Otsingule "v ¤ljar ¤nne" leiti 26 faili

Majanduse abc
16
docx
  •  absoluutne hind – hind, mis on kirjutatud hinnasiltidele ja mida seda hüvist ostes peab maksma  •   absoluutne tulude ebavõrdsus  – situatsioon, kus 1­IX  peredetsiilil tulud puuduvad ning kõik tulu  laekub X peredetsiilile  •  absoluutne tulude võrdsus – situatsioon, kus kõigi peredetsiilide tulud on võrdsed  •  absoluutne vaesus – seisund, kus inimese tulu jääb allapoole teatud minimaalset taset; sätestatakse  kas rahvusliku või rahvusvahelise vaesuskriteeriumina  •  absoluutse eelise teooria – väidab, et erinevad riigid võivad toota kaupu erineva efektiivsusega ning ...
Referaat rahvastikuprobleemid
7
doc
Demograafiline plahvatus Peamiseks probleemiks võiks lugeda demograafilist plahvatust - see on demograafilise ülemineku esimene järk, mida iseloomustab suremuse langus, kõrge sündimuse säilimine ja selle tulemusena rahvastiku kiire kasv, kusjuures laste osatähtsus rahvastikus on väga suur. Demograafilise plahvatusega kaasneb inimeste majanduslik kihistumine ning maa ressursside pidev vähenemine ja looduse tagasitõrjumine inimeste vajaduste rahuldamiseks. * Suure sündimuse põhjusteks on tavaliselt: pereplaneeringu puudumine (ka rasestumisvastaste vahend...
Geograafia - Keskkool
94 allalaadimist, 4 arvamust
Geograafia 10-klass
3
doc
klassi geograafia I kursus 201011 TÖÖLEHT nr. 2 1.Selgita rahvastikupoliitika olemust ja vajalikkust ning too näiteid. Rahvastikupoliitika on riigi sihiteadlik tegevus, et mõjutada rahva arvu, demograafilist koosseisu ja paiknemist. Enamasti mõistetakse rahvastikupoliitika all meetmeid, mis mõjutavad sündimust, suremust ning sise- ja välisrännet. Igas rahvastikupoliitika valdkonnas on kasutusel omad meetmed, kuid erinevat...
Geograafia - Keskkool
41 allalaadimist, 0 arvamust
Majanduse globaliseerumine ja selle mõju Eesti majandusele
10
doc
Kuna üksiku käekäik sõltub eelkõige tema suhetest tervikuga, saab ka progress toimuda ainult mitme teguri koosmõjul ja abil. Seepärast mängib maailmas üha enam rolli globaliseerumine ehk maailma riikide ja regioonide vaheliste kontaktide ning kaubavahetuse suurenemine. Käesolevas essees vaatleme globaliseerumise plusse ja ohte lähtudes eelkõige Eesti majanduse seisukohast ning pakkudes välja võimalikke abistavaid nõuandeid mõningatele prob...
154 allalaadimist, 4 arvamust
SIsse- ja väljaränne-loomulik iive ja rahvastikupüramiid
2
doc
Piirkondade loomuliku iibe võrdlemiseks kasutatakse loomuliku iibe kordajat. *Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest inimesed rändasid, polnud paiksed. Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama 19. Saj peamiselt arenenud riikides, sealt tekkis ühtne ühiskond. Esimene miljard täitus 1804. Aastal. *Miks on rahvaarvu kiire kasv muutunud globaalprobleemiks? Kuna inimesed kasutavad ära looduvarasid ja samuti nii paljude inimeste elamisega tekivad jäätmed ja saasta...
Geograafia - Keskkool
38 allalaadimist, 0 arvamust
Vene aeg
5
rtf
- Rootsi ajal riigistatud mõisade tagasiandmine nende omanikele. Sellega võidetigi nad enda poolele. Mõisadega sai aadel tagasi õigused tp-le. Balti valitsuskorra põhijooned kuulutati 1721 Uusikaupunki rahuga Vja R vahel. Kehtima jäid senised seadused ja maksud. Eestit ja Liivimaad eraldas Venemaa kubermangust luteri usk, saksakeelne asjaajamine ja tollipiir. Võimu esindajateks said kindralkubernerid. Kroonuameti ül oli sõjaväe ülalpidamine ja maksude jälgimine. Kin...
Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist, 0 arvamust
Maailma rahvaarv kasvab ohtlikult suureks
2
doc
sajandil tänu meditsiini arengule ning elutingimuste paranemisele. Esimene miljard inimesi täitus maakeral 1804. aastal, teise miljardi täitumiseks kulus pärast seda 123. aastat, kolmanda miljardi täitumiseks vaid 33. aastat. Kuue miljardi piiri ületas maailma rahvaarv 1999. aastal. Peale seda on rahvaarv iga aasta plahvatuslikult kasvanud. Maailma rahvaarvu suurenemine toob kaasa palju probleeme, mis seab ohtu terve inimkonna elu ja arengu....
