Otsingule "nato riigid" leiti 896 faili

NATO-sse ja EL-i kuuluvad riigid
1
doc
NATO-sse kuuluvad riigid EL-i kuuluvad riigid Albaania Austria Ameerika Ühendriigid Belgia Belgia Bulgaaria Bulgaaria Eesti Eesti Hispaania Hispaania Holland Holland Iirimaa Horvaatia Itaalia Island Kreeka Itaalia Küpros Kanada Leedu Kreeka Luksemburg Leedu Läti Luksemburg Malta Läti...
Ühiskonnaõpetus - Põhikool
54 allalaadimist, 1 arvamus
Mõnede rahvusvaheliste organisatsioonide riigid ja pealinnad
1
odt
Mõnede rahvusvaheliste organisatsioonide riigid ja pealinnad MERCOSUR (Lõuna Ühisturg) Leedu Vilnius Argentina Buenos Aires Luksemburg Luxemburg Brasiilia Brasilia Läti Riia Uruguay Montevideo Malta Valletta Paraguay Asunción Poola Varssavi Portugal Lissabon Prantsusmaa Pariis Rootsi Stockholm G7...
Geograafia - Keskkool
18 allalaadimist, 0 arvamust
NATO
9
doc
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon Juhendaja: xxx Tallinn 2010 Sisukord Sisukord............................................................................................................................... 2 Sissejuhatus..........................................................................................................................3 Mis on NATO?...
Ühiskonnaõpetus - Põhikool
26 allalaadimist, 0 arvamust
NATO
4
doc
Tegemist on valitsustevahelise organisatsiooniga, mille liikmesmaad säilitavad täielikult oma suveräänsuse ja iseseisvuse ning mis toimib foorumina, kus liikmesriigid omavahel konsulteerivad ja võtavad vastu otsuseid nende julgeolekut puudutavates küsimustes. NATO struktuurid võimaldavad liikmetel julgeoleku poliitilistes, sõjalistes, majanduslikes ja muudes aspektides omavahel pidevalt konsulteerida, koordineerida ja koostööd teha ning h...
Ajalugu - Keskkool
25 allalaadimist, 0 arvamust
NATO- slaidid--
9
pptx
NATO Asutajariigid 1949 Ameerika Ühendriigid, Kanada, Belgia, Holland, Luksemburg, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Portugal, Taani, Norra, Island Hiljem liitunud riigid 1952: Kreeka, Türgi 1955: Saksa LV 1982: Hispaania 1999: Poola, Tšehhi Vabariik, Ungari 2004: Eesti, Läti, Leedu, Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia 2009: Albaania, Horvaatia KOKKU 28 RIIKI (2011) NATO asutamisleping Sätestab NATO tegevuse peaeesmärgi poliitiliste ja sõjaliste vahenditega kindlustada ja kaitsta lii...
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
26 allalaadimist, 0 arvamust
NATO referaat
25
doc
Riigikaitse struktuur ja juhtimine  3 2.  Eesti Kaitsejõud Kaitsejõud on riigi sõjaväeliselt korraldatud relvastatud struktuurid. Kaitsejõudude ülesanne on tagada pidev sõjaline valmisolek ja kaitse. Kaitsejõudude komplekteerimise isikkoosseisuga tagavad ajateenistus, mis on kohustuslik kõigile meeskodanikele, lepinguline tegevteenistus kaitsejõududes, kohustuslik teenistus reservis ja...
Ajalugu - Kutsekool
176 allalaadimist, 6 arvamust
NATO
13
ppt
aprillil 1949. aastal) moodustati 10st Euroopa ja Põhja-Ameerika iseseisvast riigist liit, mille ülesandeks on üksteise kaitsmine. • asutajad: Ameerika Ühendriigid, Belgia, Holland, Island, Itaalia, Kanada, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Taani • 1952 liitusid Kreeka ja...
Ajalugu - Keskkool
74 allalaadimist, 1 arvamus
NATO
1
wps
aprillil 1949 Põhja-Atlandi lepingu ehk Washingtoni lepinguga. NATO loodi kui sõjalis-poliitiline liit, ent nüüd on tema tegevuse eesmärgid kujunenud märksa laiemaks. NATO rahastab muu hulgas kultuuripärandi kaitse programme ja mitmesuguseid teadusuuringuid. Viimastel aastatel on NATO tegevuses tähtsaks muutunud kriiside ohjamine ja rahuvalve väljaspool oma liikmesmaade territooriumi. Näiteks on NATO jõud osalenud konfliktide reguleerimi...
Ühiskonnaõpetus - Põhikool
74 allalaadimist, 0 arvamust
NATO
13
doc
Eesti NATOS 2.Eesti riigikaitse juhtimine 3.Kaitsevägi 4.Eelarve 5.Kaitseinvesteeringud 6.NATO investeeringud 7.Kaitseplaneerimine 8.Rahvusvahelised operatsioonid EESTI NATOS Eesti on astunud julgeolekuruumi mida nimetatakse NaTOks.Nato põhimõteks on,et kui kasvõi ühe liikmesriigi juleolek on ohus siis on ohus ka teised rigid. Iga liikmesriik on kohustatud NATO asutamisdokumendile,...
Ajalugu - Kutsekool
20 allalaadimist, 1 arvamus
Euroopa riigid - Kreeka
4
doc
Kreeka peamisteks impordiallikateks on erinevad tööstuskaubad, toidukaubad ja petroolium. Kreeka suurimateks ekspordiartikliteks on aga erinevad kemikaalid, tsement ja erinevad ravimitooted. Kreeka veab sisse enamasti naftat, toiduaineid ja loomi. Välja veab Kreeka aga puu-ja köögivilja ja tekstiilitooteid. Kreekas on enamasti kõvalehelise metsa ja võsa ferraliitsed rusk-, pruun- ja punamullad või savanni puna-pruunmullad. Kreeka on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriik, samuti ka NATO liikmesriik. Kreeka toodab 50-100 mln t. pruunsütt ja elektrienergiat ühe inimese kohta tarbitakse 2000-5000 kWh. Turism on üks Kreeka suurimaid majandusartikleid. Vaatamata vastuolulisele turismimudelile saabus Kreekasse 2004. aastal 16,5 miljonit turisti. Rohkem kui kaks kolmanikku kreeklastest elab linnades ja ligi komandik on kogunenud pealinna Ateena ümbrusesse. Suurima rahvaarvuga linnad on Kreeka pealinn Ateena, Thessaloniki, Patra, Iraklio ja Volvos. Kreeka lipp Kreeka vapp...
Geograafia - Põhikool
10 allalaadimist, 0 arvamust
WTO-IMF-NATO
11
ppt
 aastal;  Eesti liitus 13. novembril 1999. aastal;  peadirektor alates 2005. aastast Pascal  Lamy.    WTO töö juhindub WTO lepingutest;  Lepingutel on kolm peamist sihti:      1) aidata kaubandusel toimida nii vabalt  kui võimalik     2) liberaliseerida kaubandust täi...
Geograafia - Keskkool
26 allalaadimist, 0 arvamust
EL ja NATO
4
rtf
1967 euroopa ühendused, erinevad insitutsioonid ühinevad, loodi e parlament, nõukogu ja komisjon. 89ndal aastal jõuti nii kaugele, et euroopa liidu lepingu vajadus on suur, 1992 Maastrichi lepinguga loodi Euroopa Liit, 12 liikmesriikide parlamendis ratifitseeriti ELi asjad. 2002 võetakse vastu euroopa raha ja mündid. 2003 rahaliit, 2004 10 riiki liituvad eesti kaasaarvatud. kuidas saada liikmeks? pärast seda kui komm blokk kukkus, ja teised riigid hakkasid huvi tundma liitumisega ELi ja NATOsse . et üks org toimiks, on vaja kriteeriumeid. riigid küsisid et mida nad peavad tegema. suht mõtetud aga samas peavad oleams olema. 1. poliitiline kriteerium, peab toimima stabiilne riigiaparaat ja (DEMOKRAATIA) 2. austama inimõigusi 3. vähemuste kaitse. toimiv turumajandus. riik peab toimetulema riigisisese turukonkurentsiga. administratiivne suutlikus, et struktuurid toimiksid ka liikmesriigis. Kuidas saada liikmeks? Söeühendust lõid need riigid kes kohal olid, kui kesk ja ida riigid huvitusid liitumisest EL ja NATOga. Kriteeriumid:...
NATO – Eesti sõjalise julgeoleku tagaja
1
docx
Kuidas väike riik saab garanteerida elanikele julgeoleku näiteks sõjalise ohu eest? Arvan, et ainuke viis selleks ongi liitumine mingi suure organisatsiooniga, mis aitab tagada julgeolekut ka väikeses riigis. Mis on üldse riigi julgeolek? Julgeoleku all peaks mõistma seda, et riigile on tagatud heaolu, ühiskond on stabiilne, majandus areneb, ökoloogiline keskkond on kaitstud ning tagatud on kaitse ka võimalike sõjalise rünnaku vastu. Eesti lii...
Riigikaitse - Keskkool
36 allalaadimist, 2 arvamust
NATO
6
doc
Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool NATO Referaat Getter Orav Keila-Joa 2010 1 NATO ( North Atlantic Treaty Organisation, on kollektiivse kaitse põhimõttel rajanev iseseisvate riikide ühendus, mis loodi 4. aprillil 1949. aastal Washingtoni lepingu allkirjastamisega. Leping paneb aluse NATO liikmesriikide ühisele kaitsele, käsitledes rünnakut ühe liikme vastu rünnakuna kogu alliansi vastu. NATO tegevus põhineb liikmesriikide ühtsetele põhiväärtust...
Geograafia - Keskkool
13 allalaadimist, 0 arvamust
NATO
1
doc
aastal aluse Põhja-Atlandi leping, mida tuntakse ka Washingtoni lepingu nime all. Praegu on NATO liikmeid 28. Asutajaliikmed on Ameerika Ühendriigid, Belgia, Holland, Island, Itaalia, Kanada, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Taani, Suurbritannia. 1952. aastal liitusid organisatsiooniga Kreeka ja Türgi 1955. aastal Saksamaa 1982. aastal Hispaania 1999. aastal Poola, Tšehhi Vabariik ja Ungari. 2004. aastal said liikmeteks Bulgaaria, Eesti, Leedu, Läti, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia, kes 29. märtsil 2004 deponeer...
Ühiskonnaõpetus - Põhikool
14 allalaadimist, 0 arvamust
NATO slaidesitlus
11
ppt
a Mis on NATO? • North Atlantic Treaty Organisation • Iseseisvate riikide sõjaväeline allianss Miks ja kuna? • 4. aprillil 1949. • 12 riiki • Liikmesriikide ühine kaitse Põhimõtted • Ühtekuuluvus • Vabadus • Julgeolek • Transatlantiline ühtsus Tegevussuunad • Konsultatsioonid • Kaitse • Kriisiohjamine • Partnerlus • Tulevik Liikmesriigid • NATO 28 liikmesriiki on: Albaania...
Ühiskonnaõpetus - Põhikool
11 allalaadimist, 0 arvamust
ÜRO-WTO-IMF-NATO - Rahvusvahelised organisatsioonid
4
doc
Euroopa Nõukogu põhilised tegevusvaldkonnad on: • inimõigused • sotsiaalõigused • keelelised õigused • haridus • kultuur Euroopa Nõukogu aetakse pidevalt segamini Euroopa Liidu Nõukoguga, mida kindlasti teha ei tohiks, kuna tegemist ei ole sama organisatsiooniga. EUROOPA JULGEOLEKU- JA KOOSTÖÖORGANISATSIOON e. OSCE (inglise k. Organization for Security and Co-operation in Europe) OSCE on globaalne organisatsioon, mis asutati 1975. aastal NATO ja Varssavi Lepingu Organisatsiooni riikide poolt. OSCE-sse kuulub 56 liikmesriiki. Eesmärgid: Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon püüab ennetada konflikte ja kriise Ohjata ja aidata kaasa konfliktijärgsele sotsiaalsele taastustööle, sealhulgas ka inimõiguste tagamisele. OSCE missioon Eestis: Tegutses Eestis aastail 1993-2001 ja Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni esinduse eesmärk oli edendada intergratsiooni ja paremat teineteisemõistmist kogukondade vahel. MAJANDUSKOOSTÖÖ JA ARENGU ORGANISATSIOON (OECD) (Inglise k. O...
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
33 allalaadimist, 0 arvamust
NATO sümboolika ja peasekretärid
7
pptx
  NATO peasekretär koordineerib liikmesriikide tegevust, on organisatsiooni  peamine kõneisik ning juhib NATO sekretariaadi tööd. Peasekretärid Esimese peasekretäri valisid NATO liikmesriigid 4. aprillil 1952. Traditsiooniliselt  valitakse peasekretäri ametisse Euroopa esindaja, Euroopa liitlasvägede  ülemjuhataja määravad aga Ameerika Ühendriigid. Peasekretär valitakse  konsensuse alusel. Tema ametiaeg kestab tavaliselt neli aastat, kuid võib  erandjuhtudel ka ...
Ühiskonnaõpetus - Põhikool
11 allalaadimist, 0 arvamust
Eesti ja nato
5
rtf
märtsist 2004. Aktiivne liikmelisus NATOs jääb Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika pikaajaliseks strateegiliseks prioriteediks, kuivõrd võimaldab tulemuslikult osaleda rahvusvahelises julgeolekukoostöös ning kõige otstarbekamalt tagada Eesti riigi kaitse. Eesti julgeolek on tänu liikmelisusele NATOs ja Euroopa Liidus paremini kindlustatud kui kunagi varem, kuivõrd NATO ja EL ait...
4 allalaadimist, 0 arvamust