Otsingule "majandusliit" leiti 74 faili

Geograafia kontrolltöö
2
sxw
Samas säilitakse individuaalne kaubanduspoliitika väljaspool liitu olevate riikidega (nt NAFTA ja EFTA) 5) Tolliliit: koostöövorm, mille liikmesmaade vahel kaubandustõkked puuduvad ning kaubavahetus liiduväliste riikidega on kehtestatud ühtsed reeglid (MERCOSUR) 6) Ühisturg: tolliliidule lisandub vaba tööjõu ja kapitali liikumine, ühine kaubanduspoliitika liiduväliste riikide suhtes ja ka seadusandluse teatav ühtlustamine. 7) Majandusliit : Kõige laiahaardelisem liit, kus lisaks ühisturu põhimõtetele on ka keskne juhtimine, ühine seadusandlus, majandus-ja rahanduspoliitika ning ühisraha 8) Euroopa Liit(EU): tekkis algus 6 Lääne-Euroopa riigi osalise koostöö organisatsioonina söetööstuse, metallurgia ja tuumatehnika vallas. 1957 kujundati see Rooma lepinguga ümber Euroopa Majandusühenduseks, mis pidi tagama ühisturu. Seejärel võttis ühendus endale eesmärgiks arendada majandusliiduks ( 1993. Maastrichti leping) 9) NAFTA: Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiat...
Geograafia - Põhikool
67 allalaadimist, 1 arvamus
Globaliseerumine
1
doc
Spikker
Geograafia - Keskkool
8 allalaadimist, 0 arvamust
Eksami abi
2
doc
imajandus, õhusaaste, Õhusaaste, prügi, nakkushaigused, linnahalajastuse säiltamine transpordiprobleemid WTO – Maailma kaubandusorganisatsioon(üle100 riigi, kaotatud sisseveotolle, kaubanduse hõlbustamine) OPEC – naftat eksportivate riikide organisatsioon(13 riiki) NAFTA – põhja ameerika vabakaubandusassotsiasioon(rahvusvaheliste firmade tegevuse korraldamine) ASEAN – kagu – aasia made assotsiatsioon(peaaegu kõik sealsed riigi) EL – euroopa liit(majandusliit ja föderaalriik) IMF – rahvusvaheline valuutafond(kooskõlastab rahvusvahelist rahandust) Põllumajandus tootmis vormid: Segatalu Põllumajandustalu, kus kasvatatakse põllukultuure ja peetakse loomi oma tarbeks, arenenud maades läbitud, arengumaades levinud Spetsialiseerunud Moodne kõrgtootlik taluvorm, spetsialiseeritud enamasti vaid ühele tootliigile, euroopas ja põhja ameerikas suurtalu Ekstensiivsed Väga suure pindalaga ja eamiselt nisu kasvatus, väiksed tootmisk...
Geograafia - Keskkool
364 allalaadimist, 6 arvamust
Majandusgeograafia
11
doc
RAHVUSVAHELISED MAJANDUSORGANISATSIOONID Riigid võivad koostööd teha järgmistes vormides:  Vabakaubanduspiirkond  Tolliliit  Ühisturg  Majandusliit Organisatsioonid võib jagada kolmeks: 1) Toorainekartell – lepitakse kokku tootmismahus, mis mõjutab ka hinda 2) Piirkondlikud majandusühendused – peamine eesmärk on kaubavahetuse lihtsustamine 3) Kogu maailmamajandust kordineerivad organisatsioonid 1) Toorainekartell OPEC – Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon  moodustati 1960  eesmärk – kaitsta naftat tootvate maade sissetulekut ja huvisid rahvusvahelistel turgudel  liikmed: Iraan, Iraak, Kuveit, Saudi-Araabia, Venezuela, Alžeeria...
Geograafia - Keskkool
242 allalaadimist, 17 arvamust
Lõpueksami sooritajale - kokkuvõtted
4
doc
Muutused ühiskonnas; rahvastik ja asustus
Geograafia - Keskkool
147 allalaadimist, 5 arvamust
Geograafia riigieksamiks materjal
10
doc
Suurbritannia, Iirimaa, Taani. Austria, Rootsi, Soome, Portugal, Hispaania, kreeka Euroopa Liidu töö põhineb kolmel sambal: - I Euroopa ühendus - II Ühtne välis- ja julgeolekupoliitika - III Politsei ja õiguskoostöö Eesmärk oli saavutada Majandusliit – vaba kapitali liikumine, ühine välispoliitika, oma eelarve. Maailma rahvastik 1)Rahvaarvu iseloomustavad näitajad - sündimus - suremus - ränded - tööjõu struktuur - linnarahvastiku osatähtsus - haritus - keskmine eluiga 2)Konkreetsed tegurid mis mõjutavad sündimust ja suremust - ühiskond (mõttelaad) - USA - usund - India - sõjad - näljahädad – Aafrika, Etioopia - traditsioonid – Aasia - demograafiline poliitika – Hiina - tervishoid - haigused – Indias Traditsiooniline põlvkondade vaheldumine - kõrge sure...
Geograafia - Keskkool
202 allalaadimist, 4 arvamust
10-klassi õpiku konspekt
10
doc
Säilitatakse individuaalne kaubanduspoliitika väljaspool olevate riikidega . N: NAFTA ja EFTA 4. Tolliliit – koostöövorm, mille liikmesmaade vahel puuduvad kaubandustõkked ning kaubavahetuses liiduväliste riikidega on kehtestatud ühtsed reeglid (MERCOSUR) 5. Ühisturg – laialdane ühendus, kus tolliliidule lisandub vaba tööjõu ja kapitali liikumine, ühine kaubanduspoliitika liiduväliste riikide suhtes ja seadusandluste ühtlustamine. 6. Majandusliit – laiahaardelisim liit, kus on keskne juhtimine, ühine seadusandlus, majandus-ja rahanduspoliitika ning ühisraha. Tuntuim neist on EU – Euroopa Liit. 7. NAFTA – Põhja-Ameerika Vabakaubanduse assotsiatsioon ; Kanada, USA ja Mehhiko vahel. Eesmärgiks on aja jooksul kaotada kõik liikmesriikide vahelised tollimaksud ja kvoodid. 8. ASEAN – Kagu-Aasia maade assotsiatsioon. Eesmärgiks on liikmesmaade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö arendamine ja arengu kiirendamine....
Geograafia - Keskkool
734 allalaadimist, 25 arvamust
Geograafia-kordamine eksamiks
14
odt
Tegin kokkuvõtetest kokkuvõtte. Abistab kõvasti eksamiks õppimisel. litosfäär, pedosfäär, atmosfäär, hüdrosfäär, Maa kui süsteem, keskkonna ja inimtegevuse vastasmõjud.
Geograafia - Keskkool
311 allalaadimist, 13 arvamust
KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI
15
doc
Kui inimene ei taha tööl käia ja tal on ka piisavalt raha sellise eluviisi jaoks (näiteks sai päranduse), kas siis tuleb temasse suhtuda kui muidusööjasse ja parasiiti, kes elab teiste kulul? Põhjenda. Kas võrreldes Nõukogude ajaga on eestlaste suhtumine töösse muutunud? Kui jah, siis mis suunas? Põhjenda. 98) Tööandja ja töövõtja kohustused 99) Eesti liikmelisus a. Euroopa Liit (riikide majandusliit , aga teataval määral ka ühise sise- ja välispoliitikaga riikide liit)– 2004 • Euroopa Ülemkogu (võrreldav rahvusriikide presidendi kantseleiga) • Euroopa Parlament (võrreldav rahvusriikide parlamendiga) • Ministrite Nõukogu (võrreldav rahvusriikide parlamendiga) • Euroopa Komisjon (võrreldav rahvusriikide valitsusega) • Euroopa Kohus (võrreldav rahvusriikide kohtuga) b. NATO (sõjaline kaitseorganisatsioon) – 2004 c. WTO (maailma kaubandusorg...
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
107 allalaadimist, 2 arvamust
Globaliseerumine
2
doc
Geograafia - Keskkool
61 allalaadimist, 1 arvamus
Agraarajastust infoühiskonda
3
doc
  ­ uurimis­ja arengutegevus ­erinevate detailide valmistamine ­erinevate detailide kokku panemine ­ müük/hooldus  Riikide majanduslik sõltuvus üksteisest suureneb. Tehakse majanduslikku koostööd.  REGIONALISEERUMINE  Regionaliseerumine­ samas regioonis asuvate üksteisega külgnevate riikide majanduslike  sidemete tihenemine ja selle alusel riikide ühendavate majandusliitude loomine.  ! Eesti on juhtriigiks keskkonnakaitse ja säästva arengu valdkonnas!  Ettevõtlusvõrgustik­ iga osaleja annab panuse toote valmistamiseks ning nad kõik sõltuvad  üksteisest ( nt toormega varustajad, toodangu müüad jne).  RAHVUSVAHELISED ETTEVÕTTED  1. tegutsetakse paljudes riikides 2. firmasisesed majaandussidemed ületavad riigipiire 3. majandustegevuse maht on suurem kui väikestel riikidel Miks firmad rahvusvahelistuvad?  1. juurdepääs loo...
Geograafia - Keskkool
106 allalaadimist, 8 arvamust
Globaliseerumine
2
doc
Maailma tähtsamad majandusorganisatsioonid. Euroopa Liit (EL)- Euroopa riikide majandusliit , mis edendab liikmesriikide majanduslikku koostööd ning arendab ja koordineerib poliitilist koostööd. Liikmesriike 25- Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburg, Belgia, Holland, Itaalia, Taani, Rootsi, Soome, Suurbritannia, Austria, Hispaania, Kreeka, Portugal, Iirimaa ja uued liikmed- Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Malta, Küpros, Sloveenia. ASEAN- Kagu- Aasia Rahvaste Assotsiatsioon, arendab liikmesriikide vahelist majanduslikku, sotsiaalset ja kaubanduslikku koostööd. Liikmed on näiteks Malaisia, Indoneesia,...
Geograafia - Keskkool
75 allalaadimist, 3 arvamust
RV ettevõtted-RV kaubandus
3
doc
Hea lühike ja konktreetne konspekt majandusgeograafia osast.
Geograafia - Keskkool
49 allalaadimist, 2 arvamust
Terve 10 klassi õpikute lühikokkuvõte
9
doc
Rahvusvaheline firma on ettevõte mille kontrolli all või halduses on tootmis- ja varustusettevõtted mitmes riigid ning ressursid, kaubad,teenused ja oskused liiguvad ettevõttesiseselt üle riigipiiride.Globaliseerumine tähendab kõigi sotsiaalmajanduslike ja poliitiliste protsesside rahvusvahelistumis ehk üleilmastumist. Regionaliseerumine – samas regioonis asuvate üksteisega külgnevate riikide majanduslike suhete tihenemine,selle alusel riike ühendavate majandusliitude loomine ning nende liitude laienemine uute riikide liitumisel. Asutus-maa-ala asulastiku ja rahvastiku kogumõiste Rahvastik- mingil maa-alal elavad inimesed Asulastik- mingi maa-ala asulate kogum.Demograafiline plahvatus on rahvastikuprotsess mil suremus langeb,kõrge sündimus säilib ja rahvaarv kasvab kiiresti,rahvastiku koosseisus palju lapsi ja noori. Rahvastikuregister – andmekogu milles sisalduvad rahvastiku iga liikme ehk isiku olulisemad demograaafilised andmed.Loomulikiive-sündide ja surmade vahe absoluutarvudes mingi...
Geograafia - Keskkool
173 allalaadimist, 6 arvamust
Geograafia eksamimaterjalid
29
doc
Peetakse mitmepoolseid kaubandusläbirääkimisi riikide vahel kaubavahetuse reguleerimiseks. Maailmapank – peamiseks ülesandeks on arengumaade majanduse edendamine. Selleks annab Maailmapank arengumaadele pikaajalist laenu ning aitab välja töötada majanduse arendamise programme ja konkreetseid projekte. Euroopa Liit – Euroopa riikide majandusliit , eesmärgiks arendada ja reguleerida riikidevahelist koostööd paljudes valdkondades. NAFTA - Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsiooni Kanada, Ameerika Ühendriikide ja Mehhiko vahel, olles üks maailma suurimaid kaubandusühendusi. ASEAN - Kagu-Aasia maade assotsiatsioon, mille eesmärgiks on liikmesmaade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö arendamine ja arengu kiirendamine. OPEC - Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon, kelle eesmärgiks on kaitsta liikmesmaade huve rahvusvahelistel nafta turgudel. Põhitegevus on...
Geograafia - Keskkool
407 allalaadimist, 14 arvamust
Atmosfäär-hüdrosfäär-pedosfäär
16
odt
müügiks Tööstus käsitöö Masinlik tootmine, Infotehnoloogia, aurumasin asendatakse hariduse tähtsus elektriga Raha vormid Väärismetallidest Mündid asenduvad Paberraha mündid paberrahaga WTO – Maailma Kaubandusorganisatsioon, mille eesmärgiks elavdada rahvusvahelist kaubandust EU – Euroopa Liit, majandusliit , asutati 1957 NAFTA – Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon, asutati 1994, eesmärk aja jooksul kaotada kõik liikmesriikide vahelised tollimaksud ja kvoodid ASEAN – Kagu-Aasia maade assotsiatsioon, asutati 1967, eesmärgiks liikmesmaade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö arendamine ja arengu kiirendamine OPEC – Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon, asutati 1960, eesmärgiks kaitsta liikmesmaade huve rahvusvahelistel turgudel ENERGIAMAJANDUS Eelised...
Geograafia - Keskkool
221 allalaadimist, 2 arvamust
Majandusorganisatsioonid-ettevõtted-kaubandus-SKT-
1
doc
Eesti k.a. IMF-rahvusvaheline valuutafond 1944a. Üle 180 riigi.väldib järske majandust ohustavaid valuutakursside kõikumisi ja finantskriise. Eesti 92 aastal. Vabakaubanduspiirkond-ühendus,kus kaubandustõkked kaotatud, individuaalne kaubanduspoliitika alles väljaspool liitu olevate riikidega. NAFTA ja EFTA. Tolliliit-koostöövorm,kaubandustõkked puuduvad, ühtsed reeglid Ühisturg-tolliliit+vaba tööjõud ja kapitali liikumine Majandusliit-ühisturg+ühine seadusandlus,poliitika ja ühisraha. EL- tuntuim,edukaim majandusliit ,algselt söe metallurgia ja tuumatehnika liit. 57a roma lepinguga euroopa majandusühenduseks. Ühisturg 90aastaks, 93 maaxtrichti lepinguga majandusliiduks. NAFTA-P-Ameerika vabakaubanduse assotsiatsioon 94 aastal kanada,ameerika ja mehhiko, kaubandusühendus suurim. ASEAN-kagu-aasia assotsiatsioon 67 aastal 5 riiki. Majandusliku,sotsiaalse,kultuurilise koostöö arendamine ning selle kiirendamine.APECile kuulub. APEC-aasia ja vaikse ookeani majan...
Geograafia - Keskkool
42 allalaadimist, 0 arvamust
10-klassi geograafia KT küsimused-amp-vastused
2
doc
9. Kuidas jagunevad riigid suuruse järgi? (Näited) majandus, territoriaalne suurus ja sõjaline võimsus. 10. Tuumarelvad. Omavad Hiina, Venemaa, USA, Prantsusmaa jne. Kahtlustatakse: põhja- korea, pakistan, india, iisrael. Loobus: iraan, ukraina. 11. Mida nimetatakse regionaliseerumiseks? Samas regioonis asuvate riikide majandussidemete tihenemine, selle alusel majandusliitude loomine. 12. Kuidas liigitatakse RO? (näited) ülemaailmsed, regionaalsed või piirkondlikud; valitsustevahelised; konkreetsete tegevusvaldkondade organisatsioonid. 13. Mis on EMP? EFTA? EFTA = EMP = 14. Iseloomusta järgmisi rahvusvahelisi majandus- ja poliitilisi –sõjalisi jm organisatsioone (eesmärk, mitu liikmesriiki (vähemalt 5te nimeta), loomisaasta, nimi) -UN, NATO, WTO, ASEAN, NAFTA, G8 (tippkohtumine), CBSS, OPEC, ROK, Greenpeace, Red Cross UN = 1945 San Franciscos. United Nations O...
Geograafia - Keskkool
95 allalaadimist, 2 arvamust
Rahvusvahelised organisatsioonid
3
doc
a arenenud maade kaubandusbarjäärid kaotatakse, 2020. a arengumaade kaubandusbarjäärid kaotatakse. MERCOSUR – Lõuna Ühisturg  Loodi 1991. aastal  Tolliliit (ühine vabakaubandus + tollieeskirjad)  Eesmärk  saada ühisturuks  Liikmed: Argentiina, Brasiilia, Uruguay, Paraguay. SRÜ – Sõltumatute Riikide Ühendus  Asutati 1991. aastal  12 liiget  Eesmärk  majanduslik ja sõjaline koostöö EU/EL – Euroopa Liit  Majandusliit  Eesmärk  konvergents (ühtlustumine) Lühike ajalugu:  Asutati 1951. aastal (sõlmiti leping), 1952. aastal alustas tegevust, Euroopa Söe- ja Teraseühendus  1957. aastal loodi Roomas Euroopa Majandusühendus ja Euroopa Aatomienergia Ühendus.  Asutajaliikmed: Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Belgia, Luksemburg, Itaalia.  1969. aastal Euroopa Ühendus.  1973. aastal toimus esimene laienemine, liitusid Taani ( + Gröönimaa, mis astus 1985. aastal välja), Suurbritannia, Iirimaa....
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
86 allalaadimist, 2 arvamust
Globaliseerumine infoajastul
6
doc
Saksamaa, Belgia, Holland, Luksemburg, Iirimaa, Suurbritannia, Taani, Kreeka, Hispaania, Portugal, Austria, Rootsi, Soome, Küpros, Eesti, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari • esmärk: majandusliit • Eesti liitus 2004. aastal ASEAN • Kagu-Aasia maade Assotsiatsioon • Alguses 5 riiki, hiljem on liitunud teisigi • Eesmärk on liikmesmaade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise koostöö arendamine ja arengu kiirendamine • - OPEC • Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon • • põhitegevus on reguleerida toornafta hinda maailmaturul, määrates kindlaks liikmete naftatoodangut ja nafta ekspordikvoote • - SKT – aasta jooksul riigis toodetus kaupade ja teenuste turuv...
Geograafia - Keskkool
57 allalaadimist, 0 arvamust