Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"õhupidavus" - 19 õppematerjali

õhupidavus on mõõdetud õhulekketestiga (EVS EN 13829) ja tulemused on esitatud kahel viisil (vt. Tabel 4.4):  õhulekkearv, q50 m3/(hm2), mis iseloomustab lekkeõhu suurust 50 Pa juures jaotatuna korteri piirdetarindite (sh. vahelaed ja siseseinad) pindalale;  õhuvahetuskordsus 50 Pa juures n50 h-1, mis iseloomustab lekkeõhu suurust 50 Pa juures jaotatuna korteri sisekubatuurile.
67
doc

Hoonete konstruktsioonid - kliima

tud.ttu.ee/material/epi/Hoonete_konsruktsioonid/ http://www.tud.ttu.ee/material/epi/Hoonete_kontsruktsioonid/ Hoonete konstruktsioonid Iseseisev töö: Ühekorruselise suvemaja eskiisprojekt. Lähtuda väikeehitistele esitatavatest nõuetest: Ehitusalune pind: 60m2 Kõrgus maapinnast katuse kõrgeima punktini kuni viis meetrit Ruumiprogramm: Elutuba koos avatud köögiga 1 magamistuba P...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
187 allalaadimist
2
docx

Seinad

SEINAD Välisseinte ülesanne on: sisekeskkonna eraldamine väliskeskkonnast, Tarindite kandmine, kaitse ilmastikutegurite vastu, tagada hoone energiatõhusus Välisseintele esitatavad nõuded: Kestvus, vastupidavus, ilmastikukindlus, arhitektuurne sobivus, välisilme püsivus, soojapidavus, õhupidavus, niiskustehniline toimivus, helipidavus, tulepüsivus, majanduslik ök...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
61 allalaadimist
10
pdf

Ehitusfüüsika Eksami kordamisküsimused ja vastused

Millised on sisekliima komponendid? Alamjaotused. · soojuslik sisekliima ­ temperatuur, pindade temp, niiskus, tõmbus, kiirgus · õhu kvaliteet ­ niiskus, gaasilised saasteained, tahked osakesed · valgus ­ otsene päikesekiirgus ja hajuskiirgus · müra ­ müratase, vibratsioon · õhu ionisatsioon ja elektromagnetlained 2. Mida/keda mõjutab või mis sõltub sisekliimast? Sisekliimast sõltub inimeste t...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
416 allalaadimist
17
doc

Hoonete konstruktsioonid

mkm.ee/index.php?id=1727 www.ehitusteave.ee/tooted.htm www.evs.ee Eesti standardikeskus www.riigiteataja.ee www.ehituskeskus.ee T.Masso ,,Väikemajad" 1990 E.Neofert ,,Architekts Data" igasugused möödud Ehituskonstruktori käsiraamat Ehitiste planeerimine ja projekteerimine Reguleerib planeerimisseadus. Planeeringute koostamine on avalik, avalikustam...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
180 allalaadimist
13
rtf

Seinad

Seinad Välisseinte ülesanne on: Sisekeskkonna eraldamine väliskeskonnast, Tarindite kandmine, Kaitse ilmastikutegurite vastu, Tagada hoone energiatõhusus. Hoone seintele esitatavad nõuded. · Tugeva ja püsiva kogu kasutusaja vältel. · Sooja- ja õhupidavus. · Helipidavus. · Süttivus ja tulepüsivuspiir p...

Ehitus - Kutsekool
20 allalaadimist
14
docx

Kordamisteemad aines „Ehitusfüüsika“

Ehitusfüüsika ülesanded erinevates osades: soojus, niiskus, õhk, heli/akustika, valgus. Soojus- tagada hoonepiirete soojapidavus , Niiskus ­ vältida otseselt või kaudselt veest ja niiskusest tekkivaid probleeme, Õhk - tagada hoonepiirete õhupidavus, tagada sisekliima kvaliteet, Heli/ akustika - tagada honepiirete helipidavus_ parandada a...

