Otsingule "pol ¼meer" leiti 31 faili

Valgud
2
doc
 Esinevad rakumembraani koostises. Tsüklilisedlipiidide.steroidid  – suguhormoonid ja d­vitamiin. Aminohape – amfoteerne ühend, valgu ehitusosa e. valgu monomeer. Peptiidside – kovalentne side, ühendab aminohappe jäägid valgumolekuliks. Polüpeptiid– valgu sünteesi esmane tulemus. Globulaarne valk– kerakujule sarnanev valk. Firbillaarnevalk– niitjas valk. Denaturatsioon – olukord, kui valgu kõrgstruktuur  laguneb lihtsamaks struktuuriks. Renaturatsioon – kui valk võtab kõrgemat järku  struktuuri. Ensüüm valk, mis reguleerib biokeemiliste –  reakts. kiirust. AIDS – Viirushaigus inimesel, omandatud  immuunpuuduslikkuse sündroom. HIV – viiruse tüüp, aidsi tekitav viirus. Vitamiin– madalamolekulaarne aine, aktiviseerib  ensüümi. Transportvalk– valk, mis kannab edasi teisi mol. Retseptorvalk– valk, mis annab inf. raku sisse. Kontaktsioonvalk– valk, mis võimaldab liikumisi. Antikeha– kaitsevalk, mis moodustatakse võõrvalkude  vastu. Tertsionaalne– nähtus, kui kõrgemat järku struktuurid  võtavadprimaarstruktuuri kuju. Komple...
Bioloogia - Keskkool
115 allalaadimist, 3 arvamust
Bioloogia mõisted gümnaasiumis
12
doc
gaaniline ühend, mis juba väikestes kontsentratsioonides mõjutab organismi ainevahetust ja reguleerib elutalitlusi Biogeneetiline reegel - selgroogsete organismide lootelise arengu seaduspärasus, mille kohaselt ontogeneesi alguses läbitakse liigi fülogeneetiliste eellaste embrüonaalse arengu etappe Bioloogia - teadus, mis uurib elu kõiki ilminguid Bioloogiline surm - organismi elutähtsate talitluste pöördumatu seiskumine Biomolekul - orgaanilise aine molekul, mille moodustumine on seotud organismide elutegevusega Biopolümeer - organismides moodustuv polümeer Biosfäär - kogu Maad ümbritsev, elu sisaldav kiht Biotehnoloogia - rakendusbioloogia haru, mis kasutab organismide elutegevusega seotud protsesse inimestele vajalike ainete tootmiseks Biotõrje - üht liiki isendite arvukuse piiramine teist liiki organismide abil. Rakendatakse eelkõige taimekasvatuses kahjurputukate, aga ka umbrohu tõrjes Blastotsüst - imetajate lootelise arengu varajane staadium, mis vastab alamate selgroogsete põislootele Calvini tsükkel - fotosünteesi pimedusstaadiumi t...
Bioloogia - Keskkool
557 allalaadimist, 15 arvamust
Keemia põhimõisted
6
doc
mool – aine hulga ühik(Avogrado arv aineosakesi) 23. molaarmass – ühe mooli aineoskakeste mass grammides, tähis - M 24. gaasiliste ainete molaarruumala – ühe mooli aine ruumala; V . Gaasidel normaaltingimustel V = 22,4 dm/mol. 25. avogadro arv – loendusühikule mool vastav oskakesr arv, N = 6,02 * 10 26. keemiline side – aatmite- või ioonidevaheline vastasmõju, mis seon nad molekuliks või kristalliks. 27. mittepolaarne keemiline side – 28. polaarne kovalentne keemiline side – 29. iooniline side – ERINIMELISTE laengutega ioonide vaheline keemiline side. 30. metalliline side – keemiline side metallides; tekib metalliaatomite vahel ühiste väliskihielektronide abil. 31. vesinikside – täiendav keemiline side, mille moodustab ühe molekuli negatiivse osalaenguga elektronegatiivse elemendi (F,O,N) aatom teise molekuli positiivse osalaenguga vesinikuaatomiga(võib tekkida ka suurte molekulide erinevate osade vahel) 32. kristall – ko...
Keemia - Keskkool
334 allalaadimist, 11 arvamust
Plastid
13
doc
Neid suure molekulmassiga keemilisi ühendeid nimetatakse polümeerideks ( ka vaikaineteks). Polümeeride molekulid koosnevad suurest arvust ühte või mitut tüüpi korduvatest lülidest. Plastide omadused: • väike tihedus (kerged), • ei vaja viimistlust, • odavad, • suur korrosioonikindlus, • enamikel plastidel ka suur hõõrdetegur, • head dielektrikud, isolaatorid ja heli summutavad omadused, • väike kuumuspüsivus, soojusjuhtivus ja hügroskoopsus, • vananevad ja vananedes kaotavad oma omadused. Plastid jaotatakse: • termoplasts...
- Kutsekool
116 allalaadimist, 4 arvamust
Mõisted
2
doc
rakud.5.koed 6.organid-kindla ül kudede kogu nt süda maks jne 7.organsüsteemid ehkelundkonnad 8.organism.9.populatsioon 10.liigid-sarnase ehituse,geneetika,ja talitusega org 11.ökosüsteem Loodusteadus-uurib elus ja eluta loodust Kõik elus organismid koosnevad orgaanilistest ainetest- biomolekulid ,bioaktiivsed ained-hormoonid,ensüümid, vitamiinid,sahhariidid-süsinik,vesinik ja hapnik,mono- sahhariidid Riboos-rna koostises Desoksüroos-dna koostises olev aine Polümeerid-ehituslikud üksused Tärklis-mugulates Tselluloos-taimeraku kestades Kitiin-seente ja puude rakkudes. Glükogeen-varuaine maksas Sahhariidide funktsioonid- Energeetiline,struktuurne,ligimeelitav,kaitsev,toitev funktsioon Valgud Valkude töös seisneb elu! 500 000 erinevat valku inimeses Valgud on polümeerid mille koostiseks on aminohapped Valkude struktuur- Esimese,teise,kolmanda,neljanda järgu struktuur Valkude denaturatsioon-valkude kõrgemat järku struktuuride lagnm Valkude renaturatsioon-kõrgemat järku struktuuride taastumi...
Keemia - Põhikool
44 allalaadimist, 1 arvamus
Rasvad-valgud
1
doc
Küllastunud rasvhapped – ei sisalda kaksiksidemeid ehk C = C sidemeid. Küllastumata rasvhapped - jagatakse vastavalt kaksiksidemete arvule mono- ja polüküllastamata rasvhapeteks. Asendamatu rasvhape – küllastumata rasvhape, mida organism ei suuda ise sünteesida. Detergent – sünteetilises pesemisvahendis kasutatav pindaktiivne aine. Seep – Aminohape – aminorühmaga asendatud karboksüülhape. Kodeeritav aminohape – üks neist kahekümnest aminohappest, millest organismid ehitavad valkusid. Asendamatu aminohape – valkude ehitamiseks tarvitatav aminohape, mida organism ei suuda ise sünteesida. Peptiidside – nimetus, mis tähistab amiidi tüüp rühma alfa-aminohapete jääkidest m...
Keemia - Keskkool
117 allalaadimist, 2 arvamust
Juhid-pooljuhid ja dielektrikud
0
DOC
Küllastunud rasvhapped – ei sisalda kaksiksidemeid ehk C = C sidemeid. Küllastumata rasvhapped - jagatakse vastavalt kaksiksidemete arvule mono- ja polüküllastamata rasvhapeteks. Asendamatu rasvhape – küllastumata rasvhape, mida organism ei suuda ise sünteesida. Detergent – sünteetilises pesemisvahendis kasutatav pindaktiivne aine. Seep – Aminohape – aminorühmaga asendatud karboksüülhape. Kodeeritav aminohape – üks neist kahekümnest aminohappest, millest organismid ehitavad valkusid. Asendamatu aminohape – valkude ehitamiseks tarvitatav aminohape, mida organism ei suuda ise sünteesida. Peptiidside – nimetus, mis tähistab amiidi tüüp rühma alfa-aminohapete jääkidest m...
Elektrotehnika - Kutsekool
143 allalaadimist, 1 arvamus
Arvestused 12-kl
11
doc
3 VALGUD..............................................................................................................4 POLÜMEERID ....................................................................................................5 AMINOHAPPED................................................................................................. 8 ESTRID.................................................................................................................9 RASVAD............................................................................................................ 10...
Keemia - Keskkool
121 allalaadimist, 2 arvamust
Ehitusmaterjalid - KT nr 2
4
doc
11-klassi arvestus
9
doc
Nukleofiil, elektrofiil – Nukleofiil : (neg.laeng, omab vaba elektronipaari, armastab tühja orbitaali, omab nukleofiilsustsentrit) Elektrofiil : (pos. laeng, omab tühja orbitaali, armastab elektrone, omab elektrofiilsus tsentrit) H+ -elektrofiil, :NH3 – nukleofiil, BCl3-elektrofiil , :OH- -nukleofiil Elektrofiil ei ühine elektrofiiliga ega nukleofiil nukleofiiliga. Igas ühendis mis sisaldab polaarset kovalentset sidet võib eristada nukleofiilsus ja elektrofiilsus tsentrit. CH3-CH2d+-Cld- Võrdled elemente, kumb paremal sel miinus, tõmbab tugevamini. Nukleofiilne asendusreaktsioon – on iseloomulik kui halogeeniühend reageerib:1)leelisega 2)alkoholaadiga 3)ammoniaagiga 4)tsüaniiidiga 5)amiiniga. Seal reaktsioonis 1)ründav osake on nukleofiil. 2) Tugevam nukleofiil tõrjub nõrgema nukleofiili välja. 3) Lahkuv rühm eraldub nukleofiilina. Tugevad nukleofiilid ( :OH-, :OR- alkoholaad, :CN- tsüaniid, :NH2 ) Nõrgad nukleofiili...
Keemia - Keskkool
374 allalaadimist, 7 arvamust
Looduslikud ja tehismaterjalid
2
doc
Keemia - Põhikool
87 allalaadimist, 3 arvamust
Polümeerid - nende olemus ja kasutamine
3
doc
Polümeeridel on väga pikad molekulid. Neil on ülimalt suur molaarmass (üle tuhande). Polümeere liigitatakse tehispolümeerideks ja biopolümeerideks. Biopolümeerid on polümeerid, mis on tekkinud looduslikult. Inimese puhul on nendeks näiteks luud ja juuksed. Tehispolümeerid on toodetud tehislikult. Nende hulka kuuluvad kõikvõimalikud plast...
Keemia - Keskkool
197 allalaadimist, 8 arvamust
Raku keemiline koostis
2
docx
Kokkuvõte koos peamiste mõistetega.
Bioloogia - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
Organismide koostis-orgaanilised ja anorgaanilised ained-DNA ja RNA võrdlus
6
doc
Bioaktiivsed ained on orgaaniliste ühendite eri klassidesse kuuluvad ühendid. Bioaktiivsed ained mõjutavad juba väikestes kontsentratsioonides organismide ainevahetust ja elutalitlust. Põhilised bioaktiivsed ained on ensüümid, vitamiinid ja hormoonid. Enamik neist kuuluvad valkude ja lipiidide hulka, kuid on ka teisi. Näiteks antibiootikumid ja mürkained. Sahhariidid ehk süsivesikud koosnevad süsinikust, vesinikust ja hapnikust. Sahhariidid jaotatakse liht-, oligo-, ja polüsahhariidideks. Kuna liht-, ja oligosahhariidid on enamasti magusad nimetatakse neid ka suhkruteks. Monosahhariidid ehk lihtsuhkrud on madalmolekulaarsed orgaanilised ühendid, milles süsiniku arv on kolmest kuueni. Olulisimad monosahhariidid on riboos ja deoksüriboos. Nad kuuluvad nukleiin hapete koostisesse.(riboosi jäägid esinevad ribonukleiinhappe (RNA) ja desoksüriboosi jäägid desoksüribonukleiinhappe (DNA) ehituses. (riboos ja desoksüriboos on viiesüsinikulised). Looduses on olulised glükoos (viinamarjasuhkur) ja fruktoos (puuvilj...
Bioloogia - Keskkool
209 allalaadimist, 8 arvamust
Labortöö polümeermaterjalid
4
doc
Mille poolest erinevad polümeerisatsiooni (PM) ja polükondensatsiooni (PK) protsessid? Student Response Feedback A. erinevad temperatuurid B. erinev seadmistik C. erinev surve D. PM-kasvab makromolekul, PK- kasvab makromolekul ja eralduvad gaasid Score: 10/10 2. Millest koosnevad orgaanilised polümeerid? Student Response Feedback A. karbiididest B. süsivesinikest C. süsinikust D. hapnikust Score: 10/10 3. Milline on enamiku plastide tihed...
Süsivesinik
1
docx
Polümeer - keemiline ühend, mille molekul koosneb paljudest kovalentsete sidemetega seotud korduvatest struktuuriühikutest. Kaksikside – keemiline side, kus on ühinenud 2 elektronpaari. Kolmikside - on keemiline side, kus on ühinenud kolm elektronpaari. Üksikside - ühendis süsiniku aatomi ja teise süsiniku aatomi või muu elemendi vahel. Alkaan - (vahel ka parafiin) süsiniku ja vesiniku ühend, mille molekulides süsiniku aatomid on omavahel seotud kovalentse üksiksidemega. Süsinikahel - üksteisega vahetult seotud süsinikuaatomites...
Keemia - Põhikool
58 allalaadimist, 0 arvamust
Bioloogia materjal
2
rtf
Neid jaotatakase sisalduse järgi organismis. Eelistatud on mittemetallid ja väikese tuumalaenguga elemendid organismide koostises. Vee molekuli bioloogiliselt tähtsad omadused: 1)polaarne-vee hea lahustumisvõime 2)vesiniksidemete moodustamine 3)suur soojusmahtuvus 4)hea soojusjuhtivus Vee ülesanded rakus: 1)kui lahusti 2)kui reaktsioonikeskkond 3)kui lähteaine 4)kui reaktsiooni lõpp saadus 5)kui soojusregulaator 6)hüdrolüüs Katioonide ülesanded: K, Na- närviimpulsi moodustamine NH4- eraldub valkude ja teiste lämmastikku sisaldavate ühendite lagunemise käigus Ca- annab luudele tugevust Mg- on seotud nukleiinhapetega(DNA ja RNA) ; taimedes kuulub rohelise pigmendi klorofülli koostisesse Fe- esinevad pun...
Bioloogia - Keskkool
44 allalaadimist, 0 arvamust
Plastmassid ja polümeerid-referaat
10
doc
D.klass 2009/2010 õppeaasta 1 Sisukord 1. Plastmassid.............................................................. lk 3 Plastmasside ja polümeeride erinevad liigid ja nende kasutamine lk 4 2. Polümeerid - Polümeeride olemus ja nende tähtsus meie elus.. lk 5 3. Kasutatud kirjandus...
Keemia - Põhikool
125 allalaadimist, 4 arvamust
Materjaliõpetuse küsimuste vastused
10
doc
kõik tähtsamad materjaliõpetuse teemad lühikonspektina
- Kutsekool
91 allalaadimist, 0 arvamust
Laboritöö nr-8 Polümeermaterjalid
4
doc
Mille poolest erinevad polümeerisatsiooni (PM) ja polükondensatsiooni (PK) protsessid? Student Response Feedback A. erinev seadmistik B. erinev surve C. erinevad temperatuurid D. PM-kasvab makromolekul, PK- kasvab makromolekul ja eralduvad gaasid Score: 10/10 2. Mille poolest erinevad karboahelaga ja heteroahelaga polümeeride molekulide ehitus? Student Response Feedback A. karboahelaga CmHn, heteroahelaga CmHn+metall B. karboahelaga-CW, heteroahelaga-...