Õppimise kognitiivsed käsitlused, kognitiivne õppimine

50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 50 korda Seda faili on alla laetud 50 korda 4 lehte Lehekülgede arv dokumendis 19/07/2011 Kuupäev, millal dokument üles laeti

Kognitiivne õppimine
On olemas kaks õppimisteooria liiki: *biheivioristlik ja *kognitiivne. Lähemalt tuleb juttu
kognitiivsest õpiteooriast. Kognitiivse õppimisteooriaga on seotud sellised isikud- Tolman,
Rescola, Kamin, Seligman(1950.ndatest).
Kognitiivse õpiteooria järgi on õppimises keskne koht info sisemisel ümbertöötamisel, mille
tulemusena omandab inimene info vastuvõtuks, lahtimõtestamiseks ja probleemide
lahendamiseks tarvilikke sisemisi mudeleid. Õppimise kognitiivset protsessi võib vaadelda ka
vaimse tegevuse operatsioonide jadana: enesehäälestamine, tähelepanu koondamine,
tajumine, teabe vastuvõtt, teabe mõistmine, meeldejätmine, meeldetuletamine, õpitu
kasutamine, lõplik omandamine. Lühidalt võib öelda, et kognitiivne õppimine on inimese
sisemise aktiivsuse produkt.
Kognitiivse õppimise tunnused: *uue käitumise omandamiseks piisab ka selle ühekordsest
nägemisest, *nähtu jäljendamine ei pea toimuma kohe, vaid siis kui on sobiv olukord, *uus
käitumisviis omandatakse ilma välise tasustamisega, *uue käitumisviisi rakendamine sõltub
oodatavast tagajärjest- karistust püütakse vältida.


Kognitiivne

Stiimul → tunnetusprotsessidreaktsioon
Õppimise kognitiivsed käsitlused
1950ndateks sai selgeks, et inimese ja tema käitumise seletamine on keerulisem, kui
biheiviorismile jõukohane on. Kognitiivsete õppimisteooriate areng on võimalikuks saanud
tänu kognitiivse psühholoogia arengule. Peamised seisukohad, mida kognitiivsed
õppimisteooriad eeldavad, ning mis erinevad biheivioristlikest õppimisteooriatest, on:

• Õppija on aktiivne, õppija tegutseb õppimise nimel

• Õppimine sõltub oluliselt õppija olemasolevatest teadmistes, uskumustest ja
hoiakutest.

• Muutuse käitumises kutsub esile muutus teadmistes ja mõtlemises.

• Inimesed õpivad kogu elu – seega ei saa inimestele lihtsalt midagi ära õpetada ja nii
jääb.

• Õppija peab oma teadmisi ja õpitavat kontrollima, õppija käes peab olema kontroll
selle üle, mida ta teab ja selle üle, mida ta omandab.
Kognitiivsete õppimisteooriate juures muutub väga oluliseks õppija areng, kuna olemasolevad
teadmised on paljuski arenguliselt määratud.
Õppimise kognitiivsed käsitlused jagunevad: *õpitud abitus, *latentne õppimine,
*kognitiivsed kaardid, *taipamine ja *vaatlusõppimine.

Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla
Autori kommentaar: Õppimise kognitiivsed käsitlused, kognitiivne õppimine, kas televiisori vaatamine põhjustab agresiivsust