Alternatiivpedagoogikal põhinevad koolisüsteemid - Montessor - sarnased materjalid

montessori, maria montessori, pedagoog, alternatiivpedagoogika, montessori pedagoogika, rooma, haridus, õppimine, vabakasvatus, arengu teooria, pedagoogiline, elutöö, steinerpedagoogika, mälestussammas, reaktsioonid, kasvatamine, teadlane, uudishimu, avaldus, geograafias, avastagem laps, arenguaste, mehhanism, inimese areng, teine laps, elukutse
10
MONTESSORI  PEDAGOOGIKA Maria Montessori (1870­1952) Ta oli psühhiaater, arst, õpetaja  ning uute humanitaarsete ideede  eest võitleja Juhtis nõrgamõistluslike laste kooli  aastatel 1899­1901 1906. aastal täitus Maria ammune  unistus – avati esimene Montessori  Lastemaja Eestis on Montessori põhimõtetest  lähtuvad lasteaiad nt Kalevipoeg ja  Sinilill Montessori põhimõtted “Last ei saa kasvatada, lapsel tuleb lasta kasvada” Täiskasvanu valmistab ette ümbruse Pedagoog on nähtamatu abiline, kes peab olema vajadusel abiks, aga ei tõmba  lapse tähelepanu endale Pedagoogika alustoeks on kord Laps vajab arenguks vabadust ning spontaansust Tunnid peavad olema kolmeosalised Täiskasvanu peab laskma lapsel töösse süveneda, mitte teda pidevalt kiitma ja  keelama PÕHI...
Märksõnad: montessori, pedagoog, montessori pedagoogika, tunnid, second, arenguaste, maria montessori, ingrid, õppimine, sinine, käsitöö, avastagem laps
51 allalaadimist, 0 arvamust
48
AJALOO RIIGIEKSAM 2010 EESTI AJALUGU Eesti ajaloo perioodid, üldiseloomustus ja pöördepunktid periood Eesti kaart pöördepunktid (haldusjaotus) muinasaeg 8 suurt maakonda + 4/6 Muistne vabadusvõitlus (1208-1227) kuni 13. väikest, kihelkonnad (45) sajandi alguseni keskaeg a) neli feodaalriiki: Jüriöö ülestõus 1343-1345 (Taani valduste 13.saj.-16. Tartu piiskopkond müümine, muutused talupoja õiguslikus olukorras: Saare-Lääne piiskopkond pärisorjuse ja teoorjusliku mõisamajanduse sajandi Eestimaa hertsogkond kujunemine), keskpaik (Taani valdus) Linnade tekkimine (9), Hansa Liit ...
Märksõnad: vald, poliitik, poliitika, liivimaa, partei, ordu, eesti nsv, relv, valdus, piiskop, kubermang, iseseisvus, ülemnõukogu, moskva, okupatsioon, armee, päts
Ajalugu - Keskkool
184 allalaadimist, 7 arvamust
8
...seerida. Töö käigus püüan jõuda arusaamiseni, kas lasteaedades ja koolides oleks võimalik nii suhtumise kui ka õpetamise poolest midagi muuta selleks, et lastel parem keskkond arenemiseks oleks. Rudolf Steiner ( 1861- 1925) oli saksa-austria filosoof, kelle panus pedagoogikale on selles, et ta lõi inimese arengut kehalisest, hingelisest ja vaimsest seisukohast uuriva antropoloogia alusel pedagoogika, mis hõlmab nii tunnetuslike, kunstivõimeliste, moraalsete kalduvuste kui ka religioossete elamuste arengut. Esimene Waldorfkool asutati 1919. aastal Saksamaal Stuttgardi lähedal. Waldorfkooli õppekava põhineb akadeemiliste, kunsti-ja tegevusainete tasakaalul. Maria Montessori ( 1870- 1952) oli itaalia arst ja pedagoog, kes on tuntud eelkõige Montessori pedagoogika väljatöötajana. Tema õpetusviisi mõte seisneb selles, et stimuleerida lapse iseõppimist, enesearendamist ja ...
Märksõnad: waldorf, pedagoog, waldorfkool, montessori, steiner, montessori pedagoogika, maria montessori, waldorfpedagoogika, waldorfkoolid, steinerpedagoogikadolf
Alternatiivpedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
35 allalaadimist, 0 arvamust
2
Steinerpedagoogika Montessori Freinet pedagoogika Steinerpedagoogika pedagoogika 1. Ühine: mõlemas pedagoogikas ära toodud Ühine: õppimiseks ei kasutata õpikuid. lapse arengutsüklid. 7-aastased 6-aastased Õpikute asemel Õpikute asemel arenguperioodid. arengutsüklid. terviklikud töötavad õpilased ülesandesarjad, ...
Märksõnad: perioodid, steiner, freinet, montessori, steinerpedagoogika, montessori pedagoogika, õpetaja roll, võrdõiguslikkus, laagrid, praktikumid, pürgimine
Alushariduse pedagoog - Tallinna Ülikool
24 allalaadimist, 0 arvamust
6
Analüütiline essee alternatiivpedagoogikas Tallinna Pedagoogiline Seminar Alternatiivpedagoogika Lugesin läbi kohustusliku kirjanduse, mis käsitleb Montessori-, Waldorf-, Reggiopedagoogikat, Johannes Käisi üldõpetust ning Hea Alguse programmi ja metoodikat. Leidsin palju ühiseid jooni ja ka erinevusi. Olenemata sellest, et ma ei olnud vastavat kirjandust varem lugenud ja vaevalt kuu õpetajana töötanud, leidsin palju mõtteid, mis on mulle omased ja tuttavad. Analüüsisin ja võrdlesin neid erinevaid alternatiivpedagoogika alasid. Montessori pedagoogika kõige tähtsamaks põhimõtteks on ettevalmistatud keskkond, mille loojaks on õ...
Märksõnad: pedagoog, õppekava, montessori, waldorf, rütm, montessori pedagoogika, waldorfpedagoogika, alternatiivpedagoogika, steiner, taju, programmi, johannes käis
Alternatiivpedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
88 allalaadimist, 3 arvamust
8
...ab. Tunnetab reeglite vajalikkust ja nõuab nende täitmist nii iseendalt kui teistelt. *Distsipliin,mis tekib väljast tuleva keelu või käsu kaudu, püsib enamasti vaid seni, kuni korraldajatoast lahkub. Seepärast on laste eneste poolt tunnetatud ja saavutatud töörahu väärtuseks, mida iga Montessori pedagoog peab ülimaks hüveks ja mille poole pürgivaid lapsi ta kogu südamest aitab. *MariaMontessori kasutab terminit horme, rääkides lapse vitaalsusest. See jõud paneb lapse tegema mitmesuguseid tegusi, ja kui last ei takistata, avaldub ta elurõõm. Siis on laps ettevõtlik ja õnnelik. *Kui lapse ei ole võimelised koolis õppima, siis pole põhiliseks takistuseks mitte intellekti puudumine, vaid iseloomu nõrkus - ei suudeta end kokku võtta, puudub oskus raskusi ületada. Kui puudub iseloom, ei teostu ka kõige geniaalsem idee. Jalutule ei aita palvest "Kõnni ilusasti". *Kui täi...
Märksõnad: järg, montessori, sini, õppiminel, pidev, paber, pedagoog, saladus, aasia, kontsentratsioon, montessori pedagoog, kuup, maismaa, kolmeosaline tund
Sissejuhatus kasvatuseteadusesse - Tallinna Ülikool
132 allalaadimist, 2 arvamust
13
MARIA MONTESSORIST JA TEMA METOODIKAST SISUKORD SISSEJUHATUS.........................................................................................3 KES OLI MARIA MONTESSORI...............................................................4 MONTESSORI METOODIKAST..............................................................8 1.1 Lugema ja kirjutama õppimine Montessori järgi.................................10 1.2 Arvutama õppimine Montessori järgi..................................................11 KOKKUVÕTE...........
Märksõnad: montessori, maria montessor, pedagoog, maria montessori, montessori pedagoog, montessori pedagoogika, rooma, õppimine, cache, arve, rõõm, lapse areng
24 allalaadimist, 0 arvamust
25
TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut MONTESSORI PEDAGOOGIKA - KASVATAMISEST JA FILOSOOFIAST Tallinn 2011 2 SISUKORD SISSEJUHATUS ........................................................................................................................ 3 MARIA MONTESSORI ELUST ............................................................................................... 4 MARIA MONTESSORI PEDAGOOGILISE LÄHENEMISE FILOSOOFIA ........................ 9 MONTESSORI METOODIKA ............................................................................................... 12 1.1. Lugema-õppimine Montessori meetodi järgi ................................................................ 14 1.2. Kirjutma-õppimine Montessori meetodi järgi ............
Märksõnad: montessori, maria montessori, pedagoog, haridus, rooma, montessori pedagoogika, lapse areng, johannes, career, johannes käis, temaatika, õppimine
60 allalaadimist, 2 arvamust
8
SEMINARID FLFI.02.097 Pedagoogiline eetika Prof. Margit Sutrop 2011/2012 sügissemester 11. 11.2011 I SEMINAR Kutse-eetika küsimusi. Õpetaja eetika. Professionaalsus, Rollimoraal. 1. küsimus: Hannele Niemi ütleb, et õpetaja ülesanne on juhtida ja toetada õpilase kasvamist ja arengut. Niemi osutab, et õpetamisel tehakse suur hulk väärtusvalikuid. Milles need väärtusvalikud tema järgi seisnevad? Tema on väärtusvalikutele lähenemiseks laias laastus leidnud kaks huvitavat ideelist lähenemist, mille detailidel on vägagi erinevad tahud : - ...
Märksõnad: eetika, kond, väärtuskasvatus, moraal, tulevik, seminar, programmi, kutse eetika, valikudpetaja roll, deklaratsioon, takistused, koolile, thomas, baas
Pedagoogiline eetika - Tartu Ülikool
44 allalaadimist, 0 arvamust
9
...el põhikooli tasemel: • rõhutati iga õpilase ainulaadsust • aktiivsed õppemeetodid avastuslik õppimine • loobuti tasemerühmadest • jäeti ära tasemeeksamid või muudeti nende olemust Montessori pedagoogika “Aita mind et võiksin seda ise teha” Montessori pedagoogika põhimõtted: • Õppimist ja arenemist • Kasvatuse kõige olulisema perioodi – eelkooliea väärtustamine Maria Montessori 1870 1952 toetavate õppevahendite väljatöötamine nii eel kui algkoolile • Tundlikkusperioodide tundmaõppimine Waldorfpedagoogika • Sotsiaalne pädevus läbi koosõppe • Õppimine tegevuse kaudu • Tundlikkuse ja emotsionaalse intelligentsuse arendamine läbi kunsti muusika eurütmia Rudolf Steiner 1861—1925 • Tsükliõpe • Individuaalne tagasiside: tekstitunnistused • Kollegiaalne juhtimine • Waldorfkoolid kunstiline aspekt kasvatuses •Lapse...
Märksõnad: haridus, pedagoog, kunst, pisa, rahvus, uuring, õppimine, oecd, reformatsioon, rousseau, hariduses, muusika, saavutus, haridussüsteem, ants, luther
Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
39 allalaadimist, 1 arvamus
2
1.Kooli ja kasvatuse ajaloo allikad: • maailmapedagoogika klassikud (Russeau, John Dewey, Maria Montessori jp) • Eesti pedagoogika klassika (Peeter Põld, Johannes Käis, Hilda Taba, Aleksander Elango) • pedagoogiline perioodika • haridusseadusandlus • õpikud, õppevahendid, õppekavad ja programmid • kunst, kirjandus, kultuuriloolised materjalid 2.Hariduse eesmärgid ja korraldus Antiik-Kreekas Ateenas oli kooliharidus vaid abadele kodanikele ja ainult poistele, koolid tegelesid õpetaja eraalgatuselnin olid õppemaksuga; koolihariuse sisu: lugemine, ...
Märksõnad: pedagoog, kunst, muusika, õppimine, rahvus, näitel, pisa, retoorika, luther, kirik, võimlemine, montessori, aritmeetika, progressiivne, küpsemine
4 allalaadimist, 0 arvamust
4
...n väärtus last ei tohi sundida omandama seda mille vastu tal huvi pole Lapse teadmised peaksid tulema tema kogemustest 3 Pestalozzi „Elavad sõnad“ Rõhutab koduse kasvatuse olulisust 4 Dewey – Õppimine läbi tegevuse Püüdis ka realiseerida oma ideid Tema koolide juures olid laborid et kontrollida oma teooriaid eksperimentidega 5 Steiner waldorfkoolide rajaja 6 Montessori – Alus ja alghariduse pedagoodika mis levist itaaliast ülejäänud maailma Kõigepealt haris erivajadusega lapsi seejärel ka nn tavalisi lapsi Palju õpitakse läbi tunnetamise Õpetajal on ettenäitaja roll hiljem õpivad lapsed ise Loob lastele keskkonna õppimiseks Hoiab vanemaid kursis lapse arenguga Eesti pedagoogika klassika 1 Peeter Põld Tartu Ülikooli esimene pedagoogika professor 2 Johannes Käis Loodusteaduste metoodika hariduspoliitilised vaated kes...
Märksõnad: haridus, pedagoog, kunst, reform, keskaeg, õppimine, muusika, õppekava, võrdlev, seitse, teenistus, aritmeetika, palestra, retoorika, kodune
125 allalaadimist, 13 arvamust
2
... anda võimalus omapead tegutseda, mitte takistada last tema valikutes, iseseisvas töös. Nimelt lapse arengus on nn tundlikkuse staadiumid, mil teatud oskuste õppimine on kõige kergem ja pakub lapsele suurt rahuldust. Oluline on, et laps saaks igal arenguastmel oma vajadusi rahuldada. Teadlane tõstatas probleemi keskkonnast, st kuidas luua lapse vajadustele kõige sobivamad tingimused”. Maria Montessori mõtles välja spetsiaalsed ülesannete süsteemid koos õppevahenditega, nii eel- kui algkoolile. M. Montessori pedagoogilise süsteemi tundjate suhtumine on enamasti positiivne. Montessori metoodika kasutamist peetakse laste tegevust rikastavaks. Usun, et uus info jääb lastele paremini meelde, kui kõik meeled on haaratud, metoodika pakub vaheldust ning muudab õpitava veelgi arusaadavamaks. Usun, et Montessori pedagoogika põhimõtteid saab lastega töö planeerimisel igati raken...
Märksõnad: haridus, reform, montessori, haridussüsteem, harmoonia, luther, seitse, avaldus, pedagoogiline, kontrolltöö 1, kasvatamine, õigusteaduskond, kirikulaul
Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
28 allalaadimist, 3 arvamust
3
...Dewy (vabakasvatus, summerhill): - õppimisprotsessis olulised õppija enda kogemused - Õppimine läbi tegevuse - õpetaja uus roll: kaotab oma positsiooni väljaspool oleva juhi ja otsustajana ning temast saab rühma tegevuse juhendaja. Vabakasvatuse puhul loobub pedagoog täielikult oma seisundist autoriteedina ega sea kasvatatavatele mingeid nõudmisi (peamine esindaja A. S. Neill) - Maria Montessori: - kasvatuse kõige olulisema perioodi – eelkooliea väärtustamine - õppimist ja arenemist toetavate õppevahendite väljatöötamine nii eel- kui algkoolile - Tundlikkusperioodide tundmaõppimine - koolides rõhutati iga õpilase ainulaadsust, aktiivsed õppemeetodid, avastuslik õppimine; loobuti tasemerühmadest; jäeti ära tasemeeksamid või muudeti nende olemust - rudolf Steiner – waldorfpedagoogika - sots. Pädevus läbi koosõppe - Õppimine tegevuse kaudu ...
Märksõnad: pedagoog, kunst, haridussüsteem, võrdlev, õppimine, rahvus, muusika, rousseau, viievõistlus, hariduses, aritmeetika, distsipliin, kasvatamine, oecd
Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
59 allalaadimist, 3 arvamust
12
...võimalustega. 5. Tänapäeva lapsekeskse pedagoogika lähtekohad Lapsekeskne pedagoogika on niisiis on 1960ndate ja 1970ndate aastate romantilises vormis eelpoolkäsitletud maades üpris tugeva surve alla sattunud ning olukord Inglise ja Ameerika koolides paistab 1980ndatel aastatel sellest seisukohast küllaltki sünge. Kesk-Euroopas (Saksamaal) on nn alternatiivpedagoogikad (Steineri, Montessori ja Freinet` pedagoogikad) oma sillapea säilitanud. Teisalt tuleb tõdeda, et 1960ndatel ja 1970ndatel aastatel ei toimunud Kesk-Euroopas samasugust romantilise lapsekeskse pedagoogika renessanssi nagu kahel eelpoolnimetatud maal. Muutusel on mitmeid põhjusi. Vastamata jääb nimelt küsimus, kas lapsekeskne pedagoogika oleks suutnud oma positsiooni säilitada, kui see oleks 1960ndatel ja 1970ndatel aastatel teistsuguse tõlgenduse ja sisu saanud. Romantiline vorm on vaid osa lapsekeskse...
Märksõnad: rousseau, emile, jacques, jacques rousseau, lapsekesksus, loodusloo, juur, haridus, andus, kasvatussüsteem, õhutab, vastand, vaev, lihtsus, fantaasia
28 allalaadimist, 1 arvamus
11
...t Voolimine mesilasvahaga – mäng kui ka kunstitegevus Mesilasvaha on käesõbralik materjal mida saab korduvalt kasutada ning millega voolimine võimaldab lastel kasutada nii oma meeli kui ka fantaasiat Montessori pedagoogika Montessori pedagoogika on teaduslik pedagoogiline kasvatus ja haridus süsteem lastele vanuses kuni 12 aastat mis on välja töötatud arsti psühholoogi pedagoogi Maria Montessoori 1870 1952aa poolt Maria Montessori on lapse ja õppimise olemust kirjeldanud järgmiselt: laps loob end oma sisemiste jõudude abil lapsele on omane loomulik uudishimu ja teadmisjanu millele õppimine peaks toetuma lapse arengus on nn tundlikkuse staadiumid mil teatud oskuste õppimine on kõige kergem ja pakub lapsele suurt rahuldust laps on tervik Seepärast ei ole tema arengus otstarbekas ega isegi võimalik eristada intellektuaalset füüsilist afektiivset ja sots...
Märksõnad: montessori, pedagoog, õppimine, montessori pedagoog, montessori pedagoogika, fantaasia, lapse areng, waldorfpedagoogika, päevakava, hujala, lasteaed
Lapse areng - Tallinna Ülikool
27 allalaadimist, 0 arvamust
9
...e, et ta oli auväärt kodanik, kuulus ta ka linna nõukogusse. Hiljem suutis Hans pürgida edukamate töstusettevõrjate hulka. Nende kodus oli tähtsal kohal distsipliin. Isa lähtus pühakirja sõnast: „Kes vitsa ei tarvita, see vihkab oma poega“. Kodune kasvatus lähtus just eelmisest lausest. Nii ema kui ka isa tarvitas seda abinõua väga sageli. Kooliteed alustas Martin Luther umbes kuue-seitsmeaastasena, mil ta astus Mansfeldi ladina kooli. Ka sealne kord nägi ette laste karitamist kehalise vägivalla näol. Selline pedagoogika viis peab õpilast õpetama õpetajat kartma ja armastama. Neljateistaastasena siirdus ta edasi Magdeburgi toomkooli. Selle kooli õpetajad olid vagad mehed, ning nende õpetuse eesmärgiks oli moodne vagadus – lakkamatu püüa täiuslikkusele. Arvatakse, et juba seal puutub Luther kokku piibliga või evangeeliumitega. Selles kooli õppis ta siiski vaid ...
Märksõnad: luther, martin luther, haridus, reformatsioon, piibel, emakeel, katekismus, saksakeelne, heebrea, teoloogia, nunn, bora, hero, teacher, books, 1620
Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
15 allalaadimist, 1 arvamus
10
Vana-Idamaade haridusest Referaat Monika Sepp Kunstiõpetuse õpetaja magistriõpe Õppejõud Karmen Trasberg Tartu Ülikool 2011 Sissejuhatus Kuna territoriaalselt kuulub Vana-Idamaade alla väga palju riike küllaltki laialt maaalalt ning teadaolevalt on näiteks Sumerite kiilkirja peetud paljude hilisemat...
Märksõnad: egypt, idamaad, initsiatsioon, sumer, haridus, egiptus, matemaatika, egiptuse, süüria, aasia, king, araabia, suguharud, elukutse, riitused, vana egiptus
4 allalaadimist, 0 arvamust
7
...i on koolieelsed lasteasutused haridusasutused, mis toetavad ja täiendavad perekondlikku kasvatust. Mõnel pool mujal maailmas näiteks Taanis, Saksamaal ja Soomes, reguleeritakse lasteasutuste tegevust sotsiaalsfääri kaudu, seega oli Eesti lasteaia määratlemine haridusasutusena väga oluline.Lasteaedades hakati rakendama lisaks üldõpetusele erinevaid alternatiivseid metoodikaid nagu näiteks: Montessori, Waldorf, Reggio Emilja. 1994 aastal jõudis Avatud Eesti Fondi kaudu Eestisse Hea Alguse programm. Tekkisid mitmed koolitusfirmad ja mittetulundusühingud, mis hakkasid tegelema perekoolitustega. Lasteaiale pandi Koolieelse lasteasutuse seadusega lastevanemate nõustamise kohustus . Täpsem suund koolieelse lasteasutuse tegevusele anti 1999. aastal, kui võeti vastu uus Koolieelse lasteasutuse seadus ja kinnitati Alushariduse raamõppekava, mis kehtib tänaseni. Seaduses asendus “kasv...
Märksõnad: lasteaed, seminar, õppekava, emakeel, fröbel, lasteasutused, käsitöö, sündmus, haridussüsteem, tööhõive, mõõn, eesti haridussüsteem
7 allalaadimist, 0 arvamust
5
... See pidi algama juba 2001. aastal, aga valitsus arvas, et vene koolid ei ole selleks veel valmis. Reformi algus pandi kõrvale kuni 2007. aastani. 2007. aastal pidi igas vene koolis olema vähemalt üks aine riigikeeles. Igal aastal lisandus veel ühe aine õpetamine eesti keeles. Kui kool õpetaks rohkem aineid riigikeeles, siis määrati neile lisarahastamine. 2010. aastaks pidi igas koolis olema 3-4 ainet eesti keeles. Sellest aastast peab vene gümnaasiumis olema 60% ainete õpetamisest riigikeeles. Nagu te võite arvata, siis on see pooleli. Lõplik eesmärk on teha niimoodi, et Eestis poleks ühtegi vene gümnaasiumit. Kuidas valitsus argumenteerib selle reformi vajadust? Põhimõtteliselt annab vaitsus ainult kaks põhjust: 1. Eesti keele teadmiste paranemine 2. Venekeelse rahva konkurentsivõime suurendamine eesti keele parema tundmise kaudu. Kuidas on läbi viidud s...
Märksõnad: reform, haridus, vene keeles, langemine, õpetamine, motivatsioon, rahastamine, haridustase, keeleinspektsioon, õppeedukus, keskharidus, delfi, pidev
Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
9 allalaadimist, 0 arvamust
11
Lihtsustatud õpe Autor: Anna Veeber Põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas (§ 2) on kirjas: “Lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe korraldamisel lähtutakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 15 lõike 2 alusel kehtestatud põhikooli riiklikus õppekavas (edaspidi põhikooli riiklik õppekava) sätestatud põhihariduse alusväärtustest, õppe- ja kasvatuse eesmärkidest, õppimiskäsitusest, hindamispõhimõtetest, nõuetest õpikeskkonnale ning õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldusest, võttes arvesse käesolevas määruses esile toodud erisusi n...
Märksõnad: õppekava, haridus, pädevus, vald, õppekavad, klassi lõpuks, taju, pedagoog, refleksioon, orienteerumine, vaatlus, kodukoht, vaatlemine, kuulamine
26 allalaadimist, 0 arvamust
14
Sissejuhatus Käesolev referaat käsitleb Rudolf Steineri pedagoogikal põhinevat Waldorf-meetodit, mille baasil on rajatud spetsiaalsed Waldorf-koolid. Rudolf Steiner (1861-1925) oli saksa-austria filosoof, kelle panus seisneb selles, et ta lõi inimese arengut kehalisest, hingelisest ja vaimsest seisukohast uuriva antropoloogia alusel pedagoogika (antroposoofia), mis hõlmab nii tunnetusjõudude, kunstivõimete, tunnete, moraalsete kalduvuste kui ka religioossete elamuste arengut. Esimene waldorfkool asutati 1919. aastal Stuttgarti lähedal Waldorf-Astoria AS direktori pal...
Märksõnad: waldorfunst, steinerlassid, õppekava, õppeaine, perioodid, steiner pedagoogika, muusika, waldorfkool, tahe, õppimine, meetodid, matemaatika, emakeel
Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
107 allalaadimist, 5 arvamust
6
... pidas kooli arendamise lähtekohaks kodanikukasvatust. Temalt on ka mõte, et traditsiooniline raamatukool tuleb asendada töökooliga. Käsitöö lülitati kooliprogrammi ja seda võeti õpetama oma ametit tundvaid käsitöölisi. Mõtted, mis viisid töökooli ideeni: kodanikukasvatus, kõlbeline kodanik-suudab ja soovib täita mõnd ülesannet, aidata õpilasel leidaoma koht ühiskonnas. Maria Montessori 1870-1852) uuenduslikud ideed olid revolutsioonilised tollaste ideede valguses. Montessori on lapse loomust kirjeldanud järgmiselt: l • laps loob end oma sisemiste jõudude abil; • talle on loomuomane uudishimu ja teadmisjanu; • lapse arengus on tundlikkuse staadiumid, mil on tal teatud oskusi kergem omandada; • laps on tervik; • tasakaalustatud isiksuseks areneb laps töö kaudu; • last ei tohi lahutada loodusest; • õppimine on ise...
Märksõnad: kasvatusteadus, psühholoogia, steiner, interaktsioon, uurimis, valdkond, pidev, töökool, freinet, montessori, uudishimu, kasvatusfilosoofia, waldorf
63 allalaadimist, 3 arvamust
6
... vabu, mõtlevaid ja iseseisvaid inimesi, tugevdada laste keha, harjutada meeli, anda tegevust nende ärkvale vaimule. Ta väitis, et laps peaks kasvama nagu viljapuuaias hoolsa kogenud aedniku hoolitsuse all kooskõlas loodusega. Fröbel pidas väga tähtsaks mängu, miles ta nägi vahendajat looduslike, hingeliste, emotsionaalsete ja intellektuaalsete jõudude vahel. Avas lasteaeda. Kes on Maria Montessori? M. Montessori (1869-1952) on nimetanud koolieelset iga isiksuse tekkimise perioodiks. Laps vajab sel ajajärgul armastust, kaitsest, iseseisvat tegutsemist ja sotsiaalseid suhteid. Last iseloomustab absorbeeriv meel, mis imeb endasse kõike, mis ümberringi toimub; ta kuuleb, näeb, haistab, kombib ning alles seejärel jõuab kogetu tema teadvusse. Sel arenguperioodil omandab laps keele, saavutab iseseisvuse liigutustes, reguleerib oma aistinguid, õpib häid kombeid. Kümme ol...
Märksõnad: suhe, väikelaps, arvutid, fröbel, montessori, tulevik, õppimine, haridus, toimetulek, dialoog, väikelapsed, kirjavahemärgistus, kunst, õppeained
Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
94 allalaadimist, 0 arvamust
35
SEKSUOLOOGIA JA SEKSUAALKASVATUS 08.09.2008 Seksuoloogia on teadus, mis käsitleb ja uurib inimese sugulisi suhteid, hõlmab soo jätkamisega seoses olevaid bioloogilisi, füsiolooglisi, psühholoogilisi, meditsiinilisi, sotsiaalseid, juriidilisi, pedagoogilisi ja filosoofilisi probleeme. Seksuoloog – isik, kes uurib või praktiseerib seksuoloogia valdkonnaga seonduvat (60% paaridest esineb seksprobleeme). Seksuoloogia funktsiooniks on tagada inimese seksuaalne tervis, s.o võime - nautida seksuaalelu - saada soovitud lapsi - kontrollida seksuaalkäitumise vastavust ühiskondlikule ja isiklikule moraalile - mitte tunda põhjendamatut hirmu, häbi või süütunnet seksuaalsusega seonduvates küsimustes ja olla vabad eelarvamustest Seksuaalpatoloogia – meditsiiniline seksuoloogia valdkond, käsitleb seksuaalfunktsioonide häireid Seksuaalpsühholoogia – psühholoogia valdkond, uurib seksuaalkäitumise põhjusi psühholoogilisest aspektist lähtudes Multidis...
Märksõnad: seks, seksuaalsus, suhe, erutus, armastus, partner, psühholoog, seksuoloogia, homo, lähedus, nooruk, homoseksuaal, atraktiivsus, faktorid, eneseavamine
130 allalaadimist, 3 arvamust
20
...rtolomeu Diaz-Portuali meresõitja, kes purejtas aastatel 1487-1488 esimese eurooplasena ümber Aafrika lõunatipu, mis kuninga soovil nimetati nüüd Hea Lootuse neemeks. Portugaallaste edestamiseks asus Hispaania kuningakoda toetama ideed üritada jõuda Indiasse lääne poole sõites, selle pakkus välja juudi päritolu Christoph Kolumbus. 3. augustil 1492 suundus Kolumbus kolme karavelliga(Santa Maria, Pinta ja Nina) Andaluusiast pikale mereteele. Lühike peatus tehti Kanaari saartel ja sealt edasi kulges teekond tundmatusse. 12. oktoobri ööl märgati kuuvalguses esimest korda maad. 12. oktoobrit tähistatakse tänini Ameerika avastamise päevana, ehkki toonased meresõitjad uskusid, et nad olid jõudnud Indiasse. Meretee Indiasse avastas eurooplastele hoopiski Portugali meresõitja Vasco da Gama, kes jätkas teekonda Hea Lootuse neemelt piki Aafrika idarannikut ja jõudis 20. Mail 1498 ar...
Märksõnad: rooma, lään, egiptus, kirik, mesopotaamia, egiptuse, tsivilisatsioon, asva, viiking, ateena, piiskop, paavst, ülem, aasia, jeesus, ristisõda, rituaal
Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist, 0 arvamust
12
...matuid, mida kasutati ka laste õpetamisel. Inimkonna arenedes hakkasid preestrid järjest rikkalikumaks muutuva kultuuripärandi, eriti kirjaoskuse edasiandmiseks noorsoole templite juurde organiseerima koole, millega pandi alus kooliharidusele. Koolihariduse vajalikkuses ei kahtleks tänapäeval ilmselt keegi, kuid veel eelmise sajandi 70ndatel levisid hariduskriisist ajendatuna Kesk-Euroopas Ivan Illichi, Alice Milleri ja teiste antipedagoogika ja nn. „musta kasvatuse“ propageerijate ideed ühiskonnast, kus koolil on hoopis negatiivne mõju lapse haridusteel. Kaheldi koolihariduse vajalikkuses ja õigsuses ning lähtuti arusaamast, et haridus pole kohustus, vaid õigus. Kuna kooliharidus on tänapäeval iseenesestmõistetav ning arenenud riikides on seaduses sätestatud kohustus omandada põhiharidus, ajendas mind antipedagoogilisi vaateid lähemalt uurima just asjaolu...
Märksõnad: haridus, ivan illich, antipedagoogika, kooliharidus, institutsioon, õppimine, institutsioonid, tulevik, hariduses, society, alice, koolikohustus
4 allalaadimist, 0 arvamust
20
PAGE 1 PAGE 1 FILOSOOFIA AJALOO PÕHIPERIOODID JA PÕHIJOONED Filosoofia püüab väljendada väljendamatut; mis on teadmiste piiride taga On vihje et kusagil on tõde Mõtteteadus elu liigub mõtte jõul edasi Kui mõte on loid siis nii liigub ka elu Filosoofias on erinevaid vaateviise ühele ja samale asjale Filosoofia lätteks on kõrgem uudishimu mis Vanas Kreekas liikus kahes suunas: 1 Joonia koolkond praeguse Türgi Väike Aasia rannik esitatakse küsimus asjade algusest arhe ;...
Märksõnad: filosoof, platon, platoni, loodu, hinge, platonism, sokrates, aristoteles, eetika, uusplatonism, kunst, armastus, meta, kristlus, kirik, mateeria, rooma
Filosoofia - Keskkool
15 allalaadimist, 0 arvamust
17
Kultuuriajaloo arvestuseks •Klassikaline kultuuriajalugu- Kultuuri mõiste tekkis 19.sajandil, algselt keskenduti kõrgklassi mentaliteedi uurimisele, kunstiajaloole. Ühesõnaga, teemadevaldkond oli kitsam. •Uus kultuuriajalugu- Teemadering muutus palju laiemaks, hakati pisikesi asju uurima. Mikroajalugu(nt uuriti ühe küla elu).Rahvakultuur muutus oluliseks. Ameerika kultuuri avastamise ja õppimise kõrvalt hakati tähele panema ka endi ümber olevat kultuuri ning asuti seda uurima. Uuriti väga erinevaid asju (kasvõi näite...
Märksõnad: kirik, kunst, haridus, liivimaa, film, arhitekt, muusika, klas, pedagoog, muinas, helilooja, arhitektuur, pastor, loodu, gooti, ordu, valgustus, gild
Eesti kultuuriajalugu - Tartu Ülikool
51 allalaadimist, 2 arvamust
28
...kaks romaani, nt „Palveränd“. Läti Henrik on oma Kroonikates kirjeldanud võikaid stseene, kus ristirüütlid on langenud võitlusesse paganatega ja juhuslikult võitnud, siis kohtlevad nad neid julmal viisil 1223. Rebisid välja südame ja sõid selle ära. Et saada tugevaks kristlaste vastu. Süda on see paik, kus on juhi võim ja vägi. Eestlased polnud ainsad paganad. Me kuulusime muinas-põhja areaali, kuhu kuulusid ka skandinaavia rahvad. Ka Vanas Eddas on stseen südame küpsetamisest ja pärast sellest pärit vere maitsmist oskas ta äkki lindude keelt. Otsene paralleel Läti Hendriku kroonikas ja ilukirjanduslikus eeposes Vana Edda. Läti Hendrik kirjeldab elu ristirüütlite vaatenurgast, rõõmsal toonil.Tubli töö! Seevastu paganaid kirjeldab stiilis vaata, kui inetu lugu. Läti Hendrik (1188-1259) - tegi kogu ristisõja kaasa ja hiljem pani sündmused kroonikasse. Kirju...
Märksõnad: peter, haridus, luuletus, tuglas, peterson, liivimaa, vilde, kirik, album, rahvaluule, juhuluule, noor eesti, eepos, hurt, kreutzwald, under, pastor, masing
8 allalaadimist, 0 arvamust
15
J. M. Baldwin- 1861-1934- Piaget mõjutaJa. PeetaKse üheks olulisemaks kaasaegse arengupsühholoogia alusepanijaks. Oli ka I teadusliku psühholoogiaajakirja rajaja. 1903-1908- Andis välja oma kolmeköitelise sarja „Geneetiline loogika“. See käsitleb lapse mõtlemise arengut. Nende raamatutega pani ta aluse lapse teadmiste progressiivse arengu teooriale. Ta arvas et areng toimub läbi järjestikuse üksteisest eristuvate staadiumite. Alates kaasasündinud motoorsetest refleksidest ning liikudes edasi kee...
Märksõnad: seks, psühholoogia, rakk, rasedus, teadvus, refleks, taju, suhe, kromosoom, lahend, kiindumus, munarakk, organism, imik, võgotski, arengupsühholoogia
Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
389 allalaadimist, 12 arvamust
24
...rid ja sõnavara eriseisuste esindajatega suhtlemisel. Oluliseks peetakse teiste austamist. Hinnatud on väärikus ja tagasihoidlikkus. Omavahelisi suhteid tuleb rajada võrdsetel alustel, arvestades ainsana vanuselist erinevust. Missioon oli kõlbeline kasvatus, kus humanitaarteaduste osa oli esmajärguline. Väärikust peavad kõige soovitumaks kõigest, mida on võimalik õppida. Humanistlik pedagoogika, eitades feodaalseisuslikke printsiipe hariduses ja kasvatuses, püüdis uutmoodi organiseerida nii ühiskonda kui ka moodust lülitada temasse inimest. Pedagoogika ei tundnud mingeid sotsiaalseid piiranguid. Et saada humanistlikku kasvatust oli vaja võimeid „vabade kunstide” omandamiseks, vahendeid nendega tegelemiseks ja nende tähtsuse mõistmist. Osal humanistidel on selgelt väljendatud kodanlik- patriootilise kasvatuse nõudeid. Humanistid püüdsid kasvatada kuuls...
Märksõnad: haridus, loodu, traditsioon, rituaal, islam, kasvatamine, samurai, kunst, karistus, kõlblus, eetika, moraal, kristlane, moslem, halastus, pidev, müüt
Alushariduse pedagoog - Tallinna Ülikool
85 allalaadimist, 3 arvamust
8
...raat Juhendaja: 2008 Jaapani hariduse areng Jaapani hariduse areng. Taih? koodeks nägi ette esimese ametliku kooli rajamise. See oli mõeldud valitsusametnike koolitamiseks ja sinna pääsesid vaid nobiliteedi lapsed. Kamakura perioodil hõlmas haridus ka talurahvast. Koolivõrgul oli laiem ulatus alates 17. sajandist, kus tekkis arvukalt kesk- võimu ja kohalike poolt rajatud koole, sh erakoole. Tavaliselt põhines õpetamine neokonfutsiaanlikul õpetusel. Suurem ulatus haridusel pärast Meiji reforme. Paljudesse provintsidesse rajati väiksemaid templeid, kuhu saadeti mungad hariduse andmiseks. Tendai koolkond pööras haridusele suurt tähelepanu. Õppemeetodeid oli 3: • 1. mon-e – õppimine kuulmise abil • 2. shi-e – õppimine mõtlemise abil • 3. shu-e – õppimine meditatsiooni kaudu Õppekursus kestis 12 aastat j...
Märksõnad: haridus, hariduselu, haridussüsteem, reform, koolisüsteem, tsivilisatsioon, ülikoolid, maailmasõda, õppimine, teadused, poliitika, hariduse areng
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
7 allalaadimist, 1 arvamus
32
TALLINNA ÜLIKOOL Rakvere kolledž alushariduse pedagoog AP I Sigrid Kaasik KASVATUS ERI KULTUURIDES Juhendaja: magister Lehte Tuuling Rakvere 2008 Sissejuhatus Esimeses raamatu osas on üldistatud iga perioodi ideaaltüüpi: muinasaeg on loodus- inimese kujundamine, Vana-Idamaades kujuneb kirjutaja, juudid on ennekõike ühe jumala ja tema seaduse inimesed, kreeklased kasvatavad kangelast ja roomlased rõhutavad kodanikku. Eri ajastute inimese väärtushinnangud on väga erinevad. Teises osas käsitletakse keskaja homo christianuse kujunemist koos monopedagoogika ja selle aja olulisemate pedagoogiliste subkultuuridega. Selle ajastu inimese puhul oli igal pool tegu kristlasega, kes täitis kristlikke ...
Märksõnad: mine, rist, kond, kreek, rituaal, kirik, haridus, hiina, käsitöö, pidev, hinge, pedagoog, samurai, traditsioon, palve, anne, munk, rituaalid, rooma
Sissejuhatus kasvatuseteadusesse - Tallinna Ülikool
186 allalaadimist, 7 arvamust
14
„Rohtaed“ ja Juulius Kilimit „Rohtaed“ näitab Eesti linnaharitlase kujunemist, esitades Juulius Kilimiti elust kolm kindlat piiritletud elulõiku: õpiaastad (1890-1896), küpsusaastad (1910-1914) ja eluloojaku aastad (1933-1934). Juulius Kilimit sündis küla koolmeistri pojana. Kõigi raskuste kiuste tahtis isa anda pojale korraliku klassilise hariduse. „Vaevalt esimesed emakeelsed sõnad selgeks saanud, võis ta hakata oma isalt kõike tarkust vastu võtma mida too isegi teadis. Ja headest raamatutest võis sellele peagi lisa saada. Aga ei puudunud ka mängud koolimajas ja selle õuel koos suurte õpilastega, kes koolmeistri poega kohtlesid, nagu see...
Märksõnad: juuliusistikivi, kilimit, juulius kilimitõõm, armastus, alkohol, haridus, sündmus, kõne, tunde, hinge, armastama, õppimineooma, eluteeohtaed
Eesti keel - Keskkool
1082 allalaadimist, 73 arvamust
37
...a – sel aastal tungis Napoleon Vm-le. Esimese teatri rajasid Sumarokov, kellest sai esimene teatridirektor, ja F. Volkov, keda kutsuti esimeseks näitlejaks, mis tähendas lavastajat. Alguses oli teater Vm-l mitmežanriteater, kuid sellest sündis kaks erinevat teatrit – muusikateater ja draamateater. Esimesed teatrid 6 kandsid naistenimesid – Maria ja Aleksandra teater. 18. saj ja 19. saj esimesel poolel parteris toole ei olnud, inimesed seisid – need olid kõige odavamad kohad (par ter - ’maa peal’). Denis Fonvizin – 18. saj suurim Vene dramaturg. Lugeda „Äbarik“! Esimene vene ajaleht oli „Vedomosti“, mis on kirjutatud vanas slaavi tähestikus. Esimene eraajakiri oli „Töökas mesilane“. Vene teatri areng 18. sajandil Keskaja vanavene kultuuris oli selgelt vastandatud kaks kultuurilist kihti – kõrgkultuur ja rahvakultuur. E...
Märksõnad: katariina, peeter i, filosoof, novikov, vene kirjandus, kirik, aadlik, katariina ii, kunst, radi, teater, tsaar, etendus, vene keel, traditsioon, poeem
Kirjandus - Tartu Ülikool
62 allalaadimist, 1 arvamus
3
...enius rõhutas õppeainete vahelist integratsiooni, veelgi enam teeb seda R. • NB töö roll. R: “Tööta inimene on varas!” LAPSEKESKSUS tol ajal- Tulenes sotsiaalse heategevuse taustal olulist rolli mänginud kristliku ligimesearmastuse ideest, mis rõhutas inimväärikust ja hingeelu rolli. Rousseau: inimene peab elama vastavalt oma olemusele. See on ka LEARNING BY DOING- teooria aluseks. M. Montessori (1870-1952) • Jätkas eelkäijate ideid, mis omakorda kujunesid eelduseks tänapäevastele meetoditele nagu juhtumitöö (case study), eneseabi vms. • Mainitud klassikuid mõjutas oluliselt religioosne initsiatiiv. D. Diderot (1713-1784) • Soovitas eristada kohustuslikke põhiteadmisi nn. täiendteadmistest, mis valmistavad ette mingiks elukutseks. • Sarnaselt Comeniusele pidas ka Diderot vajalikuks, et üldhariduse kõrgemal astmel oleks igal klassil m...
Märksõnad: pedagoog, sotsiaalpedagoogika, sotsiaalprobleemid, haridus, vaesus, programmi, aitamine, bacon, rousseau, filosoof, inimese areng, lastekodu, diderot
18
...kirikulaulu ning ladina keele õppimiseks. Kirjaoskuse järele oli nii suur nõudlus, et 1437. aastal asutati ka Niguliste koguduse juurde kirikukool. Ametlike koolidega hakkasid võistlema eraõpetajatega, nende nn. kirjutuskoolid aitasid kaasa lugemisoskuse levimisele kõigis Eesti linnades. 1422. aastal Valgas kokku tulnud maapäev nõudis kirikuõpetajailt meieisapalve, „Ave Maria“, kaheteistkümne usupeatüki ja kümne käsu õpetamist rahvakeeles. Vaimulikud pidid õppima koguduse liikmete keelt ja selles keeles jutlustama. Siit alates hakati tõlkima ja levitama nõutavaid tekste eesti keeles. Eestikeelne kirjasõna alustas vaevalist arenguteed. Lääne-Euroopa eeskujul asutati kirikumõisate juurde kirikukoolid. Kuna katoliku kirikus oli tähtsal kohal poistekoori laul, võeti kooli peamiselt hea lauluhäälega poisse. Köstrite juhtimisel õpetati noorukitele ...
Märksõnad: kirik, haridus, kihelkonnakool, seminar, tallin, talurahva, kihelkonnakoolid, külakool, liivima, liivimaa, emakeel, katekismus, ministeerium, rahvakoolid
Euroopa tsivilisatsiooni ajalugu - Tallinna Ülikool
352 allalaadimist, 15 arvamust
19
Märksõnad: piaget, võgotski, elkonin, rollimäng, psühholoog, psühholoogia, lapse mäng, situatsioon, smith, funktsioon, elkonini, moskva, assimilatsioon, loogika
Eelkoolipedagoogika - Tallinna Ülikool
83 allalaadimist, 2 arvamust
9
Tartu Ülikool Referaat Alternatiivseid koolisüsteeme – Dalton Plaani kool Tartu, 2010 Sisukord TOC \o "1-3" \u Sisukord PAGEREF _Toc275085212 \h 2 Ajalugu PAGEREF _Toc275085213 \h 3 Ülevaade Dalton Plaanist PAGEREF _Toc275085214 \h 3 Maja, Ülesanded ja Labor PAGEREF _Toc275085215 \h 4 Maja PAGEREF _Toc275085216 \h 4 Ülesanded PAGEREF _Toc275085217 \h 4 Labor PAGEREF _Toc275085218 \h 5 Kooli missioon PAGEREF _Toc275085220 \h 5 Õppekava PAGEREF _Toc275085221 \h 5 Esimene aste PAGEREF _Toc275085222 \h 6 Põhikool PAGEREF _Toc275085223 \h ...
Märksõnad: dalton, dalton plaan, õppekava, labor, helen, programmi, helen parkhurst, tulevik, hariduses, matemaatika, labori, iseseisvus, tänapäev, male, klassini
Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
6 allalaadimist, 0 arvamust
4
KÜSIMUSED EKSAMILT 1. Jared Diamondi mingi tsitaat: „püssid, pisikud, teras“ Seal Diamond esitab küsimuse „ miks mõned ühiskonnalliikmed on ajaloo jooksul olnud edukamad kui teised? Milles see edukus tuleneb? Edukad on ühiskonnas: (tavad, tehnoloogia, haigused) 2.) vahetute põhjuste põhjused ( põllumajanduslik eluviis, suur rahvaarv, teaduse areng) 3.) fundamentaalne põhjus on geograafiline asukoht. 2. Mis on kultuur - märgisüsteem, milles oluliseim on keel 3. Mis tähtsus on Maastrichti lepingul? – pani aluse EL’ile 4. Mis tähtsus oli Söe- ja Teraseühendusel? – integratsioon, ühine julgeolek (ehk kõik antud variandid) 5. Ühiskonda pole olemas, on individuaalsed mehed ja naised – Margaret Thatcher 6. Positivistlik vaateviis – kõik looduses käib oma seaduspära järgi 7. Kõige levinum vaateviis – sotsiaalne konstruktivism 8. Antropoloogia põhieesmärk – uurida kultuuride ja ühiskondade mi...
Märksõnad: subjektiivne, euro, traditsioon, teras, antropoloogia, massikultuur, weber, ratsionaalne, rooma, bentham, faktorid, kvant, domineerimine
46 allalaadimist, 3 arvamust
5
Tähtsamaid mõtteid Eeva Hujala raamatust „Uuenev alusharidus“ Eelõpetuse teooriast praktikasse: Pedagoogiline teadlikkus eelõpetuse arengu alusena: Probleemiks tänapäeval on pedagoogilise teadlikkuse süvendamine Pedagoogilise teadlikkuse struktuur eelõpetuses: 1 Teoreetiline teadlikkus – teadmine lapsepõlvest ja lapsepõlves õppimist puudutavatest teoreetilistest nägemustest ja uurimustest 2 Kontekstuaalne teadlikkus – teadmine laste ja lapsevanemate ühisest igapäeva...
Märksõnad: vaatlemine, õppimine, alusharidus, õppekava, teadlikkus, õpetamine, meetodid, vaatlus, suhtlemine, piaget, pidev, motivatsioon, õpetaja roll
Eelkoolipedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
156 allalaadimist, 8 arvamust
14
Stiilimuutusi põhjustab ikkagi inimese vanus; 1....5 aastaselt kuulasin ainult eesti muusikat, lemmikuks oli Kollane Allveelaev G - Vaikus on Kuldne 5....7 aastaselt tulid lihtsama sisuga välismaised laulud, lemmikuks oli Shaggy - Boombastic 7....10 aastaselt oli mul muusikast ysna yxkõik, see eriti ei huvitanud mind. Lemmikuteks olid Down Low - Jahnny B ja Fools Garden - Lemon tree 10...11 aastaselt hakkasin muusika fanaatikuks, lemmikuteks said Blur - Song 2 jms. 12...14(?) aastaselt on olnud põhiliseks selline veic raskem stuff, nagu System of A Down - Know, Toxicity jms. Eriti on aga (ikka veel) Thumbs up for Gorillaz. Muusika ajalugu a...
Märksõnad: muusik, muusika, ooper, action, title, koraal, helilooja, verdi, gregorius, kunst, kontsert, gregoriuse, etendus, gregoriuse koraal, rütm, ooperid
Eesti keel - Keskkool
40 allalaadimist, 0 arvamust
18
................................................................................ 4 2.1.Juhtimine...............................................................................................................4 3.2.Personal.................................................................................................................5 3.3.Õppe- ja kasvatustöö.............................................................................................6 3.4.Rühmad ja laste arv...............................................................................................7 3.5.Materiaaltehniline baas......................................................................................... 7 Sissejuhatus 1. Üldandmed Aadress Rakvere Tähe 3 ...
Märksõnad: lasteaed, rakvere, arve, lapsevanem, personal, töötaja, muusika, kasvatustegevus, koostööd, haridus, hommikusöök, riigi teataja, teataja, sõim
47 allalaadimist, 1 arvamus
32
...ulliveri läbiotsimine ja ülekuulamine, riigialamate köiel tantsimine, üle kepi hüppamine, roomamine ja lindid, 9 Liliputtide maa ja Blefuscu iidse vaenu pôhjus, Tramecksan ja Slameksan ning kingakontsad 2. Moliere, Tartuffe – Orgone, Elmire ja Tartuffe; Orgone, Damis ja Tartuffe; Orgone, Mariane, Valere ja Tartuffe Teatrikirjand ? Konspekti metoodika 1. avarus, selgus, ülevaatlikkus 2. skeemid, tabelid, tulbad 3. värvid, jooned, nooled 4. lühendid, lakoonilisus, oma märgid *kôigepealt loe ja tutvu *teistkordsel lugemisel konspekteeri Moliere – Jean Baptiste Poquelin (1622 –1673) ôpiku pôhjal konspekti koostamine vastavalt konspekti nôuetele tugisônad 1. rändnäitleja, kuninga soosing, mida kujutas ja mida naeruvääristas teoseti, skandaalsus, vaenlased ja tagakiusamine, oma teatri amet...
Märksõnad: mine, carmen, armastus, faust, gilgame, tristan, tell, tunnusjoon, orgon, klassitsism, kirik, isolde, margareta, teater, gulliver, filosoof, aforism, eepos
Kirjandus - Keskkool
284 allalaadimist, 9 arvamust
9
... Juhendaja: Malle Tänav Tallinn 2010 Sissejuhatus Referaat keskendub hüperaktiivsetele lastele koolieelses eas, sest lapseeas on see üks olulisemaid psüühikahaigusi, millele tuleb pöörata koheselt tähelepanu. Selle teema valisin sellepärast, et saada ise täiendavat informatsiooni oma tulevases töös. Kuigi ATH e. aktiivsus- ja tähelepanuhäire juured ulatuvad 20 sajandi algusesse, oli veel aastal kakstuhat see sõnapaar suhteliselt tundmatu nii pedagoogidele kui ka lapsevanematele. Nüüd, mil sellele on hakatud pöörama rohkem tähelepanu, seisame silmitsi probleemiga, kus osad vanemad ei julge seda tunnistada vaid põgenevad selle eest, arvates, et nii probleem kaob. ATH vajab märkamist ning seda just vanemate poolt, kes on siiski esmased vastutajad lapse arengu eest, õpetaja osa on lasteaias lapsevanema teadvus...
Märksõnad: hüperaktiivsus, tähelepanuhäire, haridus, soovitus, motiiv, hüperaktiivne, hüperaktiivne laps, ruth, rahutus, rudolf, probleemne käitumine, soovitused
Suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus - Tallinna Pedagoogiline Seminar
25 allalaadimist, 0 arvamust
8
AJALOO RIIGIEKSAMIKS 2009 INIMENE. ÜHISKOND. KULTUUR MIHKEL HEINMAA | RÜG | MAI 2009 V A N A - K R E E K A . H E L L E N I S M KREETA-MÜKEENE KULTUUR Geograafiliste olude mõju Kreeka tsivilisatsioonile. Kreeka on mägine ja väga liigendatud, väikesi tasandikke eraldavad raskelt läbitavad mäeahelikud, või sügavale mandrisse tungivad merelahed. Seega on peamine ühendustee olnud meri. Sellised olud tingisid avatuse välismaailmale, aga ka sisemise killustatuse. Tänu oma asukohale kõrgelt arenenud Ida ja vähe arenenud Lääne vahel, on Kreeka olnu pidev kultuu...
Märksõnad: ateena, sparta, filosoof, kreeklased, aasia, kreeta, tsivilisatsioon, nike, olümpia, pärsia, makedoonia, trooja, hellenismi, mükeene, kunst, odysseus
Ajalugu - Keskkool
27 allalaadimist, 0 arvamust
11
... ja keeleoskused • Kommunikatsioonioskused ja üldised teadmised 3. Kuidas teete tervisedendust lasteaias? I Koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia personali tervise nimel. II Lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine. III Lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine. Peamised tegutsemispõhimõtted ja/või tegevusvaldkonnad väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu toetamisel on: • lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse; • eale sobiva ja tervisliku, sh mitmekesise, tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine; • tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine; • igakülgse kehalise tegevuse soodustamine; • turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond); ...
Märksõnad: haav, haava, rinnapiim, asend, valu, allergias, verejooks, lastekaitse, põletik, nohu, juhtum, nikastus, lapsevanem, minuti, turse, informatsioon
88
Vana-Kreeka ehk Hellas Loodusolud ja nende mõju tsivilisatsiooni kujunemisele Asukoht: Balkani ps lõunaosa Egeuse mere saared Järsud ja kaljused mäed (4/5 maast) ning lahed jagavad mandriosa kolmeks: Lõuna-Kreeka (Peloponnesose ps) Kesk-Kreeka Läbimatute mägede vahel ainus ühendustee. Põhja-Kreeka umbes 50m laiune Termopüülide kitsastee. Peamine ühendustee MERI. Avatus muule maailmale ja sisemine killustatus. Hellas kui kultuurivahendaja: Hellenid võtsid üle Ida tsivilisatsiooni saavutused...
Märksõnad: tsivilisatsioon, zeus, rooma, sparta, ateena, trooja, zeusi, mükeene, poliitika, kodanikud, aasia, kreeta, polis, pärsia, makedoonia, orjad, egiptus
Ajalugu - Keskkool
28 allalaadimist, 1 arvamus
14
Eesti kultuur XVI sajandist tänapäevani Rahvuslik liikumine 19. sajandil kasvas kogu Euroopas huvi rahvuste ja nende eripärade vastu. Eesti talurahva eneseteadvus oli tõusmas seoses vabanemisega päris-orjusest ja suurte muudatustega maa majanduselus 19. saj. keskel. Venestuse pealetung sundis baltisakslasi senisest rohkem tähelepanu pöörama põlisrahvastele, sooviti neid germaniseerida. Olles veel alles 19 sajandi alguses talurahvale saksa keel õpetamise vastu hakati seda ägedalt propageerima. Samas soovis Vene riik eestlasi oma liitlasteks teha, sakslastest lahti saada ja asendada saksa ülemvõim vene omaga. 1840-50. aastate talurahvaliikumised põhinesid eesti talurahva naiivsel us...
Märksõnad: jakobson, mine, jannsen, hurt, haridus, hurda, rahvaluule, köler, kirjameeste selts, robert jakobson, kunst, talurahva, vanemuise, vene keel, aleksander
Ajalugu - Kutsekool
53 allalaadimist, 0 arvamust
3
...omlastele anti. Õpetati ka kõlblusõpetust. Kõnes temaatikaks ka ühiskondlikud põhialused. Samal ajal arenesid retoorikaga käsikäes kõik teadused ja kunstid. Arendati ladina keelt (uued mõisted, eeskujud, kreeka kunstist või keelest). Nende põhjal loodi uued terminid – retoorikud kuni keeleteadlased. Kustutamata jälje jätnud Euroopa kultuuri, kõnekunsti Marcus Tullius Cicero 106-43 ekr. Polnud sünnipärane Rooma kodanik, sellepärast peeti teda uustulnukaks – lomaroos/lomonoos (inimene, kes hakkas tööle kõnepidajana). Ruttu saavutas kuulsuse hea kõnelejana. Võimemeeste seas tekkis palju vastaseid – pidi tihti roomast põgenema, sest elu mitmel korral ohus. Väike-aasias ja kreekas täiendas oma oskuseid. Tegutses kõrgetes riigiametites : preetor ehk kohtupidaja. 63.a saavutis poliitilise karjääri tipu – valiti konsuliks (kõrgeim võimu...
Märksõnad: kõne, rooma, kõnekunst, cicero, retoorika, haridus, horatius, luuletaja, kunstist, pidulik, gallia, kõnemees, kreekast, plebei, tuntumad teosed
Euroopa tsivilisatsiooni ajalugu - Tallinna Ülikool
53 allalaadimist, 0 arvamust
84
... I teema AVALIK HALDUS _______________________________________________________ §1 Avaliku halduse määratlemine 1. LOENG 08.09.2008 1. Avaliku halduse mõiste. Avaliku halduse erinevad määratlused. Avaliku halduse tunnused, ülesanded, funktsioonid. Avaliku halduse seotus õigusega. 2L 2. Haldusõigus. Haldusõiguse mõiste. Era- ja avaliku õiguse piiritlemisteooriad. Haldussuhete õigusliku regulatsiooni erisused. Haldusõiguse süsteem ja vahekord teiste avaliku õiguse harudega. Haldusõiguse realiseerimine. Halduse toimimine eraõiguslikes vormides: halduseraõigus. 2L EKSAM: saab kasutada, kaasuse lahendamise metoodikat, ka haldusõiguse üldosasse kuuluvaid seadusi. Haldusmenetluse seadus, riigivastutuse seadus, asendustäitmise ja sunniraha seadus ja halduskohtuseadus.Ka põhiseadust võib vaja...
Märksõnad: haldusõigus, subjekt, eraõigus, funktsioon, avalik õigus, õigusnorm, abinõu, subjektiivne, avalik haldus, organisatsioon, põhiseadus, juhtum
Õigus - Tartu Ülikool
439 allalaadimist, 9 arvamust
12
.................................................. 11 10. Kasutatud kirjandus ........................................... 12 2 SISSEJUHATUS Isiksus kujunemine saab alguse juba väiksest peast.Põhimõtteliselt juba sellest hetkest kui ta siia sünnib toimub sotsialiseerumine. Ta kohtub oma ema-isaga, kes temaga suhtlevad ning tänu kellele saab väikesest juba suur. Ei maksa arvata, et kui laps sünnib, siis hakkavad kõik tema kehalised ja vaimsed omadused korraga arenema. Igal omadusel on oma aeg, millal tema areng algab, millal kulgeb kiiresti ja millal aeglustub või lakkab. Küpse isiksuse kujunemiseks kulub aega (u 20 aastat) Enesehinnang on muudetav uute enesekohaste positiivsete kogemuste ning käitumis- ja mõtlemisviiside omandamise abil. See, kelleks me end peame ja kuidas me teis...
Märksõnad: teadvus, sotsialiseerumine, freud, suhe, erik, normid, enesehinnang, maslow, pidev, funktsioon, sõprus, püramiid, armastus, kindlus, iseseisvus, loovus
Psühholoogia - Kutsekool
47 allalaadimist, 0 arvamust
24
Kordamine 10 klassi ajalooeksamiks: Eesti ajalugu Muinasaja uurimine Lk 8 9  esiaeg muinasaeg muistis arheoloogia dendrokronoloogiline skaala numismaatika etnoloogia rahvaluule kroonikad *esiaeg muinasaeg Ajajärku esimeste inimeste saabumisest kuni muistse vabaduse kaotamiseni 19 saj alguses p Kr Nimetatakse esiajaks ehk muinasajaks *muistis ehk muinasjäänused Nt: omaaegsed asulakohad linnused kalmistud ohverdamispaigad jäljed põldudest metallitöötlemiskohad aga...
Märksõnad: ordu, liivima, liivimaa, vall, piiskop, talupoeg, talurahva, kirik, mõisnik, liivi ordu, asva, adra, talurahvas, maapäev, kuningas, talurahvaseadus
Ajalugu - Keskkool
58 allalaadimist, 1 arvamus
45
VÕRDLEV ÕIGUSSÜSTEEMIDE AJALUGU TARTU ÜLIKOOL 1. LÜHIKOKKUVÕTE SISSEJUHATAVAST LOENGUST Skeem 1 – keskaegse Euroopa õigusüsteem Islami õigus Kanooniline õigus Heebrea õigus Religioossed õigussüsteemid Arhailine õigus (rahvaõigus) Ilmalikud õigussüsteemid ___________ Õigusteadus (rooma õigus) Feodaal- Manoriaal- Linna- Kuninga- Kaubandus- Õigus Õigus Õigus Õigus Õigus Skeem 2 – kaasaja suuremad õigussüsteemid Islami õigus Heebrea õigus Kanooniline õigus Hindu õigus 1 Rooma-Katoliku kirik Religioossed õigussüsteemid Arhailine õigus ...
Märksõnad: mine, rooma, bütsants, kirik, heebrea, talmud, õigusajalugu, palestiina, seks, normid, dünastia, keiser, justinianus, rooma õigus, õigusteadus
Õigus - Tartu Ülikool
399 allalaadimist, 7 arvamust
51
...teemikeskselt lähenemiselt kognitiivsele lähenemisele. Seda on iseloomustatud kui tähelepanu nihkumist infosüsteemidelt inimestele. 6. Infoteaduse seosed teiste teadusvaldkondadega, infoteaduse ja raamatukoguteaduse seosed. Raamatuteaduse interdistsiplinaarsus / raamatuteaduse seosed: kirjadusteadusega, teadusloo, filosoofia, ühiskondliku mõtte ajalooga, orientalistikaga, psüholoogia, pedagoogika, sotsioloogiaga, infoteaduse ja raamatukogundusega, majandusteadus, õigusteadusega. Paljud akadeemilised distsipliinid uurivad informatsiooni erinevaid aspekte: • loodusteadused uurivad meid ümbritsevat looduslikku maailma • sotsiaalteadused inimeste poolt loodud maailma 10 • humanitaar- ja kunstiteadused inimeste loomingu sisu ja konteksti. Infoteadus uurib eelkõige seda, kuidas...
Märksõnad: infoteadus, informatsioon, kogud, valdkond, kogude, bibliograafia, raamatukogundusing, maail, koodeks, raamatuteadus, organisatsioon, teavikud
84 allalaadimist, 1 arvamus
6
Muusikalugu, kordamine eksamiks 1. Eesti rahvalaul- liigid, teemad, esitamistavad. Rahvapillid. Eesti rahvalaul jaguneb kaheks: 1) vanem e. Regilaul 2) uuem e. Lõppriimiline rahvalaul Regilaul tekkis oletatavasti 3000 a eKr läänemere soomlaste ja algbaltlaste vastastikusel mõjutusel. Regilauluga säilisid, muutusid, arenesid: 1) huiked ja kutsed 2) loitsud (kasut. Töö edendamiseks ja tõvest hoidumiseks) 3) kaebehüüded (lein ja kurbus) 4) loodushäälte jäljendused (onomatopöa) (linnulaulud ja peibutamised jahimeestel) ...
Märksõnad: muusik, muusika, regilaul, rahvalaul, koorilaul, pidu, tobias, seminar, laulupidu, muusikaelu, heliloojad, kannel, jakobson, koorilaulu, laulik, pillid
Muusika - Põhikool
29 allalaadimist, 0 arvamust
22
Märksõnad: psühholoog, psühholoogia, arengupsühholoogia, intelligentsus, rasedus, suhe, rakk, kromosoom, taju, haridus, refleks, vaatlus, kiindumus, meta, puudutus
Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
169 allalaadimist, 7 arvamust
38
Järva-Jaani Gümnaasium Kuldar Kark Jalgsema küla Uurimistöö Juhendajad õpetajad: Helgi Veemaa, Heli Kark Järva-Jaani 2009 Sisukord Sissejuhatus....................................................................................................................3 1. Jalgsema küla ajaloost................................................................................................6 1.3 Küla jäi sõjast ...
Märksõnad: jalgsema, pitka, järva, jalgsema küla, kolhoos, runnel, hando, johan pitka, hando runnel, admiral, järvamaa, kokk, algkool, kask, piim, kolhoosid, talud
Ajalugu - Keskkool
23 allalaadimist, 3 arvamust
10
Antiigipärand Euroopas Küsimused ja teemad kordamiseks 2010.a. Nende teemade alusel tuleb 5 lühivastustega küsimust (4-5 lauset). Pikem analüüsiv vastus valmistada ette 2 teema jaoks. Teemade loetelu ja vastavad teosed on AY loengukavas (ÕIS) ja loengus jagatud materjalides. Iseseisva tööna on osa vastuseid vaja ette valmistada Antiigileksikoni ja Tragöödialeksikoni alusel. Mütoloogia teemade kohta vt. õpikud kirjanduse loetelust. 1. Millises seoses on omavahel mõisted humanism ja antiik (vt. ka Antiigileksikon, HUMANISM, UUSHUMANISM? Humanistid leidsid klassikalisest antiigist...
Märksõnad: kunst, rooma, tragöödia, ladina keel, antiikaja, arhitektuur, ovidius, renessanss, seks, moraal, palladio, oidipusn, klassitsism, ooper, euripides
213 allalaadimist, 3 arvamust
14
TARTU ÜLIKOOL Usuteaduskond Kätlin Liimets Kognitiiv-informatsiooniliste õppimisteooriate üldiseloomustus. Informatsiooni töötlemine ja säilitamine erinevates mälustruktuurides. Metakognitsioon ja selle roll mõtlemises. Referaat Juhendaja: Ingrid Raudsepp Tartu 2012 Sisukord 1. Kognitiiv-informatsiooniliste õppimisteooriate üldiseloomustus...........................................3 2. Informatsioo...
Märksõnad: informatsioon, psühholoogia, kognitiiv, krull, edgar, käsiraamat, tartu ülikool, õppimisteooria, skeemid, õppimine, taju, metakognitsioon, püsimälu
Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
52 allalaadimist, 0 arvamust
11
... sisuseletus. 3. Operett – meelelahutus zanr kus erinevalt ooperist on suur osa sõnal, teemaks on tavaliselt õnneliku lõpuga armastuslugu, kuid ta võib olla ka ajakajaline. 4. Ballett – muusikaline lavateos kus teose sisu antakse edasi tantsides. Heliloojad – romantikud 1. Niccolo Paganini – Itallia (1782-1840) 2. Franz Schubert – Austria (1797-1828) 3. Carl Maria von Weber - Saksamaaa (1786-1826) 4. Hector Berlioz - Prantsusmaa (1803-1869) 5. Robert Schumann - Saksamaa (1810-1856) 6. Felix Mendelssohn - Saksamaa (1809-1847) 7. Fryderyk Chopin – Poola (1810-1849) 8. Ferenc Liszt – Ungari (1811-1889) 9. Giuseppe Verdi – Itaalia (1813-1901) 10. Richard Wagner – Saksamaa (1813-1883) 11. Johannes Brahms – Saksamaa (1833-1897) 12. Georges Bizet – Prantsusmaa (1838-1875) 13. Jean Sibelius – Soome (1865-1957) ...
Märksõnad: muusika, ooper, kirik, pill, helilooja, viin, viini, sümfoonia, renessanss, viiul, mozart, zanr, kontsert, instrumentaal, händel, barokk, haydn, kunst
Muusika - Kutsekool
59 allalaadimist, 2 arvamust
8
Märksõnad: leonardo, action, vinci, kunstnik, firenze, milano, verrocchio, anatoom, leonardo da, andrea, joonistus, louvre, päevikud, ateljee, ladina keel, muuseum
Kunst - Põhikool
5 allalaadimist, 0 arvamust
15
Vana-Kreeka ehk Hellas 1. Loodusolud ja nende mõju tsivilisatsiooni kujunemisele a. Asukoht: • Balkani ps lõunaosa • Egeuse mere saared b. Järsud ja kaljused mäed (4/5 maast) ning lahed jagavad mandriosa kolmeks: • Lõuna-Kreeka (Peloponnesose ps) • Kesk-Kreeka Läbimatute mägede vahel ainus ühendustee. • Põhja-Kreeka umbes 50m laiune Termopüülide kitsastee. c. Peamine ühendustee MERI. ...
Märksõnad: tsivilisatsioon, zeus, sparta, ateena, trooja, mükeene, zeusi, kodanikud, kreeta, polis, poliitika, aasia, pärsia, orjad, makedoonia, müüt, armastus
Ajalugu - Keskkool
136 allalaadimist, 10 arvamust
5
FERENC LISZT (1811-1886 ) Ta oli ajastu suurimaid pianiste, kelle sensatsioonilist menu võis samastada ainult Paganini omaga. Lisaks sellele oli ta viljakas helilooja, pedagoog, muusikakirjanik, dirigent, organisaator ja kunstilise tõe eest võitleja mitte ühe maa kitsastes piirides, vaid kogu Euroopa ulatuses. Ta oli pikk ja kõhetu, kahvatu näo ja suurte merevee värvi rohekate silmadega. Kõnnak oli tal ebakindel. Intiimses seltskonnas oli ta näoilme hajameelselt rahutu, kontserdilaval aga kuninglik. Rääkis ...
Märksõnad: liszt, klaver, seks, muusika, kontsert, viini, kunstnik, poeem, pianist, sümfoonia, virtuoos, weimar, helilooja, haridus, akord, neiu, dante, paganini
Muusika - Põhikool
46 allalaadimist, 0 arvamust
38
...im küüditab, hävitab ja mobiliseerib kokku 533 õpetajat (üle 10% õpetajate koguarvust), sh 389 meesõpetajat (üle 15% meesõpetajate koguarvust). Sõjategevuses hävib 1941. a. suvel täielikult 30 koolihoonet, osalisi purustusi saab 49 koolimaja. Veel umbes 70 koolil kannatab inventar. Pärast 1944. a. võetakse koolikorralduse aluseks nõukogude ühtluskooli süsteem ja nõukogude pedagoogika, teisi suundi eiratakse täielikult. Lammutatakse vana haridussüsteem ja rajatakse uus vastavalt Nõukogude Liidus käibivatele normidele. Õppetöö põhikoolis toimub riigi kulul, kuid keskkool on maksuline. Eestis tekib kaks haridussüsteemi: eestikeelne ja Vene NFSV eeskujul üles ehitatud venekeelne kasvava migrantide kogukonna liikmete jaoks. Keskkooli moodustasid 9.- 11. klass, vene õppekeelega koolid olid 10-klassilised. 1948/1949. õppeaastal peaks käsu järgi valland...
Märksõnad: haridus, distsipliin, põlvkond, klassid, koolivorm, vägivald, suhe, haridustase, sini, pluus, küsitlusleht, lenin, stalin, tunnid, matemaatika, ensv
Ajalugu - Keskkool
83 allalaadimist, 4 arvamust
51
1 MÄLU Tuntud Kanada-eestlasest teadlane, mälu-uurija Endel Tulving on öelnud: „Mälu on üks kolmest alustalast, millel tugineb arukas elu; taju ja mõtlemine on kaks ülejäänut ... Kõik, mida inimene ja teised kõrgemad loomad teevad, sõltub sellest, millist informatsiooni nad ümbrusest ammutavad ja kasutavad oma ...
Märksõnad: informatsioon, uuring, lühimälu, õli, unustamine, amneesia, vitamiin, psühholoog, meenutamine, rasv, juhtum, kakao, episoodiline, sotsiaaltöö
19 allalaadimist, 0 arvamust
23
Tapa Gümnaasium Renessanss Lisbeth Vinter 10b Tapa 2011 Renessanss ( HYPERLINK "http://et.wikipedia.org/wiki/Prantsuse_keel" \o "Prantsuse keel" prantsuse sõnast renaissance 'taassünd') (itaalia keeles Rinascita „taassünd“) oli  HYPERLINK "http://et.wikipedia.org/wiki/Itaalia" \o "Itaalia" Itaaliast alguse saanud ning  HYPERLINK "http://et.wikipedia.org/wiki/14._sajand" \o "14. sajand" 14.- HYPERLINK "http://et.wikipedia.org/wiki/17._sajand" \o "17. sajand" 17. sajandil väldanud periood  HYPERLINK "http://et.wikipedia.org/wiki/Euroopa" \o "Euroopa" Euroopa kultuuriloos. Ajastut iseloomustas eemaldumine HYPERLINK "http://et.wikipedia.org/wiki/Religioon" \o "Religioon" religioonikesksetelt väärtustelt inimesekeskse maailmapildi suunas. Renessanss järgnes HYPERLINK "http://et.wikipedia.org/wiki/Keskaeg" \o "Keskaeg" keskajale. Renessansi sünnikohaks peetakse valda...
Märksõnad: kunst, muusik, muusika, renessanss, kirik, arhitekt, novell, shakespeare, polüfoonia, arhitektuur, maalikunst, armastus, meloodia, rooma, michelangelo
Muusikaajalugu - Keskkool
29 allalaadimist, 0 arvamust
5
BÜTSANTSI KIRIK JA KULTUUR 1054. aastal leidis aset suur kirikulõhe ehk skisma. Ristiusu kirik jagunes kaheks: läänekirik e. Roomakatoliku kirik ja idakirik e. Kreekakatoliku kirik. Roomakatolik = katoliku ja kreekakatoliku = õigeusu. Erinevused lääne- ja idakiriku vahel: Läänes püha vaim lähtub isast ja pojast, idas ainult isast. Läänes kehtis tsölibaat, idas ainult kõrgvaimulikel. Läänes ristimärgitegemine viie sõrmega, idas kolmega. Ilmalikud inimesed said läänes armulaual ainult leiba (osa kristuse ihust), idakirikus said ilmalikud nii leiba kui veini. Läänes toimusid jumalateenistused ainult ladina keeles, idas kohalikus keeles. Paavst ja patriarh panid end vastastikku kirikuvande alla ehk kuulutati et kumbki pole ristiusu kir...
Märksõnad: kirik, ordu, paavst, islam, araabia, viiking, ristisõda, bütsants, araablased, katoliku kirik, meka, haridus, piiskop, kaart, slaavlased, muhamed, rooma
Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist, 1 arvamus
20
1. Mis on õigus?- sotsiaalne kord, reguleerib inimeste omavahelisi suhteid. Riigi poolt kehtestatud käitumisreeglid(üldkehtestatud,formaalsed),mida riik kontrollib riikliku sunnijärevalvega. Ideaal korral inimine ise vabatahtlikult järgib reegleid. 1. Inimeste vastastikuse kaitse ja heaolu tagamise; 2. Sotsiaalse koostöö organiseerimise; 3. Koordinatsiooniküsimuste lahendamise • Ojektiivselt -õiguse omavahel seotud normid, mis vastavad ideele õigusest. ...
Märksõnad: karistus, tsiviil, subjekt, tsiviilõigus, suhe, eraõigus, põhiseadus, karistusõigus, funktsioon, parlament, organisatsioon, avalik õigus, andja
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
90 allalaadimist, 1 arvamus
13
TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut Kasvatusteaduste osakond ISELOOMU KASVATAMINE- MIS SEE ON? Referaat Õppejõud: Marika Veisson Tallinn 2009 SISUKORD 2 SISSEJUHATUS Inimese areng hõlmab süstemaatilisi muutusi alates munaraku viljastumise hetkest, kuni surmani. Maailmas on miljoneid erineva iseloomuga inimesi, kuid ometigi on neist nii mõnedki kasvanud sarnastel elutingimustel. Seega võiks arvata, et karakterit ehk iseloomu ei määra niivõrd keskkond vaid selle interprete...
Märksõnad: karakter, psühholoogia, bioloogiline, adler, geenid, kollektiiv, meedia, pärilikkus, miljöö, jaanus, fromm, kombed, pedagoogiline, franz, kasvatamine
Lapse areng - Tallinna Ülikool
37 allalaadimist, 0 arvamust
33
...kes seisis laeva ninas, hüüdis: “Maa! Maa!”, siis polnud enam mingit kahtlust. Otse laeva ees paistis lähedane rannariba. Kolumbus käskis purjed kokku panna ning alustada triivimist. Kiirustamata lähenevad laevad saarele, kiirustamata sõidavad nad ümber massiivse kaldanuki. Saarel on palju rohelust – seda on kohe näha. Peale selle on saar ka asustatud. (Varšavski 1982:10-11). “Santa Marialt” lastakse alla paadid. Neis asuvad oma kohtadel hästi relvastatud madrused. Esimesena randub Admirali paat. Peale Kolumbuse on veel paadis “Pinta” kapten Martin Alonso Pinzón, peaaegu kõige kogenum meremees kogu eskaadris, ja “Niña” kapten Vicente Yáñes Pinzón. Kolumbusel on käes kuninglik lipp. Kaptenitel on kaks lippu roheliste ristidega ja Hispaanias valitseva kuningapaari initsiaalidega “F” ja “I” – Fernando ja Isabel. Üleval initsiaalide kohal on vapi kujutis. (Varšavski...
Märksõnad: viiking, viikingid, gröönimaa, christoph, hispaania, kaart, island, islandi, avastaja, avastamine, ameerika avastamine, neeme, christoph kolumbus, reisid
Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist, 0 arvamust
15
Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste Instituut Klassiõpetaja kõrvalainega EKL-2kõ Laste Mõtlemine REFERAAT Koostaja: Kadri Kivirand Juhendaja: Marika Veisson Tallinn 2008 SISUKORD Tallinna Ülikool......................................................................................................................... 1 SISUKORD................................................................................................................................2 SISSEJUHATUS............................
Märksõnad: beebi, taju, psühholoog, haridus, psühholoogia, programmi, lapsevanem, laste mõtlemine, tajud, programmid, mõtlemise areng, teadvus, küpsus, koolieelik
Arenguõpetus - Tallinna Ülikool
46 allalaadimist, 0 arvamust
109
TALLINNA ÜLIKOOL Rakvere Kolledž Rakenduslik sotsiaaltöö Anna-Margarita Nukk REHABILITATSIOONI TEOORIAD, MEETODID JA KORRALDUS Portfoolio Juhendaja: Karin Hanga Rakvere 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS 1. REHABILITATSIOONI TEOORIAD, MEETODID JA KORRALDUS LOENGU MATERJAL ....................................................................................... 4 2. MÄRKSÕNAD 2.1. Rehabilitatsioon ............................
Märksõnad: toimetulek, haridus, rehabilitatsiooniplaan, taastusravi, valdkond, meditsiin, puue, klient, töötaja, arve, sotsiaaltöö, meeskond, psühholoog, haigla
48 allalaadimist, 0 arvamust
8
...a peamised argumendid ja nende kriitika 12. Koolikohustuse kriitika. Illich versus Dearden 13. Tänapäeva lapsekeskse pedagoogika lähtekohad 14. Klasside õpetus Soome koolis 15. Kokkuvõttev hinnang Lapsekeskne kasvatus 2012 2. Lapsekeskse kasvatuse määratlus Bruhn jõuab tõdemuseni, et selle aja lapsekeskses pedagoogikas võib eristada kolme suunda: aktiivsus-, vabadus- ja sotsiaalpedagoogiline. Aktiivsuspedagoogid tahtsid asendada koolides valitsevat ühepoolset vastuvõttu eeldavat õpetusviisi õpilaste omaalgatuse ja aktiivsusega. Vabaduspedagoogid nõudsid eelkõige lapsest endisest suuremat lugupidamist, laiemat tegevusvabadust ning liikumisruumi. Sotsiaalpedagoogid rõhutasid kasvatuses sotsiaalseid külgi, millele traditsioonilise kooli esindajad olid vähe tähelepanu pööranud. White analüüsis ja järeldas et kasvatuses võib lapsekeskse hoiaku võtta kolmel viisil: kasvatus...
Märksõnad: pedagoog, rousseau, lapsekeskne kasvatus, freinet, õppekava, õppimine, antipedagoogika, kognitiivne, moraal, komitee, omavalitsus, individualism
Õpetaja koolis ja ühiskonnas - Tallinna Ülikool
45 allalaadimist, 0 arvamust
12
1. Võrdleva raamatukogunduse sisu võib kokku võtta järgmiste märksõnadega: - üksteiselt õppimine - sarnasuste ja erinevuste leidmine - toimuva kirjeldamine ja sellest tulenev analüüs / võrdlus - põhjuse ja tagajärje seoste analüüsimine Antud mõiste võeti kasutusele esmakordselt 1950-datel, kui Dane arvates oli võrdlev rmtk õpetus raamatukogude arengutest eri riikides, et leida juurutamist vääriv teistes maades. Tema arvates oli see põhjuse ja tagajärje uurimus rmtk arengust kogu maailmas. 1965.aastal ütles Foskett, et võrdlev rmtk haarab rahvusvaheliste, kultuu...
Märksõnad: rahvus, kogudamatukogundus, kogude, organisatsioon, organisatsioonid, haridus, organisatsioonide, võrdlev, informatsioon, uuring, eesm, faas, programmi
15 allalaadimist, 0 arvamust
87
...uteaduse metodoloogia. Dilthey. Mõistmine kui eksistentsiaal. Heideggeri ?Olemine ja aeg? 28. Gadamer. Meetod ja tõde. Traditsioon, eelarvamus ja autoriteet humanitaarias. Kunst, keel ja tõde. Heideggeri ?Kunstiteose algupära? 29. Teisi teaduskriitilisi mõtlejaid. Kuhn, Feyerabend, Foucault ?episteme? mõiste. 30. Spekulatiivsete kunstiteooriate kriitika. Jean-Marie Schaeffer. 31. Psühhoanalüüs ja kunst. Psühhoanalüüs kui teraapia ja teadus 32. Psühhoanalüüs kui teooria ja tõlgenduspraktika. Freud, Oidipus, unenäod. Teadvuse struktuur, kultuuriuuringud 33. Kierkegaard, Jung, Fromm, Marcuse. Eksistentsifilosoofia. Võõrandumiskontsptsiooni arendusi 20. sajandil. Antipsühhiaatriline liikumine. 34. Deleuze ja Guattari, Lacan ja Zizek. ...
Märksõnad: filo, filosoof, kunst, platon, diogenes, eetika, aristoteles, platoni, skeptik, traditsioon, esteetika, muusik, mateeria, loomus, hinge, heidegger, epikuros
Filosoofia - Tartu Ülikool
178 allalaadimist, 2 arvamust
15
Vana-Kreeka Geograafilised olud- Balkani ps ja Egeuse mere saartel. Mägine, geograafiliselt liigendatud. Ühendustee naabermaadega meri. Avatud. Eripärad- tugevalt killustunud arvukateks linnriikideks. Tsivilisatsiooni lähtekoht Euroopas. Ajaloo periodiseering: 2500 eKr võeti Kreekas ja Egeuse mere rannikul kasutusele pronks, tekkisid asulad. 2200-2000 eKr Balkani ps kreeklaste esivanemad. Kreeta jäi hõivamata. Kreeta- Mükeene periood Minoiline tsivilisatsioon, keskus Kno...
Märksõnad: ateena, filosoof, sparta, zeus, tsivilisatsioon, pärsia, zeusi, kreeta, egiptus, aristokraat, kuningas, makedoonia, platon, jumalanna, aasia, hinge
Ajalugu - Keskkool
321 allalaadimist, 23 arvamust
15
Eesti kultuuri ajalugu EESTI KULTUURI AJALUGU Kuupäevad, mil olin kohal: 10.09; 22.09; 29.09; 08.10; 20.10; 03.11; 05.11; 10.11; 12.10; 17.11; Kuupäevad, mil puudusin: 08.09; 15.09; 17.09; 06.10; Kohustuslik kirjandus: L. Vahtre (2000). Eesti kultuuri ajalugu: lühiülevaade. Virgela I. Talve (2004). Eesti kultuurilugu. Ilmamaa. Leheküljed: 7-25; 37-52; 58-86; 95-115; 131-190; 216-300; 307-313; 326-374; 383-426; 442-528; 543-594 Kirjandust: 1. „Kuld Lõwi ja Kultase ajal“ Kalervo Hovi. Varrak 2003, Tallinn Loengud on kuni 17. nov, millal hakkavad seminarid. Eesti kultuur ja eesti kultuur Eesti kultuur: see on topograafiline kultuur, s.h. nii sakslaste kui rootslaste eeskujudega eesti kultuur: alates 19.saj II poolest omanäoline eestlaste loodud kultuur MUINASAEG EESTIS Kivi- ja pronksiaeg jäävad muinasajast kultuurilis...
Märksõnad: kirik, kunst, muusika, rahvus, aadlik, haridusesti kultuur, talupoeg, arhitekt, talurahva, datel, arhitektuur, teater, raad, aadlikud, film, ants, seltsid
Ajalugu - Tallinna Ülikool
184 allalaadimist, 0 arvamust
34
AJALOO ARVESTUS – TERTIA VEEBRUAR 2009 1 SISSEJUHATUS KESKAEGA Mõiste “keskaeg” võtsid kasutusele Itaalia humanistid õpetlased kes hakkasid tähtsustama inimese osa ühiskonnas mitte jumala 15 sajandil Sellega nad tähistasid perioodi antiigi ja antiigi taassünni ehk renessanssi vahel kus nende arvates ei toimunud mitte midagi Nende arvates oli keskaeg tume pime periood Tänapäeval käsitletakse keskaega ajaperioodina antiik ja uusaja vahel mil toimub üleminek Rooma maailmar...
Märksõnad: kirik, paavst, lään, rooma, piiskop, talupoeg, ordu, erik, kaubandus, keskaeg, vaimulikud, islam, vasall, ordud, bütsants, araabia, vürst, müür
Ajalugu - Keskkool
132 allalaadimist, 3 arvamust
19
Ülevaade Euroopa ajaloost kõrgkeskajal (XI-XIII saj.) 1. Tehnoloogia areng ja rahvastiku kasv. a. Tööviljakuse kasv põllumajanduses tänu uuele tehnoloogiale: • Raske ratasader kündis paksu ja viljaka mullakihi. • Härja asemel kiirema hobuse kasutamine. • Üleminek kolmeviljasüsteemile suurendades külvipinda 2/3-le. b. Rahvastiku kahekordistus: • X saj. 40 milj. • XIII saj. lõpul 70 milj. 2. Linnade teke ja kaubanduse areng. a. Linn kui käsitöö ja kaubanduskeskus: • Rahvastiku ...
Märksõnad: kirik, paavst, senjöör, rooma, kaubandus, ordu, talupoeg, vasall, tsunft, feodaalid, talupojad, paavstid, vaimulikud, jeruusalemm, ketserlus, teenistus
Ajalugu - Keskkool
52 allalaadimist, 5 arvamust
24
Maailmakirjandus II – Keskajast klassitsismini Maailmakirjandus II – Keskajast klassitsismini 1. Keskaja kultuuriline olustik • Pmst Lääne-Rooma riigi lagunemisest (5 saj) kuni renessansi alguseni (15. saj) • Keskaeg valmistas ette uusaegsete kultuuri ja identiteedi sündi. • Uute religioonide tormiline levik: kristlus, islam, budism. • Vanade rahvaste ulatuslik ümberpaiknemine, kokkupõrked, võitlused eluruumi tõttu. • Peamiselt germaani hõimud tungisid põhja ja idapoolsest Euroopast lõuna ja lääne poole (senistele Rooma riigi aladele) ja võtsid omaks ristiusu, mida innukalt paganate seas levitama h...
Märksõnad: armastus, klassitsism, maailmakirjandus, äri, hispaania, maailmakirjandus ii, filosoof, rüütliromaan, moraal, kunst, seik, draama, romaanid, keskaeg
-
331 allalaadimist, 13 arvamust
23
Tartu Ülikool Pärnu Kolledž Turismi- ja hotelliettevõtlus Miks õpitakse rohkem humanitaaraineid kui reaalaineid Uurimustöö Juhendaja: Liina Käär Pärnu 2008 3 Sisukord Sissejuhatus.......................................................................................................................4 1 Probleemi püstitamine.................................................................................................... 6 2 Hüpotees.............................
Märksõnad: haridus, reaal, matemaatika, keemia, uuring, töötaja, populaarsus, inglise keel, bioloogia, põllumajandus, skaala, palgad, täiend, haridussüsteem
Turismi -ja hotelli ettevõtlus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
37 allalaadimist, 1 arvamus
1
1. Asend. Geograafilised olud. Ajaloo perioodid, lühiiseloomustus. Kreeka kolonisatsioon Kreeka asub Balkani poolsaarel ja seda ida poolt piirava Egeuse mere saartel. See on väga mägine ja geograafiliselt väga liigendatud maa. Suhteliselt väikesi tasandikke eraldavad sageli raskelt läbitavad mäeahelikud või sügavalt maismaasse lõikuvad merelahed. Egeuse ehk Kreeta-Mükeene ajajärk (u 2000-1100 eKr) – 2000 eKr algas Minoiline kultuur Tume ajajärk (u 1100-800 eKr) – madal tsivilisatsioonitase ja suhteline eraldatus muust maailmast. Kreeklased võtsid kasutusele raua. Arhailine ajajärk (u 800-500 eKr) – u 800 eKr võeti kasutusele tähestik ja 776 eKr hakati üles kirjutama olümpiavõitjaid, seega umbes sellel ajal algasid olümpiamängud. Klassikaline ajajärk (u 500-338 eKr) – V saj. I pool eKr oli Pindarose ja Aischylose loomeperiood ning V saj. II pool...
Märksõnad: spartaodanikud, polis, riigiametnikudäsitöö, solon, teater, teadused, loomeperiood, rikkad, raua, muusikareeklased, egeusereeka kolonisatsioon
Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist, 0 arvamust
5
FREDERYK CHOPIN 1810 1849 Elu Chopin sündis Varssavi lähistel Zelazova Wolas Chopini isa oli oma nooruse veetnud Prantsusmaal Ta oli seal sündinud 16 aastaselt aga Poolasse rännanud abiellunud poolatariga õpetajana oma elu poola haridusele ja kultuurile pühendanud Kui perekond Varssavisse kolis sai temast Varssavi Lütseumi õppejõud Suvekuud veetis helilooja maal kus erilist huvi pakkusid talle talupoegade koosviibimised rahvapilliorkestrid värvikad rahvariided toredad t...
Märksõnad: liszt, chopin, muusika, klaver, chopini, kontsert, helilooja, viini, akord, sand, pianist, kunstnik, ooper, virtuoos, rahvus, haridus, masurka, etüüdid
Muusika - Keskkool
69 allalaadimist, 3 arvamust
21
BIO4: pärilikkus + muutlikkus. Suuline arvestus, 2 KT. (5 kursus on zooloogia välipraktika, u 8.-15. juuni, puugi vastu eelnevalt vaktsineerida. 4 rühma: linnud, kalad, imetajad – taskulambid, mudaelukad :D Mendeli seadus Gregor Mendel 1866. a. Mendelil kõrgem loodusteaduslik haridus, Brünni augustiinlaste kloostri õpetaja alguses, hiljem kloostriülem ehk abt. Vastutas kloostri taimekasvatuse eest. Tema seadused taasavastati 34 aastat hiljem. Mendel teostas katseid taimehübriididega, uuris tunnuste kujunemist järgnevates põlvkondades. Põhiliseks katsetaimeks aedhernes. Katsetaim...
Märksõnad: kromosoom, mutatsioon, geenid, kromosoomid, mutatsioonid, alleel, muutlikkus, mendel, bakter, alkohol, rakud, tegur, kombinatsioon, alleelid, geneetika
Bioloogia - Keskkool
14 allalaadimist, 0 arvamust
32
Märksõnad: senjöör, kirik, talupoeg, vasall, paavst, feodaalid, haridus, talupojad, vasallid, keskaeg, cluny, tsistertslased, rooma, katoliku kirik, ladina keeles
Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist, 0 arvamust
18
... kui midagi mis tekib inimestevahelisest interaktsioonist ja eksisteerib kui põlvkondadevahelise edasikandumise tulemus 1 rõhuasetus kultuuril kui produktil v artefaktil Ameerika sotsioloog Sanford Winston 1933 Culture and Human Behavior Kultuur on on sotsiaalse interaktsiooni tulem [produkt] Inimkäitumine on kultuuriline käitumine sel määral et individuaalsete harjumuste mustrid põhinevad juba eksisteerivatel mustritel kui kultuuri lahutamatul osal millesse indiviid sünnib Culture in a vital sense is the product of social interaction Human behavior is cultural behavior to the degree that individual habit patterns are built up in adjustment to patterns already existing as an integral part of the culture into which the individual is born 2 rõhuasetus ideedel Ameerika etnoloog Cornelius Osgood 1940 Ingalik Material Culture Kultuur koosneb kõikidest ideed...
Märksõnad: kultuurid, tsivilisatsioon, human, definitsioonid, social, traditsioon, antropoloogia, kultuuriteooria, sotsioloog, action, rahvus, tahe, suhe, element
Kultuurilood - Tartu Ülikool
45 allalaadimist, 0 arvamust
39
Ajaloo põhiperioodid (16.10.07) Vara-Keskaeg pärast 6 sajandit Frangi riik tekkis 5 sajandi lõpul. Tema rajaja oli Chlodovech, Merovingide dünastiast. Frangid olid alguses pigem paganad kui kristlased. Kristluse vastuvõtmine toimus teistest germaani hõimudest erinevalt. Frangid olid ariaanlased ja seega rooma kirikust erinevad. Frangi riik lagunes, sest Frangi kuningatel oli kombeks jagada oma riik poegade vahel. Pärast 6saj kohalik võim eriti lõuna pool kippus jääma kiriku kätte. Selle arengu tulemuseks tekkis neli p...
Märksõnad: kirik, paavst, rooma, holland, reformatsioon, hispaania, protestant, vürst, habsburg, rahvus, katoliku kirik, vald, tsentraliseeritud, kuningas, hilis
Ajalugu - Tartu Ülikool
188 allalaadimist, 5 arvamust
19
Märksõnad: talupoeg, mõisnik, liivimaa, kirik, forselius, pastor, talurahva võim, karl x, talupojad, seminar, karl xi, kubermang, rahvakoolid, mõisnikud
Ajalugu - Keskkool
56 allalaadimist, 0 arvamust
22
...vilisatsioon tähendab, et ühiskond on hästi korraldatud ja kõrge skulptuuri tasemega. Tunnused: 1) Põlluharimine, karjakasvatamine 2) Varanduslik kihistumine 3) Riik 4) Kiri 5) Arenenud religioon (usk), kirjandus ja teadus Esimesed tsivilisatsioonid tekkisid suurte jõgede äärde. 2. Idamaad 2.1. Muistne Egiptus Egiptus jagunes Alam- ja Ülem-Egiptuseks. Lõuna poole jäi Nuubea. Niiluse org on väga kitsas. Idast ja Läänest ümbritsevad Egiptust kõrbed. Põlluharimine oli võimalik ainult tänu Niiluse korrapärastele üleujutustele. Geograafiline eraldatus kaitses Egiptust sissetungijate eest, kuid pidurdas suhtlemist teiste maadega. Ajaloo põhietapid: Alam- ja Ülem-Egiptus olevat liitnud 3000 e.Kr. Ülem-Egiptuse valitseja Menes. Ta rajas Alam- ja Ülem-Egiptuse piirile uue pealinna Memphise. Kujunes hieroglüüfkiri. ...
Märksõnad: rooma, kirik, paavst, kuningas, egiptus, lään, egiptuse, vasall, mesopotaamia, sparta, haridus, kunst, vägi, talupoeg, käsitöö, reform, ülem
Ajalugu - Keskkool
487 allalaadimist, 16 arvamust