Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"õhusaastest" - 19 õppematerjali

9
pptx

Air pollution in Japan

Air pollution in Japan Birgit Tohter Air pollution The presence of toxic chemicals or compounds (including those of biological origin) in the air, at levels that pose a health risk. The effects of air pollution is global warming, heart problems, acid rains etc. There are solutions like public transport, cleaning smokestacks, laws, renewable sources, The history Industrial activity in Japan devoloped rapidly after the World War II. P...

Inglise keel - Keskkool
1 allalaadimist
30
doc

Keskkonnakaitse

loodusvarad maastik väärtused kaitstavad maa-alad Looduslikud Looduslikud varud tingimused Kaitse Konserveerimine ja Loodusressursside Soodsate Maastike meetodid ja ökosüsteemide...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
652 allalaadimist
1
doc

Keskonna saasteallikad

Veekeskkonna saastumine toimub peamiselt olmereovee ning tööstusreovee loodusesse juhtimise tõttu ja põllumajandustegevuse käigus tekkiva reovee ning prügila nõrgvete sattumisel keskkonda. Samuti satub veekeskkonda atmosfäärist väljapestud saasteaineid. Veekogu saasteallikaid võib kujutleda kolme üksteise sees paikneva ringina. Sisemise ringi moodustavad nn. otselasud: saastaja asub kaldal või veekogu...

Keemia - Keskkool
11 allalaadimist
1
doc

õhusaaste

SELGITUS, HETKEOLUKORD · Õhusaaste on atmosfääri paisatud ained, mis suures koguses ohustavad inimeste tervist, ökosüsteeme ja ehitisi · Õhk on globaalne fenomen ja seega on ka õhusaaste levik globaalse iseloomuga · Alates 1990. aastast on mitme õhusaasteaine hulk Euroopas oluliselt vähenenud, mille tulemusena on õhu kvaliteet kogu piirkonnas paranenud,...

Bioloogia - Keskkool
59 allalaadimist
13
doc

Eksamikonspekt

Eesti järvede üldiseloomustus Eestis on ligikaudu 2800 järve, neist pindalaga üle hektari umbes 2300. Enamiku sellest moodustavad Peipsi, Võrtsjärv ja Narva veehoidla. Järvedest on looduslikke umbes tuhande ringis ning nad asetsevad Eesti territooriumil võrdlemisi ebaühtlaselt. Morfomeetria ja hüdroloogia. Eesti järved on väikesed. Pooled neist on pisemad kui kolm hektarit. Eesti järved on madalad, vaid 46 o...

Eesti sisevete ökoloogia - Eesti Maaülikool
116 allalaadimist
5
doc

Nigeeria üldiseloomustus

NIGEERIA Federal Republic of Nigeria Oríl-èdè Olómìnira ÀpapNaìjírìà 2009 Joonis 1. Nigeeria kaart Allikas: http://www.nema.gov.ng/images nigeria.gif / Nigeeria lühend on NG. Riigi pindala on 923,768 km2. Rahvaarv on 154,729,000 inimest. Riigi pealinn on Abuja, mis asub riigi keskel. Nigeeria on rahvaarvult Aafrika suurim riik ja maailmas 8. kohal. Ametlikek...

Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist
16
docx

Ehitusmaterjalide konspekt

1.Ehitusmaterjalide klassifikatsioonid Ehitusmaterjalide klassifitseerimine on vajalik, et tootmise, töötlemise või kasutamise eesmärgil koondada ühesuguseid materjale gruppidesse, määrata nende iseloomustamiseks vajalikud näitajad ja võrrelda neid omavahel. Klassifikatsiooni alusel on võimalik valida materjaligrupile sobivad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad. Ehitusmaterjalide klassifitseerimine võib...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
247 allalaadimist
3
doc

Õhusaaste

sajandil toimunud tööstusrevolutsioonist. Aastaid tagasi kannatasid Londoni taolised suurlinnad tugevalt sudu tõttu (sudu on segu suitsust ja udust). Tänapäeval ei mürgita sudu meie linnu enam nii palju, seega on õhusaaste piiramisel tehtud edusamme. Sellegipoolest kahjustavad metsi ja elusloodust happevihmad n...

Geograafia - Põhikool
28 allalaadimist
64
doc

Uurimistööde korraldamine

Juhendmaterjalid koolidele 2 SISSEJUHATUS Maie Soll Õppekava talitus Haridus- ja Teadusministeerium 2010.a. jõustunud Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Gümnaasiumi riiklik õppekava toovad muudatused gümnaasiumi...

Uurimistöö - Keskkool
29 allalaadimist
26
pdf

Referaat: kiirmoe kahjulik mõju inimesele ja keskkonnale

Hugo Treffneri Gümnaasium KIIRMOE KAHJULIK MÕJU INIMESELE JA KESKKONNALE Referaat Koostaja: Riinu Pae, 12.e Juhendaja: Saima Kaarna Tartu 2012 Sisukord Sissejuhatus...

Bioloogia - Keskkool
65 allalaadimist
30
doc

Keskkonnakaitse

loodusvarad maastik väärtused kaitstavad maa-alad Looduslikud Looduslikud varud tingimused Kaitse Konserveerimine ja Loodusressursside Soodsate Maastike meetodid ja ökosüsteemide...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
20 allalaadimist
4
docx

Elamistoiminguid mõjutavad tegurid

Elamistoiminguid mõjutavad tegurid Bioloogilised tegurid Psühholoogil Sotsiokultuurilised tegurid Keskkonna tegurid Poliitilis-majanduslikud teg ised te...

Ühiskond -
144 allalaadimist
32
doc

TAIMEFÜSIOLOOGIA KORDAMISTEEMAD

Miidla. Taimefüsioloogia. Tallinn 1984 (sulgudes märgitud paragrahvid sellest raamatust) # - Moodles ,,Materjal testiks" (s.t et loengutes seda teemat põhjalikult ei käsitleta, lisaks #- märgiga tähistatud teemadele, on samas kohas täiendmaterjali ka teiste teemade kohta) 1. Taime ja looma füsio...

Taime- ja loomafüsioloogia - Tallinna Ülikool
41 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

Näiteks Pärnu lahte saastavad ka Paide ümbruse farmid. Jäädes lahest saja kilomeetri kaugusele, paiknevad nad ometi valglal ja halvendavad lahe veekvaliteeti. Seepärast tehaksegi kõikjal Euroopas, ka Eestis, valglapõhiseid veemajanduskavu. Kolmandasse, kõige välimisse ringi jäävad need allikad, mis saastavad veekogusid atmosfääri kaudu. Näiteks osa Saksamaa tööstuslikust õhusaastest langeb sademetena Peipsi järve. Samamoodi sajab osa meie elektrijaamade lämmastikoksiididest lämmastikhapetena Laadoga järve. Kolmas ring on nii lai ja raskesti mõõdetav, et veemajanduskavad seda esialgu ei arvesta, ehkki näiteks Läänemerre lisandub lämmastikku põhiliselt just sedakaudu. Anorgaanilised saasteallikad: Radioaktiivsed isotoobid - Eestis pärinevad looduslikest allikatest; Raskemetallid - alumiinium, elavhõb...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
78 allalaadimist
150
pdf

Transport, keskkond ja elukvalitreet Tallinnas, 2007

73 2 SISSEJUHATUS Jüri Uljas Elanikkonna kontsentreerumine Tallinnasse toob paratamatult kaasa tiheda linnaliikluse, millel on omad mõjud ka elukeskkonna õhukvaliteedile. 1997.a. oli Tallinna õhusaastest 93% pärit transpordisektorist ja 7% statsionaarsetest allikatest (Lind, 1999). On leitud, et liikluskiirus linnades väheneb iga 10 aasta jooksul 5% (EFTE, 1994) ja liiklusummikute probleem kasvab koos linnade suurenemisega (Dasgupta, 1993). Lisaks sellele võib välja tuua suurenenud õhusaaste, liiklusest tingitud müra, liiklusturvalisuse, teedeehituse tõttu loodusmaastike degradeerumise, teede rajamisega kaasnev suurendab teede d...

Keskkond ja säästev areng -
7 allalaadimist
16
docx

Eesti keskkonna seisund

Peentolm, ehk täpsemalt öeldes peened osakesed, on väga väikestest osakestest koosnev segu, mis sisaldab lämmastik- ja vääveloksiide, happeid (nitraadid, sulfaadid), orgaanilisi aineid, metalle ning pinnase ja tolmu osakesi. Peamised peente osakeste allikad on sõidukite heitgaasid, ahiküte, katlamajad ja tööstusettevõtted. (http:www.keskkonnainfo.eefailidkykeskkond_tervis.pdf) Millised terviseprobleemid õhusaastest tingituna ilmnevad, sõltub konkreetsest inimesest ja sellest, kui kaua on õhusaaste käes viibitud. Põhilised õhusaaste tagajärjel tekkivad terviseprobleemid on kopsuhaigused ja südame-veresoonkonnahaigused. Mida peenemad on osakesed, seda sügavamale hingamisteedesse need jõuavad — alla 10 mikromeetrise diameetriga osakesed jõuavad kopsude alveoolidesse ja sinna pikemaks ajaks jäädes võivad need tekitada kopsu põletikukol...

Keskkond - Kutsekool
1 allalaadimist
50
pdf

Müüritööd

Eriti märgatav ja häiriv on härmatis just tumedatel pindadel. Probleem on esteetilist laadi ja ei mõjuta tarindi funktsionaalseid omadusi ega põlisust. PÕHJUS Härmatis kujutab endast vees lahustuvaid soolasid, mis 90-95% ulatuses pärinevad müürimördi sideainest - tsemendist. Lisaks võib neid tulla ka veel kasutatud veest, õhusaastest , mördi täiteainest, mördi lisandeist. Põletatud tellises on soolasid ainult kuni kümnendik mördi sooladest. Soolad on peamiselt kaalium-, naatrium- ja kaltsiumsulfaadid ning karbonaadid, mis liiguvad mördist imetava veega tellisesse. Vee aurustudes kristalliseeruvad soolad tellise ja ka vuugi välispinnale valge sademena. VÄLJASOOLDUMISE VÄLTIMINE Väljasooldumise eeltingimuseks on soolade ja piisava niiskuse olemasolu müüri...

Ehitus - Keskkool
32 allalaadimist
130
pdf

ÕHUSAASTE MÕJU UURIMINE PUUDE KASVULE KIRDE EESTI RABADES

Kagu-Aasias ületab mõne aastakümne pärast paljudes piirkondades väävli depositsioon suure tõenäosusega taseme, mida täheldati kunagi kõige enam saastatud aladel Kesk- ja Ida-Euroopas (Maasikmets 2004: 37). Lisaks happelisele õhusaastele võib metsade kahjustumise põhjuseks olla sageli ka tahma kõrge kontsentratsioon saastekompleksis. Leeliselise õhusaaste osakaal moodustab üldisest õhusaastest ca 10%, mis tekib näiteks metallurgiatehastes ja tsemendivabrikutes, maapealsetes karjäärides, põlevkivitööstuse ettevõtetes, transpordis jm (Degtjarenko 2010: 3). Tööstustest õhku paisatud tolmu mõju taimedele võib olla neutraalne, stimuleeriv või toksiline sõltuvalt liigist, saaste komponentide kontsentratsioonist, tolmu sadestuse tasemest ja meteoroloogilistest tingimustest. Enamik uuringuid on näidanud tolmu kahjulikku mõju...

Loodus - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
9
docx

Õhu saastamine ja sellest vältimine.

Õhu saastamine ja sellest vältimine. Õhu saastamine ja sellest vältimine. Inimese mõju keskkonnale. Igasugune inimtegevus ettevõtluses ja kodumajapidamistes on ühel või teisel viisil keskkonda mõjutav. Keskkond on ümbrus, milles ettevõte töötab ja eksisteerivad kodumajapidamised ning toimub igasugune inimte...

Keskkond - Kutsekool
10 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun