Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"õhusõidukis" - 19 õppematerjali

57
doc

äriõigus konspekt

ÄRIÕIGUS Lektor Harland Paas ÄRIÕIGUSE LOENGUKONSPEKT Üldmõisted Õigus on sotsiaalne norm (üldise määratluse järgi mõeldakse normi all juhist või reeglit), millega puutume kokk...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
575 allalaadimist
28
doc

Internetikohviku äriplaan

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS MAJANDUSARVESTUS Kätlin Muru Internetikohvik Äriplaan Juhendaja: Ille Kukk Pärnu 2009 Sisukord Lk. 1. Noorte internetikohviku äriplaan 3 2.1 Turg...

Majandus - Kutsekool
768 allalaadimist
22
doc

EESTI VABARIIGI KÄIBEMAKSUPOLIITIKA

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismiosakond EESTI VABARIIGI KÄIBEMAKSUPOLIITIKA Referaat Juhendaja: professor Matti Raudjärv Pärnu 2007 SISUKORD Sissejuhatus......................................................................................................................3 1.Käibemaksuajalugu...

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
129 allalaadimist
2
doc

Mõisteid kaubandusseadustest.

· Kaubandus ehk äri on vabatahtlik kaupade ja/või teenuste vahetamine maksevahendite või teiste kaupade vastu. · Hüpermarket ehk hiidkaubahall on jaekaubandusettevõte, kus müügipinda on üle 2500 m² ning toidu- ja esmatarbekaupade osakaal ületab 50%.Hüpermarketid asuvad peamiselt suurte magistraalide ääres ja suurtes kaubanduspiirkondades. · Supermarket...

Müügiõpetus ja... - Kutsekool
50 allalaadimist
37
doc

Müügitöö põhivarad

PÕHIVARA Kaubandus jaotatakse kõigepealt sise- ja väliskaubanduseks ja siis liigendatakse need mõlemad veel jae- ja hulgikaubanduseks. Vahenduskaubandust eristatakse eelkõige saksa keeleruumis, pidades seda hulgi- ja jaekaubanduse kõrval kolmandaks iseseisvaks, kuid eriliseks kaubandussektoriks. Seejuures defineeritakse vahenduskaubandust kaubandustegevusena võõral nimel ja võõral arvel. Ing...

Müügiõpetus ja... - Kutsekool
143 allalaadimist
15
doc

Karistusõigus

Karistusseadustik oli vastu võetud 06.06.2001,jõustus aga 01.09.2002.Enne karistusseadustikku(KarS) kehtis kriminaalkoodeks(KrK) Uus karistusõigus tõi kaasa uued teoriad,mõisted ja arusaamad.Enne oli kriminaalõigus,nüüd aga karistusõigus. Tegemist on tegelikult sünonüümidega.Nii kriminaalõigus kui ka karistusõigus käsitleb s...

Karistusõigus - I Studium
253 allalaadimist
20
docx

Majandus alused konspekt

01.2010. Mis on iga ühiskonna suurim majandusprobleem? Iga ühiskonna suurim majandusprobleem seinseb selles. · Et inimeste tahtmised ja soovid on piiramatud · Ressursid nende rahuldamiseks aga piiratud. Seda, kuidas jaotada piiratud ressursse hüviste tootmiseks, vahetamiseks ja tarbimiseks, et inimeste piiramatuid vajadusi kõige ratsionaalsem...

Majanduse alused - Kutsekool
61 allalaadimist
11
docx

Alkoholiseadus 2012

12.2001 jõustumine 01.09.2002 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev seadus sätestab erinõuded alkoholi käitlemisele, piirangud alkohoolse joogi tarbimisele, erinõuete ja piirangute järgimise üle teostatava järelevalve korralduse ning vastutuse seaduse rikkumise eest. § 2. Alkohol (1) Alkohol on toidugrupp, mille moodustavad piiritus ja alkohoolsed joo...

Toitumisõpetus - Kutsekool
15 allalaadimist
1
docx

Joogiõpetus

Joogiõpetus 08.09.10 Alkoholi seadus: 1.erinõuded alkoholi käitlemisele 2. piirangud alkohoolshe joogi tarbimisele 3. järelvalve Alkohol on toidugrupp mille moodustavad piiritus ja alkohoolsed joogid. alkohol lahjad...

Klienditeenindus - Keskkool
5 allalaadimist
40
ppt

Majutust ja toitlustust reguleerivad õigusaktid

09. ­ 30.09.2011 MJ109, 209 Toiduseadus Alkoholiseadus Tubakaseadus Kaubandustegevuse seadus Turismiseadus Tarbijakaitseseadus Majandustegevuse registri seadus Toiduseaduse eesmärk on tagada tarbijale ohutu toit ning tema õiguste ja huvide igakülgne kaitse. Seaduses sätestatakse toidu käitlemise alused, käitleja enesekontroll ning riiklikjärelevalve toidu ohutuse ja muudel...

Õigus -
24 allalaadimist
10
docx

Käibemaksuseadus

Järvamaa Kutsehariduskeskus Veokorraldus VK1 Lyana Türk Käibemaksuseadus Referaat Õpetaja: Ester...

Õigus -
14 allalaadimist
3
odt

Kaubandusõigused

Mõisted: 1.Kaupleja ­ isik või asutus, kes majandus või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või teenust. 2.Müüja ­ see on kaupleja nimel, klienti teenindav, füüsiline isik, kes müüb kauba või osutab teenust ka tänava või turukaubanduses. 3.Kaubanduse korraldaja ­ see on isik või asutus, kes majandus või kutsetegev...

