Otsingule "strateeg" leiti 3154 faili

Kreeka - nimed ja mõisted
2
doc
Ateenas valiti alates a-st 501 e.m.a maaväe ja laevastiku juhtimiseks 10 strateegist koosnev kolleegium. Selle eesistujaiks olid kõik liikmed kordamööda ühe päeva Sümposion – ühised kodused pidusöögid – koosjoomingud. Oli meeste omavaheline koosviibimine, kus tehti tähtsaid poliitilisi plane või lihtsalt filosofeeriti Türann – võimule tõusnud ainuvalitseja, püüdis kehtestada riigis kindla korra   Nimed Drakon (621 eKr) – aristok...
Ajalugu - Keskkool
97 allalaadimist, 5 arvamust
Vanakreeka mõisted
1
doc
Pytagorase Heloid - Spartiaatide maaori Teoreem Efoor - Riigiametnik Spartas Sokrates - Üritas seletada inimestele voorusi ja Perioig - Sparta põliselanik, kellel ei olnud neid määrata, mis pidid tagama õnneliku elu. poliitilisi õigusi Ateena filosoof. Strateeg - Väejuht Platon - Sokratese õpilane. Asutas Ateenasse Hetäär - Aristokraatide kaaslannad akadeemia (filosoofiakooli) Agoraa - Linnasüda, koosolekuplats Aristoteles - Platoni õpilane. Tegeles loogikaga. Akropol - Kaljunukile rajatud kindlus Riik on tähtsam kui inimene. Sümpoosion - Koosviibimine (koosjoomine) Perikles - Peetakse sageli Ateena edukaimaks Andreion - Meeste ruum juhiks. Gümnaasion - Spordiväljak, koos...
Ajalugu - Keskkool
183 allalaadimist, 5 arvamust
Kordamine X klass Vana-Kreeka
2
doc
X klass
Ajalugu - Põhikool
57 allalaadimist, 0 arvamust
Ajalugu vana-kreeka
3
docx
sõjalaevade ehitus *bulee – riiginõukogu Ateena polises, koosnes 500’st inimesest, tegeles päevapoliitika *heliaia – vandemeestekohus, mis arutas tsiviil- ja kriminaalasju *ostrakism – killukohus, sinna kuulus 6000 liiget, kes kirjutasid savinõu killule isiku nime kes nende arvates oli poliitikale ohtlik, häälteenamuse saanud isik saadeti ateenast välja 10’ks aastaks *strateeg – väepealik *otrsene demokraatia – riigi valitsemisviis, mille puhul rahvas tegeleb ise otseselt riigi juhtimisega *esindusdemokraatia – rahvas valib oma esindaja (tänapäevane valitsemisviis) *geruusia – riiginõukogu Spartas (30liiget, eluaegne amet, al. 60eluaastast, seaduseelnõud ja päevapoliitika) *geront – geruusia liige (vanur) *gerontograafia – valitsemisviis kus võim on vanurite käes *efoor – riigiametnik Spartas kes kontrollis võimuorganite tegevust *krüpteia- igaastane v...
Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist, 0 arvamust
Antiikaeg-Mõisted
4
doc
Oraakel – oraakli ehk püütia kuulituste tõsiduses ei kaheldud. Käidi oraakli juures, sest taheti teada jumala tahet. Ennustused põhjustasid palju vaidlusi. Hopliit – polise sõdur. Vana-Kreeka raskerelvastusega jalaväelane, kelle varustusse kuulus oda, mõõk, kilp, kiiver, rinna- ja säärekaitsmed. Arhont - kõrgem ametnik. Korraga oli 9 arhonti. 500 nõukogu – sinna kuulusid aristokraadid.Valmistas ette otsuseid rahvakoosolekule. 30 nõukogu – Strateeg – juhtis sõjaväge Efoor - Spartas igal aastal, kõikide kodanike seast valitavad 5 riigiametnikku. Kontrollisid kuningat ja vanemate nõukogu. Heloot - Lakoonia pärisrahvas kellest said spartiaatide maaorjad. Spartiaat – ehk Sparta kodanikkond. Trooja sõda - üks suurimaid sõdasid, mida on kirjeldatud vanakreeka mütoloogias. Sõjast räägib Homeros oma eepostes "Ilias" ja "Odüsseia". Kas mainitud sõda ka reaalselt aset leidis, on tänini vaidluse all; arvatakse, et see toimus 12. või 13. sajandil eKr. Sõda kestis kümme aas...
Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
Vana-Kreeka ja Rooma-mõisted
2
doc
Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist, 0 arvamust
Antiikaja demokraatia
3
docx
Seega on tegu rahva võimuga. Omadussõna demokraatlik on teisiti öeldes 'rahva võimul põhinev'. Poliitilise korra vormina e. režiimina esines demokraatia juba antiikajal. Ideaalseks peeti PERIKLESe ajastu Ateena demokraatiat. Perikles valiti esimeseks strateegiks 1 alates aastast 461 eKr viisteist korda järjest. Ta oli oma aja suurte skulptorite (Pheidias), kunstnike ja näitekirjanike (Sophokles) hea sõber ja toetaja. Periklese ajal kerkis Ateena akropolile e ülalinnale imeline Parthenon2. Herm Periklese büstiga. Vatikan. Philipp von Foltz. Perikles kohtumas kunstnike ja filosoofidega . München Juba tol kaugel ajal kuulus võim kõigile Ateena linnriigi e polise kodanikele (alates 30. eluaastast), kes otsustasid rahvakoosolekul häälteenamusega iga kümne päeva tagant rii...
Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
Spetsiifilised isiksushäired
14
doc
(Tartu Ülikooli Kliinikum 04.04.2007). Ta ei saa aru, miks inimesed koos on. Ta on ülemäära enesessesüüvinud, mõtiskleb ja fantaseerib, tema tegevus ja huvialad on sageli veidrad ja haruldased ning nendest ei pruugi temaga tegelev psühholoog ega üksikud lähedased tuttavad midagi teada. (Allik etc 2003: 122). Ise näeb ta ennast iseseisva ja üksildasena, teised on tema arvates pealetükkivad. Ta usub, et inimesed ei vääri huvi, et suhted loovad segadust, seega on ka tema põhistrateegiaks viibida teistest eemal. (Tartu Ülikooli Kliinikum 04.04.2007). Põhjused: Skisoidne isiksushäire tekib tavaliselt hilises teismeeas. Risk on suurem, kui suguvõsas on esinenud skisofreeniat. Täpne põhjus on taaskord teadmata ning ekspertide arvamus on sama: põhjusteks võivad olla erinevused ajus või närvisüsteemis, võib ka olla seotud probleemidega perekonnas (väärkohtlemine, finantsilise olukorraga kaasnev stress, lähedaste surm või mõni vaimuhaigus). Näiteks inimesed, keda lapseeas tihti eriati või keda ...
Külm Sõda
1
doc
NATO (Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon) on 1949. aastal moodustatud lääneriikide sõjalis-poliitline liit. VLO (Varssavi Lepingu Organisatsioon) on 1955. aastal moodustatud kommunistlike riikide sõjalis-poliitiline liit. Trumani doktriiniga väitis USA, et end tuleb Nõukogude ohu eest kaitsta. Marshalli plaaniga anti seitsmeteistkümnele riigile 13 mlrd dollarit abi, tingimusel, et öeldakse lahti kommunismist. SRP (Strateegilise Relvastuse Piiramise lepingud) SALT ja START sõlmiti aastatel 1972 ja 1979. Strateegiline relv koosneb tuumapommist ja kandurist. 1975 oli pingelõdvenduse tipphetk, siis toimus ka Helsingi ’75 (Helsingi protsess, moodustatakse Euroopa julgeoleku ja koostöö protsess CSCE, mis aastast 1995 kannab OSCE nime; Helsingis kirjutas sellele alla 33 riiki Euroopast ja 2 Ameerikast). Brežnevi doktriini (1968 Tšehhi kriis – 1989) sisuks oli kommunistlikke riikide abistamine, kui nad jäävad hätta kommunistliku ühiskonna ülesehitamisel. Eisenhoweri...
Ajalugu - Keskkool
190 allalaadimist, 3 arvamust
Probleemilahendus lühike kokkuvõte raamatust
3
doc
Kui ta seda ei suuda, siis tuleb probleem määratleda ja asuda lahendama. .Probleemi lahendamise etapid. 1. PROBLEEMI   MÄRKAMINE: ei saa enne lahendada, kui pole märganud. Probleemi võib olla raske ära tunda! 2. PROBLEEMI MÄÄRAMINE JA ESITAMINE: probleemi täpsem määratlemine ja enda jaoks lahti mõtestamine. Mida täpsemalt määratletud, seda lihtsam on lahendada. Mida tahetakse saavutada? Mis on olemas? Mida oleks vaja ära teha, et lahenduseni jõuda? 3. STRATEEGIA  VALIK: tegevusplaan. Nt: jaotada keerukas probleem osadeks ja lahendada iga osa eraldi. Nt2: uudsete probleemide korral on algul kasulik luua erinevaid lahendusvariante, püüda kasutada mitmeid meetodeid, otsida alternatiivseid võimalusi. Hiljem tuleks valikut kitsendada, jääda ühe variandi juurde ning seda usaldada. 4. INFORMATSIOONI   (TEADMISTE)   KORRALDAMINE: koguda ja korrastada informatsioon nii, et tegevusplaani oleks võimalik kasutada. Eesmärk –...
Rassid-rahvad ja usundid
32
doc
Koos mahajäämusega süvenes majanduslik sõltuvus enamarenenud kapitalistlikest riikidest. Tipptehnoloogia sisseostmine rasketööstuse tarvis. Suurenes teravilja ja muude toiduainete sisseostmineläänest. Nigel olukord tarbekaupadega. Idaplokk suutis pikka aega ots-otsaga kokku tulla. NSVLiit sai välisvaluutatnafta, maagaasi ja muude loodusvarade ja relvade ekspordist. 1980 aastate algusekskütuse hinnad langesid. Samal ajal halvenesid ida-lääne vahelised suhted. Lõpetati tipptehnoloogia ja strateegiliste kaupade saatmine idaplokki maadesse. Majandusliku languse kõrval aitas sotsialismi lagunemisele veel kaasa 1980 aastate teisel poolel alanud sisepoliitiline murrang ehk perestroika. Veel 1980 aastate teisel poolel arvati, et sotsialismi on võimalik reformidega parandada. Püüti käsumajandust täiendada turumajanduse elementidega. Niinimetatud isemajandamine. Kuna riiklikud linnad olid tavalised alla turuhinna (vahel ka alla omahinna) ja rahval tekkis raha ülejäägid, siis iseloomustasid sotsialismi lõppjärku: 1. Tohutud jär...
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
408 allalaadimist, 1 arvamus
Autoparkla infosüsteemi arendus
31
doc
25 6. KLASSIDIAGRAMM.......................................................................................................................26 7.KOLMEKIHILISE ARHITEKTUURI KLASSIDIAGRAMM.....................................................27 8. OBJEKTIDE JA ATRIBUUTIDE SEMANTIKA........................................................................28 9. SÜSTEEMI ARENDAMISKAVA JA STRATEEGIA ................................................................30 9.1 STRATEEGIAETAPP......................................................................................................................30 9.2 ANALÜÜSIETAPP.........................................................................................................................31 9.3 DISAINIETAPP..............................................................................................................................31 9.4 EHITAMISE ETAPP...
B-web-väärtusahel
8
doc
Ettevõte alustas partnerlussuhete loomist teiste tehnoloogiafirmadega ja käivitas agressiivse omandamiskampaania (40 firmat 5 aastaga). Kui avanes võimalus kasutada võrku müügi-, tugi- ja partnerlusstruktuurina, rajas Cisco kiiresti saidi, millest sai maailma hõivatum kommertsveebisait. 2000. aasta jaanuaris oli Cisco turuväärtus suurem, kui 360 miljardit dollarit. Ciscost on saanud mudel, mida ta enda kliendid soovivad kopeerida. Cisco edu saladus: • ettevõtte head tooted; • kurikuulus omandamisstrateegia; • veebikaubandus; • ettevõtte peaaegu fanaatiline agnostitsism tehnoloogia suhtes; • tahe minna klientide juurde, olenemata nende asukohast; • innovatsiooniloogika. Cisco edu saladus on tema revolutsioonilises väärtusahela b-webi ärimudelis – kuidas ettevõte häälestab oma klientide, turustuspartnerite, tarnijate ja töötajate väärtuspanuseid. Strukturaalse, suhete- ja kliendikapitali ressursid Cisco väärtusahela b-webis on ettevõtte konkurentsieelise aluseks. Väärtusahelate definitsioon Väärtusahelad kuj...
Konspekt Vana-Kreeka ajaloost
5
doc
Geruusa liikmed valis rahvakoosolek. Ateena asus Ateena maakonnas. Sarnaselt Spartale kujunes ka Ateenas kolm ühiskonnakihti: kodanikud (vabad meessoost täisealised koos oma naiste ja lastega), metoigid (vabad kodanikuõiguseta inimesed) ja orjad. Ateenas oli valitsevaks võimuks demokraatia (Soloni reformid). Ekleesia (rahvakoosolek) algas, oli oli kohal vähemalt 6000 meest ning koosolek leidis aset iga 20 päeva tagant. Kümme ametnikku ehk strateegi valiti rahvakoosolekutel üheks aastaks. Nemad olid sõjaväe ja laevastiku ülemad. Riigiametnikke kontrollis bulee ehk nõukogu. Sellesse kuuluvad 500 meest valiti rahvakoosolekul. Bulee andis välja ka seadusi. Vana-Kreeka teadlased Pythagoras –> matemaatik, maailmakorraldus põhineb arvulistel suhetel (Pythagorase teoreem) Hippokrates –> arst, mõtteviis, mis püüdis leida haiguse ja tervise loomulikke seletusi (Hippokratese vanne) Herodotos –> ajaloo ja etnoloogia isa („Historia“) Platon Platon oli Sokratese õpi...
