KategooriadViimati alla laetud

Põhjalik konspekt
obligatsioon, pärand, valdus, võlgnik, omandiõigus, rooma, ostja, suhe, pärandaja, subjekt, hagi, rooma õigus, lepingud, testament, teovõime, asjaõigus, liht, eestkostja, võlausaldaja, maatükk, culpa, juriidiline, müüja, sündmus, õigusvõime
Praktikal tehtud tööd , praktika koha iseloomustus, Hinnang praktikakohale. Kalapoe näitel.
kalad, proov, merevee, nitrit, karedus, nitraat, magevee, keemia, testid, sool, kauplus kalake, konsentratsioon, skaala, kaltsium, hooldus, arti, pood, abinõu, kastid, mustus, kompensatsioonimeetod, filter, müüja, klaasid, kaladele, pump, bakterid
eraldi punktidena välja toodud eesti iseseisvumise eeldused
konstantin, päts, päts, kodusõda, lahku, eesti iseseisvus, iseseisvus, ajutine valitsus, millesse, konstantin päts, päästekomitee, konstantin konik, vilms, konik, jüri vilms, erakonnad, autonoomia, revolutsioon, poliitilised eeldused
pidime võtma artikli ja siis seda analüüsima. ma võtsin enda artikli ja analüüsisin enda...
alkohol, mõjutama, alkoholi tarbimine, artikli analüüs, anne, boss, term, ametikool, ingrid, haridus, kuressaare ametikool, rand
praktika aruande kohta, kuidas seda koostada
töötaja, teenindaja, praktika programm, ettevõtte iseloomustus, hindamisleht, kursus, enesehinnang, programmi, bioloogilised, psühholoogilised ohutegurid, juhtimisskeem, füüsikalised, tööajad, lühikirjeldus, hügieen, isiklik hügieen, teenindajad
Mikro- ja makroökonoomikaga seotud mõisted.
nõudlus, ressurss, kõver, poliitika, sektor, konkurents, valuuta, kogukulu, kogutulu, kulutused, elastsus, kogutoodang, töötus, inflatsioon, nõudluskõver, kapital, rahapoliitika, monopol, koguprodukt, tootmistegur, alternatiiv, maksud, kogunõudlus
1.OSATehnikatest sobisid olulisema teksti allajoonimine, kokkuvõtte kirjutamine. Üritan neid ka...
nõudlus, nõudluskõver, tasakaaluhind, hinnaelastsus, piirkasulikkus, kogukasulikkus, püsikulu, koefitsient, eelarvejoon, pakkumiskõver, piirkulu, tootmismaht, majandussubjektid, samasuskõver, nõutav kogus, optimaalne tootmismaht, püsikulud, november
Kujutav geomeetria
6. detsembril 1917.a. iseseisvus Soome. 16. veebruaril 1918.a. deklareeris oma iseseisvust Leedu, 2...
iseseisvus, kodusõda, soome kodusõda, tartu rahu, manner, vabadussõja, kindral, punaarmee, lahingud, mannerheim, diviis, sõjategevus, vabariik, sõjavägi, enamlased, eesti vabadussõda, sakslased, vabadussõda, 1920 eesti, kokkuvarisemine, bresti
kaheksas variant
pindade lõikumine
Makroökonoomika kontrolltöö küsimused ja tüüpülesanded.
dollar, intressimäär, multiplikaator, laenud, nõudlus, neto, euro, kogutulu, pank, investeeringud, raha nõudlus, kogunõudlus, bilanss, kursi, aktiva, passiva, import, kurss, itaaliast, mudelis, nõudluskõver, reaalne skp, eksport, koguprodukt
Parandused juures
kujutav geomeetria
cola, coca, senti, coca cola, nafta, sisemajanduse koguprodukt, koguprodukt, reisimine, näitaja, seadusandlus, reformid, hüpe, müümine, puurimine, vaesed riigid, vaesed, reaalne skp, deflaator, nominaalne, nominaalne skp
Majanduse teine kt - 3 tundi tagasi
kontrolltöö
inflatsioon, töötus, investeering, kogutoodang, nõudlus, ootused, kapital, sektor, rahvatulu, tootmiskulud, hinnaindeks, koguprodukt, investeeringud, kogunõudlus, rahapoliitika, kaudsed maksud, tööpuudus, maksud, tehnoloogia, elatustase, valuutakurss