Tööseadusandluse alused - Kutsekool
15 allalaadimist
2
docx

Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil

Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil (1) Alkohoolse joogi jaemüük on lubatud: 1) kaupluses; 2) toitlustusettevõttes; 21) väljaspool ettevõtja tegevuskohta, kui toitlustamise tegevusalal tegutsev ettevõtja müüb alkohoolset jooki toitlustamise käigus; [RT I 2008, 8, 58 - jõust. 15.05.2008] 3) majutusettevõttes; 4) etendusasutuse, rahvamaja või muuseumi ruumides või territooriumil; 5) sõitja...

Tööseadusandluse alused - Kutsekool
1 allalaadimist
48
doc

ALKOHOLI TARBIMINE EESTIS JA SELLE MÕJU INIMORGANISMILE

1.Alkoholi jaemüük on lubatud Kaupluses,toitlustusettevõttes,väljaspool ettevõtja tegevuskohta, kui toitlustamise tegevusalal tegutsev ettevõtja müüb alkohoolset jooki toitlustamise käigus, majutusettevõttes,etendusasutuse, rahvamaja või muuseumi ruumides või territooriumil,sõitjateveo teenuse osutamisel kasutatavas vee- või õhusõidukis ,reisirongi restoranvagunis,rändkaupluses, avalikul üritusel, kutseõppeasutuse ruumides või territooriumil asuvas õppurite praktikakohana kasutatavas müügikohas tulenevalt õppeasutuse õppekavast;algkooli, põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ruumides ning territooriumil, kui seal toimub õppetöövälisel ajal täisealistele suunatud üritus; täitemenetluse käigus;e-kaubanduse korras...

Ühiskond - Keskkool
21 allalaadimist
38
docx

Tulumaksuseadus (TuMS)

d; 12) tasusid, mida makstakse mitteresidendile, kes tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana välisriigis ja tõendab, et sellelt tasult makstakse sotsiaalkindlustusmaksu või -makseid välisriigis; 13) ravikindlustuse seaduse § 14 lõike 1 alusel makstud summasid; 14) kaitseväelasele sõjaväelisel väljaõppel või õppekogunemisel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, Kaitseväe õhusõidukis või sõjalaeval antava tasuta kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumust; 15) väljamakseid, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. 52. Kes peab sotsiaalmaksu maksma? §4 Sotsiaalmaksu maksab: 1) residendist juriidiline isik; 2) füüsiline isik; 3) Eestis püsivat tegevuskohta omav või käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud väljamakseid tegev mitteresident; 4) r...

Majandus -
27 allalaadimist
22
docx

Käibemaksuseadus (KMS)

sellise merelaeva varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud liidu vetes sõitval merelaeval kaasamüüdav kaup; 4) peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk ning selle varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühendusesisesel lennul õhusõidukis kaasamüüdav kaup; 5) kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, erimissioonile ning liidu institutsioonile; 6) teise liikmesriiki, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO)...

Maksundus - Keskkool
33 allalaadimist
76
pdf

Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses

se mitteresidendile, kes tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana välisriigis ja tõendab, et sellelt tasult makstakse sotsiaalkindlustusmaksu või -makseid välisriigis; (SMS § 3 p 12) - ravikindlustuse seaduse § 14 lg 1 alusel makstud summasid; (SMS § 3 p 13) - kaitseväelasele sõjaväelisel väljaõppel või õppekogunemisel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, Kaitseväe õhusõidukis või sõjalaeval antava tasuta kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumust; (SMS § 3 p 14) - väljamakseid, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata; (SMS § 3 p 15) 1 1 - politsei ja piirivalve seaduse § 37 lg 8 alusel makstavat politseiametniku vormiriietuse hüvitist; (SMS § 3 p 16) - TuMS § 13 lg 3 p-s 17 nimetatud hüvitist. (SMS § 3 p 17) 52. Kes peab...

Majandus - Kutsekool
8 allalaadimist
52
pdf

Käibemaksuseaduse küsimuste vastuses maksuarvestuses

varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud liidu vetes sõitval merelaeval kaasamüüdav kaup; (KMS § 15 lg 3 p 3) - peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk ning selle varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühendusesisesel lennul õhusõidukis kaasamüüdav kaup; (KMS § 15 lg 3 p 4) - kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul), erimissiooni või Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, rahvusvahelise organisatsiooni peakorterile, diplomaatilisele esindusele, konsulaarasutusele, erimissioonile või liidu instituts...

Majandus - Kutsekool
13 allalaadimist
40
docx

Tulumaksuseadus (TuMS)

d; 9) tasusid, mida makstakse mitteresidendile, kes tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana välisriigis ja tõendab, et sellelt tasult makstakse sotsiaalkindlustusmaksu või -makseid välisriigis; 10) ravikindlustuse seaduse alusel makstud summasid; 11) kaitseväelasele sõjaväelisel väljaõppel või õppekogunemisel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, Kaitseväe õhusõidukis või sõjalaeval antava tasuta kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumust; 12) väljamakseid, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata; 13) politsei ja piirivalve seaduse alusel makstavat politseiametniku vormiriietuse hüvitist; 14) tulumaksuseaduse nimetatud kaitseväelasele sõjaväelisel väljaõppel või õppekogunemisel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, Kaitseväe...

Õigus - Kutsekool
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun