Otsingule "vundamendid" leiti 104 faili

Vundamendid
25
doc
TTÜ Ehitiste projekteerimise instituut Vundamendid Projekt Üliõpilane:Üllar Jõgi Juhendaja: Johannes Pello Õpperühm: EAEI Kuupäev: 07.06.2008 1. Koormused Lumekoormus 5000 6000 5000 ?2 = 0.93 ?1 = 0.8 ?2 = 0.93 qsk3 =...
Alused ja vundamendid konspekt
39
doc
1. Sissejuhatus 1.1. Projekteerimiseks vajalikud eeldused lk. 1 1.2. Kasutatud terminid 1 2. Geotehnilised alusandmed (pinnase omadused). 2.1. Pinnase koostis ja struktuur. Pinnasevesi. 2 2.2. Pinnase füüsikalised omadused. 3 2.3. Pinnase m...
Vundamendid ja Alused
20
ppt
Looduslikud alused            Looduslikeks alusteks nimetatakse pinnasekihte, mis võtavad vastu hoonete ja  ehitiste koormust. Looduslikud ehitusalused peavad rahuldama järgmisi  nõudeid:   olema vähe ja ühtlaselt kokkusurutavad, mis tagab hoonete ühtlase ja vähese  vajumise;   olema vajaliku tugevusega;    olema vastupidavad pinnasevee toimele (uhtumiskindlad);    ei tohi külmumisel paisuda, paisuva pinnase korral peab vundamendi...
Ehitus alused - Kutsekool
99 allalaadimist, 2 arvamust
Alused ja vundamendid
4
docx
ehitise alusele. Vundamendile mõjuvad: Hoone konstrutsioonidelt tulevad vertikaal koormused, horisontaalne pinnasurve, pinnasega edasiantav vibratsioon, pinnase perioodiline külmumine ja sulamine, pinnasevee keemiline agresiivsus Vundamendi tähtsus Vundamendi käitumine mõjutab ehitist tervikuna, arvestama peab vundamendi aluse pinnase kokkusurutavusega. Vundamendi ebaühtlane vajumine põhjustab*ehitise pragunemist*üksikosade purunem...
Ehitusviimistlus - Kutsekool
46 allalaadimist, 3 arvamust
Vundamendid
3
docx
• Millised tegurid mõjutavad hoone vundamente? Vertikaalsed koormised, horisontaalne mullasurve, pinnavesi. Perioodiline külmumine ja sulamine.  Sise­ ja välistemp. Koosmõju, niiskus keldriruumis, pinnasevete keemiline agressiivsus, vibratsioon. • Vundamendi tüübid konstruktsiooni järgi? Lint-, post-, vai-, plaatvundament.  • Millest sõltub vundamendi talla mõõdud? geoloogilistest ja hüdrogeol...
14 allalaadimist, 0 arvamust
Alused ja vundamendid
16
rtf
Vesi mõjub: Pinnase mahukaalu Tugevust Vundamendi vajumise ajalist kulgu. Vundamendi rajamine allapoole pinnasevee taset suurendab kulutusi veetõrje tõttu Vee kõlmumine põhjustab külmakerkeid. Vesi võib pinnases liikuda ka kapilaarsel teel pindpinevuse mõjul; Kapilaartõusu kõrgus sõltub eelkõige pinnas terastikulisest koostisest ja pooride suuruse jaotusest; Vundamendi materjalid. Looduskivi Tehiskivi Betoon Raudbetoon Kivikbetoon Vundamentide jagunemine konstruktsiooni järgi. Lintvundamendid. Postvundamendid Vaivundamendid Plaatvundamendid Lintvundamendid Lintvundament ehitatakse kandvate seinte alla pideva lindina. Koormused kanduvad alusele üle ühtlaselt, mis on oluline kokkusurutavate ja nõrkade pinnaste puhul. Lintvundamente võib valmistada: • Monteeritava (taldmikuplokid ja betoonist keldriseinaplokid) • Kohalvalmistatavatena (monoliitne raudbetoon, väike plokid, tellised) Rajamissügavuse järgi jaotatakse vundamendid : • Süvavundamendid • Madalvundamendid Mad...
13 allalaadimist, 0 arvamust
Alused ja vundamendid
4
docx
Alused ja vundamendid Alused Looduslikud - võtavad vahetult vastu hoonetelt ja rajatistelt ülekanduvaid koormusi Nõuded looduslikele alustele • olema vähe ja ühtlaselt kokku surutavad, et tagada hoone ühtlane ja vähene vajumine • olema vajaliku tugevusega • olema vastupidavad pinnasevee toimele (uhtumiskindlad) • ei tohi külmumisel paisuda aga paisuva pinnase korral peab vundamendi rajama allapoole külmumispiiri Niiskus - üks enam pinnase omadusi mõjutav tegur φ=((Qm - Qk)*100%)/Qk φ - pinnase suhteline niiskus...
