Otsingule "haldamine" leiti 569 faili

Kinnisvara Haldamine- eksamiküsimused - vastused-
19
doc
Kinnisvara haldamise olemus, eesmärk ja vajadus. Kinnistu krundi maavalduste korraldamine, kinnisvarasse investeeritud vahenditest „tagasiteenimise” korraldamine- rendi ja üürilepingute administreerimine, kinnisvara portfelli (maa, rajatised, hooned, seadusest tulenevad kohustused) administreerimine, kinnisvara keskkonna korraldamine (kinnisvara keskkonna funktsionaalselt kasulikuks tegemine)- see kõik on kinnisvara haldamine . Kinnisvara haldamise vajadus seisneb selles, et iga kinnisvara alati vananeb, muutuvad nõuded kasutatavatele ruumidele, muutub rahvusliku majanduse struktuur, esinevad kinnisvara kasutajate organisatsioonilised muutused, pidevalt tekivad uued tehnoloogiad ühiskonnas. KV H põhieesmärgid on kinnisvara a.füüsiline säilitamine(:tegevused selleks,et kinnistu ja sel paiknevad ehitised vastaksid detailplaneeringus ja projektdokumentides esitatud nõudmistele ja need tervikuna ei muutuks ohtlikeks ei kasutajatele ega kolmandatele isikutele;e...
Ühiskonna inforessursside haldamine
21
docx
Iga objekt peeab aitama kaasa asutuse eesmärkide täitmisele. Kogude poliitika on teabeasutustes kogude arendamiseks eraldatud ressursside efektiivseks kasutamiseks kehtestatud strateegia. See organiseerib, mida on vaja koguda organisatsiooni eesmärgi saavutamiseks, paneb objektid kokku kogudeks ning määrab nende kogude arenguplaanid. Säilitamine on otseselt sõltuv sellest, mis objekte kogutakse, kuidas neid kogudesse paigutatakse ning kuidas kasutatakse. Kogude haldamine on kogude poliitika elluviimiseks vajalike toimingute planeerimine ja elluviimine. Igal teabeasutusel peab olema vastav poliitika, mis määrab mida kogutakse, miks kogutakse, milised on objektide valikuprotseduurid, millised on annetajate ja teabeasutuste suhted ja kuidas objekte kogudest välja arvatakse. Igal teabeasutusel peab olema vastav kogude poliitika, mis määrab: miks kogutakse, mida kogutakse, millised on objektide valikuprotseduurid, millised on annetajate ja teabeasutuse suhted ning kuidas objekte kogudest välja arvatakse...
12 allalaadimist, 0 arvamust
E-deklaratsioonide haldamine
36
doc
Õpperühm: ... Matrikli nr.: ... Juhendaja: ... Tallinn 2011 2 Autorideklaratsioon Deklareerin, et käesolev ainetöö on minu töö tulemus ja seda ei ole kellegi teise poolt varem üheski aines esitatud....
KH new perevod
19
docx
Kinnisvara haldamine eksamiküsimused ja vastused vene keeles. tõlkimine
13 allalaadimist, 0 arvamust
Kinnisvara kordamisküsimused
3
doc
Maa maksmist kontrollib kohalik omavalitsus. Maamaksuga ei maksustata: maa, kus on majandustegevus keelatud, kalmistute maalt, kirikute maad jm. kinnisvaramaks- maksu võetakse nii maa kui hoonete pealt. 14. Olulised maa hinna elemendid.- sihtotstarve, asukoha hind, maasse mahutatud kapitali (töö) hind, keskkonna hind, pinnase või viljakuse hind (maa-alune vesi, viljakus jne), asjaõiguse hind (maa mõõdistamine, kinnistamine, planeeringud jne). 15.Kinnisvara haldamise teenus- Haldamine - kinnisvara juhtimine. Tagab hallatava kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamise läbi kinnisvara kasutamisega seotud protsesside juhtimise ja kirjeldamise Halduri palk, raamatupidamine, lepingu sõlmimise kulud, eksperdikulud. 16. Kinnisvara tehnohooldus- tegevused ja tööd, mida on vaja järjepidevalt kinnisvaraga teha, et füüsiliselt säilitada kinnistu osaks olevaid ehitisi. (hooldustööd, hooldusremondid, avarii likvideerimine). Kinnisvara objektidel hooldusraamat. Tehnohooldustööd o...
As Kalev
7
ppt
the biggest and oldest confectionery company in Estonia. ...main activities are manufacturing of chocolate. Location ...produces its sweets in the production facility at Põrguvälja just outside Tallinn. History • 1806 – The Estonian confectionery industry was born. • 1921 – Chocolate and candy factory Kawe is established. • 1948 – on Apri...
Haldaja roll ja võimalused hoone turvalisuse tagamisel
10
ppt
Haldaja roll ja võimalused hoone turvalisuse tagamisel Kogemused 23 uue korterelamu, Kawe Plaza äri- ja büroohoone ja Viru Keskuse käivitamiselt Sulev Jaanus haldusjuht Kujutlused ja tegelikkus Enne taasiseseisvumist teave miilitsa - hiljem politseistatistikast Viimasel aastakümnendil on teabeallikad mitmekesistunud. Kuritegusid sooritatakse rohkem, kui politsei-statistika kajastab. Murdvargusi x 3, kallaletunge x 5, vandalismiakte x 10, avalikke vargusi , vägistamisi, tapmisi x 6 Kuritegude sooritajad on...
Kinnisvara korrashoid - Kutsekool
20 allalaadimist, 1 arvamus
Valitsemine
3
rtf
kes valitseb?, sellele küsimusele saab vastuse valimiste ajal 2.kuidas valitsetakse?, vastuse sellel küsimusele saab põhiseadusest 3.mida otsustatakse? otsuste tegemine on poliitika, mis sõltub võimul olevatest erakondadest või mõjukatest survegruppidest. Huvide vormistamine seadusteks ja määrusteks on poliitilise protsessi esimene etapp. Selle teine etapp on nedne seaduste ja määruste ellu rakendamine, siin sõltub kõik ametnikest ehk bürokraatiast. Te...
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
12 allalaadimist, 0 arvamust
Tehnilise Järelevalve Amet
20
doc
8 2.2 Elektroonilise side teenistus Elektroonilise side teenistuse põhiülesanneteks on: • Eesti raadiosageduste plaani koostamine ja raadiosagedusalade kasutamise planeerimine, koordineerimine, notifitseerimine ning haldamine ; • raadiosagedusalade kasutamiseks sageduslubade andmine; • raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistuste ja amatöörraadiojaamade töölubade väljastamine; • vee- ja õhusõiduki raadiolubade väljastamine; • ringhäälingukanalite ja -sageduste määramine, koordineerimine ning notifitseerimine; • raadiosagedusala kasutamise üle järelevalve teostamine ja raadiosagedusala häirepuhtuse tagamine; • raadiohäi...
Ühiskond - Kutsekool
5 allalaadimist, 0 arvamust
Riskiohutuse eksam
14
docx
  4. Mis paneb inimesi riskima? Riskimisega loodetakse saada:  *Paremaid töötulemusi ja suuremat palka *Kergendada või kiirendada tööülesannete täitmist *Omandada uusi teadmisi ja oskusi  *Vabaneda kontrollist *Katsetada oma võimeid (on põnev) *Näidata oma pädevust 5. Mis on riski haldamine (lisa ka skeem)?  Riski haldamine tähendab abinõusid, millega mõjutatakse võimalikke kahjulikke sündmusi ja neutraliseeritakse  kahjulikke tagajärgi. Riske, mille ebasoovitavad tagajärjed arvatakse olevat kontrolli all, peetakse õigustatuks.  Riski peetakse väikeseks, kui võimalik oht usutakse olevat teiste inimeste või turvaseadme kontrolli all. Näiteks  seadme puhul, millel on kaitseseade peetakse ohtu väikeseks, sest avariiolukorras loodetakse selle...
Essee-Miks on dokumendihaldus oluline
3
docx
Andmed pole enam ainult paberkujul vaid ka elektrooniliselt. Dokumendihaldus käib süsteemi kaudu, et failid või andmed oleks kiirelt leitavad. Dokumente leidub igas asutuses. Mida suurem on organisatsioon, seda rohkem on ilmselt ka dokumente ja seda raskem nende haldamine . Kui tegeletakse asutuses tegeletakse dokumentidega, siis on kasulik ka hallata oma dokumente, et vajadusel need kiiresti leida ja kasutada. Dokumendihaldus võib kaitsta vajalikul hetkel organisatsiooni või tema kliente. Annab võimaluse dokumenteerida oma tegevusi ja saavutusi ning kohtuvaidluste ajal neid kasutada. Organisatsioonide dokumentihaldus võimaldab neil aja möödudes teha uuringuid ja jälgida, kui kaugele jõutud ning kas eesmärgid on saavutatud (http:et.wikipedia.orgwikiDokumendihaldus). Organisat...
I Kontrolltöö mõisted-V Viies-informaatikas
4
doc
Operatsioonisüsteem on vahekihiks kasutaja ja riistvara vahel. Selle eesmärkideks on kasutaja programmide täitmine ja ülesannete lahendamise lihtsustamine. Ka teeb opsüsteem arvutisüsteemide kasutamise mugavamaks, peidab ära riistvaralised erinevused ja aitab arvuti riistvara efektiivselt kasutada. Operatsioonisüsteemi ülesannete hulka kuulub: • arvuti resursside jagamine protsesside vahel (ressursijaotus) • põhimälu haldamine • failide või mingi muu salvestussüsteemi haldamine • IO alamsüsteemi haldamine • arvuti stabiilsuse ja turvalisuse tagamine • arvutivõrkude tugi Operatsioonisüsteemide tüübid - Operatsioonisüsteemi tähtsaim osa on tuum. Tuumi võib jagada monoliitseteks, mikrotuumadeks ja eksotuumadeks. Näited: Microsoft • MS-DOS • Microsoft Windows • Windows NT • Windows CE Unixi-laadsed • Linux • Mac OS...
Business Intelligence Governance
2
doc
IT projektide haldamiseks ehk "IT governance'iks" nimetatakse ettevõttesisest reeglistikku, mille järgi ärivajadusi ja võimalusi prioritiseeritakse ning uusi projekte ellu kutsutakse. Viimastel aastatel on populaarne ärianalüüsisüsteemide (Business Intelligence) rajamine. Kuna need süsteemid on reeglian kallid ja keerulised, on kallis ja keeruline ka ärianalüüsi projektide haldamine . Autor pakub välja üldise raamistiku ärianalüüsi projektide haldamiseks, nimetades selle "Business Intelligence Governance" protsessiks. Pakutud lahendus BI haldamiseks nimetatakse ettevõtte protsessi, mille eesmärgiks on hoolitseda ettevõtte ärianalüüsi huvide efektiivse täitmise eest. Ärianalüüsi projektide algatamist saab laias laastus vaadelda kolmes keerukusastmes: 1) Ressurssidevajaduste prioritseerimine. Lihtme ja traditsiooniline viis projekte algatada – teadaolevad vajadused prioritiseeritakse ja kõige o...
Projekti kui infosüsteemi spetsifikatsioon
9
doc
 tarnija teavitab probleemist  saabunud on projekti verstapostvahetähtaeg o Infovajadused:  tarnijapoolne hinnapakkumine  kliendi-tarnijapoolsed projekti ressursid ja tööülesanded  projekti eesmärgid  projekti vastuvõtukriteeriumid  projekti tulemid  veateatedmuudatusettepanekud o Kasutuslood:  projekti eesmärkide haldamine  projekti tulemuste haldamine 3  projekti ressursside ja ajaplaani haldamine  tööülesannete haldamine  aruandlus juhtkonnale  tarnijaga suhtlemine  Arhitekt o Vastutab: projektiga rajatava tarkvara tehnilise sobivuse eest klientettevõttele ning otstarbekate lahenduste kasutamise eest. o Reageerib:  projektijuht annab tööülesande...
Kino infosüsteemi strateegilise arenduse dokumentatsioon
110
doc
2.2 Juhataja pädevusala spetsifikatsioon 1.1.1.1 Pädevusala eesmärgid Juhataja pädevusalaks on juhtida ettevõtet tervikuna. Luua ametijuhendid teiste pädevusalade töötajatele. Töölepingute sõlmimine ja haldamine . Juhataja peamiseks tegevuseks on kino vabade ruumide (kohvikute, mängusaalide) rendi korraldamine. Selle all tuleb mõista ruumide jaotamist kasutamisotstarbe järgi, ruumidele sobivate rentnike leidmist, nendega lepingute sõlmimist. Juhataja pädevusalasse kuulub ka suuremate filmipakettide ostu-müügilepingute üle otsustamine ja meelelahutusjuhiga kinode mängukavade arengustrateegiate planeerimine. Missioonilause: Juhataja pädevusala ülesanne on korraldada kino rendiruumide haldust ja tagada parim rendikasum iga ruumi otstarbest lähtuvalt...
Mobiiltelefoni tarkvara
22
doc
Projekt aines “Objektorienteeritud disain”
Eksami abi
2
doc
probleemid Keskkonna probleemid Prügimajandus, õhusaaste, Õhusaaste, prügi, nakkushaigused, linnahalajastuse säiltamine transpordiprobleemid WTO – Maailma kaubandusorganisatsioon(üle100 riigi, kaotatud sisseveotolle, kaubanduse hõlbustamine) OPEC – naftat eksportivate riikide organisatsioon(13 riiki) NAFTA – põhja ameerika vabakaubandusassotsiasioon(rahvusvaheliste firmade tegevuse korraldami...
Geograafia - Keskkool
364 allalaadimist, 6 arvamust
Hiina haridussüsteem
6
doc
Maakondlikul tasemel olid ametivõimudel liiga arenenud plaanid, määrused ja seadused, jagada kassa maakondadele ja hallata otseselt mõnda tähtsat teisejärgu kooli. Maakonna võimuses oli kassa jagada nii et iga linnavalitsus saaks oma puudujäägi tasa. Maakonna võimuses oli juhendada haridust ja õppetamist nii et iga kool saaks ise hallata om anoorte keskkooli, õpetajate kooli, õppetajate koolitus koole, põllumajanduslikke kutsekoole ja eeskujulikke põhi-ja noorte keskkoole. Ülejäänud koolide haldamine jagati maakondade ja linnade vahel. Kohustusliku hariduse seadus lahutas Hiina kolme kategooriasse: linnad ja majanduslikkult arenenud piirkonad rannikualadel ja väike arv arenenud alasid maapiirkonas; linnad ja külad keskmise arenguga; ja majanduslikkult mahajäänud alad. Aastaks 1985 oli esimene kategoorja – suured linnad ja umbes 20% maakondadest (põhiliselt rohkem arenenud ranniku ja kagu alad Hiinas) olid saavutanud üldkehtiva 9 aastat hariduse. Aastaks 1990 linnad, majanduslikult arenenud ranniku alad, maakondlikud üksused,...
Ühiskond - Kutsekool
24 allalaadimist, 0 arvamust