Otsingule "kolgata" leiti 129 faili

Piibli mõisted
5
doc
Apokriva - Piiblist välja jäetud osa. Noa laeva lugu – Jumal on pettunud kõigis inimestes peale Noa ja tema perekonna ning selleks et need hävitada korraldas ta veeuputuse, aga et kõiki loomi päästa käskis Jumal ehitada laeva, kuhu peale saaksid tulla kõik maailma looma ja putuka liigid ning Noa perekond. Kui uputuse päev lähenes läksid kõik laeva ja Jumal sulges veel nende tagant laeva luugi. Veeuputus kestis vähemalt 6 kuud ja kogu selle aja olid kõik need loomad laevas. Kolgata mägi – Mägi kuhu Jeesus Kristus pidi minema rist kaelas ja kus ta risti löödi ning suri. Variser – Variserid uurisid pühakirja ja seletasid seda teistele inimestele, aga nad ise ei järginud pühakirja õpetust. Nad olid uhked ja teesklesid, et nad olid teistest usklikumad. Jeesus ütles, et nad olid silmakirjalikud ja juhtisid inimesi eksiteele. Tänapäeval variserlik käitumine on silmakirjalik käitumine. Maailma loomine - Alguses oli kaos ja pimedus. Siis lõi Jumal taeva ja maa ning valguse. Ka vee ja tooduse. Seda kõike...
Religioon - Keskkool
67 allalaadimist, 6 arvamust
10-klassi kunstiajaloo kokkuvõtva KT küsimused ja vastused
3
doc
Nimeta gooti arhitektuuri ja skulptuuri eesmärk ja tunnused. Arhitektuuris vertikaalne suunitlus, üles tarva poole pürgivus. Skulptuuris ümarplastika ja vabafiguurid. Looduslähedus, ornamentikas, plastikas ja maalis maalilisem ja ruumilisem laad. Inimeste keha proportsioonid muutusid loomulikumaks, liigutused ja poosid õigemaks. Peatähelepanu keskendus inimese kujutamisel näole ja kätele 12.Skulptuuris levinud motiivid olid:krutsifiks, Pieta(näide), Maarja kuulutus(näide), Kolgata reljeef(Eestis Karja kirikus). Keda nimetatuis kujutatakse? Ristiusuga seotud motiivid, kujutatakse Jeesus Kristust. 13.Kirjelda eesti keskaegset kirikut. Millised kirikutüübid olid 13-14.saj levinud? Nimeta 2 tuntumat maakirikut ja 2 linnakirikut Eestis. Milliseid kujutava kunsti teoseid on Karja kirikus Saaremaal? ühelöövilised kirikud, Lääne-Eestis, Saaremaal ja Põhja-Eesti lääneosas. Samasugused 3või 2 võlvikuga pikihoone ja sellest veidi kitsama ja madalama kooriga ning kindlusliku iseloomuga ühelöövilised kirikud k...
Kunstiajalugu - Keskkool
16 allalaadimist, 0 arvamust
KOLGATA-PIETA-NOLI ME TANGERE
10
doc
Üpris sarnane on Caravaggio (1573-1610) sama nime kandev õlimaal (originaal on praegu Genovas), kuigi ehk liiga realistlik. Siin on Jeesuse ülakeha üleni paljastatud, piinaja hoiab käes riiet, mille ta kohe Kristuse õlgadele asetab. Tema huulilt võib välja lugeda pilget: "Kohe saab sinust juutide kuningas!" Ainsaks segavaks elemendiks on paremal liialt domineeriv donaatori2 portree. _____ 1 ecce – loe: ´ektse 2 donaator – kunstiteose annetaja või tellija; inimene, kes on andnud raha kunstiteose tellimiseks 4. KOLGATA Jeesuse hukkamine toimus Kolgata-nimelisel künkal, mis asus Jeruusalemmast väljas linnamüüri taga. Nimetus Kolgata tähendab "pealuu" ning viitab sellele, et kõrgendik oli ümar ja taimestikust paljas. Johannes väidab, et Jeesus pidi ise oma risti kandma. Matteus mäletab seda episoodi hoopis teisiti. Tema evangeeliumis ei kanna Jeesus risti ise, seda teeb hoopis maalt Jeruusalemma tulnud mees nimega Siimon Küreneest. Loeme: Välja minnes leidsid nad Kürenee mehe, nimega Siimon, seda nad sundisid kandma Jeesuse risti. Ja kui nad j...
ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist, 0 arvamust
Religioonid ja ehitised
8
doc
Kogemata Apollon tappis kettaga oma armastatu Hyakintose. 34. Kadrioru lagi Artemis on neitsijumalanna. Jahijumalanna. Aktaion oli mees, kes nägi teda alasti suplemas. Artemis moondas ta põdraks või hirveks ja ta enda koerad rebisid ta lõhki. Laemaalil on sümboolika Aktaion – Eesti, Aremis Venemaa. Artemis, Selene (kuu), Hekate (must maagia). 35. Chartres Labürindid. Keskaegne pikkusmõõt ljöö – 4 tundi käimist. Kui Kristus reede hommikul risti löödi, võttis Kolgata tee aega 4h ehk selle pikkus oli 1 ljöö. 261,5 meetrit on seda ühe ribana. Kokkukeeratuna maas on selle diameeter 12,8 m. Vanasti läbiti seda käpuli või palvehelmeid sõrmitsedes. Uusajal selline fanatism kaob, kaob ka tava. Üldiselt on need hävitatud, kirikumehed ei viitsinud enam keksu mängivate lastega võidelda. Charters'is on alles. Labürindi keskel oli Minotauruse kuju. 36. Gooti pikad figuurid Chartres'i fassaadil. Pikaks venitatud, sobivad hoone külge orgaaniliselt. 37.Mont St Michel Tõusu-mõõna saar. Benediktiini kl...
Kunstiajalugu - Keskkool
58 allalaadimist, 2 arvamust
Meister ja Margarita-Mihhail Bulgakov
12
doc
Ta oli olnud koos ME-ga, kuid põgenes ja läks ise hullumajja. 5 XIV RI oli oma kabinetis, kuhu tuli ka V. Seejärel sai RI aru, et tegemist pole V-ga, vaid hoopis W abilisega. Hirmunud RI põgenes ja sõitis Leningradi. XV B toimetati samuti närvikliinikusse. Ta oli rääkinud, et korteris 50 on saatan. Tema väidet mindi kontrollima ja eest leiti tühjus ning puutumata pitserid. Sellepeale toimetatigi B ravile. XVI Kolgata mäel hakati korraldama hukkamist. J ja veel kaks kurjategijat jäeti ristidele surema. L tahtis J surma kergendada ja ta noaga tappa, kuid see ei õnnestunud. Lõpuks jäi ta ootama, kuna J lõpuks sureb. Ristil olevale J-le pakuti juua, kuid ta keeldus. Seejärel hukkas timukas kõik kolm surmamõistetut. Pärast hukkamist läks L ristide juurde ja võttis hukatud ristidelt maha. J keha viis ta minema. XVII Teatris oli suur segadus, kuna kogu juhtkond oli kadunud. VS läks kassat rahandussektorisse ära viima. Taksojuht keeldus 10 ru...
Kirjandus - Keskkool
1887 allalaadimist, 67 arvamust
mõisted
1
doc
Varakristlus katakombid - maa-alused käigud ja ruumid surnute matmiseks ja palvekoosolekute pidamiseks varakristlikul ajal ladina rist - kõrge rist lühema põikpuuga, ristiusu sümbol Kristuse ristilöömise meenutajana kreeka rist - rist nelja ühepikkuse haruga, mis ristuvad täisnurga all. Sümboliseeris algselt looduse nelja algelementi vene rist - kolme põikpuuga rist, mille kõige ülemine põikpuu on lühem (Kristuse süüplaat) ja kõige alumine (jalgade tugipuu, Kolgata tee) asetseb kallakuga vasakult (halb röövel-põrgusse) paremale (hea röövel-taevasse) basiilika - antiikne kaubahall ja kohtukoda, varakristlikust ajast püstkülikukujuline kirikuhoone, mille pikisuunas jooksvad kolonnaadid jagavad kolmeks või enamaks lööviks kõrgema pealööviga keskel. Viimasel on iseseisev katus ja ehitus saab valguse valgmikus asuvate akende kaudu. katedraal - piiskoplik peakirik, toomkirik, eriti gooti stiilis Prantsusmaal, Itaalias ja Suurbritannias ankur - varak...
Kunstiajalugu - Keskkool
54 allalaadimist, 1 arvamus
Vana-Rooma-konspekt
13
doc
• Isise austamine – lugu Osirise tapmisest ja elluärkamisest, Isis kui jumalaema ja laps Horos ta süles. 2. Kristluse tekkimine ja levik: a. Jeesus: • 1. sajandil Palestiinas tegutsenud rändjutlustaja, kes kuulutas peatselt saabuvat jumalariiki. • Jumalariiki pääsemise tingimuseks oli siiras usk ning jumala- ja ligemesearmastus. • Preestrite nõudel lasi Juuda provintsi asevalitseja Pontius Pilatus Jeesuse Kolgata mäel risti lüüa. • Jeesuse pooldajad uskusid, et Jeesus oligi kauaoodatud messias (kr.k. christos – salvitu). • Jumal saatis oma poja Maa peale, et oma kannatustega inimeste patte lunastada. • Jeesus tulevat tagasi viimsepäeval, mõistmaks kohut elavate ja surnute üle. b. Kristalsed ja nende tagakiusamine: • Kristlased – Jeesus Kristuse õpetuse austajad. • Kristlus (riskiusk) – Jeesus Kristuse õpetus. • Esialgu levis kristlus vaid juutide hulgas. • Ko...
Ajalugu - Keskkool
145 allalaadimist, 5 arvamust
Kristluse tekke ja areng Rooma riigis
2
doc
Jeesus õpetas, et kannatusi tuleb taluda alandlikult, sest kõik kannatajad ja rõhutud saavad tasu pärast surma. Jeesus pööras vähem tähelepanu juudi usutavade ja seaduste järgimisele. Tema õpetus leidis pooldajaid vaeste hulgas ja põhjustas juudi preestrite ja ülikute rahulolematust. Preestrid nägid Jeesuse õpetuses taganemist Moosese seadustest ja messiat ootavate juutide eksitamist. Juudi ülemkihi tungival nõudel laskis Juuda prokuraator Pontius Pilatus umbes aastal 30 Jeesuse Jeruusalemma lähedal Kolgata mäel hukata ristilöömise läbi. Tema õpetus levis pärast surma veelgi. Jeesuse pooldajate meelest oli just tema oodatud messias – Kristus. Jeesuse elu on kirja pandud Piibli teises osas, mille nimeks on Uus Testament, selles olevas neljas evangeeliumis. Evangeeliumide järgi sündis Jeesus ajal, mil keiser Augustus käskis esimest korda üles kirjutada kõik impeeriumi elanikud. Igaüks pidi end kirja panema oma sünnilinnas. Joosep Galileast Naatsareti linnast läks end koos oma naisega kirja panema Juudamaale Taaveti linna Pe...
Ajalugu - Keskkool
55 allalaadimist, 1 arvamus
Konrad Mägi
5
docx
lühiülevaade kunstniku elust
Kunst - Keskkool
52 allalaadimist, 2 arvamust
Kristus kui eriline inimene
3
doc
Tal löödi umbes 15 cm pikkused naelad läbi käte ja jalgade. Ta rippus kuus tundi palava päikese käes joogijanus ja hingamisraskustes ning kirjeldamatus piinas aeglaselt surres. Jeesus suri reedel. Järgmine päev oli juutide puhkepäev. Juutide kombel ei tohtinud ristilööduid selleks päevaks ristile jätta. Rahvaülemad andsid käsu murda ristilöödute sääreluud, kahel mehel löödigi aga kui nad tulid Jeesuse juurde, märkasid nad, et ta on surnud. Jeesus pandi ühte Kolgata lähedal asuvasse aeda kus oli haud, mille Jeesus oli lasknud raiuda, ning veeretati sinna kivi ette. Kui nad nädala esimesel päeval läksid naised lõhnarohtudega hauale Jeesuse keha määrima, kui nad aga sinna jõudsid oli kivi haua eest ära veeretatud ning Jeesus kadunud. Naised ruttasid linna seda teadet edasi andma. Teel linna ilmutas Jeesus neile ja palus, et nad ei lähe linna vaid läheks tema jüngrite juurde ja teatakse, et nad läheks Galileasse. Teel sinna kohtasid nad võõrast kes oli tegelikult Jeesus, j...
Kirjandus - Keskkool
14 allalaadimist, 0 arvamust
Ajalooreferaat-Vana-Rooma
12
odt
Selles nähti Moosese õpetusest taganemist ja tõelist messiast ootavate juutide eksitamist. Juudi aristokraatia ja preesterkonna tungival nõudmisel lasi Juuda prokuraator Pontius Pilatus umbes 30. aastal pKr Jeesuse vahistada ja seejärel Jeruusalemma lähedal Kolgata mäel ristilöömise läbi hukata. Jeesuse surm ei peatanud aga tema õpetuse levikut. Tema pooldajad olid veendunud, et pärast ristilt mahavõtmist oli Jeesuse keha hauast koos hingega teavasse tõusnud, ja see üksnes kinnitas nende usku tema sõnumi õigsusesse. Pooltajate meelest oli just Jeesus Vana Testa...
Ajalugu - Keskkool
388 allalaadimist, 11 arvamust
Vana-Rooma ühiskond-kultuur ja teadus
4
doc
Juudid uskusid, et peagi tuleb Taaveti soost messias, kes teeb lõpu iisraeli rahva hädadele, taastab muistse hiilguse ja kehtestab maapealse jumalariigi. 1.saj pKr tegutses Palestiinas juudi soost rändur Jeesus, kes kuulutas peatselt saabuvat jumalariiki. Tal oli alamkihtides palju pooldajaid, kuid tema õpetuses nähti Moosese õpetusest taganemist ja tõelist messiat ootavate juutide eksitamist. Ta lasti hukata Kolgata mäel ristilöömise läbi. Tema surm ei peatanud tema õpetuse levikut. T eda peeti messiaseks ehk Kristus. T eda hakati nimetama Jumala Pojaks. 4. Mõisted Constantinus- Vana-Rooma keiser, kes legaliseeris ristiusu ja lasi rajada uue pealinna Konstantinoopoli. Maecenas- rikas kultuurisoosija, kes võttis enda hoole alla andekaid kirjamehi Titus Livius- Ajaloolane, kes tõi oma teostes esile õpetlikku sõnumit. Ta kirjutas “Linna asutamisest alates”, milles esitas Rooma ajaloo Romulusest ja Rooma rajamisest kuni Augustuseni. Alma...
Ajalugu - Keskkool
229 allalaadimist, 4 arvamust
Kalju Lepik
18
doc
referaat
Kirjandus - Põhikool
90 allalaadimist, 2 arvamust
Kristlus
5
doc
Algul oli Jeesuse õpetus suunatud juutidele, kuid hiljem laienes see ka mittejuutidele ehk paganatele. Õpetus tekitas ka teravat pahameelt juudi preesterkonnas ja ülemkihis. Selles nähti Moosese seadusest taganemist ja tõelist messiat ootavate juutide eksitamist, mistõttu peeti Jeesust valemessiaks. Rooma võimud kahtlustasid, et Jeesus valmistab ette juutide ülestõusu. Et seda takistada, laskis Juuda prokuraator ehk asevalitseja Pontius Pilatus umbes 30. aastal pKr Jeesuse vahistada ja seejärel Jeruusalemma lähedal Kolgata mäel ristilöömise läbi hukata. Jeesuse surm ei peatanud aga tema õpetuse levikut. Pühapäeval, kui sabat oli möödas, tulid mõned Jeesust järginud naised tema surnukeha võidma. Nad avastasid, et kivi oli haua ukse eest ära lükatud ning haud oli tühi. Seejärel olevat naistele ilmunud ingel, kes ütles, et Jeesus elab. Nad jõudsid järeldusele, et mees on surnust üles tõusnud ning seetõttu on uut moodi messias: mitte maine kuningas, vaid universumi valitseja. Sealt alates hakkasid inimesed Jeesust nimetama Messiaks(päästja, luna...
Ajalugu - Keskkool
52 allalaadimist, 1 arvamus
11 kl kokkuvõte
1
doc
Maarja kuulutus-ettekuulutus neitsist sündimise kohta. Neitsi Maarja lapsega. 15.EESTI 13-14.SAJ TÜÜP KIRIK: Romaani seguneb gootikaga. Paekivi, tellis, põllukivi. Ühelöövilised nt Valjala kirik. Kolmelööviline kodakirik. Linnades basiilika nt. Toomkirik, Niguliste, Oleviste. Tähtvõlvid, teravkaar. Puudusid transept, kabelite pärg ja tugikaared. 16.EESTI KUJUT K: Seinamaalikunst. Valjala-ümarkaareline lääneportaal, romaanilik lame ja abstraktne raidkivist ornamentika. Karja kirik-maagilised märgid, kolgata reljeef(ristiusu põhisõnumi kokkuvõtmine, kristuse ülestõusmine) paikneb lõuna eeskoja seinal, 14sj. 17.LÜBECK: Herman Rode, Bernt Notke. Tähtsaim toodang tiibaltarid. Surmatants-Notke, 7.5m pikk, elu kalduvust ja kõige surelikkust rõhutav teema,surma ees on kõik võrdsed, peenmaalitehnika.15.saj lõpp.Tallinnas Niguliste kiriku Antoniuse kabelis. 18.ITAALIA MAAL 15.SAJ: Õpitakse tundma inimese keha ja seda loomulikult kujutama, järgneb arhitektuuri kujutamine maali taustal, teiste staatiliste esemete kujutamine-perspektiiv...
Kunstiajalugu - Keskkool
306 allalaadimist, 6 arvamust
Gooti kujutav kunst
1
doc
Tegelased ja sündmused valiti piiblist. Teemadeks olid: KRUTSIFIKS (ristilöödud Jeesuse kujutamine), MADONNA (ema Maarja koos oma poja Jeesusega), PIETA (Maarja, kes leinab oma ristilt võetud poega), KOLGATA GRUPP (laiendatud krutsifiks, kus ristilöödud Jeesus on oma jüngritega), MAARJA KUULUTUS ja KÜLASTUSGRUPP, PÜHA ÕHTUSÖÖMAAEG. Katkueelset aega peeti gooti ajastu kõrghetkeks, sest siis hakkasid üle pika aja tekkima portreeskulptuurid. Esialgu olid need suurtest annetajatest kirikutele (Uta ja Ekkehard). Erandiks oli ka ratsamonument väejuhist Bamburgis. Suursugune ja rahulik kunst muutus aga järsult pärast katku, kui kunst muutus tundelisemaks ning hakati näitama Kristust kannatavana ning kujutati surmatantsuteemat...
Kunstiajalugu - Keskkool
30 allalaadimist, 1 arvamus
Madalmaade kunst
1
doc
Keskel sümboolne maaling talle kummardamisest. Vanem suri tiibaltari juures töötades. Jan lõpetas selle ja tema teised tööd. „MADONNA KANTSLER ROLIN’GA“ “ARNOLFINI ABIELUPAAR” – abielu pühadus, kujutab ennast väga väikesel peeglil kui abielu tunnistajana. • R. VAN DER WEYDEN – vähem detailsust ja ruumilisust, rohkem tundelisust. Tegutsenud Burgundias maalikunstnikuna õukonnas. “KRISTUSE RISTILT VÕTMINE” – dünaamiline ja emotsionaalne Kolgata grupp, jalge ees ema Maarja, Punases rüüs toetab Maarjat Johannes, Kristus on surnud. • HUGO VAN DER GOES – “PORTINANI ALTAR” – peenmaalitehnikas ja väga detailitäpne. Tekitas Firenzes sensatsiooni. Keskmine tahvel kujutab karjaste kummardamist. • H. BOSCH – kõige populaarsem Madalmaades. Fantastilised ja olustikulised maalid. 3-osalised altarimaalid, vasakul pattu langemine ja Paradiisist väljaheitmine, keskel maine elu pattudega, paremal põrgupiinades vaevlemine. “PÜHA ANTONIUSE KIUSAM...
Kunstiajalugu - Keskkool
53 allalaadimist, 2 arvamust
Eesti kunsti ajalugu
12
odt
Gooti stiili kiviskulptuuri esimesed silmapaistvad teosed asuvad Karja kirikus. Suurepärast elavat, lopsakat taimornamentikat võib näha lääne – ja lõunaportaali kujunduses. Pihihoonet kooriruumist eraldava võidukaarte piilaritel on kaks väga maalilist ja ilmekat skulptuurigruppi. Põhjaküljel kujutatakse Püha Katariina, lõunaküljel Püha Nicholause lugusid. Ristiusu põhisõnum on ülilihtsalt, kuid haaravalt kokku võetud Kolgata – reljeefil, mis tänapäeval paikneb lõunapoolse eeskoja seinal. Väga suurejooneliseks keskaegse kunsti pärandiks on Tartu Jaani kiriku 14.sajandil loodud terrakotaskulptuurid, mida algselt on olnud üle 1000. Lääneportaali ehisviilu nissides paiknevad Kristuse, Maarja, Ristija Johannese ja apostlite figuurid. Ülalpool kulgeb neliksiirkujuliste niššide rida, igas nišis modelleeritud pea. Veel kõrgemal torni lääneküljel kolmkaarniššides asuvad poolfiguurid. On arvatud, et skulptuurid kujutavad Viimse kohtupäeva stseeni, mis...
Kunst - Keskkool
264 allalaadimist, 12 arvamust
Hispaania ja kunst
21
rtf
Corpus Christi püha ajal kaunistavad Sitgesi tänavaid vaibana aednelkide kroonlehed. Linnaelanikud näevad suurt vaeva, et kroonlehti omanäolistesse kujunditesse sättida. Püha Õhtusöömaaja ülistamise tipphetk saabub õhtuse rongkäiguga. Rongkäigu lõppedes tantsivad pidulised lömastatud õitel. Pühal nädalal (8 päeva, alates palmipuudepühast ja lõpetades lihavõtetega) kolmapäeval lähevad läbi Madridi tänavate jalgade ümber kette lohistades patukahetsejad. Sedasi meenutatakse Jeesuse viimseid katsumusi (Kolgata teekond). Öösel valgustavad patukahetsejate teekonda küünlad. Vaikne rongkäik.’’: paljajalu sammuvad vaikivad inimesed vaid ühe trummi helide saatel. Valgus tuleb vaid küünaldest, mida inimesed käes hoiavad. Neljapäeva keskööl liigub suur rongkäik kahe orkestri saatel ja küünalde valguses mööda tänavat üles mäkke. Madridi suur areen. Pamplonas toimuvad igal aastal juulis kaitsepühaku San Fermini auks kaheksapäevased pidustused (7.-14. juuli) (SanFermini festival). Suur Lõuna-Ameerikat sümboliseeriv figuur, Hi...
Kunstiajalugu - Keskkool
30 allalaadimist, 1 arvamus
Varakristlik Kunst
12
doc
Kristlikud mõtlejad pidasid seda skemaatilist kolmesust täiuslikkuse ilminguks ja ühendasid selle elava Kolmainsusega, mis hakkas vähehaaval ilmnema ka ikoonikunstis. Rist - Kristluse üks kesksemaid sümboleid – rist – on samuti väga pika ajalooga kujutis: Ristilöömine oli antiikmaailmas kõige häbiväärsem surmanuhtluse vorm. Kristluses sai rist võidu märgiks, Kristuse surnust ülestõusmise sümboliks. Risti ajalugu jaguneb selgepiiriliselt kaheks: tähendus enne ja pärast Kristuse ristisurma Kolgatal . Kuigi rist oli tavaliseks märgiks nii nii Muinas- Idas kui esiajaloolises Ameerikas, õpiti seda kohutava hukkamisviisi tunnusena tundma pärast seda, kui pärslased hakkasid hukatavaid risti lööma. Risti mõistetakse käemärgina või seostatakse piltide ja amulettidega, mis tõrjuvad kurja ja kaitsevad musta maagia eest. Sellisena tunti [ristimärki] ka juutide juures. Risti neli haru viitavad neljale ilmakaarele, teadmise neljale teele. Risti keskpunkt sümboliseeris vaimsuse lähtepunkti, nelja “tee” keskelt algab kogu tead...
Kunstiajalugu - Keskkool
43 allalaadimist, 2 arvamust