Tehnokeraamika tehnoloogia ja omadused - sarnased materjalid

student, keraamika, kõvadus, tehnokeraamika, moodul, deform, term, sepistamine, lõiketöötlemine, tehnokeraamika kõvadus, keraamilised, keraamilised materjalid, betoon, treitera, väited, lõik 4, rockwelli, brinelli, kõvaduse, segakeraamika
12
Küsimustel ainult õiged vastused Kas keraamika on kristalne või amorfne aine? Kristalne Missuguse keemilise koostisega on kvarts? SiO2 Tehnokeraamika põhikomponendiks on? Karbiid Karbonitriidid Keraamiliste materjalide liitmiseks kasutatakse: Mehaanilist kinnitust Diffusioonikeevitust Liimimist Nimetage klaaside liigitamise alused: Kasutus Modifikaatori sisaldus klaasmoodustaja koostis Kuidas nimetetakse plastkomposiite? klaasplastid süsinikplastid klaastekstoliidid boorplastid organoplastid Milliseid kiudusid kasutatakse polümeerkomposiitide armeerimiseks? klaaskiudu süsinikkiudu aramiid-kevlarkiudu boorkiud ränikarbiid...
Märksõnad: keraamika, armatuur, vaik, klaaskiud, maatriksiga, oksiidkeraamika, karbiidid, nitriidid, klaasplast, keraamilised, meetodid, tehnokeraamika, tõmbamine
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
239 allalaadimist, 5 arvamust
3
I variant 1) Metallide kasutamise muutus inimajaloo jooksul Väga ammu (10000 aastat tagasi) kasutati ainult metalle, mis esinesid looduses puhtal kujul (kuld). Hiljem tulid erinevad lihtsamad sulamid (pronks). Aja möödudes läksid sulamid keeruisemaks, suudeti kokku segada metall ja mittemetall. Tänapäeval saadakse juba väga spetsiifiliste omadustega kvaliteetseid sulameid. Metallurgia kui teadus sündis 16. sajandil Saksamaal, mis oli tolle aja üks mäetööstuse keskusi Euroopas. 2) Milliseid metalle ja metallisulamei...
Märksõnad: metall, aatom, kõvadus, võre, kõvaduse, sulamistemperatuur, elektronid, polümorfism, elastsus, materjali kõvadus, voolavuspiir, plastsus, sulamid, jälg
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist, 0 arvamust
10
Tartu Kutsehariduskeskus I A Tehnokeraamika Iseseisev töö Juhendaja: H Tartu 2011 Sisukord Sisukord................................................................................................................................ ............................2. Sissejuhatus.......................................................................................................................... ...........................3. Tehnokeraamika tutvustus........................................................................................................................4. Tehnokeraamika liigitus.........................................................................................................................5.1. Oksiidkeraamika.................................................................................................................. ......................5.2. Mitteoksiidkeraamika......................................................................................................... .....................5.3. Segakeraamika..................................................................................................................... .......................5.4. Konstruktsioonikeraamika................................................................................................. ...................6.1. Tööriistakeraamika.............................................................................................................. ...................6.2. Elektrokeraamika.................................
Märksõnad: keraamika, tehnokeraamika, ühend, oksiid, nitriidid, aatom, tehnoloogia, kõvadus, oksiidkeraamika, karbiidid, boriidid, koostise, segakeraamika
Füüsika - Kutsekool
27 allalaadimist, 2 arvamust
4
... voolavuspiir Re või tinglik voolavuspiir Rp0,2 5. Materjali kõvadus Küsimus 6(3. peaks õige olema) Vale Hinne 0,00 / 8,00 Küsimuse tekst Weibulli moodul iseloomustab.... Vali üks: 1. üldisi mehaanilisi omadusi 2. kõvadust 3. omaduste (sh. mehaaniliste omaduste) hajuvust 4. keraamika termopüsivust Küsimus 7 Õige Hinne 8,00 / 8,00 Küsimuse tekst Millised on tehnokeraamika omadused võrreldes terastega? Vali üks või enam: 1. Tehnokeraamika tihedus on enamasti väiksem 2. Teraste kõvadus on oluliselt madalam 3. Teraste tõmbetugevus on suurem 4. Teraste sitkusnäitajad on madalamad 5. Tehnokeraamika on paremini lõiketöödeldav Küsimus 8 Õige Hinne 8,00 / 8,00 Küsimuse tekst Millises pingeolukorras on keraamika tugevus suurim? Vali üks: 1. tõmbel 2. väändel 3. paindel 4. survel Küsimus 9 Õige Hinne 8,00 / 8,00 Küsimuse tekst Tehnokeraa...
Märksõnad: keraamika, kõvadus, tehnokeraamika, vickers, pinge, alumiinium, kulumiskindlus, voolamine, moodul, voolavuspiir, kõvaduse, tõmbetugevus, oksiidkeraamika
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
121 allalaadimist, 3 arvamust
10
Title:Laboritöö nr 9 Tehnokeraamika ja komposiitmaterjalide ehitusTotal score:97/100 = 97% Total score adjusted by 0 0 Maximum possible score: 100 1  Millised väited on õiged deformatsiooni kohta  Student ResponseFeedback A Deformatsioon on detaili mõõtude ja/või kuju muutus välisjõudude toimel  B Plastse deformatsiooni korral detaili mõõtmed taastuvad peale jõu eemaldamist  C Elastse deformatsiooni korral detaili mõõtmed ei taastu peale jõu eemaldamist  D Välisjõudude toimel deformeerub detail ...
Märksõnad: student, elastsusmoodul, plastid, deformatsioon, keraamika, kõvadus, voolavuspiir, teras, tõmbetugevus, kõvaduse, survetugevus, rockwelli, surveteim
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
124 allalaadimist, 4 arvamust
14
Märksõnad: webct, mergeformatinet, student, elastsusmoodul, plastid, deformatsioon, voolavuspiir, teras, keraamika, kõvadusbetugevus, survetugevus, ristlõike
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
181 allalaadimist, 4 arvamust
7
Total score: 100/100 = 100% Total score adjusted by 0.0 Maximum possible score: 100 1. Millistest kriteeriumitest lähtudes võiks liigitada duralumiiniu Student Response A. Duralumiinium on termotöödeldav materjal B. Duralumiinium on survetöödeldav materjal C. Duralumiinium on valusulam D. Duralumiinium ei ole vanandatav sulam Score: 4/4 2. Milliste lisanditega alumiiniumisulamid on termotöödeldavad Student Response A. Cu B. Si C. Fe D. Mg E. Ni ...
Märksõnad: student, sulam, duralumiinium, sulamid, kõvadus, metall, plastsus, faasiline, ühend, tardlahus, kõvaduse, termotöötlus, asend, komponent, aatomid
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
92 allalaadimist, 4 arvamust
6
Hea materjal
Märksõnad: sulam, teras, malmi, sulamid, malmid, eutektoid, baas, keraamika, tardlahus, tähist, plastid, kõvadus, grafiit, martensiit, hallmalm, termotöötlus
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
152 allalaadimist, 2 arvamust
3
...iit on liblejas-vähendab malmi tõmbetugevust ning eriti plastsust, mis on praktiliselt 0%, Rm=350N/mm2 9.Milles seisneb duralumiiniumi termotöötlus?Seisneb karastamises ja vanandamises. 10.Messingi põhikomponent ja põhilisand?Põhikomponent on Cu ja põhilisand Zn 40% 11.Selgita tähised.PE-polüetüleen, PVC-polüvinüülkloriid, PC- polükarbonaat. 12.Millises piires on tehnokeraamika kõvadus?1200-3000HV piires. 7.variant. 1.K8 n=1+8*1/8=2 ?=0,68 2.H12 A2B4 B=2*1/2+3 A=1/6*12=2 n=A+B=6 3.FD mittelahustumise korral 4.eutektoid Fe-C sulam P Perliit koosneb F ja T ning tekib austeniidist jahtumisel alla 727C P->0,8%C 5.alaeutektoid F+P 6.madalnoolutus (->200C )tööriistad. Kesknoolutus (300- 400C)Puidutööriistad. (KeN)Fe?(C)ülek->Fe3C+Fe?(C) 7.Tavalisandid Si(1,5-3,5%) Mn(0,5%c-vabagrafiidiga malm) (0,5-1,0% Valgemalm) S(0,08-0,12%) langeb valatavus P(0,1- 0,2) tõu...
Märksõnad: malm, sulam, teras, malmi, sulamid, malmid, eutektoid, tardlahus, keraamika, grafiit, plastid, baas, ferriit, raua, termotöötlus, tähist, messing
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
260 allalaadimist, 8 arvamust
32
...tatud vaid looduslikest lähteainetest • on põlematu ja külmakindel • on vaatamata kergusele tugev • on hea soojus- ja heliisolaator • ei sisalda kahjulikke ühendeid ega gaase • ei karda niiskust ega kemikaale • ei hallita ega mädane • ei meeldi närilistele ega putukatele • omab CE märgistust 17. Lubisideained- tootmine, kasutuskohad 6.2. ÕHKLUBI Tootmistehnoloogia (põletamine) Tootmistehnoloogia valik oleneb lähtematerjalist. Tavaliselt põletatakse šahtahjudes, põletustemperatuur 900...1150°C. Tooraine läbib ahjus 3 temperatuuritsooni: eelkuumendus-, põletus- ja jahutustsooni. Põletamisel eraldub kaltsiidist CO2, mis lendub koos küttegaasidega CaCO3 = CaO + CO2 Tooraines leiduvad lisandid põhjustavad põletustemperatuuri langust. Lubi peab olema põletatud ühtlaselt. Lupja kahjustab nii üle- kui ka alapõletamine, kuna need osad ku...