Geograafia - Keskkool
16 allalaadimist, 0 arvamust
Türgi rahvastik-referaat
4
docx
Rahvaarv aastate kaupa on muutunud sedasi: 1999-16.6 2000-14.9 2001-13.8 2002-13.4 2003-13.1 2004-12.9 2005-12.6 2006-12.4 2007-12.8 2008-13.1 2009-14.5 2010-15.9 Perioodi alguse ja lõpu rahvaarvude vahe. Võrdub loomuliku iibe ja rändeiibe (k.a korrektsioonid) summaga. Rahvastiku asutus on tihedam lääne- ja põhjarannikul ( umbes 200 inimest ruutkilomeetri kohta) ja hõredaim on Ida-Anatoolias (umbes 25 inimest ruutkilomeetri kohta). Paljud türklased lähevad Saksamaale ja sellega on Saksamaal palju tülisid sellepärast oln...
Geograafia - Keskkool
12 allalaadimist, 1 arvamus
Eestlased - rändav rahvas
1
doc
Kõige suurem põhjus on kindlasti see, et välismaal on kõrgemad palgad. Näiteks kui inimestel on andekas, siis Eestis ainuüksi sellega ei saavuta midagi. Mujal on kergem saavutada midagi oma elus. Sellepärast rändavad just noored inimesed välismaale. Järgmine põhjus on kindlasti ka elutingimused. Eestlased kui laisad inimesed rändavad soojale maale, sest seal on parem kliima. Näite...
Ühiskonnaõpetus - Põhikool
22 allalaadimist, 0 arvamust
Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid-ränne
3
docx
Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid Sündimus: • Viljakas eas naiste arv • Religioon • Naise vanus sünnitamisel • Kooselu traditsioonid • Väärtused (mida elus hinnatakse) • Traditsioonid ühiskonnas • Naiste ja meeste seisund ühiskonnas, võimalused ja vabadus oma elu korraldada • Majanduslikud võimalused laste kasvatamiseks Kaasaegses ühiskonnas: • Abiellumine, seksuaalsuhted ja laste sünd pole tihedalt seotud • Rasedust ja laste sündi saab planeerida • Laste eest hoolitsemine nõuab palju jõupingutusi j...
Geograafia - Keskkool
12 allalaadimist, 0 arvamust
Ränne ja rände põhjused
8
doc
4 Ränne muudab rahvaarvu............................................................................................................5 2011. aasta ränne Eestis.............................................................................................................. 5 Kokkuvõte...
Geograafia - Põhikool
36 allalaadimist, 1 arvamus
Väljaränne Eestist – kas lahendus või probleem
1
docx
Hoogustus see aga 2010. aastal, kui esines ka ohtralt sisserännet, kuid siiski jäi Eesti miinustesse. Aastal 2009 oli emigreerumise näitaja isegi kolm korda väiksem. Kuid kas see on Eestile probleem või mingil määral hoopis lahendus? Kuidas osutub väljaränne Eestile probleemseks näitajaks? Eesti elanikkond väheneb, mis tähendab, et väljarännanud inimesed ei pruugigi Eestiss...
Ühiskond - Keskkool
71 allalaadimist, 0 arvamust
Globaliseerumise mõju Eesti majandusele
2
docx
Globaliseerumine on toimunud meie ümber juba ammustest aegadest. Selle mõiste alguseks võib pidada 15.-16.sajandit, kui hakkas toimuma suur merekaubandus, mis hõlmas isegi mandrite vahelist kaubavahetust. Eestisse hakkas globaliseerumine jõudma umbkaudu 19.-20.sajandil. Globaliseerumise mõju Eestile ning selle majandusele on olnud väga suur ning on kogu aeg aina suurenenud. Nõukogude ajal see niivõrd suur ei olnud, just „raudse eesriide“ tõttu, seega polnud võimalik läänemaailmal oma suunitlust, kaupa ega muud sellega seonduvat jagada Eestiga. Ilmselt suurimaks pöördepunktiks võib pidada Eesti taas...
Geograafia - Keskkool
19 allalaadimist, 0 arvamust
Minu elu kutse
3
doc
Inimesed otsustavad erinevalt ja see on hea. Elukutse on üks nendest kutsetest, mille igaüks elu jooksul saab. Tegelikult ei esita seda kutset elu, selle esitab endale igaüks ise. Iga inimene ka otsustab ise, millal see kutse esitada ja millal see vastu võtta. Tänapäeva maailmas on keeruline otsustada, mida oma eluga...
