Otsingule "EESTI SKP" leiti 1351 faili

Eesti rahvustoidud
1
doc
sajandi keskpaigast tuntud Eesti maarahva argi- ja peoroad. Üks tähtsamaid sööke on rukkileib, mis muutus omamoodi sümboliks ja musta leiba hinnatakse tänini. Lisaks leivale küpsetati karaskit, sepikut ja pühade puhul valget saia. Eestile omane teravilja toit on ka kama, mida vanasti söödi hapupiimaga, kuid tänapäeval süüakse seda ka jogurti või keefiriga. Toitvuse poolest olid hinnatud ka põldoa- ja hernesupp. Aedviljadest olid ammu tuntud kaalikas, kapsas ja naeris. Kartul muutus eestlaste sö...
Eesti keel - Põhikool
20 allalaadimist, 0 arvamust
Eesti keele kujunemislugu ja eesti keele iseärasused
10
doc
KUI ISEÄRALIK ON EESTI KEEL. Referaat Õppeaine: Akadeemilise kirjutamise alused: eesti keele väljendusõpetus II Õppejõud: Kersti Lepajõe Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus...
59 allalaadimist, 2 arvamust
Eesti realism Eduard Vilde Eesti draama tõus August Kitzberg
12
doc
Patriootiline paatos leidis kirjandusliku väljenduse rahvusromantismis, mis tõusis kõige eredamalt esile lüürikas ja lüroeepikas, hiljem ka ajalooainelises jutustuses. Kaasaja elust jutustav proosa ja näitekirjandus ei teinud kaasa romantilist kõrglendu. Neile omane maalähedane asjalikkus probleemistikus ja tõepära taotlus olukujutuses hakkas järk-järgult tugevnema ja 19. sajandi viimasel aastakümnel sai eesti ki...
Eesti keel - Keskkool
43 allalaadimist, 0 arvamust
Eesti kirjandus- ja kultuurielu 1960
11
doc
aasta sügisel langes Eesti taas Nõukogude vägede meelevalda. Esimene okupatsiooniaasta oli näidanud, mida see kaasa toob. Seepärast veeresid taganevate Saksa vägede, mille hulgas sõdisid kaasa ka rohkelt eestlasi, selja taga põgenikevoorid mere poole. Umbes 70 000 eestlasel õnnestuski minna. Esialgu koonduti peaasjalikult Saksamaale ümberasustatud inimeste laagritesse, kust siis üle maailma laiali sõideti. P...
Eesti keel - Keskkool
95 allalaadimist, 2 arvamust
Eesti uusima aja ajalugu
86
doc
Sel aastal läksid poliitilised ideed kõige laiematesse rahvamassidesse, väga kiiresti, järsult, jõuliselt. Demokraatia, vabariikliku riigikorra ja autonoomia soovimise juured olid jõudnud tänu sellele rahva teadvusse. Poliitilise ärkamise aeg lõppes tõenäoliselt 1917. a veebruarirevolutsooniga. I üleminekuperiood – 1917-1920-21 omariikluse rajamise aastad 1917 varakevad – eestlaste peamised asualad ühendati rahvuskubermanguks, sellele anti laialdased omavalitsuslikud õigused. Kuni sügiseni jäi Eesti Kubermang siiski Vene impeeriumi koosseisu. 15.11.1917 vana kalendri järgi – teoreetiline murrang veebruar 1918 – 23.02 – Iseseisvusmanifesti I avalik ettelugemine. Tegelik võim hakkas Saksa sõjaväelastele kuuluma Nov 1918 – Saksa okupatsiooni lõpp, Eesti riikluse tegelik, faktiline rajamine kuni 1920. aastani. Tartu rahu lõpetas Vabadussõja. 15.06.1920 – põhiseaduse vastuvõtmine, kinnistunud omariikluse alguspunkt Eesti riigi avalik tunnustamine Juba väljakujunenud riikluse jätkuv areng. 12.03.1934 – riigipööre...
