Ajalugu vana-kreeka - sarnased materjalid

ateena, mükeene, mükeene kultuur, kreeta, philippos ii, müüridsia, filosoof, valitsemisviis, sparta, olümpia, delfi, homeros, matemaatik, hõimud, kreeka filosoof, kindlus, makedoonia, kuningas, strateeg, faalanks, aleksander suur, egiptuse, deemos, kreeta mükeene, maailmavaade, aleksander, kreeka matemaatik, riigiametnik, sõjad, astronoom
4
TSIVILISATSIOONIDE TEKKIMINE (ptk. 2 lk. 11-16) Tsivilisatsioon ehk kõrgkultuur – hästi korraldatud ja kõrge kultuuritasemega ühiskond (civilis – kodanikesse puutuv, üldkasulik + cultura – harimine, hoolitsemine). Primaarsete tsivilisatsioonide tunnused: 1. põlluharimine ja karjakasvatus 2. ühiskonna selge varanduslik kihistumine 3. riikluse teke (kindel territoorium, valitseja, kindel ühiskonna juhtimise kord) 4. kirja teke 5. kõrgkultuuri arenemine (kirjandus, teadus, usulised tõekspidamised) Esimesed primaarsed...
Märksõnad: egiptus, egiptuse, mesopotaamia, tsivilisatsioon, vaarao, kuningas, pärsia, süüria, tsivilisatsioonid, osiris, palestiina, gilgame, semiidi, ülem, horos
Ajalugu - Keskkool
43 allalaadimist, 0 arvamust
3
...väejuht Archimedes - matemaatik, füüsik, astronoom, insener ja leiutaja. Eukleides - kreeka matemaatik, geomeetria isa Ptolemaios - kreeka astronoom, astroloog matemaatik ja geograaf Daatumid ja perioodid Kreeta-Mükeene periood - 2000-1100 eKr Tume ajajärk - 1100–800 eKr Arhailine periood - 800-500 eKr Esimesed teadaolevad olümpiamängud - 776 eKr Kirja kasutuselevõtt - 800 eKr Klassikaline periood 500-338 eKr Kreeka-Pärsia sõjad - 499-449 eKr Peloponnesose sõda - 431-404 eKr Hellenismiperiood - 338-30 eKr KREETA kujunes 2000-1400 eKr. lineaarkiri A, mida tänaseni ei osata lugeda. lossid olid kindlustamata. kunstis valitses rahumeelsis - kujutati naisi, pidustusi. kultusloomaks härg. austati jumalannasid võimukandjateks preestrid, kuningad. MÜKEENE kujunes 15. saj. eKr. lineaarkiri B, mis on tänaseks täieli...
Märksõnad: filosoof, vana kreeka, ateena, hellen, polis, matemaatik, lineaarkiri, hellenism, aleksander, hellenismiperiood, pärsia, jumalanna, tragöödia
Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist, 0 arvamust
9
...al ja ka sisemiselt enamasti ebastabiilsed. Rohketest vastuoludest hoolimata liitsid kreeklasi ehk helleneid ühine keel, kombed ja usund. Kõigi mitte- hellenite kohta kasutati nimetust barbarid. Hellenite ühtsust rõhutasid ka ülekreekalised religioossed kesku- sed ning alates 8. sajandist eKr iga 4 aasta tagant korraldatud olümpiamängud. Esimeste (teadaolevate) olümpiamängude toimumise aasta – 776 eKr - sai kreeklaste ajaarvamise alguseks. 5. saj. eKr üritas Pärsia suurriik alistada oma võimule ka Kreeka polised. Kreeka-Pärsia sõdadele järgnes Kreeka tsivilisatsiooni hiilgeaeg (5. saj. – 4. saj. I pool), mida tuntakse ka klassikalise ajajärgu nime all. Sel perioodil kerkisid Kreeka linnriikide seas esile eriti Ateena ja Sparta. Ateena oli demokraatlik riik, mille sise- ja välispoliitikat kujundas 5. sa...
Märksõnad: kreekärg, aristokraat, sparta, ateena, kond, polis, kreeklased, filo, filosoof, kreeta, zeus, helle, sokrates, lest, mükeene, kodanikud, tsivilisatsioon
Ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist, 0 arvamust
3
...anemate nõukokku e. Geruusia.(otsustasid tähtsaimad asjad). Kuningaid kontrollisid 5 efooriat e.vaatlejat. Rahvakoosolek valis Geruusia. Poiste kasvatamine: 7.a. sõjakooli(treening) 20.a. Täielikud sõdurid ja 30.a. Võisid luua perekonda ja osaleda poliitikas. 6.Milline tähtsus oli spordil kreeklaste jaoks? V:Olümpiamängud said alguse 776.eKr. Neid peeti jumalate auks, eriti Zeusi. Need toimusid Kreekas/Ateenas/Olümpose mäel. Naisi sinna ei lubatud. 7.Iseloomusta kreeklaste riietust ja toidulauda. V:Ühe või kahe üle keha heidetud riidetükiga kaetud keha. Tavalisem napilt põlvini ulatuv, õlgadelt kinnitatud ja sageli vööga kokkutõmmatud kitoon. Külmema ilmaga lisati peale sinna veel himation. Pükse ei kantud. Jalas kanti sandaale. Toiduks peamiselt puu- ja juurviljad, küüslauk ...
Märksõnad: jumalanna, mükeene, ateena, kreeta, orjad, aleksander suur, aleksander, sparta, nike, aasia, haridus, hellenism, makedoonia, linnriigid, etendus, orkestra
Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
52
KULTUURILUGU I VANA-KREEKA KULTUUR konspekt Motto: OIDIPUS Ega siis midagi, hakkame pihta, ma püüan sind jõudumööda aidata. Too oma projekt lagedale. EUSOPHYLOS (keskmiselt tasutav kultuuritöötaja, purjus peaga võtab süü enda peale) Järjestus pole mul veel päris läbi mõeldud. Tahaks, et sel asjal oleks peale päevakajalise väärtuse ka t...
Märksõnad: zeus, rist, teeba, theseus, kuningas, oidipus, äike, arist, ateena, herainos, kreeta, silm, aasia, zeusiedeia, hades, atikaükeene, artemis, kronos
Ajalugu - Keskkool
97 allalaadimist, 3 arvamust
5
...lses elus, muidu kanduvad need järglastele. Surm oli ilmaelu lõpp. Surnute hinged rändasid allilma. Hellenismiperioodi lõpul tähtsustus ka uskumus, et inimene saab siinpoolses elus oma surmajärgsust mõjutada. Jumalate tahte välja selgitamiseks jälgisid oraaklid (ennustajad) kõikvõimalikke endeid. Kuulsaim neist oli Delfi oraakel, kes istus kolmjalgsel kaanetatud katlal ning lausus seal jumalatelt kuuldavat, mis värssideks vormiti. Tema ennustusse usuti täielikult, kuid alati oli mitmeid tõlgendusviise. 9. Kreeka maailmaimed: Zeusi kuju Olümpias, Rhodose koloss 10.OM, teatri teke, millest. Tähtsaimaks spordivõistluseks said Olümpiamängud, mida esimest korda peeti 776.aastal eKr, Olümpias. Osalejateks olid eranditult meessoost hellenid, naistele oli isegi mängudel viibimine keelatud. 192 m pikkune staadi...
Märksõnad: ateena, sparta, nike, zeus, pärsia, voorus, polis, perikles, solon, zeusi, tempel, moraal, kreeta, atika, kreeklased, makedoonia, keskused, jumalanna
Ajalugu - Keskkool
52 allalaadimist, 1 arvamus
20
...irasid Ateenat nii maalt kui merelt ja Ateenlased alisutsidning Sparta võitis sõja. 338. aastal eKr toimus Chaironeia lahing Makedoonia kuninga Philippos II ja Kreeklaste vahel. Philippos II võitis lahingu ja seega allutas Kreeka oma võimu alla. See oli lõpp iseseisvale kreekale ja algas Hellenismi periood (338 – 133 eKr). Olümpiamängud. Esimesi olümpiamänge peeti arvatavasti aastal 776 eKr. Neid mänge peeti peajumal Zeusi auks. Neid mänge peeti iga nelja aasta tagant. Mänge peeti Elise maakonnas Olümpia nimelises linnas. Iga kord tulid sinna kokku parimad Kreeka sportlased nii kodumaalt kui ka kaugematest kolooniatest. Mängudele lubati ainult Helleneid ja barbareid ei lubatud. Olümpiamängude ajaks peeti sõdadest pausi ja kõiki kes tahtsid tulla Olümpiasse ei tohtinud teel sinna takistada. Olümpiamän...
Märksõnad: sparta, ateena, kreeklased, trooja, zeus, polis, pärsia, zeusi, achilleus, pärslased, kreeta, hera, kronos, spartalased, perikles, müürid, polised
Ajalugu - Põhikool
22 allalaadimist, 0 arvamust
3
Ajalugu Vana-Kreeka (lk.91-154) 1) Vana-Kreeka ajalooperioodid ja lühiülevaade. Lk.92-93 *2000 Egeuse e. Kreeta-Mükeene ajajärk: Kreeta saarel kujunes lossikultuur, Minoilise kultuuri algus. 1600ekr – Mükeene kultuuri algus. 15.saj ekr – Kreetal lineaarkirja B kujunemine. *Tume ajajärk(u1100-800ekr). 1000 ekr- kreeklased võtisd raua *Arhailine ajajärk(u800-500ekr). 800ekr – tähestiku kasutuselevõtt. 776ekr – olümpiavõitjaid üleskirjutamine. 720ekr – Kuj...
Märksõnad: zeus, kreeta, zeusi, mükeene, filosoof, kronos, maailmavaade, prometheus, vana kreeka, olümpose, kunst, titaanid, hera, ateena, aleksander, loomeperiood
Ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist, 0 arvamust
13
VANA-KREEKA Vana-Kreeka periodiseerimine: ? Vastavalt ühiskonna ja kultuuri arengu tasemele jaguneb: PERIOODID AEG Kreeta-Mükeene kultuur 2 000-1 100 eKr. Tume ajajärk 1 100-800 eKr. Arhailine ajajärk 800-500 eKr. Klassikaline ajajärk 500-338 eKr. Hellenistlik ajajärk 338-30 eKr. Kreeta-Mükeene kultuur jaguneb: 1) Kreeta ehk Minoi...
Märksõnad: polis, mükeene, ateena, sparta, kreeta, mükeene kultuur, pärsia, orjad, tsivilisatsioon, ülemvõim, aasia, kindlus, atika, kreeklased, kaubandus
Ajalugu - Keskkool
38 allalaadimist, 2 arvamust
4
Ajaloo kordamine 1. Kreeta ja Mükeene kultuurid? Näitaja Kreeta kultuur Mükeene kultuur Sarnasused Aeg 2000-1400 eKr. 1500-1100 eKr. Kiri Lineaarkiri A Lineaarkiri B (piltkiri) • Kasutati piltkirja Keskus Knossose loss Mükeene loss • Lossid on suured (iseloomustus) (kindlustamata olid (kindlustatud kultuuri kanalisatsioonid, müüridega keskpunktid ...
Märksõnad: ateena, aleksander suur, egiptus, näitlejad, aasia, pühamute, aleksander, sport, etendus, figuur, mükeene, spartiaadid, kodanikuõigused, kreeta
Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
20
II VANAAEG IDAMAAD 3. MUISTNE EGIPTUS TSIVILISATSIOONI ÜLDISELOOMUSTUS. Muistne Egiptuse tsivilisatsioon tekkis u 3000. a. eKr Niiluse jõe orus. Nii idast kui läänest piiravad Egiptust viljatud poolkõrbe- ja kõrbealad, mistõttu peamiseks ühendusteeks oli Niiluse jõgi. Selline geograafiline eraldatus hoidis egiptlasi võõraste sissetungi eest ning avaldas mõju maa ajaloole ja rahva ellusuhtumisele. Niiviisi sai Egiptuse tsivilisatsioon iseseisvalt kujuneda, omandades tunnusjooned, mis püsisid aastatuhandeid. Seda iseloomustavad stabiilsus ja traditsioonide austamine. AJALOO PÕHIETAPID. Vanimad põlluharijate asulad Niiluse ääres pärinevad umbes aastast 5000 eKr. Sajanditega tihenes asu...