Keemia -
2 allalaadimist, 0 arvamust
Vundamendid-konspekt eksamiks
32
pdf
r-i jl i i I i I o ?We0;/^, a-- c-!--*Lo- clon'u!.*0A*n w+*n,*.*.-- " 0 o U0.+U^^- *f^r** /Lp^-,^-;* ^rE^J" U"^!rc-A^/-o- tpt^^,t t- kZzy"a- t^"M^h-r"^' G,tt- y,n**t-aoJ*t bqt'^'&o^---"^t 9 Nt...
NORMEERIMINE JA EELARVESTAMINE kursuseprojekt
33
doc
18 Väikeehitised maa-alal 182 Hoone juurde kuuluv varustus ja seadmed Lipuvarras 6m 3 tk Kirjakasti paigaldamine puidust 1 tk 184 Jäätmehooldusvarustus prügikonteinerid 5 tk 2 ALUSED JA VUNDAMENDID 22 Vundamendid 221 Vundamentide liiv ja killustikalused Killustukust alused tihendamisega 29,65 m3 Graniitkillustik 29,7 m3 222 Monoliitsest r/b-st alusmüürid, soklid, vundamenditalad R/B vundamendid betoonist B30 48,73 m3 Liftišahti ivundamendi valamine 0,63 m3 223 Metalltarindid vundamendipoldi komplekt...
Hoonete konstruktsioonid exami abimees 1
8
doc
3.laohooned 4.abihooned (haldus- ja olmehooned). Soklikorrus- korruse põrandast maapinnani on maksimaalselt ½ ruumi kõrgusest. Keldrikorrus- korruse põrandast maapinnani on rohkem kui ½ ruumi kõrgusest. Katusekorrus- ehk mansardkorrus paikneb pööningu mahus. HOONETE PÕHIOSAD- Hoonete konstruksioonid jagunevad: 1) kandekonstruks- võtavad vastu koormusi (tuul, omakaal, lumi) ja kannavad need üle kas pinnasele või spetsiaalsele alusele. Võivad olla vertikaalsed (sienad, positid, vundamendid ) või horisontaalsed (paneelid, talad, fermid). 2)Piirdekonstruks - hoone osad, mis moodustavad ruume (seinad koos akende ja ustega, vahelaed, laed, katused jne). Seinad võivad olla üheaegselt nii kande kui piirdekonsruktsioonideks. Välisseinad liigitatakse: 1) kandvad- kui kannavad lisaks omakaalule veel koormusi katuselt, vahelagedelt jne. 2)Ennastkandvad- kui kannavad ainult omakaalu ja tuulekoormust kogu hoone välisseina kõrguses. 3) Mittekandvad kui võtavad vastu koormusi omakaalust ja tuulest ainult ühe korruse ulatuses. 4...
Hoonete konstruktsioonid exami abimees 2
3
doc
K võtavad vastu koormusi(tuul, omakaal, lumi) ja kannavad tsemendipiimaga, vedela tsementmördiga või vesiklaasi 2)Planeerimis- ja ehitusseaduse täitmiseks kehtestatud ehitusega need üle kas pinnale või spetsiaalsele alusele. Nad võivad olla vesilahusega) Terasseinad(kujutavad endast pikki kitsaid paneele, mis seotud normide väljatöötamisega kord määrab ehitusala üldnormide vertikaalsed(seinad, postid, vundamendid ) või 4-termiline töötlemine(kasutatakse näit. savipinnaste puhul, kus paigaldatakse seina kas horisontaalselt, vertikaalselt või nurga valdkonda kuuluvate eeskirjade koostamise Keskkonnaministeeriumi horisontaalsed( paneelid, talad, fermid) kõrge temperatuuriga kuum õhk muudab need tugevamaks) all. Kasutatakse põhiliselt tööstushoone, aga ka ühiskondlike pädevusse. Ehitusega seotud erinorme töötavad välja ja kehtestavad, Hoonete kandekonst...
Hoonete konstruktsioonid exami abimees 3
22
doc
40. Kuidas jaotuvad pinged vundamenditalla all?(joonis) 41. Millised on head pinnased aluseks? Head pinnased aluseks on kaljupinnased (graniidid, liiva- ja lubjakivid),sest nad on suure survetugevusega ning praktiliselt deformeerumatud. Heaks ehitusaluseks on veel jämepurdpinnased, milles üle 2 mm läbimõõduga osakesi on üle 50% (pearähk, moreen, kruus). Samuti on heaks ehitusaluseks ka jämeliivad, mitte tolm- ega keskliivad. 42. Kuidas töötavad vaivundamendid? Kasutatakse kehva kandevõimega pinnaste puhul. Vaivundamentide kasutus jaguneb: postvundamendid – kandevõime saavutatakse toetamisega tugevale pinnasekihile. Hõõrdevaiad – kandevõime saavutatakse hõõrdejõuga vaia ja pinnase vahel. Süvistamisviisi poolest jagunevad: ramm-, kruvi-, kohtvaiad. 43.Mis mõjutab aluse kandevõimet?Aluse kandevõimet mõjutavad aluse liik(kalju-,jämepurd-, savi-, liiv-,taimpinnased),omadused, tugevus, pinnaveetase(mõõdetuna kõrgvee ajal), hoonelt vundamendile tulev koormus ja keldri olemasolu...
Konspekt
44
doc
Projektikohased koodid tuletatakse stand. koodidest Mikro- ja makroelemendid → mikro- ja makroeelarvutamine Et luua eelarvele karkassi on soovitav välja töötada töödestruktuuri, kus on elemendid hüdraulilises struktuuris. MAKROEL – vundamendid , katus, viimistlus jm u 10-15 nimetust MIKROEL – vundamendi raketiste püstitamine jm Kõigepealt jagatakse makroelementideks, selt edasi väiksemaks mikroelemendini välja. On koostatud tööelementide loeng, kus on kirjeldatud erinevate tööde sisu. EHITUSKULUDE LIIGITAMISE EESMÄRGID. Eri osapooltel eri eesmärgid liigendamisel. Lk 7. esimene pool Selleks, et saaks võrrelda erinevaid kulu- ja hinnagraafikuid omavahel, on vajalikud eeskirjad. KLASSIFIKATSIOONISÜSTEEMID PEAKSID SOBIMA: -investeeringutele vajaliku hinnangu andmiseks....
Tartu ülikool
8
doc
Silmapaistvaks saavutuseks on olnud keskaegse Tartu toomkiriku varemete konserveerimine, milles osalesid peale ülikooli ka Tartu linn ja kultuuriministeerium. Eesti ilmselt üheks tuntuimaks visuaalseks kujundiks on Tartu Ülikooli peahoone oma kuue sambaga. Peahoone esikülg tehti korda riigi abiga 1998. aastal, kuid ülejäänud hoone osa ootab jätkuvalt remonti. Fassaadide korrastamine on küll kenasti nähtav, aga pole paraku kõige tähtsam. Peahoonet on ähvardanud ja ähvardab jätkuvalt kokkuvarisemine, sest vundamendid vajuvad. Vajumise märke peahoone fuajees on näidatud kõigile Eesti Vabariigi peaministritele ja paljudele poliitikutele. 1995. aastal eraldatigi vundamentide kindlustamiseks raha, millest paraku jätkus vaid osaliseks tööks, ja vaja oleks jätku selle protsessi lõpetamiseks. Pistelised toetused kahjuks ei aita. Tartu Ülikoolil on kavas esitada valitsusele eelnõu projekt oma peahoone ja ajaloolise tuumikhoonestuse renoveerimise riikliku programmi loomiseks. Selle kohaselt abistaks rii...
Kunstiajalugu - Keskkool
62 allalaadimist, 1 arvamus
Kasvatus eri kultuurides
32
doc
Loomi, linde ja putukaid treeniti ning valmistati neid võitluseks ette. 22 Linnatänavatel võis kohata igat liiki ennustajaid, kelle käest võis teada saaada lähema tähtsama ettevõtmise õnnestumise kohta, lapse tuleviku või mingi halva ende kohta. 8. JAAPAN Seismoloogiliselt on Jaapan üks ebastabiilsemaid piirkondi maailmas. Sagedaste maa- värinate tõttu ei kasutatud ehituses peaaegu üldse kivi, välja arvatud vundamendid . Igapäeva- elu alusmaterjal oli puit. Kõik vanad sugukonnad pidasid väga oluliseks „jumalate ajast” põlvnemise rõhuta- mist ja oma esivanemate sugupuu võimalikult täpset mäletamist. Jaapanlased suhtlesid oma jumalatega esialgu lageda taeva all, hiljem templites. Sümbolid mängivad jaapanlase elus iidsest ajast väga olulist osa. Eriti tähtis oli impe- raator, tema perekond ja kõik õukonnaga seotu. Imperaator oli ka sintoismi peapreester. Oluline sümbol on jaapanlastele ka bambus. Üks olulisemaid j...
PM Loengud
151
pdf
See põhjustab pinnasega kontaktis olevate ehitiste deformeerumist või püsivuse kaotust. Töökindlate ja ökonoomsete ehituste kavandamiseks on vaja teada pinnase käitumise seaduspärasusi. Pinnasemehaanika tegelebki pinnases tekkivate pingete ja deformatsioonide ning tugevusprobleemide uurimisega ja tema ülesandeks on teoreetiliste aluste loomine konkreetsete konstruktsioonide – vundamendid , tugiseinad, tunnelid – projekteerimiseks ja ehitamiseks. Seega on pinnasemehaanikal samasugune roll vundamentide, tugiseinte jne projekteerimisel nagu tugevusõpetusel ja ehitusmehaanikal teras-, puit- ja raudbetoonkonstruktsioonide puhul. Eraldi distsipliini tekkimise tingis esiteks pinnase kui materjali põhimõtteline erinevus tavalistest ehitusmaterjalidest. Pinnas on dispersne materjal, mis koosneb üksteisega sidumata või väga nõrgalt seotud osakestest. Erinevalt teistest ehitusmaterjalidest on pinnase deformatsio...
Raudbetooni konspekt
136
pdf
Viimastel aastakümnetel konku- reerivad raudbetooniga edukalt ka teised, raudbetoonist vanemad, ehitusmaterjalid nagu puit ja teras, jättes siiski terve rea ehitusvaldkondi ainult raudbetooni pärusmaaks. Lühike loetelu raudbetoonkonstruktsioonide peamistest kasutusvaldkondadest: hoonete (elamud, ühiskondlikud ja tööstushooned) kandekonstruktsioonid nagu postid, talad, vahelaed (valdavalt), katuslaed, vundamendid (tänapäeval peaaegu eranditult); insenerirajatised (silod, punkrid, estakaadid, gradiirid, korstnad, mastid jne.); hüdroehitised (tammid, sadamaehitised); teedeehitised (sillad ja viaduktid, lennuvälja- ja teekatted); suurte seadmete ja agregaatide vundamendid (näiteks keerukad generaatorivundamendid elektrijaamades); Ebatraditsioonilise kasutusalana võiks mainida ka laevaehitust (näiteks ujuvdokid, liht- rid). 3 Raudbetooni eelised ja puudused Ühegi konstruktsioonimaterjali puhul ei saa rääkida a...
Eksami abimees
5
doc
Kuna tegelik voolamine toimub läbi seotud ehitiste või nende üksikosade projekteerimise ja ehitamisega, see taseme tõus). Pinnaseosakesed võivad olla liidetud looduslike tsementidega, pooride, siis tegelik voolukiirus on: vp=v(1+e)/e. Pinnase veejuhtivuse haarab kõiki probleeme, mis on seotud ehitiste toetamisega pinnasele näiteks pinnaseveest eralduvad soolad, kaltsiumi- või magneesiumikarbonaat, teadmine oluline: pinnasest süvendisse voolava veehulga arvutus, (vundamendid), pinnase toetamisega (tugiseinad, sulundseinad), pinnasest või amorfne räni jne. Tsementatsioonisidemed võivad pinnasele anda suure veealandamiseks vajaliku drenaazi kavandamine, pinnase keemilise pinnasesse rajatavate ehitistega (tammid, mulded, täited, tunnelid jne). Kõik tugevused, näiteks puistepinnasest saab poolkaljupinnas. Need sidemed on tugevdamise meetodi valik, ka vundamendi vajumise alalise kulgemise progn- ehitised kannavad oma koormuse pinnasele. Teekatte kaudu liikl...
Geotehnika spikker
3
doc
- vajum dreenimata olekus, nn algvajum s 0, mis ei - pinnastammid ja muud mullatööd; - tunnelid Bussineq ülesande lahendamisel ja teisenduste ole põhjustatud pinnase mahu vähenemisest, vaid kõvas, riketeta kaljupinnases ilma eriliste tegemisel saame...
61 allalaadimist, 1 arvamus
Potsepa tööd
12
doc
Kui mingil põhjusel ei saa ühenduslõõre vertikaalselt paigutada on lubatud lõõri kõrvalekalle 30 kraadi, sel juhul on veel tagatud korstna tõmme ja välditud sooja pikenemisest tingitud pragunemine  Hoone sees olevate suitsulõõride välispinnatemperatuur võib kõige rohkem olla 80 kraadi,  Suitsulõõride läbiminekul hoone ehituslikest tarinditest pannakse läbiviimis kohtadesse isolatsiooniks 100 mm paksune kiht mittepõlevat soojaisolatsioonimaterjali  Vundamendid tehakse betoonist või looduskivimüüritisena  Rajamissügavuseks piisab 50-60 cm, kui pinnas on külmakerkeline siis peab sügavus olema allapoole külmumispiiri  Suitsulõõrid peavad olema kogupikkuses puhastatavad  Vundament tehakse korstnast iga külje pealt vähemalt 10 cm laiem ja pehme pinnase korral vähemalt 30 cm Ahjude vundamendid on samad mis korstendel Kõikide küttekollete vundamendid peavad olema rangelt horisontaalsed. Kõik vundamendid tuleb katta hüdroisolatsiooniga Pliitide ja kamin...
Üldehitus - Kutsekool
127 allalaadimist, 4 arvamust