Kasvuhooneefekt - sarnased materjalid

gaasid, kasvuhoonegaas, atmosfäär, kasvuhooneefekt, kontsentratsioon, kasvuhoonegaasid, freoonid, keemilised ühendid, aatomid, kloori, atmosfääris, süsinikdioksiid, metaan
13
KASVUHOONEEFEKT Tartu Kommertsgümnaasium Liilia- Rebekka Veerik 10. A Kasvuhooneefekt ? Kasvuhooneefekti põhjustavad soojuskiirgust neelavad nn. “kasvuhoonegaasid”, mis lasevad läbi Päikeselt Maale saabuva kiirguse, kuid püüavad kinni soojuse tagasipeegeldumise Maalt ? Kui soojus kiirgaks maapinnalt takistuseta tagasi, oleks Maa keskmine temperatuur umbes –18 kraadi praeguse +15 kraadi asemel. Seega on kasvuhooneefekt algupäras...
Märksõnad: kasvuhooneefektsvuhooneefekti, soojus, temperatuuri tõus, maakerasvuhoonegaasid, kliimamuutusedrjakasvatus, põlluharimine, nihkumine, raiumine
Loodusteadused - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
2
Kasvuhooneefekt on looduslik nähtus Kasvuhoonenähtus on looduslik ilming, mis on hädavajalik maakera elustikule. Kui soojus kiirguks maapinnalt takistuseta tagasi, siis maakera keskmine temperatuur oleks –18ºC, praeguse +15º asemel. Kogu maakera oleks siis kaetud jääga ja eluks kõlbmatu. Siit järeldub, et kasvuhooneefekt on tegelikult normaalne eluks hädavajalik nähtus ja selles pole midagi ebaloomulikku. Probleem tekib aga siis, kui inimtegevuse käigus paiskub atmosfääri liiga palju nn. kasvuhoonegaase, ...
Märksõnad: kasvuhoone, gaas, kasvuhooneefekt, kasvuhooneefekti, kasvuhoonegaas, metsad, dilämmastikoksiid, metaan, süsinikdioksiid, süsihappegaas, soojus
Bioloogia - Keskkool
61 allalaadimist, 0 arvamust
12
KASVUHOONEEFEKT Kasvuhooneefekt • Kasvuhooneefekti olemasolu tõestas XX  sajandi alguses Nobeli preemia laureaat  Svante Arrhenius. • Ta näitas, et CO2 mängib olulist rolli  atmosfääri peegelduva soojuskiirguse  neeldumisel, mis põhjustabki atmosfääri  soojenemise. • Looduslik nähtus • Hädavajalik maakera elustikule Svante Arrhenius Kasvuhooneefekti põhjustavad kasvuhoonegaasid • Veeaur • CO2 ehk süsinikdioksiid e. süsihappegaas • CH4 ehk met...
Märksõnad: kasvuhooneefekt, kasvuhoonegaasid, kasvuhooneefekti, temperatuuri tõus, maakera, osoon, freoonid, aurumine, karjakasvatus, üleujutused, süsihappegaas
Geograafia - Keskkool
55 allalaadimist, 1 arvamus
1
... kahjulike gaasidega. Maapõuest kaevandatud kütuste, puidu põletamisega paiskub atmosfääri palju erinevaid kahjulikke süsihappegaase. Kui veeaur muutub veepiiskadeks, sajavad need happesademetena maapeale, kahjustades taimestikku, rikkudes veekogusid ja mulda ning ka kivist ehitisi ja mälestusmärke, kahjustavad puude lehti ja okkaid. Et vähendada õhusaastet peaks inimesed kasutama vähem mootor-transpordi vahendeid ning võiks vähem tehaseid. Kasvuhooneefekt Osoonikiht kaitseb Maa organisme ultraviolettkiirguse eest. Kui osoonikihti ei oleks, oleks elu Maa peal jäänudki ookeanide sügavamatesse kihtidesse. Tõsine oht osoonikihile on keemilised ühendid, mille koondnimeks on freoonid. Freoonide toimel võib moodustuda niinimetatud osooniauk. Osoonikiht ei koosne peamiselt osoonist. Osooni kontsentratsioon on seal lihtsalt kõrgem kui mujal: umbes üks sajast tuhandest osoonikihi molekulist on osooni molekul. Osoonikiht Kasvuhoonee...
Märksõnad: gaas, süsihappegaas, osoonikiht, soojusetaan, kasvuhoonegaasid, kasvuhooneefekt, freoonidolekulootoraagaas, atmosfääris, kivisüsi, põlevkivi
Bioloogia - Põhikool
46 allalaadimist, 1 arvamus
5
Järvamaa Kutsehariduskeskus KM22 Kodumajandus Referaat KASVUHOONEEFEKT Epp Nuhkat Särevere 2011 Mis on kasvuhooneefekt? Kasvuhooneefekt on protsess,kus atmosfäär soojeneb kasvuhoonegaaside sisalduse suurenemise tõttu,mis on algupäraselt looduslik nähtus ja on hädavajalik maakera elustikule. Kasvuhooneefektil on nii otsene kui ka kaudne mõju inimeste tervisele. Kasvuhooneefekti kaudsed mõjutused võivad olla hoopis mitmekesisemad ja saatuslikumad. Kui oletada, et maakera keskmine temperatu...
Märksõnad: gaas, kasvuhooneefekt, kasvuhooneefekti, gaasid, atmosfäär, süsihappegaas, metaan, maakera, temperatuuri tõus, arengumaad, maismaa, maagaas
Geograafia - Kutsekool
18 allalaadimist, 0 arvamust
9
Märksõnad: tsüklon, osoon, atmosfäär, õhumass, sudu, äike, sudu, õhurõhk, polaar, soojus, osoonikiht, gaasid, sademete, kasvuhooneefekt, front, troposfäär
Geograafia - Keskkool
72 allalaadimist, 0 arvamust
3
Kristjan Velbri http://www.bioneer.ee/eluviis/oko_abc/Kasvuhooneefekt_ja_kasvuhoonegaasid.aid-3609 H2O – veeaur Veeaur iseenesest on suhteliselt nõrk kasvuhoonegaas, kuid see-eest on teda atmosfääris suhteliselt palju - kuni 4%. Veeauru mõju looduslikule kasvuhooneefektile on 36% kuni 66%, ebatäpus tuleneb veeauru ja süsinikdioksiidi infrapunakiirguse neeldumisspektrite kattumisest teatud ulatuses.[1] Inimtegevus ei mõjuta otseselt veeauru kontsentratsioon atmosfääris, see kasvab globaalsest soojenemisest tuleneva õhutemperatuuri tõusu t...
Märksõnad: süsinik, süsinikdioksiid, osoon, gaas, kontsentratsioon, atmosfääris, kasvuhoonegaas, metaan, soojus, kasvuhoonegaasid, fotosüntees, freoonid
Geograafia - Keskkool
3 allalaadimist, 0 arvamust
12
...ur jääb suhteliselt madalaks, aga sademeid võib olla rohkesti. Talvel kaasneb tsükloniga pehme, suvel aga jahe ilm. Kõrgrõhkkonna (antitsükloni) puhul on vastupidi – talvel on ilm pakaseline ja suvel päikeseliselt soe. Sademeid ei esine. 19. teab kliimat kujundavaid tegureid, analüüsib temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi abil etteantud koha kliimat; 20. analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele; 21. teab kasvuhooneefekti süvenemise, osoonikihi hõrenemise, happesademete ja sudu tekkepõhjusi ning mõju keskkonnale, toob näiteid inimtegevuse mõjust atmosfääri koostisele; Kasvuhooneefekt Kasvuhooneefekt on looduslik protsess, mis on atmosfääris esinenud kas suuremal või vähemal määral kogu aeg. Peamiseks soojuskiirguse neelajaks on veeaur, lisaks veel süsihappegaas CO2, metaan CH4, naerugaas N2O, maalähedane osoon O3 jt gaasid, samuti aerosool. Kokku on selliseid gaase atmosfääris üle 40 ja neid nimeta...
Märksõnad: kivim, sfäär, vulkaan, kliima, laama, gaas, maak, maakoor, atmosfäär, muld, mandri, tsüklon, mineraal, laamad, nõlva, mets, mulda, rannik, maavärin
Geograafia - Keskkool
255 allalaadimist, 6 arvamust
37
Märksõnad: gaas, gaasid, kasvuhooneefekt, kasvuhoonegaasid, sademete, kliima, vöö, süsihappegaas, metsad, põllumajandus, rannikualad, delta, temperatuuri tõus
Geograafia - Põhikool
119 allalaadimist, 3 arvamust
20
... Süs i happe gaas o Süsihappegaas ehk süsinikdioksiid eraldub ° fossiilsete kütuste, nagu põlevkivi, maagaas ning kivisüsi, põletamisel(87% ); ° metsade mahavõtmisel (11% )(CO2 on neeldunud puudesse, kuid kui metsa raiutakse, pääseb suur kogus süsihappegaasi atmosfääri); ° lubja (kaltsiumoksiidi ehk tsemendi) tootmisel(2% ). Süsihappegaasi osa õhu ruumalas on eelmise sajandi 0.028 % -lt käesolevaks ajaks tõusnud 0.036 % -ni. CO2 kogus on praegu suurim möödunud 420 000 aasta jooksul ja tõenäoliselt suurim isegi viimase 20 miljoni aasta jooksul. Viimasel 20 M t aan e o Metaan CH4 - värvusetu, lõhnatu õhust kergem gaas - maagaasi põhikomponent, mida kasutatakse kütusena. o Metaani ° eraldub märgaladest, eriti riisikasvatustest.(28% ) (riisikasvatus toidab ligi 60% maailma rahvastikust) ° paiskub...
Märksõnad: gaas, süsihappegaas, gaasid, anni, metaan, koks, kasvuhoonegaasid, atmosfääris, freoonid, lämmastikoksiidid, sulam, maagaas, andus, aurum, üleujutused
Geograafia - Põhikool
5 allalaadimist, 0 arvamust
18
...eadlased on hoiatanud, et kui metsade raiumine praegusel tasemel jätkub, on aastaks 2050 hävinud 1/3 kõigist planeedi liikidest ja aastal 2100 juba tervelt pooled liigid. Liikide hävimist põhjustab peamiselt nende elupaikade kahjustamine: metsade raiumine ja põletamine, soode kuivendamine, intensiivne kemikaalide kasutamine põllumajanduses, happevihmad jne. Ökosüsteeme võib hakata mõjutama ja muutma ka ennustatav globaalne kliima soojenemine (nn. kasvuhooneefekt). Liigilise mitmekesisuse säilitamine on loomulikult oluline juba liikide endi seisukohalt, aga ka majanduslikult. Taimed on vajalikuks tooraineks mitmel alal; ainuüksi Hiina traditsiooniline meditsiin kasutab 5000 eri taimeliiki. Rio Konverentsil (UNCED 1992) kirjutas 157 riiki alla bioloogilise mitmekesisuse säilitamise konventsioonile, mis jõustus 1993. aasta lõpul. Konventsiooniga on ühinenud ka Eesti. Loodusliku mitmekesisuse säilitamisele ja ohustatud liikide kaitsele on suuna...
Märksõnad: gaas, osoon, metsad, gaasid, atmosfäär, erosioon, kasvuhoonegaas, kasvuhoonegaasid, süsi, kõrb, kliima, konventsioon, osoonikiht, kontsentratsioon
Geograafia - Põhikool
425 allalaadimist, 19 arvamust
5
...ment o Keemiline element elemendi  HYPERLINK http://et wikipedia org/wiki/Aatom o Aatom aatomist või erinevate elementide aatomeist koosnevad  HYPERLINK http://et wikipedia org/wiki/Atmosf%C3%A4%C3%A4r o Atmosfäär atmosfääris esinevad  HYPERLINK http://et wikipedia org/wiki/Gaas o Gaas gaasilised  HYPERLINK http://et wikipedia org/wiki/Molekul o Molekul molekulid Kasvuhoonegaasid põhjustavad  HYPERLINK http://et wikipedia org/wiki/Kasvuhooneefekt o Kasvuhooneefekt kasvuhooneefekti Olulised kasvuhoonegaasid on  HYPERLINK http://et wikipedia org/wiki/Veeaur o Veeaur veeaur  HYPERLINK http://et wikipedia org/wiki/S%C3%BCsinikdioksiid o Süsinikdioksiid süsinikdioksiid  HYPERLINK http://et wikipedia org/w/index phptitle=L%C3%A4mmastikoksiidid&action=edit&redlink=1 o Lämmastikoksiidid pole veel kirjutatud lämmastikoksiidid  HYPERLINK http://et wikipedia org/wiki/Osoon o Osoon osoon ja  HYPERLINK http://et w...
Märksõnad: gaas, atmosfäär, polaar, action, sudu, osoon, poolus, ekvaator, planeet, soojus, õhuvool, troposfäär, lämmastik, maakera, õhumass, metaan, vihm
Geograafia - Keskkool
32 allalaadimist, 0 arvamust
14
...õhukihtides läänetuuled. Maapinna lähedal on hõõrdumise tõttu ülekaalus edelatuuled. Vastastikku liikuvad soe ja külm õhumass ei segune omavahel kuigi hästi ja neid jääb eraldama polaarfront. Selles piirkonnas tekivad jälle tõusvad õhuvoolud. Polaaraladel on domineerivaks õhuvooluks idavool, mis maapinna lähedal Arktikas on enam kirdest, Antarktikas aga kagust, eemale pooluse kohal olevast tugevast kõrgrõhkkonnast. Kasvuhooneefekt on looduslik protsess. Peamiseks soojuskiirguse neelajaks on veeaur, lisaks veel süsihappegaas CO2, metaan CH4, naerugaas N2O, maalähedane osoon O3 jt gaasid, samuti aerosool. Kokku on selliseid gaase atmosfääris üle 40 ja neid nimetatakse kasvuhoonegaasideks. Nendel geoloogilistel ajastutel, kui CO2 sisaldus oli suur, valitses maakeral soe kliima, ja kui see oli väike, siis domineeris külm kliima koos mandri- ja mägijäätumisega. Viimastel aastakümnetel...
Märksõnad: sfäär, vulkaan, muld, kliima, gaas, laama, mets, nõlva, maakoor, mulda, atmosfäär, tsüklon, äike, mandri, laamad, mullad, rahvastik, sündimus
Geograafia - Keskkool
311 allalaadimist, 13 arvamust
12
Tallinna Kalamaja Põhikool Globaalne Soojenemine Referaat Tallinn 2011 SISUKORD Mis on globaalne soojenemine Kasvuhooneefekt ja kasvuhoognegaasid Põhilistest kasvuhoognegaasidest Loodus ja süsihappegaas Temperatuuri mõõtmine Temperatuur ja sademed Tormid ja ekstreemne ilm Maailmamere veetaseme tõus Liustikud ja polaaralad Ökosüsteemid ja põllumajandus Amazonase vihmametsad Mis on globaalne soojenemine Globaalne soojenemine on atmosfääri ning ookeni keskmise temperatuuri tõus teatud aja jooksul Sellest r...
Märksõnad: gaas, atmosfäär, süsinikdioksiid, sademete, atmosfäärisasvuhoonegaas, ookeanid, gaasid, osoon, vihmamets, liustik, arktika, globaalne, süsihappegaas
Geograafia - Keskkool
16 allalaadimist, 0 arvamust
16
... kiirgusvoogude vahe. Positiivne kiirgusbilanss- maapind saab rohkem kiirgusenergiat, kui ise soojuskiirgusena ära annab – maapind soojeneb – soojus liigub edasi sügavamale. Negatiivse kiirgusbilansi korral annab maapind soojuskiirgust rohkem ära, kui juurde saab – maapind jahtub. Tervikuna on maakera kiirgusbilanss tasakaalus. Vööndiliselt on erinevused suured. • On märgatud, et maakera kiirguslik tasakaal on häiritud kasvuhooneefekti tugevnemise tõttu. CO2 kontsentratsioon on kasvanud – atmosfäär neelab rohkem Maa soojuskiirgust, vähem lahkub maailmaruumi – efektiivse kiirguse hulk on vähenenud. Tänapäeva kliima soojenemise on põhjustanud maapinna ja atmosfääri jahutava kiirgusvoo nõrgenemine. OSOONIAUGUD • Nimetatakse osoonikihi olulist hõrenemist stratosfääris, esinevad sesoonselt polaaraladel. Osooni peamisteks lagundavateks aineteks on freoonid(lenduvad mitmete pi...
Märksõnad: sfäär, muld, rannik, soojus, atmosfäär, horisont, tsüklon, front, sademete, maismaa, mullad, kivim, õhuvool, veere, hoovus, rannajoon, maapind
Geograafia - Keskkool
28 allalaadimist, 0 arvamust
16
Märksõnad: gaas, muld, äike, nergia, vulkaan, metsad, atmosfäär, tsüklon, nõlva, hiina, maak, gaasid, erosioon, sademete, murenemine, laam, süsihappegaas
Geograafia - Keskkool
221 allalaadimist, 2 arvamust
29
... tegurid: Geograafiline laius- määrab päikese kõrguse, öö ja päeva pikkuse, peamise tuulte suuna, kas asub madal või kõrgrõhualal jne. Kaugus ookeanidest ja meredest- kas mandriline või mereline kliima, sademete rohkus Soojade ja külmade hoovuste mõju- muudavad ilma kas soojemaks/pehmemaks ja sajusemaks või külmemaks ning kuivemaks Pinnamood( kõrgus merepinnast; paiknemine mäestike, tasandike suhtes)- sademete hulk, temperatuur ( 6°C km kohta) Kasvuhooneefekt- kasvuhooneefekti põhjustavad kasvuhoonegaasid (süsihappegaas, metaan, naerugaas, lämmastikoksiidid, freoonid jne- kokku üle 40), mis neelavad maapinnalt lahkuvat pikalainelist soojuskiirgust. Kasvuhooneefekti süvenemist põhjustab kasvuhoonegaaside- eelkõige süsihappegaasi, metaani ja ka naerugaasi hulga suurenemine atmosfääris. Mõju keskkonnale- • Mägedes asuvad liustikud lihtsalt sulavad, nende arv võib väheneda järgneva saja aasta jooksul veer...
Märksõnad: mets, sfäär, metsad, muld, vulkaan, põllumajandus, laam, aasia, äike, atmosfäär, laama, vihm, talud, maakoor, rahvastik, sete, talv, põllumajanduslik
Geograafia - Keskkool
26 allalaadimist, 0 arvamust
3
...fääris 2%. Osa peegeldub – pilvedelt 20%; maapinnalt 4%; atmosfääri kihtides 6%. Maani jõudnud kiirgusest neeldub atmosfääris ja 48% maapinnal, need muutuvad soojuskiirguseks ning kokkuvõttes 69% lahkub pikalainelisena. Üldjoontes on maa kiirgusbilanss tasakaalus, mis tähendab, et kogu juurdetulev ja lahkuv kiirgushulk on võrdsed. Maa keskmine temperatuur on 15°CViimastel aastakümnetel on täheldatud, et maa kiirguslik tasakaal on häiritud kasvuhooneefekti tugevnemise tõttu. Atmosfäär on hakanud neelama rohkem Maa soojuskiirgust ja seda on vähem lahkunud maailmaruumi. Kiirgusbilanss – maa aluspinnas neeldunud ja sealt lahkunud kiirgusvoogude vahe Pos. Kiirgusbilanss – maapind saab päikeselt rohkem kiirusenergiat kui seda õhku ära annab, toimub soojenemine Neg. Kiirgusbilanss – maapind annab soojuskiirgust rohkem ära kui juurde saab, jahtub Mida kõrgem on aluspinna temperatuur ja madalam õhutemperatuur, seda suurem on ma...
Märksõnad: osoon, äike, front, sade, atmosfäär, adid, soojuskiirgus, lään, õhuvool, pilved, kiirgusbilanssalv, passaadid, päikesekiirgussüklon, lämmastik
Geograafia - Keskkool
99 allalaadimist, 2 arvamust
35
...kosüsteem. ? Ökosüsteem-moodustavad elusorganismid,eluta loodus,nendevahelised suhted,energiavoog läbi süsteemi ja mineraalainete ringe. ? Gaia hüpotees-elu Maal pole mitte kohastunud keskkonnatingimustega vaid kontrollib aktiivselt kogu biosfääri. nt.merevetikad,kelle elutegevuse tulemusena transporditakse atmosfäärsest CO2-st CaCO3na ookeanide sügavatesse põhjakihtidesse ja sel viisil reguleeritakse kasvuhooneefekti.Lisaks eritavad nad väävligaasi,mille molekulid on atmosfääris olulisteks õhuniiskuse kondensatsioonituumadeks sel viisil nad reguleerivad pilvkatet ja ookeani pinnatemperatuuri. ? Aineringe ehk biogeokeemiline aineringe on ainete pidev korduv ringlemine Maa pinnal ja sfääri piires või ühest sfäärist teise,on tihedalt seotud veeringega(nt.rohelised taimed lagundavad org.ainet ? Geoloogiline aineringe on ainete liikumine litosfääri ja maa tuu...
Märksõnad: sfäär, kivim, vulkaan, maak, laama, äike, muld, maakoor, mineraal, sete, atmosfäär, laamad, mandri, horisont, nafta, magma, tsüklon, tuum, rahvastik
Geograafia - Keskkool
888 allalaadimist, 15 arvamust
9
.... Näiteks väga suur soojusvoog maapinnalt õhku esineb soojal aastaajal öösel selge ilmaga. Tervikuna on Maa kiirgusbilanss tasakaalus, mis tähendab, et kogu juurdetulev ja lahkuv kiirgushulk on võrdsed. Maa keskmine temperatuur on 15 ºC. Piirkonniti on kiirgusbilansid erinevad. Kui palavvöös on soojenemine suures ülekaalus, siis polaaraladel toimub tugev jahtumine. Viimastel aastakümnetel on täheldatud, et maakera kiirguslik tasakaal on häiritud kasvuhooneefekti tugevnemise tõttu. Atmosfäär on hakanud neelama rohkem Maa soojuskiirgust ja seda on vähem lahkunud maailmaruumi. Konkreetses kohas maapinnale langeva päikesekiirguse hulk sõltub koha geograafilisest laiusest (Päikese kõrgusest horisondil, öö ja päeva pikkusest), pilvisusest, aluspinna omadustest. Maa kiirgusbilanss: Maale jõuab lühilaineline päikesekiirgus, millest 27% peegeldub pilvedelt ja 4% maapinnalt tagasi maailmaruumi. 21% Maani jõudnud kiirgusest neeldub atm...
Märksõnad: muld, gaas, tsüklon, horisont, atmosfäär, huumus, front, mullad, kivim, kiirgusbilanss, õhuvool, soojuskiirgus, päikesekiirgus, lähtekivim
Geograafia - Keskkool
20 allalaadimist, 0 arvamust
41
... ning kliimaga seotud erinevaid haigusi. • Inimene on hakkanud kasutama atmosfääri nähtusi, rakendades neid teenistusse.Tuuleenergia abiga töötavad tuuleveskid ja tuulemootorid ning liiguvad purjelaevad, tehakse katseid päikeseenergia elektrijõujaamades töösserakendamisel • inimene kasutab kliimat ravivahendina haiguste vastu. Kõige enam avaldavad mõju õhutemp., päikesekiirgus, õhuniiskus, õhuvoolud, õhurõhk 22. Kasvuhooneefekt, osoonikihi hõrenemine, happesademed ja sudu – tekkepõhjused, mõju keskkonnale; näited inimtegevuse mõjust armosfääri koostisele • Kasvuhooneefekt - kasvuhoonegaasid lasevad läbi lühilainelise päikese kiirguse, aga ei lase tagasi pikalainelise soojuskiirguse. Tekkepõhjused: Aurumine veekogudest, vulkaanipusked, fossiilsete kütuste põletamine, metsade raiumine, põlluharimine, karjakasvatus Mõjukeskkonnale: veetaseme tõus maailmameres, kliima muutus...
Märksõnad: kivim, sfäär, kliima, vulkaan, laam, muld, rahvastik, maak, suremus, maavärin, mulda, laama, maakoor, erosioon, atmo, sündimus, mullad, ühend, sademete
Geograafia - Keskkool
1112 allalaadimist, 43 arvamust
9
KASVUHOONEEFEKT Referaat KASVUHOONEEFEKTI OLEMUS Kasvuhooned on tavaliselt kaetud klaasiga. Klaas laseb päikesekiirgust sisse, soojuskiirgus aga välja ei pääse, sest klaas neelab soojuskiirgust, mis on pikema lainepikkusega kui päikesekiirgus. Vähem räägitakse sellest, et kasvuhooneefekt ei ole seotud ainult kiirgusega, vaid kasvuhoones on soojem veel seetõttu, et seal puudub tuule ja õhukeeriste jahutav mõju. Samuti toimivad elamute aknad, tänu millele on köetud korterites ja ...
Märksõnad: kasvuhoone, gaas, atmosfäär, kasvuhooneefekt, kasvuhoonegaas, süsinik, kasvuhooneefekti, soojus, gaasid, süsinikdioksiid, kasvuhoonegaasid, soojuskiirgus
Keemia - Põhikool
91 allalaadimist, 3 arvamust
2
Kasvuhooneefekt Kasvuhooneefekti olemasolu tõestas XX sajandi alguses Nobeli preemia laureaat Svante Arrhenius. Kasvuhooneefekti põhjustavad soojuskiirgust neelavad nn. “kasvuhoonegaasid”, mis lasevad läbi Päikeselt Maale saabuva kiirguse, kuid püüavad kinni soojuse tagasipeegeldumise Maalt. Kui soojus kiirgaks maapinnalt takistuseta tagasi, oleks Maa keskmine temperatuur umbes –18o praeguse +15o asemel. Seega on kasvuhooneefekt algupäraselt looduslik nähtus, mis on hädavajalik maakera elustiku...
Märksõnad: gaas, kasvuhoonegaasid, soojus, süsihappegaas, metaan, kasvuhooneefekt, üleujutused, lämmastikoksiid, arengumaad, põllumajandus, atmosfääris, tormid
Füüsika - Keskkool
28 allalaadimist, 1 arvamus
61
... ja 48% maapinnal, need muutuvad soojuskiirguseks ning kokkuvõttes 69% lahkub pikalainelisena. Üldjoontes on maa kiirgusbilanss tasakaalus, mis tähendab, et kogu juurdetulev ja lahkuv kiirgushulk on võrdsed. Maa keskmine temperatuur on 15°C. Piirkonniti on kiirgusbilansid erinevad. Kui palavvöös on soojenemine suures ülekaalus, siis polaaraladel toimub tugev jahtumine. Viimastel aastakümnetel on täheldatud, et maa kiirguslik tasakaal on häiritud kasvuhooneefekti tugevnemise tõttu. Atmosfäär on hakanud neelama rohkem Maa soojuskiirgust ja seda on vähem lahkunud maailmaruumi. Konkreetses kohas maapinnale langeva päikesekiirguse hulk sõltub koha geograafilisest laiusest (Päikese kõrgusest horisondil, öö ja päeva pikkusest), pilvisusest ning aluspinna omadustest. 18. Ekvaatorilähedased alad saavad palju päikesekiirgust. Õhk soojeneb tugevasti ning hakkab tõusma, tulemuseks on püsiv madalrõhuala. Tõusev õhuvool liigub kuni ...
Märksõnad: kivim, sfäär, vulkaan, muld, laam, laama, maak, atmosfäär, mandri, rannik, mineraal, maakoor, äike, tard, maavärin, gaas, vahevöö, sademete, sood
Geograafia - Keskkool
99 allalaadimist, 0 arvamust
9
...maakera kiirgusbilanss tasakaalus, mis tähendab, et kogu juurdetulev ja lahkuv kiirgushulk on võrdsed. Vööndiselt on erinevused suured. Palavvöös – soojenemine suures ülekaalus. Polaaraladel – tugev jahtumine. ? OSOONIAUGUD Osooniaukudeks nimetatakse osoonikihi olulist õhenemist atmosfääris. Peamiseks osooni lagundavateks aineteks on freoonid, mis lenduvad külmutuskappide, õhujahutusseadmete ja mitmete pihustavate ainete balloonide kasutamisel. ? KASVUHOONEEFEKT On looduslik protsess, mida põhjustavad soojuskiirgust neelavad nn. “kasvuhoonegaasid”, mis lasevad läbi Päikeselt Maale saabuva kiirguse, kuid püüavad kinni soojuse tagasipeegeldumise Maalt.kasvuhooneefekt algupäraselt looduslik nähtus, mis on hädavajalik maakera elustikule. Kasvuhoonegaasid – peamiseks soojuskiirguse neelajaks on on veeaur, lisaks veel CO2, metaan CH4, naerugaas N2O, maalähedane osoon O3 jt gaasid, samuti aerosool. ? TUUL JA ÕHURINGLUS Õhurõhu teri...
Märksõnad: atmosfäär, äike, tsüklon, soojus, pilved, front, osoon, õhumass, päikesekiirgus, maakera, õhuvool, troposfäär, vihm, mandri, maapind, antitsüklon
Geograafia - Keskkool
71 allalaadimist, 1 arvamus
4
...st, sest atmosfäär neelab rohkem Maa soojuskiirgust (mitte kuuma pole rohkem, vaid külma on vähem) * Osooniaugud – kohad, kus osoonikiht on oluliselt hõrenenud. (Kui osoon puuduks täielikult, siis hävitaks UV-kiirgus kõik elava Maal.) Polaaraladel. Osoonikhi hõrenemist põhjustab freoonide kasutamine (külmkappides, aerosoolid, konditsioneerides). Tänapäeval on freoonide kasutamis vähendatud ning osoonikihi looduslikud kõikumised on taastumas. * Kasvuhooneefekt – lühilaineline päikesekiirgus läbib atmosfääri, kuid pikalainelise kiirguse väljumine on takistatud ning see neeldub õhus. Õhus on peamiseks soojuskiirguse neelajaks kasvuhoonegaasid – süsihappegaas, metaan, naerugaas, aerosool jne. Kasvuhooneefekt on looduslik protsess ja see on looduses kogu aeg toimunud. Kuna viimasel ajal on suurenenud CO2 ja metaani hulk, siis seostatakse kliima soojenemist kasvuhooneefektiga. Ilma kasvuhooneefektita oleks maa keskmine temperatuu...
Märksõnad: soojus, atmosfäär, osoon, maapind, soojuskiirgus, kiirgusbilanss, päikesekiirgus, kasvuhooneefekt, pilved, metaan, hajuskiirgus, atmosfääris
Geograafia - Keskkool
252 allalaadimist, 5 arvamust
13
Märksõnad: second, nasa, protokoll, hävitajad, montreali, montreali protokoll, maapind, õhkkond, kasvuhooneefekt, sulamine, national geographic
Geograafia - Kutsekool
5 allalaadimist, 0 arvamust
6
... õhust ja pilvedelt Tervikuna on Maa kiirgusbilanss tasakaalus, mis tähendab, et kogu juurdetulev ja lahkuv kiirgushulk on võrdsed. Maa keskmine temperatuur on 15 °C. Piirkonniti on kiirgusbilansid erinevad. Kui palavvöös on soojenemine suures ülekaalus, siis polaaralade toimub tugev jahtumine Viimastel aastakümnetel on täheldatud, et maakera kiirguslik tasakaal on häiritud kasvuhooneefekti tugevnemise tõttu. Atmosfäär on hakanud neelama rohkem Maa soojuskiirgust ja seda on vähem lahkunud maailmaruumi. Konkreetses köhas maapinnale langeva päikesekiirguse hulk sõltub köha geograafilisest laiusest (Päikese kõrgusest horisondil, öö ja päeva pikkusest), pilvisusest, aluspinna omadustest. 21. selgitab üldist õhuringlust ( kagu- ja kirdepassaadid, parasvöötme läänetuuled, polaaralade kirde- ja kagutuuled, mussoonid); (joonise lugemine, põhjuslike seoste selgit...
Märksõnad: tsüklon, gaas, atmosfäär, äike, õhuvool, front, sademete, kasvuhooneefekt, kagu, antitsüklon, õhumass, kiirgusbilanss, metsad, õhurõhk, maakera
Geograafia - Põhikool
25 allalaadimist, 1 arvamus
29
Märksõnad: sfäär, kivim, vulkaan, kliima, laama, rahvastik, gaas, maak, muld, atmosfäär, mets, mandri, maakoor, laamad, nõlva, tsüklon, mulda, äike, suremus
Geograafia - Keskkool
409 allalaadimist, 14 arvamust
30
...ikumine maapinna suhtes. Mõjutatud õhurõhkude erinevusest. • ÕHUMASS – ühesuguste omadustega (temperatuur ja niiskus) suur õhukogum. Saab oma omaduse aluspinnalt. Õhumasside omadused: • POLAARNE ÕM – külm ja kuiv • PARASVÖÖTME MERELINE - niiske, suvel jahe ja talvel suhteliselt soe MANDRILINE ÕM - kuiv, suvel soe ja talvel külm • TROOPILINE ÕM – kuiv ja palav • EKVATORIAALNE ÕM – niiske ja palav 25. teab kasvuhooneefekti süvenemise, osoonikihi hõrenemise, happesademete ja sudu tekkepõhjusi ning mõju keskkonnale, toob näiteid inimtegevuse mõjust atmosfääri koostisele; Kasvuhooneefekt Kasvuhooneefekt on looduslik protsess, mis on atmosfääris esinenud kas suuremal või vähemal määral kogu aeg. Peamiseks soojuskiirguse neelajaks on: 22 • veeaur, • lisaks veel süsihappegaas CO2, • ...
Märksõnad: sfäär, kivim, laama, nõlva, maak, vulkaan, muld, gaas, maakoor, atmosfäär, mets, mineraal, laamad, mandri, maavärin, tsüklon, magma, mullad, äike
Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist, 1 arvamus
85
...e. Kõige tuntavamad soojal aastaajal. Lõunatsüklonid kannavad kuuma ja niisket troopilist õhku suurtele laiuskraadidele. ©Aiki Arro 25 ÕHUMASSIDE LIIKUMINE ©Aiki Arro 26 ©Aiki Arro 27 KLIIMA ©Aiki Arro 28 ©Aiki Arro 29 ÕHU SAASTUMINE Kasvuhooneefekt: 1. Süvenemine: kasvuhoonegaaside (CO2,CH4 ja NH4) ja veeauru sisalduse kasv õhus (autode heitgaasid, tehaste gaasid...). 2. Muudab kliima soojemaks, sest kasvuhoonegaasid ei lase soojuskiirgusel Maalt enam lahkuda, seovad soojust. Samas päiksekiirgus lastakse läbi. Osooniaugud: ? Osoonikihi olulised hõrenemised stratosfääris. ? Esinevad sesoonselt polaaraladel. ? Tekivad tänu lagundavatele ainetele freoonidele (mis takistavad o...
Märksõnad: kivim, laam, sfäär, laama, vulkaan, muld, laamad, toitaine, maak, atmosfäär, tard, horisont, mandri, magma, maismaa, soojus, huumus, laine, aineringe
Geograafia - Keskkool
136 allalaadimist, 1 arvamus
23
...mid 16. Globaalne soojenemine Päikesesüsteemi planeetide kontekstis Globaalne soojenemine on Maa arvutusliku keskmise temperatuuri tõus teatud aja jooksul, antud juhul inimtegevuse tagajärjel. Veenus kõigi lähim planeet Päikesele, pinna temperatuur kuni +4800C. Väga tihe atmosfäär, CO2 ja H2O jäljed- kas võib olla see on kasvuhooneefetki tulem? Marsi temperatuur kuni -33oC. Atmosfääri koosneb peamiselt CO2. Seal on väike kasvuhooneefekt. Tegelikult planeedi koostis põhjustab madal temperatuur. Maa temeratuur 15oC. Tihe atmosfäär ja nõrk kasvuhoone efekt. 17. Kliimamuutused Maa pöörlemistelje ja orbiidi kontekstis Maa telje kallakuse tõttu vahelduvud aasta ajad. Pööreldes ümber oma telja, aga tiireldes ümber Päikese vahelduvad piirkonnad mis saavad vähem või rohkem soojust. Kolm asjad mis mõõjutavad jääaega temperatuuri : Maa orbiidi elliptilisus,Maa telje kaldenurk ning Maa pretsessioon(orbit...
Märksõnad: vulkaan, sfäär, maavärin, laam, vulkaanid, laine, laama, atmosfäär, osoon, tuum, kaevandus, magma, laamad, vöönd, gaasid, soojus, kese, põlevkivi
Geoloogia - Tartu Ülikool
22 allalaadimist, 1 arvamus
6
...ratosfääris. (Kuid see ei tähenda täielikku puudumist) Osoonile on omane selgelt väljendunud sesoonne iseloom. Kõige suurem oht UV poolt on kevadel, kui osooni on vähem, päikesekiirgus suur ja inimesed pole harjunud sellist kogust kiirgusest saama, Peamiselt lagundavad osooni freoonid (külmutuskappide, õhujahutusseadmete ja mitmete balloonide kasutamisel) Montreali protokoll – kindlateks tähtaegadeks freoonide tootmine lõpetada. Kasvuhooneefekt Lühilaineline päikesekiirgus läbib atmosfääri kuid pikaajalise soojuskiirguse väljumine on takistatud. See neeldub õhus, atmosfäär soojeneb. Soojuskiirguse neelajaks on veeaur, CO2, CH4, N2O, O3, aerosool , neid nimetatakse kasvuhoonegaasideks. Kasvuhooneefekt on looduslik protsess, mis esineb atmosfääris koguaeg suuremal v vähemalt määral kogu aeg. Praegusel ajal on aga inimtegevuse tagajärjel eelkõige süsihappegaas, aga ka metaan ja naerugaas. Tuul ja õhuringlus T...
Märksõnad: atmosfäär, front, äike, osoonmass, päikesekiirgus, pilved, keeris, maakera, soojuskiirgus, voolud, troposfäär, kiirgusbilansstemperatuur
Geograafia - Keskkool
89 allalaadimist, 3 arvamust
2
...t, eriti riisikasvatustest (28%) ja prügilatest. Samuti paiskub õhku seda loomade väljaheidetest. Lämmastikoksiid paiskub atmosfääri reaktiivlennukite düüsidest (35%) ja eraldub ka biomassist vastavate bakterite elutegevuse tulemusena (42%). Freoonid eralduvad aerosoolide (deodorandid, mitmesugused vahud) ja külmikute ning külmutussüsteemide kasutamisel. Kokku on sellised gaase üle 40 ja neid nimetatakse kasvuhoonegaasideks. Neist tuleneb ka kasvuhooneefekt, mis on atmosfääris esinenud kas suuremal või vähemal määral koguaeg. Ilma kasvuhoonefektita oleks Maa keskmine temperatuur pinnalähedases õhukihis praeguse +15 asemel – 18 kraadi C. Globaalne soojenemine on põhjustanud sademete muutused. Sademete hulk on suurenenud põhjapoolkeral mandrialadel, eriti külmal aastaajal. Sademetehulga vähenemist on märgata steppide piirkonnas, lähistroopikas ja troopilises vöötmes Aafrikast Indoneesiani. Need muutused lähevad kokku...
Märksõnad: sademete, globaalne soojenemine, globaalne, põllumajandus, egiptuse, metaan, magevee, sademete hulk, freoonid, lämmastikoksiid, vöö, turism
Geograafia - Keskkool
30 allalaadimist, 1 arvamus
2
Kasvuhooneefekt  Kasvuhooneefekt on looduslik protsess, mis on atmosfääris esinenud kas suuremal või vähemal määral   kogu aeg. Nendel geoloogilistel ajastutel, kui CO2 sisaldus oli suur, valitses maakeral soe kliima, ja kui see   oli väike, siis domineeris külm kliima koos mandri­ ja mägijäätumisega. Viimastel aastakümnetel on   inimtegevuse tagajärjel eelkõige süsihappegaasi, aga ka metaani ja naerugaasi hulk suurenenud. Arvatakse,   et see ongi põhjustanud kliima soojenemise. Kogu maakera keskmine tem...
Märksõnad: gaas, metsad, ökosüsteemid, süsihappegaas, kasvuhooneefekt, maakera, õhutemperatuur, metaan, rannikualad, üleujutused, joogivesi, närilised, puugid
Geograafia - Keskkool
19 allalaadimist, 0 arvamust
9
...ele: toitainete üleküllus veekogus, mis sageli põhjustab vee kvaliteedi halvenemist. Kuni 1980. aastate keskpaigani lasksid riigid osa radioaktiivsetest jäätmetest merre. 1967. aastal oli nendr koguhulk 20 000 tonni, 1983. aastal juba 100 000 tonni. Hispaania ranniku lähedal, kuhu jäätmed heideti, kasvas radioaktiivsus sama perioodiga 7 korda. Nüüdseks on jõutud rahvusvaheliste kokkulepeteni lõpetada radioaktiivsete jäätmete ladustamine merre. Kasvuhooneefekt ja kliima soojenemine Soojuskiirgust neelavad nn. kasvuhoonegaasid töötavad nagu koduaeda ehitatud kasvuhoone klaaskatus: nad lasevad läbi Päikeselt Maale saabuva kiirguse, kuid püüavad kinni soojuse tagasipeegeldumise Maalt. Tähtsamad kasvuhoonegaasid on veeaur, süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O) ja troposfääri osoon (O3). Käesoleval ajal on inimtegevus ...
Märksõnad: metsrb, kasvuhoone, põllumajandus, maakera, erosioon, kasvuhooneefekt, kasvuhoonegaasid, soojus, atmosfääris, raiumine, kliimamuutusrbestumine
Geograafia - Keskkool
72 allalaadimist, 1 arvamus
37
...umine fotosünteesil on määrava tähtsusega atmosfääri gaasilise koostise stabiilsuse tagamisel. Fotosünteesivad organismid sünteesivad Maal süsinikule ümberarvestatult aastas ligikaudu 5*10 tonni orgaanilist ainet, milleks kulutatakse ligikaudu 2*10 tonni CO2 ja eraldatakse 13*10 tonni hapnikku (Miidla, 1984). Gaaside mõju kliima soojenemisele sõltub nende võimest absorbeerida infrapunast kiirgust ja nende püsivusest atmosfääris. Kasvuhooneefekti olemasolu tõestas XX sajandi alguses Nobeli preemia laureaat Svante Arrhenius. Ta näitas, et süsihappegaas mängib olulist rolli atmosfääri peegelduva soojuskiirguse neeldumises, mis põhjustabki atmosfääri täiendava soojenemise. Ilma kasvuhoonegaasideta atmosfääris oleks Maa keskmine temperatuur ligi 32o külmem kui ta praegu on. Seega on kasvuhooneefekt tegelikult normaalne eluks hädavalik nähtus. Probleem tekib aga siis, kui inimtegevuse käigus lendub atmosfääri...
Märksõnad: mets, sood, kuivendus, raba, madalsoo, puistu, kraavid, lämmastik, muld, rabad, siirdesoo, põllumajandus, gaas, metsamaa, märgala, liigniiskus, turvas
Geoloogia - Eesti Maaülikool
43 allalaadimist, 1 arvamus
10
...............................................................................................................5 Osoonikiht............................................................................................................................................6 Uurimisaastad..................................................................................................................................6 Kasvuhooneefekt..................................................................................................................................7 Tuleviku kliima.....................................................................................................................................8 Kokkuvõte............................................................................................................................................9 Kasutatud allikad.........................................................................................................
Märksõnad: osoon, gaas, süsinikfäär, süsinikdioksiid, kasvuhoonegaas, kliimamuutus, kasvuhooneefekt, gaasid, osoonikiht, globaalne soojenemine, globaalne
Geograafia - Põhikool
34 allalaadimist, 3 arvamust
14
...de vahe R=Q(1-A)-E R-kiirgusbilanss Q-kogu kiirgus A-albeedo E-efektiivne kiirgus Efektiivne kiirgus- Maa soojuskiirguse ja atmosfääri vastukiirguse vahe Pos. Kiirgusbilanss -kui maa saab rohkem kiirgusenergiat, kui ära annab (maapind soojeneb) Neg. Kiirgusbilanss – kui maa annab rohkem soojuskiirgust , kui juurde saab (öösel) Eestis kiirgusbilanss positiivne, neg ainult talvel. Maakera kiirgusbilanss on tasakaalus Kasvuhooneefekt Kasvuhoonegaasid lasevad Päikesevalguse küll maapinnale, kuid peavad kinni maapinnalt tagasi peegelduva soojuskiirguse. Atmosfäär Probleem teki siis, kui inimtegevuse käigus lendub atmosfääri liiga palju Kuumus kasvuhoonegaase, mis põhjustab Maa temperatuuri tõusu. “Kasvuhoonegaasid” • Süsihappegaas ...
Märksõnad: osoon, kiirgusbilanss, atmosfääräikesekiirgus, kasvuhoonegaasid, antarktika, ultraviolettkiirgus, osooniauk, heitgaasid, efektiivne kiirgus, osoonikiht
Geograafia - Keskkool
8 allalaadimist, 0 arvamust
25
GEOGRAAFIA EKSAM 8 klass PILET 1 1 Loodus ja inimetgevus Peamised keskkonnaprobleemis maailmas: kasvuhooneefekt osoonikihi hõrenemine happevihmad kliima soojenemise probleem GLOBAALSED KESKKONNAPROBLEEMID Õhu saastumine kliima soojenemine osoonikihi hõrenemine Õhk on eriti saastunud suurlinnades Inimese majandustegevus ja tihenev liiklus põhjustavad sageli looduse reostumist Suurte tehaste lähedal reostuvad õhk ja veekogud Õhusaaste tekitab kasvuhooneefekti mille tagajärel tõuseb keskmine tmpetatuur ja muutub maailma kliima KASVUHOONEEFEKT – Tööstustest elumaj...
Märksõnad: kõrb, mets, vöönd, kliima, metsad, aasia, talv, tundra, savann, hoovus, mandri, vihmamets, arktika, rannik, vahemere, antarktis, action, vihmametsad
Geograafia - Põhikool
225 allalaadimist, 7 arvamust
5
...dada külmkappidest freoonid, mitte kasutada freoonidega deodorante jne 2. Happevihmad - Põhjus: fossiilsete kütuste põletamisel õhku sattuvad väävli- ja lämmastikuühendid - Tagajärg: Kahjustuvad eelkõige okaspuud, kiireneb keemiline murenemine, veekogude vesi muutub happelisemaks, mullad muutuvad happelisemaks, mõjutavad inimeste tervist. - Lahendus: käia jala, autoga sõitmise asemel 3. Kasvuhooneefekt - Põhjus: kasvuhooneefekti põhjustavad kasvuhoonegaasid (süsihappegaas, metaan, naerugaas, lämmastikoksiidid, freoonid jne - Tagajärg: Mägedes asuvad liustikud hakkavad kergelt sulama, maailmamere veetase tõuseb, liigiline mitmekesisus, temperatuuri suured muutused - Lahendus: vähendada fossiilsete kütuste tarbimist 4. Sudu - Põhjus: tekib, kui õhku sattunud mürgised põlemisproduktid( tahm, suits) segunevad udu...
Märksõnad: tsüklon, front, reostus, freoonid, õhumass, hoovus, üleujutused, albeedo, ekvaator, aurumine, jõgede toitumine, maismaa, väetamine, liustikud
Geograafia - Keskkool
39 allalaadimist, 0 arvamust
9
...kult, kuid sel moel moodustub vaid väike osa maapinnalähedasest osoonist. Märksa enam täieneb see kiht inimtegevuse läbi. Liiklusest, energiajaamadest jm. satub atmosfääri mürgiseid gaase, millest hiljem kujuneb keemiliste reaktsioonide läbi maapinnalähedane osoon. 6 Kliima soojenemine Igapäevaelus puutume me kasvuhooneefektiga kokku oma aiamaal, kus kasvuhoone kilekatus laseb läbi küll päikesekiirgust, kuid ei lase välja ei soojuskiirgust ega veeauru. Midagi taolist sünnib ka Maa atmosfääris, kus "kile" asemel talitlevad nn. kasvuhoonegaasid, millest tuntuim on süsihappegaas. Viimane on elusorganismidele ohutu gaas, mis atmosfääris koos mõningate teiste gaasidega kogub soojust, hoides temperatuuri Maal elukõlbulikuna. Suurel hulgal atmosfääri kuhjudes võib seal koguneda nii palju soojust, et sell...
Märksõnad: osoon, gaas, atmosfäär, veekogu, nafta, gaasid, põllumajandus, rahvastik, kasvuhoone, prügila, atmosfääris, lind, kile, süsihappegaas
Geograafia - Keskkool
224 allalaadimist, 11 arvamust
5
Geograafia küsimused ja vastused pedosfääri ja atmosfääri kohta. Konkreetsed, kuid õiged vastused.1.Mida nimetatakse pedosfääriks?Pedosfääriks nimetatakse maailma muldkatet, mis koosneb erinevat tüüpi muldadest.2.Mida nimetatakse mullaks?Mullaks nimetatakse maakoore pindmist kobedat kihti, mida taimed, loomad ja mikroorganismid aktiivselt kasutavad.3.Füüsikalise murenemise olemus.Füüsikaline murenemine toimub mineraalide temperatuuri kõikumisest tingitud esineva soojuspaisumise ja kokkutõmbumise toimel.....
Märksõnad: atmosfäär, osoon, tsüklon, murenemise, diameeter, front, pilved, lähtekivim, mineraalid, tornaado, gaasid, murenemine, osoonikiht, tegur, õhuvoolud
Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist, 0 arvamust
4
Kasvuhooneefekt. Meie planeeti katab gaasiline atmosfäär, mis kaitseb elusloodust maaväliste mõjude eest ning koos ookeanidega hoiab Maa temperatuuri meile sobivas vahemikus, säilitades osa sellest energiast, mis Päikeselt Maani jõuab. Ilma atmosfäärita oleks Maa keskmine temperatuur umbes -18°C, kuid selle asemel on meil suhteliselt meeldiv keskmine 14,4°C. Ilma kasvuhoonegaasideta jahtuks öö jooksul planeet selliste külmakraadideni, et elu meile tuttavas tähenduses ei oleks siin võ...
Märksõnad: atmosfäär, soojus, kasvuhoonegaas, atmosfääris, kasvuhooneefekt, kasvuhoonegaasid, troposfäär, soojuse, süsinikdioksiid, lainepikkus, ookeanid, lumi
Füüsika - Keskkool
2 allalaadimist, 0 arvamust
8
...psaadused tagastuvad. Ökosüsteem koostisosadeks on: • biotsönoos ehk elukooslus • ökotoop ehk elukeskkond o taimekooslused o õhkkeskkond o seenekooslused o vesikeskkond o loomakooslused o muldkeskkond o mikroorganismide kooslus 2. Mis on kasvuhooneefekt ning kuidas see tekib? Kasvuhooneefekt on temperatuuri ja niiskuse suurenemine läbipaistva katte all, mis laseb läbi päikesekiirgust, kuid ei lase tagasi õhkkonda pikalainelist (soojus-) kiirgust ega veeauru. Globaalökoloogias põhjustab samasugust nähtust õhkkonna CO2 hulga suurenemine Maa atmosfääris. Kasvuhooneefekti põhjustavad soojuskiirgust neelavad nn. “kasvuhoonegaasid”, mis lasevad läbi Päikeselt Maale saabuva kiirguse, kuid püüavad...
Märksõnad: sfäär, organism, kooslus, gaas, organismid, atmosfäär, toiduahel, kasvuhoone, ökosüsteem, ökoloogia, bakter, suktsessioon, populatsioon, suhe
Ökoloogia ja keskkonnatehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist, 0 arvamust
49
...id promille murdosa Praktikas on päikeseenergia ammendamatu loodusvara Arvatakse et õli jätkub 40 150 aastaks aga Päike särab veel 5 miljardit aastat Päikeseenergia konkurentsivõime tõuseb pidevalt Uued tehnoloogiad on alandanud selle energialiigi tootmiskulusid võrreldes 80 ndate aastate algusega 25% Lisaks sellele väärtustatakse üha enam saastevaba energiatootmist; päikeseenergia ei saasta õhku CO2 ga seega ei soodusta kasvuhooneefekti Fossiilse energia hind tõuseb tulevikus tunduvalt tänu igasugustele saastemaksudele ja ka sellele et antud energialiigi varud on lõppemas Kõige lihtsam viis päikeseenergia passiivseks salvestamiseks on koguda selle soojusenergiat Kõige levinum soojakogur on kasvuhoone ja klaasiga kaetud verandad on olemas ka soojust neelavad põrandamaterjalid passiivne energiakogumine Päikesekollektoriga saab rahuldada umbes poole tarbevee soojendamiseks mõeldud energiavajaduse...
Märksõnad: kese, galaktikaär, planeet, gaas, asteroid, osoon, molekul, planeedid, tuum, päikesesüsteem, asteroidid, lainepikkus, linnutee, galaktikad
Keskkonnafüüsika - Eesti Maaülikool
54 allalaadimist, 1 arvamus
1
Märksõnad: kasvuhooneefekt, kasvuhooneefekti, metaan, temperatuuri tõus, maismaa, põlluharimine, karjakasvatus, põletamine, raiumine, aurumine, atmosfääris
Bioloogia - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
5
...ossa. suund muutub sessoonselt vastupidiseks. Sooldumine- kuiva kliimaga aladel, kus Passaat- Aastaringselt 30 laiuskraadidelt auramine on intensiivne ja mulla ekvaatori suunas puhuvad tuuled läbiuhtumine harva või üldse mitte esinev Kasvuhoonegaas- Atmosfääris olev gaas, nähtus, toimuv protsess, mille käigus vesi mis neelab soojuskiirgust aurustub ning vees lahustunud soolad Kasvuhooneefekt- Peamiselt räägitakse jäävad mulda, muutes mullad soolaseks ja Maa mõistes- Maa temperatuuri ja niiskuse viljatuks. Sekundaarne sooldumine on suurenemine kasvuhoonegaasidest tingitud muldade niisutamisest. moodustunud kihi all, mis laseb läbi Erosioon- tuule ja vooluvete põhjustatud lühilainelist päikesekiirgust, kuid ei lase mulla ja setete ärakanne maailmaruumi tagasi pikalainelist Kõrbestumine- protsess, mille käigus ...
Märksõnad: sfäär, kivim, põllumajandus, mineraal, maak, sektor, vulkaan, rannik, maakoor, atmosfäär, kaart, tuum, ühend, sündimus, litosfäär, suremus
Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
5
Märksõnad: kasvuhoone, gaasid, osoon, mandri, sudu, kalad, kasvuhooneefekt, üleujutused, sademete, säästev areng, säästev, metsad, dinosaurused, tuule kiirus
Geograafia - Keskkool
23 allalaadimist, 0 arvamust
3
...H on võrreldes looduslike sademetega madalam. Igasuguste happeliste ühendite langemist maa, vee või ehitiste pinnale nimetatakse happesadenemiseks.Happesademed ei esine vaid vee kujul (vihm, udu, lumi jne), vaid ka õhus olevate gaasiliste ja tahkete komponentide maapinnale Kasvuhoonegaas- n lühilainelist päikesekiirgust mitteneelavad või vähe neelavad ja hajutavad ning pikalainelist soojuskiirgust neelavad gaasid Maa atmosfääris, mis põhjustavad kasvuhooneefekti. Olulised kasvuhoonegaasid on veeaur, süsinikdioksiid, lämmastikoksiidid, osoon ja metaan. Osoonikiht-kaitseb maad uv kiirguste eest. Osooniauk- on katkend osoonikihis ehk päikeselaigud. Kui esinevad osooniaugud on maakera avatud märgatavalt kõrgenenud uv tasemele Kasvuhooneefekt- n kiirgusenergia ringkäigust tingitud elektromagnetilist kiirgust selektiivselt läbilaskva kihi all oleva keskkonna tasakaalulise temperatuuri tõus. Ilmaprognoos- n teaduslikult põhjendatud ennus...
Märksõnad: atmosfäär, osoon, hoovus, sademete, õhutemperatuur, õhumass, vihm, otsekiirgus, atmosfääris, maakera, kiirgusbilanss, osoonikiht, gaasid, mussoon
Geograafia - Keskkool
47 allalaadimist, 0 arvamust
3
...id, kasvuhooneeffekt, osoonikiht, happesademed(miks head või halvad), sudu, isobaar(samarõhujoon), isoterm(samatemp.joon), kliimadiagramm, El Nino, La Nina. !!!!!!Pead oskama lugeda ja teha ilmakaarte ja ilmaennustust!!!!! Osoonikiht Peamiseks osoonikihti lagundavateks aineteks on freoonid, mis lenduvad külmkappide, õhujahutusseadmete, pihustavate ainete balloonide kasutamisel. Selle mõju keskkonnale: Osooni kihi kahanedes jõuab maapinnale suurem hulk UV-kiirgust, mis mõjutab inimeste, loomade tervist, samuti taimi, mikroorganisme, ehitusmaterjale ja õhukvaliteeti. Happesademed Fossiilsete kütuste põletamisel õhku sattuvad väävli- ja lämmastikuühendid, samuti põhjustavad happesademeid metsatulekahjud, metallisulatamine, vulkaaniline tegevus ning äike. Mõju keskkonnale: 1) kahjustab okaspuid; 2) kiireneb keemiline murenemine; 3) veekogude vesi muutub happelisemaks; 4) mullad muutuvad happelisemaks; 5) mõjutavad ka inimeste tervist. ...
Märksõnad: hoovus, soolsus, hoovused, laine, äike, osoonikiht, tsüklon, kulutav tegevus, külmad, golfi hoovus, lainetus, mõju keskkonnale, aurumine, austraalia
Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist, 0 arvamust
3
...e, et tulevikus ei tekiks energiapuudust. Teiseks oluliseks probleemiks, mis just eeskätt fossiilkütuste põletamisega kaasneb, ning miks taastuvatele energiaallikatele nii suurt tähelepanu pööratakse, on põletamisel õhku paisatavad kasvuhoonegaasid (süsinikdioksiid ja muud gaasid), mis atmosfääri sattununa ei lase enam Maa pinnalt peegeldunud päikesekiirgust maailmaruumi levida, mistõttu maapind ja atmosfääri alumine kiht niinimetatud kasvuhooneefekti toimel soojeneb. Energia liik, selle Kasutamise eelised Kasutamise puudused ja osatähtsus keskkonnaprobleemid Nafta -40% Nafta on suure kütteväärtusega. Puuraukude rajamine merre Taastumatu Transportida saab suuri koguseid keeruline; ammutamise käigus suur tankerite ja torujuhtmetega oht merevee reostumise...
Märksõnad: taastuv, kütus, gaas, alternatiivne, energiaallikad, alternatiivne, nafta, gaasid, kütused, puit, tuumaenergia, tehnoloogia, turvas, energiamajandus
Geograafia - Keskkool
32 allalaadimist, 0 arvamust
1
...jääkate sulab ookeani soolastesse vetesse, madalmaad ohus. Meretase tõuseb. Korallrahud äärmiselt tundlikud pisemalegi t muutusele. 30% neist kadunud. Tulevood muudavad suunda. Vihmatsüklid teisenenud. Kliimavööndite geograafia muudetud. 70% elab rannikualadel. Merede tõustes tungib sool põhjavette, elanikud ilma joogiveeta. 80% Kilimanjaro liustikest kadunud. Jõed suvel ei voola. Veepuudus. Siberis igikelts sulab, metaan pääseb välja, põhj kasvuhooneefekti väljuks kontrolli alt. 20% maailma inim tarbib 80% ressurssidest. 12 x rohkem kulutatakse sõjandusele kui arenguriikide abile. Kõlbmatu joogivee pärast sureb 5000 inim päevas. Miljardil puudub ligipääs puhtale joogiveele. Miljard jäävad nälga. Üle 50% teraviljast kas loomasöödaks ja biokütuseks. 40% viljakandvast maast on pikaajaliselt kahjustada saanud. Aastas kaob 13 milj hektarit metsa. ¼ imetajatest, 1/8 lindudest, 1/3 kahepaikstest on väljasuremisohus. Liigid s...
Märksõnad: süsinik, sool, milleta, metsadast, elektrijaam, nälg, metaan, igikelts, kasvuhooneefekti, veepuudus, jõed, gröönimaa, kasvuhoonegaasid, korallrahud
Geograafia - Keskkool
4 allalaadimist, 0 arvamust
4
...ineb, kui ilm on pilves, õhk on soe ja sisaldab palju veearu. Efektiivseks kiirguseks – nim. Maa soojuskiirguse ja atmo. vastukiirguse vahet. Kiirgusbilanss – on maapinnas neeldunud ja maapinnalt lahkunud kiirgusvoogude vahe: R=Q(1-A)-E. Osooniaukudeks nim. osoonikihi olulist õhenemist stratosfääris. Osoonikiht kaitseb Maa organisme ultraviolettkiirguse eest. Kui osoonikihti ei oleks, oleks elu Maa peal jäänudki ookeanide sügavamatesse kihtidesse. Kasvuhooneefekt – temp ja niisukse suurenemine läbipaistva katte all, mis laseb läbi päiksekiirgust, kuid ei lase atmo. tagasi pikalainelist soojuskiirgust. Atmo. ise toimib kasvuhoonena, sest veeaur, süsihappegaas jt kasvuhoone gaasid neelavad pikalainelist kiirgust, ega lase seda suurel määral atmo. välja. Kasvuhoonegaasid – atmo. olevad gaasid, mis neelavad soojuskiirgust (NT: CO 2, CH4, N2O). Gradientjõud – õhurõhkude erinevusest tekkinud jõud, mis on suunatud kõrgema rõhuga alalt mada...
Märksõnad: kivim, maak, atmo, muld, sete, mandri, maakoor, tolm, maavärin, tard, laam, kaldeera, veekogu, litosfäär, astenosfäär, organism, veereþiim, laava
Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
17
Märksõnad: kivim, maak, vulkaan, laam, maakoor, laama, maavärin, mandri, ühend, muld, laamad, gaasid, sete, tard, tegur, mussoon, mineraal, magma, rannik, vulkaanid
Geograafia - Keskkool
23 allalaadimist, 0 arvamust
15
... meie ilma mõjustavad antitsüklonid Skandinaavias, Soomes või teistes Läänemeremaades, kuid vahel ulatub Eestini ka Siberi või Venemaa Euroopa osa kõrgrõhkkonna lääneserv. Tuulte suund kõrgrõhkkonnas on põhjapoolkeral päripäeva ja lõunapoolkeral vastupäeva. Kõrgrõhkkonna (antitsükloni) puhul on vastupidi – talvel on ilm pakaseline ja suvel päikeseliselt soe. Sademeid ei esine. Õhurõhu ühikud ja normaalõhurõhk 1013 mb ja 760 mm Kasvuhooneefekt: Lühilaineline päikesekiirgus läbib atmosfääri, kuid pikalainelise soojuskiirguse väljumine on takistatud. See neeldub õhus, mille tagajärjel atmosfäär soojeneb. Peamiseks soojuskiirguse neelajaks on veeaur, lisaks veel süsihappegaas CO2, metaan CH4, naerugaas N2O, maalähedane osoon O3 jt gaasid, samuti aerosool. Kokku on selliseid gaase atmosfääris üle 40 ja neid nimetatakse kasvuhoonegaasideks. Kasvuhooneefekt on looduslik protsess, mis on atmosfääris esinenud ka...
Märksõnad: rist, muld, gaas, hoovus, rahvus, nõlva, mineraal, tsüklon, organismid, religioon, põllumajandus, tehnoloogia, savi, huumus, kirik, arengumaad, laam
Geograafia - Keskkool
586 allalaadimist, 19 arvamust
1
...u uv-b kiirguse jõudmise maapinnale. Hõrenemise põhjused: atmosfääri paisatud saastained freoonid,lämmastikuühendid, klooriühendid, looduslikud kuid ka inimese põhjustatud. Tagajärjed: jõuav maapinnale suur hulk uv-b kiirgust,mis võib põhjustada mutatsioone organismides,naha kiire vananemine,silmakae. Mis on freoonid,? Keemiliselt püsivad ühendid,mis lagundavad osoonikihti. kust need ained õhku satuvad? 2.Kasvuhooneefekt: milles seisneb, mis seda põhjustab? Millised võivad olla tagajärjed? Lühilaineline päikesekiirgus läbib atmosfääri,kuid pikalainelise soojuskiirguse väljumine on takistatud.Tulemuseks on atmofääri soojenemine,see on looduslik protsess,mis on onimtegevuse tagajärjel süvenenud. Tagajärjed: ilmastik muutub ebapüsivaks,sagenevad põuad laineb kõrbestumine, üleujutused,puhta joogivee nappus,kuumalainete sagenemine. Millised tegurid suurendavad kasvuhoonegaaside hulka õhus (Milline tegur ...
Märksõnad: happesademed, freoonid, äike, osoonikiht, tegur, põletamine, süsihappegaas, lämmastikoksiid, kuidas tekivad, metaan, väävli, lahustuvad, tahm
Geograafia - Keskkool
6 allalaadimist, 0 arvamust
2
...seks või loomapidamiseks. Metsasid hävitab ka valikraie, mis tähendab, et metsatöösturid ei võta maha mitte kõiki puid, vaid ainult neid, mis on väärtuslikud. See aga põhjustab ka järele jäänud koosluse hävimise. Olulisemad vihmametsade kaitsmise põhjused ? Vihmametsadel on oluline koht fotosünteesis, süsihappegaasi kasutamises ja hapniku tootmises. Seoses vihmametsade põletamisega suureneb CO2 osatähtsus atmosfääris ja hoogustub kasvuhooneefekt. Brasiilia on üks maailma suuremaid kasvuhoonegaaside tootjaid. Kolm neljandikku riigi kasvuhoonegaasidest tulebki metsade mahavõtmisest, mitte tööstustest. ? Vihmametsade hävitamisega kasvab väljasurevate taime- ja loomaliikide arv, mis on korvamatu kahju liikide ajaloolisele arengule ehk evolutsioonile. Looduslikud kooslused kaotavad tasakaalu. ? Kohalike hõimude elupaikade hävitamine toob kaasa ka hõimude kadumise, mis on eetilisest seisukohast lubamatu...
Märksõnad: brasiilia, vihmametsad, loode, aids, maakera, loodusvara, naabrid, peaminister, metsaraie, mato, kiltmaa, atmosfääris, kasvuhooneefekt, kooslused
Geograafia - Põhikool
15 allalaadimist, 1 arvamus
9
... vahel, kus soe õhk liigub külmemale peale. külm front – kitsas eraldusvöönd kahe erineva omadusega õhumassi vahel, kus külmem õhk lükkab sooja õhku enda ees. mussoon – peamiselt lõuna-aasia rannikupiirkondades esinev õhuvoolude süsteem, milles tuule suund muutub : suvel merelt maale ja talvel maalt merele passaat – aastaringlselt 30 laiuskraadidelt ekvaatori suunas puhuvad tuuled. kasvuhoonegaas – atmosfääris olev gaas, mis põhjustab kasvuhooneefekti. kasvuhoonefekt – peamiselt räägitakse maa mõistes-Maa temperatuuri ja niiskuse suurenemine kasvuhoonegaasidest moodustunud kihi all, mis laseb läbi lühilainelist päikesekiirgust, kuid ei lase maailmaruuni tagasi pikalainelist soojuskiirgust. osoonikiht - maapinnast 20-30 km kõrgusel paiknev O3-st moodustunud Maad ümbritsev kiht atmosfääris, mis kaitseb maal elavaid organisme. happesademed – sademed, mis põhjustavad happelise reaktsiooni, kuna neis on lahustunud atmo...
Märksõnad: sfäär, kivim, põllumajandus, rahvastik, vulkaan, mineraal, metsak, laamadakoor, atmosfäär, litosfäär, kaart, tuum, rannik, suremus, sündimus
Geograafia - Keskkool
24 allalaadimist, 0 arvamust
1
...hõre, osooni ole.Termosfäär – kõrgeim kiht, läheb sujuvalt üle planeetidevaheliseks ruumiks.Aluspinna albeedo ehk tagasipeegeldunud kiirguse suhe pinnale langenud kiirgusesse. Efektiivne kiirgus – maa soojuskiirguse ja atmosfääri vastukiirguse vahe. Tavaliselt on see positiivne. Mida selgem ilm ja puhtam õhk seda tugevam. Kiirgusbilanss on maapinnas neeldunud ja maapinnal lahkunud kiirgusvoogude vahe. Osooniauk on osoonikihi oluline õhenemine. Kasvuhooneefekt – temperatuuri ja niiskuse suurenemine läbipaistva katte all, mis laseb läbi päikesekiirgust, kuid ei lase atmosfääri tagasi pikalainelist soojuskiirgust. Kasvuhoonegaasid – atmosfääris olevad gaasid mis neelavad soojuskiirgust (veeaur, CO2, CH4, N2O) Tuul on õhu horisontaalne liikumine. Õhu paneb liikuma gradientjõud, mis on suunatud kõrgema rõhuga alalt madalamale. Mida suurem õhurõhumuutus, seda tugevam tuul. Coriolisi jõud ehk intertsjõud tekib Maa pöörlemis...
Märksõnad: atmosfäär, äike, õhumass, õhkkond, tsüklon, pilved, gaasid, lämmastik, lumi, front, õhumassid, atmosfääris, kontinentaalne õhk
Geograafia - Keskkool
44 allalaadimist, 4 arvamust
2
... väävliphenditest fossilsete kütuste põlemisest; kahju taimestikule; kuna lehtpuud võivad uued lehed kasvatada kohe on kahju väiksem, kui okaspuudele 9. Londoni ja Los Angelesi sudu, nende tekkimine ja tõenäolisemad esinemispiirkonnad maailmas. suits+udu; „Londoni sudu“. Nagu happevihm aga madalal linna kohal(18-19saj); „Los Angelesi sudu“ tekib kui õhus palju lämmastikuühendeid ja süsivesinikke (tuulevaikne ilm päike paistab) 10. Kasvuhooneefekt, peamised kasvuhoonegaasid, nende suurenemise allikad. Kasvuhooneefekti suurenemise võimalikud tagajärjed Maal. Kasvuhoonegaasid lasevad läbi lühilainelise oäikesekiirguse, aga ei lase atmosfääri tagasi pikalainelist soojuskiirgust, selle tulemusena kesmine temp. tõuseb; jaotatakse: kiirguslikult aktiivsed gaasid(CO2, O3,N2O, veeaur), keemiliselt aktiivsed gaasid(CO,NO) oma keem. Akt. Tõttu suurnenevad kiirg. Akt. Gaaside tähtsus.;...
Märksõnad: soojus, gaasid, tsüklon, maismaa, sudu, osoon, erisoojus, pilvisus, polaarpäev, sademete, isobaar, kasvuhooneefekt, kasvuhoonegaasid, hajuskiirgus
Geograafia - Keskkool
27 allalaadimist, 0 arvamust
5
...näiteid võimalikest tagajärgedest Kasvuhooneefekt on looduslik protsess, mis on atmosfääris esinenud kas suuremal või vähemal määral kogu aeg. Nende geoloogilistel  ajastutel, kui süsihappegaasi sisaldus oli suur, valitses maakeral soe kliima, ja kui see oli väike, siis domineeris külm kliima koos mandri­  ja mägijäätumisega. Viimastel aastakümnetel on inimtegevuse tagajärjel eelkõige süsihappegaasi, aga ka metaani ja naerugaasi hulk  suurenenud. Arvatakse, et see ongi põhjustanud kliima soojenemise. Kliima soojenemine, liustike sulamine,...
Märksõnad: äike, õhuvool, atmosfäär, osoon, õhumass, voolud, õhuvooludvus, front, tsüklon, soojus, passaadid, maakera, troposfäär, õhumassid, coriolisi
Geograafia - Keskkool
55 allalaadimist, 2 arvamust
3
Atmosfäär (õhkkond): • Troposfäär – seal paikneb 80% õhkkonna massist. Leiavad aset kõik peamised ilmastikunähtused (tekivad pilved, sademed, õhk liigub ja seguneb pidevalt, tekib ilm ja kliima. Tõusvad õhuvoolud (konvektsioonivoolud) võivad kerkida kuni troposfääri ülapiirini. Ulatub 8 (polaaraladel)- 16(ekvaatoril) km-ni. Temp langeb 6°C km kohta. • Tropopaus – õhukiht, millest kõrgemal temp enam ei lange. Troposfääri peal. • Stratosfäär – ulatub ligi 50 km kõrguseni. Moodustab 20% atmosfääri massist. Temp hakkab kõrguse kasvades tõusma, kuna seal paikneb osoonikiht, mis neelab päikeselt tuleva UV- kiirguse. • Mesosfäär – (50-85km). Osoonikihti seal enam pole ning temp langeb kõrguse kasvades kiiresti. Õhk on seal väga hõre. • Termosfä...
Märksõnad: front, atmosfäär, talv, pilved, õhuvoolud, äike, õhumass, maakera, tsüklon, osoonikiht, õhkkond, troposfäär, atmosfääri vastukiirgus
Geograafia - Keskkool
10 allalaadimist, 0 arvamust
2
...s madalama to-ga atmosfääri. Atmosfääri vastukiirgus – kõrgema to-ga atmosfääri poolt madalama to-ga maapinna poole suunatud kiirgus. Efektiivne kiirgus on maasoojuskiirguse ja atmosfääri vastukiirguse vahe. Positiivne ef.kiirgus, kui maa soojuskiirgus on suurem. Polaaraladel negatiivne, pöörijoontevahelisel alal aasta ringi positiivne. Maa kiirgusbilanss on tervikuna tasakaalus, sest pinnalt lahkuvad ja pinnas neeldunud kiirgusvood on võrdsed. Kasvuhooneefekt - to ja niiskuse suurenemine seeläbi, et atmosfäär ei lase tänu nn kasvuhoonegaasidele (CH4, CO2, N2O, H2O, freoonid) välja maapinnalt tagasipeegeldunud soojuskiirgust. Tuul on õhu horisontaalne liikumine maapinna suhtes, mõjutatud õhurõhkude erinevusest. Õhumass on ühesuguste omadustega ( to ja niiskus) suur õhukogum, saab omadused aluspinnalt. Polaarne õhumass: külm, kuiv; parasvöötme mereline õm: niiske, suvel jahe ja talvel soe (põhjus: meri jahtub ja soojeneb ae...
Märksõnad: atmosfäär, talv, õhumass, äike, mandri, õhuvoolud, õhurõhk, hoovus, parasvöötme, soojuskiirgus, õhumassid, osoon, vihm, front, mereline, mandriline
Geograafia - Keskkool
111 allalaadimist, 1 arvamus
6
Märksõnad: sfäär, kivim, põllumajandus, rahvastik, maak, sektor, mets, mineraal, rannik, maakoor, atmosfäär, vulkaan, litosfäär, suremus, sündimus, nafta
Geograafia - Keskkool
10 allalaadimist, 0 arvamust
1
Märksõnad: jõgi, laht, järved, jõed, väin, metsad, mandri, sood, kõrgustik, vöönd, luited, läänemeri, vesikond, eesti jõed, kaart, saadjärv, jõestik
Geograafia - Põhikool
35 allalaadimist, 2 arvamust
7
Globaalne soojenemine ? Maa keskmine temperatuur tõuseb iga 10 aasta kohta 0.2 kraadi ? Temperatuuri tõus on 12000 aasta suurim ? Loomad liiguvad põhja poole , et leida sobivamat elukohta. ? Üleujutused on muutunud tihedamaks kui kunagi varem Süsiniku saaste ? Süsiniku tase tõuseb iga aasta, kuna põletatakse liiga palju fosiilseid kütuseid ? Igal aastal lisandub inimtegevuse tõttu atmosfääri CO2 kujul umbes 8-miljardit tonni süsinikku. ? Selle tõttu tõusis ülemaailmne temperatuur 0.5 kraadi Osooni kiht ? Osoonikihi kahanemist põhjustavad klorofluorosüsinikud (CFCd). ? Osoonikihti tekivad osooniaugud. ? Osooniaugu tekkimist põhjustab inimese poolt õhku paisatud freoongaasid. Kasvuhoone efekt ? Enamik kasvuhoonegaase tekib looduslikult. ? Tööstusrevolutsiooni tõttu on kasvuhoonegaaside kontsentratsioon atmosfääris viimase 420 000 aasta k...
Märksõnad: kasvuhoone, kasvuhoonegaasid, kontsentratsioon, atmosfääris, inimkond, kasvuhoone efekt, üleujutused, temperatuuri tõus, globaalne, globaalne soojenemine
Geograafia - Põhikool
23 allalaadimist, 1 arvamus
7
...nilisel – tume Tihedus- Mandrilisel hõre Ookeanilisel – tihe Vanus – Mandrilisel vanem Ookeanilisel - noorem 2) Millistel aldel on murenemiskoorik õhuke ja millistel paks, ning miks ? Paksemad murenemiskoorikud on vihmametsades ja savannides. Õhemad on tegevvulkaanide nõlvadel ja liustikude sulamise piirkondades. Paksus sõltub kivimite mineraalkoostisest ja mullavee omadustest ja sellest kui kaua on murenemine kestnud. 3) Mida nimetatakse kasvuhooneefektiks? Kasvuhoonefekt on temperatuuri ja niiskuse suurenemine läbipaistva katte all, mis laseb läbi päikesekiirgust, kuid ei lase atmosfääri tagasi pikalainelist soojuskiirgust. 4) Euroopa kaart PILET 6 1) Miks on mandriline maakoor vanem kui ookeaniline ? Ookeaniline maakoor uueneb aga mandriline mitte. Ookeaniline maakoor võib laamade kokkupõrkamisel vahevöösse vajuda ja seal sulada. Mandriline on lihtsalt püsivam ja kui ta on vanem on ta ka paksem 2) Mis on ja kuidas ...
Märksõnad: maakoor, mandri, kaart, kaart, vahevöö, parasvöötme, mandriline, atmosfäär, ookeaniline, magma, laam, kõrb, tuum, okasmets, aasia, laamad
Geograafia - Keskkool
13 allalaadimist, 0 arvamust
5
Atmosfäär 1. Atmosfääri tähtsus Õhku vajavad kõik elus organismid hingamiseks, taimed fotosünteesiks. Inimene suudab õhuta olla vaid minuteid. Atmosfäär reguleerib maakera soojus-ja niiskusrežiimi. Kui õhku poleks, oleks ööpäevane temp kõikumine väga suur. Täna atmosfäärile(kasvuhooneefektile) on Maa keskmine temp 15 kraadi, ilma atmosfäärita oleks see -18 kraadi. Atmosfäär transpordib energiat ning ühtlustab temperatuuri Maal. Transpordib õhuniiskust ookeanide kohalt mandrite kohale, tekitades sademeid. Täna atmosfäärile ei jõua maale kogu päiksekiirgus, mis oleks elavatele organismidele kahjuli või isegi surmav. ( ultraviolettkiirgus ning gammakiirgus) Atmosfäär kaitseb Maad väiksemate meteoriitide eest, mis põlevad atmosfääris ä...
Märksõnad: atmosfäär, osoon, soojus, päikesekiirgus, õhumass, maakera, õhuringlus, õhumassid, pilved, atmosfääris, polaar, talv, troposfäär, organismid
Geograafia - Keskkool
5 allalaadimist, 0 arvamust
8
...aktsiooniga sademed ? Õhumass – kindlate omadustega väga suur õhu hulk ? Kasvuhoonegaasid – atmosfääris olevad gaasid, mis  neelavad soojuskiirgust  ? Tsüklon – madalrõhkkond ? Antitsüklon – kõrgrõhkkond  Õhku saastavad ained ? Väävliühendid, eriti S02; ? Lämmastikühendid (NO, NO2, ammoniaak); ? Süsinikuühendid – vingugaas CO, süsihappegaas  CO2; ? Aerosool ehk tahked osakesed. Kasvuhooneefekti tekitavad: ? Süsihappegaas ehk  süsinikdioksiid CO2  ? Metaan CH4  ? Lämmastikoksiidid NOx  ? Freoonid  Saasteainete kogused Tartus Globaalsed probleemid väljenduvad: ? Osoonikihi kahanemises ? Kliimamuutustes Sudu ? Sudu on suitsu ja udu  segu Abinõud õhusaastamise vahendamiseks: ? lood...
Märksõnad: atmosfäär, säästlik, soojus, gaasid, süsihappegaas, tsüklon, kokkuhoid, sudu, saasteainete, freoonid, globaalsed probleemid, tehnoloogia
Geograafia - Põhikool
19 allalaadimist, 0 arvamust
16
......................................................................................5 1.1 Magevee varude puudus....................................................................................................5 2.KLIIMAMUUTUS.................................................................................................................. 8 2.1 Kasvuhooneefekt...............................................................................................................8 2.2 Millised tegurid mõjutavad Maakera soojenemist ja jahtumist........................................ 9 2.3 Osoonikihi hõrenemine...................................................................................................10 3. RAHAVSTIK........................................................................................................................12 3.1 Kõrbestumine.......................................................................................
Märksõnad: osoon, kasvuhoone, gaas, global, kliima, kasvuhooneefekt, globaalprobleem, metsad, gaasid, stratosfäär, soojus, globaalprobleemid, kõrbestumine
Geograafia - Keskkool
70 allalaadimist, 2 arvamust
7
...uskraadidelt ekvaatori poole. Kolmekümnendatel laiuskraadidel tekib kõrgrõhuala, aga ekvaatori piirkonnas tekib madalrõhuala ja õhk liigub troopikast ekvaatori suunas. Coriolisi jõu tõttu õhu liikumise suund muutub ja passaadid puhuvad põhjapoolkeral kirdest edela suunas (kirdepassaadid), lõunapoolkeral kagust loode suunas (kagupassaadid). Kasvuhoonegaas- atmosfääris olevad gaasid, mis neelavad soojuskiirgust. Peamisteks on veeaur, CO2, CH4, N2O. Kasvuhooneefekt- temperatuuri ja niiskuse suurenemine läbipaistva katte (klaasi, kile) all, mis laseb läbi päikesekiirgust, kuid ei lase atmosfääri tagasi pikalainelist soojuskiirgust. Atmosfäär ise toimub kasvuhoonena, sest veeaur, süsihappegaas jt kasvuhoonegaasid neelavad pikalainelist kiirgust ega lase seda suurel määral atmosfäärist välja. Osoonikiht- keskmiselt 15–55 km kõrgusel asuv stratosfääri kiht, kus Päikese ultraviolettkiirguse toime tõttu on atmosfääri keskmisest suurem osoon...
Märksõnad: kivim, sfäär, mets, maak, rahvastik, mineraal, vulkaan, sektor, põllumajandus, kaart, atmosfäär, maakoor, kese, rannik, sete, suremus, mõõtkava
Geograafia - Keskkool
84 allalaadimist, 1 arvamus
1
1)Osooniaugud Osooniaukudeks nimetatakse osoonikihi olulist õhenemist stratosfrääris.Osooniaugud esinevad sesoonselt polaaraladel, eriti Antarktika piirkonnas.Kõige suurem oht on kevadel, siis on osooni vähem ja päikesekiirgus suurem. Peamisteks osooni laguntavateks aineteks on freoonid, mis lenduvad külmkappide ja jahutusseadmete kasutamisel. 2)Kasvuhooneefekt Kasvuhoonegaasid on gaasid mis neelavad hästi soojuskiirgust. Peamised on veeaur, süsihappegaas, metaan, naerugaas, osoon, aerosoolid. 3)El Nino El Nino hoovuseks nimetatakse ebaharilikult sooja merevee tungimist ranniku lähedale Lõuna- Ameerikas. Tekib vaikse ookeani ääres, aga põhjustab tõsiseid ilmastiku muutusi kogu maakeral. Veepinna temp. tõuseb sellel alal kuni 5C. Sellega kaasnevad maakeral suured ilmastiku muutused. Erakordne põud esineb Austraalias, Indoneesias, Indias jt. Suure...
Märksõnad: osoon, kasvuhoone, gaasid, äike, maakera, protokoll, vesipüks, silm, kasvuhoonegaasid, tromb, tsüklonid, osooniaugud, vesipüksid, seadmed
Geograafia - Keskkool
72 allalaadimist, 2 arvamust
4
...e osa Maast ja teda ümbritsevast, kus on levinud elu. Siin toimub orgaanilise aine süntees ja muundumine. Ka leiab seal aste kivimite mõjustamine orgaanilise aine poolt. Hõlmab: atmosfääri alumise osa (troposfääri) kuni osooni kihini (ca 20 km), hüdrosfääri, Maa koore st litosfääri ülemise osa, paksusega mõni km, elusaine e biomassi. Elusaine moodustab BS kõige väiksema osa, tingib aga kõige rohkem muutusi BS-s tervikuna. 2. Atmosfäär – piiriala Maa ja kosmose vahel. Tema kaudu toimub ainevahetus kosmosega, tema kaudu saab Maa energiavoo Päikeselt. Lämmastik, hapnik ja väärigaasid on AS püsivad komponendid, suht. Püsiv ka süsinikdioksiid kuigi tema sisaldus on ohati küllaltki kõikuv. Muutuv komponent on näiteks vesi, mis võib seal esineda eri vormides ja erinevates kontsentratsioonides. 3. Hüdrosfäär – vesi 3-s agregaatolekus, vesi liikuv – aurun...
Märksõnad: atmosfäär, gaasid, organismid, koostise, sudu, elutegevus, tahm, fosfor, süsinik, maakoor, äike, biosfäär, aerosoolid, biomass, reaktsioonid
Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
4
Geograafia kordamine: Atmosfäär Atmosfäär - pikk, katkematu Maad ümbritev sfäär, 100-1200 km. Transpiratsioon - vee auramise protsess taimedest. Troposfäär - atmosfääri alumine kiht, kus toimuvad ilmastikunähtused. Tropopaus - õhukiht, millest kõrgemal temperatuur enam ei lange. Konvektsioonivoolud - tõusvad õhuvoolud. Kasvuhooneefekt -one temp ja niiskuse suurenemine läbipaistva katte all, laseb läbi päikest, aga ei lase atmosfääri tagasi pikalainelist soojuskiirgust. Albeedo - pinna peegeldumisnäitaja. Coriolisi jõud - maa pöörlemisest tekkiv inertsjõud. Globaalne õhuringlus - suurte õhumasside püsiv süsteem. Passaadid – püsivad tuuled, mis puhuvad 30 laiuskraadidelt ekvaatori poole. Mussoonid - sessoonsed tuuled, mille tekke põhjuseks on maismaa ja mere er...
Märksõnad: sfäär, atmosfäär, õhurõhk, mussoonid, paraskliima, talv, tegur, kasvuhooneefekt, kliimavööde, front, coriolisi, õhusaaste, coriolisi jõud
Geograafia - Keskkool
18 allalaadimist, 0 arvamust
3
... tekkinud rohkem kui 5km läbimõõduga süvend. Kamardumine-mullatekkeprotsess, mille käigus maapinna lähedale tekib huumushorisont. Eriti intensiivne kamardumine toimub mõõdukas kliimas keemiliste elementide rikastel lähtekivimitel, kus kasvab palju rohttaimi.Karstumine-kergesti lahustuvate ja lõheliste kivimite(lubjakivi,dolomiit, kips jt) murenemine loodusliku vee keemilisel ja mehaanilisel toimel, mille tagajärjel tekivad pinnavormid. Kasvuhooneefekt-temperatuuri ja niiskuse suurenemine läbipaistva katte(klaas, kile) all, mis laseb läbi päikesekiirgust, kuid ei lase atmosfääri tagasi pikalainelist soojukiirgust. Atmosfäär ise toimib kasvuhoonena, sest veeaur, süsihappegaas jt kasvuhoonegaasid neelavad pikalainelist kiirgust ega lase seda suurel määral atmosfäärist välja. Keemiline energia-mitmesugustesse ainetesse nagu kütused, toit või akude kemikaalid salvestatud energia, mis vabaneb keemiliste reaktsioonide ...
Märksõnad: sfäär, maakoor, nõlva, vulkaan, atmosfäär, murenemine, õhumass, laam, horisont, protsessid, laama, mäestik, maavärin, vahevöö, nõlvaprotsess
Geograafia - Keskkool
13 allalaadimist, 0 arvamust
1
Kasvuhooneefekt Päikeselt lähtuv valguskiirgus läbib Maad ümbritsevad atmosfääri ja neeldub maapinnale. Selle tulemusena maapind soojeneb ja kiirgab soojust atmosfääri tagasi. Soojuskiirguse hajumist kosmosesse takistavad atmosfääris esinevad kasvuhoonegaasid. Nede hulka kuuluvad nt veeaur, süsinikdioksiid, dilämmastikoksiid, metaan. Üks osa Maalt lähtuvast soojuskiirgusest neeldub nendes gaasides, teine osa aga peegeldub maapinnale tagasi – seda nimetatakse kasvuhooneefektiks. Kui kogu ...
Märksõnad: süsinikdioksiid, kasvuhooneefekt, metaan, infravalgus, kasvuhoonegaasid, dilämmastikoksiid, atmosfääris, maakera, kliima soojenemine, põlemine, sademete
Bioloogia - Keskkool
5 allalaadimist, 0 arvamust
80
Globaalsed kliimamuutused Kasvuhooneefekt Osoon Aune Altmets, MSc Euroakadeemia Keskkonnakaitse teaduskond Olulisemad teemad: ? Kliimamuutuste olemus ja põhjused. ? Kliimamuutused geoloogilises ajaloos. ? Kliimamuutuste mõju erinevatel laiuskraadidel. ? Kasvuhooneefekti olemus ja peamised kasvuhoonegaasid. ? ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon ja Kyoto lepe. ? Osoon ja osooniekraan. ? Osooniauk Antarktika kohal ja selle tekkemehhanism. Kliima on ikka ja ...
Märksõnad: osoon, atmosfäär, gaas, kese, atmosfääris, kyoto, liustik, arktika, kloor, antarktika, horisont, emissioon, pilved, gaasid, kontsentratsioon
30
...algsest suunast kõrvale. Osa neist jõuab maapinnani hajuskiirgusena. Teine osa “peegeldatakse tagasi. Neeldumisel annavad kiirguskvandid oma energia üle neid neelanud molekulidele. Täielikult neeldub atmosfääris uötravioletkiirgus, mis on elusorganismidele ohtlik ja tänu atmosfääris leiduvale osoonile osutub elu maismaal võimalikuks. Pilves atmosfäär kõrgendab ja suunab saabuvat kiirgust tagasi paremini kui pilvitu. Kasvuhooneefekt ja kasvuhoonegaasid Osa maapinnani jõudnud päikesekiirgusest neeldub selles ja soojendab maapinda. Teine osa peegeldub tagasi. Osa sellest pöördub hajuskiirgusena uuesti maapinnale, teine osa lahkub läbi atmosfääri maailmaruumi, lisaks juba atmosfäärist otse sinna pöördunud osale. Kõige paremini neeldub vees, ka lopsakas taimestikus. Kõrbed peegeldavad rohkem kiirgust tagasi. Sõltuvalt sellest, millise … Maa pindmine kiht omandab, kiirgab ta ise soojuskiirgust infrapunases...
Märksõnad: ioon, gaas, veekogu, osoonfäär, lämmastik, ühend, organismid, reostus, tolm, asbest, orgaanilised, pakend, toitaine, mets, sood, koli, samblik
Keskkonnakaitse ja säästev areng - Tallinna Tehnikaülikool
541 allalaadimist, 2 arvamust
19
...ilisest ainest toituvad) lagundajad ja eluta keskkond, kust ammutatakse elusaine ehitamiseks vajalik ja kuhu elutegevuse lõppsaadused tagastuvad. Ökosüsteemi koostisosadeks on: biotsönoos ehk elukooslus o taimekooslused o seenekooslused o loomakooslused o mikroorganismide kooslusökotoop ehk elukeskkond o õhkkeskkond o vesikeskkond o muldkeskkond 2. Mis on kasvuhooneefekt ning kuidas see tekib? Kasvuhooneefekt on temperatuuri ja niiskuse suurenemine läbipaistva katte all, mis laseb läbi päikesekiirgust, kuid ei lase tagasi õhkkonda pikalainelist (soojus-) kiirgust ega veeauru. Globaalökoloogias põhjustab samasugust nähtust õhkkonna CO2 hulga suurenemine Maa atmosfääris. Kasvuhooneefekti põhjustavad soojuskiirgust neelavad nn. “kasvuhoonegaasid”, mis lasevad läbi Päikeselt Maale saabuva kiirguse, kuid püüavad kinni soojuse tagasip...
Märksõnad: organism, väävli, organismid, ökosüsteem, atmosfäär, populatsioon, süsinik, gaas, lämmastik, kooslus, toiduahel, fosfor, bakter, kasvuhoone
Ökoloogia ja keskkonnatehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist, 0 arvamust
3
Kasvuhooneefekt Probleemi olemus Kasvuhooneefekt on kiirgusenergia ringkäigust tingitud elektromagnetilist kiirgust selektiivselt läbilaskva kihi all oleva keskkonna tasakaalulise temperatuuri tõus Kasvuhooneefekti olemasolu tõestas XX sajandi alguses Nobeli preemia laureaat Svante Arrhenius Kasvuhooneefekti põhjustavad soojuskiirgust neelavad nn “kasvuhoonegaasid” mis lasevad läbi Päikeselt Maale saabuva kiirguse kuid püüavad kinni soojuse tagasipeegeldumise Maalt Kui soojus kiirg...
Märksõnad: sudu, osoon, vihm, oksiidid, väävli, freoonid, kasvuhoonegaasid, kasvuhooneefekt, reaktsioon, action, aerosool, happesademed, soojus, probleemi olemus
Keskkond - Keskkool
14 allalaadimist, 0 arvamust
3
...oma haavu parandada. See tekitab hulga ökoloogilisi globaalprobleeme. (Ökoloogiaks nimetatakse elusorganismide ja nende keskkonna omavaheliste suhete teaduslikku uurimist.) Palju probleeme tekitab õhu, vee ja mullastiku saastumine. Koos ühiskonna arenguga kasvab riikide energiavajadus, aktualiseerunud on loodusvarade säästlik kasutamine ja toimetulek jäätmemajandusega. Ökoloogilistest globaalprobleemidest on oluliseimal kohal inimtegevusest tingitud kasvuhooneefekti süvenemine ning kosmilise kiirguse eest kaitsva osoonikihi hävimine. Palju kahju tekitavad ka happevihmad. Atmosfääri koostises olevad kasvuhoonegaasid takistavad soojuskiirguse hajumist kosmosesse, mistõttu osa soojuskiirgusest neeldub atmosfääris kasvuhoonegaaside toimel ja kiirgub maapinnale tagasi. Sellised gaasid on näiteks veeaur, süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4) ja dilämmastikoksiid (N2O). Kasvuhooneefektiks nimetataksegi soojuskiirguse peegeldumist maapinnale...
Märksõnad: osoon, sool, kliima, happevihmad, oksiidid, gaasid, maailmamere, soolsus, atmosfääris, freooniduhooneefekti, organism, saastunud, süsinikdioksiid
Bioloogia - Keskkool
24 allalaadimist, 1 arvamus
19
...30 veepuuduses. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt avaldatud kolme uuringu tulemused näitavad selgelt, et tööstuse, põllumajanduse ja majapidamiste võitlus vaba veeressursi pärast üha suureneb ning looduskeskkonna võimalused üha halvenevad. (Veepuudus maailmas süveneb 2010) Kasvuhoonenähtus on looduses tavaline ilming. Kui seda poleks, oleks maakera keskmine õhutemperatuur mitte +15 °C , vaid -18°C . Niinimetatud kasvuhooneefekt, kus atmosfäär laseb läbi lühilainelist päikesekiirgust, kuid neelab planeedi pinnalt kiirgavat pikalainelist kiirgust (nn. kasvuhoonegaasid töötavad nagu kasvuhoone klaas – lasevad läbi Päikeselt tuleva kiirguse, kuid takistavad soojuse tagasipeegeldumist). Tähtsamad kasvuhoonegaasid on: veeaur (H2O), süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), CFC-ühendid (freoon, broom, kloor) ja troposfääri osoon. Globaalse soojenemise tagajärjed. Kui süsi...
Märksõnad: mets, metsad, osoon, vihm, kõrbestumine, kasvuhoone, liikide hävimine, atmosfäär, veepuudus, reostus, keskkonnaõpetus, raiemaht, nälg, happevihm
Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
4 allalaadimist, 0 arvamust
29
.........................................................................................8-9 2.ÜLEVAADE OLULISEMATEST GLOBAALPROBLEEMIDEST.....................................9 2.1.Rahvastikuprobleemid..........................................................................................................9 2.2.Õhu saastamine...................................................................................................................10 2.3.Kasvuhooneefekt ja kliima soojenemine.......................................................................11-12 2.4.Osooniaugud..................................................................................................................12-13 2.5.Loodusvarad..................................................................................................................13-14 2.6.Veekriis..............................................................................................................
Märksõnad: gaas, kasvuhoone, keskkonnaprobleemid, rene, mets, global, gaasid, loodusvara, osoon, rahvus, kasvuhooneefekt, loodusvarad, atmosfäär, mitmekesisus, siid
Kodanikuõpetus - Keskkool
50 allalaadimist, 0 arvamust