamatupidamine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
194 allalaadimist
25
docx

Varude arvestus

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvetuse õppetool II R VARUDE ARVESTUS Kursusetöö Juhendaja: D. Tandru Mõdriku 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Teema on aktuaalne, sest ebastabiilses...

Finantsraamatupidamine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
415 allalaadimist
2
docx

"Ajaloo suurkujud" - Will Durant

Tsivilisatsiooni lühike ajalugu antiikajast kuni uusaja koiduni" Will Durant Tegemist on maailmakuulsa kultuuriloolase Will Duranti postuumselt ilmunud raamatuga, mis tutvustab lühidalt ja ladusal moel maailma ajaloo silmapaistvamaid isikuid Egiptusest uusaja Euroopani. Neli aastat enne surma alustas Pulitzeri preemia võitnud Wi...

Filosoofia - Keskkool
6 allalaadimist
25
doc

Rooma tsivilisatsiooni lühikokkuvõte

Maja alguses ovaalne, hiljem muutub neljakandiliseks. Kahtlemata etruski arhitektuuri mõjutustega. Maalähedane päritolu- väike taluõu, mida ümbritsevad seinad ja kus asub ruum, mis on isanda eluasemeks. Õue katab neljatahuline varikatus, mille keskel on ruudukujuline auk ja see aitab vihmavett koguda õue keskel...

Ajalugu - Tallinna Ülikool
58 allalaadimist
45
doc

TEKSTID, MIDA LOEVAD MINU EAKAASLASED

emakeeleolümpiaad ,,Toimiv emakeel ja tekstimaailm" TEKSTID, MIDA LOEVAD MINU EAKAASLASED Uurimistöö Kaili Olgo Jõgeva Ühisgümnaasium 10.B klass Juhendaja: õp Helge Maripuu Jõgeva...

Eesti keel -
10 allalaadimist
9
docx

Tšehhovi novellide õpimapp

Kadrina Keskkool Tsehhovi novellid Õpimapp Aigo Allmäe 11.b klass Juhendaja õp. Anneli Särg Kadrina 2011 Anton Tsehhovi novellide põhitunnused. Inimväärikuse täielik puudumine ja teenistusvalmidus ning pugejalikkus kõrgemate ees. Näidendites puuduvad ühetähenduslikud hinnangud. Os...

Kirjandus - Keskkool
64 allalaadimist
16
doc

Finantsraamatupidamise kordamine

Majandusarvestuse põhivaldkonnad: Statistika, Sisekontroll, Finantsarvestust, Auditeerimist, Juhtimisarvestust, Finantsanalüüsi, Kuluarvestust, Eelarvestamist, Maksuarvestust, Finantsjuhtimist Keskset rolli omab finantsarvestus 2. Raamatupidamine on : Kitsamas tähenduses mõistetakse raamatupidamise all majandusüksuse tegevuse ja...

Finantsraamatupidamine - Eesti Maaülikool
163 allalaadimist
16
doc

Sissejuhatus kirjandusteadusesse

Kuidas tuleks mõista sõna ,,kirjandus"? Mille poolest eristub ilukirjanduslik tekst teistest tekstidest? Kirjandus on kõige üldisemas tähenduses) kirjutatud tekstid, mis on üldreeglina mõeldud kellelegi lugemiseks, mõistmiseks, kasutamiseks (ajaleheartiklid, teadustööd); on kultuurinähtus ja kommunikatsioonivahend. Kirjandus on alati seotud keelega, tavaliselt kirjalik, ilukirjandus...

Kirjandus -
58 allalaadimist
38
pdf

Molekulaarbioloogia konspekt

1 Õppevahend: Molekulaarbioloogia üldkursuse lühikonspekt Põhiline õpik on B. Lewin "Genes" V ja VI väljaanne, edasises tekstis on viiteid Genes VI joonistele (kui pole eraldi märgitud) ja üksikutel teemadel detailsematele materjalidele. Kursiivis on esitatud lõigud, mis on mõeldud täindavaks lugemiseks aga ei ole "koh...

Molekulaarbioloogia - Tartu Ülikool
75 allalaadimist
9
odt

Sissejuhatus kirjandusteadusesse eksamiks kordamine

Looduskirjandus kui žanr. • Lähtekohad: Kogu inimtegevus, sh kirjandus ja selle analüüsimine, on lahutamatult seotud loodusega kui inimtegevuseks vajaliku keskkonnaga; Iga uurija vastutus, sõltumata distsipliinist, mida ta esindab, on mõelda oma uurimistöös ka keskkonnaprobleemidele. • Arenguetapid: 1)looduskirjanduse kaanoni kehtestamine 2)kirjandusklassika ülelugemine 3)teooria + arendus (mõisted, meetodid, interdistsiplinaarne lõimimine) • Looduskirjandus kui žanr: sisaldab loodusloolist informatsiooni; põhineb autori vahetutel kogemustel (suunab lugejat sama kogema); sisaldab looduse filosoofilist mõtestamist Psühhoanalüüs. Sigmund Freud. Alateadvuse ja seksuaalsuse roll indiviidi arengus Kirjandus ja seksuaalsus. Isiksuse struktuur. Oidipuse kompleks. C. G. Jung. Kollekti...

