Otsingule "asenduskodud" leiti 10 faili

Orbude ja vanemliku hoolitsuseta laste hoolekanne Eestis
8
docx
(Sotsiaalhoolekande seadus, 1995: § 15¹) Olukord Eestis Kristi Kõivu artiklis on välja toodud, et lastekodude tööd muudeti 1993. a. sotsiaalministri poolt kinnitatud lastekodude põhimäärusega, mille järgi lastekodu koos kohaliku omavalitsusega on kohustatud tegema tööd selles suunas, et laps võiks tagasi minna koju või et talle leitakse eestkostja, hooldaja või lapsendaja. (Kõiv, 2003) Kuid nüüd, mitmeid aastaid hiljem on riigil ikka veel suund asenduskodude arendamisel. Riigikontrolli aruandes on välja toodud, et kuigi riigi strateegiliseks eesmärgiks on olnud pakkuda lastele võimalikult perelähedast hoolekannet, mis on üldiselt lapsesõbralikum ja tagab eluks parema ettevalmistuse, siis tegelikkuses on kasuperede osakaal laste asendushoolduses hoopis vähenenud. Riigikontrolli 2009. aasta aruandes on välja toodud, et 2008. aastal panustas riik lastekodus hooldamisele 191,5 miljonit krooni ja kasuperes kasvavate laste toetuseks vaid 17,5 miljonit krooni. Lastekodus viibis aasta...
Laste hoolekanne Eestis
12
doc
Puudega lastele võib KOV asutada ka erilasteaedasid juhul, kui tavalasteaedades puuduvad võimalused sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitab KOV volikogu.. 7 Kas laste hoolekanne on tõhus? Psühholoogilisest aspektist vaadatuna peetakse lapsele parimaks väikses koosluses kasvamist. Asenduskodudes on kolm korda rohkem lapsi kui hooldusperedes, kuigi perekonnas hooldamine on lapsesõbralikum ja tagab eluks parema ettevalmistuse. Asenduskodus hooldamine on riigile ka mitu korda kallim, kui see on hooldusperedes, sest asenduskodudes on ettenähtud suur hulk kasvatajaid. Kuna rahastamine aluseks on pearahasüsteem, siis on asenduskodud huvitatud võimalikult paljude laste asenduskodusse võtmisest. Ka kohalikul omavalitsusel on lihtsam ja kasulikum suunata vanemliku hoolitsuseta lapsed asenduskodusse, mitte hooldusperesse. Sam...
Eesti tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
24
pptx
Presentatsioon Eesti tervishoiu ja sotsiaalhoolekande teemal.
Lastekodu – koht koduta lastele või koduta laste kodu
2
docx
Igas ühiskonnas on lapsi, kellel puudub ema, isa või keegi lähedane inimene, kes tema eest hoolitseks, mistõttu on nad sunnitud elama lastekodus. Mõnikord on küll vanemad olemas, kui neil puudub huvi, oskused, tahtmine või võimalused last kasvatada. Aastast 2007 nimetatakse lastekodusid Eesti asenduskodudeks . Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt võib lugeda, et asenduskodu eesmärk on rahuldada lapse põhivajadusi, luua talle turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistada laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Kuid kas asenduskodu on lapsele koduks või lihtsalt kohaks kus olla? Eelnevast selgus, et rahuldab asenduskodu rahuldab vaid esmased vajadused, milleks on täis kõht, soe tuba ja riided seljas. Kuid lisaks on lapsel vaja lähedast inimest, kellest hoolida, turvalist kiindumust ja tingimusteta ar...
Sotsioloogia - Keskkool
8 allalaadimist, 0 arvamust
Reformierakonna valimisplatvormi analüüs
8
docx
Reformierakonna silmis on kõik Eesti elanikud võrdsed, mis tähendab, et ka puuetega inimesed peavad saama vajalikku abi ning toetust ühiskonnas normaalselt toime tulemiseks. Jõukohane töökoht tagab puuetega inimesele elukvaliteedi tõusu ja suurema võimaluse aktiivselt osaleda ühiskonnas. 7.Investeeringute suurendamine hoolekandeasutustesse. Kvaliteetse hoolekandeteenuse osutamise eelduseks on ajakohane keskkond. Selleks renoveerime nii riiklikud erihooldeasutused kui asenduskodud tänapäevasteks peremaja tüüpi küladeks, kus abivajajatele saab pakkuda parimat hoolitsust. 8.Igale vajajale võimalikult võrdväärse abi tagamine. Sõltumata sellest, kus inimene elab, peab igaüks teadma, et talle tagatakse kindlal tasemel sotsiaalabi. 9.Võimaluste loomine paindlikumaks ja kvaliteetsemaks elukorralduseks pensionipõlves. 4. SUHTUMINE SOTSIAALSESSE ÕIGLUSESSE JA HEAOLURIIKI Reformierakond leiab, et kõigil peavad olema võrdsed võimalused enn...
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
11 allalaadimist, 0 arvamust
Lastekodu – koht koduta lastele või koduta laste kodu
2
docx
Igas ühiskonnas on lapsi, kellel puudub ema, isa või keegi lähedane inimene, kes tema eest hoolitseks, mistõttu on nad sunnitud elama lastekodus. Mõnikord on küll vanemad olemas, kui neil puudub huvi, oskused, tahtmine või võimalused last kasvatada. Aastast 2007 nimetatakse lastekodusid Eesti asenduskodudeks . Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt võib lugeda, et asenduskodu eesmärk on rahuldada lapse põhivajadusi, luua talle turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistada laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Kuid kas asenduskodu on lapsele koduks või lihtsalt kohaks kus olla? Eelnevast selgus, et rahuldab asenduskodu rahuldab vaid esmased vajadused, milleks on täis kõht, soe tuba ja riided seljas. Kuid lisaks on lapsel vaja lähedast inimest, kellest hoolida, turvalist kiindumust ja tingimusteta ar...
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
3 allalaadimist, 0 arvamust
Lastekodu
11
doc
a. mõned erandid)- kõik sobivad lapsendajaks. Otsuse langetamisel on ülekaalus emotsioonid, et lapsel on peres parem, kui asenduskodus. Tegelikkuses pole võimalik, et kõik sobivad 100% ja sõel peab olema tihedam. • Enamus peredel on lapsendamise toimingute tegemisel tugevad emotsioonid. Seetõttu ei jõua nendeni oluline informatsioon lapse kohta, mis hiljem lapse kohanemisel peres võib tekitada küsimusi ja probleeme. • Kohtunike tase on ebaühtlane, nõudmised peredele ja ametnikele on erinevad. • Asenduskodudes elavate laste kohtuprotsessid on pikad. Lapse jaoks on iga päev hindamatu väärtusega ja seetõttu peab olema asenduskodu ajutine variant. Vanematelt võetakse kohustused ja neile jäävad õigused- see pole lapse (nõrgema) huvides. • Lapsendaja peredel puuduvad vajalikud teadmised psühholoogias- probleemide äratundmine on raske ja abi saamiseks pöördutakse liiga hilja (kui probleemid on juba liiga suured). • Õdede- vendade lahutamine on laste jaoks tragöödia- seeläbi kaob neil ainus “bioloogiline side” oma l...
Kolme vallavalitsuse sotsiaaltöötaja ametijuhend
3
docx
Sotsiaalnõunikud aitavad ka abivajajal vormistada vajalike dokumente abi saamiseks. Tööülesannete hulka kuuluvad ikkagi põhiliselt valla elanike aitamine ja tagada toimetulek vaesematele peredele. Pakutakse humanitaarabi teenust nendele kelle rahaline seis on kesine ja kellel on õigus sellisele abile. Hoolitseb puuetega inimeste vajaduste eest aitab soetada vajaminevaid asju. Ülesannete hulka kuulub ka vajalike materjalide ettevalmistamine, lasteasutusse või hooldekodudesse paigutamist vajavatele inimestele kui ka asenduskodudesse saatmine, vanemlike õiguste äravõtmine kui ka lapsendamine. Häid erinevusi on kõigis ametijuhendites nt Salme valla sotsiaaltöötaja üheks ülesandeks on pidada arvestust eakate tähtpäevade üle ja õnnitleda juubilare nende kodus kui ka vastutada sotsiaalregistri STAR korrektse toimimise eest. Kohtla-Nõmme üheks ülesandeks on organiseerida põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele soodussõidukaardid . Kuid on ka hea punkt see , et Halinga korraldab omasteta surnute matmist. Suurema haardega tegeletakse selles vall...
12 allalaadimist, 0 arvamust
Sotsiaalhoolekanne
4
pdf
Milliseid hoolekande teenuseid vajaks tänavalapsed , kelle elust on tehtud antud video? https:www.youtube.comwatch?v=XJ39fZWkgnM&feature=fvwrel Lapsed vajaksid eelkõige turvatunnet, mis kõigil tänavalastel puudub. Neil peaks olema koht, elamiskõlblik koht elamiseks. Turvakodud on varjant, mis kindlasti lapsi aitaks. Lisaks lapsendamisvõimalusedasenduskodud noortematele lastele. Kindlasti vajavad need lapsed ka haridust, huvitegevusi et nende tulevik oleks helge ja nende laste elu poleks nii kurb. Nad vajavad turvatunnet ja lähedust, tunnet et keegi neist hoolib. Kes vajavad ema ja lapse varjupaiga teenust Õnnelik perekond on tavaliselt iga inimese unistuseks. Leida endale armastav kaaslane ning saada endale kõigearmsamad lapsed. Aga tihtilugu ei ole kõigi inimeste elu nii roosiline. Mis siis saab, kui armastavast kaaslasest saab vägivaldne kodulõhkuja? Per...
Sotsioloogia - Keskkool
3 allalaadimist, 0 arvamust
Lastekodulapsed Eestis
5
docx
“Nad tunnevad end niigi oma mineviku tõttu ebakindlalt ja seda suurem on vajadus end tulevikus tõestada. Vähe on neid, kes suudavad omal jõul edasi minna ja end arendada, suurem osa vajab siiski kedagi, kes neisse usuks ja tugiisik on selleks suurepärane inimene.” Naise sõnul on kõige kurvem see, kui asenduskodu noortele õpetataksegi abitust ja rõhutatakse, et oma tausta tõttu on nad justkui teisel pulgal nii tööturul kui koolis. “Kui käisin asenduskodudes külas, selgus ühes väikelinnas, et lapsed said rõivapoest riideid soodsamalt, kui ütlesid, et on asenduskodust pärit. Kauplusel oli asenduskoduga tõesti selline kokkulepe, aga miks mitte teha seda diskreetselt — miks üldse õpetada noorele, et kuna ta tuleb asenduskodust, siis peavad tal olema mingid eelised ja privileegid? Miks me ei taha neile õpetada, et nad on võrdsed kõigi teistega?“ Täna panustab Merlin iga päev lisaks oma põhitööle ka asenduskodudest ellu astuvate noorte heaks ja seda nii noortealgatuses Ühise Eesm...
1 allalaadimist, 0 arvamust