Kirjandus - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
Rahvastik ja asutus
48
ppt
kursus Brita Lodi Detsember.2012 Rahvaarvu muutumine • Kui inimesed elatusid vaid küttimisest ja korilusest, püsis rahvaarv enam-vähem muutumatuna. • Rahvaarv hakkas kasvama siis, kui inimesed muutusid paikseks;harisid põldu ja kasvatasid koduloomi. Rahvaarvu muutumine • 1650 aastaks oli rahva arv kasvanud 10miljonilt 500miljonile. • 1800 aasta paikku täitus esimene miljard. • Iga järgmine miljard on täitunud üha lühema a...
Ühiskond - Keskkool
6 allalaadimist, 0 arvamust
Kõne teemal-quot Minu Eesti quot
1
docx
Aastal 2012 oli väljarändajaid 10 871 ning sisserändajaid 4416, mis on 6455 inimest vähem kui väljarändajaid. Alates 2007. aastast on väljarännanute arv järjest suurenenud ning kõige rohkem rändavad välja 15-29 aastased. Lisaks ületas surmade arv 2012. aastal 1460 võrra sündide arvu. Nii võib tekkida küsimus, et kas Eesti jooksebki inimestest tühjaks ning vähesed kohale jäänud li...
Kirjandus - Põhikool
13 allalaadimist, 1 arvamus
Prantsusmaa rahvastiku iseloomustus
10
doc
RAHVAARV Prantsusmaal elab 65 630 692 inimest 2012. aasta juulikuu prognoosi järgi.1 Prantsusmaa on suurriik, sest see on riikide pindala suuruse pingereas 43. kohal ja elanike suhtes 21. kohal maailmas. Umbes sama palju inimesi elab Itaalias, Suurbritannias ja Tais.2 Joonis 1. Rahvaarvu kasvu graafik Prantsusmaal 1995-2050 (rahvaarvu muutus protsentides) Perioodil 1995-2012 on rahvaarvu kasvutempo muutunud erinevalt (vaata Joonis 1). Perioodil 1995-2005 rahvaarv suurenes tõusvas tempos: aastal 1995 suu...
Geograafia - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
Eestlane olla on uhke ja hää
1
pdf
Igal aastal 24 veebruaril tähistame me Eesti isesisvuspäeva. Sellel aastal saab Eesti Vabariigi välja kuulutamisest mööda 95 aastat. Vabariigi 95. aastapäev JA see on sündmus, mida tuleks kindlasti tähistada, riik korraldab selle puhul paraadi ja päev lõpeb presidendi piduliku vastuvõtuga, mida meist ilmselt kõik on näinud. Tänu sellele imelisele päevale võime me täna mõtliskleda selle üle kas eestlane olla on uhke ja hää ? Võin julgelt arvata, et nii mõngigi siin viibjatest on sellele ka sügavamalt mõelnud. kas tõe poolest võib olla uh...
Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
Leksikast sõnavarani
1
doc
Meie igaühe all mõtles ta loomulikult eestlasi. On loomulik, et riik ei saa normaalselt eksisteerida oma rahva toetuseta. Eesti rahvast on koos hoidnud pikk kultuur, ajalugu ja keel. Tänapäevale iseloomulikus kultuuride segunemises jääb meid teistest eristama ainult emakeel, selle kadudes hävib ka eesti kultuuri unikaalsus. Kas me oleme ohus? Praeguse Eesti aladel on elatud aastatuhandeid. Me ei tea täpselt, mis hõimud siin elasid, samuti vaieldakse, mis ilmakaarest eestlaste esivanemad saabusid. Keelel on see-eest kujunemiseks olnud kindlalt piisavalt aega. Hüppeline areng või siis muutumine toimus pärast sakslaste tulekut ja selle tulemuseks...
Kirjandus - Keskkool
3 allalaadimist, 0 arvamust
Maailma rahvaarv ja selle muutumine
3
docx
Maailma rahvaarv ja selle muutumine Teadlaste sõnul ei suuda arengumaad tulla toime rahvastiku kiire kasvuga seoses nende majandusliku olukorraga ning muutustel võivad olla tõsised tagajärjed rahva tervisele Meie planeedi loodusvarad kuluvad üha kasvavas tempos ning nii võibki inimkond lähitulevikus silmitsi seista valikuga hävingu või uue kodu leidmise vahel • Kõige rohkem inimesi elab soodsa loodusoludega aladel või arenenud majandusega piirkondades. Rahvastiku tihedus sõltub elupaikade sobivusest : kliima,pinnamood, timestik, loodusvarad, mul...
Geograafia - Keskkool
4 allalaadimist, 0 arvamust