Leppemärgid ehituses

Tasuta Faili alla laadimine on tasuta 269 korda Seda faili on alla laetud 269 korda 0 lehte Lehekülgede arv dokumendis 11/12/2007 Kuupäev, millal dokument üles laeti

KORDAMISKÜSIMUSED EHITUSGRAAFIKAS
I JOONISTE VORMISTAMINE
1. Millised on põhiformaatide tähised ja mõõtmed (A 0 - 841x1189 mm)? Millise jämedusega joonestatakse
raamjoon ja kirjanurga jooned?
2. Mis on mõõtkava? Millised on lubatud suurendused ja vahendused ISO standardi kohaselt kuni M 1:10 ja
M 10:1.
3. Millise jämedusega joonestatakse kriipsjoon (varjatud kontuur), peenjoon (mõõtjooned, distantsjooned,
viirutused) ja kriips-punktjoon (telgjoon), kui kontuurjoone jämedus on valitud 1 mm9
4. Joonestada etteantud materjalide leppemärgid lõigetel.
5. Kirjutada standardkirjas N° 10 etteantud tähed ja numbrid.
II KUJUTISED
1. Millal kasutatakse ja kuidas tähistatakse joonistel kujumärke: läbimõõt, ruut. kalle, koonilisus ja sfäär?
Joonestada näited.
2. Näidata põhiliste vaadete paigutus joonisel peavaate suhtes projektsioonilise seotuse korral.
3. Kuidas näidata vaate suunda ja pealkirjastada vaateid, mis ei paikne peavaatega projektsioonilises seoses?
Selgitada lihtsa joonise abil.
4. Kuidas tähistada joonisel lõiketasapinna asukoht? Millise joonega näidatakse lõiketasapinna kulgemist?
Kuidas paigutada vaate suunda tähistavad nooled lõiketasapinnal? Näidata lihtsal joonisel lõiketasapind ja
joonestada lõige koos pealkirjaga.
5. Kui suur on mõõtjoonte minimaalne kaugus kontuurjoontest ja mõõtjoonte omavaheline minimaalne
kaugus?
6. Mis on eskiis?
III KEERMED

1. Jäme - e. normaalmeeterkeerme, peenmeeterkeerme, trapetskeerme, tollkeerme. silindrilise torukeerme ja
koonilise torukeerme tähistamine. Joonestada sise-keere kaksvaatel ja tähistada nendel etteantud keere.
Joonestada väliskeere kaksvaatel ja tähistada nendel etteantud keere.
2. Joonestada keermestatud avasse osaliselt sissekeeratud varras (varda otsas faas).
3. Joonestada 1-tollise toru pikilõige, kusjuures toru üks ots on keermestatud 1-tollise torukeermega.
Tähistada toru siseläbimõõt ja keere.
4. Skitseerida tikkpoltliite eest- ja pealtvaade.
5. Skitseerida kruvipoltliite kaksvaade.

IV METALLKONSTRUKTSIOONID
1. Joonestada etteantud profiilterase ristlõige, näidata positsioneerimiseks vajalikud mõõtmed ja
positsioneerida.
2. Joonestada etteantud põkkõmbluse (II, V, Y või X ) kaksvaade ja tähistada keevis.
3. Joonestada etteantud nurkõmbluse kaksvaade ja tähistada keevis (kumer või nõgus õmblus, tehase või
montaažkeevis, pidev või katkendlik õmblus, nähtav või nähtamatu keevis, ristlõike mõõt Euroopa või
Ameerika süsteemis, kahepoolne vastakõmblus, keevis ümber detaili kontuuri).
4. Ümarpea, peitpea ja poolpeitpea neetliidete kujutamine eest-, pealt- ja altvaadetel standardite FOCT ja
ISO alusel.
5. Ümarpeaneetide pikkuste arvutamine.
6. Erinevate pikkustega neetide märgistamine joonistel.
V PUITKONSTRUKTSIOONE
1. Metallist kinnituselementide (poldid, naelad, puidukruvid, naaglid) leppeline tähistamine
puitkonstruktsiooni joonistel ning positsioneerimine.

Autori kommentaar: Seadmete ja olmetehnika enamlevinud tingmärgid ja materjalide leppemärgid.