Eesti Vene tsaaririigi koosseisus

50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 87 korda Seda faili on alla laetud 87 korda 3 lehte Lehekülgede arv dokumendis 09/03/2009 Kuupäev, millal dokument üles laeti

Ajalugu


AJALUGU XI 3. arvetustöö I „ Eesti Vene tsaaririigi koosseisus 18. - 19. sajandil “
Tähtaeg on kalendaarses plaanis. Vastused leiate õpiku paragrahvidest 20 – 23.
Ärge kirjutage õpiku teksti maha, vaid vastake küsimustele oma sõnadega.
1.Kas Balti erikord oli eestlastele kasulik või kahjulik? Põhjenda! (3p)
Kahjulik. Siis koostati Balti provintsiaalseadustik millega anti edasi aadlike,
linnakodanike ja vaimulike seisuslikud õigused ja eesõigused. Taas alustasid tegevust
asehalduskorraeelsed kohtu- ja omavalitsusorganid.


2. Miks saavutasid baltisakslased Vene impeeriumis kõrge positsiooni? (2p)
Kuna baltisakslased olid Peeter I jaoks olulised kaadrireservid, meelitas ta neid riigi
teenistusse. Nad olid isevalitsusele lojaalsed ja sellist pühendumist hinnati kõikjal
kõrgelt ka enamikkude valitsejate seas.


3. Millised uuendused toimusid talumajapidamistes 19. sajandil? (3p)
Koostati talurahvaregulatiiv mis andis talurahvale õiguse vallasvarale, keelustas
koormiste tõstmist, ei lubanud talupojalt talu ära võtta kui ta oli seda korralikult
majandanud ja ta võis seda pärandada oma lastele, ka piirati mingil määral
talupoegade müüki. Keskvalitsus kiitis Liivimaal heaks talurahvaseaduse mille alusel
olid talupojad ikkagi pärisorjad kuid nende liigutamine maast lahus oli keelatud,
vallasvara võisid omada, maad osta ning pärandada ja koormisi leevendati. Võeti
vastu ka eestimaa talurahvaseadused, mis oli kahjuks liivimaa seadustega võrreldes
ebasoodsam. Kujunes talurahva omavalitsus e. Vallakogukond. Algas järkjärguline
üleminek teorendilt raharendile ja 1868 kaotati see üldse.


4.Millised õigused laienesid talupoegadele 1816. ja 1819. a. talurahvaseadustega? (3p)
Pärisorjus kaotati, talupojast sai vaba talupojaseisus. Talupojad võisid sõlmida lepinguid,
omada vallas- ja kinnisvara.
1
Ajalugu

Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla