Töö ja puhkeaeg

50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 30 korda Seda faili on alla laetud 30 korda 2 lehte Lehekülgede arv dokumendis 16/11/2010 Kuupäev, millal dokument üles laeti

Töö- ja puhkeaja seadus
Tööaeg on seaduse, haldusakti, kollektiiv- või töölepingu või poolte kokkuleppega määratud
aeg, mille kestel töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja
kontrollile.

Tööaja võib jagada kahte alaliiki:

Üldine tööaeg- riiklik norm ei või ületada 40 tundi nädalas


Lühendatud tööaeg- ei või ületada:
1) 13–14-aastastel töötajatel 20 tundi nädalas;
2) 15–16-aastastel töötajatel 25 tundi nädalas;
3) 17-aastastel töötajatel 30 tundi nädalas.

(2) Töötajatel, kes töötavad allmaatöödel, tervistkahjustavatel ja eriiseloomuga töödel, on
lühendatud tööaja kestus kuni 35 tundi nädalas.

(3) Koolide ja muude lasteasutuste õpetajatel, kasvatajatel ja teistel pedagoogikaspetsialistidel on
lühendatud tööaja kestus kuni 35 tundi nädalas

Tööajanorm -on seaduse, haldusakti, kollektiiv- või töölepinguga määratud töötundide arv
mingis kalendriajavahemikus (päev, nädal, kuu või muu ajavahemik). Riiklik tööajanorm
määratakse seaduse või seaduse täitmiseks antud haldusaktiga

Puhkeaeg on aeg, mille kestel töötaja on vaba töökohustuste täitmisest ja võib seda kasutada
oma äranägemise järgi.

Puhkeaeg jaguneb:

Tööpäevasisene- vaheaeg puhkamiseks ja einetamiseks


Tööpäevade vaheline- Vahetustevahelise puhkeaja kestus peab olema vähemalt 11 tundi.

Iganädalane- on kaks puhkepäeva nädalas


Riigipühad- Töötajate puhkeaja hulka kuuluvad riigipühad, mille loetelu sätestatakse eraldi
seadusega. Uusaasta ja esimese jõulupüha eelsel tööpäeval lühendatakse tööaja kestust kolme
tunni võrra.

Puhkused-Puhkepäeval on keelatud tööle rakendada:
1) rasedat;
2) alaealist;
3) töötajat, kellele see on keelatud arsti otsusega.

Puhkuse liigid- põhi- ja lisapuhkus, vanemapuhkus, palgata puhkus, õppepuhkusIgapäevase tööaja kestus


Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla
Autori kommentaar: Töö- ja puhkeaja seadus, seadused
Märksõnad: töö , puhkeaeg , seadused