Otsingule "inglise ajalugu" leiti 1840 faili

Inglise keelt kõnelevate maade ajalugu lühikonspekt
168
odp
Stonehenge ●One of the best known ancient wonders of the world, 5000 years old ●Megalith monument, built by western mediterraneans during 3000-1600 BC ●Circular structure, large standing stones, aligned with rising sun at teh solstice ●Attlers and bones were sued to dig pits that hold the stones The Celts in Britain and their legacy ● 700-200 BC celts invade Britain ● Gaels or Goehls(Ireland and Scotland),Cymri(Wales) and Brythons(gave name to Brittany) ● Fierce fighters,superb horsemen.Most of...
Inglise keele ajalugu
2
docx
English – a global language Aleksander 10B This essay explores British and English history and its influence to the world. English is spoken all around the world. We can even say that it is a international language. It begun when Great Britain started founding colonies. Empire growed from the 17’th century up to 1920’s. It was said that the sun never sets on British empire. It had expanded all over the world. I...
Inglise keel - Keskkool
4 allalaadimist, 0 arvamust
Inglise keelt kõnelevate maade ajaloo eksamiküsimused
28
doc
It is one of the most famous prehistoric sites in the world and is composed of earthworks surrounding a circular setting of large standing stones. The surrounding circular, earth bank and ditch, have been dated to about 3100 BC. Stonehenge was produced by a culture with no written language. Many aspects of Stonehenge remain subject to debate. There is little or no direct evidence for the construction techniques used by the Stonehenge builders. *The C...
Inglismaa ajalugu
12
doc
6 ...............................................................................................................................6 Tööstuslik pööre Inglismaal ..........................................................................................7 Kirik Inglismaal..............................................................................................................7 Inglise kirik............................................................................................................ 8 Puritanism...............................................................................................................8 Kunst 17 ja 18.sajandil Inglismaal................................................................................. 9 Inglismaa 19.sajandil....................................................................................................11 Inglismaa 20.sajandi algul...
Ajalugu - Põhikool
96 allalaadimist, 4 arvamust
USA ajalugu
3
doc
 Such as the Tingits, the Nootka, the Yurok and many  more. Indigenous people mostly fished, because there vas a vast stock of  fish. But they also relied upon agriculture, hunting and trapping. They built  stable villages, and lived either in birch­covered wigwams or in rectangular  longhouses. Later the indigenous people were called indians, by Christopher  Columbus who thought that he had reached to India.  COLO...
Inglise keel - Põhikool
17 allalaadimist, 1 arvamus
Tartu ajalugu
5
doc
John's Lutheran Church St John's Church was probably built in the first third of the 14th century. There is no other brick church decorated with so much terracotta plastic in Europe Eduard Tubin Monument The Eduard Tubin monument, marking the 100th birthday of the composer, was dedicated in 2005. The authors of the statue are sculptor Aili Vahtrapuu, architect Veronika Valk, with sound installations by Louis Dandrel.Eduard Tubin (1905-1982) was a versatile composer and conductor, one of the...
Inglise keel - Keskkool
19 allalaadimist, 0 arvamust
Inglismaa ajalugu - The History of the UK
14
ppt
• Queen Anne became the first monarch of the United  Kingdom of Great Britain. 2000 BC Stonehenge completed 50  AD London Founded    1055 AD Westminster Abbey is completed  • National Anthem became known from the  beginning of the nineteenth century. The Beatles • A rock and pop band from Liverpool. • The band members were John Lennon, Paul McCartney,  George Harris...
Inglise keel - Põhikool
27 allalaadimist, 1 arvamus
Uusaja ajalugu
5
odt
Liberaalid ja konservatiivid. Võimu pärast konkureerisid Liberaalid ja konservatiivid.Kuni 1870.aastateni olid juhtival kohal liberaalid.Nende ajal kehtestati kohustuslik algharidus,anti ametiühingutele tegevusvabadus ,anti valimisõigus ka maatöölistele.Siis said enamasti võimule konservatiivid.Siis tulid võimule jällegi liberaalid ja nii kordamööda. Majanduslik areng. Inglismaa oli 19.sajandil juhtiv tööstus-,rahandus- ja kaubanduskeskus maailmas.Inglise majandusliku edu aluseks oli teistes riikides toimunud tööstuslik pööre ja üleminek vabrikutootmisele.Kaubad vedas üle maailma laiali võimas kaubalaevastik.Inglise raha oli maailma usaldusväärseim valuuta.Põllumaad vähenesid ja kasvasid karjamaad. Ameerika Ühendriikide ja Saksamaa arengutempo aga kiirenes ja Inglismaa langes kolmandaks tööstusmaaks. Ametiühingud. Töölised hakkasid looma ametiühinguid kuhu kuulusid esmalt just väljaõppinud töölised.Ametiühingute eesmärk oli üksteise abistamine ja majandusliku olukorra parandami...
Ajalugu - Põhikool
34 allalaadimist, 1 arvamus
Ajalugu Kordamine KT- 10-kl
2
odt
Viimane humanism – tuli kasutusele 15.-16. sajandil, esialgu renessansi juhtivate kultuurikandjate seas, seejärel kogu haritlaskonnas. Selle mõistega hakati tähistama ilmalikku haritust ja ilmalikke teadusi vastandina kiriklikule maailmakäsitlusele ja teoloogiale. Humanistliku maailmavaate keskpunktis oli inimene, mitte Jumal. Roger Bacon – Oxfordi ülikooli professor. Esitas väite, et oskus katseid teha on teadustest ja kunstidest kõrgem, sest ainult kogemus annab tõese lahenduse. Inglise teadlane, usutegelane. Emperismi rajaja. (u 1214-1294) John Wiclyf – Oxfordi ülikooli professor. Nõudis põhjalikku kirikureformi 14.saj. Eitas vaimulike võimet patte andeks anda ja nende õigust müüa indulgentse, taunis kõrvapihti, pühakute kummardamist ning armulaua materiaalset iseloomu. Usutõdede ainuallikas – Piibel. Oli leppimatu paavstivõimu suhtes Jan Hus - oli tšehhi usureformaator ja filosoof. Tema pooldajaid nimetatakse hussiitideks. 15. sajandil tõi Jan Hus välja oma põhimõtted: Kritiseeris kirikuametite müüki...
Ajalugu - Keskkool
150 allalaadimist, 3 arvamust
Ajalugu 11 klass
5
doc
Charles I ajal suurenes parlamendi ja kuningavõimu vaheline vastasseis enamgi. Charles I kuulutas välja sundlaenu, kogudes makse, mida parlament polnud vastu võtnud. Parlament pidas vajalikuks kaitsta isiku-ja omandiõigusi ning võttis 1628. vastu Õiguste Petitsiooni, mille alusel ei tohi sundida elanikke makse maksma või laene võtma, mida pole kinnitanud parlament. Lisaks rõhutati, et ei tohi vangistada ega vara võõrandada teisiti kui kohtu otsustega ja Inglise seaduste alusel. 1629. aastal saatis Charles I parlamendi laiali. Nende murdmiseks vangistas ta opositsiooni liidrid ning lõi teisitimõtlejate jälitamiseks erakorralised kohtud. Raha hankimiseks taaselustas ta vanad ununenud maksud. Kui Charles I vastu puhkes Šotimaal sõda, ei olnud tal aga raha, et palgasõdureid muretseda. 1640. tuli taas kokku Inglise parlament, kuna Charles I vajas raha Šoti mässuliste vastu võitlemiseks, aga parlament keeldus kuninga taotlusest rahale ning mõistis hukka tema poliitika. Selle peale saatis Charl...
Ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist, 0 arvamust
Ajalugu kontrolltöö 9 klass
1
odt
Kuulus Siuru rühmitusse. Heiti Talvik – luuletaja. Luuleühingu Arbujad liige. Betti Alver – luuletaja. Eesti Kirjanikkude Liidu ja luuleühingu Arbujad liige. Henrik Visnapuu – luuletaja, dramaturg, kirjanduskriitik. Osales erinevates kirjanduslikes koguteostes, kuulus Siuru rühmitusse. Hugo Raudsepp – kirjanik. Sai tuntuks vestekirjanikuna Milli Mallika varjunime all. Välismaalased: Ernest Rutheford – Uus-Meremaa päritolu füüsik. Sai tuntuks „tuumafüüsika isana“. Charles Chaplin – Inglise lavastaja, stenarist, näitleja, produtsent. Osales mitmetes filmides. Salvador Dali – Hispaania maalikunstnik. Üks tähtsamaid sürrealiste 20.sajandil. Ernest Hemingway – Ameerika Ühendriikide kirjanik. Üks tähtsamaid ja mõjukamaid kirjanikke 20-l sajandil. J.Duncan - Erich Maria Remarque – Saksa kirjanik. Põhiliselt saanud kuulsaks romaanikirjanikuna. 4)Tartu Ülikoolis on õppetöö toimunud neljas keeles. Nimeta need. Mis aastast läks kools eesti keelseks? Tartu Ülikoolis on õppetöö toimunud rootsi, ladina, vene j...
Ajalugu - Põhikool
18 allalaadimist, 0 arvamust
Austraalia kohta inglise keelne referaat
0
doc
Kuulus Siuru rühmitusse. Heiti Talvik – luuletaja. Luuleühingu Arbujad liige. Betti Alver – luuletaja. Eesti Kirjanikkude Liidu ja luuleühingu Arbujad liige. Henrik Visnapuu – luuletaja, dramaturg, kirjanduskriitik. Osales erinevates kirjanduslikes koguteostes, kuulus Siuru rühmitusse. Hugo Raudsepp – kirjanik. Sai tuntuks vestekirjanikuna Milli Mallika varjunime all. Välismaalased: Ernest Rutheford – Uus-Meremaa päritolu füüsik. Sai tuntuks „tuumafüüsika isana“. Charles Chaplin – Inglise lavastaja, stenarist, näitleja, produtsent. Osales mitmetes filmides. Salvador Dali – Hispaania maalikunstnik. Üks tähtsamaid sürrealiste 20.sajandil. Ernest Hemingway – Ameerika Ühendriikide kirjanik. Üks tähtsamaid ja mõjukamaid kirjanikke 20-l sajandil. J.Duncan - Erich Maria Remarque – Saksa kirjanik. Põhiliselt saanud kuulsaks romaanikirjanikuna. 4)Tartu Ülikoolis on õppetöö toimunud neljas keeles. Nimeta need. Mis aastast läks kools eesti keelseks? Tartu Ülikoolis on õppetöö toimunud rootsi, ladina, vene j...
Inglise keel - Põhikool
20 allalaadimist, 2 arvamust
Paragraaf 36-37 kokkuvõte-ajalugu
2
docx
Tehti mitmeid reforme, kristlased võrdsustati moslemitega maksude tasumisel ja kohtuasjades. 1908. aastal alustasid noortürklased ülestõusu ja tulid võimule. Esimeses maailmasõjas osales türgi Saksamaa poolel ja sai kaotuse osaliseks mis viis impeeriumi lagunemiseni. India 19 sajandil ja 20. sajandi algul : Indias oli väljakujunenud etniline ehk rahvuslik kirevus ning range seisuslik kastikord mis nõrgestas India vastupanuvõimet ka 19. sajandil. Kuni 1858. aastani hoidis Indiat faktiliselt oma võimu all Inglise Ida-India Kompanii. 300 aastat kestnud Moguli riik lakkas olemast ja 1877. aastal kuulutati Inglise kuninganna Victoria India keisrinnaks, keda Indias esindas asekuningas. 1885. aastal rajasid 12 India haritlast India rahvuskongressi. Hiina 19. sajandil ja 20. sajandi algul : Hiina nimekaim salaühing oli 1843. aastal tekkinud Taevase Valitseja Austamise Ühing, mille liikmeid nimetati taipingideks. Taipingide mäss välismaalaste ja Hinat valitsevate mandžude vastu kestis 15.a. teine suurem rahvaliikumine oli bokserite ehk rusikavõitlushar...
Ajalugu - Põhikool
36 allalaadimist, 0 arvamust
Ajalugu 12 klassile-XX sajand
26
doc
USAs pandi kõik pangad kinni ja avada lubati ainult need pangad, mis olid elujõulised. Osadele anti riigi poolt toetust, et nad välja e sureks. Hävitati istandusi, tapeti loomi. Hädaabitööd: metsa langetus nt. maksti miinimum palka. Püüti sisse viia ausa konkurentsi koodeks. Kindel töönädala pikkus, kindel miinimum palk tunnis (40senti), maksimum hulk mida toota võis. Hakati maksma töötukindlustust ja vanaduspensioni. Suurendati tulumaksu rikkamatel. Toimus devalveerimine. Prantsuse frank ja inglise nael. Demokraatiad ja diktatuurid Peale sõda olid enamus riike demokraatlikud. Rahulolematud rahuga olid nt Saksamaa. Aga ka Itaalia, kes oli kindel et tema oli väärt rohkemat. Naised said valimisõiguse, kuid ka varanduslikud erinevused ei lugenud enam valimistele saamiseks. Protsess aeglane. Mindi kaasa nendega, kes lubasid kergeid ja kiireid lahendusi. Proportsionaalne valimiskünnis. Parlamentidesse pääses palju väikeparteisid. Majanduslikult olid paljud riigid nõrgad. Erinevad rahvad üritasid ülekaalu saavutada. Karismaatilised li...
Ajalugu - Keskkool
99 allalaadimist, 2 arvamust
Austraalia ajalugu
1
doc
  The Aborigines arrived in Australia at about 40,000BC, from which Tasmania was cut off by  rising water levels at around 8,000BC. Convicts started being transported to Australia in 1770 which  was a disaster for the Aborigines. Captain cook arrived in Botany Bay and claimed Australia for Britain.  The 18th century life was hard and even small crimes were severe in Britain. Sometimes prisoners  would be sentenced to transportation. After the American War of Independence (1775­1783)  transportation wasn't possible anymore and the government began looking for another place for the  transportees which was selected to be ...
Inglise keel - Põhikool
5 allalaadimist, 0 arvamust
AJALUGU - KESKAEG- PÕHJALIK KOKKUVÕTE
14
docx
Pärijate puudumisel tekitas riigis segadust, sest osa riigi juhtidest toetas Karolingide kõrvalharu esindajaid ja teised eelistasid kuningana Hugues Capet´d. Võitlus kahe leeri vahel kestis aastaid, kui lõpuks sai troonile Hugues Capet. Kapetingidest kuningatel oli algul võimu uskumatult vähe, sest suurfeodaalide maavaldused ja võim ületasid kuninga oma tunduvalt. Kuninga katsed ennast maksma panna tekitasid feodaalidega tülisid ja olukorda muutis keeruliseks see, et Normandia kuulus Inglise kuningale, mis pingestas suhteid Inglismaaga. Siiski suudeti tänu tugevatele kuningatele taastada Prantsusmaa terviklikkus. Eriti tugevdas kuningavõimu Philippe II Auguste. Ta suutis endale alluvat territooriumi ehk kuninga domeeni kasvatada kolmekordseks. Osavate poliitiliste trikkidega ja relvajõudu kasutades murdis kuningas feodaalide võimu. Louis IX Püha valitsusajal kasvas kuningate lugupidamine veelgi. Ta tugevdas avalikku korda ja keelas kuninga domeenis feodaalide omavahelise tülide lahendamise duellil. Väljaspool duelli lubat...
Ajalugu - Keskkool
132 allalaadimist, 1 arvamus
Ajalugu 7 klass ptk 37-42
2
docx
Teesid levisid üle Saksamaa tänu trükikunstile. Keiser kuulutas Lutheri väljaspool seadust olevaks. Lutheri õpetuse 2 tähsamat põhimõtet olid, et inimene pidi õndaks saama vaid usu, mitte kiriku kaudu ja, et ainuke tõe allikas on piibel. Luther tõlkis piipli Saksa keelde. Rüütlid lootsid kiriku maid endale saada ja talupojad loodsid, et Luther sobitab talupojad vürstidega ära. Angligaani kirik tekkis siis, kui Henry 8 end Inglismaa kiriku peaks kuulutuas(1534). Thomas More lasi Henry 8 hukata. Inglise usu-uuendus(anglikaani kirik) sai aga tõsise vastulöögi kui 1553 a troonile saanud Maria Tudor püüdis sidet paavstigaja katoliiksust taastada. Umbes 300 prtestanti hukati. Lõplikult võitis uspuhastus Elizabeth 1 võimu ajal(1558-1603). 1534 aastal tekkinud anglikaani kirikus jäid katoliku tavad siiski püsima, kuid piiblit peeti ainsaks tõe allikaks. Kalvinism oli loodud protestantlik usuool nagu angligaani kirik. Algselt seda endine palgasõurite preester Ulrich Zwingli(1520). See oli palju järsem kui Lutheri värk. Zwingli soov...
Ajalugu - Põhikool
8 allalaadimist, 0 arvamust
Ajalugu I MS
2
docx
Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist, 0 arvamust
Ajalugu- 9 klass- 1 veerand-
4
docx
Tugev riigi kontroll 2.Arendas sõjatööstust 3.Ehitas kiirteid 4.Kehtestati plaanimajandus 4.aastakud Välispoliitika : 1.1935 tühistas Sksamaa ühepoolselt Versailles rahulepingu 2.viis sisse üldise sõjaväekohustuse 3.Loodi võimas armee Wehrmacht 4.Saksa-Inglise mereväe lepe, millega Suurbritannia lubas Saksamaa suurendada sõjalaevastikku 5.Saksamaaga liideti Saarimaa 6.Saksamaa Reini aladele sõjaväe 7.1936 teid sõjalise liidu (saksamaa,itaalia,jaapan) Eesti Vabariik 1920-1930 aastail Johan Laidoner ( 1884-1953) Sõjajuht vms Eesti Vabariik kuulutati välja 24.veebruar 1918.Kuni 1maailmasõja lõpuni oli Eesti aladel Saksa okupatsioon 28.nov 1918-2.veeb.1920 toimus Eesti ja Venemaa vahel vabadussõda, mille eestlased võitsid. A...
Ajalugu - Põhikool
10 allalaadimist, 0 arvamust
Auto ajalugu
10
doc
Masina esimesel sõidul jäeti see valveta ja see „hävitas“ end. Seega ei saanud ka sellest masinast püsivat transpordivõimalust. Järgmistel kümnenditel arendati välja pidurid, käigukastid ja pööramisvõimalused ning mõned masinad olid edukad ühistranspordina. 1865. Aastal tuli aga tagasilöök – Lokomotiivide Seadused nõudsid, et kõikide maanteedel liikuvate masinate ees peab kõndima inimene, kes lehvitab punast lippu ja puhub pasunat. See seadus surmas Inglise autotööstuse arengu pea terveks 19. Sajandiks, kuna insenerid pöörasid oma huvi raudteedele. Venemaal töötas Ivan Kulibin 1780-tel aastatel välja aurumootoriga vankri. Kolmerattalisel vankril oli hooratas, pidur, käigukast ja laager, mis kõik on ka tänapäevase auto osad. Valitsus aga ei näinud vankril turgu ja selle tootmine peatati, nagu ka selle eelkäijatel. USA-s sai esimese patendi sõidukile Oliver Evans aastal 1789. Ta demonstreeris oma sõidukit edukalt ja see ei olnud mitte ainult esimene automobiil USA-s, vaid ka esim...
Ajalugu - Põhikool
47 allalaadimist, 0 arvamust