Ehitusfüüsika -
108 allalaadimist
103
doc

Inseneri eksami vastused 2009

Tehniline mehaanika ja ehitusstaatika (ei ole veel üle kontrollitud) 1.1. Koonduva tasapinnalise jõusüsteemi tasakaalutingimused. Sõrestiku varraste sisejõudude määramine sõlmede eraldamise meetodiga. Nullvarras. Tasakaalutingimused: graafiline ­ jõuhulknurk on kinnine vektortingimus ­ jõudude vektorsumma on 0 analüütiline ­ RX=0 RY=0 => X = 0...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
177 allalaadimist
24
docx

Ehitusfüüsika I (konspekt)

Mida väiksema aurutakistusega on õhu- ja aurutõkke kiht, seda kõrgemale tõuseb tuuletõkke- plaadi sisepinna niiskustase. Tuuletõkkeplaat peab olema hea niiskusjuhtivuse ja soojatakistusega. Pressitud mineraalvillast tuuletõkkeplaatide sisepinna suhteline niiskus jääb väiksemaks, kui samadel tingimustel kasutatavatel puidkiudplaat- või kipsplaat tuuletõketel. 28. Hoonepiirete õhupidavus : hoonepiirete õhupidavuse mõõtmine, õhulekkeearv, nõuded hoonepiirete õhupidavusele, hoonepiirete õhupidavus mõjud, õhurõhkude erinevus kahel pool hoone piiret (temperatuuride erinevus, tuul, ventilatsioon), nõuded õhutõkkele Piirete õhupidavuse mõõtmise meetodid: BlowerDoor rõhutest; hoone oma ventilatsiooni- seade; vahelduvsurvestamine; rõhulangu meetod; märkegaasi meetod. Õhulekkeid mõõdetaks...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
109 allalaadimist
22
docx

Passiivmajad

Hoone kütte, sooja vee ja kogu majapidamise elektrienergia tarbimine kokku on primaarenergia näitajana maksimaalselt 120 kWh ruutmeetri TFA kohta aastas Kriteeriumite 1 – 3 paikapidavust peab olema kontrollitud arvutuslikult tarkvarapaketiga PHPP ja õhupidavust peab olema mõõdetud meetodil Blower-door test, kusjuures mõõdetav väärtus on n50 näitaja, standardi EVS-EN 13829 alusel. Passiivmaja kriteeriumid on natuke erinevad eluhoone ja muu otstarbega hoone jaoks. Kui kõik passiivmaja kriteeriumid on täidetud, võib hoones eeldada väga head sisekliimat. Tänu soojustagastusega ventilatsioonile, heale isolatsioonile ning õhupidavusele on hoones. võrdselt soojad pinnad: sarnane sise...

Ehitus - Põhikool
10 allalaadimist
232
pdf

Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I

1.2 Külmasildade hindamine temperatuurivälja arvutusmeetodiga 67 6.1.3 Külmasilla kriitilisuse hindamine 68 6.2 Tulemused 69 6.2.1 Mõõtmistulemused 69 6.2.2 Arvutustulemused 72 7 Hoonepiirete õhupidavus 73 7.1 Meetodid 73 7.2 Tulemused 76 7.3 Õhulekkekohad 78 8 Energiatõhusus 82 8.1 Energiatõhususe mõjurid 82 8.2...

Ehitiste renoveerimine - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

1.3 Külmasilla hindamine temperatuurivälja arvutusega 93 3.2 Tulemused 95 3.2.1 Termograafia mõõtmistulemused 95 3.2.2 Arvutustulemused 96 3.2.3 Keldriseinte lisasoojustamise arvutuslik analüüs 101 4 Hoonepiirete õhupidavus 106 4.1 Hoonepiirete õhupidavuse mõõtmine 107 4.2 Õhupidavuse hindamise meetodid 109 4.3 Tulemused 111 5 Välisseinte soojus- ja niiskustehniline toimivus 115 5.1 Seestpoolt lisasoojustatud rõhtpalkseina...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
12
docx

Keskkonnasäästlikud tehnoloogiad

 õhuniiskus. Inimesele tervisliku õhuniiskuse vahemik jääb 50-60% piiresse, kuivem ja niiskem õhk põhjustab tervise häireid.  ebapiisav valgustus võib põhjustada stressi ja tõsiseid tervise häireid. Energia auditi võimalused:  õhupidavus on üks olulisemaid hoonete kvaliteedinäitajaid. Mõõtmisega saab kindlaks teha kui suur on õhuleke läbi hoone piirete ja kus on lekete täpsed asukohad. Blower- door test on üks vähestest võimalustest ehituse kvaliteeti mõistlike kuludega kontrollida.  Termokaameraga ülevaatus: võimalik tuvastada soojalekkeid, kontrollida hoone seina, akende ning liitekohtade kvaliteeti, võimalik tuvastada se...

säästlikud... -
26 allalaadimist
22
docx

EHITUS KONTUKTSIOONID

SEINA KOKTRUTSIOONID SEINAD Väliseinte ülesanne on: - Sisekeskkonna eraldamine väliskeskkonnast, - Tarindite kandmine, - Kaitse ilmasikutegurite vastu, - Tagada hoone energiatõhusus. Hoone seintele esitatavad nõuded. - Tugevad ja püsivad kogu kasutusaja vältel - Sooja- ja õhupidavus - Helipidavus - Süttivus ja tulepüsivuspiir peavad vastama hoone tulepüsivusastmele - Ökonoomsus - Arhitektuurne sobivus Seinte liigitamine asukoha järgi. - Välisseinad - Siseseinad Välisseinte liigiramine töötamise iseloomu järgi. - Kandva – lisaks omakaalule kannavad veel koormusi katuselt, vahelagedelt jne. - Ennastkandvad – võtavad vastu ainult omakaalu ja tuulekoo...

Ehitus - Kutsekool
12 allalaadimist
102
docx

Ehitusmaterjalid ja –konstruktsioonid

SEINA KOKTRUTSIOONID SEINAD Väliseinte ülesanne on: - Sisekeskkonna eraldamine väliskeskkonnast, - Tarindite kandmine, - Kaitse ilmasikutegurite vastu, - Tagada hoone energiatõhusus. Hoone seintele esitatavad nõuded. - Tugevad ja püsivad kogu kasutusaja vältel - Sooja- ja õhupidavus - Helipidavus - Süttivus ja tulepüsivuspiir peavad vastama hoone tulepüsivusastmele - Ökonoomsus - Arhitektuurne sobivus Seinte liigitamine asukoha järgi. - Välisseinad - Siseseinad Välisseinte liigiramine töötamise iseloomu järgi. - Kandva – lisaks omakaalule kannavad veel koormusi katuselt, vahelagedelt jne. - Ennastkandvad – võtavad vastu ainult omakaalu ja tuulekoo...

Ehitus materjalid ja... - Kutsekool
22 allalaadimist
20
docx

Ehitusfüüsika Eksam

fRsi=(RT – RSI)RT.(Õigem valem on fRsi = (tsi - te)(ti - te) Hallituse vältimine 0,65 ja kondenseerumise vältimine 0,55 49. Millest sõltub välispiirde läbipuhutavus? Rõhkude erinevusest piirde vastaspindadel, kasutatavatest materjalidest, ehitustööde kvaliteedist. Õhurõhkude erinevus võib tekkida kas sise- ja välisõhu temperatuuride erinevusest või tuule mõjul. 50. Miks on hoone välispiirete õhupidavus oluline? Hoonepiirete õhupidavus mängib hoonete energiatõhususe analüüsi juures olulist rolli ning mõjutab otseselt maja kütte- ja jahutuskulusid. Õhupidavate piiretega hoone energiakulu võib olla kuni kaks korda väiksem väikese õhupidavusega piiretega hoone energiakulust. • niiskustehnilised probleemid, hallituse teke, veeauru kondenseerumine • hallituse, õhusaaste ja radooni levik põrandaalusest ruumist siseruumidesse, ebasoovitava...