10klass - eesti keele arvestus - renessanss
5
docx
Teiseks väärtuseks on mõistus (kui looduse and), Boccaccio tõstab esile taibukust, tervameelsust, leidlikkust ja osavust. Humanismile rõhub teos kritiseerides vaimulikke ja munki. Nende kohutavaid omadusi välja tuues tahab Boccaccio öelda, et see on usule vastuseisev ning ebaloomulik. 6. Commedia del Arte (sõna-sõnalt kunstikomöödia – rõhutas teatri kutselisust ja professionaalsust) Commedia dell ’arte’ – Itaalia renessansis XVI sajandi keskpaigas tekkinud omalaadne ja algupärane rahvalik teater.  näitetrupp koosnes elukutselistest näitlejatest.  Näidendi valmistekst puudus – olid vaid stsenaariumid.  Kogu tekst improviseeriti näidendi käigus  Tegevuskoomika kõrval oli tähtis kõnekoomika  Tegelastüübid pärinesid Itaalia erinevatest osadest, mistõttu oli commedia del’arte’l lai üldrahvalik alus. Tegelastüübi päritolu rõhutades kasutasid näitlejad Itaalia eripiirkondade dialekte. PANTALONE – Veneetsia kaup...
Eesti keel - Keskkool
60 allalaadimist, 2 arvamust
Eesti keele allkeeled
19
docx
Allkeeled, üldpilt Allkeelte süsteem sotsiolingvistikas (+ netikeel)  • Põhimõiste on variant (variety), väga üldine termin igasuguste erijoontega allkeelte kohta Jagatakse kolmelt aluselt: • standardkeel ja mittestandardkeeled (Standard ja Nonstandard Variety) • kasutajakesksed variandid ehk dialektid (dialect) • kasutusekesksed ehk situatiivsed variandid (register või style). Esimene: SV norminguline keel; NSV standardid puuduvad, seega piirid on hägustunud. SV puhul kehtib õige ja...
90 allalaadimist, 3 arvamust
Eesti keele lugu kokkuvõtlik
1
doc
J. Wiedemann ja eesti keel. Oli viimane tähelepanuväärne saksa soost eesti keele uurija, tema eesti-saksa sõnaraamat(1869) ja eesti keele grammatika (1875) on olulised veel tänapäevalgi. Tema sõnaraamat koosneb 50 000 sõnast ja selle koostamisel kasutas Wiedemann transkrptsiooni, grammatika koosnes kirjeldavast grammatikast ja seega ei kujundanud eesti kirjakeelt otseselt, kuid oli abiks paljudele hilisematele keeleteadlastele. B.G.Forseliuse elutööks sai talurahva hariduse edendamine,selleks õpetas talurahvast lugema ja lõi uue kirjaviisi, mida tunt...
Eesti keel - Keskkool
24 allalaadimist, 0 arvamust
Eesti teater 19-sajandi lõpul ja tema sünd
3
doc
Pole olnud kordagi hingetõmmet, kus oleks teatrikunsti kujunemine pidurdama jäänud ning eelkõige on tänu suunatud baltisakslaste poolele, kes tõid meile teatri kui iseseisva kunsti vormina. Esimesed teated teatritegevusest Eestis pärinevad 16. sajandist, kui Tallinna Linnakooli õpilased raekojas Terentiuse komöödiat „Androslannad“ esitlesid. Mõningaid Eesti soost näitlejaid esines ka 18. sajandi baltisaksa kohalikus teatritegevuses. Hoogsa arengu sai Ees...
Eesti keel - Keskkool
23 allalaadimist, 0 arvamust
Eesti muusika
3
doc
Muidugi ulatub muusikategemine Eestimaal tunduvalt varasemasse aega. Olgu selleks siis balti-sakslastest aadlike kohalik muusika- ja teatriharrastus (näiteks kanti Tallinna Saksa Teatris juba 1789. aastal ette Mozarti ooper "Don Giovanni"). Või 1680. aastal Tallinnas etendunud Mederi ooper “Kindlameelne Argenia”, esimene barokkooper saksa keeles. Või 1740. aastatel...
Muusika - Põhikool
75 allalaadimist, 1 arvamus
Eesti ilma NATO-ta
1
doc
aastal loodi, siis julgesid vähesed eestlased taasiseseivumisestki rääkida ning ilmselt ka kõige suuremad optimistid unistada, et kunagi võib maailma võimsaima organisatsiooni liikmeks ka Eesti saada. Peale taasiseseivumist oli omariiklus taastatud, kuid NATO-ga liitumine näis endiselt suure unistusena. Ometi läks kõik lausa utoopiliselt hästi ja 13 aastaga suutis iseseisev Eesti enda ühe suurima välispoliitilise eesmärgi täita ning 29. aprillil võeti meid koos B...
Ühiskonnaõpetus - Keskkool
56 allalaadimist, 0 arvamust
Eesti kirjanduse ajalugu II
14
doc
03.129 EESTI KIRJANDUSE AJALUGU II Sügissemester 2008: kordamisküsimused arvestuseks 1. Siuru tegevus ja looming. Siuru (1917 – 1920) Marie Under, Friedebert Tuglas, Artur Adson, August Gailit, Henrik Visnapuu, Johannes Semper (+ August Alle, Johannes Barbarus; kaudselt seotud Nikolai Triik, Konrad Mägi, Ado Vabbe, Peet Aren, Otto Krusten, Jaan Oks jt. Ja Arthur Valdes.) Esimeheks Under. Tuglas pani nime “Kalevipoja” järgi. Avalikud kirjandusõhtudRahakirjastus. Juba 1917 lõpul vallutas raamatuturu. Alates 1918 kirjastas “Od...
511 allalaadimist, 24 arvamust
Eesti põllumajandus läbi aegade
10
doc
Eesti põllumajandus läbi aegade Selle kirjatöö pühendab autor maarahva ajakirjaniku Helju Rauniste mälestusele. Eestlane on oma olemuselt olnud ja on maarahvas ning eesti rahva ajalugu on lahutamatult seotud Emakese Maaga, kelle rinnal on eestlane võrsunud ja mehistunud. Samal ajal on eesti rahval tulnud seda rinda-pinda pidevalt jagada väljasttulnutega. Enn...
Geograafia - Põhikool
114 allalaadimist, 8 arvamust
Eesti rahvustoidud
7
rtf
Eesti köök kitsamas mõttes on eesti rahvustoidud, nende valmistamine ja tarvitamine. Selle all peetakse tavaliselt silmas umbes 19. sajandi keskpaigast tuntud Eesti maarahva argi- ja peoroogasid. Eesti köögi varasem kihistus on üsna sarnane teiste Põhja-Euroopa maadega. Selle määrasid ära kohalik kliima, maaharimistehnoloogia ning ühiskondlikud suhted. Alates põlluharimise levi...
Kokandus - Kutsekool
90 allalaadimist, 3 arvamust
Eesti rahvastik keskajal
8
doc
4 Talurahva õigusliku seisundi allakäik.........................................................................................7 Kasutatud kirjandus.....................................................................................................................8 2 Sissejuhatus keskaega, allikatest Eesti keskajaks võib pidada perioodi 13. sajandi algusest 16. sajandi teise pooleni, teisisõnu ristiusustamise algusest Liivi sõjani. See on ajavahemik, mida Lõääne-Euroopa ajaloos käsitletakse kõrg- ja hiliskeskajana. Alates 13. sajandi algusest kajastub Eesti ajalugu järjekindlalt kirjalikes allikates. Vallutuseelses Eestis valitsenud poolfeodaalsete suhete ja paganlike uskumuste kõrvale ilmusid Euroopa keskaega kujundanud olulisemad tegurid — katoliku kirik ja fikseerunud feodaalsuhted, mille kandjateks Eesti oludes olid välismaised ko...
Ajalugu - Keskkool
46 allalaadimist, 0 arvamust
Slaidishow-quot eesti majanduse arenguvõimalused quot
7
ppt
slaidishow eesti majanduse arenguvõimalustest, slaidideks Eesti panga graafikud,
Majandus - Keskkool
31 allalaadimist, 1 arvamus
Eesti 15-17 sajand
4
doc
Poola Rootsi sõjad 17sajandi algul: 1600aasta augustis vallandus taas sõjategevus, mis koos vaheaegadega kestis 1629aastani ja tõi kaasa laastavad rüüsteretked. 1617aastal õnnestus rootslastel sõlmida venemaaga soodne stolbovo lahing ning saada oma valdusse kogu ingerimaa. Rahuleping nihutas rootsi-vene piiri narva jõest märksa kaugemale itta, kus see püsis põhjasõjani. Edu saatis rootslasi ka võitluses poolaga. 1629aastal sõlmitud altmargi vaherahu jättis kogu eesti mandriala rootsi võimu alla. Rootsi valdusesse läks ka tänapäeva põhja-läti koos riia linnaga. Rootsi tõusis läänemere piirkonna võimsamaks riigiks. Kui 1654aastal puhkes järjekordne sõda venemaa ja poola vahel, tungisid poola alale ka rootsi väed, mille tõttu tekkis sõda rootsi ja venemaa vahel. Rootslaste vastu astusid sõtta ka poolakad, kes üritasid ebaõnnestunult vallutada pärnut. Põhjasõja põhjused: Venemaa ( Peeter I ) jätkuv soov oma alade laiendamiseks Läänemerele (nn.”akna raiumine Euroopasse”). Rootsi (...
Ajalugu - Keskkool
99 allalaadimist, 2 arvamust
Eesti taasiseseisvumine
3
rtf
Selleks ajaks oli NSVL jõudnud selgesse kriisiseisundisse. Riigi majandus oli kokku varisemas, senised riigijuhid olid hoidunud igasugustest sisepoliitilistest ja majanduslikest reformidest ning üritasid Kommunistliku Partei võimumonopoli säilitada repressioonide tugevdamisega ühiskonnas, NSV Liidu välispoliitiline seisund maailmas nõrgenes. Saades aru muutuste vajalikkusest, valis kommunistlik ladvik NSV Liidu etteotsa reformaatori, kes to...
Ajalugu - Keskkool
121 allalaadimist, 1 arvamus
Eesti esimene iseseisvumine - enne ja pärast
5
doc
EESTI ISESEISVUMINE Veebruarirevolutsioon Põhjused: sotsiaalsete probleemide süvenemine, sõda ja kriitiline poliitikaolustik: 1) sõjatehaste töölised nõudsid palgatõusu ja elamistingimuste parandamist 2) suur osa põllumajanduses töötavatest meestest oli mobiliseerittud sõjaväkke ja seetõttu oli halvenenud linnade varustamine toiduainetega 3) Nikolai II lasi end mõjutada „harimatust talupojast“ Rasputinist, mistõttu langes tema maine 4) korruptsioon 5) Esimese maailmasõja kaotuste ja raskuste ta...
Ajalugu - Keskkool
50 allalaadimist, 0 arvamust
Eesti ja Soome poliitilised valikud 1939-1944-
7
doc
Millega on võimalik seletada lõpptulemuse erinevus? Aastad 1939-1944 on Eesti ja Soome ajaloos määrava tähtsusega tänase ajaloo mõistmiseks. Just nendel aastatel langetatud otsused kasvatasid erinevust kahe vennasrahva riigi vahel: nüüdseks on Soomest saanud Põhjamaade heaoluriik, kuhu eestlased sooviksid elama ja töötama asuda, samal ajal aga on Eesti unistuseks saada nende rikaste heaoluriikide hulka Euroopa Liidus, kuhu Soome kuulus juba 2002.aas...
33 allalaadimist, 3 arvamust