Ühiskonna areng. Industriaal.

50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti. Loe siit kuidas punkte saada 102 korda Seda faili on alla laetud 102 korda 2 lehte Lehekülgede arv dokumendis 07/10/2009 Kuupäev, millal dokument üles laeti

1.Mõisted.
Agraarühiskond-Ülekaalus oli suured pered,mis ühendasid mitu põlvkonda.Tegeleti kindlasti
põllumajandusega.Mida rohkem leidus talus töökäsi,seda edukamalt oli võimalik ära
majandada.Pere oli kokkuhoidev,üksteist aidati ja üksteise eest hoolitseti.
Industriaalühiskond-Põhi ressursiks oli masinad,masinatööstus jne.Põhiliseks oli tagada piirangutete
turumajandus.Oli massitootmine.Põhiotsustajad olid firma omanikud.Tähtsaks peeti varalist rikkust.
Postiindustriaalühiskond-ehk teenindusühiskond.Järgnes tööstusühiskonnale.Seda iseloomustab
kõrgtehnoloogia massiline kasutamine.Paindlik sotsiaalne kultuur.Teenindussektoris hõivatute
ülekaal.
2.Millised olid tööstusühiskonna kujunemise eeldused ja tagajärjed?
Tööstusühiskonna kujunemise eeldused olid tehnika oluline areng, see võimaldas tootmise
mehhaniseerida ja siis läks kõik ladusamalt. Eelduseks oli silmaringi avardumine, hakati nägema
laiemalt ja mõtlema tulevikule jne. Kaubanduse laienemine, tekkis rohkem konkurentsi ja ostjaid
hakkas juurde tulema jne, tekkis tootmine. Suur eeldus oli transpordi areng. Tänu sellele kaubad
liikusid, saadi sidet välis maailmaga jne. Eelduseks oli ka tsunftireeglite asendamine vaba
ettevõtluse ja konkurentsiga. Kõik võisid kaubelda, ei olnud selliseid karme piiranguid.
Tagajärgedeks oli seisuslike eesõiguste kadumine. Inimesi võrdsustati rohkem. Kaubelda said kõik,
tekkis konkurents kaubanduses. Oma arvamusi avaldati rohkem, millega võis saada rohkem ideid
juurde kuidas muuta ühiskonda paremaks. Muutused olid ka tööstuses, enam ei olnud ainult
põllumehed vaid töölised. Elustiili poolest muutus see et inimesed kolisid rohkem linna poole, kus
oli võimalik siis tööd leida, kaubelda jne. Noored suundusid rohkem linna, kus saadi siis sotsiaalset
abi.
3.Nimeta tööstus ja teadmusühiskonna iseloomulikke tunnuseid.
Iseloomulikuks tunnuseks on see,et teadmusühiskond ja ka tööstusühiskond muudab töö iseloomu.
Iseloomulik oli ka linnaelu, teadmusühiskonnas liikus veel enam inimesi linna,seda tehti aga ka
tööstuse ajal.Leibkonna mudelid muutusid,pered olid väiksemad,sest üldiselt nooremad liikusid
linnadesse.Teenuste tarbimine suurenes järk-järgult.
4.Nimeta milliseid muutusi tõi kaasa ja põhjenda miks muutused toimusid 1.tööstusühiskond
2.teadmusühiskond: majanduses,tööhõives,kultuuris,hariduses,peremudelis,kihistumises.
Tööstusühiskond: Majanduses-Tööstuslik tootmine oli majanduses kõige tähtsam.Oli kindel tööaeg
ja kõik pidi paigas olema,mitte ei sõltunud ilmastikust jne. Tööhõive-kui ennem oli kõige suurem
tähtsus põllumajandusel siis nüüd see muutus. Vabrikutööstus muutus oluliseks. See muutus toimus
kuna kaubanduse ring laienes, inimesed hakkasid rohkem tarvitama, vajadused tõusid üha enam.
Kultuur-Kuna tööstusühiskonnas pere muutus väiksemaks siis hajusid ka rohkem traditsioonid ja
juured. Hooliti rohkem endast ja rahast, ühesõnaga vaadati kuidas endaga hakkama saadi. Kultuuri
pool rohkem hajus. Haridus-tööstusühiskonnas liikusid nooremad inimesed rohkem linna, kust oli
võimalik saada ühiskonna abi.Millest arenes sotsiaalne hoolekanne.Saadi haridust jne. Peremudel-
Pere muutus ses ühiskonnas väiksemaks. Kui ennem oli tähtis põllumajandus kus oli vaja palju
abikäsi ja tehti koos väga palju tööd ära, siis selles ühiskonnas oli rohkem linnainimesi juba, töödati
vabrikutöölistena ja väikestes peredes.Lapsed pandi kooli. Normaalne elu noh. Kihistumine-
Seisuslikud eesõigused kadusid. Hakati rääkima klassiühiskonnast. IIms järel kihiühiskonnast.
Teadmusühiskond: Majanduses-Peamine rõhk oli infotehnoloogial ja kommunikatsioonivahendite

Kogu dokumendi sisu näeb kui laed faili alla
Autori kommentaar: Millised olid tööstusühiskonna kujunemise eeldused ja tagajärjed?
Nimeta tööstus ja teadmusühiskonna iseloomulikke tunnuseid.
Nimeta milliseid muutusi tõi kaasa ja põhjenda miks muutused toimusid 1.tööstusühiskond 2.teadmusühiskond: majanduses,tööhõives,kultuuris,hariduses,peremudelis,kihistumises.
Iseloomusta ja põhjenda elukestvat õpet.
Iseloomusta majandusteooriaid: A.Smith,K.Marxi,M.Weberi,E.Durkheimi.
Iseloomusta ja võrdle modernset ja postmodernset ühiskonda,millised võivad olla kujunemise põhjused,tagajärjed,positiivsed negatiivsed küljed.
Mõisted:Agraarühiskond, Industriaalühiskond, Postiindustriaalühiskond.