Pedagoogilise psühholoogia kokkuvõte - sarnased materjalid

käit, arve, motivatsioon, õppimine, õppemeetod, taju, raskus, õpimotivatsioon, emotsioonid, kognitiivne, diskussioon, kodutööd, ootus, ülekanne, rühmatöö, informatsioon, kujutlus, õppematerjal, tempo, skeemid, kordamine, motiiv, hierarhia, lookus, kognitsioon, bandura, meetodid, õpetamine, algaja, mõtlemisvõime, maslow, baas, ajurünnak
17
...ks parim, kui õpilased õpiksid seda, mis õpetaja neile õppida annab, mis tähendaks seda, et õppimine oleks eesmärgipärane ja teadlik ning kindlustaks õigete teadmiste õppimise. Kahjuks ei ole see nii ja ka kõige sihipärasema õppimisega kaasneb tahtmatu õppimine, millel ei pruugi olla mingit seost õpitavaga. Kui õpilasele ei lähe mõni õppeaine korda, võib õpilane selle pealiskaudselt küll ära õppida, kuid ta jätab meelde hoopis õpetaja käitumise ja negatiivse emotsiooni küsitlemisega (Krull, 2001). Krull (2001) märkis, et „tahtlikus õppimises valdavad semantilise mälu kujunemise protsessid“ (lk 241). Semantiline mälu on mäluliik, mis sisaldab faktiteadmisi maailma kohta ja mis ei ole seotud isiklike mälestustega (Allik, Ra...
Märksõnad: kognitiiv, õppimisteooria, informatsioon, õppimisteooriad, krull, kognitiivsed õppimisteooriad, õppimine, taju, tunnetusprotsess, piaget, skeemid
Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
95 allalaadimist, 1 arvamus
14
TARTU ÜLIKOOL Usuteaduskond Kätlin Liimets Kognitiiv-informatsiooniliste õppimisteooriate üldiseloomustus. Informatsiooni töötlemine ja säilitamine erinevates mälustruktuurides. Metakognitsioon ja selle roll mõtlemises. Referaat Juhendaja: Ingrid Raudsepp Tartu 2012 Sisukord 1. Kognitiiv-informatsiooniliste õppimisteooriate üldiseloomustus...........................................3 2. Informatsiooni töötlemine ja säilitamine erinevates mälustruktuurides................................. 5 ...
Märksõnad: informatsioon, psühholoogia, kognitiiv, krull, edgar, käsiraamat, tartu ülikool, õppimisteooria, skeemid, õppimine, taju, metakognitsioon, püsimälu
Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
52 allalaadimist, 0 arvamust
19
... alluvad ööpäevatsüklile, milles kõige olulisem on päevase ärkveloleku ja une vaheldumine 2. Nälg ja söömine- nii keha kui ka vaim vajavad energiat, et normaalselt toimida. 3. Janu ja joomine 4. Suguiha ja seksuaalsuhted- Inimese seksuaalmotivatsioon, mille bioloogiline otstarve seisneb oma geenide säilitamises järglaskonnas ja seeläbi liigi säilitamises. 5. Sõltuvus uimastitest Kultuuriline motivatsioon ? Enesele suunatud ehk arengumotivatsioon. ? Teiste inimestega suhete loomisele ja säilitamisele suunatu ehk sotsiaal-kultuurilised motivatsioonid Arengumotivatsioon On püüdluste kogum iseenda võimete, oskuste ja iseenese ning oma suhete paremaks muutmiseks. Näiteks; ? U...
Märksõnad: motivatsioon, motiiv, uudishimu, organism, psühholoog, janu, tasakaaluseisund, bioloogilineine motivatsioon, saavutusvajadus, tunnetuslik
Psühholoogia - Sisekaitseakadeemia
37 allalaadimist, 0 arvamust
10
................................................. 4 3.Sensoorne register.................................................................................................................... 5 4.Lühiajaline mälu........................................................................................................................ 5 4.1.Õppimise tõhustamine........................................................................................................ 6 5.Pikaajaline mälu........................................................................................................................ 6 5.1.Semantiline ja episoodiline mälu........................................................................................ 7 5.2.Skeemid............................................
Märksõnad: informatsioon, skeemid, kognitiiv, metakognitsioon, psühholoogia, õppimisteooria, semantiline, episoodiline, episoodiline mälu, pikaajaline mälu
Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
53 allalaadimist, 1 arvamus
16
...alati kas tugevama poole domineerimist või jõudude tasakaalu. Selles sisaldub varjatud pinge, millest küpseb uus konflikt (võitlus rõhutute ja rõhujate vahel). Konflikti põhjusena nähakse eraomandust, võimusuhteid, ebavõrdsust. Ühiskonnas valitseb klassistruktuur, inimeste toimimine on mõjutatud klassiteadvusest. 3. Sotsiaalse side tekkimise etapid 1. RUUMILINE KONTAKT - inimeste vahetu või kaudne kokkupuude, mis võimaldab teada saada üksteise omadustest 2. PSÜÜHILINE KONTAKT - huvi tekkimine teise inimese mingite omaduste vastu, vastastikuse huvi tekkimine 3. SOTSIAALNE KONTAKT - ühepoolse või vastastikuse huvi alusel asuvad inimesed vahetama esemeid ja tähendusi 4. SOTSIAALNE TOIMING - teadlik tegevusakt, mille eesmärgiks on muuta teis(t)e in...
Märksõnad: funkts, mobiilsus, organisatsioon, konflikt, institutsioon, funktsioon, weberoimimine, solidaarsus, eliit, haridusootmisviis, suhe, ratsionaalne, asend
Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
204 allalaadimist, 3 arvamust
4
EELKOOLIPEDAGOOGIA MÕISTED EKSAMIKS Pedagoogika teadus inimese kasvatamisest ja õpetamisest tema ealise arengu erinevatel etappidel Pedagoogika teaduse uurimisaineks on isiksuse kasvatusprotsess haridus areng ja väljakujunemine Kasvatus tingimuste teadlik muutmine et toimuks kasvamine paremini Laiemas tähenduses kasvatus on isiksuse arengu toetamine selle suunamine Kasvatus lähtub sellest et lapses toimus iseregulatsioon ja seda tuleb toetada Kasvatus on lapse kasvamise toetamine...
Märksõnad: haridus, õpetamine, õppekava, normid, kooliiga, sapiens, kehaline, sotsiaalne keskkond, pedagoogiline, eneseharidus, eetiline, didaktika, matemaatika
Haridus - Tallinna Ülikool
95 allalaadimist, 0 arvamust
13
...i on kärsitus hoopiski ootusärevus (ütleme, enne  armastatuga   kohtumist).   Vastavalt   mõnede   psühholoogide   arvamusele,   haarab   niisugune  tõlgendusprotsess  meid  alati,   kui  tunneme   mingit   emotsiooni  (Schlachter   ja   Singer,   1962;  Mandler,   1975,   1984).   Seades   nende   vaated   silmade   ette,   alustame   vaidlust   mõningate  varasemate emotsiooniteooriate seisukohtadega. James­Lange teooria Emotsioonide teema on hämmingut tekitanud juba mitme põlvkonna uurijates. Psüholoogid ja  bioloogid   on   saavutanud   mõnevõrra   mõistuspärast   edu   emotsionaalsete   seisundite  objektiivsuse ning nende kehaliste ilmingute uurimisel; näideteks võib tuua hir...
Märksõnad: emotsioon, koge, emotsioonid, näoilme, erutus, tunnetuslik, reaktsioon, singer, gleitman, kurbus, näitleja, kahetsus, rõõm, atributsiooniteooria, ekman
Psühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
252 allalaadimist, 3 arvamust
7
...ta küsimusi, Read- loe, Reflekt- mõtle, Recite- arutle ja meenuta ning Review- korda üle. (Krull 2000: 371) PQ4R-i meetod aitab arendada järgmisi õpioskusi (Weinsteini ja Mayeri näitel): kordamis- ehk meeldejätmisoskus (suutlikkus hoida informatsiooni alal lühiajalises mälus), arendus-ehk seostamisoskus (suutlikkus luua uue ja juba tuntu seosed), organiseerimisoskus (võime integreerida uut informatsiooni juba olemasolevate teadmiste ja oskustega), monitooroskused ( suutlikkus arendada õppimisel oma metagognitiivset teadvust, st teadvustada kogu õpitegevust), emotsionaalse kohanemise oskused (hõlmavad õpioskusi, mida on vaja selleks, et motivatsiooni alal hoida). (Krull 2000: 369-370) Andersoni jt (2001) klassifikatsiooni tähenduses aitab PQ4R mudeli jär...
Märksõnad: krull, pq4r, lühend, märkmete tegemine, loetelud, edgar, mõistetav, tartu ülikool, kognitiiv, õppimine, käsiraamat, psühholoogia, lühikokkuvõtte
Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
18 allalaadimist, 0 arvamust
15
...ba korvi. Poisi nägu oli küll tuttav, kuid Annel ei tulnud ta nimi meelde. Siiri oli suur tüdruk, kuid ometi kartis ta pimedust. Vello surus maha soovi telerit vaadata ja hakkas õppima kontrolltööks – kõigis nendes näidetes on mitmeid psüühilisi nähtusi: taju, mälu, tundmus ja tahe. Joonisel (Lisa 1) selgub, et psüühilised nähtused jagunevad kolmeks alaliigiks: psüühilised protsessid, psüühilised seisundid ja psüühilised omadused. Psüühilised protsessid on: aisting, taju, mälu, mõtlemine, fantaasia, tundmused ja tahe. Psüühiliste seisundite alla kuuluvad sellised pikemaajalised psüühilised nähtused nagu ärritatus, hajameelsus, rahulolu, tähelepanelikkus ja väsimus. Psüühilised omadused on veelgi pikema kestusega, nad on inimesel...
Märksõnad: psühholoogia, psüühilised, testid, tegur, eksperiment, taju, informatsioon, muutuja, motivatsiooniprotsessid, kesknärvisüsteem, tunnetusprotsessid
Psühholoogia - Tartu Ülikool
144 allalaadimist, 2 arvamust
53
...isel ehk mõjukamad on olnud: • Biheiviorism • Geštaltpsühholoogia • Psühhoanalüüs(sh freudism) • Humanistlik psühholoogia • Kognitiivne psühholoogia ...ja nende arendused. Teaduslikult usaldusväärsemaid teadmisi on nendest pakkunud biheiviorism, geštaltpsühholoogia ja kogntiivne psühholoogia kui eksperimentaalsed suunad. Biheiviorism (ing k behaviour-käitumine) on psühholoogia suund, mis rajaneb tingitud reflekside uurimisel füsioloogias ja eksperimentaalpsühholoogia rakendamisel loomade käitumise( eriti õppimise) uurimises. Oluliseks daatumiks 1913.a., kui John B. Watson avaldas artikli , kus psühholoogiat käsitleti teadusena käitumisest. Biheiviorismi järgi on teadusliku psühholoogia aineks inimeste ja loomad...
Märksõnad: psühholoog, psühholoogia, närv, aisting, teadvus, erutus, funkts, ärritus, ajukoor, funktsioon, motiiv, refleks, taju, motivatsioon, refleksi
Psüholoogia - Tallinna Ülikool
428 allalaadimist, 18 arvamust
10
Õppimine 1 Sisukord Mis on õppimine? lk 3 Õppimise mehhanismid lk 4 Mälu osa õppimisel lk 7 Mälu liigid lk 7 Mälu protsessid lk 8 Kasutatud kirjandus lk 10 2 Mis on õppimine? Õppimine on lai mõiste, sest õppimise tulemusena peavad inimese (ka looma) käitumises toimuma muutused. Seda on lihtne segamini ajada omandamisega, mille tähendus on tegelikult palju kitsam ja toetub tihti erinevalt õppimisest ainult mälule. Psühholoogilises tähendus sõn...
Märksõnad: õppimine, stiimul, stiimuli, interferents, meeldejätmine, püsimälu, refleksi, organism, unustamine, müra, psühholoog, kordamine, äratundmine
Psühholoogia - Keskkool
82 allalaadimist, 1 arvamus
17
...tu grupi sotsiaalselt aktsepteeritud, ei mängi rolle, mida grupp ootab ning tal pole sotsiaalselt aktsepteeritud hoiakuid inimese ja sotsiaalse tegevuse kohta ANTISOTSIAALNE KÄITUMINE ALASOTSIAALNE KÕITUMINE Tahtlikult vastupidi kolmes ülal pole veel ära õppinud, mida mida mainitud vallas (sotsiaalselt ühiskond nõuab 3 vallas aktsepteeritud käitumine, rollikäitumine, hoiakud) Antisotsiaalne käitumine kätkeb nii avalikku, kui varjatud käitumist. KURITEGELIK KÄITUMINE – vaade käitumisele legaalsest (õiguslik) vaatevinklist. Ehk seadussätete rikkumine (riiklik tasand). Antisotsiaalne käitumine Proosotsiaalne käitumine Heaolu väheneb ...
Märksõnad: taju, sotsiaalne käitumine, antisotsiaalne käitumine, agressiivsus, imik, kiusaja, müra, kiindumus, interaktsioon, kiusamine, sata
Pedagoogiline suhtlemine - Tartu Ülikool
86 allalaadimist, 0 arvamust
14
...n, N.C. (2005). Juhatus psühholoogiasse. Tallinn, Balti Raamat Butler, G., McManus, F. (2002). Psühholoogia. Põgus sissejuhatus. Tallinn, Kupar Kalat, J.W. (1996). Introduction to psychology. 4th ed. Brooks/Cole Publishing Company. Pacific Grove, USA Tulving, E. (1994). Mälu. Tallinn, Kupar Õppetöö sisu ja ajakava: Loengud/ Teema, sisu lühikirjeldus praktikumid I Ülevaade psühholoogia valdkonda kuuluvatest teemadest. Psühholoogia kujunemine teaduslikuks distsipliiniks – psühholoogiliste teemade käsitlusi eri ajajärkudel. Erinevate perspektiivide ülevaatlik tutvustus. II Psühholoogia meetodid: eksperiment, vaatlus, intervjuu, küsimustikud. III Inimene kui bio...
Märksõnad: närv, psühholoogia, taju, aisting, informatsioon, erutus, närvisüsteem, kõne, bachmann, reaktsioons, psühholoogia alused, stiimul, maruste
Psüholoogia - Tallinna Ülikool
480 allalaadimist, 11 arvamust
5
...eetriline test on reliaabne (püsiv), valiidne (kehtiv), standardiseeritud (testitud paljudega-üldistatud). Vaimsed võimed ennustavad, kui keerukat tööd keegi teeb; isiksus ennustab, millist tööd keegi sel tasandil teeb. Ind erinevuste psüh pärineb 19. ja 20. saj kolmest traditsioonist: sügav usk individualismi, huvi teadvustamatuse ja irratsionaalse vastu isiksuses, mõõdetavuse ja mõõtmise rõhutamine. 19. saj romantism -> rõhutas spontaansust, impulsiivsust, irratsionaalsust kirjanduses, kunstis ja filosoofias. Isiksusepsüh-s avaldus see S. Freudi (1856-1939) töödes. 1914 E Thorndike „Kui miski eksisteerib, siis eksisteerib see teatud koguses, kui see eksisteerib teatud koguses, siis saab seda mõõta“. 1917 Woodworth’s Personal Data Sheet – IQ testide...
Märksõnad: testid, võimekus, teadvus, neurootilisus, sotsiaalsus, psühholoogia, intelligentsus, psühhoanalüüs, freud, konstruktid, mõistmine, data, traditsioon
125 allalaadimist, 7 arvamust
7
...). Seisund, mille puhul lapsel on raskusi keskendumisega ja tavapärastele käitumisreeglitele allumisega. ATH on üks olulisemaid psüühikahäireid lapse- ja noorukieas. See põhjustab märkimisväärseid toimetulekuraskuseid lapse erinevates tegevusvaldkondades, nagu õppimine, suhtlemine täiskasvanute ja eakaaslastega, huvialategevus. ATH kuulub hüperkineetiliste häirete gruppi, mille põhitunnusteks on tähelepanu puudulikkus, motoorne üliaktiivsus ja impulsiivsus. Kui lapsel on ülekaalus üliaktiivsus ja impulsiivsus, siis ta: - on rahutu, kärsitu, nihelev, püsimatu; - lahkub oma kohalt, ei suuda paigal püsida; - ei suuda vaikselt mängida, räägib ja lärmab pidevalt ja häälekalt ning ei suuda mängudes oodata oma korda; - on äärmiselt impulsii...
Märksõnad: tüdrukud, motivatsioon, õppimine, küpsemine, pidev, stiimul, toimetulek, tunnetuslik, taju, puberteet, arengukeskkond, karistus, agressiivsus, imik
Lapse areng - Tallinna Ülikool
83 allalaadimist, 0 arvamust
21
...etodid Need meetodid rajanevad eeldusel et tajutud info on oma olemuselt ja kognitiivselt struktuurilt teistsugune kui verbaalne looming st tekstistruktuur peaks erinema meelde tuletamise ja välja mõtlemise protsessi puhul Isik väidab mälestuste puudumist: mälulüngal peab olema mingi põhjus peatraumaga millele järgneb teadvusekaotus kaasneb mälulünk mis hõlmab ka traumaeelset perioodi „Mälestuste taastamine“ hüpnoosi abil on rakendatav vaid neil juhtudel kui subjektiivselt tajutav mälulünk on põhjustatud psühhotraumast Ei ole tõendeid selle kohta et hüpnoos parandaks mälu olulise informatsiooni meenutamisel või mistahes materjali äratundmisel Hüpnoos võib olla väga kasulik olukordades kus ohvril on ...
Märksõnad: psühholoog, psühholoogia, agressiivsus, vägivald, reaktsioon, psüühikahäire, psühhopaat, kuritegevus, uurimis, kognitiiv, psühhopaatia, intervjuu
Psühholoogia - Tartu Ülikool
120 allalaadimist, 3 arvamust
7
Õppimine ja mälu Tallinn 19.04.09 1 Õppimise psühholoogiline käsitlus Psühholoogiateadus käsitab õppimist märksa laiemalt, kui me seda mõistet tavaelus oleme harjunud lahti mõtestama. Õppimine ei piirdu ainult koolipingis omandatuga, vaid näiteks leiab aset juba ka millegi korduva läbitegemisel vilumuse suurendamisel, sügavatel läbielamistel või pingsal mõtlemisel. Õppimise põhisisuks on sellele vastavalt käitumises suhteliselt püsivaid muutusi põhjus...
Märksõnad: nägemis, nägemismälu, stiimul, õppimine, kuulmismälu, stiimuli, refleksi, psühholoog, matemaatik, müra, matemaatika, saladus, skinnerne
Psühholoogia - Keskkool
82 allalaadimist, 0 arvamust
6
...llised tegurid soodustavad, millised pärsivad mälu ja tähelepanuga seotud protsesse? Mälu pärsivad- ajukahjustus(amneesia), interferents e. vastastikune häirumine,valede taastamistunnuste olemasolu, konteksti mõju. Mälu soodustavad- mõtestatud kordamine,jaotatud õppimine, känkimine,materjali objektiivne ja subjektiivne organiseeritus. Tähelepanu pärsivad- stressorid,müra,ärevus,amfetamiin,nikotiin,alkohol,rahustid,magamatus. Tähelepanu soodustavad- kontsentratsioon, esmasuse printsiip, päevane aeg,intensiivsemad signaalid. 5. Milliste psühholoogiaga seotud teemadega tegelevad rahvusvaheliselt tunnustatud Eestist pärit psühholoogid? Kognitiivpsühholoogia(Endel Tulving) arengupsühholoogia(Jaan Valsiner)isiksuse- ja tajupsühholoogia(Jüri Allik 6. Mi...
Märksõnad: psühholoogia, intelligentsust, emotsioon, sündmus, ärevus, püsiv, motiiv, normid, stress, pinge, operatsioonide, tundmused, alateadvus, tajumine
Psühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
261 allalaadimist, 3 arvamust
18
... Ei ole võrdsed Töötaja on rahul ja ei muuda Töötaja tunneb ennast käitumist ebamugavalt ja võtab midagi ette Kui inimene võrdleb enda vastavat suhet teistega, võib ta teha ühe kolmest järeldusest (Alas 2004: 126): • temale antud tasu ja tema poolt tehtud jõupingutuste vahekord on samasugune kui teistel töötajatel; Motivatsioon ja tööga rahulolu 13 • mõne teise töötaja vahekord on parem kui temal (sama tööd tehes, samasuguse vastutuse ja töötingimuste juures, on teisel töötajal palk kõrgem kui temal); • teise töötaja vahekord on halvem kui temal. Kui inimene tajub, ...
Märksõnad: töötaja, motivatsioon, tööga rahulolu, motiiv, rahulolematus, psühholoog, suhe, faktorid, kiitus, bachmann, herzberg, vadi, faktori teooria
Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
373 allalaadimist, 5 arvamust
34
...vse, motoorse, sotsiaalse ning kõne arendamise ülesasnded. Missugused arenguvaldkonnad on kõigil erivajadustega koolieelikutel rohkem või vähem hälbinud? Tajude areng, kõne. Millised ühised erivajadused on vaja rahuldada kõikidel erivajadustega koolieelikutel? Taju, mälu, mõtlemine, kõne. Mis on varajase sekkumise olemuseks? Põhimõtted on, et lapse arengu kõrvalekaldeid tuleb võimalikult varases eas tähele panna, mida varem seda parem. Millal on vaja märgata lapse erivajadusi? Kui laps ei saa enam hakkama tavarühmas. Millised lülid peavad kindlasti olema varajase sekkumise koostöövõrgustikus? 2 Lapsevanem, psühhiaater, lastearst, erialaarst, psühholoog, eripedagoog lo...
Märksõnad: erivajadus, haridus, autism, eripedagoogika, psühholoog, kuulmislangus, silm, kurtus, lapse areng, lasteaed, malm, sündroom, koerte, lapsevanem, diagnoos
125 allalaadimist, 0 arvamust
7
...a ühte sama tööd. -on sotsiaalne programm, kui puudub tähelepanu, oleme ükskõiksed. -on meie suhete regulaator. Tähelepanu liigid Passiivne – tahtmatu : sõltub ärritajate eripärast Tahteline – eeldab pingutust ja aktiivsust: õppimine, kirjutamine, lugemine.. -häirivad müra, valu, väsimus, magamatus, alkohol. -on nõrgem kella 4-5 ajal nii öösel kui ka päeval. Kõrgpunkt on kella 11-12 ja õhtul kella 20. Inimesel on raske märgata uusi olukorra muutusi, suhtlemisel partneriga muutusi meeleolus. Väljaspoole suunatud tähelepanu on võime panna tähele ümbritsevat. Sissepoole suunatud tähelepanu on avatud suurema info vastuvõtmiseks. Taju ja aistingud -On tegelik pilk maail...
Märksõnad: taju, vestlus, aisting, aistingud, psühholoog, konflikt, lahenda, psühholoogia, intonatsioon, puudutus, erutus, goethe, osapooled, vastuvõtja, valu
Psühholoogia - Keskkool
43 allalaadimist, 2 arvamust
22
... • Füüsiline areng – kuidas erinevad kehastruktuurid „küpsevad“ Nt kasv (pikkus) • Motoorne areng – motoorsete oskuste progresseeruv omandamine Nt kirjaoskus (peenmotoorika) • Kognitiivne areng – taju, keel ja kõne, mälu Nt lühimälu – intellektuaalsete funktsioonide kasv • Sotsiaalne areng – muutus viisides, kuidas suheldakse teistega, tuleb arvestada kõike eelnevat I II 1) Imik (kuni 1 e.a) 1) Viljastumine 2) Väikelaps (1-3) 2) Sünd (1/1,5 (kõnd)) 3) Mudilane (3-5) 3) Väikelaps (1-3...
Märksõnad: psühholoog, psühholoogia, arengupsühholoogia, intelligentsus, rasedus, suhe, rakk, kromosoom, taju, haridus, refleks, vaatlus, kiindumus, meta, puudutus
Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
169 allalaadimist, 7 arvamust
19
...pp 1992 põhikooli õppekava 1993 keskkooli õppekava(pigem sisukirjeldused kui päris õppekavad) TPÜ Haridusuuringute Instituut ja HM ainenõukogud 1994 õppekavaprojekt (õppekava pandi üldhääletusele) 1996 Eesti põhi- ja keskhariduse riiklik õppekava (rakendus kolme aasta jooksul kooliastmeti) 2002 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava “Curriculum tüüpi” õppekava (2006/7 oleks pidanud tulema uus õppekava.) 2010 Põhikooli riiklik õppekava, Gümnaasiumi riiklik õppekava Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava Vabariigi Valitsuse 25. Jaan 2002.a. määrus nr 56 Vabariigi Valitsuse 28. Jaan 2010.a. määrus nr 14 RÕK-i alusel koostab iga kool oma õppekava RÕK koosneb: • üldosast( lähtealus, eesmärgid, kohustuslikud ained, õppekoraldus, ...
Märksõnad: õppekava, klassijuhataja, haridus, lapsevanem, vestlus, arenguvestlus, õppekavad, dokument, karistus, siga, eetika, pädevus, ootused, koolile, part
32
... avaldub produktiivse mõtlemise võimes, oskuses edukalt jõuda ülesannete lahendustele, samuti oskuses rakendada oma teadmisi ja vilumusi ümbrusega edukal kohanemisel. Intelligentsus isiksuse omadusena on lahutamatult seotud kognitiivse arenguga, s.o tähelepanu, mälu, mõtlemise, tegevuse kavandamise ja probleemide lahendamisega. Laias tähenduses kuuluvad kognitiivsete protsesside hulka ka sotsiaalsed kognitsioonid ehk teistest inimestest ja nende käitumisest arusaamine ning keelelised ja kommunikatiivsed võimed.Tänapäevased uuringud näitavad, et madala intelligentsuse ja kuritegeliku käitumise vahel on selge ja stabiilne seos. See tähendab, et kui võtta ühte gruppi kõik kurjategijad ja võrrelda seda mittekurjategijatega, saaksime resultaadi, mille ...
Märksõnad: intelligents, intelligentsus, kurjategija, psühholoog, kriminaal, psühholoogia, uuring, testid, võimekus, programmi, andekus, binet, populatsioon
Psühholoogia - Tartu Ülikool
404 allalaadimist, 10 arvamust
56
...itiline pilk selle suhtes, kuidas teised hindavad mind, korrigeerimine positiivse enesehinnangu suunas (peeglit tuleb korrigeerida). Mina (self) – eneseteadvuse väljendus, see, millega inimene ennast samastab Mina ja roll. Roll kui ühiskonnas väljakujunenud käitumismudel, mis on põlvest-põlve edasi antavad ja aktsepteeritavad (laps, üliõpilane, kaitseliitlanee). Roll on käitumisreeglite kogum. Rollieeskirjad, rolliootused, rollikonfliktid. Rolliväline käitumine. Rollikonflikt – inimese poolt täidetavad rollid ei sobi omavahel või ootustega kokku. Nt lähen arsti juurde, kõhu peal on punane laik, siis vaadatakse seda AGA kuid kui tuleb õhtul ukse taha ja ütleb, et vaatame, siis natuke veider. Keemiatehase juht ja emaksolemine korraga. Mina kompone...
Märksõnad: suhe, taju, psühholoog, enesehinnang, armastus, psühholoogia, self, identiteet, hoiakud, eneseteadvus, subjekt, social, emotsioon, käsitlus, dissonants
Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
272 allalaadimist, 10 arvamust
10
...Inimene on oma olevuselt positiivne, loov ja taotleb arengut. Kognitiivne ehk Jean Piaget Uuritakse info vaimset töötlemist, teadmiste tunnetuspsühholoog Endel Tulvik omandamist, info säilitamist mälus ja selle a Lev Võgotski kasutamist. Ulric Neisser Psühhobioloogia Roger Sperry Inimkäitumist seletatakse, kui ajust toimuvate Eric Kandel keemiliste ja bioloogiliste protsesside tulemust. 5) Psühholoogia harud ja millega neis tegeldakse Teoreetilised harud Rakenduslikud harud Üldpsühholoogia-uurib terve Koolipsühholoogia; Nõustamispsühholoogia in...
Märksõnad: psühholoogia, teadvus, taju, emotsioon, retseptor, emotsioonid, reaktsioon, erik, refleks, närvisüsteem, erutus, seisundid, tool, lima, eneseteadvus
Psühholoogia - Keskkool
13 allalaadimist, 0 arvamust
5
Tähtsamaid mõtteid Eeva Hujala raamatust „Uuenev alusharidus“ Eelõpetuse teooriast praktikasse: Pedagoogiline teadlikkus eelõpetuse arengu alusena: Probleemiks tänapäeval on pedagoogilise teadlikkuse süvendamine Pedagoogilise teadlikkuse struktuur eelõpetuses: 1 Teoreetiline teadlikkus – teadmine lapsepõlvest ja lapsepõlves õppimist puudutavatest teoreetilistest nägemustest ja uurimustest 2 Kontekstuaalne teadlikkus – teadmine laste ja lapsevanemate ühisest igapäevaelu tegel...
Märksõnad: vaatlemine, õppimine, alusharidus, õppekava, teadlikkus, õpetamine, meetodid, vaatlus, suhtlemine, piaget, pidev, motivatsioon, õpetaja roll
Eelkoolipedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
156 allalaadimist, 8 arvamust
9
Tartu Kunstigümnaasium Psühholoogia 10.b klass Õppimine ja mälu Referaat Tartu 2009 Sisukord 1. Õppimine 3 2. Õppimise mehhanismid 3 3. Mälu 4 4. Mälu liigid 6 5. Mäluhäired 7 6. Kokkuvõte 8 7. Kasutatud kirjandus 9 2 1. Õppimine Õppimine on protsess, mille käigus kujunevad kogemuse vahendusel suhteliselt püsiv...
Märksõnad: õppimine, amneesia, stiimul, meeldejätmine, interferents, kordamine, refleksi, unustamine, psühholoog, müra, känkimine, psühholoogia, mälulünk
Psühholoogia - Keskkool
31 allalaadimist, 0 arvamust
19
...ad olla erinevad verbaalsed väljenduslaadid Reality Monitoring RM tüüpi meetodid Need meetodid rajanevad eeldusel et tajutud info on oma olemuselt ja kognitiivselt struktuurilt teistsugune kui verbaalne looming Isik väidab mälestuste puudumist: mälulüngal peab olema mingi põhjus peatraumaga millele järgneb teadvusekaotus kaasneb mälulünk mis hõlmab ka traumaeelset perioodi „Mälestuste taastamine“ hüpnoosi abil on rakendatav vaid neil juhtudel kui subjektiivselt tajutav mälulünk on põhjustatud psühhotraumast Neuropsühholoogiline analüüs võimaldab hinnata kas inimese poolt esitatav mälestuste puudumine või mälestuste lünklikkus põhimõtteliselt võis esineda ning kas inimese kognitiivsete funktsioonide tase võimal...
Märksõnad: psühholoog, psühholoogia, vägivald, agressiivsus, reaktsioon, psüühikahäire, kohtupsühholoogia, psühhopaat, kognitiiv, püsiv, psychology, alan
Psühholoogia - Tartu Ülikool
91 allalaadimist, 0 arvamust
3
...lemas vaid üks asi, milles ei saa kahelda - see on inimese võime kahelda. (kesk) Kant: temast sai alguse arutlus, mis inimese psüühikas on päritav, mis õpitav (pärilikkus- keskkond probleem) Hamilton: mitu objekti mahub korraga teadvusse (sellest tuleneb lühiajalise mälu maht 7+/- 2). Weber: uuris inimese võimet eristada raskusi Fechner: sõnastas psühhofüüsika seaduse (kuidas tajumulje tugevus sõltub stiimuli intensiivsusest). Oluline, kuna näitas, et füüsiliste ja vaimsete suuruste vahel eksisteerib kindel seaduspärasus Wundt: lõi Saksamaal Leipzigis esimese laboratooriumi psüühiliste nähtuste uurimiseks. Kraepelin: Galton: pani aluse vaimsete võimete testimisele. 4) 1879 - teadusliku psühholoogia tinglik sünniaasta. Siis lõi Wilhelm Wund...
Märksõnad: psühholoogia, närvisüsteem, vaatlus, eksperiment, refleks, õppimine, testid, kognitiivne, evolutsioon, uuring, uurimismeetod, neuron, wundt
Psühholoogia - Keskkool
19 allalaadimist, 0 arvamust
28
Märksõnad: taju, piaget, imik, kognitiivne, testid, kognitiivne areng, käitumishäire, vaatlus, intelligentsus, reaktsioon, arenguhäired, käitumishäired
Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
166 allalaadimist, 1 arvamus
3
Märksõnad: kognitiiv, psühholoog, psühholoogia, motivatsioon, piaget, kognitiivne, operatsioonide, informatsioon, ootus, õppimine, skeemid, kognitiivne areng
Psühholoogia - Keskkool
47 allalaadimist, 2 arvamust
18
...emad pooled peaksid maha istuma ja esmalt omaette mõtlema ning seejärel koos maha istuma ja probleemi sõnastama Seejärel tuleb keskenduda probleemile mitte teisele inimesele siis on võitluse asemel koostöö Aksepteerin et eriarvamusele jäämine on normaalne Mälu protsessid mnemotehnilised võtted Mälu lliigid mäluhäired Mälu protsessid on meeldejätmine meelespidamine ja meeldetuletamine Need on omavahel tihedalt seotud osaliselt kattuvad ning üksteisest üleminevad ühtse mälutegevuse komponendid Meeldejätmine informatsiooni omandamine ehk meeldejätmine Teadlik ja tahtmatu meeldejätmine Teatud juhtudel võib materjal meelde jääda iseenesest ilma sihipärase soovita Niivisi omandatakse väga palju informatsiooni ning sagel...
Märksõnad: lahend, partner, suhe, stress, intelligents, intelligentsus, armastus, taju, enesehinnang, informatsioon, amneesia, superego, lahutus, organism, testid
Psühholoogia - Keskkool
65 allalaadimist, 2 arvamust
12
...osa süsteemist, mille ülesandeks on luua side vanema ja lapse vahel • seostatakse sotsiaalsete stiimulitega, vallandub kergemini reaktsioonina tuttavale inimesele Sotsiaalne naeratus: • u 3kuuselt • vastastikusus • sotsiaalne kaaslane Imprinting - õppimine, mis toimub väga varases eas ja on aluseks lapse kiindumusele emasse Seotus – võime luua keskendunud, püsivaid ja emotsionaalselt tähenduslikke suhteid oluliste teistega (mõjutatud sotsiokultuurilise konteksti poolt) 5 Maccoby (1980): imik otsib lähedust esmase hooldajaga, esmasest hooldajast lahutamisel tekib distress, samuti rõõmustamine taaskohtumisel. Pidevalt on oluline hooldaja reak...
Märksõnad: taju, imik, sotsiaalse, imiku, piaget, võimekus, reaktsioon, täisiga, kognitiivne, vastsündinu, tajutud, emotsioonid, nali, kõne areng, estid
87 allalaadimist, 2 arvamust
36
...lgivad enese käitumist ja teiste oma ning tuletavad vaadeldud käitumise tagajärgedest reeglid, millele allutada oma edasine tegevus o Hinnang õppimisteooriatele- palju praktilisi rakendusi, kuid ei seleta selliseid keerukaid käitumisi, nagu keele õppimine, millised põhinevad kaasasündinud vaimsetel mehhanismidel. Tunnetuslikud teooriad. Käsitlevad mõistust aktiivse ja erksana, mis on varustatud kaasasündinud struktuuridega info töötlemiseks ja organiseerimiseks. o Jean Piaget(1896-1980). Prantsuse-shveitsi psühholoog. o Tema kognitiivse (tunnetusliku ) arengu teooria põhineb bioloogilisel mudelil ja kirjeldab kvalitatiivseid erinevusi väikelaste, laste ja täiskasvanute mõtlemises. ...
Märksõnad: psühholoog, taju, psühholoogia, suhe, faas, moraal, organism, piaget, loomus, refleks, tunnetuslik, fantaasia, põlv, vastsündinu, imik, struktuurid
16
... keskkonna poolt. (6) Bandura sotsiaalse õppimise teooria postuleerib, et inimesed õpivad vaatluse, imiteerimise ja modelleerimise kaudu. Seda teooriat nimetatakse sageli sillaks käitumuslike ja kognitiivsete õppimisteooriate vahel, sest see hõlmab tähelepanu, mälu ja motivatsiooni. (5) 9 Inimesed õpivad teiste käitumise ning nende tegude tagajärgede jälgimise kaudu. „Enamus käitumisreeglitest õpitakse vaatluse läbi remodelleerides: teiste jälgimise abil formeerub idee, kuidas teostada uusi tegevusi ning hilisemates olukordades elu jooksul see kodeeritud informatsioon toimib tegevusjuhisena“(Bandura). Sotsiaalse õppimise teoora s...
Märksõnad: moraal, sport, eetika, piaget, mängija, bandura, treener, learning, saavutus, kontseptsioon, moraalne, arengu teooria, informatsioon, sportlane, hoiakud
Psühholoogia - Tartu Ülikool
31 allalaadimist, 1 arvamus
167
...mine relatiivsusele – kasutab kontekstist sõltuvuse ideed oma elus. Teeb valikuid oma sisemiste väärtuste kohaselt, arvestades ka teistega. Psühholoogia kui psüühika uurimine Psüühika on: • psüühilised protsessid: aisting, taju, mälu mõtlemine, keel, kõne, emotsioonid, käitumise juhtimine • koos avalduva käitumisega. Psüühika on otseselt seotud närvisüsteemi tööga, eriti ajus toimuvaga • Aju koosneb 20 miljardist kuni triljonist närvirakust • Närvirakkude vahel moodustub võrgustik, mis koosneb 1000 000 000 000 000 kvadrillionist ühendusest • Aju on üks keerukamaid asju maailmas Psüühika eesmärk • Psüühika eesmärk – maailmast tervikpildi loomine, ümbritsev...
Märksõnad: taju, psühholoogia, partner, stress, emotsioon, konflikt, intelligentsus, teadvus, suhe, mehhanismid, situatsioon, emotsioonid, tajumine, vestlus, kiindumus
Psühholoogia - Kutsekool
93 allalaadimist, 1 arvamus
15
...saab alguse 4-5 elukuu)- esimesed katsed ennast sümbiootilisest sulamist eristada. Tekib see, et imik hakkab võrdlema ema teiste inimestega. Psühholoogiline sünd (MINA looma hakkamine). 2. Harjutamine (saab alguse 7-10 elukuu)- aktiivse liikumise õppimine, tekib autonoomia tunne, ta saab ennast iseseisvalt emast eraldada kehaliselt. 3. Lähenemine (saab alguse 16-19 elukuu)- nüüd laps tajub selgemine oma eraldiolekut emast, seetõttu tekib tugev eraldatuse ärevus ja algab tervikliku mina kujunemine ja soo-identsuse kujunemine. 4. Emotsionaalse objekti konstantsus ja individuaalsus (algus u 30 elukuud)- püsivn individuaalsustunne ja mina- konseptsioon. Emotsionaalne obje...
Märksõnad: seks, psühholoogia, rakk, rasedus, teadvus, refleks, taju, suhe, kromosoom, lahend, kiindumus, munarakk, organism, imik, võgotski, arengupsühholoogia
Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
390 allalaadimist, 12 arvamust
13
...jus- tagajärg seos, mida peab tegema, miks asjad juhtuvad. Seos on kompetentsusega (mitteteadlik kompetentsus- kingapaelte sidumine ja teadlik kompetentsus- lennuki juhtimine). Teadmusjuhtimist võimaldavad - koostöö, usaldus, teadmuste loomise protsess, õppimine, organisatsiooni loovus ja tulemuslikkus, välisallikate kasutamine, vabadus luua ja katsetada. Kasutatav sõnavara peab olema üheselt mõistetav. 22. Liidri ja järgija suhete kujunemist mõjutavad tegurid ja protsessid. Suhe tugineb tasude vahetamisel. Kui liidrid otsuseid tagavad edu ja suurendavad töötajate ressursse, siis töötajad vastavad nõustumise ja valmidusega järgida liidri juhiseid. Töötaja on valmis kuuletuma juhile ja omaks võtma kehtestatud reegleid...
Märksõnad: töötaja, organisatsioon, konflikt, lahend, suhe, informatsioon, ressurss, konfliktid, taju, normid, kindlus, pidev, õppimine, motivatsioon, printsiibid
Juhtimispsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
152 allalaadimist, 2 arvamust
9
.... Kaitsemehhanismid vähendavad ärevust seetõttu, et moonutavad ärevust põhjustanud impulsse. CARL GUSTAV JUNGI ANALÜÜTILINE SISKSUSETEOORIA Eristas järgmisi isiksuse tasandeid : teadvus, isiklik alateadvus ja kollektiivne alateadvus(inimkonna ühine kultuuriline mälu). 5 S.S 2010-05-22 Arhetüübid – mõistekombinatsioonid. Inimese sooga seostuvaad arhetüübid on anima(naisekujutlus) ja animus(mehekujutlus). Iga naine kannab endas mingit kujutlust ja iga mees naise kujutlust. HANS EYSENCKU ISIKSUSETEOORIA Rõhutas kahte tunnustuse paari – esktravertsus ja introvertsus ja em...
Märksõnad: stress, testid, teadvus, faas, alateadvus, pinge, ülimina, raskus, introvert, konfliktid, taju, libiido, organism, toimetulek, unehäired, trauma
Psühholoogia - Keskkool
33 allalaadimist, 2 arvamust
107
...neva aktivatsioonisüsteemi mõju all retikulaarformatsiooni ja taalamuse virgutav toime Ilma ajukoore piisava toonusta pole võimalik eesmärgipärane ja mõistlik tegevus Kõrge intelektuaalsed Madalam – sensoorsed tunnetuslikud tunnetusprotsessid Kõik see ms on mälus ja mõtlemises on millalgi olnud aistingutes Aistingud pole mitte aint kõige varajasem alusptotsess vaid ka palju lihtsam protsess Sünaptiline ümbervahetus – info läheb ajju ja see muutub liigutuseks vmt Keskkonna üksikomaduse kui stiimulite vahetud meeleorganitele mõjumisel tekkiv psüühiline protsess – aisting nt nähemine kuulmine tasakaaal valu Psühhofüüsika rajaja – Gustav Thodor Fechner Põhimõisted: Läved absoluutsed läved eristusläved & tundlikkus ne...
Märksõnad: tajuhholoog, aistinghholoogia, seks, teadvus, järg, esse, reaktsioon, ajukoor, motivatsioon, erutus, intelligentsus, testid, emotsioon, afekt
Psühholoogia - Tartu Ülikool
173 allalaadimist, 0 arvamust
25
...õtta vaja ei ole. Seos ka karistusõiguse ajalooga, kus piisavalt palju mineviku poole liikudes, võime jõuda ajani, kus tõepoolest põhiosa situatsioone, kus karistusõigus aktiveerus, oli see kui reaalses elus kahju oli saabunud. 2. Kannatanu eitamine: Võiks vaadata kolme erinevat võimalust. Kõige lihtsam oleks vaadata, et on kuritegu, aga ei ole üldse kannatanut (keegi ei ole kahju saanud). Kõige lihtsama lõikaks sellest meetodist välja, see jääb kahju eitamise juurde. Jäävad alles veel kaks. Esimene on see, et päris hulka on kuritegusid, kus kannatanuks on mingisugune juriidiline isik või kõige laiemas mõttes riik tervikuna. Näiteks maksukuriteod, maksupettused. Nende puhul jääb riik rahast ilma (me kõik jääme ilma). Juriidilise isiku puh...
Märksõnad: kurjategija, karistus, kuritegevus, kuritegu, kriminoloogia, serotoniin, situatsioon, anomaalia, faktorid, narkootikum, karistusõigus, tees, hälve
38 allalaadimist, 0 arvamust
13
...n kordaja absoluutväärtus, seda tugevam on seos. William Jameist saab alguse Ameerika psühholoogia, mis erineb Euroopa omast. See oli tunduvalt praktilisem ja elutõesem. Vaadetelt oli ta pragmatist, hindas asju kasulikkuse seisukohalt. 5. Psühholoogia koolkonnad (biheiviorism, geðtaltpsüholoogia, psühhoanalüüs, kognitiivne psühholoogia). Üksikud uurijad vähenevad, tekivad koolkonnad. Valitsevad suured koolkonnad, mis koondavad sarnaste ideedega psühholooge. Biheiviorism, koolkond USA’s. Gestaltpshl, Saksamaal. Psühhoanalüüs mõjutas kunsti, kirjandust. Humanistlik psühholoogia. Kognitiivne psühholoogia on 5 suuremat koolkonda. Biheiviorism- koolkonna loojaks Watson. Selle põhiideeks oli pshl’st teha täppisteadus. Käitumise uurimine. Väl...
Märksõnad: taju, psühholoog, psühholoogia, emotsioon, teadvus, emotsioonid, aisting, kaas, intelligentsus, pinge, testid, kant, organism, fantaasia, närvirakk
Psühholoogia - Keskkool
233 allalaadimist, 9 arvamust
27
...0 • Üle 140 – tippandekus • 90-110 – keskmine • 75-90 – madal • 50-75 – debiilsus • 20-50 – imbetsill • alla 20 – idiootsus Gardneri intelligentsuse teooria 1. Keeleline intelligentsus – kirjandite kirjutamine, võõrkeelte õppimine, suhtlemine. 2. Loogilis-matemaatiline – probleemide lahendamine, matemaatika, füüsika ülesanded. 3. Ruumialane – geomeetriliste kujunditega ülesanded, koobastikes ja käikudes orienteerumine, labürintülesanded. 4. Kehalis-kinesteetiline – korvpall, tantsimine, iluvõimlemine. 5. Muusikaline – rütmitunnetus, komponeerimine, laulmine. 6. Personaalne intelligentsus – a) isikute vaheline – grupis töötamine, firma juhtimine, sõprade lepitamin...
Märksõnad: aisting, psühholoogia, taju, närvisüsteem, erutus, teadvusn, kesknärvisüsteem, nägemis, aistingud, intelligentsus, reaktsioon, vaatlus
Psühholoogia - Keskkool
116 allalaadimist, 1 arvamus
35
...töötlemise tulemusena On tôenäoline et tsentraalsetest pôhjustest tulenev hoiakute muutmine on kestvam kui perifeersetest pôhjustest tulenev Kuid need môlemad liigid toimivad ja on ekslik koondada tähelepanu vaid ühele Sõltuvussüsteemid Sõltuvussüsteemid: Kolme erinevat tüüpi sõltuvussüsteeme on välja toonud majandusteadlane Kenneth Boulding 1978 Neid määratlevad ära esiteks indiviidide poolsed orientatsioonid ja iseloomulikud sotsiaalsed väärtused; kindlad reeglid ja normid mis puudutavad resursside jagamist; ja erinevad strateegiad mida kasutatakse nende resursside saamiseks ja jaotamiseks iga süsteemi sees Edasi mängib rolli ka suhtlemine mis selliste ressursside jagamisel toimub ja usalduse aste a vahetussüsteemid: Vahetussüst...
Märksõnad: suhe, agressioon, kiindumus, armastus, agressiivsus, taju, situatsioon, faas, frustratsioon, mall, territoorium, informatsioon, partner, stiimul, konflikt
Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
98 allalaadimist, 0 arvamust
13
...nguteooriad- J. Piaget mäng on hädavajalik tingimus lapsekognitiivses arengus ja ta seostab mängu vormid lapse mõtlemise arenguga. Põhielemendid lapse mängu arengs: • harjutusmäng ( 0-2 a.)- sensomotoorne periood • sümbolmäng ( 7-8 a.)- sööma õppimine, eristama assimilatsiooni, sümbol kombinatsioon- kompensatoorne külg. • reeglitega mäng ( 8-12 a.)- püsivad kogu elu. L. Võgotski- mäng kujutlevas maailmas. • Mäng kujutlevas maailmas 4-5. a. sõnaline tähistamine • Reeglid- viib uute soovide tekkimiseni Mängu ja arengu seos- on arengu alus- juhtivtegevus eelkoolieas. 3. psühhoanalüütilised mänguteooriad S. Freud- mäng võimaldab vabaneda hirmudest L. Peller- rollimängud- vabanemin...
Märksõnad: rollimäng, lapse mäng, mänguasjad, rõõm, vaatlus, reeglimäng, sümbolmäng, liikumismäng, mängijad, ehitusmäng, piaget, emotsioonid, võgotski
Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
102 allalaadimist, 0 arvamust
18
... võimalikult head, hoolivad, halastavad. Ootavad, et teised arvaks ära nende tunded ja mõtted, ise ei suuda neid väljendada. Madala enesehinnanguga, ei suuda ennast kehtestada ega öelda „ei“. On enesehaletsejad. Nõrk koht on seedetrakt, kurk, mandlid, toitumishäired, mälunõrkus. Suhtes tekivad kriisid, mida nad ei talu, kui partner üritab klammerdumisest vabaneda. Võivad kasutada väljapressimist, lubada teha enesetappu. Partnereist hoitakse kinni abitusega, korratakse lapse ja vanema suhet. Ei mõista, et partner peab jääma iseendaks. Armastus ja sümpaatia on olulisemad kui seks. Sõltuvus võib viia tingimusteta orjuseni. Agressiivsus on suunatud enda vastu, hädaldatakse, virisetakse. Ilustatakse olukorda, vabandatakse ennast välja. Depressiivsed l...
Märksõnad: seks, teadvus, freud, armastus, partner, psühholoog, suhe, hirmud, psühhoanalüüsressiivsus, alaväärsus, psühholoogia, self, emotsioonid, unenägu
Psühholoogia - Keskkool
11 allalaadimist, 0 arvamust
24
...tõlgendab ka valikliselt. Uusi mudeleid omandatakse õppimise kaudu. J Piaget uuris, milliseid vaimseid operatsioone lapsed teatud vanuses teevad. Tähelepanu all on teadmiste omandamine õppimise teel, teadmiste korrastamine, teadmise organiseeritus inimese mälus. Uuritakse info töötlemist.Info töötlemisel on mitu aset toimub ühelt tasandilt teisele liikumine töötluseks. Mälus me mitte ainult ei korda seda, mida kuuleme ja näeme, vaid seal toimub pidev info tõlgendamine. Kognitiivne psühholoogia on arenev teadus, ta muutub ja täieneb pidevalt. Psühhobioloogia Viimase paari aastakümne jooksul on märgatavalt muutunud arusaamad ajust ja närvisüsteemist (NS). Psühhobioloogid seletavad käitumist kui ajus toimuvate keemiliste ja bioloogili...
Märksõnad: aisting, taju, psühholoog, nägemis, kõrv, silm, teadvus, närvisüsteem, psühholoogia, pidev, superego, sparta, organism, stiimul, aistingud
Psühholoogia - Keskkool
66 allalaadimist, 0 arvamust
5
...a mittekombatavatest osadest, mille suhtes valitseb kooslusesisene üksmeel. Ühised tõekspidamised, väärtused ja hoiakud kujunevad iga organisatsiooni ja teda ümbritseva keskkonna vastastikuses toimes ning säilitatakse uutele liikmetele edasiandmise teel. Schein eristab kolme organisatsioonikultuuri tasandit, mis erinevad üksteisest teadvustamise määra poolest. 1. Tehiskeskkond.Keskkonna füüsilised elemendid. Sh sisekujundus, mööbel, toodang, tehnoloogia, lood, müüdid, rituaalid jms. Need peegeldavad organisatsioonis toimuvate protsesside rutiini. Tehiselemente on raske klassifitseerida ja neist arusaamiseks peab vaatleja viibima pikemat aega organisatsioonis ja grupis. 2. Väärtushinnangud.Jagatud väärtused ehk väärt...
Märksõnad: organisatsioon, organisatsioonikultuur, kooslus, suhe, käsitlus, schein, tõekspidamised, ideoloogiad, kultuurid, organisatsioonid, rituaalid, tulevik
Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
134 allalaadimist, 2 arvamust
21
...seneri (inimfaktori) psühholoogia ORGNISATSIOONIPSÜHHOLOOGIA ÜLDISED ARENGUSUUNAD • Kognitiivne plahvatus- kognitiivse psühholoogia kiiret arengut. Väga kiiresti on hakanud arenema valdkond, mis uurib inimese aju ja tunnetsuprotsesse. Taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine. Otsusest sõltub, kui hästi läheb. • Professionalismi suurendamine juhtimises- järjest ena kasut juhtidena profesiionaalseid juhte. Juhid, kes on väljaõppinud elukutselised juhid. Teine variant onm kasutada edutatud spetsialiste. Juhtimine on omaette kompetents. Sama inimene võib juhtida nii haiglat kui teatrit. Pole vahet. • Empiiriline lähenemine töökäitumise analüüsimisele- kunagi ei saa olla kindel, eet minu pähe tulnud üksikmõtte o...
Märksõnad: organisatsioon, psühholoog, motivatsioon, töötaja, stress, psühholoogia, skaala, väsimus, psychology, ootus, küsimustik, rahulolematus, lahku
Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
157 allalaadimist, 1 arvamus
19
... 2 SISSEJUHATUS Mina valisin sellise teema, sest kõik inimesed puutuvad õppimisega iga päev kokku. Koolis õpime me matemaatikat, eesti keelt, psühholoogiat, füüsikat ja paljuid teisigi aineid. Enda töös üritan keskenduda sellele, mis õppimine, kui psühholoogiline protsess on. See huvitab mind just selle pärast, et kõik inimesed tegelevad sellega pidevalt. Tegelikult ju ei teatagi, kuidas see täpselt toimub. Just selle pärast valisingi selle teema, et selgust vähemalt enda jaoks tuua. Mälu on see, mida kasutame pidevalt enda elus. Koolis õppides üritame midagi meelde jätta. Mälu on siis see, kuhu see info läheb. Töö käigus loodan sellest rohkem teada saada ning loodan, et ka teised, kes mu tööd lugevad, saa...
Märksõnad: õppimine, informatsioon, amneesia, tingimine, meeldejätmine, bandura, psühholoog, stiimul, interferents, pavlov, albert, unustamine, operantne
Psühholoogia - Keskkool
209 allalaadimist, 10 arvamust
5
... 4. tunded – igasugune välisärritaja, mis kutsub esile mingi tunde, äratab tähelepanu 5. huvi 6. ootus Tahteline tähelepanu -> on tähelepanu tahtlik ja teadlik suunamine mingile objektile või tegevusele 8. Mälu protsessid -> 1) Meeldejätmine • Assotsiatsioonid – oluline on materjali asetamine seostesse • Tahteline ja tahtmatu omandamine • Mnemotehnika e mälutehnikad • Mälu maht – loetakse piiramatuks 2) Säilitamine • retro- ja proaktiivne pidurdus (ette- ja tagasihaarav) • unustamiskõver (Ebbinghaus) – unustamine on kõige intensiivsem esimestel päevadel peale omandamist 3) Reprodutseerimine • äratundmine • meenumine • meenutamine • reministsents – tugevate emotsionaalsete el...
Märksõnad: taju, psühholoogia, stress, teadvus, uurimine, afekt, eksternaal, internaal, vaatlus, aisting, motivatsioon, emotsioon, kirg, frustratsioon, pinge, ootus
Psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
115 allalaadimist, 2 arvamust
34
Märksõnad: küsimustik, suhtlemisoskus, vestlus, suhtlemine, suhe, barjäär, vastuvõtja, reaktsioon, reaktsioonid, psühholoog, suhtlustõkked, uuring, kiitus
Psühholoogia - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
167 allalaadimist, 2 arvamust
15
...eierstrass – analüüsi isa Teadvus – teadlik olemine iseendast ja välisest maailmast, seisunditest, tegevusest Pierre Janet – automatismid Freud – väljatõrjumise mehhanism – teadvus tõrjub ebameeldiva välja Unbewussti ehk alateadvusse Ebbinghaus – mälu on võimalik eksperimentaalselt uurida Rudolf Kallas – esimene teadusliku psühholoogia töö kirjutanud eestlane!! Mäluõpetuse süsteem, 1897. Rahvalauliku mälu – alliteratsioon ja värsimõõt on abivahendid 2. loeng Endel Tulving – mälusüsteemid, semantiline (teadmised) ja episoodiline (sündmused enda) eraldi Mälusõjad – kohtuprotsess 1990 a. Franklin mõisteti süüdi oma tütre tunnistuse põhjal, hiljem psühhiaater Leonore Terri abil meenus veel üks isa ...
Märksõnad: teadvus, psühholoog, psühholoogia, taju, kapital, ioonid, emotsioon, võimekus, eksperiment, emotsioonid, freud, mõistmine, hüpnoos, kognitiiv
Psühholoogia - Tartu Ülikool
57 allalaadimist, 1 arvamus
4
Kognitiivne õppimine On olemas kaks õppimisteooria liiki: *biheivioristlik ja *kognitiivne Lähemalt tuleb juttu kognitiivsest õpiteooriast Kognitiivse õppimisteooriaga on seotud sellised isikud Tolman Rescola Kamin Seligman 1950 ndatest Kognitiivse õpiteooria järgi on õppimises keskne koht info sisemisel ümbertöötamisel mille tulemusena omandab inimene info vastuvõtuks lahtimõtestamiseks ja probleemide lahendamiseks tarvilikke sisemisi mudeleid Õppimise kognitiivset protses...
Märksõnad: õppimine, õppimisteooria, kognitiivne, agressiivsus, reaktsioon, stiimul, psühholoogia, puuvili, kaart, biheivioristlik, reaktsioonid, taipamine
Psühholoogia - Estonian Business School
50 allalaadimist, 2 arvamust
37
...ahendamisest. Kui lahenduse otsimisel meenutatakse ja kasutatakse oma eelnevaid kogemusi, siis on tegemist taastava e reproduktiivse mõtlemisega. Kui üritatakse leida uusi teid, siis loova e produktiivse mõtlemisega. Tavaliselt võtab inimene probleemi lahendamisel appi nii mälu kui fantaasia. Võimalike variantide seast valitakse sobivaim lahendus, kui see pole õige, tehakse uus valik. Õige lahenduseni jõudmiseks kasutataksegi enim just katse ja eksituse meetodit. Variante võib proovida tegelikult või neid vaid mõttes läbi mängida. Probleemi lahendamises on võimalik eristada 4 etappi (Wallas, 1980): 1. ettevalmistav etapp – õpitakse probleemi tundma. Kui probleem on selge on kindlat lahendust kerge leida – hästidefineeritud probleem. Kui lah...
Märksõnad: stress, lahend, emotsioon, intelligentsus, sündmus, emotsioonid, testid, faas, toimetulek, kognitiiv, motivatsioon, psühholoog, reaktsioonid, organism
Psühholoogia - Keskkool
69 allalaadimist, 1 arvamus
15
...giasse, iseseisvus teadusloomingus, uurimistöös saadud uutel teadusfaktidel põhinevad teoreetilised konseptsioonid, rahvusvaheliselt tähelepanu äratanud tööde mitmekesisus. Siinkohal on kirjeldatud ainult psühholoogide tegevusvaldkonda. Endel tulving  Professor mälu: Toronto Ülikooli emeriitprofessor Endel Tulving kuulub 100 maailma tuntuima sotsiaal- ja käitumisteadlase nimekirja. Fotol oma maja tagaaias koos oravakindla linnumajaga. KRISTER KIVI Teenekaim ja kuulsaim eesti soost psühholoog (viidete koguhulk teadusperioodikas, monograafiates ja õpikutes ulatub kümnetesse tuhandetesse). Tema teadustegevus ja –saavutused on leidnud tunnustamist väga paljudes erinevates vormides. Ta on olnud paljude teadusajakirjade toimetuskolleegiumides (nt Ps...
Märksõnad: psühholoog, psühholoogia, endel tulving, taju, teadvus, tool, eksperiment, toronto, mehhanism, informatsioon, mehhanismid, uurimine, tulevik, psychology
Psühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
114 allalaadimist, 2 arvamust
8
...ivsel Jean Pigeat Idee- Kognitiivne (e. tunnetuspsühholoogia) uurib eelkõige vaimse info töötlemist, seda kuidas inimesed loovad pilte oma pea sees. Tähelepanu all on teadmiste omandamine õppimise teel, nende korrastamine, teadmise organiseeritus inimese mälus. Uuritakse- Kuidas toimub info töötlemine. Esindajad- J. Pigeat Looja- psühhobioloogilisel Roger Sperry Idee- psühhobioloogiline seletab inimeste käitumist ajus toimuvate bioloogiliste protsesside kaudu. Uuritakse- Tänu uuenenud tehnikale, saavad psühholoogid kasutada erinevaid uusi aparaate, millega uurida närvirakke, samuti eri ajuosade rolli, mitmesuguste ainete ja välistegurite mõju ajule. 5. Psühholoogia uurimismeetodid Psühholoogide eesmärk ...
Märksõnad: taju, psühholoogia, freud, faas, hoiakudeuron, intelligentsus, seksuaalsus, protsessid, estid, teadvus, testid, akson, depressioon, sotsiaalpsühholoogia
Psühholoogia - Keskkool
145 allalaadimist, 2 arvamust
33
...dame erinevaid rolle, millega vähem või rohkem samastume. Nii nagu suhtlemises üldse, täidavad inimesed ka konfliktis kindlaid rolle. Piltlikult võib öelda, et igas tülis on igal tülitsejal oma osa. Rollikäitumist konfliktsituatsioonis on võimalik kirjeldada kolme märksõna kaudu: taaskogemine, klammerdumine ja konfliktirollid. Konflikti lahendamise seisukohast on oluline, et osapooled suudavad mõista teise osapoole rolle. Taaskogemine tähendab seda, et konfliktis õpivad inimesed kasutama kindlaid rolle. Kahtlustaja, ründaja, kannataja ja põgeneja on tavaliselt ühed ja samad inimesed, kelle käitumisviis on välja kujunenud ja seega etteaimatav. Kui aga mingil põhjusel toimub rollimuutus, paiskub senine konflikti struktuur segamini,...
Märksõnad: konflikt, osapoole, konfliktid, suhe, lahendarvamus, pinge, õiglus, osapooled, enesehinnang, motiiv, hinge, häbi, protseduur, võimuvõitlus, kokk
Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
90 allalaadimist, 0 arvamust
7
...dus ette ennustatava keskkonna järele • Maailma adekvaatne tunnetus ja veendumus oma suutlikkuses tekitab kontrollitunde – sellele vastand kontrolli puudumine o Tähtis kontrollikese – kas kontroll minu sees või väljaspool mind, Tunnetuslik ebakõla e. kognitiivne dissonants - Inimestel vajadus säilitada uskumuste, hoiakute ja arvamuste kooskõla oma välise käitumisega. Vastuolud tekitavad häirituse tunde • Leon Festinger’i igav katse • Saavutusvajadus – tekib hetkel tajutava või tulevikus prognoositava tunnustuse ebapiisavusel või puudumisel • Henry Murray (1938) – saavutusmotivatsioon on püüd ületada takistusi, rakendada võimu, pingutada millegi raske sooritamise nimel nii hästi ja kiiresti, kui võimalik Sotsiaal-kultuuriline motivatsio...
Märksõnad: emotsioon, emotsioonid, sündmus, motivatsioon, seks, põhiemotsioonid, organism, reaktsioon, dissonants, funktsioon, moraal, rong, maslow, homöostaas
13 allalaadimist, 0 arvamust
49
Inimeste motiveerimine ja tunnustamine. Tööalane käitumine ?Töötajakeskne juhtimine keskendub töötaja tööalasele käitumisele ja püüab läbi individuaalse lähenemise tõsta töötulemuslikkust. ?Tööalast käitumist (sooritust) defineerides, tuleb eristada tegevust (käitumist) ja tulemust. ?Käitumuslik aspekt on seotud vahetu tegevusega tööprotsessis. ?Mitte iga käitumist ei saa seostada sooritusega, olulised on vaid need käitumised, mis on seotud organisatsiooni eesmär...
Märksõnad: motivatsioon, töötaja, kiitus, ülemus, tõhusus, taju, situatsioon, motiiv, kiitmine, ootus, karistamine, perspektiiv, suhe, tajutud, karistus
Psühholoogia - Kutsekool
14 allalaadimist, 1 arvamus
12
...ioonidest: ? Positiivne korrelatsioon: Mida närvilisem on inimene, seda rohkem tekkib tal konflikte kaasinimestega. Mida vähem hirme, seda vähem stressi. ? Negatiivne korrelatsioon: Mida väiksem õpimotivatsioon, seda rohkem on probleeme õppetöös. 3. Katse ehk eksperiment - Loomulik katse (toimub inimese tavaümbruses) - Laboratoorne katse (kasutatakse erinevaid mõõtvahendeid laboratooriumis) TEADVUS JA TEADVUSE SEISUNDID TEADVUS - … -ks nimetatakse tavaliselt vaimuseisundite, näiteks mõtete, emotsioonide, tajumiste ja mälestuste omamist ning tundmist. - … on keerukate elusorganismide ajus loodud töökeskkond, mida põhjustab miljardite ...
Märksõnad: taju, teadvus, psühholoog, sõltuvus, psühholoogia, psüühilised, sündmus, amneesia, aisting, meditatsioon, hüpnoos, seisundid, korrelatsioon
Psühholoogia - Keskkool
49 allalaadimist, 0 arvamust
12
Märksõnad: hüperaktiivsus, pidev, hüperaktiivne laps, suhe, hüperaktiivne, päevakava, traumad, tähelepanuhäire, puudulikkus, silm, motoorika, rasedus, käimine
Pedagoogika - Kutsekool
58 allalaadimist, 0 arvamust
34
...likt Abikaasade konflikt Kollektiivne tasand Riigisiseste Võitlus riikide vahel rahvusrühmade konflikt Cupachi ja Canary kirjeldavad erinevate autorite tööde põhjal konflikti kolme tasandit ja hindavad konfliktitüüpide toimimist igal tasandil: 1. konkreetsed käitumisviisid 2. inimestevahelised suhte normid ja rollid 3. vastaspoole iseloom ja hoiakud Need tasandid võivad ka üksteisega läbi põimuda. Konflikt võib areneda esimese taseme konfliktist kolmanda taseme konfliktiks. Sageli juhtub see eskaleerunud konfliktidega. Cupachi ja Canary lisavad omapoolt veel ühe mõõtme – põhiküsimuse mõistmine: 1. paralleelsed konfliktid on need, milles ko...
Märksõnad: konflikt, konfliktid, osapoole, lahenda, suhe, osapooled, andestamine, eelarvamus, õiglus, pinge, andestus, vältimine, pooli, külmad, lepitaja, empaatia
Psühholoogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
68 allalaadimist, 0 arvamust
23
... tegelikku mõtet. Olles kuulaja, võib ka ainult noogutada või naeratada rääkijale näitamaks, et teda on mõistetud ja aktsepteeritud. Alles vastamisega on kuulamisprotsess täielikult lõpule viidud. /3/ Talletamine on deshifreeritud ja aktsepteeritud sõnumi paigutamine mälusse hilisemaks kasutamiseks. /4/ Kokkuvõtteks võib öelda, et kuulamine on toimunud vaid siis, kui on läbitud kõik need etapid: sõnumi vastuvõtmine, fokuseerimine, deshifreerimine, aktsepteerimine ja vastamine või talletamine. Sõnumi vastuvõtmine ei ole vabatahtlik protsess, küll aga on vabatahtlik fokuseerimine, deshifreerimine, aktsepteerimine ning vastamine. /4/ 8 3.2 Kuulamise täh...
Märksõnad: kuulamine, töötaja, informatsioon, eelarvamus, esineja, kuulamisoskus, järg, klient, suhtlemisprotsess, ärritus, vastuvõtja, suhtlemine, eelarvamused
Psühholoogia - Kutsekool
41 allalaadimist, 0 arvamust
14
...lditakse 1 etapp:märkamine märgatakse neid mis on huvitavad etapp: meeldejätmine etapp:taastamine praktiseerimine etapp:motivatsioon siis kui kaasneb ka tasu jäljendamise eest Perekriiside ja konfliktide põhjused nende ületamise võimalused 21 Mäluprotsessid mnemotehnilised võtted mälu liigid mäluhäired Mälu protsessid on meeldejätmine meelespidamine meeldetuletus Meeldejätmine on info omandamine see sõltub paljustki Näiteks tahtlikust meeldejätmisest mateljal jääb ise meelde nii omandatakse palju infot ning pikaks ajaks ja tahtmatust materjal on juhuslikku laadi süsteemne nõuab pinguutust ja tähelepanu KORDAMIST Kordamine jääb meelde siis kui tehakse pause luuletus mitme päeva peale Materjali korrastu...
Märksõnad: stress, suhe, partner, armastus, taju, enesehinnang, jook, faas, intelligentsus, motivatsioon, kirg, informatsioon, sõprus, tahtma, konfliktid, lähedus
Psühholoogia - Keskkool
38 allalaadimist, 1 arvamus
43
Konspekt
Märksõnad: töötaja, mentor, funktsioon, taju, küpsus, motivatsioon, inimkapital, suhe, mõjuvõim, mentorlus, konflikt, küpsuseekindlus, stiilid, juhi roll
Juhtimispsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
86 allalaadimist, 1 arvamus
16
... perioodilised kokkuvõtted; ? kodutöö, kokkuvõte; ? kokkuvõte ja tagasiside. ? tagasiside. 14. Nõustaja omadused. Nõustaja peab pidevalt arendama teadlikkust enesest, et olla võimeline suhtlema teistega kolmel tasandil: afektiivsel (tunded ja emotsioonid), kognitiivsel (mõtlemine ja intellektuaalsed protsessid) ja käitumuslikul tasandil (tegevus). Nõustaja peab olema teadlik ka enese sotsiaalsetest, majanduslikest ja kultuurilistest väärtustest, et neid ära tunda ja lahus hoida kliendi omadest. Üha suurem hulk uuringuid tõestab, et nõustaja edukus on võrdelises seoses tema teadlikkusega enesest. 15. Nõustamissuhte olemus. ? humanistlik teraapia (nn kliendikeskne, e.g. Rogers) -...
Märksõnad: klient, nõustaja, suhe, sündmus, informatsioon, klienti, stra, partner, ellis, kognitiiv, tehnikad, teadvus, psühholoogia, nõustamine, käitumuslik
Psühholoogia - Tartu Ülikool
193 allalaadimist, 3 arvamust
11
...huvi 6) ootused Tähelepanu omadused: - Tähelepanu püsivus ja kõikuvus - Tähelepanu jaotuvus – kaks või enam tegevust sooritatakse samaaegselt - Tähelepanu ümberlülituvus - Tähelepanu hajuvus (hajameelsus) MÄLU PROTSESSID Mälu – on oma kogemuse ja muu info meeldejätmine, säilitamine, meenutamine ja unustamine. Mälu põhiprotsessid : - Omandamine ehk meeldejätmine - Säilitamine - Meenutamine - Unustamine Sensoorne mälu ? lühiajaline mälu ? pikaajaline mälu [[Pikaajaline mälu: - Episoodiline mälu – on mälu liik, mis keskendub inimese enda ümber ja sisaldab põhilise komponendina isiklikke kogemusi ajas - Semantiline mälu – on mälu liik, mis sisaldab int...
Märksõnad: taju, emotsioon, emotsioonid, aisting, vaatlus, psühholoogia, teadvus, intelligentsus, frustratsioon, enesehinnang, stress, nägemine, eksperiment, asend
Psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
65 allalaadimist, 1 arvamus
3
kokkuvõtlik konspekt, abiks eksamil
Märksõnad: piaget, pärilikkus, keskkonna mõju, realism, operatsioonide, keele omandamine, teooria 1, vastand, pidev, psühholoogia, küpsemisteooria, ratsionaalne
Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
124 allalaadimist, 4 arvamust
1
...B ANALÜÜSIDA SELLE SAAMISEKS ASTUTUD SAMME JA KAASNEVAID RASKUSI. KUI LAHENDUS EI RAHULDA, PROOVITAKSE TEISI. MIS ON LOOVUS? KUIDAS SEDA ARENDADA? TOO NÄIDE. – LOOVUS VÄLJENDUB LOOVA MÕTLEMISE VÕIMES ST. LUUA UUT NII IDEEDE TASANDIL KUI MATERIAALSES MAAILMAS (ATMOSFÄÄR, MILLES INIMENE TAJUB TEATUD PINGET NING TUNNEB, ET VANAVIISI EDASI EI SAA; PEAB TUNDMA TEATUD VALDKONDA NING EI TOHI HARJUDA VANADE LAHENDUSTEGA; OMATAKSE HEAD SÕPRA, KES TOETAB JA KRITISEERIB; LOOBUTAKSE HÄSTIKORRALDATUD ELU MÕNUDEST JA PÜHENDUTAKSE TÖÖLE). N: WOLFGANG AMADEUS MOZART – HELILOOJA. MILLE POOLEST ERINEB LOOMADE KEEL INIMESE OMAST? – LOOMADEL PUUDUB SELLINE HÄÄLEAPARAAT NAGU INIMESTEL (KÕNEKESKUS); LOOMADE KEEL ON SARNANE VIIPEKEELEGA. MILLISED ON KRIITILISED PERIOODID ...
Märksõnad: lahend, stiimul, mälulünk, reprodutseerimine, loovus, joobe, konvergentne, kordamine, meeldetuletamine, küpsemine, illuminatsioon, afektiivne
Psühholoogia - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
19
...luseks on psüühika. Uskumised, ootused ja tunded on interaktsioonis kehaliste reaktsioonidega ning omavad olulist rolli sümptomatoloogias ning selles, mil moel haigust kogetakse. Seda võib käsitleda ka kui süsteemiteooriat. Ükskõik, mis mutus kuskil neist kolmest ringist kutsub esile mutuse ka teistes. Oluline on terapeut-patsient suhe. Diagnooosimisel tuleb arvesse võtta ka süsteemide suhet. Mis on tervisepsühholoogia? „Tervisepsühholoogia on psühholoogiateadmiste kasutamine tervise edendamiseks ja säilitamiseks, haiguste ennetamises, diagnostika sja ravis ning tervishoiusüsteemi parandamisel ja tervisepoliitika kujundamisel.“ (Matarazzo, 1980). Biomeditsiinis ei olnud psühholoogial midagi teha, biopsühsots juba oli veidi. Ter...
Märksõnad: stress, uskumus, reaktsioon, psühholoogia, toimetulek, meditsiin, sündmus, tervisepsühholoogia, situatsioon, stiimul, uuring, käitumuslik, rene
Psüholoogia - Tallinna Ülikool
168 allalaadimist, 2 arvamust
34
...ekümbluse programm see on nagu „Samm tulevikku”, see aitab õpilastel tunda end enesekondlamat ja kindlustada nende teadmisi. See ei ole ainult eesti keele õpimine nagu sellist, aga täiesti õppimine riigi keeles. On olemas nii varajane kui ka hiline keelekümbluse õppimine, mõlemad juhtumid on head. Muidugi vene õpilastel on algselt väga raske eesti keeles õpida, aga ajaga harjuvad nad. Selle programmi plussiks on, et lapsed valdavad juba lapsepõlvest kaht keel, vene ja eesti keel. Õpetajal on ka raske, sest temal on nagu kaheosaline töö, tema kohustus on, et õpilased said tunni teemast aru ja suutsid selle eesti keeles väljendada. Meie projektis esile toodud näited kindlustavad selle programmi positiivseid küljed. Kui vaadelda selle teema fi...
Märksõnad: keelekümblus, programmi, haridus, järg, lasteaed, õppeaine, programmid, faas, kanada, vene keel, vald, hilis, õppekava, keeleoskus, võõrkeel
58 allalaadimist, 0 arvamust
1
... Õpivõimaluste uurimine Kognitiivne suund õppeprotsessi esindajad ...
Märksõnad: õppimine, käsitlus, haridus, interaktsioon, motivatsioon, humanistlik, reflektsioon, enesejuhtimine, rogers, andragoogika, stiimul, knowles, gagne
Andragoogika - Tallinna Ülikool
34 allalaadimist, 1 arvamus
18
...l on kaasasündinud võimalus saada kakskeelseks. Keele mõte on suhtlemine. Kakskeelse lapse kasvatamise puhul on oluline muuta tema keeleline areng võimalikult positiivseks ja nauditavaks kogemuseks. Lapsed peavad väärtustama mõlemat keelt ja kultuuri. (Baker, 2005, 71.) Kakskeelsus ei piirdu pelgalt oskusega kahes keeles suhelda. Kakskeelseks võib last lugeda alles siis, kui laps on võimeline kakskeelselt suhtlema, kirjutama ning ka mõtlema. Kakskeelsusel on tohutult palju erinevaid positiivseid külgi, samas on ka mõni üksik negatiivne külg. Igal juhul kalduvad positiivsed omadused negatiivsetest üle, seega ei ole mõtet karta kakskeelse lapse kasvatamist. Eelised ja puudused kakskeelse lapsega Vanemad peavad hoolega läbi mõtlema, kas kak...
Märksõnad: kakskeelsus, kakskeelne, haridus, keelekümblus, lasteaed, õppekava, rühmatöö, kakskeelne laps, õpetamine, inglise keel, kasvatamine, loovus, kehakeel
57 allalaadimist, 0 arvamust
109
...teenus, kogukonnas elamise teenus, töötamise toetamise teenus, ööpäevaringne erihooldusteenus jm) ?Reh.plaani lisa nr 2 – vaimne tervis: vaenuliku ja ohtliku käitumise esinemine, ennastkahjustava käitumise esinemine, sõltuvus, kognitiivsed probleemid (mälu, orienteerumine), psüühikahäire esinemise määr, vaimsed võimed, toimetuleku hindamine. Milleks rehabilitasiooniplaani vaja on? ?Saada erinevate erialaspetsialistide poolne hinnang puudega inimese toimetulekule, terviseseisundile, abi- ja teenuste vajadustele. ?Nõu ja soovitused isikule ja perele, kuidas edasist toimetulekut on võimalik parandada (sh nõustamine ja uute toimetulekuoskuste õpe, abivahendite vajaduse hindamine, kasutama õpe). ?...
Märksõnad: toimetulek, haridus, rehabilitatsiooniplaan, taastusravi, valdkond, meditsiin, puue, klient, töötaja, arve, sotsiaaltöö, meeskond, psühholoog, haigla
49 allalaadimist, 0 arvamust
14
...ekitab hingelist tasakaalutust ning loob takistusi eluga toimetulemiseks hilisemas eas. Lähtuvalt Waldorf-pedagoogikast loob iga kool ümbruse või keskkonna, kus õppimine aitab areneda. Õppekavas on võrdne tähtsus nii teadmis-, tegevus- kui kunstiainetel. Intellektuaalne õppimine, käsitöö ja kunst, draama, muusika, liikumine on õppekavas tähtsad ja omavahel põimunud. Waldorf-koolides on õpetus isiksusest lähtuv, loova lähenemisega õppetööle ning tänu pidevale mitme kunstiga tegelemisele arenevad lapses need isiksuseomadused, mis suurtes riigikoolides tihti unarusse jäävad. Waldorf-kool koosneb algastmest (1.-8. klass) ja ülaastmest (9.-12. klass). Kooli juurde võib kuuluda ka 6-aastaste eelklass ja 13. lisaklass, kus valmistutakse ülikooli astumise...
Märksõnad: waldorfunst, steinerlassid, õppekava, õppeaine, perioodid, steiner pedagoogika, muusika, waldorfkool, tahe, õppimine, meetodid, matemaatika, emakeel
Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
107 allalaadimist, 5 arvamust
19
...uma hakkab, on ainulaadne ja kordumatu. Igal inimesel arenevad välja erinevad võimed, ootused ja väärtushinnangud. Inimene omab sisemist jõudu, mis paneb teda oma elus tegutsema, olgu see kas kõndima õppimine, koolitarkuste omandamine, või enda arendamine töökeskkonnas – selleks kõigeks on üks liikumapanev jõud, mida saab nimetada ühe sõnaga MOTIVATSIOON. Motivatsioon saab alguse inimese seest ja mitte keegi ei saa seda tekitada, ainult inimene ise. Kuna inimene veedab suurema osa oma elust tööl olles ja tööd tehes, siis autor on oma ainetöös püüdnud kirjeldada just erinevaid motivatsiooniteooriaid, mis toovad lugejale rohkem selgust inimeste motivatsioonist töökeskkonnas. ...
Märksõnad: motivatsioon, töötaja, motiivatsiooniteooria, maslow, herzberg, vadi, rahulolematus, mcclelland, psühholoog, david mcclelland, mainor, organism
Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
555 allalaadimist, 12 arvamust
13
...ormuleerimine: hakatakse tajuma, mis on tähtis ja milliseid omadusi kaaslaselt oodatakse. Alguses vaid põgus ülevaade kaaslasest. Edasi areneb sõprus, saadakse rohkem teada. Hakkavad toimuma lühiajalised kokkusaamised. Edasi järgneb juba inimese lähem tundmaõppimine, avatum ja sügavam, kaaslasest tahetakse kõike teada saada. Hakatakse koguma teavet kaaslase sotsiaalse, psühholoogilise, vaimse ja seksuaalse sfääri kohta. Paarissuhte teine periood: eraldumine. Kaks maailmvaadet liidetakse. See on suhte juures normaalne, et tekib vajadus eralduda ja kujundada välja oma individuaalsus. Toimuvad muutused töös, koolis, mõtlemises ning ka armastuses. Tähtis on enne abielu kaaslast tundma õppida. Tuleb kõigest rääkida, vihast. ...
Märksõnad: töötaja, taju, rase, tööandja, vanemlus, karjäär, funktsioon, minuti, armastus, motivatsioon, partner, psühholoogia, teadvus, intelligentsus, rasedus
Inimese õpetus - Keskkool
15 allalaadimist, 0 arvamust
27
...a ainult sobivatele ? ajapikku kiinduvad nad neisse, keda nad on enda ümber tihti näinud, ja hakkavad vältima kõiki ülejäänuid 21. Võõrutuskonflikt. Emasloomad peavad pojad võõrutama. Alguses valvavad, aga hiljem hakkavad eemale tõrjuma. 22. Sotsiaalne õppimine, selle erinevad vormid. Kõik need on näited kultuuri pärandumisest loomadel ehk sotsiaalsest õppimisest laias tähenduses - sel teel levivad elu jooksul omandatud oskused grupi teistele isenditele ja võivad püsida põlvkondade jooksul, ilma et sellel oleks midagi pistmist geneetilise pärilikkusega. Lai tähendus, imiteerimine. 23. Näiteid omandatud oskuste levikust tihastel ja rottidel. Rott õpib eelistama toitu, mille lõhna tunneb liigikaaslase puuri juures. Tihased õppisid...
Märksõnad: signaal, isend, kiskja, evolutsioon, mehhanism, signaalid, madu, funktsioonefleks, part, tasuvusefleksi, lind, silm, mehhanismid, ogalik, psühholoogid
50 allalaadimist, 0 arvamust
40
... Vennalik armastus koosneb lähedusest ja kohustusest ilma kireta; selline suhe võib valitseda ka staažikate abielupaaride vahel. Mõtlematu armastus koosneb kirest ja kohustusest, kuid selles puudub ühendav ja stabiliseeriv lähedus. Ainult küps armastus koosneb kõigist kolmest komponendist ja selle alalhoidmine nõuab pidevat pingutust. 3.2.4. Armastuse stiilid Kanada sotsioloog John Alan Lee on määratlenud kuus armastuse stiili: ? Eros – füüsilisel külgetõmbel põhinev kirg ? Ludus – mänguline, naljatlev armastus ? Storge – sõprusel põhinev armastus ? Pragma – pragmaatiline armastus ? Mania – üliemotsionaalne, meeletu romantiline armastus ? Agape – isetu ja vaimne armastus Psühholoogide Clyde ja Susan Hendricki uuri...
Märksõnad: sünnitus, emaka, armastus, rasedus, valu, rakk, suhe, emakakael, rakud, seksuaalsus, platsenta, partner, lähedus, kude, emakas, kiindumuskliha, alan
Inimeseõpetus - Kutsekool
53 allalaadimist, 3 arvamust
17
... Valmisolek uuendusteks, novaatorlus Oskus suhelda, säilitada vajalikke kontakte Kõrgendatud tähelepanu allüksuste ja kogu firma töö efektiivsusele Pidev juurdeõppimine, enesetäiendamine Paindlikus b. Juhi ebaedu põhjused Orjenteerumine oma töötasule Orjenteerumine võimu sümbolitele Kõrgendatud tähelepanu oma isikule Isoleeritus teistest inimestest Oma arvamuste ja tunnete valjamine Organisatsiooni olemus  9. Organisatsiooni mõiste. a. Organisa...
Märksõnad: organisatsioon, töötaja, alluv, eksamiks, juhtimise alused, funktsioon, staabi, personal, organiseerimine, rivi, mõjurid, sõltuvus, eestvedamine
Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
567 allalaadimist, 8 arvamust
34
...inevat meeskonnarolli. Tegutsejad Kujundaja, Teostaja, Viimistleja Koordineerija, Meeskonnatöötaja, Võimaluste Suhete loojad otsija Mõtlejad Innovaator, Hindaja, Asjatundja Oletame, et meil on vaja luua meeskond, kes peab hakkama saama nii uute ideede (tänavu on innovatsiooniaasta!) väljamõtlemise kui ka nende elluviimisega. Selleks on vaja meeskonda üht INNOVAATORIT, kellelt saab uusi ja ebaharilikke ideid ja kes suudab lahendada keerulisi probleeme, ning ASJATUNDJAT, kellel on käsiloleva valdkonna kohta parimad teadmised. Edasi on vaja meeskonda HINDAJAT, kes on suurepärane analüüsija ning suudab kõikidest headest ideedest välja va...
Märksõnad: töötaja, meeskond, konflikt, lahend, meeskonnatöö, konfliktid, emotsioonid, anded, enesehinnang, tüli, intelligentsus, pidev, eetiline, taju
Meeskonnatöö - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
76 allalaadimist, 0 arvamust
11
Steiner ehk waldorfpedagoogika Steinerlasteaed on haridusasutus kus peatähelepanu all on laps kes õpib kogemise ja loomise kaudu ümbrust mõistma Lähtutakse põhimõttest: mida enam on lapsel eelkoolieas võimalus areneda vabades fantaasiarikastes mängudes ja neid toetavates päeva nädala ja aastarütmides ning kogeda mõtestatud tegevusi seda tublim on ta edaspidi koolis teadmisi omandades [Gustavson 2004] Waldorfpedagoogika – õppimise protsessi kulgemine Esimesel seitsmel e...
Märksõnad: montessori, pedagoog, õppimine, montessori pedagoog, montessori pedagoogika, fantaasia, lapse areng, waldorfpedagoogika, päevakava, hujala, lasteaed
Lapse areng - Tallinna Ülikool
28 allalaadimist, 0 arvamust
69
.... Seepärast on oluline valida uudseid, dünaamilisi, kontrastseid, värvilisi ja ootamatuid ärritajaid (kõike, millega ei olda harjunud). • Seotus huvi või vajadusega: tähele pannakse rohkem seda infot, mis seondub inimeste hetkeprobleemide või huvidega. 20. Taju ja mälu Taju (perception) on psüühiline protsess, mille käigus inimese teadvuses tekib teda ümbritsetavatest esemetest ja nähtustest ettekujutus. Erinevalt tähelepanust ei toimu siin üksnes informatsiooni selekteerimine, vaid ka korrastamine ja tõlgendamine. Meeleorganite (nägemis-, kuulmis-, haistmis-,maitsmis- ja kompimismeel) poolt vastuvõetud info seostatakse varasemate teadmiste ja kogemustega ning kujundatakse uus, täiustatud ettekujutus. Taju on subjektiivne: kaks inimest tajuvad sama är...
Märksõnad: turundus, turg, konkurents, tarbijad, reklaam, ostja, informatsioon, taju, turundustegevus, organisatsioonid, motivatsioon, teadvus, mikro, õppimine
Turundus - Tartu Ülikool
174 allalaadimist, 5 arvamust
10
...s on virgatsained Tooge mõned näited ainetest ja seotud funktsioonidest Virgatsained – on keemilised ühendid mis vabanevad tegevuspotentsiaali mõjul närvilõpmetsest ja muudavad teiste rakkude talitlust seondudes retseptoritega Atsetüülkoliin – Õppimine mälu ärkvelolek Noradernaliin – Tähelepanu ärksus Dopamiim – Üldine motiveeritus edasipüüdlikus Serotoniin – Meeleolu hetkeajede kontrollimine uni Õppimine Mis on õppimine Nimeta liigid Õppimine on uute kogemuste omandamise protsess mille tulemuseks on edasise käitumise organiseerimine varasemate kogemuste alusel Harjumine ehk habituatsioon seisneb selle äraõppimises NT ingi korduv heli võib algul ehmatada aga kui see korduvalt kõlab ilma eriliste tagajärged...
Märksõnad: taju, action, emotsioon, superego, emotsioonid, organism, psühholoogia, stiimul, agressiivsus, freud, tungid, neuron, intelligentsus, õppimine
Psühholoogia - Sisekaitseakadeemia
62 allalaadimist, 3 arvamust
9
...used • Verbaalne väljendusoskus – rääkimisoskus ehk oskus sõna jõudu kasutada on kuulamisoskuse kõrval teine suhtlemise baasoskus (suuline ja kirjalik keele valdamine on erinevad oskused!) • Isikutaju - isikutaju loetakse üheks kolmest tähtsaimaks suhtlemise komponendiks teabevahetamise (rääkimise ja kuulamise) ning vastastikuse mõjutamise kõrval • Mõjutamisoskus – manipuleerimist ei vaadelda tänapäeval negatiivses kontekstis, vaid loomuliku nähtusena. • Eneseavamisoskus - eneseavamist võib määratleda selle avamisena, kuidas subjekt suhtub käesolevasse olukorda, aga samuti mineviku teadvustamist, mis on seotud suhtumisega olukorda praegu. 25) Emotsionaalse (sotsia...
Märksõnad: spontaanne, isikutaju, informatsioon, kuulamine, mõjutamine, sümboolne kommunikatsioon, väljendus, teadvus, situatsioon, empaatia, konflikt, vastuvõtja
Psühholoogia - Keskkool
35 allalaadimist, 1 arvamus
12
...ng algab, millal kulgeb kiiresti ja millal aeglustub või lakkab. Küpse isiksuse kujunemiseks kulub aega (u 20 aastat) • Isiksuse väljaarenemise periood koosneb neljast järgust: 0 – 3 aastat: kujuneb välja temperamendi tüüp; 3 – 10 aastat: arenevad tajud, kujutlused, mälu, mõtlemine, kujunevad välja õppimise alusoskused; 10 – 16 aastat: omandab süsteemsed teadmised, oskused, vilumused; 16 – 20 aastat: omandatud teadmised integreeruvad terviklikuks maailmapildiks, moodustub suhtumiste süsteem, maailmavaade. • Üks järk läheb üle järgmiseks arengukriisi kaudu; • Iga järk on eelisaeg mingi valdkonna väljakujunemiseks; • Iga hilisem järk toetub eelmisele ja hilisema väljakujunemine eeldusele vastavaks sõltub eelmise väljakujunemise ulatusest,...
Märksõnad: teadvus, sotsialiseerumine, freud, suhe, erik, normid, enesehinnang, maslow, pidev, funktsioon, sõprus, püramiid, armastus, kindlus, iseseisvus, loovus
Psühholoogia - Kutsekool
47 allalaadimist, 0 arvamust
11
... seisundid omadused aisting tundmused temperament taju emotsioonid kaasasündinud mälu iseloom kujutlus fantaasia mõtlemine kõiki protsesse saadab kõne Aisting Aisting on kõige lihtsam psüühiline protsess mis peegeldab esemete ja nähtuste üksikuid omadusi ja tekib siis kui mingi ärritaja mõjub otseselt meie meeleelundile ehk analüsaatorile Aistinguid liigitatakse selle järgi missugune meeleelund ärritust vastu võtab Aistingute liigid on nägemis ...
Märksõnad: taju, aisting, fantaasia, tundmused, psüühilised, kujutlus, mehhanismid, emotsioonid, teadvus, kaitsemehhanismid, psühholoogia, rotter, temperament
Psühholoogia - Keskkool
14 allalaadimist, 0 arvamust
21
...justustest tingitud tähtsamad häired Temporaalsagar on epilepsiate e üks tavalisemaid allikaid. Tugeva vormi puhul levib see üle aju. Leebetel juhtudel tekitab see deja vu või jamais vu (ümbrus on väga võõras) tunnet. Vahel tulevad teatud mälestused meelde või kaob mälu üldse ära. Laialdamsel levikul kutsub sensoorseid elamusi esile. Tugevamal juhul esineb ka visuaalse ja somatosensoorse ala aktiveerumist. Oimusagara kahjustused süvendavad episoodilise mälu defitsiiti eriti just selles, mis puutub toimunud sündmustesse mäletamisse isikliku elu osana. Agnoosia- tähendab võimetust teatud asjutuvastada, seostada või ka lihtsalt teadmatust ning mitmed selle vormid kaasnevad oimusagara kahjustusega, kuigi need võivad juba sündides olemas olla pärilikku...
Märksõnad: hormoon, ioonid, lihas, närvisüsteem, rakk, organism, silm, erutus, funktsioon, neuro, regulatsioon, refleksi, neuron, valu, seljaaju, peaaju, väsimus
Psühholoogia - Akadeemia Nord
108 allalaadimist, 4 arvamust
36
...vad, et kui nad mõistavad, mida nad luua tahavad, siis suudavad nad seda teha. Indigolapsed on tehnoloogiale orienteeritud lapsed. See näitab selgelt, et oleme muutumas veelgi tehnoloogilisemaks, kui me oleme seda täna. Kuid imestada pole siin midagi, sest kolme- ja neljaaastaselt taipavad need lapsed arvutist rohkem, kui kuuekümne viie aastased. Hakkame juba lähemale jõudma, mida siis tähendab mõiste indigolaps. (Tappe.N.A. 1999: 9-10) Veel mõned omapärad indigolaste kohta: 1. Väga tugev ja järjepidev tahe, nad ei unusta oma soovi või küsimust. 2. Võrdsustunne täiskasvanutega. 3. Ülitundlikkus: nad usuvad ainult seda, mida ütleja ise usub ning mille järgi elab. Leides üles täiskasvanute nõrgad kohad, hakkavad na...
Märksõnad: indigo, indigolaps, indigolapsed, lapsevanem, diagnoos, saladus, psühholoog, suhe, kunstnik, armastus, lapsevanemad, pidev, tahe, alternatiiv, teadvus
130 allalaadimist, 3 arvamust
4
...ne olek tajus 9.Tahteline ja tahtmatu tähelepanu Tahtamatu tähelepanu tekib sel juhul kui inimene ei ole püstitanus eesmärki olla tähelepanelik Tahteline tähelepanu on tähelepanu teadlik ja tahtlik suunamine mingile objektile või tegevusele 10.Mälu protsessid meeldejätmine assotsiatsioonid – seosed, mis tekivad protsessi käigus tahteline ja tahtmatu omandamine mnemotehnika – mälutehnikad, nt loci meetod mälu maht – arvatakse, et mällu on salvestatud kõik sündmused, kuid me ei suuda neid meenutada (psüühiline ühik on komp, mitte bitt) • säilitamine retro- ja proaktiivne pidurdus – ettehaarav ja tagasihaarav pidurdus (kas järgnev materjal kustutab eelneva või vastupidi) unustamiskõver – unustamine on kõige intensiivse...
Märksõnad: taju, psühholoogia, teadvus, aisting, emotsioon, stress, uurimine, frustratsioon, kirg, psüühiline, analüsaator, vaatlus, sensoorne, seks, afekt
Psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
66 allalaadimist, 2 arvamust
16
...ilustamine, virisemine, hädaldamine, kannataja hoiak, agressiivsuse pöördumine iseenda vastu. Õige ja talitsetud agressiivsus on inimese eneseväärikuse üks oluline komponent. Tänu sellele, et depressiivsed inimesed agressiivsusega käivad väga aralt ja oskamatult ümber, siis see on ka nende madala enesehinnangu üks põhjuseid. Põhjused See põhjus on põhimõtteliselt aktsioon. Iga inimese elus tuleb ette viha, agressiivsust ja lapse elus samamoodi. Laps ei ole teistmoodi inimloom. Need tunded saavad ohtlikuks lapse jaoks alles siis, kui nad hakkavad kuhjuma ja nende taustal hakkavad need depressiionid tekkima. Lapsele ei tohiks nende emotsioonide väljaelamist kategooriliselt keelata. Kui laps on silmatorkavalt vaikne, kuulakas, tal ei ole enesealgatust...
Märksõnad: sundus, partner, agressiivsus, sundustega, armastus, emas, suhe, kindlus, teadvus, emotsioon, depressiivne, skisoidne, kahtlus, emotsioonid, kriisi, loomus
Psühholoogia - Keskkool
26 allalaadimist, 0 arvamust