Otsingule "vene aeg 18 saj 19 saj" leiti 2499 faili

Vene aeg Eestis 18-- 19 saj
8
doc
VENE AEG EESTIS 18.-19.SAJANDIL: 1. PÕHJASÕDA (1700-1721): 1. Põhjasõja põhjused ja eellugu: • 17.sajandi II poolel oli Rootsi riik oma võimsuse tipul: - Läänemeri oli muutunud praktiliselt Rootsi sisemereks; Rootsile kuulusid Soome, Eesti ja Põhja-Läti, lisaks sellele piirkondi Poola ja Saksamaa rannikualadel. - Rootsil oli väikesearvuline, ent tugev , hästi varustatud ja distsiplineeritud sõjavägi. - Rootsi majandus oli suhteliselt heal järjel; ri...
Ajalugu - Keskkool
130 allalaadimist, 3 arvamust
Vene aeg
2
doc
VENE AEG • POLIITILINE KORRALDUS: – Eesti- ja Liivimaa kubermangud läksid Venemaa tsaaririigi koosseisu – Halduslik jaotus jäi samaks (Eesti- ja Liivimaa kubermang) – Kujunes välja nn Balti erikord (eesmärk tagada balti mõisnike toetus riigivõimule) • BALTI ERIKORRA PÕHIJOONED: – Asjaajamiskeeleks jäi saksa keel – Säilus luteriusk – Säilus aadlike kohalik omavalitsus ja senine kohtusüsteem – Kinnitati aadlike ja linnakodanike privileegid – Aadlikele lubati tagastad...
Ajalugu - Keskkool
69 allalaadimist, 3 arvamust
Poola--Rootsi- ja Vene aeg
3
doc
Kõrgem ametiisik oli asehaldur. Iga presidentkonna eesotsas oli president, kes juhtis põhiliselt aadli ratsaväge. Kohaliku aadli esindusorganiks oli maapäev. Rootsi aeg: Eesti- ja Liivimaa kubermangu kõrgemaks valitsusametnikuks oli kuningale alluv kindralkuberner. 1660 sai Rootsi troonile Karl XI, kes alustas iseseisvat valitsemist alles 1672. Kuna riigikassa oli tühi, alustas ta riigimaade tagasivõtmist e...
Ajalugu - Keskkool
91 allalaadimist, 8 arvamust
Vene aeg Eestis
2
doc
Kes viibis 1764 ringsõidul Eesti - ja Liivimaal? Katariina II 2. Miks puhkesid 1805 talurahvarahutused? Talurahva seadus ei rahuldanud talurahva soove, lisaks levis kuuldus, et mõisnikud on tõelise seaduse ära peitnud ja talurahvale võltsingu esitanud 3. Miks oli talupoegadele kasulik talude päriseksostmine? Nad said lastele edasi päranadada ja riik ei sanaud neilt talu ära võtta 4. Mida konkreetselt väljendas Roseni deklaratsioon? Väljendas seda et talupojad olid täielikult mõisniku võimu...
Ajalugu - Keskkool
29 allalaadimist, 1 arvamus
Põhjasõda ja Vene aeg Eestis
8
doc
 veeb.  – Saksimaa väed ründasid Riiat (löödi tagasi) • 1700 suvi – Taani ründas Rootsi valdusi Saksamaal (kohe sõlmiti rahu) • 1700 sügis – Venemaa koondas väed Narva alla (okt. Narva pommitamine) • 1700 nov. – Narva lahing (Rootsi võit)  • 1701 kevad – Rootsi väed liikusid edasi Poola poole • 1701 dets. – Erastvere lahing...
Ajalugu - Keskkool
64 allalaadimist, 3 arvamust
Vene aeg
5
doc
saj. Eesti Kunstiselts • rajajad: Köler, Maibach, Hoffmann, Wiesenberg, Amandus Adamson. • 20.saj. asutati spordiringe(nt. “Kalev” Tallinnas ja “Tiaara” Tartus) • 1912- M. Klein tõi Eestisse esimese olümpiamedali-klassikalises maadluses hõbemedal • Venemaa 29-st 16kergejõustikurekordit kuulus eestlastele Vene aeg II: Isikud: Carl Schirren – Balti erikorra säilitamise pooldaja Tartu ülikooli ajalooprofessor. Aleksander II – (1856-1881) võimul olnud keiser, vabastas Venemaa talupojad pärisorjusest. Holstre taluperemees Adam Peterson ja kunstnik Johann Köler – Peterburis palvekirjade kampaaniat alustanud isikud, eesmärgiks oli tsaari valitsuse tähelepanu äratamine, üritus kukkus läbi ja Peterson sai aasta vanglakaristust. Johann Voldemar Jannsen – haridus: Kihelkonnako...
Ajalugu - Keskkool
47 allalaadimist, 1 arvamus
Vene aeg - XVIII sajand
4
doc
Vajalik selleks, et võita kohalike aadlike toetus. Balti aadel ja linnad säilitasid laialdase omavalitsuse. Rüütelkonnad Aadli omavalitsus Liivimaal taastati, Saaremaal ja Eestimaal kinnitati. Koostati aadlimatriklid – rüütelkonna liikmete nimekirjad, eesmärk kaitsta siinsete aadlisuguvõsade privileege Kehtima jäid senised seadused ja maksukorraldus. Säilis tollipiir. Saksa keel asjaajamiskeel...
Ajalugu - Keskkool
28 allalaadimist, 2 arvamust
Eesti 19 saj-lõpp ja 20-saj algus
3
doc
sajandil tekkis Euroopas huvi rahvuste ja nende kultuurilise eripära vastu. Kõikjal toimus rahvusliku enesetedvuse tõus. Seda kõike sellepärast, et rahvad olid muutunud vabadeks, oli kadumas feodaalne killustatus ning paranemas majanduslik ja poliitiline olukord. Tänu nendele faktoritele asusid ka eestlased endast märku andma. Kõik sai alguse pärisorjuse kaotamisest. Samuti oli soodne poliitiline olustik, sest Venemaal oli poleemika baltisaksa aadlike privileegide aadressil. Eestlaste eesmärgiks polnud mitte omariiklus, vaid võrdsed õigused baltisakslastega. RAHVUSLIK ÄRKAMINE Rahvusliku ärkamisaja alguseks võib pidada 1864. aastal Johann Köleri poolt algatatud palvekirjade aktsiooni. Neis kirjades sooviti vabastada vallaomavalitsused mõisnike kontrolli alt ning anda eesti keelele ametlikus asjaajamises võrdsed õigused saksa keelega. Järgmiseks suuremaks ettevõtmiseks oli I üldlaulupidu 1869. aastal, mille eestvedajaks oli Johann Voldema...
Ajalugu - Kutsekool
107 allalaadimist, 2 arvamust
18-19saj vene aeg eestis
4
doc
Sajandi lõpp Ado Grenzstein ja venemeelne kultuur  Laulu- ja mänguseltside kavas lihtsameelsed komöödiad  Grenzstein oli varem rahvusliku liikumise toetaja, ent 1880.ndate lõpul asus andma välja ajalehte ‘Olevik’, milles mõtestas eelkõige Venemaale lähenemise kasutegureid  Hugo Treffneri gümnaasium 1884, kui ‘kahe otsaga asi’ Majandusest 19.sajandi lõpul  Põllumajanduse märksõnad: mõisamajanduse agaja talude päriseksostmise jätk, piimakarjakasvatuse tõus, põlluharim...
Ajalugu - Põhikool
128 allalaadimist, 8 arvamust
Vene aeg
3
doc
-19.sajandil. Balti erikord seati sisse pärast Põhjasõja lõppu. Selles olukorras oli Vene riigile vajalik baltisaksa mõisnike poolehoiu võitmine. Balti erikorra põhijooned kinnitati 1721.a. sõlmitud Uusikaupunki rahu. Balti erikord kehtis ainult Balti kubermangudele. *säilis saksa keel asjaajamis keelena *säilis luteri usk *säilis Rootsi aegne maksusüsteem *kehtestati tollipiir Balti kubermangude ja Vene kubermangude vahel *mõisnike võim talupoeg...
Ajalugu - Keskkool
136 allalaadimist, 10 arvamust
Vene aeg
6
docx
Kõikide aadlite, linnade ja kirikute eesõigused kinnitati – olukord paranes. Talupojad, kes olid juba vabad, neist said jälle pärisorjad. Katkuepideemia – surmad. Venelastele : mõjuvõimu laienemine Ida-Euroopas ja sadamad. Balti erikord: luteri usk, saksa keel säilis, baltisakslastel privileegid, kohalikud seadused säilisid, tollipiir jäi kehtima, rüütelkondade omavalitsus säilis. Balti erikorra posit küljed Balti erikorra neg küljed • Ei tulnud vene õigeusk(see ei • Pärisorjuse taaskehtestamine soosinud haridust) • Mõisate restitutsioon(talurahva • Säilis tollipiir,seega vene...
Ajalugu - Keskkool
193 allalaadimist, 9 arvamust
Kas 19 saj oli pöördepunkt eesti rahva ajaloos-
1
doc
Selga saadi korralikud riided, tuba valgustas petrooleumlamp, viljakasvatus asendus piimakarja kasvatusega ja suuremat rõhku pandi põllumajanduse intensiivistamisele. Tööstus hakkas ka Eestisse jõudma ja arenes kiiresti, rajati kalevivabrikud Narva, Sinti ja Kärdlasse. 1858 rajati tolle aja suurim tööstusettevõte Kreenholmi Manufaktuur. Tekstiilitööstuse kõrvale tuli ka masina- ja metallitööstus. Eestis valmistati ka palju paberit, toodeti isegi 70% kogu Vene impeeriumis vajaminevast paberist. Eesti kuulus Venemaa alla ja seega pidi kõigi muudatustega kaasa minema. Sätestati neljaastmeline ühtluskool: kihelkonnakool ja kreiskool maakondades, gümnaasium kubermangulinnades ning ülikool. Talurahva haridustee algas vallakoolist, millele järgnes kihelkonnakool. Koolis käimine oli aga Lõuna-Eestis ja Põhja-Eestis küllaltki erinev, et seda ühtlustada loodi pühapäeva- ja paranduskoolid. 19. sajandi keskel mindi üle koolisundusele. Tänu rahvakoolidele saavutati maarahva seas 1880. aastateks pea...
Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist, 0 arvamust
Vene aeg
1
wps
saj. alguses) 1. Mis olid Eesti rahvusliku ärkamisaja põhjusteks?(5.p.) 1. Mõlematel pooltel olid erinevad vaated 2. Neil olid ka erinevad teemad : poliitika & kirikuelu . 2. Millised olid kaks suunda Eesti rahvuslikul ärkamisajal ja kes olid nende esindajad(mida tähtsaks pidasid)? 1. Mõõdukas suund - Jaan Tõnisson - pidasid tähtsaks rahvuslikku eneseteadvuse arendamist . 2. Radikaalne sound - Konstantin Päts - Eestlaste on nõrk majanduslikke positioned tõttu . 3. Nimeta venestusaja tekkimise põhjused? 1. Aleks...
Ajalugu - Kutsekool
19 allalaadimist, 0 arvamust
Liivi sõda ja vene aeg
1
odt
Osalejad:taani(kun Friedrik 4.)rootsi(kun. Karl 13.)Venemaa(Ivan Julm) Poola-Leedu(kun. Sigismund 2. August) 1561-Vilniuse leping*ordu ja riia peapiiskopkond andsid end Poola kuninga Sigismund 2. õimu alla*privileegid Liivimaa aadlikele:usuvabadus, õigus töötada kohalukes riigiametites. 1582 Jam Zapolski rahu Venemaa ja Poola vahel, Lõuna-Eesti poola kuningale. 1582- Pljussa rahu* venemaa ja rootsi vahel* saaremaa jäi taanile EESTI alad pärast peale sõda: Liivimaa=Poolale, Eestimaa= rootsile, Saaremaa=taanile. 1629-Altmargi rahu, lõuna-est rootsile 1645-Brömnbo rahu, Saaremaa rootsile...
Ajalugu - Keskkool
63 allalaadimist, 2 arvamust
Tallinna vaatamisväärtuste Powerpoint vene keeles
7
ppt
1 16. sajandil oli hoone kõrguseks 159 meetrit, mis tegi temast tollal maailma kõrgeima ehitise. РатушаRaekoda  Здание Tаллиннской Ратуши – наиболее сохранившееся здание средневековой Ратуши в Северной Европе. Tallinna Raekoda on Põhja-Euroopa kõige paremini säilinud keskaegne raekoda. Таллиннская городская стена Linnamüür  Таллиннская городская стена, укрепленная оборонительными башнями, к XVI веку превратилась в одно из самых мощных и надежных фортификационных сооружений Северной Европы.  Linnamüür koos kaitsetornidega oli 16. sajandiks muutunud Põhja - Euroopa üheks võimsam...
Vene keel - Põhikool
40 allalaadimist, 2 arvamust
Vene romantism
2
doc
  Romanss  tekkis   tänu   kodus   musitseerimisele,   algallikaks   olid   vanad   rahvalaulud.   3  meistrit: A. Aljabev, A. Varlamov, A. Guriljov.  Võimas rühm  : M. Balakirev, C. Cui, M. Mussorgski, A. Borodin, N. Rimski­Korsakov.  *Eesmärk:   kujutada   reaalset   vene   rahva   elu   ja   olu.   Muusikaline   materjal   oli   seotud  folklooriga, programmiline instrumentaalmuusika.  Mihhail Glinka  – klassikalise koolkonna rajaja vene muusikas. Taotles rah...
Muusikaajalugu - Keskkool
102 allalaadimist, 3 arvamust
Kell ja aeg
10
docx
Ajavööndeid arvutatakse Greenwichi meridiaanist lähtuvalt: sellest meridiaanist 7,5° itta ja 7,5° läände jäävas vööndis kehtib Greenwichi kohalik päikeseaeg ehk maailmaaeg. Järgmised vööndipiirid tulevad iga 15° järel: 22,5°, 37,5° jne. Selliselt arvutades jääks osa Saaremaast ja Hiiumaast muust Eestist erinevasse ajavööndisse. Et lihtsustada aja arvestamist ühe riigi piires, loetakse ajavööndite piirideks mitte meridiaane, vaid riigi- (näiteks Eesti ja Venemaa vahel) ja halduspiire (näiteks Ameerika Ühendriikides ja Venemaal) Geoloogiline aeg Geoloogiline aeg on ajavahemik Maa kui planetaarse keha moodustumise lõpust kuni ajaloolise aja alguseni. Geoloogiline aeg on inimesele hoomamatult pikk ajavahemik, mis hõlmab rohkem kui nelja miljardit aastat. Geoloogilise aja jooksul toimunud sündmused on salvestatud kivimitesse, mineraalidesse ja kivististesse, mille uurimisega tegelevad geoloogid. Geoloogiline aeg on jagatud väiksemateks üksusteks, mida nimetataks...
Ühiskond - Kutsekool
51 allalaadimist, 1 arvamus
Vene impeeriumi ajalugu 1721-1917
14
doc
com  roman.kaljuorg@gmail.com Seminarid toimuvad 10.11.08 ja 11.11.08 I LOENG  20.10.08 PEETER I JA TEMA REFORMID Riigi mõiste teisenes toonases ühiskondlikus teadvuses. Riigi puhul hakati silmas pidama kindlat territooriumi, mida  valitseja valitseb, hakati tähelepanu pöörama euroopalikule riigi alama mõistele, hakatakse kõnelema kodumaast jne.  Need muutused tõstsid päevakorrale tõsiasja, et riigi territooriumil elavatel inimestel ei saanud olla ainult kohustused,  vaid peavad olema ka õigused. Peetri ajastu üheks keskseks mõisteks kujunes üldine heaolu, mille saavutamiseks  pidigi riik eksisteerima, aga kõik riigi elanikud pidid selle nimel ka tegutsema. Oluline on kontseptsioon, et selle nimel ei  pea tegutsema ainult maksumaksja, vaid ka ühiskonna teine pool, seal hulgas ka valitseja. Reformide tagamaaks oli Venemaa sügav traditsionalismi kriis 17. sajandi II poolel, mis väljendus just Venemaa  tehnoloogilises ja halduslikuks mahajäämises. Peeter I reformide selgeks eripraks oli tõsiasi, et need ei kasvanud välja  Venemaa pinnasest, vaid võeti mudeline üle Euroopast. Reformide ideoloogiline tagapõhi oli ilmselgelt seotud toonase  Euroopa mõtlejate ideedega. Kui Peetri reforme üldises plaanis vaadata, võib nad jagada kaheks su...
169 allalaadimist, 9 arvamust
Vene riik 17-sajandil
5
doc
sajandil Täida lüngad Vene riigi segaduste aeg oli aastail ..................... . Moskva suurvürst ............................... valitsemise ajal tugevnes riigi ........................ . Kui Ivan IV .................. aastal heitis hinge, tuli troonipärijaks ........................................... . 1598. Aastal kokku kutsutud Maakogu valis Venemaa tsaariks ....................................... . Moskva rahutused puhkesid ............................... ja selle käigus tapeti .............................. . 1617. Aastal sõlmiti...
Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist, 2 arvamust
Aeg ja kalendrid
12
doc
See kalender valiti pärast konsulteerimist Sosigenesega ning selle ilmne eesmärk oli saada lähendus troopilisele aastale sellisena, nagu teda tol ajal tunti. Juliuse kalendris on 365-päevane aasta, mis jaguneb 12 kuuks, ja liigpäev, mis lisatakse iga 4 aasta järel. See kalender jäi mõnes riigis kasutusele kuni 20. sajandini välja ning mõned õigeusu kirikud (Jeruusalemma Õigeusu Kirik, Vene Õigeusu Kirik, Gruusia Õigeusu Kirik ja Serbia Õigeusu Kirik )kasutavad seda tänini. Selle kalendri järgi lisatakse võrreldes astronoomiliste aastaaegadega liiga palju liigpäevi, nii et aastaajad saabuvad kalendris igal aastal keskmiselt ühe minuti võrra varem. Caesar olevat sellest mittevastavusest küll teadlik olnud, kuid pidas seda vähetähtsaks. 16. sajandil hakati Juliuse kalendrit kutsuma vanaks kalendriks. Vanarooma kalender sisaldas mitmesuguseid reegleid. Muuhulgas oli ette nähtud kaks erinevat liigkuu pikkust nin...
Füüsika - Keskkool
24 allalaadimist, 1 arvamus