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
14 allalaadimist
194
docx

Molekulaarbioloogia

TF kontsentratsioon rakus on suhteliselt madal ja stoppkoodonile lähedast koodonit transleerivad tRNA-d võivad osaleda stoppkoodoni transleerimisel. UGA-le lähedane koodon on UGG (vastab trüptofaanile). Trp lülitatakse madala sagedusega UGA koodoni kohale. Vigane translatsioon põhjustab normaalsest pikemate valkude sünteesile. Stoppkoodonite transleerimine – ülelugemine . Rakkudes vajalik protsess. Mõnede valkude pikemad vormid omavad kindlat regulatoorset tähtsust. UAA on kõige tugevam stoppkoodon ja selle koodoni kohale AH ei lülitata. prokarüoodid eukarüoodid RF-1 – UAG eRF-1 tunneb kõik ära RF-2 – UGA klass I RF-1 ja 2 – UAA 29 ...

Bioloogia -
33 allalaadimist
13
odt

KLIENDITEENINDUS- SPORTLAND EESTI AS NÄITEL

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium KLIENDITEENINDUS- SPORTLAND EESTI AS NÄITEL (Praktiline töö) Autor: Riin Arro 12.a Juhendaja: Katrin Kirk-Saarmets Tallinn 2014 SISUKORD 1.SISUKORD 2...

Klienditeenindus - Keskkool
2 allalaadimist
7
docx

Müüja praktika aruanne

Tartu kutsehariduskeskus Ärinduse ja kaubanduse osakond Geisi Andla PRAKTIKA ARUANNE Aruanne Juhendaja Vaike Vetka Tartu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS................................................................................................ 3 KAUPLUSE TÖÖKORRALDUS...

Müüja - Kutsekool
5 allalaadimist
18
pdf

Uudise alused: Uudise toimetamine

Selleks sobib kõige paremini järjekord: 1. Uudise läbilugemine 2. Uudise väärtuse kindlakstegemine ja alguse korrastamine 3. Kompositsiooni kordategemine 4. Info kustutamine ja lisamine 5. Faktide kontroll 6. Allikate kasutamise ja esitlemise kontroll 7. Stiili parandamine 8. Keele-eetika kontroll 9. Uudise ülelugemine 10. Korrektuur 1. Uudise läbilugemine Esimene ülesanne on lugeda lugu läbi ilma parandusi tegemata. Pika teksti puhul lugeda vähemalt kolm korda. • Esimest korda lugedes tuleb seada end lugeja rolli. Tulevad välja segased ja arusaamatud kohad ning vastamata küsimused. • Teist korda tuleb lugeda kui toimetaja ning vaadata kõiki uudise kirjutamise põhimõtteid üle. Kindlaks teha, mis li...

Uudise alused -
1 allalaadimist
14
rtf

Demokraatia tunnused, valitsuse võimu tüübid, õigusriik, kohtusüsteemid

Demokraatlike valimiste tunnused:  regulaarsus  ühetaolised – valijate hääled on võrdsed  universaalsed – üleüldised; peab saama osaleda võimalik suur hulk ühiskonnast  vabad ja õiglased – õiglane ülelugemine Valimiste tüübid:  majoritaarsed (enamusvalimised) – enamasti angloameerika kultuuris; toimuvad ühemandaadilistes valimisringkondades  proportsionaalsed (võrdelised) – enamasti Euroopa riikides; mitmemandaadilised ringkonnad; saadikukohad jagatakse välja proportsionaalselt saadud häältega 1) isikumandaat – lihtkvoot -> häältearvmandaadid 2) ringkonnamandaat – lihtkvoodi järgi leitaks...

Riigiõpe - Keskkool
3 allalaadimist
18
docx

Kordamisküsimused 2016 lõplik variant vastustega

05.063 Sissejuhatus kirjandusteadusesse Sügis 2016, Kurvet-Käosaar KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS KOHUSTUSLIK KIRJANDUS Loengumaterjalid (loengukonspektid Moodle’s, sh. konspekt „Postkolonialism”, „Postmodernistliku kirjanduse tunnusjooned“ ja „Modernistliku proosa tunnusjooned“) Merilai, Saro, Annus, „Poeetika”: Ilukirjanduslikkus (lk 9–14), Luule poeetika (17–88, sh osa „Kõne-lause ja pilt...

Kirjandus -
23 allalaadimist
12
docx

Sissejuhatus kirjandusteadustesse - kordamisküsimused eksamiks

Kuidas tuleks mõista sõna ,,kirjandus"? Mille poolest eristub ilukirjanduslik tekst teistest tekstidest? a. Kirjandus on seotud keelega b. Tavaliselt kirjalik c. Ilukirjandus kuulub kunstide hulka d. Ilukirjanduslikul teosel on esteetilised või poeetilised funktsioonid e. Kunstiline fenomen tekib kommunikatsioonisituatsioonis AUTOR - TEKST - LUGEJ...

Kirjandus -
22 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun