Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"üleliiduliselt" - 24 õppematerjali

3
doc

Usk NSV Liidus

Usk NSV Liidus Suhtumine religiooni Usk ja usklik olemine olid ametivõimude poolt põlu alla pandud, seda teavad tõenäoliselt enamus inimesed. Põhjust aga igaüks teada ei pruugigi. See lähtus marksistlik-leninlikust ideoloogiast. Kõigepealt ideoloogiast endast: see kandis mingit ebamäärast kättemaksu motiivi, mis oli üles ehitatud järgmisele pildile. Nimelt valitsevat ühiskonnas kaks klassi, kodanlane...

Ajalugu - Põhikool
16 allalaadimist
2
doc

NSV ja Saksamaa okupatsioon

Fakti NSV okupatsiooni kohta 1940-1941 ja 1944-1991 1940-1941 · Okupeeris Eesti Saksamaaga sõlmitud salalepingu alusel · 1940 14.-15. juulil võltsid parlamendivalimised · Poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed ümberkorraldused: haldusaparaadi ümberkorraldamine, majanduse riigistamine, propagandistlik maareform ja massiterror · 14. juunil 1941 Arreteerimised ja 10 000 inim...

Ajalugu - Põhikool
65 allalaadimist
8
doc

NSVL ajalugu

04.09 N. Hrustsovi ainuvõimu kindlustumine I etapp ­ L.Beria likvideerimine (märts-juuni 1953) II etapp ­ G. Malenkovi kõrvaldamine (juuni 1953-veeburar 1955) III etapp ­ Nn parteivastase grupi likvideerimine (veebruar 1955-märts 1958) 1958. aasta märtsis koondas Hrustsov enda kätte nii partei- kui ka valitsusjuhi ametikohad H ühendab enda kätte taas nii parteijuhi kui ka valit...

Ajalugu - Keskkool
55 allalaadimist
9
doc

Virumaa haridus

sajandi algul..............................................................................................2 1918-1940................................................................................................................................... 2 Haridusreformid................................................................................................................... 3 Koolimajad ja keskkond...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
5
doc

ENSV sõjajärgsed aastad

1944 inkorporeeriti Eesti taas NSV Liidu koosseisu. Nõukogulik võimustruktuur. Eesti NSv kõrgemad võimuorganid koondusid esialgu Võrru. Juhtiv koht oli kommunitslikul parteil. Sõjajärgsetel aastatel hakkas partei liimeskond kiiresti kasvama. Parteikaadrit iseloomustas madal haridustase. Linnades, valdades ja maakondades olid kommunist...

Ajalugu - Keskkool
49 allalaadimist
7
ppt

Svetlana Aleksijevitš-"Tšernobõli palve: tuleviku kroonika."

Tsernobõli palve Tuleviku kroonika Svetlana Aleksijevits Tsernobõl (Chernobyl) mahajäetud linn Ukrainas Kiievi oblastis Valgevene piiri lähedal linn jäeti maha 1986 Tsernobõli katastroofi tõttu, mis leidis aset Tsernobõli tuumaelektrijaamas 14,5 km põhja või loode pool tuumaelektrijaam sai nime linna järgi töötajad elasid spetsiaalselt neile rajatud l...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
45
docx

Türgi rahvaste kultuur - materjal

Türgi rahvaste kultuur: eksamiküsimused Aserbaidzaani kirjandus Mehdi Hüsseini romaan ,,Apseron" (ilmumise aasta, peategelane, tema tegutsemise eesmärk, süzee lühikokkuvõte peategelase seisukohast). Iljas Äfandijevi romaan ,,Pajuarõkk" (ilmumise aasta, peategelane, tema tegutsemise eesmärk, süzee lühikokkuvõte peategelase seisukohast). Ana...

Ajalugu - Tallinna Ülikool
40 allalaadimist
2
doc

Kuidas mõjutas Nõukogude Liit Eesti majandust

Kuidas mõjutas Nõukogude Liit Eesti majandust Eesti Vabariigi majanduse aluseks oli kohalikke ressursse arvestav tööstus ning põllumajandus. Kuid seda majandussüsteemi hakati rikkuma juba esimestel nõukogude aastatel ja täielikult rikuti Eesti majanduspoliitika sõjajärgsel perioodil. Suureks muudatuseks oli rasketööstuse arendamine Eestis. Põhirõhk pandi masina-, põlevkivi- ja ke...

Ajalugu - Keskkool
23 allalaadimist
1
doc

Balti riigid NSV Liidu koosseisus

Need olid näiteks Armeenia , Valgevene, Eesti , Läti, Ukraina, Gruusia jne . Selle tagajärjel toimusid nendes riikides kõikehõlmavad muutused, alates eraettevõtluse likvideerimisest tsensuurini ja küüditamiseni välja . Kolmest räägin ka pikemalt : Eesti NSV Eestis lõpetati eraettevõtlus 1947 aastal . Enne...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
16
doc

Nõukogude Eesti

Tartu Kivilinna Gümnaasium Referaat Nõukogude Eesti Koostas: Klass: Juhendaja: Tartu 19.05.2010 Sisukord Nõukogude Eesti...

Ajalugu - Keskkool
48 allalaadimist
12
doc

Nõukogude Eesti

Tartu Kivilinna Gümnaasium Nõukogude Eesti referaat Kätlin Kilgi 11e Tartu 2010 Sisukord 1 Sissejuhatus 3 Eesti NSV valitsemine 3 Poliitilised olud 4 Vastupanu ja repressioonid 6 Majandus ja rahvastik 7 Kultuurielu p...

Ajalugu - Keskkool
34 allalaadimist
2
doc

„Kevade”

5 Kevade valmimine ,,Kevade" lavastamisele eelnes pikk lugu. Tegelikult kirjutas Oskar Luts juba 1926. aastal stsenaariumi " Joosep Toots", kuid siis ei saanud filmist asja. Ligi 40 aastat hiljem kirjutasid Voldemar Panso ja Kaljo Kiisk stsenaariumi eesmärgiga ise film lavastada. Kuid aja möödudes plaanid muutusid ja hiljem ei tahtnud kumbki ,,Ke...

Kirjandus - Keskkool
51 allalaadimist
25
doc

12. klassi teise poole ajaloo konspekt

Kultuuri professionaliseerumine ­ Eesti tippintelligentsi väljakujunemine, kes suutsid end kultuuri alal töötades ka ära toita ja kelle looming oli konkurentsivõimeline. 2. Laienesid kultuurikontaktid (seni ainult vene ja saksa), domineerima hakkas põhjamaade ja inglise-prantsuse kultuuriorientatsioon. 3. Kirjanduses valitses kahekümnendate aastate alg...

Ajalugu - Keskkool
144 allalaadimist
28
doc

KAUBANDUSE ARENG EESTIS II MAAILMASÕJAJÄRGSETEL AASTATEL 1940-1960

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool K11 KAUBANDUSE ARENG EESTIS II MAAILMASÕJAJÄRGSETEL AASTATEL 1940-1960 Referaat Õppejõud: Heve Kirikal Mõdriku SISUKORD SISSEJUHATUS...

Kaubandus ökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
64 allalaadimist
37
doc

Eesti teatri ajalugu 1940. aastast tänapäevani

aastast tänapäevani Tiina Saluvere Näitlejate kohta tuleb seminaris ettekanded. Eksami võib kohe pärast loenguid teha. Näidendid kõik läbi lugeda, tuleb test või KT. Lugeda J. Rähesoo ,,Eesti teater" 2011 (see uus raamat!) Teatriajaloo allikad: · Trükiallikad (arvustused, kavalehed, intervjuu, jne) · Käsikirjalised allika...

Eesti teatri ajalugu - Tartu Ülikool
91 allalaadimist
26
docx

Eesti lähiajalugu

02.12 Allikad ja historiograafia Lähiajaloo uurimise organisatsioonile struktuur. Eesti NSV, väliseesti ja taasiseseisvunud EV. Eesti NSV. Nõukogude võimu esmaseks ülesandeks oli uue ajalookäsitluse väljatöötamine. Selleks oli tarvis ideoloogiliselt ustavat teadlaskonda ja institutsionaalset tuge. Selle üsna suure ülesande esialgu püüti ära kasutada olemasolevate teadusorg struktuuri ja...

Ajalugu -
64 allalaadimist
12
docx

Eesti Nõukogude okupatsiooni ajal 1945-1985

Kool Eesti Nõukogude okupatsiooni ajal 1945-1985 Referaat Autor Juhendaja Koht, aasta Sisukord Sissejuhatus Mina valisin enda referaadi teemaks Eesti Nõukogude okupatsiooni ajal 1945-1985. Tegin sellise valiku, sest mulle meeldib Eesti...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
176
doc

Nõukogude Liidu ajalugu osa 2

Hruštšovi isiklik lähenemine oli, et üldhariduskool peab andma noorele ka mingeid praktilisi oskusi, kogemusi. Tähendas tegelikult seda, et H ajal võeti ette üsna ulatuslik hariduselu tehnoseerimine. Panustati just nendele õppeasutustele, mis andsid erinevaid kutseoskusi. Ka nt Eestis hakati sel ajal looma süvaklasse. Ka nt Härmas süvaõppe sisse viimine on sellest ajast pärit, tagamaaks oli ka üleliiduliselt vaadatuna see, et kui ükskord tuleb võitlus NATO-ga, on vaja inimesi, kes NATO sõnavarast aru saaksid, ka sõjandust õpetati inglise keeles. 1957 a-st hakati ülikooli võtma sisuliselt neid noori, kes olid juba varem 2 a töötanud. Tootmisalane kogemus H jaoks oli väga oluline. Nii kujundati pmst üldhariduskoolide süsteem nii, et kui õpilane oli 8 klassi jõudnud, siis oli tal võimalik edasi minna õpingutele tootmiskoolis v...

Ajalugu -
34 allalaadimist
9
docx

Kommunistlik maailmasüsteem ja Nõukogude Liit pärast II maailmasõda

Milles seisnes sovetiseerimine NSV Liidu mõju alla jäänud või okupeeritud riikides? 1. NSV Liit asus võimule seadma endale meelepäraseid valitsusi ning allutas okupeeritud alad kommunistlikule diktatuurile; ettevõtted ja kogu tööstus natsionaliseeriti ning põllumjandus kollektiviseeriti; riik sekkus nii tööstusesse, ettevõtete töösse kui ka põllumajandusse. 2. Idabloki ehk sotsiali...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
32
docx

Õppekavad ja õpikud koolimatemaatikas

a oli reaalharus I 52 tundi, reaalharus II ja humanitaarharus 47 tundi matemaatikat (13 - 15% õppetöö üldmahust). Eriti terav kriitika koolimatemaatika aadressil algas üleliiduliselt 1980ndate aastate algul. Sõna võtsid ka akadeemikud. Püstitati isegi tees: tagasi Kisseljovi juurde. 1984. a ilmunud dokumendis Üldharidus- ja kutsekooli reformi põhisuunad nähti ette programmide ja õpikute lihtsustamist. 1985. a valmis uus 6 üleliiduline matemaatikaprogrammi projekt. See avaldati ajakirjas Matematika v shkole ja anti kõigile ar...

Matemaatika - Keskkool
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun