Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"õhupidavuse" - 15 õppematerjali

67
doc

Hoonete konstruktsioonid - kliima

tud.ttu.ee/material/epi/Hoonete_konsruktsioonid/ http://www.tud.ttu.ee/material/epi/Hoonete_kontsruktsioonid/ Hoonete konstruktsioonid Iseseisev töö: Ühekorruselise suvemaja eskiisprojekt. Lähtuda väikeehitistele esitatavatest nõuetest: Ehitusalune pind: 60m2 Kõrgus maapinnast katuse kõrgeima punktini kuni viis meetrit Ruumiprogramm: Elutuba koos avatud köögiga 1 magamistuba P...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
187 allalaadimist
2
docx

Seinad

SEINAD Välisseinte ülesanne on: sisekeskkonna eraldamine väliskeskkonnast, Tarindite kandmine, kaitse ilmastikutegurite vastu, tagada hoone energiatõhusus Välisseintele esitatavad nõuded: Kestvus, vastupidavus, ilmastikukindlus, arhitektuurne sobivus, välisilme püsivus, soojapidavus, õhupidavus, niiskustehniline toimivus, helipidavus, tulepüsivus, majanduslik ök...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
61 allalaadimist
17
doc

Hoonete konstruktsioonid

mkm.ee/index.php?id=1727 www.ehitusteave.ee/tooted.htm www.evs.ee Eesti standardikeskus www.riigiteataja.ee www.ehituskeskus.ee T.Masso ,,Väikemajad" 1990 E.Neofert ,,Architekts Data" igasugused möödud Ehituskonstruktori käsiraamat Ehitiste planeerimine ja projekteerimine Reguleerib planeerimisseadus. Planeeringute koostamine on avalik, avalikustam...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
180 allalaadimist
13
rtf

Seinad

Seinad Välisseinte ülesanne on: Sisekeskkonna eraldamine väliskeskonnast, Tarindite kandmine, Kaitse ilmastikutegurite vastu, Tagada hoone energiatõhusus. Hoone seintele esitatavad nõuded. · Tugeva ja püsiva kogu kasutusaja vältel. · Sooja- ja õhupidavus. · Helipidavus. · Süttivus ja tulepüsivuspiir p...

Ehitus - Kutsekool
20 allalaadimist
14
docx

Kordamisteemad aines „Ehitusfüüsika“

Ehitusfüüsika ülesanded erinevates osades: soojus, niiskus, õhk, heli/akustika, valgus. Soojus- tagada hoonepiirete soojapidavus , Niiskus ­ vältida otseselt või kaudselt veest ja niiskusest tekkivaid probleeme, Õhk - tagada hoonepiirete õhupidavus, tagada sisekliima kvaliteet, Heli/ akustika - tagada honepiirete helipidavus_ parandada a...

Ehitusfüüsika -
108 allalaadimist
103
doc

Inseneri eksami vastused 2009

Tehniline mehaanika ja ehitusstaatika (ei ole veel üle kontrollitud) 1.1. Koonduva tasapinnalise jõusüsteemi tasakaalutingimused. Sõrestiku varraste sisejõudude määramine sõlmede eraldamise meetodiga. Nullvarras. Tasakaalutingimused: graafiline ­ jõuhulknurk on kinnine vektortingimus ­ jõudude vektorsumma on 0 analüütiline ­ RX=0 RY=0 => X = 0...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
179 allalaadimist
24
docx

Ehitusfüüsika I (konspekt)

Mida väiksema aurutakistusega on õhu- ja aurutõkke kiht, seda kõrgemale tõuseb tuuletõkke- plaadi sisepinna niiskustase. Tuuletõkkeplaat peab olema hea niiskusjuhtivuse ja soojatakistusega. Pressitud mineraalvillast tuuletõkkeplaatide sisepinna suhteline niiskus jääb väiksemaks, kui samadel tingimustel kasutatavatel puidkiudplaat- või kipsplaat tuuletõketel. 28. Hoonepiirete õhupidavus: hoonepiirete õhupidavuse mõõtmine, õhulekkeearv, nõuded hoonepiirete õhupidavusele, hoonepiirete õhupidavus mõjud, õhurõhkude erinevus kahel pool hoone piiret (temperatuuride erinevus, tuul, ventilatsioon), nõuded õhutõkkele Piirete õhupidavuse mõõtmise meetodid: BlowerDoor rõhutest; hoone oma ventilatsiooni- seade; vahelduvsurvestamine; rõhulangu meetod; märkegaasi meetod. Õhulekkeid mõõdetakse erinevate õhurõhu erinevuste juures....

