Vahelduvvool ja elektromagnetvõnkumised

50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 17 korda Seda faili on alla laetud 17 korda 2 lehte Lehekülgede arv dokumendis 03/01/2012 Kuupäev, millal dokument üles laeti

Vahelduvvool ja elektromagnetvõnkumised
Mis nähtusel põhineb trafo töö? Elektromagnetilise induktsiooni nähtusel. Milleks kasutatakse
vahelduvvoolugeneraatorit ja kus? Vahelduva elektromagnetväljas energia tootmiseks elektrijaamades Mille
tekitajaks on muutuv elektriväli? Vahelduvvooli tekitajaks Miks kasutatakse trafot
vahelduvvoolu korral? Trafot kasutatakse vahelduvvoolu pinge tõtstmiseks või madaldamiseks. Millisteks aladeks
jaguneb optiline kiirgus elektromagnetlainete skaalal? Nimetused ultravalgus, nähtav valgus, 
infravalgus Milleks kasutatakse trafot ja kus? Trafot kasutatakse vahelduva pinge ja voolutugevuse 
muutmiseks konstantsel sagedusel, kasutatakse enne tarbjani jõudmist elektrijaamades Mille tekitajaks on muutuv
magnetväli? Induktsioonvoolu tekitajaks Miks elektrienergia ülekandel tõstetakse pinget? Pinge 
tõstmisega vähendatakse voolutugevust, millega vähendatakse elektrienergia kadu. Millega algab ja millega lõpeb
elektromagnetlainete skaala? Nimetused Algab madalsageduslainetega ja lõpeb kosmilise gammakiirgusega 
Millest koosneb kõige lihtsam vahelduvvooluvõrk Vooluallikatest, tarvititest, juhtmetest Milleks
kasutatakse elektriseadmetes kaitsmeid? Elektriseadmetes ülemäära tugevate voolude tekkimise kaitseks. Mida
nimetatakse elektromagnetvõnkumisteks? Laengu, voolutugevuse või pinge perioodilisi muutusi elektriahelas 
Nimeta elektromagnetvõnkumiste liigid ja iseloomusta neid EL.MAG. VABAVÕNKUMISED – 
võnkeamplituud väheneb, sumbuv võnkumine, energiat ei täiendata EL. MAG. SUNDVÕNKUMISED – võnkeamplituud ei 
muutu, sumbumatu võnkumine, energiat antakse juurde, vahelduvvoolu genetraator ja võnkering Miks peab
metallkorpusega elektriseadmeid maandama? Et faasijuhtme vigastused poleks eluohtlikud ning faasijuhtme 
ja metallkorpuse vahel võib tekkida lühis Mida nimetatakse vahelduvvooluks? Elektrivoolu, mille korral 
voolutugevus ja suund perioodiliselt muutuvad. Muutuvad ka pinge ja elektromotoorjõud Millise sagedusega
vahelduvvoolu meil kasutatakse? Sagedusega 50Hz – 50 võnget sekundis Millest koosneb lihtsaim
võnkering? Milleks teda kasutatakse? Koosenab kondensaatorist ja induktiivpoolist, kasutatakse vabade 
elektromagnetvõnkumiste tekitamiseks 
Mis on elektromagnetlaine? Muutuvate magnet­ ja elektriväljade levimisprotsess Mis on elektromagnetväli?
Elektrivälja ja magnetvälja koosmõjul tekkiv väli Mis võib olla elektromagnetlainete allikaks?
Elektromagnetlainete allikaks võivad olla võnkuvad laengud 
Elektromagnetlainete põhiomadused PEEGELDUMINE ­ eriti metallpindadelt, INTEFERENTS – lainete 
paigutumine tõkete taha, DIFRAKTSIOON – lainete paindumine tõkete taha.
Võnkeperiood T s (sekund)
Võnkesagedus F Hz (herts)
Lainepikkus λ m (meeter)
Induktiivsus L H (henri)
Elektrimahtuvus T ???
Laine levimise kiirus C m/s (meetrit sekuntis)
Mahtuvustakistus Xc F
Induktiivtakistus XL H (henri)
Vahelduvvoolu pinge ja voolutugevuse  u V (volt)
hetkväärtus i A(amper)
Vahelduvvoolu pinge ja Um V (volt)

Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla
Autori kommentaar: Konspekt + valemid