Märksõnad: betoon, tsement, tellis, kips, plaat, savi, teras, puit, metall, lisand, tooraine, kivid, sideaine, kivim, malm, killustik, rist, glasuur, lubjakivi
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
237 allalaadimist, 5 arvamust
77
...meerid • Kautšuk • Kummi • Polüuretaan (PUR) jt. Isoleermaterjale Keraamika Tööstusriikides on viimasel aastakümnetel toimunud “keraamiline plahvatus”, millega on kaasnenud miljarditesse dollaritesse ulatuvad investeeringud keraamikatööstusesse, on välja töötatud kümneid uusi keraamilisi materjale, tehnoloogiaid ja tooteid. Tehnokeraamikat peetakse XXI sajandi materjaliks. Tehnokeraamilised materjalid on väga erinevate omadustega sõltuvalt nende koostisest ja valmistamise tehnoloogiast. Nende seas on häid elektrijuhte (keraamilised ülijuhid) kui ka peaaegu ideaalseid dielektrikuid. Tehnokeraamika üldisteks positiivseteks omadusteks on: - suur kuumus- ja termopüsivus (keemilise koostise stabiilsus), - korrosioonikindlus, - suur kõvadus ja kulumiskindlus, - väike tihedus, Tehnokeraamika puudusteks on: - väik...
Märksõnad: kütus, keraamika, mootor, õli, plastid, alumiinium, teras, kütused, bensiin, gaas, diislikütus, sulamid, määrdeaine, määrded, lisand, nafta, plii
Materjaliõpetus - Kutsekool
10 allalaadimist, 0 arvamust
4
Polümeermaterjalid – materjal, mille aine või sideaine on sünteetiline kõrgmolekulaarne aine. Polümeerid – mood lihtsatest ainetest füüs-keem prots tulemusel. Pol jagatakse: termoplastsed, termoreaktiivsed, mullplastid, elastomeerid. Pol materjale liigit: plastid (koosn polümeerist ja täiteainest, stabil-st ja plastif-st), lakid ja värvid (lakk on pol lahus org lahustis, täiteaine lisam saad värv), polümeerbetoonid, tehiskiud (kapron, nailon jne – saad orienteeritud lineaarse molek pol-de baas...
Märksõnad: püsiv, lahus, plastid, metall, kiir, tapeedid, kindlus, lahusti, sideaine, lakid, polümeer, kile, klaasid, paber, bituumen, õli, teras, puit, rull
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
156 allalaadimist, 1 arvamus
9
Ehitusmaterjalide klassifitseerimine: kasutamise, tooraine, tootmistehnoloogia, kuju, materjali moodustavate ainete oleku ja omaduste järgi. Kasutamine: seina-, katusekatte-, soojaisolatsioon-, akustilised-, põrandakatte-, viimistlus-, hüdroisolatsioonmaterjalid, sideained. Tooraine: päritolu järgi (looduslikud, tehislikud), keemilise koostise järgi (anorgaanilised, orgaanilised), tooraine algupära järgi. Tootmistehnoloogia: looduslike materjalide puhul saab teavet töötlemis protsesside ja seadmete kohta, tehismaterjalide puhul ...
Märksõnad: savieraamika, sideaine, veeimavus, pooridivid, poorsus, tellisivim, soojus, sideained, mineraal, püsiv, tooraine, faktuur, survetugevusips, tard
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
317 allalaadimist, 4 arvamust
18
Eksamiküsimused 1. Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused 1) ERIMASS – materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades) ?= G/V (g/cm2) ?-materjali erimass, G-mass kuivas olekus, V-ruumala ilma poorideta. 2) TIHEDUS – materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega) ?0=G/V0 (g/cm3) ?0 – materjali tihedus, G-materjali mass, V0-ruumala koos pooridega 3) POORSUS – näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid, mis võivad olla nii avatud kui suletud. Suletud p...
Märksõnad: betoon, metallips, plast, teras, puit, tellis, tsement, sideaine, saviorrosioon, mört, lubirohvonstruktsioon, ioonid, tooraine, proovikeha, malm
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
79 allalaadimist, 2 arvamust
14
nimi Tehnokeraamika REFERAAT Õppeaines: Tehnomaterjalid Mehhaanikateaduskond Õpperühm: Kontrollis: lektor Tallinn 2011 Sisukord 1. Sissejuhatus.............................................................................................................lk. 3 2. Tehnokeraamika ajalugu.......................................................................................lk. 4 3. Tehnokeraamika.....................................................................................................lk. 5 ...
Märksõnad: keraamika, tehnokeraamika, soojus, ioon, kõvadus, oksiid, ühend, nitriidid, aatom, tehnoloogia, keraamilised, koostise, karbiidid, soojuspaisumine
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
29 allalaadimist, 1 arvamus
75
...seks tehnokeraamiliste materjalide erosiooni kiirus SiC osakeste joas erinevatel kiirustel ja kohtamisnurkadel. Suurima erosioonikindlusega on B4C ja Si3N4, mis ületavad erosioonikindluselt üldkasutatavaid WC-Co kermiseid mitu korda. Nagu habrastele materjalide omane on ka keraamikal kulumine suurem kui abrasiiviosakesed langevad risti pinnale. . Tehnokeraamika erosioonikiirus SiC osakeste joas Material Kõvadus Purunemis- v = 50 m/s v=200 m /s HV sitkus, MPa?m a=22,5o a=90o a=22,5o a=90o 95%Al2O3 1960 5 20 130 700 2500 99,5%Al2O3 1960 5 25 ...
Märksõnad: abrasiiv, erosioon, kõvadus, sideaine, kõvaduse, kermised, sulam, mehhanism, hõõrde, abrasiivkulumine, tehnoloogia, kulumiskindlus, sünt
6 allalaadimist, 0 arvamust
48
1. Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused: Erimass:materjali mahuühiku mass tihedas olekus( ilma poorideta). Org materj em 0,9..1,6 ja kividel 2,2..3,3, metall 2,7.. 7,8. Mahumass: ( tihedus) mahuühiku mass looduslikus olekus( koos pooridega). Poorsus:näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid, mis võivad olla avatud või suletud. Suletud on materjalis kinnised mullid, avatud on korrapäratud ja teistega ühendatud tühimid. Poorid on täidetud õhu, vee või veeauruga. Poorsusest sõl...
Märksõnad: betoon, tellis, savi, teras, metall, plaat, lisand, puit, kips, tsement, malm, kivid, kivim, survetugevus, sideaine, killustik, malmi, mõõdud, lubjakivi
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
95 allalaadimist, 0 arvamust
4
Koostas: Reppy 21.11.2012 Lõiketöötlemine 1. Lõiketöötluse protsess: Metallide lõiketöötlus seisneb eelneva töötlemisega (valamine, sepistamine jm.) saadud toorikult (pooltootelt) laastu eraldamises, et saada vajalik kuju, mõõtmed ja pinnakvaliteet. 2. Teriklõikur ja selle osad Lõikeprotsessist võtavad osa järgmised pinnad. Esipind kontakteerub lõikeprotsessis lõigatava materjalikihi ja laastuga. Peatagapind on pööratud lõikepinna ja töötlemata pinna poole. Abitagapind on pööratud tooriku töödeldud pinnapoole. Pealõikeserv on teriku esi- ja peatagapinna lõikumisel tekkiv lõikejoon. Abilõikeserv tekib esi- ja abitagapinna lõikumisel. ...
Märksõnad: laast, treimine, kermis, kõvadus, pealiikumine, kiirlõiketeras, kalestumine, puurimine, sirg, lõiketöötlus, kermised, kruvi, vertikaal, horisontaal
52 allalaadimist, 2 arvamust
3
Tallinna Tehnikaülikool Materjalitehnika Instituut Üliõpilane: Riho Purga Teostatud: Õpperuhm:MATB24 Kaitstud: Töö nr: 7 OT allkiri Duralumiiniumi termotöötlus Töö eesmärk: Tutvuda duralumiiniumi Töövahendid:,Rockwelli masin,ahi, termilise töötlemisega ja uurida termilise karastusvann töötlemise mõju duralumiiniumi omadustele. Töö eesmärk Tutvuda duralumiiniumi termilise töötlemisega j...
Märksõnad: kõvadus, tardlahus, plastsus, omadustele, kõvaduse, vasesisaldus, alumiiniumisulamid, faasid, lahustuvad, lahustuvus, materjalitehnika, kaitstud töö
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
148 allalaadimist, 4 arvamust
12
...ks tõmbeolukorras.Karastatud klaas ei lõhene vaid puruneb väikesteks kildudeks, tänu isolaatori kavalale konstruktsioonile ei kaota isolaator sel juhul oma mehaanilist tugevust ja see võimaldab kergesti leida vigaseid isolaatoreid. 2.6 Keraamika ja muud Keraamilisteks nimetatakse materjale, mida saadakse eelnevalt tooteks vormitud mineraalsete pulbrite paagutamisel. Tehnokeraamika rühma kuuluva elektrokeraamika valmistamise toormaterjalideks on savi, kvarts,kips ,kriit jms. Peale savide kasutatakse raadiotehnilise keraamika valmistamisel baariumi-, titaani-, jt oksiide.Need parandavad materjali eletrilisi ja mehaanilisi omadusi. Elektrotehnikas kasutatakse keraamikat: madal- ja kõrgepingeisolaatorites, elektro-,raadio-,ja mõõtetehnikas jms. Kokkuvõte Tänu arenenud tehnoloogiale on tänapäeval väga laialdased võim...
Märksõnad: dielektrik, gaas, isoleermaterjalid, polümeer, dielektrikud, polümeerid, elektro, paber, molekul, kautsuk, gaasid, kumm, polarisatsioon, keraamikaesinik
Elektrimaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
103 allalaadimist, 4 arvamust
8
...-200 ?m, tavaliselt u 10 ?m): ?Klaaskiud ?Süsinikkiud ?Orgaanilised kiud ?Metallkiud ?Keraamilised kiu ?Pikkuselt võivad armeerivad kiud olla pidevad (pikkus on võrdne toote pikkusega) või diskreetsed. ?Armeerimist pikkade kiududega kasutatakse komposiidi tugevuse või jäikuse tagamiseks. Diskreetsed kiud tugevdavad küll vähem, kui takistavad materjali purunemist 13. Tehnokeraamika. Tehnokeraamika liigitus koostise, kasutusvaldkonna järgi. Tehnokeraamika all mõeldakse rasksulavate ühendite baasil saadud tööriista- ja eriomadustega konstruktsioonimaterjale. Sellega eristatakse tehnokeraamika ühelt poolt ehituskeraamikast (tellised, seina- ja põrandaplaadid jt) ja teiselt poolt tarbekeraamikast (fajanss-, portselan-, savinõud jt) Tehnokeraamilised materjalid on väga erinevate omadustega sõltuvalt nende koostisest ja valmistamise tehnoloogiast. 14. ...
Märksõnad: polümeerulamid, polümeerid, plastid, metall, komposiitmaterjal, tehnokeraamika, faas, molekul, kummi, maatriks, elastomeer, armatuur, korrosioonikindlus
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
63 allalaadimist, 1 arvamus
9
1. Mis on deformatsioon? Student Response A. Materjali kuju ja mõõtmete muutus välisjõudude toime B. Materjali kuju ja mõõtmete muutus välisjõudude toime deformatsioon ennem olla. C. Materjali kuju ja mõõtmete muutus välisjõudude toime D. Materjali kuju ja mõõtmete muutus välisjõudude toime Score: 3/3 2. Mis on elastsus? Student Response A. Materjali võime oluliselt deformeeruda staatiliste jõudu B. Materjal...
Märksõnad: student, koormus, deform, konstrukt, pinge, voolavuspiir, konstruktsioon, katkevenivus, tõmbetugevus, katkeahenemine, materjali kuju, väited, katsekeha
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
58 allalaadimist, 2 arvamust
0
...menetlusel valmistatakse termoplastsest leht- ja torumaterjalist õhukeseseinalisi suuremõõtmelisi tooteid. Pneumovormimine võimaldab võrreldes vaakumvormimisega valmistada sügavamaid ja suurema seinapaksusega tooteid. Mehaaniline vormimine ehk kahepoolne vormimine toimub lehtmaterjali ettekuumutamisega, misjuures ta vormitakse mittekuumutatava martriitsi ja templi vahel. Tehnokeraamika Tehnokeraamika üldiseloomustus Tehnokeraamika all mõeldakse rasksulavate ühendite baasil saadud tööriista- ja eriomadustega konstruksioonimaterjale. Sellega eristatakse tehnokeraamika ehituskeraamikast (tellised, põrandaplaadid, drenaaþitorud jt) ja tarbekeraamikast (fajanss-, portselan- savinõud jt). Keraamika on vanim konstruktsioonimaterjal (põletatud savist tellised), mida inimkond hakkas valmistama looduslikust toorainest. Tehnokeraamika algab 1930. aastaist, kui S...
Märksõnad: plast, keraamika, metall, armatuur, plastid, komposiitmaterjal, maatriks, maatriksi, tehnokeraamika, komposiitmaterjalid, ühend, süsinik, kiud, oksiid
Elektrotehnika - Kutsekool
113 allalaadimist, 2 arvamust
4
Küsimus 1  INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/dot divide gif * MERGEFORMATINET   10 points Millised väited on õiged deformatsiooni kohta Student Response:Õppija vastus Vastuse variandid INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/arrowd gif * MERGEFORMATINET a Deformatsioon on detaili mõõtude ja/või kuju muutus välisjõudude toimel INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/arrowd gif * MERGEFORMATINET b Välisjõudude toimel deformeerub detail esmalt elastelt ja seejärel voolavuspiiri ületamisel plastselt c Välisjõudude toimel deformeerub detail esmalt plastselt ja seejärel voolavuspiiri ületa...
Märksõnad: webct, mergeformatinet, forms, student, voolavuspiir, deformatsioon, teras, survetugevus, pinge, ristlõike, katsekeha, sild, ristlõike pindala, mõõdud
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
83 allalaadimist, 0 arvamust
9
1. Mis on termotöötluse eesmärk? Student Response A. metalli kuumutamine ja kiire jahutamine B. Metalli omaduste muutmine struktuuri muutmise teel C. Oksiidikihi eemaldamine terase tootmisel kasutades taandavaid gaase D. metalli kuumutamine üle faasipiiri ja aeglane jahutamine Score: 2/2 2. Mis võimaldab terast termiliselt töödelda? Student Response A. Terases/malmis toimuv polümorfne muutus (K12 ja K8) B. Terase kõrge sulamistemperatuur ...
Märksõnad: teras, studentõvadusuumutamine, süsinik, termotöötluseuumutamise, plastsus, jahutusarastamine, noolutamine, rikastamine, väited, operatsioon
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
120 allalaadimist, 4 arvamust
4
Vaata tulemusi INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/shim gif * MERGEFORMATINET Top of Form INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/shim gif * MERGEFORMATINET Laboritöö nr2Kasutaja ID: Katse: 1 / 3Hulgast 100Alustatud: oktoober 1 2006 17:29Lõpetatud: oktoober 1 2006 17:52Kulutatud aeg: 22 min 42 sek INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/shim gif * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/shim gif * MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/shim gif * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/shim gif * MERGEFORMATINET Küsimus 1  INCLUDEPICTURE h...
Märksõnad: form, webct, mergeformatinet, forms, student, voolavuspiir, deformatsioon, teras, survetugevus, ristlõike, pinge, sild, ristlõike pindala, katsekeha
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
143 allalaadimist, 5 arvamust
10
Title: Praktikum nr 5. Terase termotöötlus Started: Monday 4 October 2010 05:18 Submitted: Monday 4 October 2010 06:07 Time spent: 00:49:17 Total score: 77/100 = 77% Total score adjusted by 0.0 Maximum possible score: 100 1. Mis on termotöötluse eesmärk? Student Response A. metalli kuumutamine ja kiire jahutamine B. Oksiidikihi eemaldamine terase tootmisel kasutades taandavaid gaase C. metalli kuumutamine üle faasipiiri ja aeglane jahutamine D. Metalli omaduste muutmine struktuuri muutmise teel Score: 2/2 2. Mis võimaldab terast termiliselt töödelda? Student Response ...
Märksõnad: teras, student, kõvadus, kuumutamine, süsinik, termotöötlus, kuumutamise, termotöötluse, terase termotöötlus, plastsus, karastamine, jahutus
Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist, 1 arvamus
5
Total 93/100 = 93% Total score adjusted by 0.0 Maximum possible score: 100 score: 1. Mis on kõvadus? Student Response A. Materjali võime taluda purunemata koormusi B. Materjali võime vastu panna kohalikule plastsele deformatsioonile tema pinda suurema kõv C. Materjali võime plastselt deformeeruda ennem purunemist D. Materjali võime vastu panna kohalikule elastsele deformatsioonile Score: 6/6 2. Kas kõvadus ja tugevus on samad mõisted? Student Response A. Jah B. Ei Score: ...
Märksõnad: kõvadus, koormus, student, brinelli, kõvaduse, skaala, rockwelli, koonus
Ökoloogia ja keskkonnatehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist, 1 arvamus
21
... A. kloriidid0% B. karbiidid100% C. oksüüdid0% D. karbonitriidid100% Score: 0/10 4. 010009000003a501000000007801000000007801000026060f00e602574d464301000000000001 009edf0000000001000000c402000000000000c4020000010000006c0000000000000000000000 000000000000000000000000000000001d0000001d00000020454d4600000100c402000009000 00001000000000000000000000000000000000500002003000080010000f000000000000000000 000000000000000dc050080a90300460000002c00000020000000454d462b014001001c0000001 00000000210c0db01000000600000006000000046000000780100006c010000454d462b224004 000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c00000000000000304002001000 0000040000000000803f214007000c0000000000000008400005d0000000c40000000210c0db01 000000000000000000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d4948445 20000000100000001010300000025db56ca00000003734249540101017c2e778200000006504c5 445ffffff00000055c2d37e0000000174524e530040e6d86600000001624b47440088051d4800000 00467494667000000148656d0300000000c636d50504a436d7030373132000000074f6db7a5000 0000a4944415418d3636000000002000198636cd70000000049454e44ae426082000008400108 24000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40004034000 000280000000100000002000000000000bf000000bf0000803f0000803f03000000000000000100 0000000001002100000008000000620000000c000000010000004c00000064000000000000000 00000000000000000000000000000000000000001000000010000002900aa0000000000000000 000000803f00000000000000000000803f00000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b02400 0000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005 0000000b0200000000050000000c0...
Märksõnad: student, keraamika, tehnokeraamika, maatriksiga, vaik, süsinik, amorfne, klaaskiud, karbiidid, meetodid, klaasplast, webct, oksiidid, title, armatuur
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
240 allalaadimist, 7 arvamust
6
Title: Praktikum nr 2. Materjalide mehaanilised omadused: Kõvadus Started: Tuesday 7 September 2010 14:52 Submitted: Tuesday 7 September 2010 15:40 Time spent: 00:48:53 Total score: 94/100 = 94% Total score adjusted by 0.0 Maximum possible score: 100 1. Mis on kõvadus? Student Response A. Materjali võime taluda purunemata koormusi * B. Materjali võime vastu panna kohalikule plastsele deformatsioonile tema pinda ...
Märksõnad: kõvadus, koormus, student, brinelli, kõvaduse, rockwelli, skaala, koonus, diagonaal nr, title, mehaanilised omadused
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
162 allalaadimist, 3 arvamust
9
Total score: 95/100 = 95% 1. Millistest kriteeriumitest lähtudes võiks liigitada duralumiiniumit? Student Response Feedback A. Duralumiinium on termotöödeldav materjal B. Duralumiinium on survetöödeldav materjal C. Duralumiinium on valusulam D. Duralumiinium ei ole vanandatav sulam Score: 4/4 2. Milliste lisanditega alumiiniumisulamid on termotöödeldavad (tekib tardlahus)? Student Response Feedback A. Cu B. Si C. Fe D. Mg E. Ni F. Cr G. Mn Score: 4/4 3. Millisesse gruppi saab liigitada alumiiniumi tiheduse järgi? Student Response ...
Märksõnad: student, sulamalumiinium, sulamid, kõvadus, aatomid, metall, plastsus, tardlahus, faasiline, ühend, komponent, termotöötlus, kõvaduse, lõõmutus
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
203 allalaadimist, 7 arvamust
7
View Attempt 1 of 3 Title: Praktikum nr 7. Duralumiiniumi termotöötlus Started: Saturday 9 October 2010 13:32 Submitted: Saturday 9 October 2010 13:52 Time spent: 00:20:02 Total score: 90/100 = 90% Total score adjusted by 0.0 Maximum possible score: 100 1. Millistest kriteeriumitest lähtudes võiks liigitada duralumiiniumit? Student Response A. Duralumiinium on termotöödeldav materjal B. Duralumiinium on survetöödeldav materjal C. Duralumiinium on valusulam D. Duralumiinium ei ole vanandatav sulam Score: 4/4 2. Milliste lisanditega alumiiniumisulamid on termotöödeldavad (tekib tardlahus)? Student Response A. Cu B. Si C. Fe D. Mg E. Ni F. Cr G. Mn ...
Märksõnad: student, sulam, duralumiinium, sulamid, kõvadus, metall, aatomid, plastsus, tardlahus, faasiline, termotöötlus, komponent, ühend, kõvaduse
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
89 allalaadimist, 1 arvamus
7
1. Mis on kõvadus? Student Response Feedback A. Materjali võime taluda purunemata koormusi B. Materjali võime vastu panna kohalikule plastsele deformatsioonile tema pinda suurema kõvadusega keha sissetungimisel C. Materjali võime plastselt deformeeruda ennem purunemist D. Materjali võime vastu panna kohalikule elastsele deformatsioonile Score: 6/6 2. Kas kõvadus ja tugevus on samad mõisted? Student Response Feedback A. Jah B. Ei Score: 6/6 ...
Märksõnad: kõvadus, koormus, student, kõvaduse, brinelli, skaala, rockwelli, koonus
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
154 allalaadimist, 9 arvamust
6
Laboritöö nr 5 Kasutaja ID: Katse: 1 / 3 Hulgast 100 Alustatud: oktoober 1, 2006 Lõpetatud: oktoober 1, 2006 Kulutatud aeg: 40 min. 36 19:31 20:12 sek. Küsimus 1 (6 points) Mis on kõvadus? Student Response: Õppija Vastuse variandid vastus a. Materjali võime taluda purunemata koormusi b. Materjali võime vastu panna kohalikule ...
Märksõnad: kõvadus, koormus, student, kõvaduse, brinelli, rockwelli, skaala, koonus, diagonaal, laboritöö
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
142 allalaadimist, 4 arvamust
9
...90/100 = 90% Total score adjusted by 0.0 Maximum possible score: 100 1. Mis on termotöötluse eesmärk? Student Response A. Metalli omaduste muutmine struktuuri muutmise teel B. Oksiidikihi eemaldamine terase tootmisel kasutades taandavaid gaase C. metalli kuumutamine ja kiire jahutamine D. metalli kuumutamine üle faasipiiri ja aeglane jahutamine Score: 2/2 2. Mis võimaldab terast termiliselt töödelda? Student Response A. Terases/malmis toimuv polümorfne muutus (K12 ja K8) B. Terase kõrge sulamistemperatuur C. Terases kiirel jahtumisel tekkivad sisepinged D. Terase kuumutamisel tekkiv sulafaas Score: 2/2 ...
Märksõnad: teras, student, kõvadus, kuumutamine, süsinik, termotöötlus, kuumutamise, termotöötluse, plastsus, terase termotöötlus, karastamine, noolutamine
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
129 allalaadimist, 1 arvamus
13
Total score: 91/100 = 91% 1. Mis on termotöötluse eesmärk? Student Response Feedback A. Metalli omaduste muutmine struktuuri muutmise teel B. Oksiidikihi eemaldamine terase tootmisel kasutades taandavaid gaase C. metalli kuumutamine üle faasipiiri ja aeglane jahutamine D. metalli kuumutamine ja kiire jahutamine Score: 2/2 2. Mis võimaldab terast termiliselt töödelda? Student Response Feedback A. Terases/malmis toimuv polümorfne muutus (K12 ja K8) B. Terase kõrge sulamistemperatuur C. Terases kiirel jahtumisel tekkivad sisepinged D. Terase kuumutamisel tekkiv sulafaas Score: 2/2 3. Millised on termotöötluse põhimoodused? Student Response Feedback...
Märksõnad: teras, student, kuumutamine, süsinik, termotöötluse, kõvadus, jahutus, kuumutamise, noolutamine, rikastamine, isotermkarastus, lõiketöötlus
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
152 allalaadimist, 4 arvamust
5
Praktikum nr 2. Materjalide mehaanilised Title: omadused: Kõvadus Started: Wednesday 20 October 2010 17:55 Submitted: Wednesday 20 October 2010 18:38 Time spent: 00:43:06 Total score: 94/100 = 94% Total score adjusted by 0.0 Maximum possible score: 100 1. Mis on kõvadus? Student Response A. Materjali võime taluda purunemata koormusi B. Materjali võime vastu panna kohalikule plastse...
Märksõnad: koormus, kõvadus, student, brinelli, kõvaduse, rockwelli, koonus, skaala, diagonaal, title, praktikum
Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
46 allalaadimist, 0 arvamust
13
1. Polükristalsed, monokristalsed ja amorfsed materjali 1)Valdav osa tahkeid aineid on polükritalse ehitusega, nad koosnevad suurest hulgast väikestest korrapäratult orienteeritud kristallides. Tekib, kui kristallide kasv algab korraga paljudes kohtades. Üksikute terade pinnal muutub kritsallvõre orientatsioon. Kui kristallisatsioon algab vormi pinnalt, on orientatsioon veidi erinev. 2)Monokristall on tahke keha, kus aatomite korrapärane paiknemine jätkub kogu keha ulatuses, st on üksainus suur kristall. Looduslikud mono...
Märksõnad: metall, aatom, sulam, plast, polümeer, võre, elektron, deformatsioon, juhtivus, difusioon, polümeerid, lisand, pinge, ioonid, elektronid, kristall, defekt
Materjaliteaduse üldalused - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist, 0 arvamust
42
...mistatud vaid looduslikest lähteainetest • on põlematu ja külmakindel • on vaatamata kergusele tugev • on hea soojus- ja heliisolaator • ei sisalda kahjulikke ühendeid ega gaase • ei karda niiskust ega kemikaale • ei hallita ega mädane • ei meeldi närilistele ega putukatele • omab CE märgistust 22. Lubisideained- tootmine, kasutuskohad 6.2. ÕHKLUBI Tootmistehnoloogia (põletamine) Tootmistehnoloogia valik oleneb lähtematerjalist. Tavaliselt põletatakse šahtahjudes, põletustemperatuur 900...1150°C. Tooraine läbib ahjus 3 temperatuuritsooni: eelkuumendus-, põletus- ja jahutustsooni. Põletamisel eraldub kaltsiidist CO2, mis lendub koos küttegaasidega CaCO3 = CaO + CO2 Tooraines leiduvad lisandid põhjustavad põletustemperatuuri langust. Lubi peab olema põletatud ühtlaselt. Lupja kahjustab nii üle- kui ka alapõletamine, kuna need osad ku...
Märksõnad: tellis, kips, savi, plaat, puit, tsement, teras, metall, betoon, tooraine, kivid, kivim, malm, sideaine, lisand, rist, glasuur, lubjakivi, malmi, mineraal
- Kutsekool
76 allalaadimist, 6 arvamust
86
......................................... 38 1.3. Mittemetalsed materjalid.................................................................................................................... 40 1.3.1. Tehnoplastid ............................................................................................................................... 40 1.3.2. Tehnokeraamika......................................................................................................................... 43 1.4. Komposiitmaterjalid ........................................................................................................................... 46 1.4.1. Komposiitmaterjalide struktuur ja liigitus .................................................................................... 46 1.4.2. Metallkomposiitmaterjalid ........................................................................................................... 47 1.4.3. Plastkomposiitmaterja...
Märksõnad: metal, metall, sulam, võre, teras, plast, aatom, kõvadus, kont, pinge, raua, süsinik, sulamid, soojus, juhtivus, tehno, koormus, ultraheli, magnet
- Kutsekool
125 allalaadimist, 0 arvamust
37
...ja võib laguneda mitmekordsel kuumutamise ja jahutamisel ferriidiks ning grafiidiks: Grafiidi tekkimist saab reguleerida lisandite ja jahutamise kiirusega. Grafitiseerumist soodustab Si sisaldus ja aeglane jahutamine. Enamik valumalme sisaldab süsinikku grafiidi kujul. Tähtsamad malmi liigid on valge malm, hall malm, tempermalm ja ülitugev malm. Erinevate malmi liikide saamise tehnoloogiad on esitatud joonisel 7-2. Kõige enamkasutatavam ja odavam on hall malm, mis saadakse mitte väga kiirel jahutamisel. Grafiit sadeneb seal välja lamellide (liistakute) kujul . Sisaldab räni 1 – 3%. Ta ei ole eriti tugev ja on väga rabe. Survetugevus on parem kui tõmbetugevus. Head omadused – summutab vibratsiooni ja hõõrdetugevus suur, valamistemperatuuril hea voolavus. Kasutatakse näiteks sisepõlemismootorite plokkide, silindrite, kolbide jm valmistamiseks. Kiirel jahutami...
Märksõnad: metall, sulam, plast, aatom, kristall, deformatsioon, võre, polümeer, lisand, difusioon, pinge, teras, ioonid, polümeerid, lahus, malm, sulamidsinik
Materjaliteaduse üldalused - Tallinna Tehnikaülikool
51 allalaadimist, 0 arvamust
49
...amisel ferriidiks ning grafiidiks: Fe 3C ? 3Fe(?)+C(grafiit) Grafiidi tekkimist saab reguleerida lisandite ja jahutamise kiirusega. Grafitiseerumist soodustab Si sisaldus ja aeglane jahutamine. Enamik valumalme sisaldab süsinikku grafiidi kujul. Tähtsamad malmi liigid on : valge malm, hall malm, tempermalm ja ülitugev malm. Erinevate malmi liikide saamise tehnoloogiad on esitatud joonisel 7-2. 7.2 Kõige enamkasutatavam ja odavam on hall malm, mis saadakse mitte väga kiirel jahutamisel. Grafiit sadeneb seal välja lamellide (liistakute) kujul Gf Sisaldab räni 1 – 3%. Ta ei ole eriti tugev ja on väga rabe. Survetugevus on parem kui tõmbetugevus. Head omadused – summutab vibratsiooni ja hõõrdetugevus suur, valamistemperatuuril hea voolavus. Kasutatakse näiteks sisepõlemismootorite ...
Märksõnad: metall, sulam, plast, polümeer, deformatsioon, pinge, kristalleras, difusioon, polümeerid, lisand, aatom, sõltuvus, võre, malm, ioonid, süsinik, siid
Materjaliteaduse üldalused - Tallinna Tehnikaülikool
42 allalaadimist, 0 arvamust
11
1.Polükristalsed, monokristalsed ja amorfsed materjalid. 1) Valdav osa tahkeid aineid on polükristalse ehitusega, nad koosnevad suurest hulgast väikestest korrapäratult orienteeritud kristallidest. Tekib, kui kristallide kasv algab korraga paljudes kohtades. Üksikute terade pinnal muutub kristallvõre orientatsioon. Kui kristallisatsioon algab vormi pinnalt, on orientatsioon veidi erinev. 2) Monokristall on tahke keha, kus aatomite korrapärane paiknemine jätkub kogu keha ulatuses, st on üksainus suur kristall. Looduslikud mo...
Märksõnad: metall, rist, sulam, polümeer, seks, polümeerid, kristall, deformatsioon, elektro, difusioon, aatom, teras, sulamid, süsinik, pinge, malm, elektronid
Materjaliteaduse üldalused - Tallinna Tehnikaülikool
39 allalaadimist, 0 arvamust
10
... lampides raadiolampides Purunenud vilgukivi jahvatatakse pulbriks segatakse vaiguga ja seda kasutatakse isolaatorina 4 klaasid – anorgaanilisest ainest SiLiO2 ränioksiid lisanditena kasutatakse veel Cl Mg Al oksiide Komponendid sulatatakse ühtlaseks massiks ja lastakse tarduda Tardumisprotsessis vormitakse klaas Selleks on tavaliselt mineraalsed ained vilkklaas räni ja tehnokeraamika ja nende segu 34 Nimetage keraamiliste materjalide liigid ja kasutusalad elektritehnikas Elektroportselani Elektroportselanist valmistatakse mitmesuguseid isolaatoreid ja isoleerdetaile liini tugi läbiviik jne isolaatoreid lüliteid rosette jne Raadioportselani valmistatakse poolialuseid elektronlambipesi jne Ultraportselan valmistatakse raadioaparatuuri isoleerdetaile Steatiidi valmistatakse elektroonikaseadmete detaile antenniisolaatoreid jne POLÜMEERID 35 Kuida...
Märksõnad: teras, magnet, malm, süsinik, kõvadus, gaas, eritakistus, räni, vask, raua, isolaator, takistuse, korrosioon, lisand, tegur, lina, orgaanilised
- Kutsekool
91 allalaadimist, 0 arvamust
19
...stid muutuvad kuumutamisel voolavaks, jahtudes aga taastuvad esialgsed omadused; nende makromolekulidel on enamasti lineaarne või veidi hargnenud struktuur (sele 1.43). 35) Termoreaktiivid, termoreaktiivide omadused. Kasutamine Termoreaktiivid muutuvad kuumutamisel või kõvendi toimel ruumilise struktuuriga võrestikpolü- meerideks, mis ei sula ega lahustu. 36) Tehnokeraamika olemus. Saamistehnoloogia. Tehnokeraamika all mõeldakse rasksulavate ühendite baasil saadud tööriista- ja eriomadustega konst- ruksioonimaterjale. Sellega eristatakse tehnokeraamika ehituskeraamikast (tellised, põrandaplaadid, drenaažitorud jt) ja tarbekeraamikast (fajanss-, portselan- savinõud jt). Keraamika on vanim konstruktsioonimaterjal (põletatud savist tellised), mida inimkond hakkas valmistama looduslikust toorainest. Tehnokeraamika algab 1930. aastaist, kui S...
Märksõnad: teras, sulam, metall, temper, malm, malmi, süsinik, kõvadus, sulamid, alumiinium, kindlus, nende omadused, armatuur, faasiks, keraamika, element
- Kutsekool
66 allalaadimist, 1 arvamus
10
Total score: 93,61/100 = 93,61% Total score adjusted by 0.0 Maximum possible score: 100 1. Kuidas jagunevad plastid päritolu järgi? Score: 2,7/2,7 2. Milline väide on tõene? Score: 2,7/2,7 3. Rakendusomaduste järgi millisesse gruppi kuuluvad PC, PA, P Score: 2,7/2,7 4. Rakendusomaduste järgi millisesse gruppi kuuluvad PE, PP, P Score: 2,7/2,7 ...
Märksõnad: plast, plastid, polümeerid, küüs, archimedese, rockwelli, skaala, füüsikalise omaduse, meetodid, polümetüülmetakrülaat, amorfne, orgaanilised
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
49 allalaadimist, 1 arvamus
16
1.1.Ehitusmaterjalide klassifikatsioonid Ehitusmaterjalide klassifitseerimine on vajalik, et tootmise, töötlemise või kasutamise eesmärgil koondada ühesuguseid materjale gruppidesse, määrata nende iseloomustamiseks vajalikud näitajad ja võrrelda neid omavahel. Klassifikatsiooni alusel on võimalik valida materjaligrupile sobivad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad. Ehitusmaterjalide klassifitseerimine võib toimuda mitme tunnuse järgi olenevalt - kasutamise otstarbest - materjali saamiseks kasutatud lähtematerjalist (näiteks puit, looduskivi, savi), -materjali keemilisest algupärast: näiteks orgaanilised või anorgaanilised ained 1.1.1.Kasutamine Klassifikatsioon kasutuse järgi on oluline, et praktilise ehitamise seisukohalt hõlbustada kõige erinevamate materjalide hulgast sobivate materjalide leidmist. Samuti saamaks teada materjali ...
Märksõnad: savi, sideaine, kips, keraamika, lubi, tooraine, kindlus, mineraal, mata, tellis, sideained, deformatsioon, tard, koostise, tsement, poorsus, mineraalid
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
131 allalaadimist, 2 arvamust
15
...vam deformatsioonidele, kui tavaline klaas. Kasutatud materjal: http://ph.eau.ee/~ehitus/Oppematerjal/Ehitusmaterjalid/Slaidid/Klaasmaterjalid.pdf Silikaattellis - Tellis, mis on valmistatud lubja ja liiva segu kokkupressimisel ja sellele järgneva kuumutamisel autoklaavis, veeaurus, nii et moodustub hüdrosilikaatidest sideainel põhinev tehiskivi. Tehnoloogia pärineb 1880. Aastatest. Eesti oludes ideaalseim ehitusmaterjal: tugev, soojust akumuleeriv, sisekliimat stabiliseeriv, helipidav ning mittepõlev. Kasutatud materjal: http://et.wikipedia.org/wiki/Silikaattellis Õõnes silikaattellis – Vt silikaattellis, selle erinevusega, et silikaatellisel on õõnsused, mis muudavad antud kivi kergemaks. Keraamiline tellis – Valmistatakse savi kuumutamisel kindla temperatuurini ja jahutamisel vormides. Värvus – punakas. Normaalbetoon - Tehisli...
Märksõnad: poorsus, tellis, silikaat, parafiin, proov, proovikeha, silikaattellis, betoon, graafik, graniit, keha mass, polüstüreen, absoluutse, poorid
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
45 allalaadimist, 0 arvamust
2
Töö nr 2 Materjalide mehaanilised omadused Kõvadus Töö eesmärgid • Tutvuda põhiliste kõvaduse määramise meetoditega (Brinell,Rockwell ja Vickers, Barcol). • Valida sobiv meetod kõvaduse määramiseks erinevatele materjalidele. • Võrrelda katsetatud materjalide kõvadust. • Analüüsida seost materjali tõmbetugevuse ning kõvaduse vahel. • Hinnata materjali kõvaduse olulisust materjali valikul. Brinelli meetod Kõvaduse määramisel Brinelli meetodil surutakse ka...
Märksõnad: kõvadus, kõvaduse, skaala, teras, brinell, brinelli, barcol, vickers, rockwell, sulamid, kermis, püramiid, pinnaviimistlus, rockwelli, risttahukas
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
99 allalaadimist, 3 arvamust
5
Tallinna Tehnikaülikool Materjalitehnika Instituut Üliõpilane: Riho Purga Teostatud: Õpperuhm:MATB24 Kaitstud: Töö nr: 7 OT allkiri Terase termotöötlus Töö eesmärk: Tutvuda terase termilise Töövahendid:,Rockwelli masin,ahi, töötlemise tehnoloogiaga ning selgitada karastusvann välja terase süsinikusisalduse, jahutuskiiruse ja noolutustemperatuuri mõju terase kõvadusele Töö eesmärk Terase termotöötluse põhimoodused : 1.Lõõmutamine-kuumutaine üle faasipiiri Ac1 või Ac3,aeglane jahutamine (koos ahjuga) 2.Normaliseerimine-kuumutamine üle faasipiiri Ac3 või Acm või nende lähedastel temp,jahutus õhus. 3.Karastamine-kuumutamine üle faasipiiri Ac1 või Ac3,kiire jahutamine (soolavannis,vees,õlis) 4.Noolutamine-karas...
Märksõnad: kõvadus, kuumutamine, termotöötlus, jahutus, karastamine, termotöötluse, kõvaduse, elastsus, terase termotöötlus, termotöötlemise, iimid, plastsus
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
156 allalaadimist, 4 arvamust
5
Teraste tähistus 1. Teraste Eurotähistussüsteem Teraste tähistamisel Eurostandardi (EN 10027) järgi kasutakse: Teraste margitähist Terase tunnusnumbrit Teraste margitähistamine põhineb teraste keemilisel koostisel, kasutusalal ja mehaanilistel ning füüsikaliste omaduste iseloomustamisel. Lähtudes tähistuste eesmärgist liigitatakse margitähiseid: I. Terased, mille tähistus põhineb nende kasutusel ja mehaanilistel või füüsikalistel omadustel II. Terased, mille tähistus põhineb nende keemilisel koostisel. Omaduste järgi markeeritavate ( I grupi) teraste margitähiste põhilised sümbolid on: a) S-ehitusterased, P-surveotstarbelised terased, L-torujuhtmeterased, E-masinaehi...
Märksõnad: teras, sulam, sulamid, tähist, element, kindlus, legeerterased, messing, kiirlõiketeras, kõvadus, voolavuspiir, sümbolid, automaaditeras, numbrid
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
37 allalaadimist, 1 arvamus
10
9. Raudbetoon 1. Betooni ja terase kooskasutamist soodustavad: betoon töötab hästi survele ja teras tõmbele; betoon nakkub küllalt hästi terase külge; betoonil ja terasel on peaaegu võrdsed joonpaisumise tegurid; betoon kaitseb terast küllalt tõhusalt korrosiooni eest; tulekahju korral kaitseb betoon terast mõningal määral ülekuumenemise eest. 2. Sarruse pingestamine vähendab konstruktsioonide deformatsioone ja väldib pragude tekkimist. 3. Monteeritava raudbetooni eelised monoliit...
Märksõnad: bituumen, betoon, liim, tellis, õli, sideaine, plastmass, kivim, õhuke, värnits, vaik, raudbetoon, kips, teras, soojus, rist, lubi, mördid, täiteaine
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
179 allalaadimist, 3 arvamust
10
...) - Al jootmisel. Kõvajoodiste räbustina: baaraks, boorhape koos booraksi ja kaaliumkloriidiga. Kaasajal räbustid võivad olla ka paigutatud joodise sulamist valmistatud torusse - joodise “elektroodi”. Pulbermaterjalid ja metallokeraamilised kõvasulamid Pulbermetallurgia on materjalide ja toodete tootmise meetod pulbrilistest lähtematerjalidest. Pulbermaterjalide valmistamise tehnoloogia näeb ette pulbri komponentide peenendamist, segamist, toodete vormi¬mist, paagutamist ning vajadusel täiendavat töötle¬mist (lõiketöötlemine, immutamine õliga, pinnete pealekandmine jms.). Pulbermaterjalide koostise olulisema osa (massi järgi) moo¬dustavad konstruktsioonmaterjalid, laagrimaterjalid e. antifriktsioonmaterjalid, hõõrdmaterjalid e. friktsioonmaterjalid, elektrikontaktmaterjalid, magnet-materjalid, poorsed materjalid, kermised, rask¬elt sulavad materjalid. Rasksu...
Märksõnad: sulam, metall, joodis, tina, vask, alumiinium, hõbe, elektro, eritakistus, sulamid, sulamistemperatuur, teras, messing, traat, koostise, bimetall, tsink
Materjaliõpetus - Kutsekool
11 allalaadimist, 0 arvamust
3
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Materjalitehnika instituut TÖÖ NR 2 MATERJALIDE MEHAANILISED OMADUSED 2011 Töö eesmärgid • Tutvuda põhiliste kõvaduse määramise meetoditega (Brinell, Rockwell ja Vickers, Barcol). • Valida sobiv meetod kõvaduse määramiseks erinevatele materjalidele. • Võrrelda katsetatud materjalide kõvadust. • Analüüsida seost materjali tõmbetugevuse ning kõvaduse vahel. • Hinnata materjali kõvaduse olulisust materjali valikul. Kõvaduse määramise meet...
Märksõnad: kõvadus, kõvaduse, teras, brinell, brinelli, barcol, vickers, rockwell, sulamid, kõvaduse määramine, pinnaviimistlus, rockwelli, katsekeha, seade
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
33 allalaadimist, 0 arvamust
14
... polimorfse muutusega (II liigi) karastus d) noolutus e) vanandamine B Detaili töödeldavate kohtade kohaselt a) maht (ruumiline) töötlemine b) pinna töötlemine c) kohalik töötlemine d) järjestikune töötlemine C Detaili valmistamise tehnoloogia kohaselt a) eeltöötlemine b) vahetöötlemine c) lõpptöötlemine Nagu näeb eeltoodust liigituse esimene printsiip on puhtalt füüsiline, selle aluseks on faaside või struktuuri muutuste iseloom, mis toimuvad metalli kuumutamisel või jahutamisel, just see moodustab metalli termotöötluse teoreetilise osa, mida üksikasjaliselt arutatakse antud konspekti allpool. Teine ja kolmas printsiip on aga tehnoloogilised, ja nei...
Märksõnad: teras, metall, jahutus, süsinik, kõvadus, lõõmutus, läbikarastuvus, martensiit, kuumutamise, gaas, pinge, tsementiit, operatsioon, termotöötlus
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
81 allalaadimist, 0 arvamust
10
Sisukord Maatriks 2 Komposiitmaterjali maatriks 2 Plastmaatriks 2 Termoreaktiivsete maatriksvaikude üldiseloomustus 3 Epoksüvaigud 3 Epoksüplastid 6 Multifünktsionaalsed epoksüüdid 7 Epoksüvaigu kõvendid 8 Reagendid 8 Katalüsaatorid 8 Modifikaator ...
Märksõnad: vaik, maatriks, amiin, epoksüvaigud, plastid, fenool, komposiitmaterjalid, katalüsaator, maatriksiga, mono, eralduva, amiinid, polüester, anhüdriid
Komposiitmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist, 0 arvamust
47
Tehnomaterjali eksami materjal 1.Metallide põhilised kristallvõred (tähised, koordinatsiooni arv, baas) Tähis – tähisega tähistatakse metalli kristallivõret, nätikes K6, K8, H6 ja H12 on ka T4 ja T8. Koordinatsiooniarv – on võreelemendis antud aatomile lähimal ja võrdsel kaugusel olevate aatomite arv (koordinatsiooniarv on aluseks ka kristallvõrede tähistamisel: nii tähistatakse lihtsat kuupvõre kordinatsiooniarvuga 6 tähisega K6; ruumkesendatud kuupvõret K8, tahkkesendatud kupvõret K12; lihtsat heksag...
Märksõnad: teras, faas, tardlahus, süsinik, ioon, sulam, võre, metall, aatom, faasid, eutektoid, ühend, lõõmutus, komponent, lahustuvus, faasidiagramm
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
219 allalaadimist, 5 arvamust
6
I variant: 1)lihtsa kuupvoretahis, koordinatsiooni arv. Voreelemendi kohta tulevate aatomite arv. K6 Tähis: K6; koordinatsiooniarv k=6; n=8*1/8=1 2)asendustardlahuse kristallvore (lahustaja komponendi A kristallivore K12) milline on kristallivore baas? n=4 3)FD kuju komponentide osalise lahustuvuse korral, taasid selle koikides alades, nende tahistus ja sisu. 4)loetlege tardfaasid Fe-C-sulameis. Tooge nende tahistus, sisu ja C-sisaldus. • Ferriit (F): F=Fe?(C); C-sisaldus: 7270C 0,02% ja toatemp. 0,01% F= Fe?(C); C-sisaldus: 14950C 0,1% • Austeniit (A): A=Fe?(C), C-sisaldus 11470C 2,14% ja 7270C 0,8% • Tsementiit (T): Fe3C; C-sisaldus: 6,67% • Ma...
Märksõnad: sulam, malm, malmi, sulamid, malmid, baas, plastid, keraamika, faasid, tähist, legeerterased, valu, malmide liigitus, süsinik, tsementiit, ferriit
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
109 allalaadimist, 2 arvamust
5
Kõvadusteimid Kõvadus on materjali võime vastu panna kohalikule plastsele deformatsioonile, kui selle pinda tungib suurema kõvadusega keha. Kõvadust määratakse otsiku (indentori) toime järgi materjali pinda. Vähe deformeeruvast materjalist (teemant, kõvasulam, karastatud teras) otsik on kuuli- , koonuse- või püramiidikujuline. Kõvadust mõõdetakse otsiku sissesurumise teel. Otsikule rakendatakse küllaltki suurt koormust, mille tagajärjel materjali pind deformeerub plastselt. Pärast koormuse kõrvaldamist jääb mate...
Märksõnad: kõvadus, teras, koormus, skaala, brinelli, press, proovikeha, tähist, püramiid, rockwelli, teemant, kõvasulam, diagonaal, malmi, jälg
materjal - Kutsekool
7 allalaadimist, 0 arvamust
4
...ale kuumutamise või surve abil jätkuva kuju andmine. Võidakse kasutada keemiliselt koostiselt sarnast lisamaterjali. Keevitatakse metalle, plaste, komposiite, keraamikat, klaasi jm. Terminit “keevitamine” kasutatakse tegevuse tähenduses ja terminit “keevitus” kui protsessi laiemas tähenduses. Kirjanduses kasutatakse põhiliselt terminit “keevitusprotsess”. Keevitustehnoloogia (welding technology) – on tehnika ala, mis käsitleb keevitusprotsesse kui toodete valmistamist detailidest ja pooltoodetest. Keevitustehnoloogia hõlmab: 1. keevistoodete projekteerimist, tugevusarvutusi, kvaliteeditasemete määramist; 2. keevitusprotsesse, seadmeid, mehhaniseerimist; 3. keevitusmetallurgiat, põhi- ja lisamaterjalide sobivust, keevitatavust; 4. kvaliteedi tagamist, järelvalvet, kontrolli, personali pädevust jm.; 5. töökeskkonda, eralduvaid gaase, kiirgust, ...
Märksõnad: metall, keevitus, õmblus, keevisõmblus, asend, liide, joint, kindlus, mikrostruktuur, keevisliide, kuumutamise, keevitustehnoloogia, konstruktsioon
Materjaliõpetus - Kutsekool
18 allalaadimist, 0 arvamust
23
...va õhu suhtelisele niiskusele ja temperatuurile oma niiskust ühtlustada. . Kui puitu ümbritseva õhu niiskusolud muutuvad, tõmbub puit niiskuse muutudes kokku või paisub. Tihti otsivad ehitajad odavamat ehituslahendust ostes odavat nn. “õhukuiva” saematerjali, mis võib hilisematel parandustöödel vägagi kulukaks minna. Suuremat kindlust annab kliendile õige tootmistehnoloogiaga valmistatud põrandalaud, kus eelkuivatatud puit pakendatakse peale hööveldamist kilesse, mis tagab paremini puidu niiskussisalduse säilimise ladustamisel enne selle ostmist ostja poolt ja paigaldamist põrandale. Kontrollige tarnitud puitmaterjal peale mahalaadimist ja esitage võimalikud kaebused kvaliteedi kohta kohe, enne kauba kasutusele võtmist. 6 Puidu kuivamiskahanemine on eriti tülikas muutuva õhuniiskusega ruumides...
Märksõnad: tellis, betoon, savi, puit, silikaat, isetihenev, kindlus, savitellis, silikaattellis, kuivatamine, tellised, veeimavus, puitmaterjal, põletus, betoonisegu
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
43 allalaadimist, 0 arvamust
69
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Materjalitehnika instituut Jüri Pirso KÕVASULAMID e. KERMISED Loengukonspekt aines KÕVASULAMID Tallinn 2004 1 EESSÕNA . Käesolev loengukonspekt käsitleb kõvasulamite e. kermiste koostist, valmistamise tehnoloogiat, omadusi ja kasutamist. On toodud nende omadused ja näidatud kuidas materjalide keemilise koostise ja tehnoloogia ning struktuuri muutmisega saab muuta kõvasulamite mehaanilisi (kõvadus, tugevus, purunemissitkus) ja keemilisi (oksüdeerumist, korrodeeruvust hapetes ja korrosioon- erosiooni) omadusi. Eestikeelne kirjandus selles valdkonnas praktiliselt puudub. Mõningast informatsiooni kermiste koostise, tehnoloogia ja omaduste kohta on toodud „Metall...
Märksõnad: sulam, temperahus, faas, kermised, sideaine, metal, titaan, ühend, volfram, plastifikaator, tehnoloogia, sulamid, karbiidid, koobalt, grafiit, koostise
27 allalaadimist, 0 arvamust
9
... 56 HRC 630 2105N/mm2 Wolfram Cobalt Mitte- 876 kõvasulam viilitatav Vickers 0,252 876 HV HV 2200> Katsete tabel Terase termotöötlus Töö eesmärk: - Tutvuda terase termotöötlemise tehnoloogiaga; - Selgitada välja terase süsinikusisalduse, jahutuskiiruse ja karastamisele järgneva noolutustemperatuuri mõju terase kõvadusele. Terase termotöötluse põhiviisid: Karastamine – kuumutamine üle faasipiiri Ac1 või Ac3 (Acm) (vastavalt poolkarastus ja täiskarastus)-> seisutamine sellel temperatuuril-> kiire jahutamine (soolalahuses, vees, õlis) kiirusel, mis on karastatava terase kriitilisest jahtumiskiirusest suurem. Saadakse ebastabiilne struktu...
Märksõnad: kõvadus, teras, plast, sulam, plastid, kõvaduse, komposiit, alumiinium, õli, rockwell, metall, termotöötlus, komposiitmaterjal, koonus, kõvasulam
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
44 allalaadimist, 0 arvamust
1
Materjalide kasutamine ajaloos- 10000BC kasutati eelkõige klaasi,keraamikat ning puitu,nahka. Esmene metall oli kuld. See on pehme ja hea töödelda,samuti leidus seda looduses.Edasi suurenes ka hõbeda,pronksi ja raua kasutus.Metallide kasutamine on järjest suurema protsendi võtnud ning selle hiigelaeg oli 1940-1980, sellel ajal kastuati keraamikat ja plaste väga vähe. Alates 20.sajandi teisest poolest hakkas vähenema metalli kasutus ja väheneb tänapäevalgi.Metalle asendavad aina rohkem erinevad...
Märksõnad: metall, võre, elastsus, sulamid, raud, aatom, kõvadus, element, elastsusmoodul, pinge, väärismetallid, rauasulamid, prootonid, elektronid, hooke
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
43 allalaadimist, 1 arvamus
27
Sinu Nimi EHITUSMATERJALID REFERAAT Õppeaines: EHITUSMATERJALID Ehitusteaduskond Õpperühm: Sinu rühm Juhendaja: Lektor õppejõu nimi Kuressaare 2011 Sisukord Sisukord...................................................................................................................................... 2 Metallide korrosioon ja kaitsmine korrosiooni eest....................................................................3 Mineraalvillad – toorained, tootmine, omadused ja kasutamine.................................................8 Rull-katusekattematerjali...
Märksõnad: vill, betoon, korrosioon, metall, bituumen, rull, kivivill, liim, klaasvill, mineraal, villad, sideaine, killustik, lumi, plast, oksiid, tsement, kate
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
44 allalaadimist, 2 arvamust
10
TEHNOKERAAMIKA Kristallilise või osaliselt kristallilise struktuuriga Eristatakse tarbekeraamikast ja ehituskeraamikast NaCl aatomstruktuur Konstruktsioonikeraamika Kuumuskindel keraamika Kulumiskindel keraamika Antifriktsioonkeraamika Poorne keraamika Sitke keraamika Biokeraamika Kasutatakse autotööstuses,kosmosetööstuses, tekstiilitööstuses, printerites,metallilõikamise tehnikas Tööriistakeraamika Ülikõva keraamika Lõike keraam...
Märksõnad: keraamika, tehnokeraamika, isolaator, kasutusvaldkonnad, investeeringud, kulumiskindlus, noad, kõvadus, stabiilsus, koostise, hajuvus, korrosioonikindlus
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
16 allalaadimist, 0 arvamust
4
Tallinna tehnikaülikool Tehnomaterjalid MTM0010 Kodutöö Fe-Fe3C faasidiagramm. Terase termotöötlus Juhendaja: Kristjan Juhani Kevad 2009 1.2 Kodutöö. Fe-Fe3C faasidiagramm 1. F+P P P+T´´ P+T´´+ Le Le Le+T 2. Mehaanilised segud Fe-C-sulameis ja nende faasiline koostis: • Leburiit (Le) – on eutektne segu C-sisaldusega 4,3%, mis tekib vedelfaasi kristalliseerumisel temperatu...
Märksõnad: sulam, malmi, koostise, austeniit, kõvadus, faasidiagramm, mehaanilised omadused, terase termotöötlus, termotöötlus, jahutus, karastamine, hammasratas
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
163 allalaadimist, 4 arvamust
17
LOODUSKIVIMATERJALID 1. Kuidas jagunevad kivimid? 1) SÕMERAD – teralise struktuuriga, eraldi. 2) MASSIIVSED – ühes suures tükis. 2. Millest koosnevad kivimid? Kivimid koosnevad ÜHEST VÕI MITMEST MINERAALIST. 3. Mille järgi jagatakse looduskivimaterjalid markidesse? Looduskivimaterjalid jagatakse markidesse KÜLMAKINDLUSE JA TUGEVUSE JÄRGI. 4. Kuidas jagunevad kivimid geoloogilise päritolu järgi? TARD-, MOONDE- JA SETTEKIVIMID. 5. Milline vahe on süvakivimite ja pur...
Märksõnad: puit, tellis, liim, malm, sideaine, mineraal, bituumen, kivid, tsement, krohv, malmi, teras, veeimavus, tapeet, silikaattellis, savi, lakid, tard, sideained
Ehitusmaterjalid - Euroülikool
51 allalaadimist, 0 arvamust
22
Märksõnad: betoon, tellis, puit, savi, sideaine, mört, tsement, kips, teras, liim, mahumass, kiud, plaat, soojus, metal, survetugevus, bituumen, lubi, õli, malm
Ehitusmaterjalid - Euroülikool
83 allalaadimist, 2 arvamust
4
VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Metallipinkidel Töötaja Timo Potter METALLI TÖÖD Referaat Juhendaja Udo Palgi Võru 2011 Metallide keevitatavus Keevitatavuseks nimetatakse ühesuguste või erinevate metallide omadust moodustada kvaliteedinõuetele vastav keevisliide. Keevitatavus sõltub keevitatavast materjalist, kasutatavast keevitustehnoloogiast, samuti keevisliite konstruktsioonist. Praktikas on juurdunud 4 keevitatavuse hindamise astet: hea, rahuldav, piiratud, halb. Hea keevitatavuse korral on keevisõmblusel ligilähedaselt samad mehaanilised omadused kui keevitataval metallilgi. Keevitatavus on rahuldav, kui piisavalt hea keevisõmbluse saamiseks tuleb valida kindel ratsionaalne keevitusrežiim. Piiratud keevitatavuse korral tuleb kasutada erinevaid tehnoloogilisi võtteid (näiteks toorikute ettekuumutamine, järelte...
Märksõnad: metall, sulamistemperatuur, sepistamine, konstruktsioonid, pilu, deformeerimine, seadmedöriistad, kuumpraod, keevisliide, timo, potter, metalli tööd
Materjaliõpe - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
6
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Materjalitehnika instituut TÖÖ NR 5 TERASE TERMOTÖÖTLUS 2011 Töö eesmärk. Tutvuda terase termotöötlemise tehnoloogiaga, selgitada välja terase süsinikusisalduse, jahutuskiiruse ja karastamisele järgneva noolutustemperatuuri mõju terase kõvadusele. Antud töös keskendutakse süsinikteraste termotöötlusele. Karastamise ja noolutamise olemus ning tähtsuse lühike kirjeldus. Karastamine – kuumutamine üle faasipiiri Ac1 või Ac3 (Acm) (vastavalt poolkarastus ja täiskarastus), kiire jahutamine (soolalahuses, vees, õlis). Terase tugevuse ja kõvaduse (konstruktsiooniterased) või kõvaduse ja k...
Märksõnad: kõvadus, katsekeha, õli, kõvaduse, graafik, noolutamine, noolutamineöötlus, karastamine, beiniit, konstruktsiooniterased, keemiline koostis
Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist, 1 arvamus
4
...imil (malmi korral ka surveteimil) määratavad mehaanilised omadused on metallide valiku ja tugevusarvutuse aluseks. Materjali mehaanilised omadused sõltuvad aine keemilisest koostisest, siseehitusest (struktuurist), mõjuva koormamise iseloomust (jõu suurusest, selle mõjumise kiirusest ja suunast), temperatuurist, mastaabitegurist –detaili suurusest ja valmistamise tehnoloogiast. Materjali mehaaniliste omaduste tundmine võimaldab hinnata masina, seadme või instrumendi vastupidavust töötamisel toimivatele jõududele. Samuti võimaldab valida masina- ja ehituskonstruktsioonide detailide valmistamiseks, sobiva margiga materjali. Seega tuleb vajalike materjalide valimisel eelkõige teada nende mehaanilisi omadusi: staatilisi ja dünaamilisi tugevusi (löögisitkust ja väsimustugevust), kõvadust, elastsust ning plastust. Pinge, deformatsioon purunemine ja tug...
Märksõnad: proovikeha, deformatsioon, metal, metall, surveteim, plastsus, kõvadus, tõmbeteim, mehaanilised omadused, ristlõike, paindeteim, pinge, tõmbejõud
Materjaliõpetus - Kutsekool
9 allalaadimist, 0 arvamust
22
...iseid Al sulameid kasutatakse väga laialdaselt toidunõudena, kemikaalide säilitusanumatena, soojusvahetajatena, reflektoritena.. Eriti tugevaid sulameid kasutatakse lennuki- ja autotööstuses. Väljatöötamisel on uued Al ja Li sulamid, mis on tugevad ja töötavad hästi ülimadalatel temperatuuridel. Kasutusalad: kosmosetehnika, krüotehnika. Kallid, kuna nõuavad eritehnoloogiaid Li suure keemilise aktiivsuse tõttu. 9. Titaan ja tema sulamid. Väärismetallid. Nikkel ja tema sulamid (7.4.2, 7.4.4, 7.4.5) 7.4.2 Titaan ja tema sulamid Titaan on suhteliselt uus konstruktsioonimaterjal. Temas on ühendatud terve rida väga häid omadusi: - väike tihedus (4,5 g/cm3); - kõrge sulamistemperatuur (1668 C) - suur tugevus (tõmbetugevus ?500 MPa), suurem kui tavalisel terasel; - plastilisus, väga hea töödeldavus. Ti sulamid (peamiselt Al, V ja Cr) on eriti ...
Märksõnad: metall, sulam, kristall, deformatsioon, polümeer, pinge, juhtivus, polümeerid, aatom, võre, teras, difusioon, malm, sulamid, süsinik, sõltuvus, valu
10
Terase termotöötlemine Terase struktuurimuutused termotöötlusel Terase termotöötlemine seisneb terase kuumutamises üle faasipiiri(de) ning järgnevas jahutamises kiirusel, mil faasimuutused kas toimuvad täielikult, osaliselt või üldse ei leia aset. Selle põhjal eristatakse kahte peamist terase termotöötluse moodust: • lõõmutamine (kuumutamine aeglase jahutamisega – faasimuutused toimuvad täielikult), • karastamine (kuumutamine kiire jahutamisega – faasimuutused ei leia aset või toimuvad osaliselt). Lõõmutamine Karastamine Plastsus suureneb Kõvadus tõuseb Sisepinged vähenevad Tuge...
Märksõnad: teras, kõvadus, seks, lõõmutus, jahutus, õli, brinelli, termotöötlus, süsinik, kõvaduse, lõõmutamine, ferriit, sulam, termotöötluse
Keevitus - Kutsekool
11 allalaadimist, 0 arvamust
17
...i värvilisi aknaklaase. Värvitut klaasi õpiti valmistama hiljem, aastatel 200-300. Kuuendal sajandil hakati valmistama metall- ja tinaraamides aknaid kirikutele. Keskajal saavutas kunstilise klaasi alal meisterlikkuse Veneetsia. Aastal 1699 leiutati uus lameklaasi valmistamise meetod: õpiti klaasi vertikaalselt sulast klaasimassist välja tõmbama. Üks viimaseid leiutusi klaasitehnoloogia alal on nn float klaasi valmistamine, kus klaasipinna mõlemapoolne siledus saavutatakse valamisega sulatinale. Toormaterjalid: Liiv, sooda, lubjakivi (kriit, dolomiit), klaasimurd ja lisandid värvuse, läike, kõvaduse, termilise paisumise koefitsiendi muutmiseks jm omaduste andmiseks klaasile. Põhiliselt on klaasimoodustajateks kvartsliiv SiO2 , boorhappe anhüdriid B2 O3 ja fosforpentoksiid P2 O5. Peale klaasimoodustajate on klaasi koostises nn loistajad Na2 O, K2 O ja PbO, mida ka...
Märksõnad: betoon, kips, klaasid, konstruktsioon, plaat, betoonisegu, metall, klaaskiud, täitematerjalid, tooraine, kiudbetoon, armatuur, tulepüsivus, värske
Hooned - Tallinna Tehnikakõrgkool
65 allalaadimist, 0 arvamust
11
Tartu Kutsehariduskeskus Autode ja masinate remondi osakond Taavi Ragul TEHNOKERAAMIKA Referaat Juhendaja:Helmo Hainsoo Tartu 2010 1 SISUKORD SISUKORD.............................................................................................................................2 1.SISSEJUHATUS..................................................................................................................3 2...
Märksõnad: keraamika, tehnokeraamika, nitriidid, ühend, karbiidid, kõvadus, boriidid, aatom, elektrokeraamika, kulumiskindlus, keemilised ühendid, segakeraamika
- Kutsekool
23 allalaadimist, 0 arvamust
10
Kordamisküsimused "Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia" I METALLURGIA Metallurgia ja pulbermetallurgia 1. Mille poolest erineb tardlahus mehaanilisest segust ja keemilisest ühendist? Tardlahuses võivad sulami komponendid vastastikku lahustuda üksteises. Keemilises ühendis komponendid reageerivad omavahel ja mehaanilises segus ei lahustu ega reageeri komponendid omavahel. 2. Millised on kristallivõre defektid ja millist mõju nad avaldavad omadustele? *Punktdefektid...
Märksõnad: keevitus, valu, sulam, frees, teras, rist, press, malm, survetöötlus, vertikaal, kaarkeevitus, laast, vormide, pidev, meetodid, sideaine, pealiikumine
Konstruktsiooni materjalid ja tehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
265 allalaadimist, 3 arvamust
14
Metallurgia- kõrgeahju tehnoloogia Margus Rebane AT- 207 Tartu Kutsehariduskeskus Tartu 2009 Sissejuhatav loeng Konstruktsioonimaterjalid on materjalid, millest valmistatakse ehitiste ja seadmete koormust vast...
Märksõnad: metall, sulam, teras, rauaak, raud, gaas, tina, koks, sulamistemperatuurlm, keevitus, rauamaak, plastid, reaktsioon, gaasid, hõbe, tõmbeteim, plii
- Kutsekool
146 allalaadimist, 5 arvamust
31
Ehitusmaterjalid Konspekt 2009 Sisukord Sisukord....................................................................................................................................1 1.1 Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused:..........................................................................3 1.2 EM termilised omadused:....................................................................................................3 1.3 EM meh...
Märksõnad: metall, puit, teras, tellis, soojus, malm, alumiinium, sulam, savi, konstruktsioon, rist, malmi, korrosioon, mineraal, kivid, plaat, süsinik
Ehitus alused - Kutsekool
114 allalaadimist, 1 arvamus