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
109 allalaadimist
232
pdf

Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I

 erinevate kütteviiside ja kasutusaktiivsuse mõju energiasäästule ja sisekliimale (sisetemperatuurile ja suhtelisele niiskusele);  kütmata hoonete sisetemperatuuri ja suhtelise niiskuse tasakaalutase ja stabiilsus erinevatel välistemperatuuridel;  siseõhu niiskuskoormus eri aastaaegadel ja erinevate kütte-ventilatsiooni lahenduste ja kasutusaktiivsuse korral;  vanemate palkhoonete välispiirete õhupidavuse tase ja peamised külmasildade ja õhulekkekohtade asukohad;  võimalikud ehitusfüüsikalised riskid, mis on seotud maaelamute perioodilise kütmise või kütmata jätmisega;  võimalik hallituse või mädaniku kasv hoonepiirete sisepinnal või sees;  soovitused perioodiliselt köetavate hoonete kütmiseks lähtuvalt energiasäästu, kasutusmugavuse, parema sisekliima ning hoonete kestvuse ja säilimise seis...

Ehitiste renoveerimine - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

2 Tulemused 95 3.2.1 Termograafia mõõtmistulemused 95 3.2.2 Arvutustulemused 96 3.2.3 Keldriseinte lisasoojustamise arvutuslik analüüs 101 4 Hoonepiirete õhupidavus 106 4.1 Hoonepiirete õhupidavuse mõõtmine 107 4.2 Õhupidavuse hindamise meetodid 109 4.3 Tulemused 111 5 Välisseinte soojus- ja niiskustehniline toimivus 115 5.1 Seestpoolt lisasoojustatud rõhtpalkseina soojus- ja niiskustehnilised võrdlusmõõtmised...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
6
docx

Akna ja uksepoltide paigaldamine

Selline paigaldus tagab isolatsiooni- materjalide korrektse toimimise kuna soojustusmaterjalidesse ei pääse siis soojusjuhtivust suurendavat niiskust . Kuna ehituskonstruktiivseid vajadusi ning olukordi esineb väga erinevaid, siis on erinevad ka paigalduslahendused ning paigaldus- materjalid akende paremaks soojusisolatsiooni ja õhupidavuse tagamiseks. Akna paigaldamisel tuleb lähtuda järgmistest punktidest: 1. Aknaava valmistatakse ette ja puhastatakse 2. Aken asetatakse kandvatele klotsidele, millega fikseeritakse aken horis. tasapinnale 3. Akna kinnitusklambrid asetsevad akna välisnurgast ca 200 mm kaugusel, kusjuures kahe klambri vahe peab olema <-700mm. 4. Kinnitusklambritega fikseeritakse aken vertikaaltasapinnas 5. Akna asetsemisel avas lähtutakse esmalt...

Ehitus - Kutsekool
4 allalaadimist
6
docx

Soojusenergia olemus, muutumise viisid ja soojuslikud nähtused

Sellest tulenevalt on tahketes osades ainetes soojajuhtivus parem, kui vedelikes, samas vedelikes on jällegi parem, kui gaasides. Kasutatavates hoonestes on tavaliselt oluline energiatarbimise piiramine. Selle oluliseks teguriks on välispiirete soojusjuhtivuse vähendamine. Et energiakasutus oleks võimalikult optimaalne pööratakse tähelepanu soojustusele, külmasildade vähendamisele, välispiirde õhupidavuse vähendamisel. Täiendavalt on võimalik projekteerimise juures kasutatada akende õiget paigutamist, mis võimaldaks kasutada ära passiivselt päikeseenergiat. Samuti ehitatakse soojustagastajaid ventilatsioonisüsteemidesse. Samas ei tohi energiasääst toimuda ruumide sisekliima kvaliteedi arvelt. Passiivmajade juures kasutatakse viimasel ajal energiasäästlikuks majandamiseks kompaktseadet, kus on üks seade kogu majatehnika ja...

Soojusnähtused - Kutsekool
4 allalaadimist
22
docx

EHITUS KONTUKTSIOONID

 Põletatud keraamilised kärgtellised valmistatakse savist – pressitud ja kuivatatud tellised põletatakse temperatuuril kuni 950 0C,  Betoonkivi valmistatakse vee, liiva, graniitkillustiku ja portlandtsemendi segust.  Poorbetoonplokide sile pind ja täpsed mõõtmed võimaldavad neid laduda õhukesel (1-3mm) liimvuugil. See vähendab külmasildade tekke ja tagab parema õhupidavuse .  Teisest materjalidest plokke laotakse tsement - või lubi –tsementmördil. Soojustatud raudbetoonist välispaneelid  Tänapäeval koosneb välisseinapaneel raudbetoonist sise- ja väliskoorest ning nende vahel olevast soojusisolatsioonist.  Erinevad kihid liidetakse ühtseks tervikuks läbi soojustuse kulgevate roostevabast terasest diagonaalsidemetega, mille kaudu kantakse ka väliskoore o...

Ehitus - Kutsekool
12 allalaadimist
102
docx

Ehitusmaterjalid ja –konstruktsioonid

 Põletatud keraamilised kärgtellised valmistatakse savist – pressitud ja kuivatatud tellised põletatakse temperatuuril kuni 950 0C,  Betoonkivi valmistatakse vee, liiva, graniitkillustiku ja portlandtsemendi segust.  Poorbetoonplokide sile pind ja täpsed mõõtmed võimaldavad neid laduda õhukesel (1-3mm) liimvuugil. See vähendab külmasildade tekke ja tagab parema õhupidavuse .  Teisest materjalidest plokke laotakse tsement - või lubi –tsementmördil. Soojustatud raudbetoonist välispaneelid  Tänapäeval koosneb välisseinapaneel raudbetoonist sise- ja väliskoorest ning nende vahel olevast soojusisolatsioonist.  Erinevad kihid liidetakse ühtseks tervikuks läbi soojustuse kulgevate roostevabast terasest diagonaalsidemetega, mille kaudu kantakse ka väliskoore o...

Ehitus materjalid ja... - Kutsekool
22 allalaadimist
106
pdf

Katused

„ Õhutõkke peamine ülesanne on takistada õhu liikumist läbi tarindi. „ Õhutõke võib olla lahendatud näiteks aurutõkkekihi, soojustuskihi või tuuletõkke õhupidavuse tagamisega. „ Aurutõkke, õhutõkke ja tuuletõkke vuugid ja läbiviikude kohad tuleb hoolikalt sulgeda selliselt, et oleks tagatud vajalik auru- ja 25 õhupidavus Õhutõkke ja tuuletõkke materjal Õhutõke „ Õhutõke peab olema piisavalt õhutihe; „ Õhutõke peab olema jätkuv üle kogu piirde pindala; „ Õhutõke ja tema kinnitussüsteem peab olema vastupidav kogu kasutusea jooksul...

Ehitus - Keskkool
9 allalaadimist
98
pdf

Seinad

25 Autoklaavsest boorbetoonist väikeplokkidest seinad „ Plokkide sile pind ja tä täpsed mõõtmed võimaldavad neid laduda õhukesel (1- (1- 3mm) liimvuugil. See vävähendab külmasildade tekke ja tagab parema õhupidavuse . „ Silluse toetuspinna pikkus soovitavalt 300 mm). Silluste pikkus on mooduliga 200 mm. „ Paneelide kahepoolsel toetusel on soovitav paneeliotste alla min. 80mm kõrgune raud- raud- betoonist jaotuskiht. Paneeli toetus plokile peaks olema vähemalt 120mm. 26 1...

Ehitus - Keskkool
19 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun