Otsingule "histriooniline isiksus" leiti 6 faili

Isiksus ja isiksushäired
9
sxw
; 3. diagnoosi aluseks peab olema palju erinevade allikatega informatsiooniallikaid; 4. isiksush äirete vahel puuduvad kindlad piirid, kuid on võimalik eristada üksteist mittevälistavad ja mõnes osas kattuvate tüüpide ja alatüüpide kirjeldusi; 5. isiksushäireid ei ole paslik ravida enne 16-17 eluaastat, kuigi iseloomulikud avaldused võivad olla juba varem ilmnenud Tihtipeale esinevad koos mitu isiksushäiret: Düssotsiaalne, emotsionaalselt ebastabiilne ja histriooniline häire võivad esineda koos antisotsiaalse, piirialase, histrioonilise ja nartsissistliku isiksushäirega. 2.2.Isiksushäire kriteeriumid Kriteeriumid, millest vähemalt kolm peaksid kattuma, et diagnoosida isiksushäiret, on: • märkimisväärsed mitteharmoonilised hoiakud ja käitumine, mis hõlmab paljusi valdkondi, näiteks emotsioone, erutuvust, impulsikontrolli, mõtlemis-, suhtlus- ja tajumisviisi; • eelmainitud käitumine on püsiv ja pikaajaline ning ei piirdu vaid episoodidega;...
Psühholoogia - Keskkool
40 allalaadimist, 0 arvamust
Spetsiifilised isiksushäired
14
doc
(WHO 21.04.2007). RHK on muutunud iseloomulikuks liigituseks kõigi üldepidemiloogiliste ja tervisehaldamise otstarbeks, mida on tähele pandud mitmetel eluliselt olulistel protokollidel nagu surmatõendid ja haigladokumentidel. Seda kasutatakse klassifitseerimaks haigusi ja teisi terviseprobleeme. (WHO 21.04.2007). RHK kümnenda versiooni järgi kuulub spetsiifiliste isiksush äirete alla kaheksa häiret: skisoidne, düssotsiaalne, ebastabiilne, paranoiline, histriooniline , anankastne, vältiv- ja sõltuv isiksus. Lisanduvad veel muud spetsiifilised isiksushäired ja täpsustamata isiksushäire. (WHO Eesti 20.04.2007). RHK-10 on välja on jätnud DSM-IV kõige kahtlasemad – nartsisliku ja passiiv-agressiivse isiksushäire (Allik etc 2003: 122). DSM ehk The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders on tõlgituna Diagnostiline ja Statistiline Vaimsete Häirete Käsiraamat. See on standartne vaimsete häirete klassifikatsioon, mida kasutavad tervishoiuprofessionaalid USA-s. DSM on mõeldud...
Nartsissistlik isiksusehäire
12
doc
RHK-10 (WHO, 1992) DSM-IV (APA, 1994) Klaster A Paranoidne Paranoidne Skisoidne Skisoidne Skisotüüpne Skisotüüpne Klaster B Düssotsiaalne Antisotsiaalne Emotsionaalselt ebastabiilne Piirialane (borderline) - impulsiivne tüüp Histriooniline - piirialane tüüp Nartsissistlik Histriooniline Klaster C Vältiv Vältiv Sõltuv Sõltuv Obsessiiv-kompulsiivne Obsessiiv-kompulsiivne Passiiv-agressiivne Passiiv-agressiivne Nartsissistlik Depressiivne (Puuduvad RKH-põhiversioonis) Allikas: Maailma Tervishoiuorganisatsioon 1999 ...
Isiksuse psühhopatoloogia kokkuvõte
3
docx
Tema hoiakud ei ole antisotsiaalsed, ta saab aru kui on halvasti käitunud. Samas ta võib olla sentimentaalne. Piirialast tüüpi ebastabiilne isiksus : on emotsionaalselt ebastabiilne, tal on ebaselge minapilt, eesmärgid ja eelistused. Kalduvus langeda intensiivsetesse ja ebastabiilsetesse suhetesse, kogeda ägedaid emotsionaalseid kriise. Keskne tunnus on identiteedi puudumine. Tüüpilised on enesetapu või vigastamiskatsed, näiteks hülgamise vältimiseks. Klammerduvad teiste inimeste külge. Histriooniline isiksus: on teatraalne. Varem tunti kui hüsteerikut. Püsiv iha erutuse, tunnustuse ja tähelepanu keskpunktis olemise järele, milleks esineb dramaatiliselt, väljendab liialt emotsioone. On väga emotsionaalne, peab tundeid väga tähtsaks ja pingutab, et esile kutsuda armastust. Kulutab palju aega suhtlemisele, kuna tema enesehinnang oleneb teiste heakskiidust. Anankastne isiksus: on perfektsionist, kes on ülehõivatud detailide, reeglite, korra jms. Tema täiuslikkuse iha ei lase tal töid lõpetada, vaid paneb tulemust üha paremaks lihvima...
Kohtupsühholoogia arvestuseks kordamine
5
docx
eiramine • Suhteid loob kergest, kuid need ei ole püsivad • Kergesti ärritub, käitub agressiivselt • Ei tunne süüd, ei õpi kogemusest • Ennastõigustav Ebastabiilne isiksus • Kõikuv meeleolu • Tagajärgedega mittearvestamine • Vähene implusskontroll o Implusiivset tüüpi: sagedased vägivallapuhangud o Piirialast tüüpi: ebaselge kujutlus endast, ebastabiilsed suhtes, emotsionaalsed kriisid, sagedased enesevigastused Histriooniline isiksushäire • Teatraalsus, enesedramatiseerimine • Väga mõjutatav • Emotsionaalselt labiilne • Enesekesksus, enesehellitamine • Hoolimatus teiste vastu • Vajadus olla tähelepanu keskpunktis • Manipuleeriv käitumine Anankastne isiksushäire • Kõhklev, ettevaatlik • Liigselt planeeriv • Liigselt hoolikas, pedantne • Ülim kohusetundlikkus • Jäikus, kangekaelsus • Ei usalda teisi Vältiv isiksus • Püsivalt pinges, kartlik...
KOHTUPSÜHHIAATRIA konspekt eksamiks
20
docx
pisoodiliselt, adektiivsed ja skisofreenia sümptomid on juhtivad, esinevad haiguse sama episoodi vältel üheaegselt ning kestavad vähemalt mõne päeva, 1)maniakaalne 2)depressiivne 3) segatüüpi Psühhoosi ravi: 1)Ägeda faasi ravi – psühhoosi kiire kupeerimine 2)Pikaajaline ravi – relapsi ja haigusepisoodi kordumise ärahoidmine(säilitus- ja toetusravi) TÄISKASVANU ISIKSUS - JA KÄITUMISHÄIRED A-RÜHM – SKISODNE, PARANOILINE, SKISOTÜÜPNE B-RÜHM – ANTISOTSIAALNE,EBASTABIILNE,HISTRIOONILINE,NARTSISSISTLIK C-RÜHM – VÄLTIV, SÕLTUV, OBSESSIIV-KOMPULSIIVNE ISIKSUS Paranoiline isiksus : tundlikkus tõrjumise, ebaedu suhtes ; mitteandestamine, kalduvus viha pidada, umbusklikkus, kalduvust kogemust moonutada ; oma õiguse tagaajamine, kahtlused partneri truuduse suhtes, enesekeskne hoiak, sündmusi tõlgendab ülekaalukalt kui vandenõu tulemust. Skisoidne isiksus – Rõõmu tunneb vähestest tegevustest, emotsionaalne külmus, raksused emotsioonide väljendamisel, kriitika ja kiituse suhtes ükskõikne , ükskõiksu...