Ajalugu - Keskkool
503 allalaadimist, 18 arvamust
Keskkonnakaitse konspekt
13
doc
Ühenditega  Org. keskkonnamürgid • Vee reostamine  Toitained  Orgaanilised ained  Raskmetallid, Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr jt.  Mikroobne reostus • Müra • Närilised, linnud Jäätmekaitluse strateegia 1. Jäätmete tekke vältimine 2. Jäätmete koguse ja ohtlike jäätmete minimiseer. 3. Jäätmete käitlemine • Otsene taaskasutamine • Jäätmete töötlemine taaskasutamiseks • Bioloogiline taaskasutamine (kompost.) • Energeetiline taaskasutamine -põletam. 4. Ohutu hoiustamine taaskasutamiseks • Ladustamine prügilatesse • Jääkmuda – reoveesetted Jäätmekaitluskoha valikul vaja arvestada: • Kujunevate jäätmete iseloom, kogused, nende paiknemine, jäätmete tekke prognoos • Jäätmek...
Eesti Vabadussõda uurimustöö
20
doc
Kuigi sõja vältel tuli abi paluda välisriikidelt, sujusid välissuhted peale sõda endiselt hästi. Ilma naaberriikide abita ei oleks olnud eestlaste võit kindlustatud. Kuigi suure osa võitlusest võtsid enda peale eestlased ise, ning samuti kaotasid enim mehi, premeeriti ka abistavaid naaberriike. Üle Eesti paigutatud lairööpalised raudteed andsid neile strateegilise ning sõjalise eelise, kuna oli võimalik mobiliseerida soomusronge. Peale Eesti vabastamise õnnestunud katset oli riigisisene seis väga halb. Tihti puhkes kriise ning rahval puudusid toiduvarud ning elukoht. Peale enamlaste pealetungi Narva aladele muutus Eesti peaeesmärgiks riigielu taastamine. Kuid riigisisene olukord ei paranenud sugugi. Hakkasid tekkima salaorganisatsioonid, mis üritasid alustada linnades mässe. Õnneks peatati nad ennem, kui neil oli võimalust tegutseda. Lõunarindel edukalt võidetud ratsaväe läbimu...
Ajalugu - Keskkool
146 allalaadimist, 3 arvamust
Kaabel-TV teenusepakkuja infosüsteem
27
doc
Eero Ringmäe............................................ Martti Remmelgas...................................... Pärtel Lias................................................... 2 Sisukord 1. Strateegia etapp.............................................................................................5 1.1 Tervkisüsteemi üldvaade......................................................................... 5 1.1.1 Taust..................................................................................................5 1.1.2 Organisatsiooni eesmärgid................................................................5 1.1.3 Infosüsteemi eesmärgid.................................................................... 5 1.1.4 Lausendid...
Ekspertsüsteem erialase spetsialiseerumise valimiseks
61
doc
Ekspertsüsteemi puhul ei nõuta kasutajalt küsimustes teadmist, mida enamus ei pruugi enese kohta tõeselt evida (olen üsna alluva iseloomuga). Küsimuste-hinnangute selgitus: Ekspertteadmiseks ongi vastusevalikute puhul tingimused muutujate väärtuste kohta (näiteks see, et 'juhtstrateeg' peab kindlasti olema domineeriv ja initsiaator, ent pole oluline, et ta oleks detailidesse süüviv või pedantne). Igale lõppvastusele on küsimuste erinevate väärtuste varieerumisel erinev mõju – selle mõju suurust näitab muutuja kindlusteguri (ingl. k. 'confidence') suurus ning muutumine reeglibaasis. Küsimusteväidete vastusevariandid on antud kolme-valentsel skaalal (soovisin teha viievalentset, ent aja ja arendusvahendi testiversiooni limiteerituse tõttu piirdusin kolmega) tähendustega 'pigem ei', 'ei nii ega naa', 'pig...
Business Intelligence Governance
2
doc