Teoreetilise mehaanika... -
36 allalaadimist
16
doc

PALKSEINA TÜÜPILISTE NURGASÕLMEDE ÕHULEKETEST

Õhuhulk, mis läbis ventilaatorit, pidi tulema hoonesse piirete ja pragude kaudu. Lekkeõhu hulka mõõdeti nii ala-kui ka ülerõhu tingimustes 10 Pa sammuga, 0 ... ± 60 Pa. Ala-ja ülerõhu mõõtmistulemuste trendijoonelt loetakse lekke õhuvooluhulk 50 Pa juures, millest avutati keskväärtus. Katsemajas mõõdeti esmalt ära kogu hoone õhupidavus (nurgad avatud) ja väljendati see kõikide piirete keskmise õhulekkena. Seejärel paigaldati nurkade avade ette PVC-kile, mille sisse lõigati 110 mm suurune avaus, selle ette asetati õhu kiiruse mõõtmiseks anemomeeter. Seejärel tekitati hoonesse alarõhk 50 Pa ja mõõdeti iga nurga ava läbiv õhu liikumise kiirus. Katse mõõtmiseks kasutati anemo-ja manomeetrit. Katsemaja õhupidavust mõõdeti uuringu käigu kokku seitsmel korra...

Ehitus - Kutsekool
1 allalaadimist
106
pdf

Katused

„ Õhutõkke peamine ülesanne on takistada õhu liikumist läbi tarindi. „ Õhutõke võib olla lahendatud näiteks aurutõkkekihi, soojustuskihi või tuuletõkke õhupidavuse tagamisega. „ Aurutõkke, õhutõkke ja tuuletõkke vuugid ja läbiviikude kohad tuleb hoolikalt sulgeda selliselt, et oleks tagatud vajalik auru- ja 25 õhupidavus Õhutõkke ja tuuletõkke materjal Õhutõke „ Õhutõke peab olema piisavalt õhutihe; „ Õhutõke peab olema jätkuv üle kogu piirde pindala; „ Õhutõke ja tema kinnitussüsteem peab olema vastupidav kogu kasutusea jooksul m...

Ehitus - Keskkool
9 allalaadimist
98
pdf

Seinad

„ Välisseintele esitatavad nõuded: „ kestvus, vastupidavus, ilmastikukindlus, „ arhitektuurne sobivus, vä välisilme pü püsivus, „ soojapidavus, „ õhupidavus , „ niiskustehniline toimivus, „ helipidavus, „ tulepü tulepüsivus, „ majanduslik ökonoomsus 2 1 Välisseinte liigitus „ Materjali järgi: „ Looduskivist (paas, graniit… graniit…), „ Tehiskivist (tellis, vä...

Ehitus - Keskkool
19 allalaadimist
18
pptx

Geograafia passiivmaja

● Kompaktsed majad, et vähendada pinda. ● Siseõhu kvaliteedi saavutamiseks on seatud kriteeriumid. Passiivmaja peamised nõuded ● Hoone kütmiseks ja jahutamiseks kulub aastas < 15 kWh(m²a) ● Primaarenergia tarve – küte, soe vesi ja majapidamiseks kuluv elekter < 120 kWh(m²a) ● Akende soojajuhtivus Uw < 0,8 W(m²K) ● Piirete õhupidavus n50 < 0,6 korda tunnis Materjalid ehitamiseks ● Fermacelli kipskiudplaat ● Kivivilla ● Isotex laeplaat. Fermid + kivivill ● Katusekivid ● Passiivmaja plastaknad ● Vesi-Alupex torudes Energia säästmine ● Maja saab ära kütta sissejuhitavat õhku soojendades. ● Kasutatakse taastuvaid energiaallikaid. ● Tõhus ventilatsiooniseade kogub liigse soojuse ning temperatuur püsib terve aasta ühtlasena. ...

Geograafia - Keskkool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun