Otsingule "referaadi vormistus" leiti 55 faili

Referaadi vormistus
2
doc
Teha ära tiitelleht, jätta üks tühi leht, selleks klikkida teise lehe kõige esimesele reale ja Insert -> Break -> Page Break Edasi tekst, kui see on valmis, vormistus. Ja kõige lõpus sisukord. Teksti suurus 12 (v.a pealkiri) Times New Roman Reavahe 1,5 (Ctr + A -> Format -> Paragraph -> Line Spacing 1,5) Kahepoolne joondus (Ctr + A -> Format -> Paragraph -> Alignment -> Justified) Leheküljenumbrid alates teisest lehest (Insert –> Page numbers –> Bottom of Page, Centered ja linnuke „show number on first page” ees...
Kirjandus - Põhikool
51 allalaadimist, 1 arvamus
Referaadi vormistamine
6
docx
Oluline osa on juurde saadud teadmised : • mida andis teose analüüsi tegemine • mida uut ja huvitavat avastasid autorist • mida tead nüüd rohkem • mida üldiselt selline töö oskustest arendab Kokkuvõtte pikkus on ½ lehekülge. Kasutatud allikad Allikaid on mitut liiki – raamatud, artiklid ning internetileheküljed. Ning iga referaadi koostamisel midagi ju kasutad. Raamatuanalüüsi puhul on sul kindlasti märkida võimalik loetud teos ning need allikad, mida leiad autori eluloo ja loomingu kokkuvõtte kohta lisaks. Kõik allikad , millel on võimalik leida autori või koostaja nimi, pannakse järjekorda tähestiku alusel. Need on tavaliselt raamatud või ajaleheartiklid. Tavaliselt jäetakse internetileheküljed nimekirja lõppu ning esitatakse lehekülje täielik aadress. Neile lisatakse viimase külastamise aeg – netilehti uuendatakse pidevalt ning vahel on vajalik le...
Eesti keel - Põhikool
2 allalaadimist, 0 arvamust
Referaadi koostamise juhend
3
doc
klassi keemia referaadi kirjutamiseks. Töö eesmärgiks on õppida korrektselt vormistama lühikesi kokkuvõtteid keemiaalastest teemadest. • Töö maht Töö pikkus peab olema minimaalselt 1000 sõna (see on arvutitekstis tähesuurusega 12 ja reavahega 1 umbes 4 - 6 A4 formaadis lehte). Lisandub tiitelleht ja kasutatud kirjanduse leht. Seega on töös kokku vähemalt 6 – 8 lehte. Töösse võib lisada pilte ja jooniseid, kuid sel juhul peab arvestama, et tekstiosa ei lüheneks. Töös peab olema viiteid vähemalt 3 erinevale kir...
Keemia - Põhikool
53 allalaadimist, 0 arvamust
Referaadi tegemine
3
doc
.. lühikokkuvõte teose sisust või mingi valdkonna senistest uurimistulemustest; eri allikate põhjal tehtud kokkuvõtlik ülevaade. Referaadis on oluline • informatsiooni kogumine • läbitöötamine • valimine • esitamine Kuidas koostada referaati? 1. Kui sulle on ette antud laiem valdkond (nt loomad), mitte konkreetne teema, tuleb esmalt teema piiritleda ja teha endale selgeks, millest täpselt referaati koostad (nt Eesti kaslased). Liiga laia teema puhul võib materjali koguneda väga palju ning töö laiali valguda. 2. Seejärel kogu teemakohast materjali ja tööta see läbi: loe teemako...
Eesti keel - Põhikool
8 allalaadimist, 0 arvamust
Referaadi vormistamine
7
pdf
• Koostamisel tuginetakse allikate uurimisele. • Esitatakse eri autorite seisukohti. • Ei eeldata uudsete seisukohtade väljatöötamist. • Esitatakse töö autori omapoolne arvamus ja järeldused. Vormindusnõuded • Kõik tööd esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel formaadis A4 (297x210). • Kiri Times New Roman. Tähemärgid peatüki sees võivad olla 12 punkti suured, reavahe 1,5 punk...
Kirjandus - Põhikool
25 allalaadimist, 0 arvamust
REFERAADI KOOSTAMISE ABC
15
odp
klass III kooliaste MIS ON REFERAAT? Ettekanne, sisu lühiesitus antud õppeaine mingis valdkonnas. Info kogumine Info üldistamine Korrektne väljendusoskus Õige vormistamine REFERAADI KOOSTAMISE ETAPID  Otsi vajalikku kirjandust  Vali teema  Koosta referaadi kava  Kirjuta algvariant ( mustand )  Viimistle teksti  Vormista korrektselt...
Eesti keel - Põhikool
5 allalaadimist, 0 arvamust
Referaadi koostamine
17
doc
Referaat koosneb peatükkidest, mis selgitavad näiteks referaadi üldnõudeid ning on abistavaks materjaliks selle kirjutamisel. Annab täpseid juhiseid, mida peavad erinevad referaadi osad sisaldama ning millest võikstuleks neis kirjutada. Referaat iseenesest on kokkuvõtlik ülevaade teatud probleemi või teema kohta, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjalikele allikatele. Referaadi koostamisel on eesmärgiks süvendada üliõpilaseõpil...
Kirjandus - Põhikool
1 allalaadimist, 0 arvamust
Rooma ehitusmälestised
23
doc
2 SISSEJUHATUS................................................................................ 3 1. ROOMA RIIK.................................................................................. 4 2. ROOMA ARHITEKTUUR...
Kunstiajalugu - Keskkool
34 allalaadimist, 0 arvamust
Lembit Peterson
12
docx
2 SISSEJUHATUS........................................................................................................................3 1. ELULUGU...
Eesti keel - Põhikool
12 allalaadimist, 0 arvamust
Uurimistöö vormistamine
27
doc
Uurimistöö põhieesmärkideks on • erialase teaduskirjanduse ning andmete kogumise ja nendega töötamise kogemuste omandamine; • korrektse kirjaliku väljendusoskuse (teaduskeele ja erialase terminoloogia) omandamine; • töö korrektse (juhendi nõudeid rangelt järgiva) vormistamisoskuse omandamine. Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik teaduslik ülevaade, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjandusallikate uurimisele. Referaadi eesmärgiks on süvendada õpilaste oskusi töötada erialase kirjandusega ning arendada väljendusoskust. Referaadis tuleb eristada ja võrrelda eri autorite seisukohti, ei eeldata uudsete seisukohtade väljatöötamist. Referaadis tuleb esitada ka töö autori omapoolne arvamus ja järeldused. Essee on lühem vabas ja arusaadavas vormis teaduslikku laadi mõttearendus valitud või et- teantud teemal. Olulised on loov mõtlemine ja omapoolne arvamus, väidete tõestamine ei ole kohustuslik. Kirjanduse kasutamine ja sellele viitamine ei ole...
Uurimistöö - Keskkool
463 allalaadimist, 21 arvamust
Vormistusjuhend
3
pdf
Peatükkide pealkirjad kirjutatakse tavaliselt suurte tähtedega. Põhijaotised nummerdatakse araabia numbritega. Iga põhijaotise sees nummerdatakse samal viisil, jättes tähise sisse ka põhijaotise numbri. Esimese astme alljaotise sees alustatakse jälle uut nummerdust jne. Numbrite vahel ja tähise lõpus (jaotise alguses) on punkt. Kui tähisele osutatakse tekstis, siis selle lõpus punkti ei ole (nt punkti 2.3.2 kohaselt). Referaadi, sisukorra, sissejuhatuse, samuti kokkuvõtte ja kasutatud kirjanduse ette jaotise numbrit ei kirjutata. Lisad loetletakse sisukorras ühekaupa. Iga peatükk algab uuelt leheküljelt. Kõik leheküljed, sealhulgas kirjanduse loetelu ja lisad, nummerdatakse ühtsesse numeratsiooni. Esimene on tiitelleht, millele numbrit ei kirjutata. Lehekülje numbrit ei kirjutata ka sisukorrale, mida alustatakse põhijaotise pealkirjaga. Leheküljenumber paikneb lehekülje alumisel veerisel. 4. Tekst peab jääma paberi servast vasakult 4 cm, paremal...
Füüsika - Keskkool
6 allalaadimist, 0 arvamust
Referaat-quot Truudus ja armukadedus suhetes quot
11
doc
Niipea kui kakski kokku heidavad, et ühiselt midagi toimetada, on esimeseks eelduseks, et nad teatud määralgi teineteist usaldavad – et nad oma lubadustele ja kohustele truud on, muidu pole vähimgi koostöö, kooselu võimalik. Armukadedust leebes vormis peetakse kindluse märgiks ja selle puudumist tõlgendatakse kui hoolimatust. Ometi on armukadedus paljudes suhetes ületanud mõistlikkuse piirid ning suhte kindluse süvendamis...
Inimese õpetus - Keskkool
33 allalaadimist, 1 arvamus
Eduard Vilde
11
doc
KIRJANDUS Eduard Vilde Referaat Sisukord Sissejuhatus lk 3 Elulugu lk 4 „Külmale maale“ lk 8 Ajalooline trilooga lk 8 Kokkuvõte lk 9 Kasutatud materjalid lk 10 Sissejuhatus Eduard Vilde on kirjanik, kes on panustanud väga palju Eesti kirjandusse. Ta on tunnustatud autor, kes on kirjutanud ühe kõigi aega parima Eesti komöödia „Pisuhänd“ ning kunstniku ja kunsti probleeme käsitleva draama „Tabamata ime“. Tema teoseid iseloomustas ladus keelekasutus nind leidl...
Kirjandus - Põhikool
19 allalaadimist, 0 arvamust
Gooti stiil Inglismaal-Itaalias ja Eestis
19
doc
2 SISSEJUHATUS............................................................................................................................. 3 1. GOOTI ARHITEKTUUR............................................................................................................4 1.1Kirikud...
Kunstiajalugu - Keskkool
90 allalaadimist, 1 arvamus
Aristoteles - referaat
7
docx
Põhjalik referaat Aristotelesest. Elulugu, Aristootelese õpetus ja vaated elule, filosoofia ja kuulsamad ütlused. Vormistus korras.
Ajalugu - Keskkool
61 allalaadimist, 1 arvamus
Referaat Allergiast
18
docx
Allergeenid on organismile võõrad ained, mis pärinevad väliskeskkonnast (kemikaalid jm.). Antigeen (allergeen) vallandab organismis immuunsusreaktsiooni, hiljem reageerib ta antikehaga ning vallandub aeglane või kiire allergiline reaktsioon. Oma referaadi koostasingi ma teemal allergia. Kirjutan selles pikemalt, mis on üldse allergia, ms seda põhjustab, millised on sümptomid jne. Referaat hõlmab eri valdkondi allergia vallast, käsitletud on ka elustiili, millest mõnda punkti peaks täitma ka allergik, kellel esineb seda vähe. Allergia teema valisin ma sellepärast, kuna mul endal on ka allergia. Sellest valdkonnast tean ma üsna palju, kuid mulle meeldib uut infot otsida ning alati tuleb ju kasuks, kui midagi rohkemat teada saab. SISUKORD SISSEJUHATUS 1. Mis on allergia? 1.2...
Ahhal-Tekiini hobune
6
docx
Järvamaa kutsehariduskeskus Referaat Ahhal-Tekiini hobune Daniil Bessedin PH1 Särevere 2012 Sisukord • Sissejuhatus...
Looma kasvatus - Kutsekool
4 allalaadimist, 0 arvamust
Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded
18
doc
Referaat koosneb peatükkidest, mis selgitavad näiteks referaadi üldnõudeid ning on abistavaks materjaliks selle kirjutamisel. Annab täpseid juhiseid, mida peavad erinevad referaadi osad sisaldama ning millest võikstuleks neis kirjutada. Referaat iseenesest on kokkuvõtlik ülevaade teatud probleemi või teema kohta, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjalikele allikatele. Referaadi koostamisel on eesmärgiks süvendada üliõpilaseõpil...
Eesti keel - Keskkool
11 allalaadimist, 0 arvamust
Wolfgang Amadeus Mozart-Referaat
10
docx
Mozart polnud ei olnud veel kolmekümne kuue aastanegi, kui ta suri; selle lühikese ea jooksul aga saavutas tema looming taolise küpsuse, mille tavaliselt annavad alles pika elu vältel omandatud kogemused. Mozarti looming oli XVIII sajandi muusikakultuuri suurimaks saavutuseks ja ühtlasi rajas see uusi teid järgenavate põlvkondade kunstnikele. Selle referaadiga olen püstitanud eesmärgi uurida lähemalt Wolfgang Amadeus Mozarti elulugu ning loomingut, kuna müüte, mis Mozartit ümbritsevad, maailma ülevaimate muusikateoste loojat, on ammu kaugelt rohkem kui tema elu teadaolevaid fakte. Näib nagu oleks Mozart inimesena unustatud ja järele on jäänud üksnes legendid ja hämmastav muusikaline pärand. Lapsepõlv ja poisi-iga W.A. Mozart sündis 27.jaanuaril 1756 aastal, Viini lähedal Austria väikelinnas Salzburgis. Ristimisel pandi talle tolle aja kombe kohaselt hästi palju eesnimesid -Johannes Chry...
Muusikaajalugu - Keskkool
17 allalaadimist, 0 arvamust
Apple areng tänapäevani
8
docx
Hugo Treffneri Gümnaasium Apple areng tänapäevani Referaat Koostaja: Arnold Rein Tatunts Juhendaja: Anneli Mägi Tartu 2011 Sissejuhatus Käesolev töö teeb kokkuvõtte Apple Inc. leiutistest, saavutustest ja arengust. Valisin sellise teema, kuna see firma huvitab mind ja soovisin selle kohta rohkem teada saada. Samuti on Apple ajaloos toimunud palju firma arengut mõjutavaid muudatusi, seega tundus mulle see teema oluline. 2 1. Apple algus Firma...
Arvutiõpetus - Keskkool
18 allalaadimist, 0 arvamust