Märksõnad: egiptus, mesopotaamia, rooma, egiptuse, tsivilisatsioon, kreeta, aasia, pärsia, ülem, vaarao, kuningas, süüria, filosoof, vahemere, indo, babüloonia
Ajalugu - Kutsekool
41 allalaadimist, 0 arvamust
3
1. Kirjelda Ateena riigikorraldust. 2. Kirjelda Sparta riigikorraldust. 3. Kõik, mida tead minoilisest kultuurist. 4. Kõik, mida tead Mükeene ajajärgust. 5. Kreeka-Pärsia sõjad . 6. Peloponnesose sõda ja Sparta ülemvõimu ajajärk. 7. Kreeklaste riietus ja toit, sümpoosionid. 8. Sport ja olümpiamängud. 9. Kes olid Homeros, Perikles, Sophokles, Platon, Anaximandros, Sokrates, Aischylos, Aristoteles, Pythagoras, Herodotos. 10. Mis toimus aastatel 594 eKr, u 800 eKr, u 2000 eKr, u 720 eKr, 338 eKr, 146 eKr. 1. Ateena oli demokraatliku riigikorraga. Kõige tähtsam oli rahvakoosolek kus otsustati tähtsamaid riigiasju ning mis toimus iga kümne päeva tagant. Koosolekute vahepeal reguleeris elu riigis 500-liikmeline nõukogu ja rohked riigiametnikud, kellest täh...
Märksõnad: ateena, sparta, kreeta, filosoof, pärsia, vanakreeka, sokrates, platon, riigiametnikud, sport, kuningas, jook, vanakreeka filosoof, atika
Ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist, 0 arvamust
15
... arendamiseks. • Hõberaha kasutuselevõtt väärtusmõõduna. • U 800 eKr võeti foiniiklaste vahendusel uuesti kasutusele kiri. • Linnriikide kujunemine (nt karmi sisekorraga Sparta ja demokraatlikuks kujunenud Ateena). • 776 eKr olümpiamängude algus – usu ja spordipidustused. d. Klassikaline ajajärk (u.500 – 338 eKr): • Kreeka-Pärsia sõjad (500-478 eKr) – pärslaste väljatõrjumine Kreekast ja Egeuse mere pk. • Kreeka Hiilgeaeg (480-431eKr) Periklese juhitud demokraatlik Ateena, mis oli kogu Kreeka majandus- ja kultuurikeskus. • Peloponnesose sõda (431-404 eKr) – Ateena allajäämine Spartale. ...
Märksõnad: tsivilisatsioon, zeus, sparta, ateena, trooja, mükeene, zeusi, kodanikud, kreeta, polis, poliitika, aasia, pärsia, orjad, makedoonia, müüt, armastus
Ajalugu - Keskkool
136 allalaadimist, 10 arvamust
5
..., kui lained tema paati väntsutasid, ähvardas ta neid nuhelda, kui need kohe maha ei rahune. KUIDAS VALITSETI POLISEID Defineeri e. seleta mõiste, nimetus vm. ? Polis - (kr.k. linn) oli tüüpiline Vana-Kreeka linnriik, mis koosnes kesksest asulast ja selle lähiümbrusest. Suuremad polised: Argos, Ateena, Delfi, Sparta. ? Rahvakoosolek - Riigivõimu kõrgeim organ oli rahvakoosolek, millel osalesid kõik kodanikud. Rahvakoosolekutel valiti igal aastal ka riigiametnikud, kelle kohuseks oli juhtida sõjaväge ja korraldada igapäevaelu. Rahvakoosolekute kõrval eksisteeris ka valdavalt rikastest ja suursugustest kodanikest koosnev nõukogu, mis sageli täitis kõrgeima kohtuorgani ülesannet ja mitmetes polistes oli ka rahvakoosolekust tähtsam. ? Deemos - (kr.k demo...
Märksõnad: rooma, kreeta, vanakreeka, jeesus, filosoof, mükeene, trooja, kreeklased, kuningas, achilleus, hera, matemaatik, zeus, hellen, senat, lineaarkiri, homeros
Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist, 1 arvamus
3
...htsaid jumalaid, loodusvaime. Paan, loomakarjade ja karjuste kaitsja, oli neist tuntuim. Ta oli saatür - pooleldi mees, pooleldi sokk, inimese ülakeha ja sarvedega. Ta uitas üksildlastel mäenõlvadel, mängides paaniflööti - puhkpilli, mis koosnes seitsmest eri pikkusega õõnsast vilest. Tuntuim pühapaik oli Ateenas kõrguv Akropol, kus asus mitu templit, hulgaliselt altareid, kujusid ja mälestustahvleid ning riigikassa. Akropol on vana linnamägi, millele ehitati terve ehituskompleks. Akropoli viis alt keskväljakult e agoraalt lai tee, mille lõpus asus väravehitis e Propüleed. Dooria stiili täiuslikem teos asubki Akropolil ja selleks on Parthenoni tempel. Nagu paljud teised templid, oli ka Parthenon suur ristkülikukujuline ehitis, mida ümbritsesid soonelised sambad. Teatritest on kuulsaim Epidaurose teater (3.saj e Kr.),  Epidaurose teater on kasutusel tänapäevalgi. Teatri lavalt kostavad helid selgesti  ka kõige kaugematesse ridadesse.  All sõõris asub ümmargune väljak, mida nimetatakse orkestraks. Seal asuvad etenduse ajal koor ja  näitlejad. Skeene on väike telk orkestra taga, kus näitlejad oma etteasteid harjutasid ja esinemiseks valmistusid. Esimesed  teatrietendused toimusid Dionysose auks peetud pidustuste raames. Peeti loomulikuks, et dionüüsiatel, kevadistel pidustustel  Dionysose auks, osalevad kõik  Ateena elanikud. Sageli käsitleti tragöödiates jumalatele kuuletumise ja aruka valitsemise teemat.  Komöödiates aga kujutati tuntud kodanikke ebatavalistes ja naljakates olukordades ning tihti pilgati jumalaid.  Teater oli avatud ka  naistele. Näitlejad kandsid laval maske ja olid alati mehed. Vahetades rolli, vahetas ka näitleja maski. Maskid väljendasid täpseid  näoilmeid ja pidid aitama ...
Märksõnad: ateena, kunst, polis, samba, sparta, orjad, kreeta, kreeklased, sammas, kapiteel, pärsia, figuurid, zeus, joonia, tempel, zeusi, akropol, kodanikud
Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist, 1 arvamus
22
...ulptuuri tasemega. Tunnused: 1) Põlluharimine, karjakasvatamine 2) Varanduslik kihistumine 3) Riik 4) Kiri 5) Arenenud religioon (usk), kirjandus ja teadus Esimesed tsivilisatsioonid tekkisid suurte jõgede äärde. 2. Idamaad 2.1. Muistne Egiptus Egiptus jagunes Alam- ja Ülem-Egiptuseks. Lõuna poole jäi Nuubea. Niiluse org on väga kitsas. Idast ja Läänest ümbritsevad Egiptust kõrbed. Põlluharimine oli võimalik ainult tänu Niiluse korrapärastele üleujutustele. Geograafiline eraldatus kaitses Egiptust sissetungijate eest, kuid pidurdas suhtlemist teiste maadega. Ajaloo põhietapid: Alam- ja Ülem-Egiptus olevat liitnud 3000 e.Kr. Ülem-Egiptuse valitseja Menes. Ta rajas Alam- ja Ülem-Egiptuse piirile uue pealinna Memphise. Kujunes hieroglüüfkir...
Märksõnad: rooma, kirik, paavst, kuningas, egiptus, lään, egiptuse, vasall, mesopotaamia, sparta, haridus, kunst, vägi, talupoeg, käsitöö, reform, ülem
Ajalugu - Keskkool
487 allalaadimist, 16 arvamust
9
...lasid maal, siis linnad kujunesid Vana-Kreekas poliitilise-, usu- ja kultuurielu keskusteks. Kreeklastega asustatud aladel tekkis umbes 1500 linnriiki e polist (kr k polis – linn). Linnriigi keskuseks olid künkale või kaljunukile rajatud kindlustus- akropol (kr k mägilinn) ja koosoleku ning turuplats- agoraa, mille ümber rajati tähtsamad templid või muud ühiskondlikud hooned. 1.3. Linnriikide kodanikud ja mittekodanikud: Poliste elanikkond, mis tavaliselt ei ületanud 30-40 tuhandet inimest (eranditeks näiteks Sparta ja Ateena, kus elas ligikaudu 200 tuhat inimest) jagunes: a) Kodanikud- täisealised (vähemalt 20 aastased) kreeklastest mehed. Kodanikud võisid osaleda rahvakoosolekul, valida ja alates 30 eluaastast olla valitud ...
Märksõnad: vana kreeka, polis, ateena, filosoof, makedoonia, hellenistlik, valitsemisviis, antiikaeg, sparta, aleksander, pärsia, kreeklased, tsivilisatsioon, haridus
Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist, 0 arvamust
2
• Kreeka asub Balkani poolsaarel ja ida poolt piirava Egeuse mere saartel. Mägine ning geograafiliselt väga liigendatud maa. Peamine ühendustee on meri. Sügav sisemine killustatus, avatus muu maailma suhtes. Maakonnad kaitsesid oma iseseisvust, püüdes aga samal ajal välissuhetest kasu lõigata. Kreeka täitis pideva kultuurivahendaja rolli Euroopa ja Lähis-Ida vahel. • Tume ajajärk(1100-800 eKr) Kreeta-Mükeene kultuuri häving oli täielik. Losse ei ehitatud üles. Kiri unustati rahvaarv kahanes. Kreeka langes tsivilisatsioonieelsele arengutasemele. Osa Kreeklasi rändas üle Egeuse mere Väike-Aasia läänerannikule. Raua kasutuselevõtt, mis lükkas vase ja pronksi järk-järgult kõrvale. • Kreeka kolonisatsioon. 8. saj alguses sai alguse Kreeklaste kolonisatsioon, mis hõlmas Vahemerd ja Musta merd. Tuhanded Kreeklased la...
Märksõnad: ateena, sparta, mükeene, orjad, mükeene kultuur, orjad, kodanikud, kreeta, egeuse, linnriik, kolonisatsioon, kreeta kultuur, makedoonia, aristokraatia
Ajalugu - Keskkool
77 allalaadimist, 1 arvamus
8
Vana-Kreeka kunstiajalugu Referaat Autor: Peeter Seppel Juhendaja: Rainer Vilumaa Tallinn, 2009 Sisukord: Sissejuhatus....................................................................3 Kreeta ja Mükeene kultuuride võrdlus...........................4 Kreeka polis ja valitsemisvormid...................................4 Kreeka teater...................................................................5 Vana-Kreeka kunst...
Märksõnad: kunst, skulptuur, mükeenelassikareeta, hellenismi, nike, näitlejareeka kunst, teater, polis, vana kreeka, maalikunst, rhodose, egiptuse, jumalanna
Kunstiajalugu - Keskkool
22 allalaadimist, 0 arvamust
3
...ja poliitilise eduga samaväärselt. aristokraatide igapäevane tegevusala sportisid alasti – spordiväljakud ja seal juures olevad riietusruumid - gümnaasion (alastioleku koht) mõnigi gümnaasion sai ajapikku tähtsaks hariduskeskuseks alguses olid võistlused mõne usupidustuse programmis, hiljem olid need eraldi – tähtsaim olümpiamängud (Zeusi auks) olümpiamängudel osalesid ainult hellenid, barbaritele ja naistele keelatud jooksudistantsid, maadlus, rusikavõitlus, viievõistlus (jooks, oda, ketas, hoota kaugus, maadlus), neljahobusekaarikute võidusõit (võistleja oli kaariku omanik, mitte sõitja) prestiižseim – staadionijooks, 192m, mis oli ka pikkusühikuks olümpiarahu: Olümpias ei tohtinud relvi kanda ja sinnapääsu relvaga takistada Filosoofia – tarkusearmastus. Maailmakorralduse teke, jumalate põlvn...
Märksõnad: zeus, zeusi, sparta, kreeta, mükeene, riigiametnikud, ateena, kodanikud, müsteeriumid, trooja, aristokraatia, kreeklased, käsitöö, demeter, hades, jooks
Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist, 0 arvamust
2
Kronoloogiline ülevaade. Kreeta-mükeene periood u. 2000-2200 a ekr. 2000 a ekr tekkisid Kreeta saarel lossid ja neid ümbritsesid linnad. Kujunes kiri. Alguse sai omanäoline ja kõretasemeline minoiline tsivilatsioon, mille tähtsaimaks keskuseks kujunes Knossos. 1600 aastat ekr arenes tsivilisatsioon ka kreeklaste asustatud Mandri-Kreekas. Siinseks tähtsaimaks keskuseks tõusis Mükeene. U 1500 a ekr vallutasid kreeklased ka Kreeta saare ja hakkasid selle üle valitsema.1200 a ekr paljud Kreeka lossid purustati, järgnes tsivili...
Märksõnad: ateena, sparta, kreeta, makedoonia, pärsia, ülemvõim, aasia, mükeeneinnriik, egiptus, rooma, polis, religioon, kreeta mükeene, kodanikudineaarkiri
Ajalugu - Keskkool
78 allalaadimist, 4 arvamust
6
Märksõnad: hellen, ateena, sparta, vana kreeka, hellenism, vana kreekas, makedoonia, pärsia, vanaaja, olümpiamängud, hellenismi, türann, aasia, linnriik, egeuse
Ajalugu - Keskkool
46 allalaadimist, 1 arvamus
19
Ajalugu I Kursus Vanaaeg 2.Peatükk .Tsivilisatsiooni tekkimine 1.Millised olid tsivilisatsiooni tekke eeldused ja võimalikud põhjused? Enam ei tegelnud tööjõulised liikmed toidu hankimisega. Kujunes välja ühiskondlik tööjaotus, mille järgi osad inimesed tegid põlluharimise või karjakasvatuse asemel käsi- või kirjatööd, juhtisid riiki, pidasid ühendust jumalatega jne. Selleks oli vaja aga toota toiduks tarvilikku rohkem ,kui otsesed tootjad ise vajasid. Niisuguse ülejäägi tekkeks piisava tööviljakuse saavutas inimkond ilmselt põlluharimisele ja karjakasvatusele ülemineku ning metallist tööriistade kasutuselevõtuga. Viljelusmajandust ja metallitöötlemist võib pidada tsivilisatsiooni tekke ühtedeks peamisteks eeldusteks. Tsivilisatsiooni teket ei saagi seletada ühe põhjusega. Mitme so...
Märksõnad: rooma, egiptus, egiptuse, mesopotaamia, kunst, ateena, kreeta, sparta, mükeene, roomlased, panteon, aristoteles, vaarao, vägi, pärsia, skulpt, idamaad
Ajalugu - Keskkool
54 allalaadimist, 1 arvamus
2
...amad olid: Sparta , Korintos , Ateena Balkani saared , Mileetos Väike-Aasia läänerannikul ja Sürakuusa Sitsiilias. Ennast nimetasid kreeklased helleniteks , kõiki teisi aga barbariteks. Kreeklaste peajumalaks oli Zeus. Tema auks korraldati alates aastast 776 eKr iga 4 aasta tagant suuri usu- ja spordipidustusi, mida nimetatakse olümpiamängudeks. Kui tumedal ajajärgul oli kreeklased koloniseerinud Väike-Aasia lääneranniku, siis nüüd algab kreeklaste kolonisatsioon Vahemerel. Arhailisel perioodil valmivad laulik Homerose omistatud eeposed „Ilias“ ja „Odüsseia“.ning Hesiodose „Theogonia“. Kujunevad välja vähem reglementeeritud ja tsentraliseeritud riigi- ja ühiskonnasüsteem – nn Lykurgose korraldus ja demokraatlik riigikorraldus, mille demokraatlik olemus sai alguse Kleisthenese reformidest. Kreeka suurimaks v...
Märksõnad: kreeta, mükeene, sparta, ateena, kreeklased, kreeta mükeene, tsivilisatsioon, aasia, egeuse, teadusharu, zeus, orjad, pärsia, minose, linnriigid, ilias
Ajalugu - Keskkool
160 allalaadimist, 8 arvamust
1
Kreeta ja Mükeene kultuuri. Sarnasused: austati jumalannasid, (templites) - oraakel (ennustaja, inimeste palvete vahendaja lossides paiknesid peale muude ruumide laod, töökojad ja jumalatele) 2) usupidustus (1.dianüüsid 2.olümpiamängud) 3) kultusepaigad, loss eesotsas kõrgem võimukandja, suured müsteeriumid – salajased usukultused vapustused (Kreetal 1500 eKr, Mükeenes 1200 eKr). 11.Loetle kreeka jumalaid ja valdkonnad. Zeus – taevajumal, Erinevused: aeg: Kreeta 2000-1400 eKr, Mükeene 1500-1100 Hera – abielu kaitsja, Hephaistos – tule-ja sepatöö jumal, Ares – eKr, kiri: Kreeta - lineaarkiri A (piltkiri), Mükeene – lineaarkiri sõjajumal, Hermes – jumalate...
Märksõnad: jumalanna, ateena, mükeene, kreeta, aasia, haridus, sparta, polis, dionysos, sõjajumal, figuurid, lineaarkiri, aleksander, makedoonia, aleksander suur
Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist, 0 arvamust
5
...eekas. Sinna kogunes võistlejaid ja pealtvaatajaid kogu Kreekast ja ka selle kolooniatest. Osalesid ainult Hellenid. Kõige varasem võistlusala oli kiirjooks. Peagi lisandusid ka teised alad, pikemad jooksudistantsid, maadlus, rusikavõitlus jne. Kaarikusõidu võitjad enamasti väga rikkad. Olümpiavõitjate nimed märgiti üles. Olümpiamängud olid eelkõige pidustused Zeusi auks. Tähtsus ei piirdunud ainult spordiga. Olümpiarahu- relvade kandmine keelatud. Olümpiavõitu hinnati kõrgelt. Hinnalised autasud ja mälestusmärgid. Kuulsus aitas ka edaspidi riigielus läbi lüüa. TEATER. Draamakunst sai alguse veinijumal Dinonysosele pühendatud koorilauludest. Ateenas lavastati näidendeid Dionysose pidustustel. Dionüüsiad- peeti kevade saabumisel, tähtsamad. Teemad pidid huvi pakkuma kõikidele. Tragöödiad oli...
Märksõnad: platon, sokrates, ateena, zeus, filosoof, zeusi, platoni, jumalanna, kunst, kreeta, mükeene, kreeklased, sparta, filosoofid, orjad, pärsia, pärslased
Ajalugu - Keskkool
29 allalaadimist, 0 arvamust
8
...iiviõli, joodi kitse-lehmapiima, valmis. juustu, peamine jook oli veega lahjendatud vein. Aristokraatlik eluviis-ühised kodused pidusöögid-sümpoosionid, seal viibisid ainult mehed, lõbustajad olid pillimängijad ja tantsijannad. Sport-sportisid alasti; gümnaasion- pesemis- ja riietusruum spordiväljaku juures;täht. kujunesid olümpiamängud. Ainult hellenid võisid osaleda, barbaritele keelatud; jooks, maadlus, rusikavõitlus, viievõistlus jne. Ohverdati jumalatele ning võistlesid ka trompetipuhujad ja teadete kuulutajad. Kehtestati olümpiaraha, et miski seda sündmust ei häiriks. Võitjatele püstitati ausambaid, tasu. 5 saj. eKr koostati olümpiavõitjate nimekiri. Abielu ja perek-naised allusid oma abikaasale, abielus oli mees selgelt domineeriv pool. Abielu põhieesmärk-hankida seaduslikke järglasi. Naine ol...
Märksõnad: egipt, egiptus, egiptuse, tsivilisatsioon, mesopotaamia, ateena, kreeta, kuningas, sparta, ülem, jumalanna, pärsia, vaarao, zeus, käsitöö, preestrid
Ajalugu - Keskkool
41 allalaadimist, 0 arvamust
5
VANA-KREEKA Vana-Kreeka jaguneb perioodiliselt viieks: Kreeta-Mükeene periood, tume ajajärk, tsivilisatsiooni uus tõus, klassikaline ajajärk, hellenismiperiood. Kreeta-Mükeene – Kujunes umbes 2000 – 1000 e.Kr. Algselt arenes välja lossikultuur, algas Minoiline kultuur, mis oli ühtlasi vanem Euroopa kõrgkultuur. Tähtsaim kultuurisaavutus oli lineaarkirja A ja B kasutamine. Sellest ajast pärineb „Trooja sõja“ temaatika. Tume ajajärk kujunes umbes 1100 – 800 e.Kr. Iseloomulik oli erald...
Märksõnad: filosoof, ateena, platon, mükeene, kreeta, näitleja, platoni, tragöödia, kreeka filosoof, sokrates, sparta, kodanikud, dialoog, polis, homeros
Ajalugu - Keskkool
503 allalaadimist, 18 arvamust
45
...eeka liidulaevastik ja liiduvägi astusid pärslastele vastu Kesk-Kreeka piiril. Merelahing Artemisioni neemel ei andnud tulemust. Maaväge ähvardas Termopüülide maakitsusel ümberpiiramine ja enamus sellest taganes. Kohale jäänud 300 spartalast kuningas Leonidase juhtimisel langesid. Pärslased vallutasid Kesk-Kreeka (peale Delfi, mis imekombel pääses), kaasa arvatud Atika, mille elanikud evakueerusid Peloponnesosse ja Salamise saarele. 480 septembris purustas kreeka liidulaevastik, suuresti ateenlase Themistoklese juhtimisel, pärsia laevastiku Salamise lahingus. Xerxes lahkus Kreekast. Pärsia ülemjuhatajaks jäi Mardonios, kes veetis koos vägedega talve Põhja-Kreekas. 479 tungisid pärslased Mardoniose juhtimisel taas Kesk-Kreekasse, okupeerides ka Atika. Pärslased tegutsesid liidus Teebalastega ja kasutasi...
Märksõnad: süüria, egiptus, egiptuse, sparta, ateena, ülem, assüüria, dünastia, pärsia, babüloonia, teeba, rannik, aasia, ülemvõim, kuningas, mesopotaamia
Ajalugu - Tartu Ülikool
127 allalaadimist, 5 arvamust
20
...dudeks võib nimetada Viikingite paatmatuseid, sest tänu neile on meil ettekujutus tollastest Viikingite laevadest. Suhted viikingitega ja Vana-Vene riigiga. Viikingite suhted Vana-Vene riigiga olid suhteliselt head kuna Venemaal oli arvukalt Viikingite tugi- ja kaubanduspunkte. PILET 13 1.“Oleme vanakreeka kultuuri pärijad“ Olümpiamängud. Alfabeet. Teater. Filosoofia ja ajalookirjutuse algus. Matemaatika. Meditsiin. Antiikolümpiamängud ehk olümpiamängud olid Vana-Kreeka religioossed pidustused Olümpias hiljemalt 776. aastast eKr kuni 393. aastani pKr, mille raames peeti ka spordivõistlusi. Mänge peeti Zeusi auks. Nendest inspireerituna on hakatud pidama kaasaegseid olümpiamänge. Olümpiamängud toimusid Vana-Kreekas Peloponnesose poolsaare läänerannikul asuva Olümpia pühas hiies Altises. Mängud said nime toim...
Märksõnad: rooma, lään, egiptus, kirik, mesopotaamia, egiptuse, tsivilisatsioon, asva, viiking, ateena, piiskop, paavst, ülem, aasia, jeesus, ristisõda, rituaal
Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist, 0 arvamust
23
...unnustavaid riigid asuvad enamasti väikestel saartel, liitlaste raha on mõeldud rünnaku eest kaitsmeks kuid ateenlased kasutavad seda raha templite taastamiseks, see on ateenasuurim õitseaeg, kui riiki juhib perikles, kes raiskab liitlaste raha uute templite ehitamiseks. suurim tempel neist on parthenon, Ateena akropol, mis asub mäe otsas keset linna ning on ümbritsetud kaitsemüüridega. See oli pühendatud jumalanna ateenale, kes on neitsilik jumalanna, ta andis lubaduse et kunagi ei abiellu. parthenon oli u. 70 m pikk ja 35 m. lai, ehitatud dooria stiilis sammastele. Templit kasutati ka kristliku kirikuna kuid ka türklaste poolt mošeena, pärast mida muutsid nad selle püssirohulaoks, seda tabas kahurikuul? toimus plahvatus. tempel on jäänud varemetesse, plaan pole teada kunagi olnudki. Erechth...
Märksõnad: kunst, kirik, rist, rooma, skulptuur, maalikunst, arhitekt, arhitektuur, reljeef, seinamaal, tempel, süüria, bütsants, rase, tarbekunst, samba, ikoonimaal
Kunstiajalugu - Keskkool
15 allalaadimist, 1 arvamus
8
...kaubavahetus), seaduste üleskirjutamine, tihedad välissidemed (idamaad), rahaks höbemündid, üksteisest söltumatud linnriigid (Sparta, Korintos, Ateena, Mileetos, Sürakuusa) • Kirja olemasolu: kreeka alfabeedi loomine • Vaimne tegevus: Homerose eeposed (Ilias, Odysseia), religioonikeskused (Delfi, Olümpia), olümpiamöngud (776, usu- ja spordiüritus). barbar – mittehellen, kes räägib arusaamatut keelt Kreeka uus tsivilisatsioon erines Kreeta-Mükeene ajajärgu poolest: • ühiskonna- ja riigikorraldus oli vähem reglementeeritud ja tsentraliseeritud, st lossivalduste asemel tekkinud linnriikides oli vöimalus ka rahval riigi korralduses kaasa rääkida. • riigiasjade vahetul korraldamisel ei kasutatud kirja sellises ulatuses nagu varem lossi...
Märksõnad: kreek, ateena, nike, sparta, linnriik, sokrates, olümpia, kreeklased, kreeta, jook, makedoonia, pärsia, jooks, sofist, skulptuur, tempel, mükeene, kunst
Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
2
1.Tume ajajärk 1100-800 a ekr Kreeka oli langenud peaaegu tsivilisatsioonieelsele taselmele,elanikkonna arvukus oli vähenenud,kiri ununenud.Osa kreeklasi läks Väike-Aasia läänerannikule ,lõpuks see muutus nende püsivaks elukohaks,tööristu ja relvi valmistati rauast.Suhted naabermaadega olid nõrgenenud 2.Kreeka -Pärsia sõjad 6 saj teiselpoolel langesid Kreeka linnriigid Väike-Aasia läänerannikul pärsia võimu alla , 490 a ekr korraldas Pärsia kuningas sõjakäigu Kreekasse,kuid sai ateenlastelt Maratoni lahing...
Märksõnad: tsivilisatsioon, pärsia, delfi, sparta, kuningas, kodanikud, makedoonia, müürid, ateena, kreekast, hellenistlik, oraakel, delfi oraakel, kultuurikeskus
Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist, 0 arvamust
60
...duslik kihistumine, ülemkihi väljakujunemine. Kolonisatsioon (Vahe- ja Mustal merel) kaubanduse arendamiseks. Hõberaha kasutuselevõtt väärtusmõõduna. U 800 eKr võeti foiniiklaste vahendusel uuesti kasutusele kiri. Linnriikide kujunemine (nt karmi sisekorraga Sparta ja demokraatlikuks kujunenud Ateena). 776 eKr olümpiamängude algus – usu ja spordipidustused. Klassikaline ajajärk (u.500 – 338 eKr): Kreeka-Pärsia sõjad (500-478 eKr) – pärslaste väljatõrjumine Kreekast ja Egeuse mere pk. Kreeka Hiilgeaeg (480-431eKr) Periklese juhitud demokraatlik Ateena, mis oli kogu Kreeka majandus- ja kultuurikeskus. Peloponnesose sõda (431-404 eKr) – Ateena allajäämine Spartale. Sparta ülemvõim Kreekas Pärsia toel 338 eKr purustas Philippos II kreekalased ja ühendas kogu Hellase oma võimule. Hellenism...
Märksõnad: tsivilisatsioon, zeus, rooma, sparta, ateena, trooja, zeusi, mükeene, poliitika, kreeta, aasia, kodanikud, polis, pärsia, makedoonia, müüt, armastus
Ajalugu - Keskkool
42 allalaadimist, 2 arvamust
8
...a riik, peale seda kui alistasid Sparta 371 eKr lahingus. Makedoonia tõus. Lakkamatutes sõdades ei saavutanud ükski linnriik edu, see lõi soodsa võimaluse Kreeka põhjapiiril tugevnenud Makedooniale. Makedoonlased olid kreeklaste lähedane sugulasrahvas, kes võtsid varmalt üle kreeka keele, usu ja kombed ning osalesid olümpiamängudel. 4.sajandi keskpaiku sai Makedooniast Philippos II juhtimisel riik, mis kujutas kõigile linnriikidele ohtu. Philippos siiski vältis otseseid sõjalisi kontakte. Paljud kreeklased nägid temas kui kreeklaste ühendajat, teised aga orjastajat. Makedoonia peamiseks vastaseks sai Ateena, kes koos Teebaga lõid ulatusliku Makedoonia-vastase liidu. Aastal 338 eKr sai Kreeka liiduvägi Chaironeia lahingus hävitavalt lüüa. Philippos kutsus kokku Kreeka riikide kongressi ja laskis en...
Märksõnad: ateena, sparta, filosoof, kreeklased, aasia, kreeta, tsivilisatsioon, nike, olümpia, pärsia, makedoonia, trooja, hellenismi, mükeene, kunst, odysseus
Ajalugu - Keskkool
27 allalaadimist, 0 arvamust
7
Märksõnad: ateena, arist, pärsia, aasia, egeus, aristokraatia, hellenistlik, egeuse, mükeene, türann, makedoonia, sugukond, kreeta, käsitöö, pärslased, rooma
Ajalugu - Keskkool
112 allalaadimist, 4 arvamust
8
...egevusala. Sporditi alasti. Väljakut nimetati gümnaasioniks. Lisaks trennile jagasid seal õpetlased noortele tarkust ning mõnedest gümnaasionitest said nii ka hariduskeskused. Tavaliselt lülitati võistlused mingisuguse usupidustuse programmi ning neid peeti peaaegu kõigis polistes. Kuulsaim neist oli Zeusi auks korraldatud Olümpiamängud. Osalesid ainult hellenid; samuti ei lubatud naisi. Põhilised alad olid maadlus, jooksudistantsid, rusikavõitlus, viievõitlus ja hobusekaarikute võidusõit. Kõik prestiižsemaks peeti lühijooksu – staadionijooksu. Kehtestati ka olümpiarahu, mis tähendas, et ei tohtinud relvi kanda ja relva jõul kellegi sisse pääsu takistada. Olümpiavõitjad tõid kuulsust kogu oma linnale ning neid hinnati kõrgelt. Paljudest neist said lõpuks mõjukad riigimehed. Peeti olümpiavõitjate nimekirja.. E...
Märksõnad: ateena, sparta, polis, klassika, tsivilisatsioon, kunst, kreeta, makedoonia, mükeene, pärsia, olümpia, voorus, hellenistlik, keskused, kodanikud
Ajalugu - Keskkool
29 allalaadimist, 0 arvamust
88
...duslik kihistumine, ülemkihi väljakujunemine. Kolonisatsioon (Vahe- ja Mustal merel) kaubanduse arendamiseks. Hõberaha kasutuselevõtt väärtusmõõduna. U 800 eKr võeti foiniiklaste vahendusel uuesti kasutusele kiri. Linnriikide kujunemine (nt karmi sisekorraga Sparta ja demokraatlikuks kujunenud Ateena). 776 eKr olümpiamängude algus – usu ja spordipidustused. Klassikaline ajajärk (u.500 – 338 eKr): Kreeka-Pärsia sõjad (500-478 eKr) – pärslaste väljatõrjumine Kreekast ja Egeuse mere pk. Kreeka Hiilgeaeg (480-431eKr) Periklese juhitud demokraatlik Ateena, mis oli kogu Kreeka majandus- ja kultuurikeskus. Peloponnesose sõda (431-404 eKr) – Ateena allajäämine Spartale. Sparta ülemvõim Kreekas Pärsia toel 338 eKr purustas Philippos II kreekalased ja ühendas kogu Hellase oma võimule. Hellenism...
Märksõnad: tsivilisatsioon, zeus, rooma, sparta, ateena, trooja, zeusi, mükeene, poliitika, kodanikud, aasia, kreeta, polis, pärsia, makedoonia, orjad, egiptus
Ajalugu - Keskkool
29 allalaadimist, 1 arvamus
3
...tel arvukateks sõltumatuteks riikideks jagunenud; peamine ühendustee oli meri; olid teadlikud lähis-ida kõrgkultuuridest Kronoloogia: 1. Kreeta-Mükeene periood u 2000-1100 a ekr(minoiline tsiv ; mükeene) 2. Tume ajajärk u 1100-800 a ekr(kiri ununenud; elanikke vähe) 3. Arhailine periood u 800-500 a ekr[olümpiamängud;linnriiklik korraldus(Sparta,korintos,Ateena jne); Ateena hakkas arenema demokraatia suunas) 4. Klassikaline periood u 500-338 a ekr(Kreeka-pärsia sõjad;Kreeka hiilgeaeg;Peloponnesose sõda; Sparat ülemvõim; Makedoonia sõda ) 5. Hellenismiperiood 338-30 a ekr(uus ajajärk; Aleksander II) 2.Kreeta-Mükeene tsivilisatsioon ja kangelaseepika Kujunes III ja II aastatuhande vahetusel ekr; keskseks sai Mükeene; Kreeta-Mükeene tisv. Võib jagada kahek...
Märksõnad: kreeta, mükeene, sparta, ateena, kreeklased, zeus, maail, trooja, tsivilisatsioon, zeusi, hellenistlik, linnriik, geograaf, sokrates, aristokraatlik, polis
Ajalugu - Keskkool
136 allalaadimist, 7 arvamust
35
...s eKr müntima hõberaha; üksteisest sõltumatud linnriigid – Sparta, Korintos, Ateena Balkani poolsaarel, Mileetos Väike-Aasia läänerannikul, Sürakuusa Sitsiilias, omavahel vaenujalal, sisemiselt ebastabiilsed, kreeklased nim. end helleniteks, kõik mittehellenid olid barbarid; ülekreekalised religioossed keskused – Delfi, peajumala Zeusi tähtsaim kultusekoht Olümpia, 776 eKr hakati Olümpias iga nelja aasta tagant korraldama usu- ja spordipidustusi – olümpiamänge; Kreeka-Pärsia sõjad – 6.saj. oli Lähis-Idas suur Pärsia riik, alistas Väike-Aasia rannikul olevad kreeka linnad, pärslaste löögi alla langesid ka Balkani ps. kreeklased. 490 eKr saatis Pärsia kuningas Dareios laevastiku sõjaväega Ateena vastu, saadi Maratoni lahingus lüüa, lahkuti Kreekast. 480 eKr tuli Dareiose järglane Xerxe...
Märksõnad: rooma, egiptus, lään, aasia, egiptuse, ülem, vaarao, vasall, ateena, ametnik, kodanikud, niilus, senat, käsitöö, sparta, voorus, zeus, paavst, maat
Ajalugu - Keskkool
530 allalaadimist, 7 arvamust
5
...eriv f) looduskatastroofist (vulkaanijärgsed hiidlained) tingitud purustused hävitasid senised kultuurisaavutused g) kreeka kultuur mõjutas kogu Idamaade kultuuri, oli eeskujuks h) kaubanduse areng i) lossikultuur: lossid kui majandus-, kultuuri- ja poliitilise elu keskused j) toimusid esimesed teadaolevad olümpiamängud k) toimusid Peloponnesose sõjad (sõjad Kreeka poliste vahel ülemvõimu saavutamise nimel) l) aristokraatia (aristos = kr k ‚parim’; kratos = kr k ‚võim’) kujunemine st ühiskonna selge kihistumine m) kujunes kreeklaste ühtekuuluvustunne (keel, kultuur) n) sellest perioodist teame eelkõige tänu hilisematele üleskirjutustele o) Kreeka linnriigid langesid Makedoonia võimu alla (valitsejateks said Philippos II ja tema poeg Aleksander Suur) p) kangelaslu...
Märksõnad: foobia, ateena, filosoof, vana kreeka, trooja, euro, jumalanna, kreeka kultuur, pärsia, rooma, aleksander suur, aleksander, makedoonia, sparta, eetika
Ajalugu - Keskkool
68 allalaadimist, 1 arvamus
3
...r mõjutas väga, hakati rohkem naaberriikidega suhtlema. ? Foiniiklaste mõjul võeti kasutusele kiri. Algas kolooniate rajamine, kasutusele võeti raha. Kirjutati üles seadusi. ? Toimusid suurte linnriikide (nt. Ateena, Sparta, Mileetos, Korintos, Sürakuusa) vahelised kodusõjad ja riigipöörded. ? Olümpiamängud- peeti iga 4 aasta tagant Zeusi pühamus Olümpias Lõuna-Kreekas. Osaleda said ainult hellenid. Naistele oli pääs olümpiale keelatud. Kõige varasem võistlusala oli kiirjooks. Olümpiamänge peeti enamasti Zeusi auks. Võisteldi ka pillimängus, luules. Olümpiavõitu hinnati väga kõrgelt. See tõi kuulsust nii võitjale, perele kui ka kodulinnale. Klassikaline periood ? Klassikalike Kreeka tsivilisatsiooni ajajärk oli 500-338 e.Kr. ? Seda isel...
Märksõnad: mükeene, ateena, zeus, filosoof, sparta, zeusi, pärsia, kreeklased, platon, sokrates, jumalanna, ilias, odüsseia, hellenismi, sõjad, pärsia sõjad
Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist, 0 arvamust
2
...äljarändamise massilisuse tingis põlluharimiseks sobiva maa nappus ja vajadus metalli järele (mida kodumaal suhteliselt vähe leidus). Kolonisatsioon edendas kaubavahetust. Võeti kasutusele hõberaha. Hellenite ühtust rõhutasid ülekreekalised religioossed keskused, tähtsamad neist Delfi ja Olümpia (776 eKr peeti esimesed olümpiamängud – s.o usu- ja spordipidustused). Selle perioodi lõpetasid Kreeka – Pärsia sõjad (lõppesid Kreeka võiduga). Hellenid(nii nimetasid end kreeklased) barbarid(teised rahvad) KLASSIKALINE PERIOOD 500 – 338 eKr Pärsia sõdadele järgnes Kreeka tsivilisatsiooni hiilgeaeg. Kreeklased kujundasid ühtsuse kultuuri baasil – keel kombed usund. Pindarose ja Aischylose loomeperiood Kreeka linnriikide seast kerkisid esile Sparta (range sõjaline sisekorraldus) ja Ateena (demokraatia, peamine ...
Märksõnad: tsivilisatsioon, ateena, linnriigid, tegevusaeg, sparta, mükeene, ülemvõim, pärsia, egeuse, kuningas, teeba, olümpia, iilias, homeros, kolonisatsioon
Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist, 0 arvamust
3
...d endale kodanike vabadusel põhinev riigivormi – linnriik, enamik kreeklasi teenis elatist põlluharimisega, käsitöölised olid väikeste töökodade omanikud, kes oma tööga elatist hankisid, neid hinnati sageli põlluharijatest madalamalt, kreeka ühiskonna ülemkihi moodustasid suursugust päritolu suurmaaomanikud ehk aristokraadid, kelle põlde harisid orjad ja sõltlased, kreeka aristokraatiat iseloomustab konkurentsivaim, igaüks püüdis olla parim, korraldati palju ühiseid pidusööke, orjatööd kasutati laialdaselt, enamik orje olid võõrsilt sisse ostetud, orjadesse suhtuti kui varandusse, millega omanik võib ükskõik kuidas ringi käia – nende tapmine oli siiski keelatud, kuna orjad tegid ära suurema osa tööst, sai lihtrahvas elada vabamat elu, reeka ühiskond oli patriarhaalne – naistel polnud ...
Märksõnad: filosoof, hellen, ateena, hellenism, platon, hellenismi, matemaatik, pärsia, aleksander, aleksander suur, riigivorm, archimedes, kuningas, sofist, sokrates
Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist, 0 arvamust
15
Märksõnad: egiptusgiptuse, vaarao, kreeklased, kunst, zeus, kreeta, vana kreeka, püramiid, vana egiptus, religioon, zeusi, olümpia, jumalannagiptlased, sündmus
Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist, 0 arvamust
2
...õigi hellenite juhiks. Struktuur Enamik olid talupojad. Tuldi toime kas iseseisvalt või võeti laenu ja võidi sattuda rentnikustaatusesse. Suuremates linnades olid ülekaalus käsitöölised kellel olid peamiselt väikesed töökojad kus hankisid nad elatist enda ja pereliikmete tööga, rikkama ühiskonna moodustasid aristokraadid, suured põllumaade omanikud ja orjapidaja. Riik ja ühiskond. Polis – tüüpiline kreeka linnriik oli üsnagi väike.sõltumatu, omavalitsusel ja omakaitsel põhinev kodanike kollektiiv. Asus kas orus või mägede vahel. Rahvakoosolek – riigi kõrgeim võimu organ kus osalesid kõik kodanikud. Aristokraatia - kui riiki juhtisid rikkad ja suursugused kodanikud Demokraatia – rahvavõim st enamuse võim Kodanik – mees, vaba põliselanik Türann – isehakanud valitseja Faalaks – k...
Märksõnad: kreeta, jumalanna, ateena, kreeklased, sparta, pythagoras, aristokraatia, linnriigid, dionysos, ilias, pärsia, kodanikud, zeus, aasia, sokrates, filosoof
Ajalugu - Keskkool
50 allalaadimist, 5 arvamust
23
...e kujutamisest hoiduti. Tähtis mosaiigikunstis on isikute äratuntavaks tegemine ja nende hingeseisundi iseloomustamine. Kõik figuurid rikkalikult rõivastatud. Tegelasi on võimalik ära tunda tingmärkide põhjal. Kiriku idaosa ja eriti altari ümbrus kõige rikkalikumalt kaunistatud. Bütsantsi arhitektuur Al 6. saj eKr Kreeka koloonia, paiknes Väike-Aasias Türgi läänerannikul 395 a Ida-Rooma riigi pealinn Konstantinoopol- Constantinuse järgi, hõlmas enda alla Kreeka ja Väike-Aasia. Kultuurilised mõjutused: Kreeka, Rooma, Väike-Aasia kultuurist, valitsejaks piiramatu võimuga keiser- nii ilmalik kui ka usuline võim, riigi keeleks kujunes kreeka keel Bütsanti patriarhide ja Rooma paavstide vaheline usulõhe: Ida poole Konstantinoopolit jääb õigeusk, lane poole katoliiklus. Eesmärgiks ehitada II Rooma. ...
Märksõnad: kirik, kunst, rist, skulptuur, gooti, rooma, reljeef, figuur, arhitektuur, samba, katedraal, võlv, gootika, portaal, tempel, egiptus, figuurid, müür
Kunst - Keskkool
10 allalaadimist, 0 arvamust
7
.... Tsivilisatsioonid tsivilisatsioon – hästi korraldatud kõrge kultuuritasemega ühiskond, mõiste tekkis 18. saj Prantsusmaal primaarne tsivil - tekkisid Idamaades, enamasti suurte jõgede ääres. Kujunesid üksteistest sõltumatult sekundaarne tsivil – saanud mõjutusi, kujunenud teiste eeskujul (Vana-Rooma eeskujuks Vana-Kreeka, täielikult) Oswald Spengler – saksa filosoof, kes väitis, et on olnud ainult 8 tsivilisatsiooni: antiikkultuur, araabia, egiptus, india, babüloonia, hiina, maajad ja lääne-euroopa. Viimane on veel viimases faasis(st surmas). Kultuuri areng on kui aastaring, lainetus või elusorganism(lapsepõlv, noorus, küpsus, vanadus). Kirjutas raamatu ''Õhtumaa allakäik''. Francis Fukuyama – kas lääne tsivilisatsioonile on alternatiiv? Samuel Huntington – mõjukast artiklist laiendatud ...
Märksõnad: rooma, egiptus, egiptuse, tsivilisatsioon, ateena, pärsia, vaarao, ülem, aton, sparta, orjad, vaaraod, tsivilisatsioonid, kuningas, loodusolud, aasia
Ajalugu - Keskkool
184 allalaadimist, 4 arvamust
50
...hailine ajajärk e. tsivilisatsiooni uus tõus. • Aktiivne kolonisatsioon (põllumajanduskolooniad, kaubanduskolooniad) Vahemere ja Musta mere rannikul • Võeti kasutusele hõberaha, kui väärtusemõõt (eri riikides erinevad rahasüsteemid) • Ülekreekalised religioossed keskused (Delfi, Olümpia) • 776 eKr (olümpiamängud) oli kreeklaste ajaarvamise algus • Kirja kasutuselevõtmine (tähestikkiri Foiniikiast) • Linnriikide e. poliste tekkimine – lähedalasuvad külakogukonnad ühinesid ühtseks tervikuks. Tunnused: o Sõltumatu o Omavalitsus – rahvakoosolek, valiti ametnikud ja nõukogu o Omakaitse (kodanikud olid kohustatud oma polist kaitsma) o Kodanikud: ? mees ...
Märksõnad: kirik, egiptus, araabia, erik, egiptuse, vaarao, bütsants, vürst, käsitöö, maat, tsivilisatsioon, rooma, vasa, skandinaavia, islam, teaduskond
Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist, 0 arvamust
1
Vana-kreeka perioodid: Kreeta- Mükeene ( 2000-1100, Trooja sõda, Knossose vallutamine), tume ajajärk(1100-800, väljaränne, raha kasutusele võtt), tsivilisatsiooni uus tõus (tähestik, olümpiamängud, seadusandluse algus), klassikaline ajajärk(500-338 Kreeka Pärsia sõjad, filosoofia algus), hellenismiperiood (Aleksandri sõjakäigud, Rooma ülemvõim) Kreeta Kreeta+Mükeene Mükeene Vaba lihtrahvas Aristok. orjad aeg 2000-1400 eKr Vanim periood 15. saj eKr Kes? talupojad rikkad Sõjav. kiri Lineaarkiri A Oli tekkinud kiri Lineaarkiri B ...
Märksõnad: kodanikud, orjad, mükeene, jumalanna, hellenismi, polis, kreeta, rikkad, lineaarkiri, knossos, õiguslik seisund, hephaistos, ares, platon, orjapidamine
ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist, 0 arvamust
10
... languseperiood (lossid hävinenud, kiri ununenud, elanikkond vähenenud, peaaegu tsvilisatsioonieelne tase) o Arhailine ajajärk (800 – 500 eKr) ? tähestik ? käsitoo, kaubandus, meresõit ? linnriigid: Ateena, Sparta ? ülekreekalised religioossed keskused: Delfi, Olümpia ? ühtekuuluvustunne ? Kreeka – Pärsia sõjad, Maratoni lahing ? esimesed olümpiamängud (776 eKr) ? ühiskonna kihistumine ? Kreeka kolooniad Väike-Aasta rannikuni ? linnriikide kujunemine o Klassikaline ajajärk (500 – 330 eKr) ? Kreeka kultuuri õitseaeg (kunst, filosoofia, kirjandus) ? Peloponnesose sõjad (Kreeka poliste vahel) ...
Märksõnad: rooma, egiptus, ateena, tsivilisatsioon, egiptuse, pärsiaakedoonia, filosoof, püramiid, senat, etruskid, olümpia, sõjad, zeus, kuningas, sparta, orjad
Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist, 0 arvamust
1
1.kreeta kultuur-Kreeta kultuur kujunes 2000-1400 a eKr, võtsid kasutusele kirja, mille järgi ei saa m tänaseni kindlat pilti tollasest elust, kuna neid kasutati vaid majapidamisaruannetes.Selleks on Kreeta lineaarkiriA, mida tänaseni ei osata selgelt lugeda.Kreetas olid lossid kindlustamata, neid kasutati usukeskustena,kultuspaikadena, valitseja elupaigaks, poliitilise võimu keskuseks ning nende ümber kujunesid rahvarohked linnad. Kuulsaim loss Knossose palee. Lossid olid laburündi taolise põhiplaaniga, neid ka...
Märksõnad: sparta, ateena, kreeta, mükeene, türann, türannia, kodanikud, linnriik, mükeene kultuur, kultus, jumalanna, kreeta kultuur, käsitöö, talupojad, orjad
Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist, 0 arvamust
14
Kreeta-Mükeene Koostasid: Sirli Mändmets ja Kristina Bauer Vana-Kreeka jaguneb perioodiliselt viieks: Kreeta- Mükeene periood, tume ajajärk, tsivilisatsiooni uus tõus, klassikaline ajajärk, hellenismiperiood. Kreeta-Mükeene – Kujunes umbes 2000 – 1000 e.Kr. Algselt arenes välja lossikultuur, algas Minoiline kultuur, mis oli ühtlasi vanem Euroopa kõrgkultuur. Tähtsaim kultuurisaavutus oli lineaarkirja A ja B kasutamine. Sellest ajast pärineb „Trooja sõja“ temaatika. Tume aj...
Märksõnad: mükeene, kreeta, kreeta mükeene, knossose palee, kultus, palee, vana kreeka, knossose, hellenismiperiood, hippokrates, pythagoras, kultuurid, kõrgkultuur
Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
15
... Relvade valmistamine rauast. Arhailine periood Kujunesid linnad ja ülemkiht. 800-500 a eKr Sidemed Idamaadega, ida kultuuri mõju. Foiniiklaste vahendusel loodi alfabeet. 776 eKr olümpiamängud. Kolonisatsioon Vahemerel ja Mustal merel. Raha müntimine –hõberaha. Linnriiklik korraldus (Sparta, Korintos ja Ateena(Balkani ps), Mileetos(Väike- Aasia), Sürakuusa(Itaalia) ). Seadused. Sparta –karm sisekord. Võ...
Märksõnad: ateena, filosoof, sparta, zeus, tsivilisatsioon, pärsia, zeusi, kreeta, egiptus, aristokraat, kuningas, makedoonia, platon, jumalanna, aasia, hinge
Ajalugu - Keskkool
321 allalaadimist, 23 arvamust
6
... aristokraatide kohta. Lihtrahva perekonnas olid naine ja mees lähedasemad. 7. Sport ja Olümpia Sport ja olümpia mängud: Kreeklased sportisid alasti (MMMMM naked boys), seetõttu nim. spordiväljakut ja sinna juurde kuuluvaid pesemis- ning riietusruume gümnaasioniks („alastioleku koht“). Tähtsaimad võistlustest olid olümpiamängud – iga nelja aasta tagant, Zeusi auks, osalesid ainult kreeklased, võõramaalastele olid mängud keelatud, naised ei tohtinud osaleda. Sisaldas jooksudistantse, maadlust, rusikavõitlust, viievõitlust ning neljahobusekaarikute võidusõitu. Kõige olulisem oli lühim jooksudistants – staadionijooks. Kehtestati olümpiarahu –Olümpias ei tohtinud relvi kanda ega kellegi sinnapääsu relva jõul takistada. 8. Põhilised Jumalad Jumalad olid inimkujulised. Jumalad moodustasid per...
Märksõnad: kodanikud, aristokraatia, maail, sparta, olümpia, jook, aristokraatlik, mükeene, ateena, riigiametnikud, sokrates, minose, türann, platon, egiptus
Ajalugu - Keskkool
69 allalaadimist, 2 arvamust
12
...ealinn koosnes alllinnast ja ülalinnast ehk akropolist, kindlustatud. Tallinn põhimõtteliselt sarnane. • Teadused – filosoofia, kirjandus, kunst, matemaatika; • Eeposed väga populaarsed, juba 7.sajandil eKr. • Jumalate austuspidustused toimusid, näiteks Zeusi pidustustest kujunesid välja olümpiamängud, mille ajaks pidi sõjategevuse peatama. • Arhitektuur o Templid o Tähtsaim ala templi ehitus, mis olid nii pühamud kui ka ühiskondliku elu keskused; o Templid ehitati kõrgematesse paikadesse, sest arvati, et on Olümpose jumalatele lähemal nõnda; o Iga tempel oli pühendatud ühele kindlale jumalale; o Templid olid muidu sarnased, erinevaks tegid sammaste hulk; o ...
Märksõnad: kunst, rooma, rist, skulptuur, reljeef, arhitektuur, sammas, egiptus, egiptuse, samba, tempel, marmor, savi, etruski, portree, tellis, kujutis, bütsants
Kunstiajalugu - Keskkool
16 allalaadimist, 0 arvamust
32
...ar – see oli madal, enamasti kividest laotud alus • Tähtsaimatest pühamutes oli ka jumala koda e tempel – suuremates oli nii templeid kui altareid mitu • Igaüks võis jumalatele ohverdada ja neile oma palved esitada. – suuremate pühamute juures oli selleks preestrid ja preestrinnad – nad olid tavalised aristokraadid, ei moodustanud eraldi seisust • Tähtsaim rituaal oli vereohver • Jumalate ühine austamine ühendas poliste kodanikke – ilmnes eriti paljudel iga-aastastel usupidustustel • Jumalate tahte selgitamiseks jälgisid kreeklased endeid. – Olid spetsiaalsed pühamud, kus sai jumalatelt nõu küsida – Kuulsaim Delfi oraakel Kesk-Kreekas. = preestrinnat, kelle suu läbi Apollon tulevikku kuulutas nim püütiaks • Kreeklased ei pannud suurt rõhku s...
Märksõnad: kirik, reform, hispaania, reformatsioon, kuningas, luther, vägi, poliit, kreeta, ordu, egiptus, teenistus, mükeene, egiptuse, pärsia, vürst, parlament
Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist, 0 arvamust
28
...id mitmed türannid rahva seas austatud. Mitmed neist pidasid edukaid sõdu naabritega ja tõstsid seeläbi riigi võimsust. Samas aga tähendas türannia paratamatult teiste kodanike poliitiliste õiguste kärpimist ja sellega ei võinud ülejäänud pikemat aega leppida. Eriti vaenulikud olid türanni vastu teised aristokraadid, kellest paljud olid sunnitud minema pagendusse ja ootasid sobivat hetke ainuvõimu kukutamiseks ning oma seniste õiguste taastamiseks. See omakorda sundis türanne rakendama karme vahendeid oma vaenlaste paljastamiseks ja karistamiseks, mis muutis nende võimu vastumeelseks ka lihtrahvale. Seetõttu suutsid türannia võimul püsida tavaliselt vaid lühikest aega – enamasti kukutati nad peagi. Türannia kukutamisele järgnes sageli riigikorra reformimine, eesmärgiga kõrvaldad...
Märksõnad: nike, ateena, sparta, kreeklased, zeus, linnriik, polis, linnriikide, zeusi, mükeene, tsivilisatsioon, aristokraatlik, kodanikud, jooks, trooja, türann
Ajalugu - Keskkool
17 allalaadimist, 0 arvamust
12
...Ühte suurt riiki ei olnud. Sellel ajajärgul võeti uuesti kasutusele ka kiri. Kujunes välja ka ülemkiht, kes hakkasid tegelema juhtimisega – aristokraatia. Suhted naabritega muutub aktiivseks. Kreeklased hakkavad rajama asumaid ehk kolooniaid naaberriikidesse. Hakatakse ka korraldama esimesi Olympia mänge. Linnriigi keskus oli akropol, mis asus kalju otsas. Turuplats oli agoraa. Nende lähestikus asusid ka templid, kus toimusid ohverdused. 8 saj. Ekr hakkavad Kreeklased rajama asumaid. Üks põhjusteks oli see, et rahva arv oli juba nii suureks kasvanud. Kolooniaid rajati musta mere äärde, Sitsiiliasse ja ka Prantsusmaa ja Hispaania aladele. Kaubanduses veeti sisse palju teravilja, luksusesemeid,orje. Välja veeti oliiviõli,veini, ja igasugu käsitöö tooteid. Kauplemise tõhustamiseks võeti kasutusele hõberaha. ...
Märksõnad: sparta, ateena, kirik, rooma, foiniikia, kreeta, filosoof, impeerium, sokrates, kodanikud, polis, mükeene kultuur, mükeene, kaubandus, egiptus, aasia
Ajalugu - Keskkool
68 allalaadimist, 1 arvamus
0
Kuidas mõjutasid looduslikud olud ja geograafiline asend Kreeka ajalugu? Mägine geograafiliselt liigendatud maa, asub Balkani ps, Vahemere ja Egeuse mere ääres, tasandikke eraldavad raskelt läbitavad mäeahelikud ja palju sopilisi merelahte, meri ühendusteeks. Need olud tingisid avatuse muumaailma suhtes aga sügava sisemise killustatuse. Kreeka täitis vanal ajal pideva kultuurivahendaja rolli, sest see asus Lähis-Ida ja Euroopa vahel. Meri- suhtlemine teiste rahvastega Kreeta ja Mükeene kultuuri erinevused. Kreeta- kultuur sai nime legendaarse kuninga Minose järgi. Kultuuri kandjaks etnilise päritoluga rahvas. Kasutasid A-lineaarkirja (mida ei osata tänapäeval lugeda). Majandus-, usu- ja kultuurikeskusteks olid lossid, mis olid kindlustamata ja nende ümbert puudusid linnad. Puudusid sõjakad jooned ja religioossed pidustused. Ehitati jumalat...
Märksõnad: ateena, sparta, mükeene, kreeta, hellen, filosoof, minos, vana kreeka, voorus, mükeene kultuur, maailmakorra, sokrates, kolooniad, minose, oraakel
Ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist, 1 arvamus
4
...ogukondlastel osaline sõnaõigus; tähestikkiri Foiniika eeskujul – kreeka alfabeet, Homerose kangelaslood Odüsseija ja Iljas; Linnad > linnriigid: Sparta, Korintos, Ateena, Mileetos, Sürakuusa – linnad omavahel vaenujalal, ebastabiilsus; ülekreekalised religioossed keskused Delfi ja Olümpia; Olümpiamängud Zeusi auks. Minoiline kultuur ja Mükeene kultuur • Minoiline kultuur – Sai nime Minose järgi; kasutati lineaarkirja A; Majandus-, usu- ja kultuurikeskusteks olid lossid, mis olid kindlustamata, nende ümber olid rahvarohked linnad; domineeris rahumeelne ja elurõõmus temaatika, freskod kujutasid loodust, religioosseid pidustusi ja spordivõistlusi; naised domineerisid; sõjakad jooned puudusid. • Mükeene kultuur – Kultuur sai alguse Mükeene lossi j...
Märksõnad: ateena, filosoof, mükeene, olümpia, tsivilisatsioon, sparta, aristokraatlik, sokrates, jook, atika, riigiametnikud, zeus, hellenism, platon
Ajalugu - Keskkool
80 allalaadimist, 1 arvamus
3
... õpetati lugema , kirjutama lugema ei õpetanud trennil. muusikat, kõne –ja vaidluskunsti. 12. Selgita: hellen, barbar, lineaarkiri, aristokraat, polis, aristokraatlik vabariik, demokraatlik vabariik, türannia, rahvakoosolek, akropol, agoraa, sümpoosion, hetäär, „Ilias”, „Odüsseia”, propülee. Hellen-vanaaja kreeklane (sed) , selle nimega eristati kreeklasi kreeka keelt mitte rääkivatest barbaritest. Barbar-võõrmaalased, mittekreeklased Vana-Kreekas. Lineaarkiri- Aristokraat-parimate võimude pooldaja , tähendab ka suursugust inimest. Polis- Vana-Kreeka linnriik, mille koosseisu kuulus linn ja selle ümber asuv maapiirkond. Elanikke 30-40 tuhat erandiks Sparta ja Ateena- seal elas 200 tuhat inimest. Tek...
Märksõnad: ateena, aristokraat, vabariik, türannia, sparta, aristokraatlik, vana kreeka, minose, mükeene, hellen, polis, demokraatlik vabariik
Ajalugu - Keskkool
23 allalaadimist, 2 arvamust
16
... Märgi Vana-Kreeka isik, keda on kirjeldatud. Jälgi oma õigekirja. a) Ateena riigimees, poeet ja seaduseandja, kes 594. aastal eKr keelas hellenitest talupoegi orjadeks müüa. Tema reformid panid aluse Ateena demokraatlikule arengule - ………………… b) Ateena strateeg, kes valiti antud ametipostile 15 ametiajaks. Oli võimul 462-429 eKr. Tema ajal kujunes välja Ateena linnriigi demokraatlik valitsemine. Korraldas suuri ehitustöid Ateena akropolil. - ………………… c) Sparta kuningas, kes langes 300 võitluskaaslasega Termopüülide lahingus - ………………….. d) 5. sajandil eKr tegutsenud koorilüürik, kes saavutas tuntuse olümpiamängude võitjate auks kirja pandud luule tõttu - …………………….. e) Tragöödiakirjanik, kes on „Oresteia“ autor - ...
Märksõnad: tsivilisatsioon, kreeta, helle, mükeene, trooja, koloonia, põhjendus, kreeka ajalugu, loengukonspekt, ateena, sparta, egeuse, tsivilisatsioonid, minose
Ajalugu - Kutsekool
22 allalaadimist, 1 arvamus
0
Kreeka on väga mägine maa, mistõttu oli ta tugevalt killustatud ja arvukateks sõltumatuteks riikides jagunenud. Naabermaadega oldi ühendusest mere kaudu. Kreeklased olid ammusest ajast teadlikud Lähis-Ida kõrgkultuuridest. Lühidalt erinevatest perioodidest KREETA-MÜKEENE e. EGEUSE PERIOOD 2000-1100 a. eKr lossid ja neid ümbritsevad linnad kiri minoiline tsivilisatsioon (Kreeta), tähtsaim keskus Knossos sidemed Egiptuse ja Ees-Aasiaga tsivilisatsioonid kujunemine Mandri-Kreekas 1600 eKr tähtsaim keskus Mükeene 1500 eKr vallutati Kreeta kindlustatud lossid ********************************************************************** Minoiline tsivilisatsioon Kreetal Kreeta muistsed...
Märksõnad: ateena, sparta, kreeta, kreeklased, aasia, pärsia, linnriik, makedoonia, tsivilisatsioon, polis, orjad, rikkad, egiptus, mükeene, altar, linnriikide
Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist, 0 arvamust
7
...d põluharimisega otseselt seotud. Suremates linnades olid ülekaalus käsitöölised, kes pidasid peamiselt väikeseid töökodasid,harvemal juhul said nad töökoda laiendada ja tõusid jõukamasse seisu.Mõnes linnriigis ei olnud neilgi kodakondsust, mis selgitab väikest positsiooni. Kõige rikkama ja mõjukama osa moodustasid aristokraadid, kes olid auväärse päritoluga suurmaaomanikud, kelle põlde harisid orjad ja sõltlased. 1 Sparta ja Ateena riigikorraldus Sparta- Riigi eesotsas oli üheaegselt kaks päritava võimuga kuningat, neile allus sõjavägi, samuti täitsid nad riigi kõrgeima preestri kohustusi. Muudel valdkondades juhtisid riiki 30- liikmeline vanemate nõukogu – geruusia( selle liikmed pi...
Märksõnad: ateena, sparta, olümpia, lineaarkiri, müürid, solonreeta, spartiaat, mükeene, pärsia, lineaarkiri a, polis, salamise lahing, linnriik, hõim, plataia
Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist, 0 arvamust
2
Ajaloo Kt küsimused. Kreeta-Mükeene kultuur. Ptk 13-15 1. Kirjelda Kreeka looduslikke olusi ( asend, seotus merega, millised alasi hõlmati ) 2. Kirjelda minoilist kultuuri Kreeta saarel. ( Kiri, usk, tegevusalad, ehitised ) 3. Kirjelda Mükeene kultuuri. ( Kiri, usk, arhitektuur, tegevusalad ) 4. Mis iseloomustab tumedat ajajärku Kreeka ajaloos ? 5. Mis tingis tsivilisatsiooni uue tõusu Kreekas nn arhailisel ajajärgul ? 6. Kirjelda Kreeka-Pärsia sõdu 7. Tooge välja klassikalise ajajärgu isel...
Märksõnad: sparta, ateena, kreeta, pärsia, tsivilisatsioon, mükeene, linnriik, kodanikud, polis, orjad, kreeka linnriik, käsitöö, kreeklased, mükeene kultuur
Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist, 0 arvamust
5
...letati koldes. Nad ohverdasid seda, mida endal süüa ei kõlvanud. Teine jumalatega seotud suhtlemispaigaks oli oraakel(ennustaja). Kõige kuulsam oraakel oli Delfi oraakel (oli seotud ) (Apollon). Teine oraakel oli Dodona tammik. (tegelesid tammelehtede müha tõlgendamisega).(Zeus). Kõige kuulsamad usupidustused oli on olümpiamängud(toimusid Olümpias,lõuna kreekas). Olid ka teised suurpidustused- deonüüsiad. Sellest arenes välja kreeka teater. Klassikaline periood Oli 500 -338 eKr. Arenesid välja valitsemiskorrad. Kõik suuremad kultuurisaavutused on pärit sellest aja järgust. Hellenism Oli 338-30 eKr. Algas, kui Kreeka hõivati Makedoonia poolt ja lõppes, kui Rooma vallutas Kreeka. Toimus Kreeka ja Idamaa nähtuste segunemine ja vastastikune mõjutamine, nii majanduses, ühiskondlikes suhete ja k...
Märksõnad: sparta, aleksander, mükeene, aleksander suur, kodanikud, oraakel, ateena, kreeta, aristokraatia, olümpia, mesopotaamia, zeus, keskused, mükeene kultuur
Ajalugu - Keskkool
30 allalaadimist, 0 arvamust
10
...nid suguvõsale needuse, et seal kunagi rahu ei saadaks ja veritasu eest makstaks veritasuga. Zeus halastas siiski lõpuks Orestesele ja võttis talt needuse maha. Kreeka linnriikide välisilme. Arhailisel perioodil tekkis üle Kreeka u paarsada suuremat linnriiki. Linnriik koosnes kolmest osast. Keskne kindlustatud osa oli akropol, oli tavaliselt kõrgemal künkal, müüridega kindlustatud. Seal paiknesid tähtsamad asutused (templid, viljaait, jumalate ja jumalannade ohvrialtarid, tähtsamad riigiasutused, tähtsamate kodanike eluasemed). Teine osa oli all-linn, ümber akropoli. Seal paiknesid kõik ülejäänud asutused (turuplats – agoraa, selle ümber olevad käsitööliste töökojad, kauplused, linnakodanike elamud). Vaenlase kallaletungi puhul põgeneti akropoli müüride varju. Kolmas osa linnriigist olid p...
Märksõnad: ateena, sparta, orjad, linnriik, ametnik, kreeta, aare, mükeene, pärsia, atika, rooma, käsitöö, ateenlased, kunst, linnriikide, kleisthenes, perikles
Ajalugu - Keskkool
207 allalaadimist, 8 arvamust
20
... 4. Kreeta ja Mükeene kultuuride võrdlus 5. Sparta ja Ateena 6. Vana-Kreeka teadlased 7. Vana-Kreeka teater 8. Vana-Kreeka teatri põhiplaan 9. Vana-Kreeka jumalad 10. Antiikolümpiamängud 11. Kreeka kunst 12. Kreeka Skulptuur 13. Kokkuvõte 14. Kasutatud materjalid 15. Lisad 16. 17. 18. 2. Sissejuhatus Kreeka teadu...
Märksõnad: olümpia, zeus, vana kreeka, kunst, jumalanna, olümpiamängud, zeusi, ateena, filosoof, mükeene, figuurid, kreeta, platon, hera, skulptuur, olümpose
Ajalugu - Põhikool
9 allalaadimist, 1 arvamus
41
Sissejuhatus kunstiajalukku 1. Kunsti liigid • kujutav kunst • tarbekunst • sõnakunst • lavakunst • arhitektuur • tantsukunst • helikunst • filmikunst 2. Kujutava kunsti liigid • maal o monumentaalmaal (seina-, laemaal) o dekoratiivmaal (esemeil) o tahvelmaal (puidul või lõuendil) o miniatuur (pärgamendil) • skulptuur o ümarplastika o reljeef • graafika o joonistus (söejoonistus, pliiatsijoonistus, tušijoonistus) o estamp- e. paljundusgraafika ? kõrgtrükk (puulõige, puugravüür, linoollõige ) ...
Märksõnad: kunst, vaarao, egiptus, egiptuse, skulptuur, püramiid, etruski, savi, palee, mesopotaamia, etruskid, vaaraod, kreeta, graafika, arhitekt, silm, püramiidid
Kunstiajalugu - Keskkool
82 allalaadimist, 1 arvamus
13
INIMESE PÕLVNEMINE Elu Maal tekkis 3 mlrd aastat tagasi, inimene hakkas arenema 5-6 mlj aastat tagasi. Inimese ajajärk jaguneb kaheks: 1) ESIAEG – miljonid aastad, inimese kujunemine 2) AJALOOLINE AEG – 5000 eKr – kaasaeg. Sel ajal hakati kirjutama AUSTRALOPITEEKUS – loetakse 1. kellest sai inimene alguse. 5mlj a tagasi, suure kohanemisvõimega. HOMO HABILIS – vanim ürginimene, 3mln a tagasi. Elas muinas- ja kiviajal. Kivist tööriistad. HOMO ERECTUS – 2mln a tagasi. Pihukirves. 1mln a tagasi levis inimasustus Aafrikast mujale. Elasid koobastes & okstest onnides. Rah...
Märksõnad: vaarao, egiptus, kast, vägi, zeus, tsivilisatsioon, ülem, egiptuse, rooma, kreeta, orjad, preestrid, maat, preester, mesop, mükeene, zeusi, eliit, ateena
Ajalugu - Keskkool
117 allalaadimist, 3 arvamust
11
Kunstiajalugu Arhitektuur Arhitektuur jaguneb:Saraalarhitektuur- usuga seotud. Profaanargitektuur- ilmalik Skulptuur – kuju (voolitakse ja raiutakse) Skulptuur on kas plastika või raidkunst Relieef on nagu pilt, mida saab vaadata, vaid ühest küljest. Maalikunst seinamaal ja tahvelmaal Graafika- piltide trükkimine Trükipressiga tehti esimesena mängukaardid(pole kindel)pühad pildid kaa. sügavtrükk- trükitakse nii kaua kuni plaat ära kulub. Kuntsnik ise ei trüki tööd, trükkar trükib. Kõrgtrükk- mae i saanud aru nagu Lametrükk – plaat ja siis...
Märksõnad: kunst, egiptus, rooma, egiptuse, skulptuur, sammas, arhitektuur, kirik, reljeefempel, kiiev, portree, kultus, vaarao, figuur, skulptuurid, etruski, apsiid
Kunstiajalugu - Keskkool
14 allalaadimist, 0 arvamust
32
...kulptuur esineda ansamblina (monumentidena), olla seotud ehitisega või pargikujundusega (ehitusplastika või pargiskulptuurid), aga olla ka asukohast sõltumatu (vabaplastika). • Maalikunst – unikaalne (kordumatu) värviline kujund tasapinnal. Maalikunst jaguneb seina- e monumentaal- (fresko- ja sekotehnikas), mosaiik-, klaasi (vitraažkunst), tahvel- ja miniatuurmaaliks (nt käsikirjaliste raamatute illustratsioonid keskajal). • Graafika – tasapinnaline kunstiline kujund, mis luuakse trükkimise abil. Tehnikad: kõrg-, sügav- ja lametrükk. • Tarbekunst – tarbeesemed, millel on kunstiline tähendus. Tarbekunsti on sageli liigitatud materjalide järgi (savi, met...
Märksõnad: kunst, kirik, rist, gooti, rooma, arhitektuur, võlv, bütsants, skulptuur, reljeef, figuur, gootika, figuurid, samba, katedraal, etruski, maalikunst
Kunstiajalugu - Keskkool
417 allalaadimist, 14 arvamust
49
...dri-Kreekas -1200 eKr doorlaste sissetung 2.) TUME AJAJÄRK (1100-800 eKr) -allakäik -lossid hüljatud -kiri ununenud -elanikkonna arvukuse langemine -raua kasutamine 3.) ARHAILINE PERIOOD (800-500 eKr) -VIII saj eKr >> linnad, elanikkonna tõus, rikkurid -soojad suhted Idamaadega -u 800 eKr >> kiri uuesti kasutusele -776 eKr Olümpiamängud -VIII saj eKr >> kolonisatsioon -600 eKr raha müntimine -linnriiklik korraldus(Sparta, Korintos, Ateena) -seadused 4.) KLASSIKALINE PERIOOD (500-338 eKr) Pärsia sõjad 500-478 eKr: -VI saj teisel poolel Kreeka linnriigid Pärsiale -490 eKr Maratoni lahing >> Kreeka võit -Salamise merelahing >> Pärsia kaotus Kreeka hiilgeaeg 480-431 eKr: -Sparta ja Ateena võimsus -Ateena > demokraatia -Ateenast tähtsaim majandus- ja kultuurikeskus. Peloponnesose sõda 431-404 eKr: -Ateena...
Märksõnad: rooma, tsivilisatsioon, egiptus, vall, etruski, kuningas, egiptuse, ülem, vägi, etruskid, sparta, senat, mesopotaamia, sõjad, aasia, jeesus, süüria
Ajalugu - Põhikool
8 allalaadimist, 0 arvamust
4
Märksõnad: sparta, atheena, kreeta, polis, pärsia, mereliit, egeuse, kaubavahetus, kolonisatsioon, käsitöö, zeusi, müürid, suured linnad, mükeene kultuur
Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist, 0 arvamust
10
KREEKA PERIOODID: 1 KREETA MÜKEENE PERIOOD 2000 1100 eKr minoiline tsivilisatsioon Knossose kujunemine 1600 eKr Mükeene kujunemine Mandri Kreekas 1200 eKr doorlaste sissetung 2 TUME AJAJÄRK 1100 800 eKr allakäik lossid hüljatud kiri ununenud elanikkonna arvukuse langemine raua kasutamine 3 ARHAILINE PERIOOD 800 500 eKr VIII saj eKr >> linnad elanikkonna tõus rikkurid soojad suhted Idamaadega u 800 eKr >> kiri uuesti kasutusele 776 eKr Olümpiamängud VIII saj eKr >> kolonisatsioon 600 eKr raha müntimine linnriiklik korraldus Sparta Korintos Ateena seadused 4 KLASSIKALINE PERIOOD 500 338 eKr Pärsia sõjad 500 478 eKr: VI saj teisel poolel Kreeka linnriigid Pärsiale 490 eKr Maratoni lahing >> Kreeka võit Salamise merelahing >> Pärsia kaotus Kreeka hiilgeaeg 480 431 eKr: Sparta ja Ateena võimsus Ateena > demokraatia Ateenast tähtsaim majandus ja kultuurikeskus Peloponnesose sõda 431 404 eKr: Ateena...
Märksõnad: sparta, ateena, egiptus, zeus, idamaad, pärsia, mükeene, kodanikud, zeusi, makedoonia, rituaal, tsivilisatsioon, kreeklased, linnriik, orjad, hellenistlik
Ajalugu - Keskkool
265 allalaadimist, 16 arvamust
5
...aid (vt õpiku kaart lk 103). ? Kaubavahetuse elavnemine tingis 7. saj. hõberaha kui väärtusmõõdu kasutuselevõtu, mis sai alguse Lüüdias. Esialgu kehtis raha vaid väliskaubanduses. 5. saj. muutus see üldkasutatavaks. ? Ülekreekaliste religioossete keskuste kujunemine: Delfi ja Olümpia. ? Olümpiamängude korraldamine iga nelja aasta tagant alates aastast 776 eKr pani aluse kreeklaste ajaarvamissüsteemile. Arhailise ajajärgu lõpetasid Kreeka- Pärsia sõjad 490- 479 eKr. Klassikaline ajajärk 5. saj – 4. saj I pool eKr. Kui räägitakse klassikalisest kreeka tsivilisatsioonist, peetakse silmas just seda ajajärku. Valdav osa kreeka klassikalisest kultuurist seostub Ateenaga ja koondub Periklese valitsusaega. Kreekas ei kujunenud riiklikku ühtsust, oli palju sõltu...
Märksõnad: kreeta, ateena, sparta, mükeene, linnriik, tsivilisatsioon, polis, egeuse, orjad, kreeta mükeene, vana kreeka, kodanikud, hellas, kolonisatsioon
Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist, 0 arvamust
3
... õpetati lugema , kirjutama lugema ei õpetanud trennil. muusikat, kõne –ja vaidluskunsti. 12. Selgita: hellen, barbar, lineaarkiri, aristokraat, polis, aristokraatlik vabariik, demokraatlik vabariik, türannia, rahvakoosolek, akropol, agoraa, sümpoosion, hetäär, „Ilias”, „Odüsseia”, propülee. Hellen-vanaaja kreeklane (sed) , selle nimega eristati kreeklasi kreeka keelt mitte rääkivatest barbaritest. Barbar-võõrmaalased, mittekreeklased Vana-Kreekas. Lineaarkiri- Aristokraat-parimate võimude pooldaja , tähendab ka suursugust inimest. Polis- Vana-Kreeka linnriik, mille koosseisu kuulus linn ja selle ümber asuv maapiirkond. Elanikke 30-40 tuhat erandiks Sparta ja Ateena- seal elas 200 tuhat inimest. Tek...
Märksõnad: ateena, aristokraat, vabariik, türannia, sparta, aristokraatlik, vana kreeka, minose, mükeene, hellen, polis, demokraatlik vabariik
Ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist, 1 arvamus
2
türannia-hirmuvalitsus Demokraatia-rahvavõim Aleksander Suur- oli piiramatu võimuga monarh. Platon - kreeka filosoof. Rajas Ateenas oma kooli, arendas ideedeõpetust, mis ainsaks tõeliselt olevaks, muutumatuks, igaveseks peab ideid, ülimaks ideeks on hüve. Aristoteles - suurim kreeka filosoof ja õpetlane. Asutas Lükeionis nn peripateetilise filosoofilise kooli. Ta rajas nüüdisajani kehtiva loogika, tegeles eetikaga, loodusteadustega, riigiteadusega jm. Minoiline tunnusjooned: Lineaarkiri A, mida ei osata l...
Märksõnad: orjad, poliitika, vaimuelu, ateena, talupojad, mükeene, poliitikas, aristokraatia, kodanikud, filosoof, sparta, sõpruskonnad, usund, jumalanna
Ajalugu - Keskkool
31 allalaadimist, 1 arvamus
18
...janikke teate Millest nad kirjutasid ja mis iseloomustab nende loomingut Herodotos – esimene ajaloo kirjanik Cicero nimetab teda ajaloo isaks Reisis väga palju kuulus Periklese ringi oli Sophoklese sõber Pani joonia murdes kirja kõik nähtu ja kuuldu teoses „Historiai“ see tähendab uurimust meie arusaama järgi ajalugu Tema teos on väärtuslik allikas Kreeka Pärsia sõdade kohta käsitleb kreeklaste ja barbarite vahelisi konflikte toob ära ka põhjused miks nad omavahel sõdisid Teos koosneb üheksast osast Sisult võib teose jagada kaheks: Idamaade varasem ajalugu Kreeka Pärsia sõjad ning maailma vanima keele välja selgitamine früügia keel Tema teose stiil sarnane tragöödiale Kirjeldab hybrist – ülemäärane kõrkus nomos – seadus komme kirjutamata seadus Thukydides – „Pelopo...
Märksõnad: rooma, eepos, tragöödia, eros, komöödia, homeros, atika, filosoof, eepose, trooja, kunst, lüürika, jamb, rooma kirjandus, draama, armastus, eleegia
Antiikkirjandus - Tartu Ülikool
28 allalaadimist, 1 arvamus
10
Vana-Kreeka ? Vana-Kreeka arhailise ajajärgu templiarhidektuuri Iseloomustus. Ehitusmaterjalideks olid esialgu puu ja savi, hiljem kivi, eriti marmor. Templi välisel vaatlusel on võimalik eristada kolme osa: alus, millel tempel seisab – krepidoma, krepidoma ülemine aste – stülobaat ja sammastik millele toetub talastik. Sambad ümbritsevad templit tavaliselt igast küljest. Sammaste arv allub kindlale reeglile: templi pikiküljel on sambaid kaks korda enam kui kitsamal küljel ja lisaks veel üks sa...
Märksõnad: kunst, tragöödia, samba, vana kreeka, kapiteel, tala, friis, joonia, sammas, aleksander, figuurid, skulptuur, vanakreeka, korintos, kreeka kirjandus
Kunstiajalugu - Keskkool
24 allalaadimist, 1 arvamus
7
AJALOO KONTROLLTÖÖKS KORDAMINE Kronoloogiline ülevaade Kreeta-Mükenee periood (2000-1100 a. eKr) Tekkisid Kreeta saared, mida ümbritsesid linnad. Kujunes kiri. Tekkis omanäoline ja kõrgetasemeline minoiline tsivilisatsioon. Selle keskuseks oli Knossos. Hakkas arenema ka Kreeka. Kreeklased asutasid Mandri-Kreeka, mille keskuseks oli Mükenee. Kreeklased vallutavad Kreeta saared, nüüdseks on kreeklaste valduses peaaegu kogu Egeuse meri. Kreekas kerkisid esile mitmed lossid. Üks kreeklaste hõimudest (doorlased) hävitasid enamus lossid ja linnad Kreekas. ...
Märksõnad: rooma, vall, ateena, makedoonia, sparta, senat, caesar, egiptus, pärsia, linnriik, aasia, kartaago, tsivilisatsioon, hellenistlik, kuningas, sõjad
Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist, 0 arvamust
2
Vana Kreeka 1. Teada üldjoontes Kreeka ajalooperioodi de kronoloogiat (mis järgneb millele, mõni tähtis 2. märksõna, nt. Kreeta-Mükeene ja Knossose loss) 2. Kreeka kaart, kus asusid ja nim. tähtsamad linnriigid ( Sparta, Korintos, Ateena, Mileetos, Sürakuusa). 3. Kreeka polis, ülesehitus Tavaliselt paiknes polis kõrgeimale kaljule rajatud kindluse ehk akropoli jalamil. Linna südameks oli aga koosoleku- ja turuplats agoraa. Samuti oli polises kindlasti vähemalt üks tempel, tavaliselt rohkem. Linn ise koosnes valdavalt kivivundamendi le rajatud ühe- või kahekorruselis test põletamata tellist...
Märksõnad: ateena, polis, sparta, orjad, heloodid, lakoonika, pärsia, teenima, metoigid, talupojad, otsene demokraatia, riigiametnikud, väejuht, kihid, messe
Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist, 0 arvamust
2
...ka Kreeta saared, mitmed kindlustatud lossid. • 1200 a. eKr –losside purustamine, tsivilatsiooni allakäik – doorlaste sissetung! Arhailine periood u 800-500 aastat eKr • Alates VIII saj kasvas elanikkond, kujunesid linnad, ning rikas ülemkiht, kiri. • 776. aastal eKr usu- ja spordipidustused e. Olümpiamängud. • VIII saj eKr kreeklaste kolonisatsioon meredel, u 600 aastat eKr raha müntimine. • Kujunes linnriiklik korraldus – Sparta (tõusis võimsamaks riigiks Lõuna-Kreekas), Korintos, Ateena, Mileetos ja Sürakruusa. • 507. aastal kehtestati Ateenas demokraatlik riigikord. Klassikaline periood u 500-338 aastat eKr Hellenismiperiood 338-30 aastat eKr • Kreeka-Pärsia sõjad 500-478 aastat eKr –...
Märksõnad: ateena, makedoonia, sparta, pärsia, ülemvõim, aasia, tsivilisatsioon, egeuse, mükeene, hellenismiperiood, kreeta, egiptus, perikles, poliitik, süüria
Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist, 0 arvamust
3
Mõisted: Hellen – kreeka hõimude doorlaste, aioollaste, joonlaste ja ahhailaste esivanemad. Lineaarkiri A-kreetalaste kasutatud savitahvlitele vajutatav silpkiri, mida ei osata siiamaani lugeda. Lineaarkiri B-varaseim kreekakeelne kiri mille lugemise saladuse on teadlased lahendanud. Kükloopilised müürid-massiivsed kiviplokkidest losse ümbritsevad müürid. Aristokraatia-rikas ja mõjukas ülemkiht. Barbar-kõik mittehellenid, st need kes räägivad arusaamatut keelt. Trireem- kreeklaste sõjalaevad Ahhailased-kreeka hõim, kes rajasid Mükeene kultuuri. Doorlased-kreeka hõimud, kes tungisid Kesk- ...
Märksõnad: ateena, sparta, pärsia, linnriik, pärslased, hõim, kreeklased, müürid, egeuse, spartiaat, plataia, plataia lahing, hõimud, kuningas, faalanks
Ajalugu - Keskkool
45 allalaadimist, 0 arvamust
4
Kunstiajaloo konspekt koolieksamiks I 1 Ürgaja kunst ~40 000 a tagasi Kiviaja jagunemine paleoliitikum mesoliitikum ja neo liitikum ; Lascaux´ ja Altamira koopamaalingud; Willendorfi Veenus; Stonehenge´i kromlehh; menhir ja dolmen 2 Vana Mesopotaamia Sumerid ~5000 a tagasi Tigrise ja Eufrati vaheline maa ala Polüteism e mitme jumala kummardamine Uri tsikuraat; sumerite kiilkiri; Meso potaamia reljeef; kaared ja võlvid; templid valitsejate lossi...
Märksõnad: kunst, kirik, skulptuur, arhitektuur, rooma, gooti, koloriit, kubism, aton, bütsants, tempel, katedraal, barokk, kristus, reljeef, peetri, toomkirik
32 allalaadimist, 0 arvamust
2
...isatsioon kadus lõplikult 1100 e.Kr. alanud sissetungi tagajärjel Religioon Kreetalased austasid eelkõige jumalannasid, kellele ohverdati loomi ja korraldati tantsudega pidustusi. Peamine ohvriloom oli härg. Mükeene perioodist pärinevad mitmed hilisemad Kreeka jumalad. jumalate iseloomu ei tuntud. Tume ajajärk (1100-800 e.Kr) Purustatud losse ei taastatud, kiri unustati ja rahvaarv vähenes. Osa kreeklasi rändas üle mere Väike-Aasiasse. Oluliseks saavutuseks oli raua kasutuselevõtt. Sellel perioodil oli Kreeka vaene ja maha jäänud maa. Tsivilisatsiooni uus tõus (8-6 saj. e.Kr.) Uuteks keskusteks said linnad ja kujunesid linnriigid: Ateena, Sparta, Korintos, Teeba. Foiniikia tähestiku põhjal loodi Kreeka tähestik. Esimese asjana hakati üles kirjutama seadusi. Jätkus kreeklaste väljarändamine Va...
Märksõnad: sparta, kreeta, ateena, zeus, zeusi, polis, jumalanna, mükeene, tsivilisatsioon, käsitöö, pärsia, keskused, makedoonia, kodanikud, thales
Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist, 0 arvamust
3
... Theseus Ateena sellest kohustusest vabastas. Theseus sai Minose tütrelt Ariadnelt , kelle ta endasse armuma pani, lõngakera. Labürinti astudes keris ta lõnga lahti ning leidis selle järgi tagasitee pärast Minotaurose tapmist. 5. Mükeene kunsti tähtsamad saavutused. Mükeene Lõvivärav, Linnamüür, maa- alused kuppelhauad. 6. Miks tekkis väljend „Kükloopide müürid“? Linnamüüri kivide mõõtmed on säärased, et vanade kreeklaste arvates pidi niisuguste müüride ehitamine inimesele üle jõu käima ja nad pidasid neid ehitisi hiiglaste-kükloopide kätetööks. 7. Kes oli H. Schliemann? Kus asus Trooja? Sakslane, kes uskus müütidesse ja oli juba lapsest peale hellitanud unistust leida ja välja kaevata muistne Trooja. Leidis Trooja jäänused. Trooja asus Tür...
Märksõnad: kunst, jumalanna, trooja, tempel, ateena, mükeene, samba, baas, minos, knossose, arhitektuur, skulptuur, kapiteel, knossose palee, palee, artemis, egeuse
Kunstiajalugu - Keskkool
34 allalaadimist, 0 arvamust
3
Märksõnad: vana kreeka, zeus, zeusi, jumalanna, ateena, filosoof, vana kreekas, sparta, athena, pärsia, kuningas, kreeklased, apollon, pidustused, hera
Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist, 0 arvamust
27
Kunstiliigid Arhitektuur: • sakraalehitus(püha): kirikud, mošeed, templid, kabelid, kloostrid • profaanarhitektuur(ilmalik): sõjalised ehitised, nt linnused, lossid, kindlustused Skulptuur: kõvast materjalist loodud mahuline kujund • reljeefid • ümarskulptuur • vabaplastika • monumentaalplastika • ehitusplastika Maalikunst: unikaalne värviline kujund tasapinnal • seinamaal (temperavärvid; freskotehnika-märg sein, sekotehnika-kuiv sein) • tahvelmaal • raamatu- ehk miniatuurmaal • mosaiikmaal • klaasikunst ehk vitraažikunst Graafika: tasapinnaline kunstiline kujund, mis on loodud trükkimise abil • kõrgtrükk • sügavtrükk • lametrükk Tarbekunst: jaguneb materjalide järgi • keraamika • metallehistöö • klaasikunst • nahkehistöö • tekstiil • puitehistöö Kujutav kunst: Skulptuur, maalikunst, graafika Kaunis kunst: Maalikunst, skulptuur R...
Märksõnad: kunst, reljeef, rist, skulptuur, kirik, samba, reljeefid, figuur, rooma, tempel, sammas, ikunst, seinamaal, müür, sant, arhitektuur, amon, kuppel
Kunstiajalugu - Keskkool
13 allalaadimist, 0 arvamust